uu.seUppsala University Publications
1234567 1 - 50 of 1064
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Zhang, Yanzhi
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  A Study on the Impact of Virtual Community Characteristic on the Willingness of Chinese Gamers to Participate in Value Co-Creation2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Value co-creation is a popular marketing research topic in recent years, and there were already some studies regarding raising consumers’ involvement in co-creation. However, virtual communities such as online games have seldom been addressed in this topic. This thesis aimed to shed light on mobile gamers’ co-creation from the perspective of the characteristics of the virtual community. Hence, this study applied the theory of value co-creation and the characteristics of virtual communities to propose a research model.

  After analyzing 167 valid online questionnaire respondents from game players, the results indicated that Incentive Mechanism, Members’ Communication, Norm of Reciprocity had significantly positive effects on players’ involvement in co-creation. In addition, the finding’s practical implication suggested that the game companies need to provide unique services so that consumers could voluntarily and actively participate in value co-creation activities. 

 • Synnes, Alexander
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Thullberg, Tor Axel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Dynamisk prissättning inom tågbranschen: Inträdesbarriärers påverkan på prissättning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den svenska tågmarknaden är idag avreglerad från att tidigare ha varit monopoliserad av Statens Järnvägar (SJ). Många företag inom tågbranschen använder, precis som inom flyg- och hotellindustrin, sig av dynamisk prissättning. Priser anpassas hela tiden för att maximera lönsamheten där flera faktorer tas i beaktning vid prissättningen. Syftet med denna studie är att granska hur prissätningsprocessen hos nyetablerade företag påverkas utifrån Porters sju inträdesbarriärer. Studien har utförts genom kvalitativa intervjuer med två företag som trätt in på tågmarknaden vid olika tidpunkter efter avregleringen. Resultatet av den genomförda undersökningen fann att inträdesbarriärer påverkar prissätningsprocessen hos båda företagen. Däremot använder sig företagen av olika prissättningstrategier och således påverkas dem av olika inträdesbarriärer. 

 • Flood, Linus
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience, Physiotherapy.
  Karelius, Mathias
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience, Physiotherapy.
  Läkares erfarenheter och syn på utmattningssyndrom samt fysioterapi hos unga vuxna: -En intervjustudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The community health develops in a positive direction, but with an increase in mental illness simultaneously, with young adults as particularly vulnerable. This results in socioeconomic and individual disadvantages with cognitive and physiologic consequences such as chronic- and metabolic stress, insomnia and musculoskeletal pain. Physicians oftentimes meet patients with burnout problems. Objective: Investigate physiciansphysicians’ experiences and outlook on burnout together with physiotherapy among people between 16-29 years old. Method: Qualitative, descriptive and explorative design with a convenience sample and semi-structured interviews with five physicians with patient experience of people between 16-29 years old with burnout. Results: The physicians are experiencing more patients with burnout problems. Physiotherapists works as a guide and offer techniques with positive effects. Multimodal and interprofessional undertaking brings learning and contribution to work. People affected by burnout are able to learn stress management techniques, and at the same time it’s favorably to see a physician in an early stage. Employers can also use strategies to prevent burnout problems. Conclusion: The physicians agree that physiotherapists carry an important role by treating people with burnout problems and have different skills than physicians. Through multimodal work physiotherapists works preventively, reduce suffering and offer more effective treatments.

 • Nilsson, Hanna
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Gustafsson, Jessica
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Oberoendets problem och möjligheter: En flerfallstudie om hur kompetens och organisationsstorlek påverkar revisorns oberoende2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Följande studie syftar till att empiriskt undersöka hur revisorers kompetens och deras revisionsbyråers organisationsstorlek påverkar problem och möjligheter med revisorns oberoende, för revisorer. En flerfallstudie genomförs med hjälp av semistrukturerade intervjuer med två revisorsassistenter och två auktoriserade revisorer från två revisionsbyråer. Resultaten diskuteras genom att delas in i hur kompetens respektive organisationsstorlek påverkar problem och möjligheter med oberoendet samt hur problem och möjligheter påverkas när kompetens och organisationsstorlek samverkar. Resultaten visar på att det finns både problem och möjligheter med revisorns oberoende, både utifrån kompetens och organisationsstorlek. Möjligheter är däremot ett lite mer outforskat område inom revisorns oberoende och flera revisorer ser oberoendet snarare som ett problem. Utifrån kompetens anses det främsta problemet för auktoriserade revisorer vara den täta kundkontakten. Då revisorsassistenterna knappt jobbar med kunder är det svårt att identifiera problem för dessa. Ett problem som däremot identifieras är assistenternas bristfälliga erfarenhet. Erfarenheten hos auktoriserade revisorer skapar möjligheten att kunna hantera oberoendet och således få en kvalitetsstämpel på arbetet. Studien finner även att det inte är organisationsstorleken i sig som avgör skillnader i företag utan snarare struktur och resurser. Större byråer har bättre resurstillgångar. Det menas även på att ju större revisionsbyrån är, desto högre nivå av oberoende besitter revisorerna. Regleringarna i de stora byråerna kan däremot skapa problem då oberoendet gör att de inte får acceptera vissa uppdrag. Den lösa regleringen hos små byråer kan istället skapa möjligheten att erbjuda ett större tjänsteutbud utan att förlora oberoendet. Ett vanligt problem för små byråer är att oberoendet kan rubbas då de föredrar nära relationer med sina kunder.

 • Molin, Tove
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Hasanzadehhaddad, Daniel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Effekten av frivillig redovisning på kapitalmarknaden: En studie om informationsinnehållet i kvartalsrapporter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vilken effekt frivilligt redovisad information har på kapitalmarknaden är en omstridd fråga i litteraturen. Vissa menar att mer information minskar informationsasymmetrin på kapitalmarknaden medan andra finner motsatt resultat, där en förklaring är information overload. Denna studie bidrar till frågan genom att studera rapportlängden samt informationsinnehållet i kvartalsrapporter från 155 bolag noterade på Nasdaq Stockholm under åren 2015-2016, där bid-ask spread och handelsvolym används som mått på informationsasymmetri. Av fyra genomförda regressionsanalyser visar två signifikanta resultat. De signifikanta resultaten visar att frivilligt redovisad information höjer handelsvolymen, vilket indikerar att informationsasymmetrin på kapitalmarknaden minskar. Detta resultat har betydelse för såväl företag som standardsättare såsom IASB eftersom det tyder på att den svenska marknaden efterfrågar mer redovisad information. 

 • Lindgren, Daniel
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Sjöberg, Petter
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Long-term Abnormal Returns Following Share Repurchase Announcements: Do repurchasing firms outperform the market?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  We study the long-term performance of companies listed on the Stockholm Stock Exchange that announced their intention to repurchase shares between the years of 2005 and 2013. We test the hypothesis that the market underreacts to share repurchase announcements and that repurchasing firms consequently outperform the market in the following years. We find that repurchasing firms yield a cumulative abnormal return of 15.76 percent, significant at the 1 percent level, over the four years following the announcement. To address the concern that microcaps may be driving the results, we also investigate the differences in abnormal returns between companies of different sizes. We form three portfolios based on market capitalization and find that the large, medium-sized and small companies yield 14.34 percent, 20.13 percent and 6.61 percent respectively.

 • Lindberg, Oskar
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Falkenberg, Oskar
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Sol, vind och WACC:en: En studie över hur Ei:s förslag till förändring av WACC-metoden upplevs påverka elnätsbolagen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den 24:e oktober 2017 presenterade Energimarknadsinspektionen (Ei), som reglerar elnätsmarknaden, nya förslag gällande WACC-metoden som används för att beräkna elnätsbolagens kalkylränta. Denna uppsats har undersökt Ei:s föreslagna regeländringar gällande kalkylräntan, hur känslig metoden som används är, hur regeländringarna upplevs påverka elnätsbolagens investeringar och hur regleringen överlag upplevs fungera. Uppsatsens empiriska material är till viss del baserat på intervjuer som författarna genomfört med tre olika elnätsbolag samt en intervju med en representant från Ei. Författarna har också tagit del av ett webinarium där deltagare från ytterligare elnätsbolag, forskare och politiker delgett sina åsikter kring de nya förslagen. Känslighetsanalysen visade att den parameter som har störst inverkan på den slutliga storleken på kalkylräntan är den riskfria räntan. Studiens resultat visar också att de nya reglerna skulle, om de blev implementerade, enligt elnätsbolagen få stora inverkningar på deras verksamheter. Flera elnätsbolag skulle förändra sin investeringsstrategi och enbart genomföra de allra nödvändigaste investeringarna. Det vore fördelaktigt om regleringen fungerade på ett mer objektivt sätt.

 • Envall, Jakob
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Lindblom, Maja
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Marknadens reaktion vid återköp: Hur påverkas marknaden kortsiktigt beroende på bakomliggande motiv?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Företag på den svenska marknaden kan sedan år 2000 välja att återköpa egna aktier. Då ettföretag tar beslutet att ett återköpsprogram ska inledas publiceras det för allmänheten.Tidigare studier har funnit att marknaden reagerar positivt på denna information. Enligtsvensk lag måste offentliggörandet innehålla information om motivet tillåterköpsprogrammet. Detta öppnar upp för en studie om hur olika motiv påverkarmarknadens reaktion när återköpsprogram annonseras. Syftet med studien är att undersökaom det förekommer en positiv avvikelseavkastning vid annonsering av återköpsprogram, ochom det finns skillnader i denna avvikelseavkastning beroende på det motiv som anges liggatill grund för återköpet. Undersökningen utförs genom en eventstudie, däravvikelseavkastning studeras under den period som återköpet annonseras. Resultat frånundersökningen visar att det förekommer en avvikelseavkastning på 1,39 procent då ettåterköpsprogram annonseras. Vidare visas att avvikelseavkastningen är beroende på vilketmotiv som anges och då olika motiv jämförs observeras en signifikant skillnad mellan vissaav dem.

 • Berlin, Jacob
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Johansson, Emmanuel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Företagsstorlekens inverkan på informationsinnehåll i kvartalsrapporter: en studie av den svenska marknaden2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker hur informationsinnehåll i svenska kvartalsrapporter påverkas av företagsstorlek. Informationsinnehåll mäts genom att undersöka abnormal handelsvolym vid publicering av kvartalsrapporter, med hjälp av en eventstudie. Undersökningen bygger på kvartalsrapporter från bolag noterade på Nasdaq Stockholm under 2017. För att pröva om det uppstår abnormal handelsvolym vid publicering av kvartalsrapporter genomförs ett T-test. Därefter görs en regressionsanalys för att mäta sambandet mellan abnormal handelsvolym och företagsstorlek. Studiens resultat visar att abnormal handelsvolym uppstår vid kvartalsrapportering och att denna är negativt korrelerad med företagsstorlek. Utifrån resultaten dras slutsatsen att svenska kvartalsrapporter innehåller värderelevant information samt att informationsinnehållet är negativt korrelerat med företagsstorlek.

 • Ahlqvist, Matilda
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Agnes, Holm Hedberg
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies. 9301070802.
  Hållbarhetsarbete i stora företag: En studie om lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) och dess påverkan på företagsledningens hållbarhetsarbete2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Globalisering och klimatförändringar har bidragit till en ökad medvetenhet och krav på handling hos dagens företag. Samhällsförändringarna har lett till att hållbarhetsarbete idag är en naturlig del av verksamheten inom många företag men kommunikationen av detta har tidigare till stor del varit frivillig. I december 2016 trädde en lagförändring i kraft gällande krav på hållbarhetsrapportering för stora företag som uppfyller minst ett av tre gränssnitt: över 250 anställda, 175 Mkr i balansomslutning och 350 Mkr i nettoomsättning. Tidigare studier inom liknande områden indikerar att ledningens engagemang är en förutsättning för att möjliggöra en intern hållbar förändring, vilket gör det intressant att undersöka påverkan av lagen utifrån ett ledningsperspektiv. Studiens syfte är således att undersöka hur lagförändringen har påverkat företagsledningens hållbarhetsarbete. En kvalitativ studie genomfördes genom intervjuer med företagsrepresentanter från tre företag från olika branscher, både på lednings- samt på verksamhetsnivå. Analysen baseras på en teori om fem nyckelfaktorer för en effektiv ledare inom hållbarhet: goal clarity, role clarity, relevant knowledge, relevant competencies & resources och self-esteem. Resultatet tyder på att de faktorer som påverkas i högst grad av lagförändringen är self-esteem och relevant knowledge, medan goal clarity och relevant competencies & resources påverkas till viss del. Role clarity förefaller vara oförändrat.

 • Shadman, Simon
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Roxbergh, Linus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Att förutspå värdet på Bitcoin med Twitter: En studie om analys av tweets och dess påverkan på priset på Bitcoin2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka om uppmätt sentiment på Twitter kan vara en förutsägande faktor för priset på Bitcoin. En kvantitativ undersökning genomförs med regressionsmodeller där data inhämtas från Twitter i realtid. Resultatet indikerar ett svagt samband där bäst resultat erhölls med en tidsfördröjning av sentiment på 16 timmar, vilket tyder på att det kan finnas möjligheter att använda Twitter för att förutspå förändringar av priset på Bitcoin. Variationen av resultat för olika tidsperioder gör dock att det är svårt att dra generella slutsatser av studien.

 • Kirwan, Lisa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Under ordningsamma former: En samtalsanalytisk studie av hur lärare och elever konstruerar daglig ordning och agenda i klassrummet2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Establishing and maintaining classroom order among students is a complex task for any teacher, especially for inexperienced teachers who have not yet established their own successful methods. The aim of this study is to analyse how teachers and students construct local order and agenda through empirical observations of everyday classroom interaction. A review of previous research reveals that classroom order can be studied from different perspectives including historical, moral, cultural and constructionist perspectives. This study uses an ethnomethodological perspective and theoretical terms such as directives, reproaches, sanctions, mitigations, upgrades, intersubjectivity and accountability as tools for analysis of interaction.

  Observations were documented through video recordings and field notes during lessons in two middle school classrooms, from two different schools. The data consists mainly of transcribed interaction from 735 minutes of lesson time. Data has been analysed using Conversations Analysis conventions as well as some aspects of ethnographic methods. Results show that both teachers and students can be observed to construct order by addressing unwanted or disruptive behaviour. Teachers use many different strategies to direct or reproach students, while students appear to mimic some of these when sanctioning their peers. Teachers tend to mitigate their reproaches in various ways, while peers interact in a more unmitigated manner. The main cause for reproach was unwanted noises or talking, along with a variety of other examples such as inattention (addressed by teachers) or cheating (addressed by peers). Teachers also used preventative strategies in anticipation of potential problems. When students attempt to challenge the teacher’s position of power, it can lead to upgraded reproaches or to agenda conflicts which sometimes have no simple solution.

  This study provides examples of strategies implemented by teachers and students when constructing order and agenda, offering a source of empirical data for practicing educators and a foundation for further research.

 • Lindbäck, Åsa
  et al.
  Eriksson Estrada, Rebecka
  Förebyggande och riskbaserad avvikelsehantering i materialförsörjningsprocesser: En fallstudie av materialplaneringsfunktionen på ett företag inom fordonsindustrin2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The report is a qualitative case study that focuses on a specific process, dealing with deviations, a disturbance in the normal state of the material supply process. The deviation management process is complex and require a view from different perspectives. A qualitative and quantitative data collection has been conducted with the data collection methods observation, interview and document studies. The purpose of the study is to identify improvement opportunities in the material planning deviation management process and propose improvements for how they can work process-focused in preventing, managing and following up deviations. In August 2017, the company launched a new generation of products for the truck market. Prior to the introduction, the material supply process was well established with a defined standard mode. In conjunction with the introduction of the new generation of products, the amount of articles doubled in the production process, new suppliers and material flows were introduced which put new demands on the logistics function and material planning to provide production with materials “just-in-time”. The changes meant disturbances in normal conditions through increased variability and new causes of deviations. The deviation management process is complex, mainly due to undefined working methods and routines at present. Had the process worked according to the organization's principled operating system, the problem would probably be different. Three improvement areas were identified during the course of the study; preventive work, standardized work methods and follow-up. The authors have, with the help of the questions, sought to guide and find suggestions for improvement.

 • Olausson, Erika
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics and Media, Information Systems.
  Kan själv!?: -vad är verksamhetsnyttan för att själv skapaunderlaget för en Chatbot?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay is based on Design Science Research (DSR), in which it studies the businessbenefits that may be of creating a customized Chatbot. Design Science Research is within thisstudy the bridge between the creation and the theory studies. Within the study, an artifact iscreated in the form of a conceptual model, to provide a future solution for a model that can beimplemented within the business. Learning the chat boat automatically from the company'sown website has been shown as desirable. The artefact has been evaluated through anexperiment with Natural Language Processing (NLP) packages and algorithms, as well asmachine learning packages and methods. The authority studied in this study is theRiksantikvarieämbetet (RAÄ), where their data has been collected and processed with NLPand machine learning. The information collected in this study is approximately 70% ofRAÄ's material from the website. What emerged from the evaluation is that a moredomain-specific corpus is needed to create better clustering of data. The design from thedesign was estimated based on the fact that the benefit of learning would not only result in aChatbot that works for external users, but could also be a help for internal users, as aninternal tool for searching their own website.

 • Körhan, Oktay
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Sjögren, David
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Digital CRM och kundlojalitet inom B2B: Ger ökad tillgång till kundinformation ökad lojalitet?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kundlojalitet är ett mål för många företag som medför såväl utmaningar som potentiella konkurrensfördelar. I syfte att förbättra kundrelationer och därigenom öka kundlojaliteten har konceptet CRM (Customer Relationship Management) vuxit fram. Denna uppsats undersöker hur digitalt insamlad kundinformation används och integreras i CRM-strategier och CRM-system samt det eventuella sambandet mellan mängden kundinformation och graden av kundlojalitet. Undersökningen genomfördes genom intervjuer med två företag som är verksamma inom B2B-försäljning. Utöver företagens ledare och säljare intervjuades en CRM-systemleverantör, en leverantör av programvara för insamling av kundinformation samt tre av företagens kunder i syfte att bidra med fler perspektiv på de undersökta koncepten. Avsikten var att genom en kvalitativ ansats undersöka hur digitala verktyg för kundinformation kan integreras med CRM samt huruvida det i de studerade företagens fall går att se samband mellan användningen av denna kundinformation och graden av kundlojalitet. Studien finner att det inte finns ett rakt, positivt samband mellan mängden kundinformation och graden av kundlojalitet, men att en väl utformad och implementerad CRM-strategi i kombination med ett väl fungerande CRM-system ger förutsättningar för att ett sådant samband ska kunna etableras.

 • Jönsson, Marcus
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Patrini, Richard
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Sammartini, Nicolò
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Online Retailers Opening Brick and Mortar Stores and the Impact on the Customer Base: The Case of NetOnNet2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During recent years, technology has played a crucial role in shaping the retail industry. Digitalisation and e-commerce are seen as the future of retailing. However, big online retailers have shown increasing interest in offline shopping by heavily investing in brick and mortar stores. The strategy of a retailer making use of both offline and online channels is called omnichannel strategy. This study investigates why online retailers are investing in physical stores and what is the impact of this decision on their customer base. The study uses a two-step research. First, a case study on the Swedish retailer NetOnNet is conducted to confirm the theoretical framework and build the research model. Then, a quantitative research with questionnaire is used to investigate the impact of an omni-channel strategy on the consumers’ attitudes towards the retailer. The results show that awareness and control are the factors most affected by an omni-channel strategy. Instead, having both an online and offline presence does not have a relevant impact on the factors trust, perceived risk and personalisation.

 • Jin, Wei
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Li, Bo
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Overcoming Chinese wines’ negative Country of Origin effect: A study on the determinants of perceived wine quality2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  By exploring determinants of perceived wine quality and seeking possibilities to overcome Chinese wines’ negative COO effect, this paper aims to give insights to current research field about perceived quality and Country of Origin (COO) effect. Adopting an abductive approach, the researchers conducted qualitative semi-structured interviews separately with 11 respondents in different age, nationality and occupation. The results show that consumer perception on wine quality is influenced by four extrinsic cues (Country of Manufacturing, price, credible endorsements, brand) and four intrinsic cues (package, taste, aroma, wine legs). Hence, this paper conclude that it is possible for Chinse wine to improve its overall consumer perception by improving competence in other determinants of perceived wine quality.

 • Enqvist, Rickard
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Lidström, Anton
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Mellanhandsproblematik inom affiliatemarknadsföring: Olika koncept och olika relationer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Helin, Caroline
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Ödman Holmqvist, Ida
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Förändrade krav på en tillräcklig revision?: En kvalitativ innehållsanalys av Revisorsinspektionens praxis2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med bakgrund i den debatt som länge pågått kring revisionskvalitet, är studiens syfte att tillföra fördjupad kunskap om kraven på en ”tillräcklig revision” samt hur dessa förändras över tid. Det har studerats genom en kvalitativ innehållsanalys av tillsynsmyndigheten Revisorsinspektionens samtliga praxis under åren 2008, 2009, 2016 och 2017, totalt 177 stycken ärenden. Studiens resultat visar att processuella försummelser är mest förekommande, oavsett vilken av åtgärderna erinran, varning eller upphävd licens som Revisorsinspektionen har beslutat om. Resultatet har vidare visat att brister i granskning och dokumentation är den vanligast förekommande försummelsen. Bristerna är främst hänförliga till det reviderade bolagets tillgångar, men även bristande granskning av resultatposter har ökat med åren. Därtill förekommer förändringar mellan enstaka försummelser och ett sjunkande genomsnittligt antal försummelser mellan åren.

 • Wallin, Christian
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Wallunger, Emil
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Vitvaror i en digital värld: En fallstudie om vitvarubranschen och dess kunder2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Vitvaror i en digital värld - En fallstudie om vitvarubranschen och dess kunder.

  Syfte: Studien ämnar kartlägga på vilka sätt kundens beteende har förändrats inom vitvarubranschen med tanke på e-handelns utveckling. Vidare är även syftet att redogöra hur detta har påverkat marknadsaktörerna och vad som kommer att krävas av dessa i framtiden.  

  Metod: Studien är en kvalitativ fallstudie på vitvarubranschen. Det empiriska materialet består av data från fyra semi-strukturerade intervjuer med erfarna yrkespersoner från branschen. 

  Slutsats: Studien visar på att kunden har blivit mindre lojal, har en större kunskap, ökade krav och ett stort prisfokus. En maktförskjutning har skett från återförsäljaren till kunden. Marknadsaktörerna har fått utveckla nya strategier för att möta kundernas nya behov. Det har även skapats en transparens kring information och pris vilket har bidragit till minskad lönsamhet. Branschens framtid kommer präglas av ännu högre konkurrens och därför kommer det krävas mycket mer av framtidens aktörer.

 • Raine, Amanda
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Medical Sciences, Molecular Medicine. Uppsala University, Science for Life Laboratory, SciLifeLab.
  Liljedahl, Ulrika
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Medical Sciences, Molecular Medicine. Uppsala University, Science for Life Laboratory, SciLifeLab.
  Nordlund, Jessica
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Medical Sciences, Molecular Medicine. Uppsala University, Science for Life Laboratory, SciLifeLab.
  Data quality of whole genome bisulfite sequencing on Illumina platforms2018In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 13, no 4, article id e0195972Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The powerful HiSeq X sequencers with their patterned flowcell technology and fast turnaround times are instrumental for many large-scale genomic and epigenomic studies. However, assessment of DNA methylation by sodium bisulfite treatment results in sequencing libraries of low diversity, which may impact data quality and yield. In this report we assess the quality of WGBS data generated on the HiSeq X system in comparison with data generated on the HiSeq 2500 system and the newly released NovaSeq system. We report a systematic issue with low basecall quality scores assigned to guanines in the second read of WGBS when using certain Real Time Analysis (RTA) software versions on the HiSeq X sequencer, reminiscent of an issue that was previously reported with certain HiSeq 2500 software versions. However, with the HD.3.4.0 /RTA 2.7.7 software upgrade for the HiSeq X system, we observed an overall improved quality and yield of the WGBS data generated, which in turn empowers cost-effective and high quality DNA methylation studies.

 • Svensson, Jakob
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Dahlberg, Rasmus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Internetbaserade bolags underprissättning i samband med en IPO2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat på att internetbaserade bolag tidigare har varit mer underprissatta än andra bolag. Forskningen upplevs dock vara begränsad på om de fortfarande är mer underprissatta än övriga typer av bolag. Det finns aktörer som menar på att marknaden som helhet har genomgått ett skifte där bland annat ökad tillgång till privat kapital gör att bolag väntar med att börsnoteras eller helt förbiser en börsnotering. Vi argumenterar för att underprissättning bör vara ytterligare ett incitament till att internetbaserade bolag överser andra möjligheter till kapitalanskaffning och att förhållandet mellan internetbaserade bolag och underprissättning är intressant att undersöka.

  Studien undersöker totalt 121 bolag som har börsnoterats på amerikanska Nasdaq och New York Stock Exchange under perioden 2009-2016. Till hjälp har vi använt teorier om varför underprissättning uppstår samt tidigare forskning gällande internetbaserade bolags samband med underprissättning. Sambanden undersöks genom OLS-regressioner där totalt sex stycken olika modeller används. Vi finner starka samband för att internetbaserade bolag är mer underprissatta än övriga typer av bolag genom enkel linjär regression. Sambandet är fortfarande signifikant vid multipel linjär regression men det är dock en svagare signifikans. Resultatet visar även att internetbaserade bolags underprissättning troligtvis beror på att de berörs av faktorer som påverkar underprissättning i större utsträckning. 

 • Regefalk, Viktor
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Runesten, Fredrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Värdeinvesteringar i Sverige: en enkel strategi för att uppnå överavkastning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker om en enkel värdeinvesteringsstrategi, anpassad för en privat investerare, kan generera överavkastning på den svenska aktiemarknaden. Investeringsstrategin testas under perioden 01.04.2012–31.03.2018. Tre nyckeltal används, book-to-market (B/M), earnings-to-price (E/P) och historisk försäljningstillväxt (SG), för att bilda tre likaviktade portföljer. En tvådimensionell sorteringsmetod används för att sortera urvalet och identifiera undervärderade bolag som väljs in i portföljerna. Tre portföljer skapas den 1 april 2012 och hålls i ett år innan innehavet omfördelas. Portföljernas avkastning riskjusteras med CAPM och Jensens alfa. Två av de tre portföljer som studien undersöker når en statistiskt signifikant överavkastning på enprocentsnivån och säkerställer att investeringsstrategin kan användas för att generera överavkastning.

 • Regefalk, Martin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Groth, Alexander
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Hur påverkas lojalitet av konsumentvärde inom den tjänstedominanta logiken?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den moderna företagsvärlden är konsumenterna, tack vare den snabba teknikutvecklingen som skett, mer informerade än tidigare. Tillsammans med det enorma utbud som finns tillgängligt och hur välinformerade konsumenter nu är, sitter den moderna konsumenten på en ny position. För företag är det avgörande att förstå hur konsumenter tänker, och att förstå vad som påverkar valet av att bli en återkommande och lojal konsument. Samtidigt har synen på konsumentvärde och hur det skapas förändrats under de senaste decennierna, till något mer komplext. Där konsumenter är en del av värdeskapandet, att konsumentvärdet skapas under själva konsumtionen samt att konsumentvärde är av multidimensionell natur. Det här arbetets syfte är att analysera hur konsumentvärde påverkar en konsuments lojalitet till ett produkt eller tjänst. För att besvara syftet utfördes en enkätstudie som senare användes som grund till det analytiska arbetet. Resultatet från studien pekar på att inom det multidimensionella konsumentvärdet var det dimensionerna effektivitet och kvalitet som hade starkast inverkan på lojaliteten mot en produkt eller tjänst hos en kund. Dock enbart till den näst högsta graden av lojalitet, inom den högsta graden ‐ även kallad agerande lojalitet, var det istället dimensionerna socialt värde och nöje som hade störst inverkan.

 • Gosling, Nicole
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Archaeology and Ancient History, Classical archaeology and ancient history.
  Making Sense of Cattle: A story from farm to food2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis explores how those involved in a mobile-slaughtering mode of beef production engage with, and experience cattle bodies throughout the beef producing process. These experiences are examined in relation to historical accounts of how people have experienced cattle bodies in both pre-industrialized and post industrialized modes of beef production. Furthermore, an ethnographic study of a Swedish mobile-slaughtering company was conducted, followed by analysis using hermeneutic phenomenology and the concepts of liminality and Ellis’ boundary labour (2014). This thesis has shown that cattle bodies are experienced differently depending on the context of interaction, and that these experiences are both similar and different from those in pre-industrial and industrial beef production. This research contributes to a larger body of research exploring human-animal interactions, and contributes to understanding the experiences of those who are engaged in beef production.

 • Ottosson, Fabian
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Albertsson Engman, Linus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  The Pièce de Résistance of Leadership Networks: A study of network member attitudes2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to clarify and document the member perspective of leadership networks in terms of how members’ attitudes toward, and underlying reasons for participating in, leadership networks can be explained. This purpose was fulfilled by asking and answering the questions of how member attitudes toward, and underlying reasons for participating in, leadership networks can be explained. The study was conducted via a pre-research study of one network organization as well as interviews with two other network organizations. In total, the study investigated three network organizations, including 19 respondents, 13 for the survey and six for the interviews. It was concluded in both the pre-research as well as the main research, that expectations from the members’ perspective had a tendency toward organizational outcomes in the pre-consumption phase, and that the expectations on the network were mainly focused on individual outcomes in the post-consumption phase. The study also demonstrates that there are factors outside of the study’s analytical framework, such as the network position, the ego network structure and the whole network structure, that affect the network outcomes, and thus potentially the explanation for the members’ attitudes toward, and underlying reasons for participating in, leadership networks.

 • Carlsson, Gunilla H.
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Biology, Department of Cell and Molecular Biology, Molecular biophysics.
  Hasse, Dirk
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Biology, Department of Cell and Molecular Biology, Molecular biophysics.
  Cardinale, Francesca
  Univ Turin, Dept Agr Forestry & Food Sci, Largo Paolo Braccini 2, I-10095 Grugliasco 2, Italy.
  Prandi, Cristina
  Univ Turin, Dept Chem, Via P Giuria 7, I-10125 Turin, Italy.
  Andersson, Inger
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Biology, Department of Cell and Molecular Biology, Molecular biophysics.
  The elusive ligand complexes of the DWARF14 strigolactone receptor2018In: Journal of Experimental Botany, ISSN 0022-0957, E-ISSN 1460-2431, Vol. 69, no 9, p. 2345-2354Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Strigolactones, a group of terpenoid lactones, control many aspects of plant growth and development, but the active forms of these plant hormones and their mode of action at the molecular level are still unknown. The strigolactone protein receptor is unusual because it has been shown to cleave the hormone and supposedly forms a covalent bond with the cleaved hormone fragment. This interaction is suggested to induce a conformational change in the receptor that primes it for subsequent interaction with partners in the signalling pathway. Substantial efforts have been invested into describing the interaction of synthetic strigolactone analogues with the receptor, resulting in a number of crystal structures. This investigation combines a re-evaluation of models in the Protein Data Bank with a search for new conditions that may permit the capture of a receptor-ligand complex. While weak difference density is frequently observed in the binding cavity, possibly due to a low-occupancy compound, the models often contain features not supported by the X-ray data. Thus, at this stage, we do not believe that any detailed deductions about the nature, conformation, or binding mode of the ligand can be made with any confidence.

 • Wikman, Emma
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography.
  Det är hit man kommer när man kommer hem: Hur tre hälsingekommuner i sina översiktsplaner behandlar återflyttning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Avfolkning är ett problem för många landsbygdskommuner och de försöker mer eller mindre aktivt göra något åt det. I den här uppsatsen har en textanalys gjorts av tre hälsingekommuners översiktsplaner med syfte att undersöka vad kommunerna gör för att främja återflyttning för att minska avfolkningen. De tre kommunerna som valts ut är Bollnäs, Ovanåker och Söderhamn, kommunerna har en historik av att samarbeta med varandra inom olika områden och tillhör samma arbetsmarknadsregion, men de har olika förutsättningar när det gäller pendling och bostäder. Kommunernas översiktsplaner delades upp i fyra teman, 1 boende, 2 service, 3 arbete och utbildning samt 4 infrastruktur och kommunikation. Dessa fyra teman användes sedan som utgångspunkt för analysen av översiktsplanerna och för att se om kommunerna ser återflyttning som ett alternativ för att lösa problemet med avfolkning. Kommunerna hade likartade lösningar på problemet. Alla kommunerna vill använda sin vackra miljö för att locka människor att flytta till dem och kommunerna vill förbättra pendlingsmöjligheterna för att göra det möjligt för fler människor att bo i kommunerna. Men ingen av kommunerna presenterar någon strategi för att främja återflyttning.

 • Dahlin, Adam
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Klintberg, Siri
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Varför byter kunder kanal?: En kvantitativ studie av servicetjänsten beställ och hämta på Ikea2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En trend i samband med marknadens ständiga förändring är att företag integrerar sina olika distributionskanaler, vilket gör dem till omnikanaler. En innovation inom omnikanaler är ’Buy-Online, Pickup In-Store’ (BOPS), vilket innebär att kunder köper sina varor via internet och sedan hämtar dem i ett varuhus. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer i ett varuhus som påverkar hur kunder väljer kanal inom ett företag. Ett företag som använder BOPS är Ikea, där undersökningen kommer genomföras. En kvantitativ forskningsmetod används i form av tre enkäter som genomförs på Ikeas varuhus i Karlstad för att ta reda på kunders förväntningar och upplevelse av varuhuset samt uppfattningen om Ikeas servicetjänst beställ och hämta, vilket är Ikeas version av BOPS. Samband mellan kunders uppfattning av varuhuset och varför kunder använder beställ och hämta studeras, och flera olika faktorer vilka verkar som drivande och dragande mellan Ikeas varuhus och servicetjänsten beställ och hämta identifieras. Dessutom påvisar studien att faktorer som många gånger ses som dragande även kan ses som drivande mellan ett företags olika kanaler, beroende på om kunder är nöjda eller missnöjda med upplevelsen i varuhuset, och att varuhus används mer och mer som ’showrooms’. Fyra propositioner baserade på slutsatsens resultat presenteras i slutsatsen.

 • Alarcón, Mathias
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography.
  Persson, Madeleine
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography.
  Att cykla fritt är stort, att cykla sikkert är större : En jämförande studie om säker cykelinfrastruktur i Stockholm och Köpenhamn2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att kvalitativt undersöka och jämföra cykelinfrastrukturen i Stockholm och Köpenhamn och hur de  arbetar  för  att  uppnå  högre  säkerhet  för  cyklister.  Arbetet  bygger  på  tre  metoder,  textanalys  av  städernas kommunala  styrdokument  för  en  säkrare  cykelstad,  intervjuer  samt  observationer.  Studien  visar  att  städerna historiskt sett har haft olika prioriteringar då Stockholm utvecklade bilvägar och kollektivtrafik vid inträdet av motorfordon, medan Köpenhamn prioriterade cykeln. Båda städerna satsar på att förbättra säkerheten för cyklister, men Köpenhamn ligger mer i framkant med sin vägutformning jämfört med Stockholm. Olika cykelpassager är olika säkra där ett upphöjt cykelspår är mer säkert än streckat cykelfält. Korsningar är en kritisk punkt för cyklister och  genom  färgmarkerad  cykelled  och  cykelbox  blir  den  säkrare.  Det  är  viktigt  att  kommunerna  prioriterar cyklisterna vid dåligt väder och underlag såsom halka, eftersom det ökar risken för olycka för cyklisterna. Andra viktiga åtgärder är cykelbroar och att begränsa bilars hastighet.

 • Edlund, Ludvig
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Helander, Marcus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Kvinnor, Män och Mål: En studie om hur kvinnor och män uppfattar mål2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka om det finns några skillnader i hur svenska ekonomistuderande kvinnor och män uppfattar tilldelade mål i en arbetsplatskontext. Studien grundade sig i tidigare observerade skillnader hos kvinnor och män gällande tron på den egna förmågan. Detta då det är en viktig faktor för vilket utfall ett tilldelat mål kommer att generera, vilket därför även bör påverka hur målen uppfattas. Metoden för studiens genomförande var en kvantitativ enkätstudie vilken kompletterades med en mindre kvalitativ intervjustudie. Den kvantitativa resultaten visade på en skillnad i hur kvinnor och män uppfattar mål när belöningen av ett uppfyllt mål enbart tilldelades till den bäst presterande individen. Vidare visade de kvantitativa resultaten inte på några andra signifikanta skillnader. Av de kvalitativa resultaten framgick vissa mönster som tyder på att kvinnor och män uppfattar mål olika. Studiens resultat bör vara av intresse för organisationer som tillämpar mål som styrmedel där rekommendationen är att de bör användas med viss försiktighet för att inte få motsatt effekt. Vidare öppnar studien upp för fortsatt forskning inom ämnet där mål på individnivå utifrån personliga preferenser är ett fortsatt intressant ämne.

 • Axelsson, Isabelle
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography.
  Balans i en obalanserad värld: Om lokalt engagemang och hållbar utveckling2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att undersöka vad som motiverar människor att engagera sig i den lokala utvecklingen av platsen där man bor och hur det engagemanget praktiskt tar sig uttryck. Vidare ämnar uppsatsen undersöka hur kommuner – i rollen som den politiska nivån av offentlig sektor närmast medborgarna – tänker kring och agerar för att främja engagemang för lokal utveckling.  Syftet är aktuellt i och med pågående polarisering kopplad till ekonomi, geografi och demokrati samt jämlikhet. Konstruktivistisk grundad teori används som metodinspiration, med två fallstudier där medborgare, politiker och tjänstepersoner intervjuas i två lokalsamhällen på landsbygd, nämligen Svågadalen i Hudiksvalls respektive Röstånga i Svalövs kommun. Resultatet visar att kommunerna till viss del präglas av traditionella och hämmande strukturer kopplade till såväl urban norm som tillväxtnorm, samtidigt som politiker och tjänstemän ser behov av förändring. Lokalsamhällena präglas till stor del av sammanhållning och social innovation med god potential för omställning till ett hållbart samhälle. En slutsats är att organisering på lokala samhällsnivåer kan ses som en sorts subpolitik, som visar på självorganisering som ett sätt att bemöta upplevelsen av att det gamla systemet inte förmår hantera förändringar i tillräckligt hög takt och i tillräckligt demokratiska former. Att främja hållbar utveckling implicerar att ta tillvara på det lokala engagemanget på olika sätt.

 • Henriksson, Tove
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography.
  The Allmännytta – for the Market or for the Many?: A qualitative study on competing ideals in Swedish public rental housing during the current housing shortage2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The majority of Sweden’s municipalities have for the last decade reported a housing shortage. This housing shortage, created by a combination of low construction rates and a rapidly growing population, has resulted in the biggest building boom Sweden has seen since the Million Dwellings Program. Although building rates are high, there is a continuous trend of housing becoming increasingly expensive, and the housing shortage today is mainly that of affordable rental housing. During the great housing shortage of the 20th century, the allmännytta, Sweden’s public rental companies was created and their role has traditionally been to provide affordable rental housing for all. Since the 1990s this role has changed and in 2011 the allbolagen 2010:879 was implemented, requiring these previous non-profit companies to act according to business principles, in addition to being socially responsible. This thesis investigates the role of Swedish public rental companies in regards to the current housing shortage and in the light of this law change. This is done through the use of qualitative interviews with representatives of the municipality, the tenant’s association and the allmännytta in the cities of Uppsala, Västerås and Örebro. The study finds that the business principles of the allbolagen 2010:879 is interpreted in different ways by the different allmännytta companies. It further finds that the role of the allmännytta in regards to the housing shortage still is to build rental housing, but the limitations created by the requirement of business principles makes this increasingly difficult as the allmännytta cannot act in ways different from the private sector. Instead they try to take their role of being socially responsible through other, related projects and by housing a disproportionally large amount of those incapable of acquiring housing on their own. Affordability is also increasingly made difficult as the municipality set related goals for the allmännytta’s housing construction, such as sustainability, which pushes prices up. Originally created to deal with the housing shortage of the 20th century, the gradual changes of housing politics since the 1990s renders the allmännytta as neither responsible nor capable to deal with the housing shortage of today by providing and constructing affordable housing. The study finds that the role of the allmännytta in regards to the housing shortage is conflicting, as older ideals of the Folkhem and newer principles of neoliberalism are entangled.

 • von Euler-Chelpin, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Technology, Department of Engineering Sciences.
  Distribution Grid Fault Location: An Analysis of Methods for Fault Location in LV and MV Power Distribution Grids2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Outages and power interruptions are a common and unenviable part of power distribution system operations. Growing demands on reliability in distribution systems has opened up for new technological solutions for fault location at MV and LV level in distribution systems, previously reserved for transmission systems.

  This report compiles and compares available methods for fault location at distribution level and maps the current fault location process at the power distribution company Ellevio, with the aim of reaching a recommendation for a new fault location scheme. The advocated method is an impedance based method motivated by its reliability, applicability and affordability. The performance and implementation procedure is evaluated through a number of case studies where the methods impact on power reliability demonstrated as well as the need for grid analysis before implementation. Fault indicators and fault current, through relay communications, was identified as key factors for a successful implementation of the method.

 • Ax, Olle
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Läromedelsval inom SFI: En intervju- och enkätbaserad undersökning om SFI-lärares syn på valet av läromedel2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Entoft, Elin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Hur stor plats får de officiella minoriteterna och minoritetsspråken i skolböcker nu och då?: En läromedelsanalys i ämnena svenska som andraspråk och svenska2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Cribäck, Kevin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Mathematics and Computer Science, Department of Mathematics, Analysis and Probability Theory.
  Micro payments: Viable technical platforms and models for a bankto provide payments on micro amounts2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • Polat, Rumeysa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Grammatiska metaforer i elevtexter: En studie av högstadieelevers användning av grammatiska metaforer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att studera förekomsten av grammatiska metaforer (GM) i form av nominaliseringar i elevtexter från det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk i årskurs nio. Begreppet GM avser icke-typiska realiseringar av betydelser där GM till exempel kan vara en nominalisering – en process som uttrycks som ett substantiv (ex: tävling, trygghet) istället för ett verb (ex: tävla) eller ett adjektiv (ex: trygg). Vid användning av GM blir texter mer informationstäta och abstrakta eftersom språket packas ihop. Studiens teoretiska utgångspunkt är systemisk-funktionell grammatik, i vilken GM spelar en viktig roll.

  Materialet utgörs av 60 elevtexter, fördelat på 30 elevtexter i svenska och 30 elevtexter i svenska som andraspråk. Av dessa 30 texter har 15 tilldelats betyget E och resterande hälft betyget B. I texterna undersöks fördelningen av GM av typen nominalisering av process och nominalisering av egenskap, förekomsten av GM i förhållande till betyg och ämne samt de mest använda GM.

  Resultatet visar att det förekommer betydligt fler GM av typen nominalisering av process än egenskap och att elevtexter som bedömts betyget B innehåller högre andel GM än elevtexter som tilldelats betyget E. Vidare visar resultatet att förekomsten av GM i förhållande till ämne är jämnt fördelat, med endast en GM i skillnad. Vad gäller de mest använda GM visar undersökningen att det finns 12 olika ord som är frekvent återkommande i elevtexterna, vilket förklaras genom provuppgiftens utformning och instruktioner.

 • Eriksson, Gustav
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Technology, Department of Engineering Sciences, Solid State Electronics.
  Towards Long-Range Backscatter Communication with Tunnel Diode Reflection Amplifiers2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Backscatter communication enables wireless communication at a power consumption orders of magnitude lower than conventional wireless communication. Instead of generating new RF-signals backscatter communication leverages ambient signals, such as WiFi-, Bluetooth- or TV-signals, and reflects them by changing the impedance of the antenna. Backscatter communication is known as a short-range communication technique achieving ranges in the order of meters. To improve the communication range, we explore the use of a tunnel diode as an amplifier of the backscattered RF-signal. We developed the amplifier on a PCB-board together with a matching network tuned to give maximum gain at 868 MHz. Our work demonstrates that the 1N3712 tunnel diode can achieve gains up to 35 dB compared to a tag without amplification while having a peak power consumption of 48 μW. With this amplifier the communication distance can be increased by up to two orders of magnitude.

 • Nilsson, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Technology, Department of Engineering Sciences, Solid State Physics. 1992.
  Energieffektivisering i flerbostadshusområde från 1950-talet: Åtgärder med fokus på minskad energianvändning för uppvärmning av tappvarmvatten2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate energy saving measures, primary for reducing the energy use for heating domestic hot water in Gamla Studentstaden, Uppsala. Gamla Studentstaden, a residential area for university students built in the 1950’s, consists of 14 buildings with student dormitories and apartments. Furthermore, the study aimed to present an overall cost analysis of the measures. The investigated measures were; drain water, individual metering and charging of water, solar thermal collectors with and without seasonal storage and exhaust air heat pumps combined with solar cells.

  Theoretical formulas showed that drain water and individual metering and charging of water decreased the demand of delivered energy by 0.6-2.4% and 0.2-2.5% respectively. According to the cost analysis, drain water was a profitable measure. Individual metering and charging of water was however not due to complicated installations. Using VIP Energy as a simulation tool, the remaining measures were investigated. With solar thermal collectors, the demand of delivered energy decreased by 3.8-5.8%. Combining solar thermal collectors with seasonal storage, the energy reduction increased to 4.3-7.1%. Implementation of exhaust air heat pumps reduced the demand of delivered energy by 37.6%. Combining exhausted air heat pumps with solar cells led to a reduction of delivered energy of 39.6%. Neither thermal solar collectors nor exhaust air heat pumps were profitable measures. However, solar cells as a sub-system in combination with exhaust air heat pumps were considered profitable.

 • Sandgren, Simon
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Technology, Department of Engineering Sciences, Industrial Engineering & Management.
  Lindfors, Jack
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Technology, Department of Engineering Sciences, Industrial Engineering & Management.
  Effektivisering av bussdepå med hjälp av automation: En kartläggning av hur sensorteknik kan användas för att minska antalet karosseriskador på bussar2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  While there is an increase in population and an extensiveurbanization, the city-scape of Sweden’s big cities evolves, whichrequires new demands for inventive solutions regardinginfrastructure. As increased population calls for more effectiveutilization of the land, the need for public transportation andits infrastructure has expanded. Bus depots are one fundamentalexample of the infrastructure that is needed to provide attractivepublic transportation, which is why Transdev has initiated theproject of automatizing a bus depot. Transdev is planning to equip12 of their 24 buses with ultrasonic sensors to alert driversabout oncoming obstacles by the help of light. Given that Transdevwishes to identify current sensor technology as a first step to anautomated depot, the purpose of this project is to map out thepotential of such technology by analyzing the damage on the busesas well as by analyzing current and future technology.

  The theoretical background is an outline of the subject ofautomation and includes a brief description of the technology usedin automated vehicles as well as a summary of the different levelsof automation and what is needed in terms of technology to achievea given level. The outline also includes a glossary and adescription of ongoing projects in the field of automation. Theinformation was used to create the necessary basic understanding,and was collected using documents, reports and internet-basedsources. To map the bodywork damages, a mix of a quantitative anda qualitative method was used, where the quantitative relied onstatistics from in-house systems. The qualitative relied oninterviews with drivers involved in the project. In order toassociate a bodywork damage to a given area of the bus, the buswas divided into separate zones. The collected data was presentedusing a circle diagram to make the information comparable andperspicuous, and the interviews were summarized. It was mainly thedepot in Lund that was investigated.

  The result shows that the placement of the bodywork damage differdepending on the investigated depot, and that the zone with mostdamages is not necessarily the zone with the highest cost. It alsoshows that the sensors have the potential to prevent 51% of thebodywork damage at Lund’s depot. The drivers are positive to theuse of sensors but think that the feedback needs improvement.Today the feedback is only visual and designed in a way that makesit difficult to read and react on, and in order to get an adequateimplementation of the sensors, a detailed pre-study is necessary.Finally, it is clear that the use of sensors can be a profitableinvestment with the potential of higher cost savings with adequateimplementation, and that further steps of automation should bemotivated by other factors than the one of bodywork damage.

 • Bergman, Karin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences.
  Kan Soil Security-konceptet bidra till ökad hållbarhet vid åtgärder av förorenade områden?2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this project, today’s work with contaminated sites was evaluated. In Sweden when assessing sites that probably are contaminated, a guideline made by the Swedish EPA is used. This guideline was compared with the soil security concept both by comparing the foundations, and which indicators that differs between the frameworks. The differences in the foundations were that in the Swedish EPA guideline focus is on the risks contaminated sites could have on humans and ecosystems. The soil security concept on the other hand focuses in functioning soil functions to contribute in global societal challenges. In the comparison evaluating the indicators, nine indicators for the soil function production of biomass were formulated. All of the indicators are mentioned in the soil security concept and even in the Swedish EPA guidelines most of them are mentioned either direct or indirect. The biggest differ between the frameworks is how the indicators are analyzed. In the Swedish EPA guidelines, the risks the indicators could provide are analyzed, while in the soil security concept the indicators are analyzed to know if plants can be established in the area.

  The practical work with contaminated sites was also evaluated in the project. The same indicators where used to see if differences could be found between the actual work and the Swedish EPA guidelines. Three studies were evaluated and they followed most of guidelines. The soil ecosystem was assessed to be protected in two of the three studies, even though the filling material that could be used only has one requirement that it not contributes to increasing contamination levels. This could lead to non-sustainability due to soil material that is incapable of plant establishment and other important soil functions. If the work with contaminated sites should reach sustainability a new framework needs to be produced which has parts from the Swedish EPA guidelines, the soil security concept and even new research.

 • Dahlberg Larsson, Johanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Lärande i påbyggnadsutbildning: Symbiosen mellan utbildning under längre tid och lärande i arbetslivet2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the present study is to examine how prospective special needs teachers develop their learning in the tension field between formal education and informal learning in practice. To reach a good quality understanding, the study uses triangulation as an approach, where 89 respondents answered the study survey, and 8 prospective and 4 graduate special needs teachers where interviewed. All the respondents either study or have studied the Special needs teacher program at Stockholm University. With the intention of answering the purpose of the study, the study was led by 4 research questions; (1) how does the prospective special needs teachers report that the tension between formal education and informal learning in practice affects their learning?; (2) If there is a difference between the respondents who are early vs. late in their special needs teacher’s education, how does their learning develop over time?; (3) How does the prospective special needs teachers describe their learning in relation to people around them?; (4) does a semiformal relationship precede a semiformal learning? The results of the study were analyzed using Communities of practice. The results showed that the tension field between formal education and informal learning in practice gave the prospective special needs teacher’s a sense of meaning, due to the fact that they could combine the two arenas. Furthermore, the results and its analysis showed that the time in further education had changed the prospective special needs teacher’s language to describe a professional problem, which increases the prospective special needs teacher’s sense of community. And finally, the study showed that the semiformal relationship precedes semiformal learning, which could be derived from the fact that the prospective special needs teachers, in a great extent, use their classmates to develop their learning.

 • Gilljam Päärt, Oscar
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences.
  Petrophysic of the Host-rock to the Ore in the Lovisa Mine, Bergslagen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Bergslagen region has three base-metal mines operating today, and one of them is the Lovisa mine, which host a Zn-Pb-Ag deposit. The Lovisa mine is located in the Guldsmedshyttan area north of Lindesberg. The mine is part of in the X-Mine H2020 project that includes four different mines with the aim of an improved environmental resource management. The project aims at reducing the environmental impact from transport, ore processing and chemical handling as well as result in lowering the costs per produced amount of metal. The purpose for this thesis is to determine the petrophysical characteristics of the host rocks to the thin tabular mineralised units in the Lovisa mine with petrophysics. Petrophysics is used to obtain information about the physical properties of rocks, which is then is integrated with geophysics and the geology, to obtain an improved understanding about the different geophysical anomalies. The petrophysic methods used here, reviled three different physical properties of the rocks: density, magnetic volume susceptibility and natural remanent magnetization. These properties were measured on five different drill cores and correlated with the literature data and lithologies of the core. The lithologies close to the ore correspond to literature data for volcanic siltstone, volcanic sandstone, massive rhyolite, skarn (calc-silicates) and dolomite. Dolomite is not present in the cores and corresponds to breccia, volcanic sandstone and skarn. My conclusion for this method, is that in order to do a lithological interpretation based on the measured petrophysical properties, is that a good knowledge of the lithologies as well as a good understanding of the geological processes that have affected the rocks in the investigated area are required.

 • Eriksson, Tomas
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Lundin, Ulrika
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Intrahospitala transporter och patientsäkerhet: En kvalitativ intervjustudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The process of intrahospital transports is one of leaving the safety of the intensive care unit and venturing out into the relative danger zone of the hospital corridors. Aim: This study aims to increase the understanding of patient safety and the effects of the use of a checklist from three different perspectives; communication between professions, patient safety and workflow. Method: Interviews were conducted in an intensive care unit situated in a university hospital in the middle of Sweden. The Elo and Kyngäs (2008) method of qualitative content analysis was used to analyse the interviews. The nine participants were from three different professions of the workforce in the ward were included. Results: Patient safety increased using the checklists by improving the possibilities for communication between doctors and nurses about the patient’s condition before transportation. The checklist also increased hazard awareness during intrahospital transports. Conclusion: The study shows that the checklist improves cooperation and division of responsibility during transport. The lack of resources is the main obstacle hindering full implementation of the checklist.

 • Wettersten, Hampus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Technology, Department of Engineering Sciences, Industrial Engineering & Management.
  Förändring genom standardisering2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study covers the Eltel Networks organization and the department Team Uppsala build. Eltel Networks is a fiberoptic company that install, design and maintain fiberoptical networks. The reason the study has been conducted is that the organization feels that there is alot of variation in how the workers execute the work. The purpose of the study is to investigate whether standardization can change the organization and how it can be used. The method that has been used in the study is surveys and actionresearch. The datacollection methods have been a qualitative study with a survey and interviews. From the answers in the survey, it showed will to change the organization, how everyone works differently, thoguh some have tried different ways of working and tried new things. It showed how the respondents have turned down some of the options for document storage and that they would prefer a ready-made folder structure to work with. The interviews showed that communication needs to be better in several places in the organization. It showed that there is some standardizations in the company that have been active in the past but need to recomence. The interviews also showed how important it is for the management and other employees to have a desire to change the organization. The conclusion of the study has shown that if an ISO standardization is taken up, it could create a change in the organization and also that the organization could create a change by applying offensive quality development.

 • van Eck, Wiep
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Kelly, Daniel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  The Sustainability Journey: An exploration into small and medium-sized enterprises' quest for legitimacy: the B Corp case2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This qualitative study contributes to the research field on legitimacy theory and creating shared value (CSV) in small and medium-sized enterprises (SMEs), regarding helping entrepreneurs and business owners better understand the journey of engaging with social and environmental issues. Recent years have seen a growing number of organisations engage in CSV, which builds on identifying societal needs and approaching these as business opportunities. A standard that purports to uphold these values and is comprised of for-profit companies committed to sustainability-related initiatives is the B Corp label. We consider B Corp certification and explore how sustainably oriented SMEs engage with their wider community in a way that fosters corporate credibility and legitimacy. 

  Empirical data about five SMEs organisational narratives working with CSV, implementation of social and environmental activities, and effects of B Corp certification were collected through in-depth semi-structured interviews with company representatives and a range of secondary data materials. Analysing the data from these five interviewed companies established them to be engaging with the notion of CSV and regard addressing societal or environmental issues as the purpose of their business. Furthermore, findings suggested that values and beliefs incorporated by the SMEs supersede the generally adopted values in society, thereby representing a paradox with legitimacy theory. As a result, these businesses aim to close the perceived legitimacy gap by trying to raise awareness and engage the public with the appropriateness of their business, thereby slowly providing citizens with a more conscious mindset.  

 • Evertsson, Kerstin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Wongsong, Faiy
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Intern kommunikation och medarbetarnas motivation: En kvalitativ studie på en offentlig organisation2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Communication is something that all individuals depend on and has a major impact on employee job satisfaction. When it comes down to communication, it is one of the most important things that connects people. Without communication companies can't function properly, but through its use there can be a motivating effect for the company’s employees. Even though a large part of the working day consists of conversing, within a company this can often be difficult to manage.

  An organization uses several different internal communication channels, such as Face-to-Face, computers, phones and TV. There are several ways that these internal channels of communication can move through the company. It can be from the managers of the company to employee, referred to as downward communication. It can also move from employee to manager, this is referred as upward communication and there is internal conversing between two employees which is called horizontally oriented communication.

  The employee's job satisfaction is very individual and there are different things that can affect one's happiness at work. The way in which employee satisfaction can be measured by one famous researcher's two-factor theory. Herzberg reported this theory for the first time in the mid-20th century and it has influenced several types of organizations around the world. The theory that two types of factors affects an employee's satisfaction, are hygiene factors and motivational factors. The factors that affects a person is individual, nevertheless there are some factors that are in the forefront during this research and they are relatively similar to all research subjects.

  There were nine subjects, who have participated in this qualitative study, they come from the same public organization but they come from different departments. Their answers came from semi-structured interviews, where all research subjects will be completely anonymous. Within the answers there is one factor that is significantly more influenced that addresses both internal communication and job satisfaction.

 • Pohjanen, Ida
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Liljedahl, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Vad yrkesgrupper förväntar sig när de ingår ett samarbete2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Expectations are our own beliefs that control our perception, our motivation, our feelings and our actions. Thus, it might be possible to think that expectations partly determine how the actual experience of something may be, such as a summer leave, a new government or a new job co-operation. The aim of the study is to investigate whether individuals from the occupational groups concerned have any expectations of the future cooperation project in Gotland that they may be included in. The occupational groups are policemen, community services, recreation, schools, independent associations. The goal is also to determine what these expectations are, and if any patterns can be distinguished from expectations, and if so, what analysis can be assumed from the patterns. The method of doing this is qualitative research method and semi-structured interviews. The results of the study are that, in principle, all respondents have positive expectations and believe that the project has all the prerequisites for success in Gotland.

 • Ekman, Anton
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Huila, Anton
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  The Effect of Intellectual Property on the Market Value of Firms: Evidence of R&D, Patent, Trademark and Design from Swedish Firms2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  We investigate the impact of intellectual property on the market value of firms. We use European and national research and development, patent, trademark, design, and financial data on Swedish public companies in the years 2003 to 2013. We regressed intellectual property indicators against Tobin’s q, which we use to measure the market value of firms. Patents, research and development, and trademarks indicate a positive relationship with a firm’s market value, while we did not observe the same relationship for designs. The use of intellectual property is concentrated in manufacturing industries. Large companies hold a majority of all intellectual property stocks. The results of the study show that in general, the financial markets tend to reward companies, which invest in intellectual property. In practice, our results implicate that intellectual property strategy affects shareholder value. Regarding research, our results mostly confirm findings from other studies on the market value of firms; research and development, patents and trademarks. However, more research is needed on the effect of design and the market value of firms.