uu.seUppsala University Publications
1234567 1 - 50 of 864
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Sarén, Tina
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Immunology, Genetics and Pathology, Clinical Immunology. Uppsala University, Science for Life Laboratory, SciLifeLab.
  Ramachandran, Mohanraj
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Immunology, Genetics and Pathology, Clinical Immunology. Uppsala University, Science for Life Laboratory, SciLifeLab.
  Martikainen, Miika
  Uppsala University, Science for Life Laboratory, SciLifeLab. Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Immunology, Genetics and Pathology, Clinical Immunology.
  Yu, Di
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Immunology, Genetics and Pathology, Clinical Immunology. Uppsala University, Science for Life Laboratory, SciLifeLab.
  Insertion of the Type-I IFN Decoy Receptor B18R in a miRNA-Tagged Semliki Forest Virus Improves Oncolytic Capacity but Results in Neurotoxicity2017In: MOLECULAR THERAPY-ONCOLYTICS, ISSN 2372-7705, Vol. 7, p. 67-75Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Oncolytic Semliki Forest virus (SFV) has been suggested as a potential candidate for the treatment of glioblastoma and neuroblastoma. However, the oncolytic capacity of SFV is restricted by the anti-viral type-I interferon (IFN) response. The aim of this study was to increase the oncolytic capacity of a microRNA target tagged SFV against glioblastoma by arming it with the Vaccinia-virus-encoded type-I IFN decoy receptor B18R (SFV4B18RmiRT) to neutralize type-I IFN response. Expression of B18R by SFV4B18RmiRT aided neutralization of IFN-b, which was shown by reduced STAT-1 phosphorylation and improved virus spread in plaque assays. B18R expression by SFV4 increased its oncolytic capacity in vitro against murine glioblastoma (CT-2A), regardless of the presence of exogenous IFN-b. Both SFV4B18RmiRT and SFV4miRT treatments controlled tumor growth in mice with syngeneic orthotopic gliomablastoma (CT-2A). However, treatment with SFV4B18RmiRT induced severe neurological symptoms in some mice because of virus replication in the healthy brain. Neither neurotoxicity nor virus replication in the brain was observed when SFV4miRT was administered. In summary, our results indicate that the oncolytic capacity of SFV4 was improved in vitro and in vivo by incorporation of B18R, but neurotoxicity of the virus was increased, possibly due to loss of microRNA targets.

 • Jakobsson, Haidi
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Nilsson, Elin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Revisionspaketet och kreditgivare: Bankers användning av revisionsberättelsen vid kreditgivning till börsnoterade bolag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den 31 december 2016 blev nya regler om utformningen av revisionsberättelser för börsnoterade bolag gällande. En bakgrund till implementeringen var att det fanns uppfattningar om att revisorer på ett tydligare sätt skulle redovisa det som framkommit genom revisionen i revisionsberättelsen. Externa intressenter till börsnoterade bolag skulle därigenom få tillgång till mer kvalitativ information. Till intressenter som har behov av sådan information hör kreditgivare, vilka behöver kunna bedöma bolags förmåga till återbetalning. Syftet med denna studie är att skapa förståelse för vilken påverkan de nya tilläggen i revisionsberättelsen har haft på bankers kreditgivningsprocess vid beslut om kreditgivning till börsnoterade bolag. Det har undersökts genom att utföra åtta stycken intervjuer med kreditgivare till börsnoterade bolag. Studiens resultat tyder på att revisionsberättelsen inte har ansetts utgöra ett betydelsefullt underlag varken före eller efter det att förändringen trädde i kraft. Det indikerar att de nya tilläggen inte har haft någon påverkan på bankernas beslut om kreditgivning. 

 • Petersson, Emelie
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Johansson, Linnéa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Kommunicera mera!: Den interna kommunikationens roll vid en organisationsförändring2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En lyckad organisationsförändring beror i allt större utsträckning på hur väl organisationen lyckas med att generera support och entusiasm från dem anställda. Den interna kommunikationen är ett viktigt verktyg vid en organisationsförändring och kan påverka hur de anställda känner inför en förändring. Genom att intervjua anställda vid Vetlanda pastorat inom Svenska kyrkan som genomgår en organisationsförändring har studien undersökt hur den interna kommunikationen påverkar de anställdas inställning till en förändring. Av resultatet framgick att de fyra faktorer som studiens analysmodell grundat sig i; tidpunkt, avsändare, meddelande och kanal har en påverkan på dem anställdas inställning. Andra faktorer som också visat sig ändra inställningen är känslan av delaktighet och möjligheten till att kunna påverka förändringsprocessen, samt att de anställda har en tydlig bild kring hur deras roll i organisationen kommer se ut. Det har även framgått i studien att det är av vikt att kommunikationen inte reduceras till att enbart handla om spridning av information. Det måste även erbjudas möjlighet till den återkoppling som är grundläggande inom kommunikationsprocessen. 

 • Stappe Renner, Rebecka
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography.
  Dominoeffekten: En fallstudie om Salems kommuns offentliga upphandling2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Stappe Renner, R, 2017, Dominoeffekten, En fallstudie om Salems Kommuns offentliga

  upphandling. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala Universitet.

  Det främsta syftet med denna uppsats är att undersöka hur samordnade ramavtal kan påverka processen för offentlig upphandling. Det finns dock ett flertal tillvägagångssätt som leder till att samordnade ramavtal sluts, dessa kommer presenteras i uppsatsen. För att bilda en uppfattning om processen kring offentlig upphandling har två metoder använts. De metoder som använts är intervjuer och litteraturöversikt av tidigare forskning om offentlig upphandling. Studien kommer använda ett samordnat ramavtal från asfaltering och markarbeten vid namn Dnr: TI 2014 1096 som Salems kommun har slutit med närliggande kommuner. Uppsatsen presenterar ett händelseförlopp där Salems kommunens storlek samt dennes val att outsourca sin upphandlingsverksamhet har inverkan på hur upphandlingen sköts. I och med kommunens val att outsourca sluts ofta samordnade ramavtal. Uppsatsen kommer att presentera för och nackdelar med detta händelseförlopp samt anledningen till varför kommunen har valt att hantera offentlig upphandling på detta vis. Vidare presenterar resultatet hur kommunen hanterar externa aktörers påtryckningar och hur detta kan påverka konkurrensen mellan företag. Ytterligare en aspekt är hur kommunen hanterar maktbalansen mellan sina egna intressen och leverantörers, som besitter mycket makt och kapital. 

 • Turner, David R.
  et al.
  Univ Gothenburg, Dept Marine Sci, BOX 461, SE-40530 Gothenburg, Sweden..
  Hassellöv, Ida-Maja
  Chalmers, Dept Mech & Maritime Sci, SE-41296 Gothenburg, Sweden..
  Ytreberg, Erik
  Chalmers, Dept Mech & Maritime Sci, SE-41296 Gothenburg, Sweden..
  Rutgersson, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences, LUVAL.
  Shipping and the environment: Smokestack emissions, scrubbers and unregulated oceanic consequences2017In: ELEMENTA-SCIENCE OF THE ANTHROPOCENE, ISSN 2325-1026, Vol. 5, article id 45Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  While shipping has long been recognised as a very carbon-efficient transport medium, there is an increasing focus on its broader environmental consequences. The International Maritime Organisation is responsible for the regulation of ship emissions arising from fuel combustion. Their current regulations are, however, much less strict than those applying to land-based transport within the European Union. Five different groups of pollutant emission from ship smokestacks are addressed in this paper: sulphur oxides, nitrogen oxides, particulate matter, organic matter and metals. The reduction of sulphur oxide emissions into the atmosphere using scrubber technology adds another dimension to the discussion, as this approach results in focused discharge of some pollutants to the surface water. A scoping calculation shows that an open-loop scrubber on a medium-sized ship could discharge more copper and zinc daily to the surface water than the ship's antifouling paint. The use of antifouling paint in the European Union is subject to a prior risk assessment, but scrubber discharges are not subject to any such risk assessment. This situation presents a problem from the perspective of the Marine Strategy Framework Directive, as environmental monitoring programmes in some coastal areas of the Baltic Sea have shown that levels of both copper and zinc exceed environmental quality standards. To fulfil the Marine Strategy Framework Directive requirements and achieve Good Environmental Status, having knowledge of the magnitude of different anthropogenic pressures is important. Metal inputs from open-loop scrubbers have been largely neglected until now: some metals have the potential to serve as tracers for monitoring scrubber discharges.

 • van der Burgt, Danielle
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Children's Spatialities: embodiment, emotion and agency2018In: Children's Geographies, ISSN 1473-3285, E-ISSN 1473-3277, Vol. 16, no 2, p. 218-219Article, book review (Other academic)
 • Hagen, Johannes
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economics. Jonkoping Univ, Jonkoping Int Business Sch, Jonkoping, Sweden..
  The effects of increasing the normal retirement age on health care utilization and mortality2018In: Journal of Population Economics, ISSN 0933-1433, E-ISSN 1432-1475, Vol. 31, no 1, p. 193-234Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This essay estimates the health effects of increasing the normal retirement age using Swedish administrative data on drug prescriptions, hospitalizations, and mortality. To this end, I use a reform that raised the age at which broad categories of Swedish local government workers were entitled to retire with full pension benefits from 63 to 65. Estimating the effect of the reform on individuals' health within the age range 65-69, the results show no evidence that the reform impacted mortality or health care utilization. Increasing the normal retirement age may thus have positive government income effects without seriously affecting short to medium run government health care expenditures.

 • Agustsson, Atli
  et al.
  Univ Iceland, Sch Hlth Sci, Res Ctr Movement Sci, Reykjavik, Iceland..
  Sveinsson, Thorarinn
  Univ Iceland, Sch Hlth Sci, Res Ctr Movement Sci, Reykjavik, Iceland..
  Rodby-Bousquet, Elisabet
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, centrumbildningar mm, Centre for Clinical Research, County of Västmanland. Lund Univ, Orthopaed, Dept Clin Sci Lund, Lund, Sweden..
  The effect of asymmetrical limited hip flexion on seating posture, scoliosis and windswept hip distortion2017In: Research in Developmental Disabilities, ISSN 0891-4222, E-ISSN 1873-3379, Vol. 71, p. 18-23Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Postural asymmetries with seating problems are common in adults with cerebral palsy.

  Aims: To analyse the prevalence of asymmetrical limited hip flexion (< 90) in adults with CP, and to evaluate the association between asymmetrical limited hip flexion and postural asymmetries in the sitting position.

  Methods and procedures: Cross-sectional data of 714 adults with CP, 16-73 years, GMFCS level I -V, reported to CPUP, the Swedish cerebral palsy national surveillance program and quality registry, from 2013 to 2015. Hip range of motion was analysed in relation to pelvic obliquity, trunk asymmetry, weight distribution, scoliosis and windswept hip distortion.

  Outcomes and results: The prevalence of asymmetrical limited hip flexion increased as GMFCS level decreased. Of adults at GMFCS level V, 22% had asymmetrical limited hip flexion (< 90). The odds of having an oblique pelvis (OR 2.6, 95% CI:1.6-2.1), an asymmetrical trunk (OR 2.1, 95% CI:1.1-4.2), scoliosis (OR 3.7, 95% CI:1.3-9.7), and windswept hip distortion (OR 2.6, 95% CI:1.2-5.4) were higher for adults with asymmetrical limited hip flexion compared with those with bilateral hip flexion > 90 degrees.

  Conclusions and implications: Asymmetrical limited hip flexion affects the seating posture and is associated with scoliosis and windswept hip distortion.

 • Norrby, Nils-Erik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Biology, Biology Education Centre.
  Igelkottar i jordbrukslandskapet på Gotland 2011.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Public defence: 2018-03-16 13:15 Auditorium Minus, Gustavianum, Uppsala
  Li, Oliver
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, Studies in Faith and Ideologies, Philosophy of Religion.
  Panentheism, Panpsychism and Neuroscience: In Search of an Alternative Metaphysical Framework in Relation to Neuroscience, Consciousness, Free Will, and Theistic Beliefs2018Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis philosophically examines, critically discusses, and proposes how a plausible philosophical framework of consciousness and free will should be formulated. This framework takes into account contemporary scientific research on human consciousness and free will and its possible challenges; also it is examined how this framework should be related to theistic beliefs – especially those connected to human and divine consciousness and free will.

  First, an overview of important research within the natural sciences about the conscious mind is presented together with its challenges to a theistic worldview. Next, questions related to reductive physicalism and dualism as a thesis and an antithesis are discussed. This dialectical approach leads to two lines for possible alternatives: emergence theories and process panpsychism. The subsequent analysis suggests that a form of process panpsychism in combination with a weaker form of emergence is most plausible.

  After a discussion of some central ideas about determinism and indeterminism, together with a brief overview of standard arguments within the philosophical free will debate, the proposed emergent process panpsychism is related to these standard arguments in the free will debate and scientific research about decision-making. As  a result it will be suggested how free will should be understood in relation to the emergent process panpsychism.

  The consequences of these results are then discussed in relation to a theistic worldview. Here panentheism will be suggested as the most reasonable conception of God. Also, the consequences for divine consciousness, divine action and interaction, the human soul, life before birth and after death, and more briefly a personal relationship with God, theological determinism, omniscience, and omnipotence will be discussed specifically in relation to panentheism in an emergent  process panpsychist setting.

 • Tillnert Edbom, Evelina
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Stammler, Ulrika
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Konsten att använda lasso, förstoringsglas, spåkula och en apa: En läromedelsanalys om läsförståelsestrategier i kombination med metod och motivation2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  På höstterminen 2016 inrättades det nya kunskapskrav för årskurs ett i svenskämnet, dessa visar tydligt att elever redan i årskurs ett ska börja utveckla sin läsförståelse. Trots detta finns det en brist på studier som undersöker elevernas läsförståelse samt läromedel som främjar läsförståelse under skolans första år. Syftet med denna studie är att utifrån ett receptionsteoretiskt och didaktiskt perspektiv analysera två olika läs- och skrivmaterial. Genom detta bidrar studien till att öka kunskapen om hur elevers förutsättningar för att utveckla läsförståelse skapas i två läromedel för den tidiga läs- och skrivinlärningen. Detta syfte har konkretiserats i två huvudfrågeställningar som studien ämnar att belysa: Vilka förutsättningar ger läromedlen eleverna att utveckla sina läsförståelsestrategier? Samt Vilka förutsättningar ger läromedlen för att motivera elevernas kontinuerliga läsinlärning? I studien analyseras två läromedel som är ämnade för årskurs ett. Valet av läromedel gjordes genom att se till vilka läromedel som uttryckligen använder läsförståelsestrategier. Metoden för datainsamlingen och analysen var genom en kvalitativ innehållsanalys med hjälp av selektiv kodning. De teoretiska utgångspunkterna studien utgår ifrån är det didaktisk receptionsteoretiska perspektivet – som talar om läsarens möte och förståelse av texten, samt det didaktiska perspektivet och grundfrågorna Hur? Vad? Och Vem? Analysen visade att de textfrågor som förekom mest frekvent i de båda läromedlen var frågor där svaret gick att finna direkt i texten – så kallade LOTS-frågor. Det förekom dock i ett av läromedlen lärarledda diskussioner som inriktade sig mer på att eleverna skulle reflektera över textens innehåll med hjälp av egna  erfarenheter. Analysen visade även att alla läsförståelsestrategier förekom i läromedlen, dock tydliggjordes det inte för varken lärare eller för eleverna vilken strategi som behandlades med vilka frågor, någonting som forskningen visar gynnar läsförståelsen. Det framkom även att läromedlen gav förutsättningar till att skapa motivation genom att innefatta elevnära teman i texten som kan kopplas till elevernas egna erfarenheter.  Båda läromedlen förhöll sig till de kunskapskrav som finns för avslutad årskurs ett. Dock gav inget av de läromedlen som analyserades möjlighet för vidare utveckling av läsförståelsen i årskurs ett. 

 • Public defence: 2018-03-22 10:15 Sal IV, Uppsala
  Sakka, Laura Stavroula
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Affective responses to music in depressed individuals: Aesthetic judgments, emotions, and the impact of music-evoked autobiographical memories2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Music’s powerful influence on our affective states is often utilized in everyday life for emotion regulation and in music-therapeutic interventions against depression. Given this ability of music to influence emotions and symptoms in depressed people, it appears imperative to understand how these individuals affectively respond to music. The primary aim of this thesis is to explore whether depressed individuals have distinct affective responses to music, in terms of aesthetic judgments, emotional reactions, and emotion regulation. Furthermore, the thesis aims to provide possible explanations for such differences, in terms of underlying psychological processes (e.g., emotion-induction mechanisms) and depressive attributes (e.g., cognitive biases). Study I involves a music listening experiment exploring the relationship between depression and aesthetic judgments in music. Findings indicate that depression is associated with higher ratings of aesthetic judgment, accompanied by an enhanced reliance on the expressivity criterion. However, this relationship is not accompanied by an association between depression and the Openness to Experience personality factor. Study II investigates emotion regulation with music in depressed individuals, by means of a survey. The study features a novel conceptual framework for studying emotion regulation with music, grounded on the established process model of emotion regulation (Gross, 2008) in combination with the music-specific multi-level GSTM approach (van Goethem & Sloboda, 2011). Results indicate that depressed individuals do not differ from controls in their “active” emotional responding (i.e., emotion regulation) to music. Study III features an experiment comparing depressed to controls’ “passive” emotional responses (i.e., emotional reactions) to musical stimuli designed to activate specific mechanisms (i.e., Brain stem reflex, Contagion, and Episodic memory). Findings suggest that differences in emotional reactions occur with respect to episodic memory, potentially due to cognitive biases. Finally, Study IV follows up on these results and investigates the valence and specificity of music-evoked memories in depressed individuals. The study finds that depressed participants’ memories are negatively biased, but do not differ from controls’ in level of specificity. Together, the findings of this thesis suggest that music listening may have a dual potential for depressed individuals, functioning both as a beneficial resource for alleviating depressive symptoms (due to, e.g., elevated aesthetic appreciation of music) and as a contributing factor to depressive mood (due to, e.g., negatively biased memories).

  List of papers
  1. No accounting for taste? Idiographic models of aesthetic judgment in music
  Open this publication in new window or tab >>No accounting for taste? Idiographic models of aesthetic judgment in music
  2016 (English)In: Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, ISSN 1931-3896, E-ISSN 1931-390X, Vol. 10, no 2, p. 157-170Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Music is commonly regarded as one of the fine arts, but aesthetic responses to music are still poorly understood. In this study, we investigated aesthetic judgments of music by using the tools of judgment analysis. The aim was to shed some light on the psychological process through which listeners use a set of subjective and differentially weighted criteria to assign aesthetic value to pieces of music. We used a stratified random sampling procedure to select 72 pieces of music from 12 genres. The pieces were divided across 2 groups of participants (N = 44), who rated each piece with regard to 7 aesthetic criteria (e.g., beauty, originality, expressivity) and overall aesthetic value. Both individual ("idiographic") and averaged ("nomothetic") multiple regression analyses were conducted on the listeners' judgments. The results revealed that (a) linear models provided a good fit to the listeners' aesthetic judgments (mean variance accounted for 76%), suggesting that the process is systematic and mainly additive; (b) some criteria (e.g., originality, skill) made a larger contribution to prediction than others overall; (c) there were wide individual differences between listeners concerning which criteria they used; (d) a nomothetic regression model did not adequately reflect the distinct judgment policies of individual listeners; (e) the trait openness to experience was not correlated with judgments of aesthetic value; and (f) listeners who scored high on the Beck Depression Inventory generally provided higher ratings of aesthetic value (r = .40) than listeners who scored low.

  Keyword
  aesthetics; judgment; modeling; music; preference
  National Category
  Psychology
  Identifiers
  urn:nbn:se:uu:diva-269913 (URN)10.1037/aca0000034 (DOI)000379783500005 ()
  Funder
  Swedish Research Council, 421-2010-2129
  Available from: 2015-12-18 Created: 2015-12-18 Last updated: 2018-01-19Bibliographically approved
  2. Emotion regulation with music in depressed and non-depressed individuals: goals, strategies, and mechanisms
  Open this publication in new window or tab >>Emotion regulation with music in depressed and non-depressed individuals: goals, strategies, and mechanisms
  2018 (English)In: Music & Science, ISSN 20592043Article in journal (Refereed) In press
  Place, publisher, year, edition, pages
  Sage Publications, 2018
  Keyword
  depression, emotion regulation, mechanisms, music listening, strategies
  National Category
  Psychology
  Identifiers
  urn:nbn:se:uu:diva-339558 (URN)
  Available from: 2018-01-19 Created: 2018-01-19 Last updated: 2018-01-19
  3. Emotional reactions to music in depressed individuals
  Open this publication in new window or tab >>Emotional reactions to music in depressed individuals
  2017 (English)In: Psychology of Music, ISSN 0305-7356, E-ISSN 1741-3087Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Music is often used to alleviate depression, an affective disorder. Yet, little is known about how listeners suffering from depression respond emotionally to music. The goal of this study was to investigate whether listeners show different patterns of emotional reactions to music depending on level of depression. In previous research, depression has been linked with negative biases in cognitive processes such as memory and attention. Here we indirectly investigated whether such biases may also influence psychological mechanisms involved in the arousal of emotions during musical experiences. Seventy-seven listeners (19?65 years old) took part in an experiment which compared depressed individuals with non-depressed controls. The participants listened to music stimuli designed to target specific induction mechanisms (brain stem reflex, contagion, episodic memory), and were asked to rate felt emotions. Based on previous studies on cognitive bias, we made predictions about how depression would affect reactions to each stimulus. The predictions received partial support: depressed listeners reported significantly lower levels of happiness in the memory condition and non-significantly higher levels of anxiety in the brain stem condition, than did controls. Conversely, no difference in reported sadness was found in the contagion condition. Observed differences were mainly attributable to the severely depressed listeners.

  Place, publisher, year, edition, pages
  SAGE Publications Ltd, 2017
  National Category
  Psychology
  Identifiers
  urn:nbn:se:uu:diva-331331 (URN)10.1177/0305735617730425 (DOI)
  Conference
  2017/10/12
  Available from: 2017-10-12 Created: 2017-10-12 Last updated: 2018-01-19
  4. Music-evoked episodic autobiographical memories in depressed individuals: Evidence of a negative cognitive bias.
  Open this publication in new window or tab >>Music-evoked episodic autobiographical memories in depressed individuals: Evidence of a negative cognitive bias.
  (English)Manuscript (preprint) (Other academic)
  National Category
  Psychology
  Identifiers
  urn:nbn:se:uu:diva-339559 (URN)
  Available from: 2018-01-19 Created: 2018-01-19 Last updated: 2018-01-19
 • Tyagi, Manvi
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Unfair advantages associated with likelihood of confusion and dilution in trademark law2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The trademark guarantees market transparency and protecting clear communicative channel between innovative product and consumer rather than rewarding creators or creating direct incentives for the inventor like in Intellectual Property and Patent. However, unfair advantages of the trademark are rising to new challenges because of complex average consumer behaviour. Nevertheless extended protections of the trademark can also create obstacles to innovation and market competition. Therefore, to understand the unfair advantages and associated challenges in the trademark in this thesis the research focus is kept on unfair advantages linked with likelihood of confusion and dilution and its possible limitations, and finally problem with existing approach to determine the unfair advantages.

 • Koetz Wildt, Lisa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Placing humor in its right place: the need of a distinctive parody exception within EU Trademark Law2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • Hörnstein, Hugo
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Bostadsrättsföreningen och kommunens bostadsrättsförvärv: Problemen med den absoluta medlems- och uthyrningsrätten2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sveriges kommuner har genom socialtjänstlagen och den nya bosättningslagen en skyldighet att förse vissa grupper med bostad. De kommunalt ägda bostadsbolagen används ofta för att uppfylla dessa lagstadgade krav. Konsekvensen av detta är att kommunerna har börjat förvärva bostadsrätter när de allmännyttiga bostadsbolagen blir mindre och behoven större.

  I bostadsrättslagen finns sedan 1980 två regler som underlättar kommunens förvärv och andrahandsuthyrning av bostadsrätter. För det första har kommunen alltid möjlighet att bli medlemmar i bostadsrättsföreningen. För det andra har kommunen alltid möjlighet att hyra ut sin bostadsrätt. De regler som gäller för kommunen är undantag från vad som gäller då övriga förvärvar och hyr ut bostadsrätter. Undantagen tillkom främst för att ge kommunen ytterligare ett verktyg mot bostadssegregation.

   Viss problematik uppstår för den bostadsrättsförening som kommunen blir medlem i. Bostadsrättsföreningens huvudsyfte är att tillgodose medlemmarna med bostäder. Utöver detta tillkommer uppgifter som att bland annat främja en boendesocial gemenskap, att sköta fastighetsförvaltningen och att gagna en värdeökning på föreningsmedlemmarnas bostadsrätter. Skulle en inte obetydlig del av föreningens lägenheter vara uthyrda i andra hand kan dessa intressen äventyras. Det finns även problem med kommunens förvärv ur ett rättighetsperspektiv. Föreningsfriheten ger visst skydd för bostadsrättsföreningar och särskilt regeringsformen ställer särskilda krav för att friheten ska kunna inskränkas.

  Mycket talar således för att dagens bostadsrättslag är bristfällig eftersom den öppnar för kommunalt missbruk och löpande kränkningar av föreningsfriheten. En utformning lik den norska lagstiftningen, som sätter en gräns för hur många lägenheter en kommun kan förvärva, skulle innebära ett större hänsynstagande även till bostadsrättsföreningens intressen.

 • Jonsson, Bengt
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Statlig immunitet: Det kommersiella undantaget2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • Göransson, Simon
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Säkrar panträtten ränta på den säkrade fordringen utan särskild överenskommelse?: En studie av panträttens förhållande till pantfordringens biförpliktelser vid gäldenärspant som innehas av borgenären.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen utreder om panträtt säkrar ränta på den pantsäkrade fordringen utan att parterna särskilt avtalat om saken. Undersökningen berör ett antal alternativ för att besvara frågan: bevispresumtioner, fördelning av bevisbörda, avtalstolkning, analogier från befintliga utfyllande rättsregler, samt systematisk-teleologisk rättstillämpning. Undersökningen har kommit fram till att legal avkastningsränta, avtalad avkastningsränta och avtalad dröjsmålsränta i princip säkras av panten enligt dispositiv rätt, även om parterna inte har avtalat om att panten ska säkra sådan ränta. Däremot säkrar panten bara den del av den legala dröjsmålsräntan som avser att kompensera för inflation genom avtalstolkning.

 • Public defence: 2018-03-12 09:00 B/A1:111a, Uppsala
  van der Schot, Gijs
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Biology, Department of Cell and Molecular Biology, Molecular biophysics.
  Imaging Living Cells with an X-ray Laser2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Imaging living cells at a resolution higher than the resolution of optical microscopy is a significant challenge. Fluorescence microscopy can achieve a degree of super-resolution via labeling cellular components with a fluorescent dye. Reaching nanometer or sub-nanometer resolution requires high-energy radiation with significantly shorter wavelength than that of optical light. X-rays and electrons have the requisite wavelengths and could be suitable for such studies; however, these probes also cause significant radiation damage. A dose in excess of 100,000,000 Gray (Gy, J/kg) would be required to reach nanometer resolution on a cell, and no cell can survive this amount of radiation. As a consequence, much of what we know about cells at high resolution today comes from dead material.

  Theory predicts that an ultra-short and extremely bright coherent X-ray pulse from an X-ray free-electron laser can outrun key damage processes to deliver a molecular-level snapshot of a cell that is alive at the time of image formation. The principle of ‘diffraction before destruction’ exploits the difference between the speed of light (the X-ray pulse) and the much slower speed of damage formation. The femtosecond pulse ‘freezes’ motion in the cell at physiological temperatures on the time scale of atomic vibrations, offering unprecedented time resolution and a plethora of new experimental possibilities.

  This thesis describes the first test experiments on imaging living cells with an X-ray laser. I present results in three essential areas of live cell imaging. (i) We have used an aerosol injector to introduce live cyanobacteria into the X-ray focus, and recorded diffraction patterns with extremely low background at very high hit rates. (ii) We demonstrated scattered signal beyond 4 nm resolution in some of these experiments. (iii) The thesis also describes image reconstruction, using a new fully automated pipeline that I developed during my studies. The reconstruction of diffraction patterns was successful for all patterns that did not have saturated pixels. The new software suite, called RedFlamingo, selects exposures with desired properties, can sort them according to sample size, shape, orientation, exposure, the number and type of objects in the beam during the exposure, their distance from each other, and so forth. The software includes validation tools to assess the quality of the reconstructions.

  List of papers
  1. Imaging single cells in a beam of live cyanobacteria with an X-ray laser
  Open this publication in new window or tab >>Imaging single cells in a beam of live cyanobacteria with an X-ray laser
  Show others...
  2015 (English)In: Nature Communications, ISSN 2041-1723, E-ISSN 2041-1723, Vol. 6, article id 5704Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  There exists a conspicuous gap of knowledge about the organization of life at mesoscopic levels. Ultra-fast coherent diffractive imaging with X-ray free-electron lasers can probe structures at the relevant length scales and may reach sub-nanometer resolution on micron-sized living cells. Here we show that we can introduce a beam of aerosolised cyanobacteria into the focus of the Linac Coherent Light Source and record diffraction patterns from individual living cells at very low noise levels and at high hit ratios. We obtain two-dimensional projection images directly from the diffraction patterns, and present the results as synthetic X-ray Nomarski images calculated from the complex-valued reconstructions. We further demonstrate that it is possible to record diffraction data to nanometer resolution on live cells with X-ray lasers. Extension to sub-nanometer resolution is within reach, although improvements in pulse parameters and X-ray area detectors will be necessary to unlock this potential.

  National Category
  Structural Biology
  Identifiers
  urn:nbn:se:uu:diva-245040 (URN)10.1038/ncomms6704 (DOI)000350034400002 ()25669616 (PubMedID)
  Available from: 2015-02-24 Created: 2015-02-24 Last updated: 2017-12-04Bibliographically approved
  2. Open data set of live cyanobacterial cells imaged using an X-ray laser
  Open this publication in new window or tab >>Open data set of live cyanobacterial cells imaged using an X-ray laser
  Show others...
  2016 (English)In: Scientific Data, E-ISSN 2052-4463, Vol. 3, article id 160058Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Structural studies on living cells by conventional methods are limited to low resolution because radiation damage kills cells long before the necessary dose for high resolution can be delivered. X-ray free-electron lasers circumvent this problem by outrunning key damage processes with an ultra-short and extremely bright coherent X-ray pulse. Diffraction-before-destruction experiments provide high-resolution data from cells that are alive when the femtosecond X-ray pulse traverses the sample. This paper presents two data sets from micron-sized cyanobacteria obtained at the Linac Coherent Light Source, containing a total of 199,000 diffraction patterns. Utilizing this type of diffraction data will require the development of new analysis methods and algorithms for studying structure and structural variability in large populations of cells and to create abstract models. Such studies will allow us to understand living cells and populations of cells in new ways. New X-ray lasers, like the European XFEL, will produce billions of pulses per day, and could open new areas in structural sciences.

  National Category
  Biophysics
  Identifiers
  urn:nbn:se:uu:diva-300201 (URN)10.1038/sdata.2016.58 (DOI)000390225400003 ()
  Note

  Data Descriptor

  Available from: 2016-08-05 Created: 2016-08-05 Last updated: 2017-11-28Bibliographically approved
 • Aaboud, M.
  et al.
  Bergeås Kuutmann, Elin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Bokan, Peter
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Brenner, Richard
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Ekelöf, Tord
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Ellert, Mattias
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Ferrari, Arnaud
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Gradin, P.O. Joakim
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Madsen, Alexander
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Öhman, Henrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Rangel-Smith, Camilla
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  De Bruin, Pedro Sales
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Zwalinski, L.
  Femtoscopy with identified charged pions in proton-lead collisions at root s(NN)=5.02 TeV with ATLAS2017In: Physical Review C: Covering Nuclear Physics, ISSN 2469-9985, E-ISSN 2469-9993, Vol. 96, no 6, article id 064908Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Bose-Einstein correlations between identified charged pions are measured for p+Pb collisions at root s(NN) = 5.02 TeV using data recorded by the ATLAS detector at the CERN Large Hadron Collider corresponding to a total integrated luminosity of 28 nb(-1). Pions are identified using ionization energy loss measured in the pixel detector. Two-particle correlation functions and the extracted source radii are presented as a function of collision centrality as well as the average transverse momentum (k(T)) and rapidity (y*(pi pi)) of the pair. Pairs are selected with a rapidity -2 < y*(pi pi) < 1 and with an average transverse momentum 0.1 < k(T) < 0.8 GeV. The effect of jet fragmentation on the two-particle correlation function is studied, and a method using opposite-charge pair data to constrain its contributions to the measured correlations is described. The measured source sizes are substantially larger in more central collisions and are observed to decrease with increasing pair k(T). A correlation of the radii with the local charged-particle density is demonstrated. The scaling of the extracted radii with the mean number of participating nucleons is also used to compare a selection of initial-geometry models. The cross term R-ol is measured as a function of rapidity, and a nonzero value is observed with 5.1 sigma combined significance for -1 < y*pi pi < 1 in the most central events.

 • Edueng, Khadijah
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacy. Kulliyyah of Pharmacy, International Islamic University Malaysia, Bandar Indera Mahkota, Malaysia.
  Mahlin, Denny
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacy.
  Bergström, Christel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacy.
  The Need for Restructuring the Disordered Science of Amorphous Drug Formulations2017In: Pharmaceutical Research, ISSN 0724-8741, Vol. 34, no 9, p. 1754-1772Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  The alarming numbers of poorly soluble discovery compounds have centered the efforts towards finding strategies to improve the solubility. One of the attractive approaches to enhance solubility is via amorphization despite the stability issue associated with it. Although the number of amorphous-based research reports has increased tremendously after year 2000, little is known on the current research practice in designing amorphous formulation and how it has changed after the concept of solid dispersion was first introduced decades ago. In this review we try to answer the following questions: What model compounds and excipients have been used in amorphous-based research? How were these two components selected and prepared? What methods have been used to assess the performance of amorphous formulation? What methodology have evolved and/or been standardized since amorphous-based formulation was first introduced and to what extent have we embraced on new methods? Is the extent of research mirrored in the number of marketed amorphous drug products? We have summarized the history and evolution of amorphous formulation and discuss the current status of amorphous formulation-related research practice. We also explore the potential uses of old experimental methods and how they can be used in tandem with computational tools in designing amorphous formulation more efficiently than the traditional trial-and-error approach.

 • Aaboud, M.
  et al.
  Bergeås Kuutmann, Elin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Bokan, Peter
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Brenner, Richard
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Ekelöf, Tord
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Ellert, Mattias
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Ferrari, Arnaud
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Gradin, P.O. Joakim
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Isacson, Max F.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Madsen, Alexander
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Mårtensson, Mikael
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Öhman, Henrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Rangel-Smith, Camilla
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  De Bruin, Pedro Sales
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Zwalinski, L.
  Search for direct top squark pair production in final states with two leptons in root s=13 TeV pp collisions with the ATLAS detector2017In: European Physical Journal C, ISSN 1434-6044, E-ISSN 1434-6052, Vol. 77, no 12, article id 898Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The results of a search for direct pair production of top squarks in events with two opposite-charge leptons (electrons or muons) are reported, using 36.1 fb(-1) of integrated luminosity from proton-proton collisions at root s = 13 TeV collected by the ATLAS detector at the Large Hadron Collider. To cover a range of mass differences between the top squark (t) over tilde and lighter supersymmetric particles, four possible decay modes of the top squark are targeted with dedicated selections: the decay (t) over tilde -> b (chi) over tilde (+/-)(1) into a b-quark and the lightest chargino with (chi) over tilde (+/-)(1) W (chi) over tilde (0)(1),the decay (t) over tilde -> t (chi) over tilde (0)(1) into an on-shell top quark and the lightest neutralino, the three-body decay (t) over tilde -> bW (chi) over tilde (0)(1) and the four-body decay (t) over tilde -> bl nu(chi) over tilde (0)(1). No significant excess of events is observed above the Standard Model background for any selection, and limits on top squarks are set as a function of the (t) over tilde and (chi) over tilde (0)(1) masses. The results exclude at 95% confidence level (t) over tilde masses up to about 720 GeV, extending the exclusion region of supersymmetric parameter space covered by previous searches.

 • Aaboud, M.
  et al.
  Bergeås Kuutmann, Elin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Bokan, Peter
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Brenner, Richard
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Ekelöf, Tord
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Ellert, Mattias
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Ferrari, Arnaud
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Gradin, P.O. Joakim
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Isacson, Max F.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Madsen, Alexander
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Mårtensson, Mikael
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Öhman, Henrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Rangel-Smith, Camilla
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  De Bruin, Pedro Sales
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Zwalinski, L.
  Determination of the strong coupling constant alpha(s) from transverse energy-energy correlations in multijet events at root s=8 TeV using the ATLAS detector2017In: European Physical Journal C, ISSN 1434-6044, E-ISSN 1434-6052, Vol. 77, no 12, article id 872Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Measurements of transverse energy-energy correlations and their associated asymmetries in multi-jet events using the ATLAS detector at the LHC are presented. The data used correspond to vs = 8 TeV proton-proton collisions with an integrated luminosity of 20.2 fb(-1). The results are presented in bins of the scalar sum of the transverse momenta of the two leading jets, unfolded to the particle level and compared to the predictions from Monte Carlo simulations. A comparison with next-to-leading-order perturbative QCD is also performed, showing excellent agreement within the uncertainties. From this comparison, the value of the strong coupling constant is extracted for different energy regimes, thus testing the running of alpha(s)(mu) predicted in QCD up to scales over 1 TeV. A global fit to the transverse energy-energy correlation distributions yields alpha(s)(m(Z)) = 0.1162 +/- 0.0011 (exp.)(-0.0070)(+0.0084) (theo.), while a global fit to the asymmetry distributions yields a value of alpha(s)(m(Z)) = 0.1196 +/- 0.0013 (exp.)(-0.0045)(+0.0075) (theo.).

 • Voniati, Chris
  et al.
  Vrije Universiteit Brussel, Belgium.
  Doudaki, Vaia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics and Media.
  Carpentier, Nico
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics and Media. Vrije Universiteit Brussel, Belgium.; Charles University, Prague, Czech Republic.
  Mapping community media organisations in Cyprus: A methodological reflection2018In: journal of alternative and community media, ISSN 2206-5857, Vol. 3, no 1, p. 17-35Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Identifying grassroots or ‘below-the-radar’ organisations, such as community media organisations, is a challenging task that is not always supported sufficiently by methodological literature. The objective of this article is to address this challenge by proposing a structured approach to mapping analysis: (1) driven by an (operational) definition of the social entity; (2) that allows for a population-based mapping process; (3) that uses a particular registration instrument (labelled a Mapping IndexCard, or MIC); (4) to process data from multiple sources; and (5) to analyse the information registered in these MICs. By zooming in on the only divided country of Europe – the island of Cyprus – this article then illustrates how to design and conduct a mapping research of community media organisations on a national scale. Other than giving an overview of the community media operating in Cyprus, this mapping exercise aims to provide a methodological guide for mapping civil society and  ‘below-the-radar’ organisations in general.

 • Sun, Xu
  et al.
  Capital Med Univ, Dept Oncol, Beijing Hosp Tradit Chinese Med, Beijing, Peoples R China..
  Zhang, Ganlin
  Capital Med Univ, Dept Oncol, Beijing Hosp Tradit Chinese Med, Beijing, Peoples R China..
  Nian, Jiayun
  Capital Med Univ, Dept Oncol, Beijing Hosp Tradit Chinese Med, Beijing, Peoples R China.;Beijing Univ Chinese Med, Sch Grad, Beijing, Peoples R China..
  Yu, Mingwei
  Capital Med Univ, Dept Oncol, Beijing Hosp Tradit Chinese Med, Beijing, Peoples R China..
  Chen, Shijian
  Guangxi Med Univ, Dept Neurol, Affiliated Hosp 4, Liuzhou, Peoples R China..
  Zhang, Yi
  Capital Med Univ, Dept Oncol, Beijing Hosp Tradit Chinese Med, Beijing, Peoples R China..
  Yang, Guowang
  Capital Med Univ, Dept Oncol, Beijing Hosp Tradit Chinese Med, Beijing, Peoples R China..
  Yang, Lin
  Capital Med Univ, Dept Oncol, Beijing Hosp Tradit Chinese Med, Beijing, Peoples R China..
  Cheng, Peiyu
  Capital Med Univ, Dept Oncol, Beijing Hosp Tradit Chinese Med, Beijing, Peoples R China..
  Yan, Chen
  Capital Med Univ, Dept Oncol, Beijing Hosp Tradit Chinese Med, Beijing, Peoples R China.;Beijing Univ Chinese Med, Sch Grad, Beijing, Peoples R China..
  Ma, Yunfei
  Capital Med Univ, Dept Oncol, Beijing Hosp Tradit Chinese Med, Beijing, Peoples R China..
  Meng, Hui
  Capital Med Univ, Dept Oncol, Beijing Hosp Tradit Chinese Med, Beijing, Peoples R China.;Beijing Univ Chinese Med, Sch Grad, Beijing, Peoples R China..
  Wang, Xiaomin
  Capital Med Univ, Dept Oncol, Beijing Hosp Tradit Chinese Med, Beijing, Peoples R China..
  Li, Jin-Ping
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry and Microbiology. Capital Med Univ, Dept Oncol, Beijing Hosp Tradit Chinese Med, Beijing, Peoples R China..
  Elevated heparanase expression is associated with poor prognosis in breast cancer: a study based on systematic review and TCGA data2017In: OncoTarget, ISSN 1949-2553, E-ISSN 1949-2553, Vol. 8, no 26, p. 43521-43535Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Heparanase promotes tumorigenesis, angiogenesis, and metastasis. Here, we conducted a study based on systematic review and the Cancer Genome Atlas (TCGA) data that examined heparanase expression in clinical samples to determine its prognostic value. According to the meta-analysis and TCGA data, we found that heparanase expression was up-regulated in most breast cancer specimens, and elevated heparanase expression was associated with increased lymph node metastasis, larger tumor size, higher histological grade, and poor survival. These results suggest that targeting heparanase might improve treatments for breast cancer patients.

 • Moustakas, Aristidis
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, centrumbildningar mm, Ludwig Institute for Cancer Research. Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry and Microbiology. Uppsala University, Science for Life Laboratory, SciLifeLab.
  Garcia de Herreros, Antonio
  Inst Hosp del Mar Invest Med, Canc Res Program, Barcelona, Spain.;Univ Pompeu Fabra, Dept Ciencies Expt & Salut, Barcelona, Spain..
  Epithelial-mesenchymal transition in cancer2017In: Molecular Oncology, ISSN 1574-7891, E-ISSN 1878-0261, Vol. 11, no 7, p. 715-717Article in journal (Other academic)
 • Carlsson, Petra
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Archaeology and Ancient History.
  Människan i Maassara2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  An osteological study on human skeletal remains from Maassara in Egypt. The goal of the study was to get a good picture of the health of the individuals buried in the graves at Maassara. The study was combined of nine individuals. Two from the Early Dynastic period and six individuals from the Old Kingdom. All the adult individuals have some form of pathological change. Most pathological changes are in the spine. Most pathological changes were age-related. Some of the individuals were very poorly kept and the bones were very fragile.

 • Svensson, Sandra
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  ”Grötigt men ganska vackert”: -En undersökning om språkkontakt och attityders roll för grannspråksförståelsen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det är allmänt känt bland svenskar att danska är ett svårförståeligt språk, de språkliga likheterna till trots. I denna studie undersöks svenska universitetsstudenters danska ordförståelse och hur medvetna attityder till danska och grad av språkkontakt påverkar ordförståelsen. Studenterna består av två grupper som har svenska som förstaspråk respektive främmande språk och båda grupper studerar svenska på universitetsnivå. Syftet med studien är att mäta om universitetsstudenters danska ordförståelse påverkas av faktorer som grad av språkkontakt men även av medvetna attityder. Detta har undersökts med hjälp av en enkät och en dansk provtext för att testa ordförståelsen. Resultatet visar att attityderna till det danska språket var mycket lika mellan studentgrupperna. Studenterna har nytta av kulturkonsumtion i sin förståelse av danska. Ordförståelsen skiljer sig åt markant mellan grupperna. Det visar att förstaspråk har stor betydelse för hur väl de förstår danska.

   

  Nyckelord: Danska, medveten attityd, språkkontakt, grannspråksförståelse, främmande språk

 • Beale, Colin
  et al.
  Department of Biology, University of York, Heslington, York, UK.
  Courtney Mustaphi, Colin
  York Institute for Tropical Ecosystems, Environment Department, University of York, Heslington, York, UK.
  Morrison, Thomas
  Institute of Biodiversity, Animal Health and Comparative Medicine, University of Glasgow, Glasgow, UK.
  Archibald, Sally
  Centre for African Ecology, School of Animal, Plant and Environmental Sciences, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.; Natural Resources and the Environment, CSIR, Pretoria, South Africa.
  Anderson, T. Michael
  Department of Biology, Wake Forest University, Winston-Salem, North Carolina, USA.
  Dobson, Andrew
  Ecology and Evolutionary Biology, Princeton University, Princeton, NJ, USA.
  Donaldson, Jason
  Centre for African Ecology, School of Animal, Plant and Environmental Sciences, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.
  Hempson, Gaeth
  Centre for African Ecology, School of Animal, Plant and Environmental Sciences, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.; South African Environmental Observation Network (SAEON), Ndlovu Node, Phalaborwa, Kruger National Park, South Africa.
  Probert, James
  Department of Earth, Ocean & Ecological Sciences, University of Liverpool, Liverpool, UK.
  Parr, Catherine
  Centre for African Ecology, School of Animal, Plant and Environmental Sciences, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.; Department of Earth, Ocean & Ecological Sciences, University of Liverpool, Liverpool, UK.; Department of Zoology & Entomology, University of Pretoria, Pretoria, South Africa.
  Pyrodiversity interacts with rainfall to increase bird andmammal richness in African savannas2018In: Ecology Letters, ISSN 1461-023X, E-ISSN 1461-0248Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Fire is a fundamental process in savannas and is widely used for management. Pyrodiversity, variation in local fire characteristics, has been proposed as a driver of biodiversity although empirical evidence is equivocal. Using a new measure of pyrodiversity (Hempsonet al.), we undertook the first continent-wide assessment of how pyrodiversity affects biodiversity in protected areas across African savannas. The influence of pyrodiversity on bird and mammal species richness varied with rainfall: strongest support for a positive effect occurred in wet savannas (>650 mm/year), where species richness increased by 27% for mammals and 40% for birds in the most pyrodiverse regions. Range-restricted birds were most increased by pyrodiversity, suggesting the diversity of fire regimes increases the availability of rare niches. Our findings are significant because they explain the conflicting results found in previous studies of savannas. We argue that managing savanna landscapes to increase pyrodiversity is especially important in wet savannas.

 • Suh, Alexander
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Biology, Department of Ecology and Genetics, Evolutionary Biology. University of Münster, Institute of Experimental Pathology (ZMBE).
  Bachg, Sandra
  University of Münster, Institute of Experimental Pathology (ZMBE).
  Donnellan, Stephen
  South Australian Museum, Adelaide; The University of Adelaide, School of Biological Sciences.
  Joseph, Leo
  National Research Collections Australia, CSIRO, Australian National Wildlife Collection.
  Brosius, Jürgen
  University of Münster, Institute of Experimental Pathology (ZMBE); Brandenburg Medical School (MHB).
  Kriegs, Jan Ole
  University of Münster, Institute of Experimental Pathology (ZMBE); Westfälisches Landesmuseum mit Planetarium, LWL-Museum für Naturkunde.
  Schmitz, Jürgen
  University of Münster, Institute of Experimental Pathology (ZMBE).
  De-novo emergence of SINE retroposons during the early evolution of passerine birds2017In: Mobile DNA, ISSN 1759-8753, E-ISSN 1759-8753, Vol. 8, article id 21Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Passeriformes ("perching birds" or passerines) make up more than half of all extant bird species. The genome of the zebra finch, a passerine model organism for vocal learning, was noted previously to contain thousands of short interspersed elements (SINEs), a group of retroposons that is abundant in mammalian genomes but considered largely inactive in avian genomes.

  Results: Here we resolve the deep phylogenetic relationships of passerines using presence/absence patterns of SINEs. The resultant retroposon-based phylogeny provides a powerful and independent corroboration of previous sequence-based analyses. Notably, SINE activity began in the common ancestor of Eupasseres (passerines excluding the New Zealand wrens Acanthisittidae) and ceased before the rapid diversification of oscine passerines (suborder Passeri - songbirds). Furthermore, we find evidence for very recent SINE activity within suboscine passerines (suborder Tyranni), following the emergence of a SINE via acquisition of a different tRNA head as we suggest through template switching.

  Conclusions: We propose that the early evolution of passerines was unusual among birds in that it was accompanied by de-novo emergence and activity of SINEs. Their genomic and transcriptomic impact warrants further study in the light of the massive diversification of passerines.

 • Molochkov, Alexander
  et al.
  Far Eastern Fed Univ, Lab Phys Living Matter, Sukhanova 8, Vladivostok 690950, Russia..
  Begun, Alexander
  Far Eastern Fed Univ, Lab Phys Living Matter, Sukhanova 8, Vladivostok 690950, Russia..
  Niemi, Antti
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, Theoretical Physics. Univ Tours, Lab Math & Phys Theor, Federat Denis Poisson, France.; Beijing Inst Technol, Dept Phys, Beijing, Peoples R China..
  Gauge symmetries and structure of proteins2017In: XIITH QUARK CONFINEMENT AND THE HADRON SPECTRUM / [ed] Foka, Y Brambilla, N Kovalenko, V, E D P SCIENCES , 2017, article id UNSP 04004Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We discuss the gauge field theory approach to protein structure study, which allows a natural way to introduce collective degrees of freedom and nonlinear topological structures. Local symmetry of proteins and its breaking in the medium is considered, what allows to derive Abelian Higgs model of protein backbone, correct folding of which is defined by gauge symmetry breaking due hydrophobic forces. Within this model structure of protein backbone is defined by superposition of one-dimensional topological solitons (kinks), what allows to reproduce the three-dimensional structure of the protein backbone with precision up to 1A and to predict its dynamics.

 • Eriksson, Jörgen
  et al.
  Lund University.
  Lagvik, Christer
  Uppsala University, University Library.
  Nolin, Emma
  Lund University.
  Moving towards open science? Conference report: the 9th Conference on Open Access Scholarly Publishing, Lisbon, September 20-21, 20172017In: Nordic Perspectives on Open Science, ISSN 2464-1839, Vol. 1Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  The Conference on Open Access Scholarly Publishing, COASP, is held annually with the aim of reaching professional publishing organizations, independent publishers and university presses, as well as librarians, university administrators and other stakeholders. Here, we outline some themes and highlights from this year´s conference.

 • Dong, Zhihua
  et al.
  KTH Royal Inst Technol, Dept Mat Sci & Engn, Appl Mat Phys, SE-10044 Stockholm, Sweden..
  Schonecker, Stephan
  KTH Royal Inst Technol, Dept Mat Sci & Engn, Appl Mat Phys, SE-10044 Stockholm, Sweden..
  Chen, Dengfu
  Chongqing Univ, Coll Mat Sci & Engn, Chongqing 400030, Peoples R China..
  Li, Wei
  KTH Royal Inst Technol, Dept Mat Sci & Engn, Appl Mat Phys, SE-10044 Stockholm, Sweden..
  Long, Mujun
  Chongqing Univ, Coll Mat Sci & Engn, Chongqing 400030, Peoples R China..
  Vitos, Levente
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, Materials Theory. KTH Royal Inst Technol, Dept Mat Sci & Engn, Appl Mat Phys, SE-10044 Stockholm, Sweden.;Wigner Res Ctr Phys, Res Inst Solid State Phys & Opt, POB 49, H-1525 Budapest, Hungary..
  Elastic properties of paramagnetic austenitic steel at finite temperature: Longitudinal spin fluctuations in multicomponent alloys2017In: Physical Review B, ISSN 2469-9950, E-ISSN 2469-9969, Vol. 96, no 17, article id 174415Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We propose a first-principles framework for longitudinal spin fluctuations (LSFs) in disordered paramagnetic (PM) multicomponent alloy systems and apply it to investigate the influence of LSFs on the temperature dependence of two elastic constants of PM austenitic stainless steel Fe15Cr15Ni. The magnetic model considers individual fluctuating moments in a static PM medium with first-principles-derived LSF energetics in conjunction with describing chemical disorder and randomness of the transverse magnetic component in the single-site alloy formalism and disordered local moment (DLM) picture. A temperature-sensitive mean magnetic moment is adopted to accurately represent the LSF state in the elastic-constant calculations. We make evident that magnetic interactions between an LSF impurity and the PM medium are weak in the present steel alloy. This allows gaining accurate LSF energetics and mean magnetic moments already through a perturbation from the static DLM moments instead of a tedious self-consistent procedure. We find that LSFs systematically lower the cubic shear elastic constants c' and c(44) by similar to 6 GPa in the temperature interval 300-1600 K, whereas the predominant mechanism for the softening of both elastic constants with temperature is the magneto-volume coupling due to thermal lattice expansion. We find that non-negligible local magnetic moments of Cr and Ni are thermally induced by LSFs, but they exert only a small influence on the elastic properties. The proposed framework exhibits high flexibility in accurately accounting for finite-temperature magnetism and its impact on the mechanical properties of PM multicomponent alloys.

 • Cornils, L.
  et al.
  Univ Hamburg, Dept Phys, D-20355 Hamburg, Germany..
  Kamlapure, A.
  Univ Hamburg, Dept Phys, D-20355 Hamburg, Germany..
  Zhou, L.
  Univ Hamburg, Dept Phys, D-20355 Hamburg, Germany.;Max Planck Inst Solid State Res, D-70569 Stuttgart, Germany..
  Pradhan, Saurabh
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, Materials Theory.
  Khajetoorians, A. A.
  Univ Hamburg, Dept Phys, D-20355 Hamburg, Germany.;Radboud Univ Nijmegen, Inst Mol & Mat, NL-6525 AJ Nijmegen, Netherlands..
  Fransson, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, Materials Theory.
  Wiebe, J.
  Univ Hamburg, Dept Phys, D-20355 Hamburg, Germany..
  Wiesendanger, R.
  Univ Hamburg, Dept Phys, D-20355 Hamburg, Germany..
  Spin-Resolved Spectroscopy of the Yu-Shiba-Rusinov States of Individual Atoms2017In: Physical Review Letters, ISSN 0031-9007, E-ISSN 1079-7114, Vol. 119, no 19, article id 197002Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A magnetic atom in a superconducting host induces so-called Yu-Shiba-Rusinov (YSR) bound states inside the superconducting energy gap. By combining spin-resolved scanning tunneling spectroscopy with simulations we demonstrate that the pair of peaks associated with the YSR states of an individual Fe atom coupled to an oxygen-reconstructed Ta surface gets spin polarized in an external magnetic field. As theoretically predicted, the electron and hole parts of the YSR states have opposite signs of spin polarizations which keep their spin character when crossing the Fermi level through the quantum phase transition. The simulation of a YSR state right at the Fermi level reveals zero spin polarization which can be used to distinguish such states from Majorana zero modes in chains of YSR atoms.

 • Garousi, Javad
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Immunology, Genetics and Pathology, Medical Radiation Science.
  Lindbo, Sarah
  KTH Royal Inst Technol, Sch Biotechnol, Div Prot Technol, Stockholm, Sweden..
  Mitran, Bogdan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Medicinal Chemistry.
  Buijs, Jos
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Immunology, Genetics and Pathology, Medical Radiation Science.
  Vorobyeva, Anzhelika
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Immunology, Genetics and Pathology, Medical Radiation Science.
  Orlova, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Medicinal Chemistry.
  Tolmachev, Vladimir
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Immunology, Genetics and Pathology, Medical Radiation Science.
  Hober, Sophia
  KTH Royal Inst Technol, Sch Biotechnol, Div Prot Technol, Stockholm, Sweden..
  Comparative evaluation of tumor targeting using the anti-HER2 ADAPT scaffold protein labeled at the C-terminus with indium-111 or technetium-99m2017In: Scientific Reports, ISSN 2045-2322, E-ISSN 2045-2322, Vol. 7, article id 14780Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  ABD-Derived Affinity Proteins (ADAPTs) is a novel class of engineered scaffold proteins derived from an albumin-binding domain of protein G. The use of ADAPT6 derivatives as targeting moiety have provided excellent preclinical radionuclide imaging of human epidermal growth factor 2 (HER2) tumor xenografts. Previous studies have demonstrated that selection of nuclide and chelator for its conjugation has an appreciable effect on imaging properties of scaffold proteins. In this study we performed a comparative evaluation of the anti-HER2 ADAPT having an aspartate-glutamate-alanine-valine-aspartate-alanine-asparagine-serine (DEAVDANS) N-terminal sequence and labeled at C-terminus with (99)mTc using a cysteine-containing peptide based chelator, glycine-serine-serine-cysteine (GSSC), and a similar variant labeled with In-111 using a maleimido derivative of 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid (DOTA) chelator. Both (99)mTc-DEAVDANS-ADAPT6-GSSC and In-111-DEAVDANS-ADAPT6-GSSC-DOTA accumulated specifically in HER2-expressing SKOV3 xenografts. The tumor uptake of both variants did not differ significantly and average values were in the range of 19-21% ID/g. However, there was an appreciable variation in uptake of conjugates in normal tissues that resulted in a notable difference in the tumor-to-organ ratios. The In-111-DOTA label provided 2-6 fold higher tumor-to-organ ratios than (99)mTc-GSSC and is therefore the preferable label for ADAPTs.

 • Bah, Ibrahima
  et al.
  Univ Calif San Diego, La Jolla, USA; Johns Hopkins Univ, Baltimore, USA.
  Passias, Achilleas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, Theoretical Physics.
  Tomasiello, Alessandro
  Univ Milano Bicocca, Milan, Italy; INFN, Milan, Italy.
  AdS(5) compactifications with punctures in massive IIA supergravity2017In: Journal of High Energy Physics (JHEP), ISSN 1126-6708, E-ISSN 1029-8479, no 11, article id 050Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We find AdS(5) solutions holographically dual to compactifications of six-dimensional N=(1,0) supersymmetric field theories on Riemann surfaces with punctures. We simplify a previous analysis of supersymmetric AdS(5) IIA solutions, and with a suitable Ansatz we find explicit solutions organized in three classes, where an O8-D8 stack, D6- and D4-branes are simultaneously present, localized and partially localized. The D4-branes are smeared over the Riemann surface and this is interpreted as the presence of a uniform distribution of punctures. For the first class we identify the corresponding six-dimensional theory as an E-string theory coupled to a quiver gauge theory. The second class of solutions lacks D6-branes and its central charge scales as n(5/2), suggesting a five-dimensional origin for the dual field theory. The last class has elements of the previous two.

 • Aaboud, M.
  et al.
  Université Mohamed Premier, Faculté des Sciences; LPTPM, Oujda.
  Bergeås, Elin Kuutmann
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Bokan, Petar
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Brenner, Richard
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Ekelöf, Tord
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Ellert, Mattias
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Ferrari, Arnaud
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Gradin, P.O. Joakim
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Isacson, M.F.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Mårtensson, M.U.F.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Öhman, Henrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Rangel-Smith, Camilla
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Sales De Bruin, P.H.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Zwalinski, L.
  CERN, Geneva.
  Search for a scalar partner of the top quark in the jets plus missing transverse momentum final state at √s=13 TeV with the ATLAS detector2017In: Journal of High Energy Physics (JHEP), ISSN 1126-6708, E-ISSN 1029-8479, no 12, article id 085Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A search for pair production of a scalar partner of the top quark in events with four or more jets plus missing transverse momentum is presented. An analysis of 36.1 fb(-1) of root s = 13 TeV proton-proton collisions collected using the ATLAS detector at the LHC yields no significant excess over the expected Standard Model background. To interpret the results a simplified supersymmetric model is used where the top squark is assumed to decay via (t) over tilde (1) -> t((*)) (chi) over tilde (0)(1) and (t) over tilde (1) -> b (chi) over tilde (+/-)(1) -> bW((*)) (chi) over tilde (0)(1), where (chi) over tilde (0)(1) ((chi) over tilde (+/-)(1) denotes the lightest neutralino (chargino). Exclusion limits are placed in terms of the top-squark and neutralino masses. Assuming a branching ratio of 100% to t (chi) over tilde (0)(1), top-squark masses in the range 450-1000 GeV are excluded for (chi) over tilde (0)(1) masses below 160 GeV. In the case where m((t) over tilde1) similar to m(t) + m((chi) over tilde 10), top-squark masses in the range 235-590 GeV are excluded.

 • Jabs, Verena
  et al.
  TU Dortmund Univ, Fac Stat, Dortmund, Germany..
  Edlund, Karolina
  Dortmund Univ, Leibniz Res Ctr Working Environm & Human Factors, Dortmund, Germany..
  Koenig, Helena
  TU Dortmund Univ, Fac Stat, Dortmund, Germany..
  Grinberg, Marianna
  TU Dortmund Univ, Fac Stat, Dortmund, Germany..
  Madjar, Katrin
  TU Dortmund Univ, Fac Stat, Dortmund, Germany..
  Rahnenfuehrer, Joerg
  TU Dortmund Univ, Fac Stat, Dortmund, Germany..
  Ekman, Simon
  Karolinska Univ Hosp, Dept Oncol, Stockholm, Sweden..
  Bergkvist, Michael
  Gavle Cent Hosp, Dept Oncol, Gavle, Sweden..
  Holmberg, Lars
  Reg Canc Ctr Uppsala Orebro, Uppsala, Sweden.;Kings Coll London, Fac Life Sci & Med, Div Canc Studies, London, England..
  Ickstadt, Katja
  TU Dortmund Univ, Fac Stat, Dortmund, Germany..
  Botling, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Immunology, Genetics and Pathology, Clinical and experimental pathology.
  Hengstler, Jan G.
  Dortmund Univ, Leibniz Res Ctr Working Environm & Human Factors, Dortmund, Germany..
  Micke, Patrick
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Immunology, Genetics and Pathology, Clinical and experimental pathology.
  Integrative analysis of genome-wide gene copy number changes and gene expression in non-small cell lung cancer2017In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 12, no 11, article id e0187246Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Non-small cell lung cancer (NSCLC) represents a genomically unstable cancer type with extensive copy number aberrations. The relationship of gene copy number alterations and subsequent mRNA levels has only fragmentarily been described. The aim of this study was to conduct a genome-wide analysis of gene copy number gains and corresponding gene expression levels in a clinically well annotated NSCLC patient cohort (n = 190) and their association with survival. While more than half of all analyzed gene copy number-gene expression pairs showed statistically significant correlations (10,296 of 18,756 genes), high correlations, with a correlation coefficient >0.7, were obtained only in a subset of 301 genes (1.6%), including KRAS, EGFR and MDM2. Higher correlation coefficients were associated with higher copy number and expression levels. Strong correlations were frequently based on few tumors with high copy number gains and correspondingly increased mRNA expression. Among the highly correlating genes, GO groups associated with posttranslational protein modifications were particularly frequent, including ubiquitination and neddylation. In a meta-analysis including 1,779 patients we found that survival associated genes were overrepresented among highly correlating genes (61 of the 301 highly correlating genes, FDR adjusted p<0.05). Among them are the chaperone CCT2, the core complex protein NUP107 and the ubiquitination and neddylation associated protein CAND1. In conclusion, in a comprehensive analysis we described a distinct set of highly correlating genes. These genes were found to be overrepresented among survival-associated genes based on gene expression in a large collection of publicly available datasets.

 • Fenteng, Eunice Akua
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Erfarenheter och upplevelser av egenvård över tid hos personer med typ 1 diabetes: En intervjustudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Ali, Abir Salwa
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Medical Sciences, Endocrin Oncology.
  Grönberg, Malin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Medical Sciences, Endocrin Oncology.
  Federspiel, Birgitte
  Rigshosp, Copenhagen Univ Hosp, Copenhagen, Denmark.
  Scoazec, Jean-Yves
  Inst Gustave Roussy, Villejuif, France.
  Hjortland, Geir Olav
  Univ Oslo, Oslo, Norway.
  Gronbaek, Henning
  Aarhus Univ Hosp, Aarhus, Denmark.
  Ladekarl, Morten
  Aarhus Univ Hosp, Aarhus, Denmark.
  Langer, Seppo W.
  Rigshosp, Copenhagen Univ Hosp, Copenhagen, Denmark.
  Welin, Staffan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Medical Sciences, Endocrin Oncology.
  Vestermark, Lene Weber
  Odense Univ Hosp, Odense, Denmark.
  Arola, Johanna
  Univ Helsinki, Helsinki, Finland; Helsinki Univ Hosp, Helsinki, Finland.
  Osterlund, Pia
  Univ Helsinki, Helsinki, Finland; Helsinki Univ Hosp, Helsinki, Finland; Tampere Univ Hosp, Tampere, Finland.
  Knigge, Ulrich
  Univ Copenhagen, Rigshosp, Copenhagen, Denmark.
  Sorbye, Halfdan
  Haukeland Hosp, Bergen, Norway; Univ Bergen, Bergen, Norway.
  Grimelius, Lars
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Immunology, Genetics and Pathology, Experimental and Clinical Oncology.
  Tiensuu Janson, Eva
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Medical Sciences, Endocrin Oncology. Uppsala Univ, Sect Endocrine Oncol, Dept Med Sci, Uppsala, Sweden..
  Expression of p53 protein in high-grade gastroenteropancreatic neuroendocrine carcinoma2017In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 12, no 11, article id e0187667Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background Gastroenteropancreatic neuroendocrine carcinomas (GEP-NECs) are aggressive, rapidly proliferating tumors. Therapeutic response to current chemotherapy regimens is usually short lasting. The aim of this study was to examine the expression and potential clinical importance of immunoreactive p53 protein in GEP-NEC. Materials and methods Tumor tissues from 124 GEP-NEC patients with locally advanced or metastatic disease treated with platinum-based chemotherapy were collected from Nordic centers and clinical data were obtained from the Nordic NEC register. Tumor proliferation rate and differentiation were re-evaluated. All specimens were immunostained for p53 protein using a commercially available monoclonal antibody. Kaplan-Meier curves and cox regression analyses were used to assess progression-free survival (PFS) and overall survival (OS). Results All tumor tissues were immunoreactive for either one or both neuroendocrine biomarkers (chromogranin A and synaptophysin) and Ki67 index was >20% in all cases. p53 immunoreactivity was only shown in 39% of the cases and was not found to be a prognostic marker for the whole cohort. However, p53 immunoreactivity was correlated with shorter PFS in patients with colorectal tumors (HR = 2.1, p = 0.03) in a univariate analysis as well as to poorer PFS (HR = 2.6, p = 0.03) and OS (HR = 3.4, p = 0.02) in patients with colorectal tumors with distant metastases, a correlation which remained significant in the multivariate analyses. Conclusion In this cohort of GEP-NEC patients, p53 expression could not be correlated with clinical outcome. However, in patients with colorectal NECs, p53 expression was correlated with shorter PFS and OS. Further studies are needed to establish the role of immunoreactive p53 as a prognostic marker for GEP-NEC patients.

 • Pool, Sandra
  et al.
  Univ Zurich, Zurich, Switzerland.
  Vis, Marc J. P.
  Univ Zurich, Zurich, Switzerland.
  Knight, Rodney R.
  US Geol Survey, Nashville, USA.
  Seibert, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences, LUVAL. Univ Zurich, Zurich, Switzerland; Stockholm Univ, Stockholm, Sweden.
  Streamflow characteristics from modeled runoff time series importance of calibration criteria selection2017In: Hydrology and Earth System Sciences, ISSN 1027-5606, E-ISSN 1607-7938, Vol. 21, no 11, p. 5443-5457Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Ecologically relevant streamflow characteristics (SFCs) of ungauged catchments are often estimated from simulated runoff of hydrologic models that were originally calibrated on gauged catchments. However, SFC estimates of the gauged donor catchments and subsequently the ungauged catchments can be substantially uncertain when models are calibrated using traditional approaches based on optimization of statistical performance metrics (e.g., Nash-Sutcliffe model efficiency). An improved calibration strategy for gauged catchments is therefore crucial to help reduce the uncertainties of estimated SFCs for ungauged catchments. The aim of this study was to improve SFC estimates from modeled runoff time series in gauged catchments by explicitly including one or several SFCs in the calibration process. Different types of objective functions were defined consisting of the Nash-Sutcliffe model efficiency, single SFCs, or combinations thereof. We calibrated a bucket-type runoff model (HBV-Hydrologiska Byrans Vattenavdelning-model) for 25 catchments in the Tennessee River basin and evaluated the proposed calibration approach on 13 ecologically relevant SFCs representing major flow regime components and different flow conditions. While the model generally tended to underestimate the tested SFCs related to mean and high-flow conditions, SFCs related to low flow were generally overestimated. The highest estimation accuracies were achieved by a SFC-specific model calibration. Estimates of SFCs not included in the calibration process were of similar quality when comparing a multi-SFC calibration approach to a traditional model efficiency calibration. For practical applications, this implies that SFCs should preferably be estimated from targeted runoff model calibration, and modeled estimates need to be carefully interpreted.

 • Liao, Qinghua
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Biology, Department of Cell and Molecular Biology, Structural Biology. Uppsala University, Science for Life Laboratory, SciLifeLab.
  Pabis, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Biology, Department of Cell and Molecular Biology, Molecular biophysics. Uppsala University, Science for Life Laboratory, SciLifeLab.
  Strodel, Birgit
  Forschungszentrum Julich, Julich, Germany; Heinrich Heine Univ Dusseldorf, Dusseldorf, Germany.
  Kamerlin, Shina Caroline Lynn
  Uppsala University, Science for Life Laboratory, SciLifeLab. Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Biology, Department of Cell and Molecular Biology, Structural Biology.
  Extending the Nonbonded Cationic Dummy Model to Account for Ion-Induced Dipole Interactions2017In: Journal of Physical Chemistry Letters, ISSN 1948-7185, E-ISSN 1948-7185, Vol. 8, no 21, p. 5408-5414Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Modeling metalloproteins often requires classical molecular dynamics (MD) simulations in order to capture their relevant motions, which in turn necessitates reliable descriptions of the metal centers involved. One of the most successful approaches to date is provided by the "cationic dummy model", where the positive charge of the metal ion is transferred toward dummy particles that are bonded to the central metal ion in a predefined coordination geometry. While this approach allows for ligand exchange, and captures the correct electrostatics as demonstrated for different divalent metal ions, current dummy models neglect ion-induced dipole interactions. In the present work, we resolve this weakness by taking advantage of the recently introduced 12-6-4 type Lennard-Jones potential to include ion-induced dipole interactions. We revise our previous dummy model for Mg2+ and demonstrate that the resulting model can simultaneously reproduce the experimental solvation free energy and metal ligand distances without the need for artificial restraints or bonds. As ion-induced dipole interactions become particularly important for highly charged metal ions, we develop dummy models for the biologically relevant ions Al3+, Fe3+, and Cr3+. Finally, the effectiveness of our new models is demonstrated in MD simulations of several diverse (and highly challenging to simulate) metalloproteins.

 • Ablikim, M.
  et al.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China..
  Achasov, M. N.
  GI Budker Inst Nucl Phys SB RAS BINP, Novosibirsk 630090, Russia.;Novosibirsk State Univ, Novosibirsk 630090, Russia. NRC Kurchatov Inst, PNPI, Gatchina 188300, Russia..
  Ahmed, S.
  Helmholtz Inst Mainz, Johann Joachim Becher Weg 45, D-55099 Mainz, Germany..
  Ai, X. C.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China..
  AlbayraK, O.
  Carnegie Mellon Univ, Pittsburgh, PA 15213 USA..
  Albrecht, M.
  Bochum Ruhr Univ, D-44780 Bochum, Germany..
  Ambrose, D. J.
  Univ Rochester, 601 Elmwood Ave, Rochester, NY 14627 USA. Univ Sci & Technol Liaoning, Anshan 114051, Peoples R China..
  Amoroso, A.
  INFN, Sez Ferrara, I-44122 Ferrara, Italy.;Univ Turin, I-10125 Turin, Italy.;Ist Nazl Fis Nucl, I-10125 Turin, Italy..
  An, F. F.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China..
  An, Q.
  Univ Sci & Technol China, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Univ South China, Hengyang 421001, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Bogazici Univ, TR-34342 Istanbul, Turkey..
  Bai, J. Z.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China..
  Ferroli, R. Baldini
  INFN, Lab Nazl Frascati, I-00044 Frascati, Italy. INFN, I-06100 Perugia, Italy. Univ Perugia, I-06100 Perugia, Italy.;INFN, Sez Ferrara, I-44122 Ferrara, Italy..
  Ban, Y.
  Peking Univ, Beijing 100871, Peoples R China..
  Bennett, D. W.
  Indiana Univ, Bloomington, IN 47405 USA..
  Bennett, J. V.
  Carnegie Mellon Univ, Pittsburgh, PA 15213 USA..
  Berger, N.
  Johannes Gutenberg Univ Mainz, Johann Joachim Becher Weg 45, D-55099 Mainz, Germany..
  Bertani, M.
  INFN, Lab Nazl Frascati, I-00044 Frascati, Italy. INFN, I-06100 Perugia, Italy. Univ Perugia, I-06100 Perugia, Italy..
  Bettoni, D.
  INFN, Sez Ferrara, I-44122 Ferrara, Italy..
  Bian, J. M.
  Univ Minnesota, Minneapolis, MN 55455 USA..
  Bianchi, F.
  Univ Turin, I-10125 Turin, Italy.;Ist Nazl Fis Nucl, I-10125 Turin, Italy..
  Boger, E.
  Joint Inst Nucl Res, Moscow 141980, Russia.;Moscow Inst Phys & Technol, Moscow 141700, Russia..
  Boyko, I.
  Joint Inst Nucl Res, Moscow 141980, Russia..
  Briere, R. A.
  Carnegie Mellon Univ, Pittsburgh, PA 15213 USA..
  Cai, H.
  Wuhan Univ, Wuhan 430072, Hubei, Peoples R China..
  Cai, X.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Bogazici Univ, TR-34342 Istanbul, Turkey..
  Cakir, O.
  Ankara Univ, TR-06100 Ankara, Turkey..
  Calcaterra, A.
  INFN, Lab Nazl Frascati, I-00044 Frascati, Italy. INFN, I-06100 Perugia, Italy. Univ Perugia, I-06100 Perugia, Italy..
  Cao, G. F.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China..
  Cetin, S. A.
  Istanbul Bilgi Univ, TR-34060 Istanbul, Turkey. Uludag Univ, TR-16059 Bursa, Turkey. Near East Univ, Mersin 10, Nicosia, North Cyprus, Turkey..
  Chai, J.
  Ist Nazl Fis Nucl, I-10125 Turin, Italy..
  Chang, J. F.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Bogazici Univ, TR-34342 Istanbul, Turkey..
  Chelkov, G.
  Joint Inst Nucl Res, Moscow 141980, Russia.;Moscow Inst Phys & Technol, Moscow 141700, Russia.;Tomsk State Univ, Funct Elect Lab, Tomsk 634050, Russia..
  Cheng, G.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China..
  Chen, H. S.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China..
  Chen, J. C.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China..
  Chen, M. L.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Bogazici Univ, TR-34342 Istanbul, Turkey..
  Chen, S.
  Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China..
  Chen, S. J.
  Nanjing Univ, Nanjing 210093, Jiangsu, Peoples R China..
  Chen, X.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Bogazici Univ, TR-34342 Istanbul, Turkey..
  Chen, X. R.
  Lanzhou Univ, Lanzhou 730000, Gansu, Peoples R China..
  Chen, Y. B.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Bogazici Univ, TR-34342 Istanbul, Turkey..
  Chen, H. P.
  Huangshan Coll, Huangshan 245000, Peoples R China. Hunan Univ, Changsha 410082, Hunan, Peoples R China..
  Chu, X. K.
  Peking Univ, Beijing 100871, Peoples R China..
  Cibinetto, G.
  INFN, Sez Ferrara, I-44122 Ferrara, Italy..
  Dai, H. L.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Bogazici Univ, TR-34342 Istanbul, Turkey..
  Dai, J. P.
  Shanghai Jiao Tong Univ, Shanghai 200240, Peoples R China..
  Dbeyssi, A.
  Helmholtz Inst Mainz, Johann Joachim Becher Weg 45, D-55099 Mainz, Germany..
  Dedovich, D.
  Joint Inst Nucl Res, Moscow 141980, Russia..
  Deng, Z. Y.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China..
  Denig, A.
  Johannes Gutenberg Univ Mainz, Johann Joachim Becher Weg 45, D-55099 Mainz, Germany..
  Denysenko, I.
  Joint Inst Nucl Res, Moscow 141980, Russia..
  Destefanis, M.
  Univ Turin, I-10125 Turin, Italy.;Ist Nazl Fis Nucl, I-10125 Turin, Italy..
  De Mori, F.
  Univ Turin, I-10125 Turin, Italy.;Ist Nazl Fis Nucl, I-10125 Turin, Italy..
  Ding, Y.
  Liaoning Univ, Shenyang 110036, Liaoning, Peoples R China..
  Dong, C.
  Nankai Univ, Tianjin 300071, Peoples R China..
  Dong, J.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Bogazici Univ, TR-34342 Istanbul, Turkey..
  Dong, L. Y.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China..
  Dong, M. Y.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Bogazici Univ, TR-34342 Istanbul, Turkey..
  Dou, Z. L.
  Nanjing Univ, Nanjing 210093, Jiangsu, Peoples R China..
  Du, S. X.
  Zhengzhou Univ, Zhengzhou 450001, Henan, Peoples R China..
  Duan, P. F.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China..
  Fan, J. Z.
  Tsinghua Univ, Beijing 100084, Peoples R China..
  Fang, J.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Bogazici Univ, TR-34342 Istanbul, Turkey..
  Fang, S. S.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China..
  Fang, X.
  Univ Sci & Technol China, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Univ South China, Hengyang 421001, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Bogazici Univ, TR-34342 Istanbul, Turkey..
  Fang, Y.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China..
  Farinelli, R.
  Univ Ferrara, I-44122 Ferrara, Italy..
  Fava, L.
  Univ Piemonte Orientale, I-15121 Alessandria, Italy.;Ist Nazl Fis Nucl, I-10125 Turin, Italy..
  Fedorov, O.
  Joint Inst Nucl Res, Moscow 141980, Russia..
  Feldbauer, F.
  Johannes Gutenberg Univ Mainz, Johann Joachim Becher Weg 45, D-55099 Mainz, Germany..
  Felici, G.
  INFN, Lab Nazl Frascati, I-00044 Frascati, Italy. INFN, I-06100 Perugia, Italy. Univ Perugia, I-06100 Perugia, Italy..
  Feng, C. Q.
  Cent China Normal Univ, Wuhan 430079, Hubei, Peoples R China. China Ctr Adv Sci & Technol, Beijing 100190, Peoples R China. COMSATS Inst Informat Technol, Def Rd,Raiwind Rd, Lahore 54000, Pakistan.;Univ Sci & Technol China, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Univ South China, Hengyang 421001, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Bogazici Univ, TR-34342 Istanbul, Turkey..
  Fioravanti, E.
  INFN, Sez Ferrara, I-44122 Ferrara, Italy..
  Fritsch, M.
  Helmholtz Inst Mainz, Johann Joachim Becher Weg 45, D-55099 Mainz, Germany.;Johannes Gutenberg Univ Mainz, Johann Joachim Becher Weg 45, D-55099 Mainz, Germany..
  Fu, C. D.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China..
  Gao, Q.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China..
  Gao, X. L.
  Univ Sci & Technol China, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Univ South China, Hengyang 421001, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Bogazici Univ, TR-34342 Istanbul, Turkey..
  Gao, Y.
  Tsinghua Univ, Beijing 100084, Peoples R China..
  Gao, Z.
  Univ Sci & Technol China, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Univ South China, Hengyang 421001, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Bogazici Univ, TR-34342 Istanbul, Turkey..
  Garzia, I.
  INFN, Sez Ferrara, I-44122 Ferrara, Italy..
  Goetzen, K.
  GSI Helmholtzctr Heavy Ion Res GmbH, D-64291 Darmstadt, Germany..
  Gong, L.
  Nankai Univ, Tianjin 300071, Peoples R China..
  Gong, W. X.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Bogazici Univ, TR-34342 Istanbul, Turkey..
  Gradl, W.
  Johannes Gutenberg Univ Mainz, Johann Joachim Becher Weg 45, D-55099 Mainz, Germany..
  Greco, M.
  Univ Turin, I-10125 Turin, Italy..
  Gu, M. H.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Bogazici Univ, TR-34342 Istanbul, Turkey..
  Gu, Y. T.
  Guangxi Univ, Nanning 530004, Peoples R China..
  Guan, Y. H.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China..
  Guo, Q.
  Guo, L. B.
  Nanjing Normal Univ, Nanjing 210023, Jiangsu, Peoples R China..
  Guo, R. P.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China..
  Guo, Y.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China..
  Guo, Y. P.
  Johannes Gutenberg Univ Mainz, Johann Joachim Becher Weg 45, D-55099 Mainz, Germany..
  Haddadi, Z.
  Univ Groningen, KVI CART, NL-9747 AA Groningen, Netherlands..
  Hafner, A.
  Johannes Gutenberg Univ Mainz, Johann Joachim Becher Weg 45, D-55099 Mainz, Germany..
  Han, S.
  Wuhan Univ, Wuhan 430072, Hubei, Peoples R China..
  Hao, X. Q.
  Henan Normal Univ, Xinxiang 453007, Peoples R China. Henan Univ Sci & Technol, Luoyang 471003, Peoples R China..
  Harris, F. A.
  Univ Hawaii, Honolulu, HI 96822 USA..
  He, K. L.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China..
  Heinsius, F. H.
  Bochum Ruhr Univ, D-44780 Bochum, Germany..
  Held, T.
  Bochum Ruhr Univ, D-44780 Bochum, Germany..
  Heng, Y. K.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Bogazici Univ, TR-34342 Istanbul, Turkey..
  Holtmann, T.
  Bochum Ruhr Univ, D-44780 Bochum, Germany..
  Hou, Z. L.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China..
  Hu, C.
  Nanjing Normal Univ, Nanjing 210023, Jiangsu, Peoples R China..
  Hu, H. M.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China..
  Hu, J. F.
  Univ Turin, I-10125 Turin, Italy.;Ist Nazl Fis Nucl, I-10125 Turin, Italy..
  Hu, T.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Bogazici Univ, TR-34342 Istanbul, Turkey..
  Hu, Y.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Beijing 100049, Peoples R China..
  Huang, G. S.
  Univ Sci & Technol China, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Univ South China, Hengyang 421001, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Bogazici Univ, TR-34342 Istanbul, Turkey..
  Huang, J. S.
  Henan Normal Univ, Xinxiang 453007, Peoples R China. Henan Univ Sci & Technol, Luoyang 471003, Peoples R China..
  Huang, X. T.
  Shandong Univ, Jinan 250100, Shandong, Peoples R China..
  Huang, X. Z.
  Nanjing Univ, Nanjing 210093, Jiangsu, Peoples R China..
  Huang, Y.
  Nanjing Univ, Nanjing 210093, Jiangsu, Peoples R China..
  Huang, Z. L.
  Liaoning Univ, Shenyang 110036, Liaoning, Peoples R China..
  Hussain, T.
  Univ Punjab, Lahore 54590, Pakistan..
  Ji, Q.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China..
  Ji, Q. P.
  Henan Normal Univ, Xinxiang 453007, Peoples R China. Henan Univ Sci & Technol, Luoyang 471003, Peoples R China..
  Ji, X. B.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China..
  Ji, X. L.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Bogazici Univ, TR-34342 Istanbul, Turkey..
  Jiang, L. W.
  Wuhan Univ, Wuhan 430072, Hubei, Peoples R China..
  Jiang, X. S.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Bogazici Univ, TR-34342 Istanbul, Turkey..
  Jiang, X. Y.
  Nankai Univ, Tianjin 300071, Peoples R China..
  Jiao, J. B.
  Shandong Univ, Jinan 250100, Shandong, Peoples R China..
  Jiao, Z.
  Huangshan Coll, Huangshan 245000, Peoples R China. Hunan Univ, Changsha 410082, Hunan, Peoples R China..
  Jin, D. P.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Bogazici Univ, TR-34342 Istanbul, Turkey..
  Jin, S.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China..
  Johansson, Tord
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, Nuclear Physics.
  Julin, A.
  Univ Minnesota, Minneapolis, MN 55455 USA..
  Kalantar-Nayestanaki, N.
  Univ Groningen, KVI CART, NL-9747 AA Groningen, Netherlands..
  Kang, X. L.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China..
  Kang, X. S.
  Nankai Univ, Tianjin 300071, Peoples R China..
  Kavatsyuk, M.
  Univ Groningen, KVI CART, NL-9747 AA Groningen, Netherlands..
  Ke, B. C.
  Carnegie Mellon Univ, Pittsburgh, PA 15213 USA..
  Kiese, P.
  Johannes Gutenberg Univ Mainz, Johann Joachim Becher Weg 45, D-55099 Mainz, Germany..
  Kliemt, R.
  Helmholtz Inst Mainz, Johann Joachim Becher Weg 45, D-55099 Mainz, Germany..
  Kloss, B.
  Johannes Gutenberg Univ Mainz, Johann Joachim Becher Weg 45, D-55099 Mainz, Germany..
  Kolcu, O. B.
  Istanbul Bilgi Univ, TR-34060 Istanbul, Turkey. Uludag Univ, TR-16059 Bursa, Turkey. Near East Univ, Mersin 10, Nicosia, North Cyprus, Turkey.;Istanbul Arel Univ, TR-34295 Istanbul, Turkey. Goethe Univ Frankfurt, D-60323 Frankfurt, Germany..
  Kopf, B.
  Bochum Ruhr Univ, D-44780 Bochum, Germany..
  Kornicer, M.
  Univ Hawaii, Honolulu, HI 96822 USA..
  Kupsc, Andrzej
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, Nuclear Physics.
  Kuhn, W.
  Justus Liebig Univ Giessen, Phys Inst 2, Heinrich Buff Ring 16, D-35392 Giessen, Germany..
  Lange, J. S.
  Justus Liebig Univ Giessen, Phys Inst 2, Heinrich Buff Ring 16, D-35392 Giessen, Germany..
  Lara, M.
  Indiana Univ, Bloomington, IN 47405 USA..
  Larin, P.
  Helmholtz Inst Mainz, Johann Joachim Becher Weg 45, D-55099 Mainz, Germany..
  Leithoff, H.
  Johannes Gutenberg Univ Mainz, Johann Joachim Becher Weg 45, D-55099 Mainz, Germany..
  Leng, C.
  Ist Nazl Fis Nucl, I-10125 Turin, Italy..
  Li, Cui
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, Nuclear Physics.
  Li, Cheng
  Univ Sci & Technol China, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Univ South China, Hengyang 421001, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Bogazici Univ, TR-34342 Istanbul, Turkey..
  Li, D. M.
  Zhengzhou Univ, Zhengzhou 450001, Henan, Peoples R China..
  Li, F.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Bogazici Univ, TR-34342 Istanbul, Turkey..
  Li, F. Y.
  Peking Univ, Beijing 100871, Peoples R China..
  Li, G.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China..
  Li, H. B.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China..
  Li, H. J.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China..
  Li, J. C.
  Li, Jin
  Seoul Natl Univ, Seoul 151747, South Korea..
  Li, K.
  Hangzhou Normal Univ, Hangzhou 310036, Zhejiang, Peoples R China.;Shandong Univ, Jinan 250100, Shandong, Peoples R China..
  Li, Lei
  Beijing Inst Petrochem Technol, Beijing 102617, Peoples R China..
  Li, P. R.
  Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China..
  Li, Q. Y.
  Shandong Univ, Jinan 250100, Shandong, Peoples R China..
  Li, T.
  Shandong Univ, Jinan 250100, Shandong, Peoples R China..
  Li, W. D.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China..
  Li, W. G.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China..
  Li, X. L.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China..
  Li, X. N.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Bogazici Univ, TR-34342 Istanbul, Turkey..
  Li, X. Q.
  Nankai Univ, Tianjin 300071, Peoples R China..
  Li, Y. B.
  Beihang Univ, Beijing 100191, Peoples R China..
  Li, Z. B.
  Sun Yat Sen Univ, Guangzhou 510275, Guangdong, Peoples R China..
  Liang, H.
  Univ Sci & Technol China, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Univ South China, Hengyang 421001, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Bogazici Univ, TR-34342 Istanbul, Turkey..
  Liang, Y. F.
  Sichuan Univ, Chengdu 610064, Sichuan, Peoples R China. Soochow Univ, Suzhou 215006, Peoples R China..
  Liang, Y. T.
  Justus Liebig Univ Giessen, Phys Inst 2, Heinrich Buff Ring 16, D-35392 Giessen, Germany..
  Liao, G. R.
  Guangxi Normal Univ, Guilin 541004, Peoples R China..
  Lin, D. X.
  Helmholtz Inst Mainz, Johann Joachim Becher Weg 45, D-55099 Mainz, Germany..
  Liu, B.
  Shanghai Jiao Tong Univ, Shanghai 200240, Peoples R China..
  Liu, B. J.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China..
  Liu, C. X.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China..
  Liu, D.
  Univ Sci & Technol China, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Univ South China, Hengyang 421001, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Bogazici Univ, TR-34342 Istanbul, Turkey..
  Liu, F. H.
  Shanxi Univ, Taiyuan 030006, Shanxi, Peoples R China..
  Liu, Fang
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China..
  Liu, Feng
  Liu, H. B.
  Guangxi Univ, Nanning 530004, Peoples R China..
  Liu, H. H.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China..
  Liu, H. M.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China..
  Liu, J.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China..
  Liu, J. B.
  State Key Lab Particle Detect & Elect, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Bogazici Univ, TR-34342 Istanbul, Turkey..
  Liu, J. P.
  Wuhan Univ, Wuhan 430072, Hubei, Peoples R China..
  Liu, J. Y.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China..
  Liu, K.
  Tsinghua Univ, Beijing 100084, Peoples R China..
  Liu, K. Y.
  Liaoning Univ, Shenyang 110036, Liaoning, Peoples R China..
  Liu, L. D.
  Peking Univ, Beijing 100871, Peoples R China..
  Liu, P. L.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Bogazici Univ, TR-34342 Istanbul, Turkey..
  Liu, Q.
  Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China..
  Liu, S. B.
  Univ Sci & Technol China, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Univ South China, Hengyang 421001, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Bogazici Univ, TR-34342 Istanbul, Turkey..
  Liu, X.
  Lanzhou Univ, Lanzhou 730000, Gansu, Peoples R China..
  Liu, Y. B.
  Liu, Y. Y.
  Nankai Univ, Tianjin 300071, Peoples R China..
  Liu, Z. A.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Bogazici Univ, TR-34342 Istanbul, Turkey..
  Liu, Zhiqing
  Johannes Gutenberg Univ Mainz, Johann Joachim Becher Weg 45, D-55099 Mainz, Germany..
  Loehner, H.
  Univ Groningen, KVI CART, NL-9747 AA Groningen, Netherlands..
  Long, Y. F.
  Peking Univ, Beijing 100871, Peoples R China..
  Lou, X. C.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Bogazici Univ, TR-34342 Istanbul, Turkey.;Univ Texas Dallas, Richardson, TX 75083 USA..
  Lu, H. J.
  Huangshan Coll, Huangshan 245000, Peoples R China. Hunan Univ, Changsha 410082, Hunan, Peoples R China..
  Lu, J. G.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Bogazici Univ, TR-34342 Istanbul, Turkey..
  Lu, Y.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China..
  Lu, Y. P.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Bogazici Univ, TR-34342 Istanbul, Turkey..
  Luo, C. L.
  Nanjing Normal Univ, Nanjing 210023, Jiangsu, Peoples R China..
  Luo, M. X.
  Zhejiang Univ, Hangzhou 310027, Zhejiang, Peoples R China..
  Luo, T.
  Univ Hawaii, Honolulu, HI 96822 USA..
  Luo, X. L.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Bogazici Univ, TR-34342 Istanbul, Turkey..
  Lyu, X. R.
  Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China..
  Ma, F. C.
  Liaoning Univ, Shenyang 110036, Liaoning, Peoples R China..
  Ma, H. L.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China..
  Ma, L. L.
  Shandong Univ, Jinan 250100, Shandong, Peoples R China..
  Ma, M. M.
  Ma, Q. M.
  Ma, T.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China..
  Ma, X. N.
  Nankai Univ, Tianjin 300071, Peoples R China..
  Ma, X. Y.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Beijing 100049, Peoples R China..
  Ma, Y. M.
  Shandong Univ, Jinan 250100, Shandong, Peoples R China..
  Maas, F. E.
  Helmholtz Inst Mainz, Johann Joachim Becher Weg 45, D-55099 Mainz, Germany..
  Maggiora, M.
  Univ Turin, I-10125 Turin, Italy.;Ist Nazl Fis Nucl, I-10125 Turin, Italy..
  Malik, Q. A.
  Univ Punjab, Lahore 54590, Pakistan..
  Mao, Y. J.
  Peking Univ, Beijing 100871, Peoples R China..
  Mao, Z. P.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China..
  Marcello, S.
  Univ Turin, I-10125 Turin, Italy.;Ist Nazl Fis Nucl, I-10125 Turin, Italy..
  Messchendorp, J. G.
  Univ Groningen, KVI CART, NL-9747 AA Groningen, Netherlands..
  Mezzadri, G.
  Univ Ferrara, I-44122 Ferrara, Italy..
  Min, J.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Bogazici Univ, TR-34342 Istanbul, Turkey..
  Min, T. J.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China..
  Mitchell, R. E.
  Indiana Univ, Bloomington, IN 47405 USA..
  Mo, X. H.
  Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Beijing 100049, Peoples R China.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China. Bogazici Univ, TR-34342 Istanbul, Turkey..
  Mo, Y. J.
  Cent China Normal Univ, Wuhan 430079, Hubei, Peoples R China. China Ctr Adv Sci & Technol, Beijing 100190, Peoples R China. COMSATS Inst Informat Technol, Def Rd,Raiwind Rd, Lahore 54000, Pakistan.;State Key Lab Particle Detect & Elect, Beijing 100049, Peoples R China..
  Morales, C. Morales
  Helmholtz Inst Mainz, Johann Joachim Becher Weg 45, D-55099 Mainz, Germany..
  Muchno, N. Yu.
  GI Budker Inst Nucl Phys SB RAS BINP, Novosibirsk 630090, Russia.;Novosibirsk State Univ, Novosibirsk 630090, Russia. NRC Kurchatov Inst, PNPI, Gatchina 188300, Russia..
  Muramatsu, H.
  Univ Minnesota, Minneapolis, MN 55455 USA..
  Musiol, P.
  Bochum Ruhr Univ, D-44780 Bochum, Germany..
  Nefedov, Y.
  Joint Inst Nucl Res, Moscow 141980, Russia..
  Nerling, F.
  Helmholtz Inst Mainz, Johann Joachim Becher Weg 45, D-55099 Mainz, Germany..
  Nikolaev, I. B.
  GI Budker Inst Nucl Phys SB RAS BINP, Novosibirsk 630090, Russia.;Novosibirsk State Univ, Novosibirsk 630090, Russia. NRC Kurchatov Inst, PNPI, Gatchina 188300, Russia..
  Ning, Z.
  Nisar, S.
  Niu, S. L.
  Niu, X. Y.
  Olsen, S. L.
  Ouyang, Q.
  Pacetti, S.
  Pan, Y.
  Patteri, P.
  Pelizaeus, M.
  Peng, H. P.
  Peters, K.
  Pettersson, J.
  Ping, J. L.
  Ping, R. G.
  Poling, R.
  Prasad, V.
  Qi, H. R.
  Qi, M.
  Qian, S.
  Qiao, C. F.
  Qin, L. Q.
  Qin, N.
  Qin, X. S.
  Qin, Z. H.
  Qiu, J. F.
  Rashid, K. H.
  Redmer, C. F.
  Ripka, M.
  Rong, G.
  Rosner, Ch.
  Ruan, X. D.
  Sarantsev, A.
  Savrie, M.
  Schnier, C.
  Schoenning, K.
  Schumann, S.
  Shan, W.
  Shao, M.
  Shen, C. P.
  Shen, P. X.
  Shen, X. Y.
  Shen, H. Y.
  Shi, M.
  Song, W. M.
  Song, X. Y.
  Sosio, S.
  Spataro, S.
  Sun, G. X.
  Sun, J. F.
  Sun, S. S.
  Sun, X. H.
  Sun, Y. J.
  Sun, Y. Z.
  Sun, Z. J.
  Sun, Z. T.
  Tang, C. J.
  Tang, X.
  Tapan, I.
  Thorndike, E. H.
  Tiemens, M.
  Uman, I.
  Varner, G. S.
  Wang, B.
  Wang, B. L.
  Wang, D.
  Wang, D. Y.
  Wang, K.
  Wang, L. L.
  Wang, L. S.
  Wang, M.
  Wang, P.
  Wang, P. L.
  Wang, W.
  Wang, W. P.
  Wang, X. F.
  Wang, Y.
  Wang, Y. D.
  Wang, Y. F.
  Wang, Y. Q.
  Wang, Z.
  Wang, Z. G.
  Wang, Z. H.
  Wang, Z. Y.
  Weber, T.
  Wei, D. H.
  Weidenkaff, P.
  Wen, S. P.
  Wiedner, U.
  Wolke, M.
  Wu, L. H.
  Wu, L. J.
  Wu, Z.
  Xia, L.
  Xia, L. G.
  Xia, Y.
  Xiao, D.
  Xiao, H.
  Xiao, Z. J.
  Xie, Y. G.
  Xiu, Q. L.
  Xui, G. F.
  Xu, J. J.
  Xu, L.
  Xu, Q. J.
  Xu, Q. N.
  Xu, X. P.
  Yan, L.
  Yan, W. B.
  Yan, W. C.
  Yan, Y. H.
  Yang, H. J.
  Yang, H. X.
  Yang, L.
  Yang, Y. X.
  Ye, M.
  Ye, M. H.
  Yin, J. H.
  You, Z. Y.
  Yu, B. X.
  Yu, C. X.
  Yu, J. S.
  Yuan, C. Z.
  Yuan, W. L.
  Yuan, Y.
  Yun, A.
  Zafar, A. A.
  Zallo, A.
  Zeng, Y.
  Zeng, Z.
  Zhang, B. X.
  Zhang, B. Y.
  Zhang, C.
  Zhang, C. C.
  Zhang, D. H.
  Zhang, H. H.
  Zhang, H. Y.
  Zhang, J.
  Zhang, J. J.
  Zhang, J. L.
  Zhang, J. Q.
  Zhang, J. W.
  Zhang, J. Y.
  Zhang, J. Z.
  Zhang, K.
  Zhang, L.
  Zhang, S. Q.
  Zhang, X. Y.
  Zhang, Y.
  Zhang, Y. H.
  Zhang, Y. N.
  Zhang, Y. T.
  Zhang, Yu
  Zhang, Z. H.
  Zhang, Z. P.
  Zhang, Z. Y.
  Zhao, G.
  Zhao, J. W.
  Zhao, J. Y.
  Zhao, J. Z.
  Zhao, Lei
  Zhao, Ling
  Zhao, M. G.
  Zhao, Q.
  Zhao, Q. W.
  Zhao, S. J.
  Zhao, T. C.
  Zhao, Y. B.
  Zhao, Z. G.
  Zhemchugov, A.
  Zheng, B.
  Zheng, J. P.
  Zheng, W. J.
  Zheng, Y. H.
  Zhong, B.
  Zhou, L.
  Zhou, X.
  Zhou, X. K.
  Zhou, X. R.
  Zhou, X. Y.
  Zhu, K.
  Zhu, K. J.
  Zhu, S.
  Zhu, S. H.
  Zhu, X. L.
  Zhu, Y. C.
  Zhu, Y. S.
  Zhu, Z. A.
  Zhuang, J.
  Zotti, L.
  Zou, B. S.
  Zou, J. H.
  Measurement of integrated luminosity and center-of-mass energy of data taken by BESIII at √s=2.125 GeV2017In: Chinese Physics C, High Energy Physics & Nuclear Physics, ISSN 1674-1137, E-ISSN 0899-9996, Vol. 41, no 11, article id 113001Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To study the nature of the state Y (2175), a dedicated data set of e(+)e(-) collision data was collected at the center-of-mass energy of 2.125 GeV with the BESIII detector at the BEPCII collider. By analyzing large-angle Bhabha scattering events, the integrated luminosity of this data set is determined to be 108.49 +/- 0.02 +/- 0.85 pb(-1), where the first uncertainty is statistical and the second one is systematic. In addition, the center-of-mass energy of the data set is determined with radiative dimuon events to be 2126.55 +/- 0.03 +/- 0.85 MeV, where the first uncertainty is statistical and the second one is systematic.

 • Kalafati, Margarita
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Risheden, Tova
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Smärta hos patienter med cancerdiagnos som vårdas palliativt: En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Palliative care is provided to relieve suffering among patients’. Symptom control is an important aspect in the palliative care. Pain at end of life is a common phenomenon in patients’ with advanced cancer. Experienced pain increases suffering among patients’ at palliative care

  Aim: The purpose of this article is to compile research about pain experiences in patients with cancer diagnosis under palliative care.

  Method: A literature review where 10 qualitative original article were examined. The articles were found on CINAHL and PubMed and were analyzed using content analysis method.

  Results: Patients’ with advanced cancer had strong physical experiences of pain. Experienced pain also had a significant psychological impact, which had an effect on patients’ well-being. The descriptions of systematic pain measurement were different depending on the study. The articles’ results generally described patients’ similar thoughts and opinions about pain relief.

  Conclusion: Patients with cancer diagnosis under palliative care experience pain both physiologically and psychologically. Pain, and the effects of pain, prevents patients’ possibility for quality of life despite severe illness – one of the ambitions of palliative care. For an adequate pain measurement, an open and honest dialogue between patients’ and health care professionals is vital; which also requires the trust of healthcare professionals. Patients’ descriptions of pain relief prove a widespread ignorance and fear of pain relieving drugs among patients’. Much caused by health care professional’s lack of information.  

 • Grandi, Nicole
  et al.
  University of Cagliari, Cagliari, Italy.
  Cadeddu, Marta
  University of Cagliari, Cagliari, Italy.
  Pisano, Maria Paola
  University of Cagliari, Cagliari, Italy.
  Esposito, Francesca
  University of Cagliari, Cagliari, Italy.
  Blomberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Medical Sciences, Clinical Microbiology.
  Tramontano, Enzo
  University of Cagliari, Cagliari, Italy.
  Identification of a novel HERV-K(HML10): comprehensive characterization and comparative analysis in non-human primates provide insights about HML10 proviruses structure and diffusion2017In: Mobile DNA, ISSN 1759-8753, E-ISSN 1759-8753, Vol. 8, article id 15Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  About half of the human genome is constituted of transposable elements, including human endogenous retroviruses (HERV). HERV sequences represent the 8% of our genetic material, deriving from exogenous infections occurred millions of years ago in the germ line cells and being inherited by the offspring in a Mendelian fashion. HERV-K elements (classified as HML1-10) are among the most studied HERV groups, especially due to their possible correlation with human diseases. In particular, the HML10 group was reported to be upregulated in persistent HIV-1 infected cells as well as in tumor cells and samples, and proposed to have a role in the control of host genes expression. An individual HERV-K(HML10) member within the major histocompatibility complex C4 gene has even been studied for its possible contribution to type 1 diabetes susceptibility. Following a first characterization of the HML10 group at the genomic level, performed with the innovative software RetroTector, we have characterized in detail the 8 previously identified HML10 sequences present in the human genome, and an additional HML10 partial provirus in chromosome 1p22.2 that is reported here for the first time. Using a combined approach based on RetroTector software and a traditional Genome Browser Blat search, we identified a novel HERV-K(HML10) sequence in addition to the eight previously reported in the human genome GRCh37/hg19 assembly. We fully characterized the nine HML10 sequences at the genomic level, including their classification in two types based on both structural and phylogenetic characteristics, a detailed analysis of each HML10 nucleotide sequence, the first description of the presence of an Env Rec domain in the type II HML10, the estimated time of integration of individual members and the comparative map of the HML10 proviruses in non-human primates. We performed an unambiguous and exhaustive analysis of the nine HML10 sequences present in GRCh37/hg19 assembly, useful to increase the knowledge of the group's contribution to the human genome and laying the foundation for a better understanding of the potential physiological effects and the tentative correlation of these sequences with human pathogenesis.

 • Leino, Marina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  En kvalitativ syntes av anhörigas upplevelser under och efter närståendes plötsliga hjärtstopp2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Sudden cardiac arrest is a life threatening condition, not only affecting the patient but the whole family. The patient’s life is on hold and if the patient survives, this is often with more or less physical and psychological complications. Close to the patient a family member or relative, tries to support and help the patient while at the same time the situation may be extremely stressful for the relative.

  Aim: The aim of this qualitative literature review was to get a better understanding of family members lived experiences during a loved one’s sudden cardiac arrest, in order to better also support the relatives in healthcare.

  Method: A summary of the literature based on eight qualitative studies on the perceptions of family members experiences of a sudden cardiac arrest by a loved one; during the cardiac arrest, at the intensive care unit and after discharge from hospital.

  Results: The cardiac arrest was experienced as a chaotic and traumatic event by the relative. The patient was the most important person at the moment but at the same time it left the relative alone with her feelings of anxiety and fear that the situation induced. Receiving information continuously about their next of kin’s condition as well as a considerate and professional encounter with the intensive care unit staff was important for the relative. The possibility to stay with the patient at the intensive care unit felt comforting, reassuring and safe. Lack of information and follow up, as well as a feeling of being alone with the responsibility, was a common theme after discharge from the hospital.

  Conclusion: To be present during the next of kin’s cardiac arrest was a strong existential experience where all aspects of involvement and participation were described; to know, to do and to be. For best results, an involving care in the light, collaboration between the professional care, the patient and the family member is needed. More support and attention should be given to family members in the future.

 • Eriksson, Annie
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Stenberg, Lisa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  "Nu vill jag röra på mig, använda hela min kropp": En studie om fysisk aktivitet och dess inverkan på barns koncentration vid samling i förskolan.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Public defence: 2018-03-10 10:00 Auditorium Minus, Uppsala
  Frisk, Pia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Biosciences.
  Surveys and services: The feasibility of conducting research in Swedish community pharmacies2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  For the past decades, there has been a shift in community pharmacy practice from dispensing and compounding towards provision of pharmacy services. Research is important to generate evidence for new services within pharmacy practice. Pharmacy practice research can be divided in two main themes: research related to pharmacy as a data source and to the pharmacy as the object of research, respectively.

  The purpose of this thesis is to increase the understanding of the conditions required for successful involvement of Swedish community pharmacy staff in pharmacy-based research, and to evaluate the data generated through a certain type of research: pharmacy-based patient surveys on drug utilization.

  Specific aims were to evaluate if there is a selection bias in drug utilization surveys conducted in Swedish community pharmacies, to explore the experiences of pharmacists either conducting the surveys or recruiting patients to research on adherence-promoting services, and to describe barriers and facilitators to conducting research in community pharmacies.

  Data were collected via pharmacy-based patient surveys, dispensing data, individual interviews, a cross-sectional staff survey and focus group interviews.

  In community pharmacy-based surveys or services research, with the dispensed drug as the trigger for inclusion, patients aged 75 years or older are underrepresented since they less often visit the pharmacy to redeem their prescriptions themselves. Due to their perceived workload, dispensing pharmacists sometimes avoid including patients perceived as complex due to age, polypharmacy or communication difficulties. These processes contribute to a healthy selection effect in both types of research and pharmacy services not reaching the patients in most need of support with their medication.

  The pharmacists were generally positive to conducting surveys and being involved in services research, but reported a perceived lack of sufficient communication and research skills, and a lack of time.

  Since competing commercial priorities hamper pharmacists’ research involvement, separate research funding is an important facilitator. For surveys to include all eligible patients, services to be relevant for both practice and patients and to target the patients in most need of support with their medication, research collaboration with healthcare, other professions and across pharmacies is also necessary.

  List of papers
  1. Selection bias in pharmacy-based patient surveys
  Open this publication in new window or tab >>Selection bias in pharmacy-based patient surveys
  2014 (English)In: Pharmacoepidemiology and Drug Safety, ISSN 1053-8569, E-ISSN 1099-1557, Vol. 23, no 2, p. 128-139Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  PurposeTo evaluate if there is a selection bias in drug utilization surveys on prescription drugs regularly conducted in Swedish pharmacies, to describe the direction of this potential bias and discuss the implications for the results. MethodsAge and gender distributions within patient survey samples from drug utilization surveys conducted during 2006-2010 are compared to the age and gender distribution of all Swedish patients, receiving the same drug or drugs, as given by the Swedish Prescribed Drug Register. The differences between the proportions of patients within the age and gender segments of each pair of survey/register data were calculated. ResultsIn 25 (81%) out of 31 included surveys, patients aged 75 years or older are significantly underrepresented, as they are less likely to visit the pharmacy to collect their prescription drugs themselves and thus disqualify for the interviews. Data on women show similar results as overall survey data, whereas the underrepresentation of the oldest age group among men appears in a lower proportion of the surveys, 67%. The general consequence is a selection towards a healthier survey sample, but the consequences in the individual surveys vary, depending on what drug is being studied. ConclusionPharmacy-based patient surveys provide a convenient data collection method for patient self-reported data, but patients aged 75 years or older are consistently underrepresented. In surveys where this may influence the main research question, data should also be collected with other methods reaching the oldest patients.

  Keyword
  patient survey, pharmacy, selection bias, drug utilization, self-report, pharmacoepidemiology
  National Category
  Medical and Health Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:uu:diva-219194 (URN)10.1002/pds.3488 (DOI)000329999100003 ()
  Available from: 2014-02-25 Created: 2014-02-24 Last updated: 2018-01-19Bibliographically approved
  2. Exploring community pharmacists' experiences of surveying patients for drug utilization research purposes
  Open this publication in new window or tab >>Exploring community pharmacists' experiences of surveying patients for drug utilization research purposes
  2015 (English)In: International Journal of Clinical Pharmacy, ISSN 2210-7703, E-ISSN 2210-7711, Vol. 37, no 3, p. 522-528Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Background Patient self-reported data are important in drug utilization research, but often logistically difficult to collect. During 2006-2012, 72 Swedish community pharmacies regularly collected such data through structured survey interviews at the pharmacy counter, performed by the dispensing pharmacists. This study is part of a validation of that data acquisition method. Objectives (1) To explore the experiences of the pharmacists involved, (2) to explore a random or systematic exclusion of eligible patients by the pharmacists, and (3) to find areas of improvement to the applied method of surveying. Setting 72 Swedish community pharmacies, distributed all over the country. Method (a) A questionnaire was distributed to approximately 400 dispensing pharmacists at the pharmacies conducting the patient surveys; (b) semi-structured telephone interviews conducted with 19 pharmacists at 12 of the pharmacies. Main outcome measure Proportions of pharmacists reporting positive and negative experiences of structured survey interviews, the nature of their experiences, proportion of pharmacists reporting to avoid survey interviews and reasons for doing so, and suggested areas of improvement. Results A total of 126 pharmacists (32 %) completed the questionnaire. A majority (82 %) reported positive experiences of interviewing. In addition to the data generated as the primary goal of surveying, secondary benefits such as an improved patient-pharmacist dialogue and an increased detection and resolution of drug related problems were reported. However, a majority (63 %) of the pharmacists also reported negative experiences related to a perceived lack of time to fulfil one's professional obligations. Almost half of the pharmacists (44 %) in the survey admitted that they occasionally avoided interviewing eligible patients, due to the immediate increase in work load. The limited availability of staff resources was the most apparent area of improvement. Conclusion Under certain conditions, community pharmacies are feasible as a setting for conducting patient surveys in drug utilization research, and dispensing pharmacists suitable for conducting them. When regular dispensing staff perform the survey interviews as a part of the drug dispensing process, additional resources to manage the immediate increase in work load have to be considered. Otherwise, data quality may be compromised.

  Keyword
  Community pharmacy, Interview, Pharmacist, Survey, Sweden
  National Category
  Pharmaceutical Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:uu:diva-252961 (URN)10.1007/s11096-015-0088-1 (DOI)000353472100016 ()25736386 (PubMedID)
  Available from: 2015-05-20 Created: 2015-05-18 Last updated: 2018-01-19Bibliographically approved
  3. Utilisation of prescription and over-the-counter triptans: a cross-sectional study in Stockholm, Sweden
  Open this publication in new window or tab >>Utilisation of prescription and over-the-counter triptans: a cross-sectional study in Stockholm, Sweden
  Show others...
  2016 (English)In: European Journal of Clinical Pharmacology, ISSN 0031-6970, E-ISSN 1432-1041, Vol. 72, no 6, p. 747-754Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Triptans are widely used in acute migraine, and in some countries, they are also available over-the-counter (OTC). In Sweden, sales have increased for both prescription and OTC triptans. This study aimed to describe current prescribing and utilisation patterns of prescription and OTC triptans in Stockholm, Sweden. Register data from 4759 patients dispensed triptans in 2014 were used to study documented diagnosis of migraine, concomitant acute and preventive treatment for migraine, and contraindications. Survey data from 49 patients purchasing OTC triptans in three pharmacies were used to capture physician-diagnosed migraine, concomitant acute and preventive treatment for migraine, a behaviour of combining or alternating between prescription and OTC triptans, and pharmacy counselling rates. Among the prescription triptan users, 52 % had a recorded diagnosis of migraine, 48 % had no other acute treatment, preventive treatment was rare (12 %) and contraindications were found in 2 % of the patients. Among the OTC triptan users, the majority (63 %) had been diagnosed by a physician and had a history of prescription triptan use, but combining or alternating between OTC and prescription triptans was rare. Concomitant acute treatment was reported in 53 % and preventive treatment was rare (4 %), despite high self-reported migraine frequencies. Some off-label use was detected, despite moderate to high counselling rates. Triptans are prescribed with attention to safety but with poor recording of migraine diagnosis. OTC triptan users generally have a history of prescription triptan use. Preventive treatment rates are low in both groups. Strategies to discern patients who need other treatment options should be considered.

  Keyword
  Triptans, Over-the-counter, OTC, Drug utilisation, Prescription, Survey
  National Category
  Pharmaceutical Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:uu:diva-298065 (URN)10.1007/s00228-016-2028-y (DOI)000376245600014 ()26922586 (PubMedID)
  Available from: 2016-06-30 Created: 2016-06-29 Last updated: 2018-01-19Bibliographically approved
  4. Competence, competition and collaboration: Perceived challenges among Swedish community pharmacists engaging in pharmaceutical services research
  Open this publication in new window or tab >>Competence, competition and collaboration: Perceived challenges among Swedish community pharmacists engaging in pharmaceutical services research
  (English)Manuscript (preprint) (Other academic)
  Keyword
  community pharmacy, Sweden, cognitive pharmaceutical services, research, patient-centered care
  National Category
  Social and Clinical Pharmacy
  Research subject
  Pharmaceutical Science; Social Pharmacy
  Identifiers
  urn:nbn:se:uu:diva-338726 (URN)
  Available from: 2018-01-12 Created: 2018-01-12 Last updated: 2018-01-19
 • Schönning, Karin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, Nuclear Physics.
  Li, Cui
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, Nuclear Physics.
  Future Perspectives on Baryon Form Factor Measurements with BES III2017In: Xiith Quark Confinement And The Hadron Spectrum / [ed] Foka, Y Brambilla, N Kovalenko, V, E D P SCIENCES , 2017, article id UNSP 12002Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The electromagnetic structure of hadrons, parameterised in terms of electromagnetic form factors, EMFF's, provide a key to the strong interaction. Nucleon EMFF's have been studied rigorously for more than 60 years but the new techniques and larger data samples available at modern facilities have given rise to a renewed interest for the field. Recently, the access to hyperon structure by hyperon time-like EMFF provides an additional dimension. The BEijing Spectrometer (BES III) at the Beijing Electron Positron Collider (BEPC-II) in China is the only running experiment where time-like baryon EMFF's can be studied in the e(+) e(-) -> BB reaction. The BES III detector is an excellent tool for baryon form factor measurements thanks to its near 4 pi coverage, precise tracking, PID and calorimetry. All hyperons in the SU(3) spin 12 octet and spin 32 decuplet are energetically accessible within the BEPC-II energy range. Recent data on proton and Lambda hyperon form factors will be presented. Furthermore, a world-leading data sample was collected in 2014-2015 for precision measurements of baryon form factors. In particular, the data will enable a measurement of the relative phase between the electric and the magnetic form factors for Lambda and Lambda(+)(c) and hyperons. The modulus of the phase can be extracted from the hyperon polarisation, which in turn is experimentally accessible via the weak, parity violating decay. Furthermore, from the spin correlation between the outgoing hyperon and antihyperon, the sign of the phase can be extracted. This means that the time-like form factors can be completely determined for the first time. The methods will be outlined and the prospects of the BES III form factor measurements will be given. We will also present a planned upgrade

 • Burgi, Matthias
  et al.
  Swiss Fed Res Inst WSL, Res Unit Landscape Dynam, CH-8903 Birmensdorf, Switzerland..
  Bieling, Claudia
  Univ Hohenheim, Societal Transit & Agr 430b, Inst Social Sci Agr, D-70599 Stuttgart, Germany..
  von Hackwitz, Kim
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Archaeology and Ancient History, Archaeology.
  Kizos, Thanasis
  Univ Aegean, Dept Geog, Univ Hill 81100, Mytilene, Greece..
  Lieskovsky, Juraj
  Slovak Acad Sci, Inst Landscape Ecol, Akad 2, Nitra 94910, Slovakia..
  Martin, Maria Garcia
  Univ Freiburg, Nat Conservat & Landscape Ecol, D-79106 Freiburg, Germany..
  McCarthy, Sarah
  Landscape Res Grp Ltd, POB 1482, Oxford OX4 9DN, England..
  Muller, Matthias
  Swiss Fed Res Inst WSL, Res Unit Landscape Dynam, CH-8903 Birmensdorf, Switzerland..
  Palang, Hannes
  Tallinn Univ, Sch Humanities, Ctr Landscape & Culture, EE-10120 Tallinn, Estonia..
  Plieninger, Tobias
  Univ Copenhagen, Dept Geosci & Nat Resource Management, Rolighedsvej 23, DK-1958 Frederiksberg C, Denmark..
  Printsmann, Anu
  Tallinn Univ, Sch Humanities, Ctr Landscape & Culture, EE-10120 Tallinn, Estonia..
  Processes and driving forces in changing cultural landscapes across Europe2017In: Landscape Ecology, ISSN 0921-2973, E-ISSN 1572-9761, Vol. 32, no 11, p. 2097-2112Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Context

  Cultural landscapes evolve over time. However, the rate and direction of change might not be in line with societal needs and more information on the forces driving these changes are therefore needed.

  Objectives

  Filling the gap between single case studies and meta-analyses, we present a comparative study of landscape changes and their driving forces based in six regions across Europe conducted using a consistent method.

  Methods

  A LULC analysis based on historical and contemporary maps from the nineteenth and twentieth century was combined with oral history interviews to learn more about perceived landscape changes, and remembered driving forces. Land cover and landscape changes were analysed regarding change, conversions and processes. For all case study areas, narratives on mapped land cover change, perceived landscape changes and driving forces were compiled.

  Results

  Despite a very high diversity in extent, direction and rates of change, a few dominant processes and widespread factors driving the changes could be identified in the six case study areas, i.e. access and infrastructure, political shifts, labor market, technological innovations, and for the more recent period climate change.

  Conclusions

  Grasping peoples’ perception supplements the analyses of mapped land use and land cover changes and allows to address perceived landscape changes. The list of driving forces determined to be most relevant shows clear limits in predictability: Whereas changes triggered by infrastructural developments might be comparatively easy to model, political developments cannot be foreseen but might, nevertheless, leave major marks in the landscape.

 • Public defence: 2018-03-09 10:00 Hamberg, Uppsala
  den Boer, Wendy
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences, Palaeobiology.
  Evolutionary Progression of the Iconic Australasian Kangaroos, Rat-Kangaroos, and their Fossil Relatives (Marsupialia: Macropodiformes)2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The exceptionally diverse macropodiform’s (kangaroos, rat-kangaroos and their fossil allies) currently have a fossil record that spans from the late Oligocene to the Holocene with an Australasian widespread fossil occurence. The origins of the macropodiforms are believed to have been during the Eocene possibly having split from the Phalangeridae. This is largely based on molecular data as there is a complete lack of macropodiform fossil material prior to the late Oligocene leaving the origins of the macropodiforms to be largely speculative. Thus, late Oligocene rat-kangaroo dental fossil elements associated with Palaeopotorous priscus (which shares characteristics observed in both phalangerid and macropodiforms) were examined to get a better insight into the potential origins of the macropodiforms. The results obtained suggested that P. priscus is currently the most basal macropodiform known. Furthermore, due to the absence of adequate macropodiform post-cranial material, the functional eco-morphological interpretation of various macropodiform fossil taxa has been based largely on cranial and dental characteristics. Consequently, the examination of Miocene Balbaridae kangaroo’s (Balbaroo nalima and an untaxonomised balbarid) post-cranial elements was undertaken, suggesting an array of locomotion types (similar to living macropodiforms) and a likely persistent arboreal and quadrupedal lifestyle. In addition, the Pleistocene Protemnodon anak’s post-cranial material are examined, proposing a probable combination of quadrupedal bounding and a slow walking gait alternative to the eminent fast bipedal saltation seen in almost all extant macropodiforms.

  List of papers
  1. A New Species of the Basal "Kangaroo'' Balbaroo and a Re-Evaluation of Stem Macropodiform Interrelationships
  Open this publication in new window or tab >>A New Species of the Basal "Kangaroo'' Balbaroo and a Re-Evaluation of Stem Macropodiform Interrelationships
  Show others...
  2014 (English)In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 9, no 11, p. e112705-Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Exceptionally well-preserved skulls and postcranial elements of a new species of the plesiomorphic stem macropodiform Balbaroo have been recovered from middle Miocene freshwater limestone deposits in the Riversleigh World Heritage Area of northwestern Queensland, Australia. This constitutes the richest intraspecific sample for any currently known basal "kangaroo'', and, along with additional material referred to Balbaroo fangaroo, provides new insights into structural variability within the most prolific archaic macropodiform clade - Balbaridae. Qualitative and metric evaluations of taxonomic boundaries demonstrate that the previously distinct species Nambaroo bullockensis is a junior synonym of B. camfieldensis. Furthermore, coupled Maximum Parsimony and Bayesian phylogenetic analyses reveal that our new Balbaroo remains represent the most derived member of the Balbaroo lineage, and are closely related to the middle Miocene B. camfieldensis, which like most named balbarid species is identifiable only from isolated jaws. The postcranial elements of Balbaroo concur with earlier finds of the stratigraphically oldest balbarid skeleton, Nambaroo gillespieae, and suggest that quadrupedal progression was a primary gait mode as opposed to bipedal saltation. All Balbaroo spp. have low-crowned bilophodont molars, which are typical for browsing herbivores inhabiting the densely forested environments envisaged for middle Miocene northeastern Australia.

  National Category
  Earth and Related Environmental Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:uu:diva-240097 (URN)10.1371/journal.pone.0112705 (DOI)000345533200034 ()25409233 (PubMedID)
  Available from: 2015-01-05 Created: 2015-01-05 Last updated: 2018-01-22Bibliographically approved
  2. Is the Fossil Rat-Kangaroo Palaeopotorous pricus the Most Basally Branching Macropodiform?
  Open this publication in new window or tab >>Is the Fossil Rat-Kangaroo Palaeopotorous pricus the Most Basally Branching Macropodiform?
  (English)Manuscript (preprint) (Other academic)
  National Category
  Other Earth and Related Environmental Sciences
  Research subject
  Earth Science with specialization in Historical Geology and Palaeontology
  Identifiers
  urn:nbn:se:uu:diva-339580 (URN)
  Available from: 2018-01-21 Created: 2018-01-21 Last updated: 2018-01-31Bibliographically approved
  3. Autopodial Anatomy Elucidate Climbing Ability in Miocene Balbarid 'kangaroos' (Marsupialia, Macropodifromes)
  Open this publication in new window or tab >>Autopodial Anatomy Elucidate Climbing Ability in Miocene Balbarid 'kangaroos' (Marsupialia, Macropodifromes)
  (English)Manuscript (preprint) (Other academic)
  National Category
  Other Earth and Related Environmental Sciences
  Research subject
  Earth Science with specialization in Historical Geology and Palaeontology
  Identifiers
  urn:nbn:se:uu:diva-339581 (URN)
  Available from: 2018-01-21 Created: 2018-01-21 Last updated: 2018-01-31Bibliographically approved
  4. Functional Eco-Morphology of the 'Giant Extinct Wallaby' Protemnodon anak from Morwell Local Fauna, Victoria, Australia
  Open this publication in new window or tab >>Functional Eco-Morphology of the 'Giant Extinct Wallaby' Protemnodon anak from Morwell Local Fauna, Victoria, Australia
  (English)Manuscript (preprint) (Other academic)
  National Category
  Other Earth and Related Environmental Sciences
  Research subject
  Earth Science with specialization in Historical Geology and Palaeontology
  Identifiers
  urn:nbn:se:uu:diva-339582 (URN)
  Available from: 2018-01-21 Created: 2018-01-21 Last updated: 2018-01-31Bibliographically approved
  5. Systematic Review of the Fossil Macropodiformes (Kangaroo, Rat-Kangaroos, and their Allies)
  Open this publication in new window or tab >>Systematic Review of the Fossil Macropodiformes (Kangaroo, Rat-Kangaroos, and their Allies)
  (English)Manuscript (preprint) (Other academic)
  National Category
  Other Earth and Related Environmental Sciences
  Research subject
  Earth Science with specialization in Historical Geology and Palaeontology
  Identifiers
  urn:nbn:se:uu:diva-339583 (URN)
  Available from: 2018-01-21 Created: 2018-01-21 Last updated: 2018-01-31Bibliographically approved