uu.seUppsala universitets publikasjoner
1234567 1 - 50 of 377
rss atomLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Pieslinger, Simon
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  Lundquist, Beatrice
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  Bergbultsmodell - optimalt och minimalt utförande2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Har du någonsin åkt genom en tunnel och undrat hur det kommer sig att det tunga berget över dig inte kollapsar in i detta hålrum? Har du lagt märke till underliga metallpinnar som sticker ut ur väggar och tak? Dessa metallpinnar är bultar, och de är en del av säkerhetsåtgärderna som ser till att tunnlar över hela Sverige är säkra att färdas i. När en tunnel byggs är det viktigt att ta reda på vilka egenskaper som berget har för att kunna avgöra hur stora säkerhetsåtgärder som bör implementeras. Dessa egenskaper kan vara sådant som sprickors utbredning och orientering, hur mycket vatten som finns i sprickorna, vad berget består av och krafter som påverkar berget.

  Säkerhetsarbetet kring tunnlar kan göra skillnaden mellan liv och död, men hur ska man forska kring detta? I ett labb kan man med hjälp av en modell undersöka vad som fungerar bäst, men även det minsta möjliga för att förhindra kollaps. I detta arbete har en modell som representerar ett tunneltak använts. Den används till undervisning för förståelse av bultar. Modellen var en upphöjd stålram med avtagbar botten, stålramen var kvadratisk med 82 cm sidolängd. I denna ram placerades skruvar och järnvägsmakadam för att simulera ett tunneltak med bultar i mindre skala. Järnvägsmakadam är krossat berg med en kornstorlek på ca 32 till 64 mm. Skruvarna trycker ihop makadamen med hjälp av brickor för att tryck ska uppstå och trycket mäts med tryckgivare som är placerade i modellen. Arbetet som har utförts med hjälp av modellen syftar till att utveckla metoder för hur sådana försök bör utföras i framtiden.

  Tidigare försök har gjorts och då har det observerats att denna modell har varit stabil när skruvarna spänts till 7 Nm (Newtonmeter) vridmoment och att den kollapsade av minimal påverkan när skruvarna spändes till 5 Nm. Därför gick vi in i detta arbete med hypotesen att modellens lägre gräns för stabilitet fanns strax under 5 Nm. Vid de tidigare försöken mättes inte trycket i modellen och vi hade därför ingen hypotes om detta.

  Försöken utfördes på olika vis. Skruvarna spändes i olika mönster och med olika vridmoment, makadamen placerades också på olika sätt när modellen byggdes upp. Som resultat ställdes vridmoment och tryck upp i tabeller och diagram. Det skulle visa sig att hypotesen om att den lägre gränsen var nära 5 Nm vridmoment inte stämde. Modellen hölls uppe även när skruvarna endast spändes till 2 Nm. Både när modellens bottenlager var fördelaktigt och ofördelaktigt uppbyggt ur ett stabilitetsperspektiv så höll modellen vid 2 Nm. Lägre vridmoment än 2 Nm kunde inte testas i brist på känsligare verktyg.

  Fulltekst (pdf)
  Bergbultsmodell - optimalt och minimalt utförande
 • Alvelid, Klara
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  Samband mellan snödensitet och snödjup samt snödensitetens variation i terrängen i Överumans avrinningsområde2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mängden vatten som når vattenkraftverken har betydelse för mängden el som kan produceras. Därav är det väsentligt att veta hur mycket vatten som finns i ett område och som kan bidra till elproduktionen. I områden där nederbörden till största del faller som snö kan det vara svårt att uppskatta hur mycket vatten som finns när snön sedan smälter. Genom att mäta snöns densitet kan man på ett säkrare sätt ta reda på hur mycket vatten som finns magasinerat i snö. Projektet berör Överumans avrinningsområde vilket är ett delavrinningsområde för Umeälven. Ett avrinningsområde är det geografiska område där allt vatten inom området bidrar till vattenflödet i en punkt längre nedströms. Genom att mäta snödensitet på olika djup har olika samband kunnat tas fram. Detta har gjorts genom att dels använda ett snörör för att få upp en snökärna men också genom att gräva snöschakt. Äldre mätvärden från Vattenregleringsföretagen har också erhållits. Snöschakt har gjorts i olika terrängtyper för att se om densiteten skiljer sig mellan kalfjäll, trädgränsen och i björkskogen medan snörör har använts på en yta av 50 x 50 m för att se hur representativt ett mätvärde är för ett större område. Syftet är att undersöka eventuella samband mellan terrängtyper och densitet som kan användas för att förenkla uppskattningen av snödensiteten i ett större område. Djupen för samtliga schakt var mellan 125-150 cm och vid mätningarna med snörör varierade snödjupet mellan ca 65-210 cm. Resultatet visar på en trend där snöns densitet ökar med djupet, för att närmare botten sedan bli mindre igen. Trenden var märkbar i samtliga terrängtyper men inte i alla djupprofiler. Resultatet för den rumsliga variationen visar på att det ser ut att finnas ett samband mellan snös densitet och snödjupet, samt att densiteten inom rutnätet varierar mycket. Mätvärdena visade på en relativt jämn korrelation fram till ett avstånd på ca 30 m, därefter minskade korrelationen.  Resultaten indikerar att mätvärdena kan variera mycket både rumsligt och i en djupprofil vilket medför att ett mätvärde inte representerar området i så stor utsträckning, utan kan variera mycket. Den ojämna fördelningen av snö vilken kunde observeras kan bero på en variation av träd i området samt att terrängen lutar. Lika så varierade densiteten mellan olika vegetationstyper, men vid indelning i olika terrängtyper verkar det finns en likhet mellan värden vilka är tagna inom samma terrängtyp. Trenden med att densiteten minskar närmare marken beror på en temperaturgradient som får snön att sublimeras och sedan deponeras på nytt vilket bildar så kallad ”depth hoar”, men att det inte var märkbart i alla djupprofiler visar också på lokala skillnader i marken.  För att utveckla projektet bör fler snöschakt göras inom samma terrängtyp för att lättare kunna jämföras med varandra och se vilka som avviker, samt studera den rumsliga variationen i fler terrängtyper. Sammanfattningsvis visar projektet på att det finns en rumslig variation av såväl snödjup som densitet i terrängen även på små skalor, samt att ett samband mellan snödjup och snöns densitet går att finna i olika grad.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Grunewald, Christoffer
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära.
  Hofstedt, André
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära.
  Winlund, John
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära.
  Hydrologisk och hydrokemisk studieom Trehörningen - En igenväxandesjö i östra Uppland: En igenväxandesjö i östra Uppland2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Lake overgrowth occurs in many areas in Sweden, and it is often explained by elevated amounts of nutrients. The overgrowth results in a changed local environment for both communities and ecosystems. In this project the lake Trehörningen, near Spersboda in Norrtälje municipality, has been examined regarding an ongoing overgrowth process. The study contains hydrological and chemical analyses and an inquiry to those living in the area. The purpose has been to survey the area and identify factors that may contribute to elevated nutrient levels, and to give suggestions to measures that may reduce the nutrient transport. The results from the period February–April 2020 indicate a moderate nutrient supply, but that certain areas are more exposed than others. The entire lake can not be seen as nutrient rich, and there is a net loss of nutrients from the lake over the period studied. The analysis of mass transports shows that the primary production in the lake is phosphorus limited, and that the largest addition of phosphorus comes from three streams that all supply the Spersboda bay. This bay is also the shallowest area of the lake and has the most visible emergent plant growth. Analyses of the lake sediments show a potential increase in phosphorus over time, and that there may be some internal loading, but it is unlikely to be a large source of phosphorus to the lake. The streams with the highest nutrient levels have their watershed mostly in human-impacted areas. The study has taken place before the plant growth season, and as such the absolute nutrient numbers may be elevated, but their relative amounts are worth discussing. To reduce the overgrowth process, measures which reduce the nutrient supply should be taken, especially in the watercourses around the Spersboda bay.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Ahlman, Viktoria
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap.
  Effekt på ordflöde vid strukturerad rytm- och musikterapi enligt Ronnie Gardiner2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Ronnie Gardiner Method (RGM) is a multi-sensory training method aimed for peoplewith brain damage. The method is based on music, rhythm and movement. Previousstudies show that the method provides improved balance, gait, grip strength andworking memory and has positive effects regarding motor skills, cognition and on anemotional level. Few studies have studied RGM's impact on language. However, RGMhas been seen to have a positive effect on word flow. The purpose of the present thesisis to deepen knowledge about how RGM affects the flow of words in people withacquired brain damage with and without aphasia, and to investigate relatives' experienceof communication ability before and after RGM training. Eight participants withacquired brain injury, with and without aphasia participated. Tests that was used werethe language battery Western Aphasia Battery - Revised (WAB-R), "Tell a picture"from WAB-R and FAS, animals and verbs and the related form CommunicativeEffectiveness Index (CETI). An improvement in phonological word flow in bothpersons with and without aphasia was noted. However, no difference was seen in termsof semantic word flow and relative estimation of communication ability. Unexpectedly,lower number of words / minute and decreased lexical density after treatment werenoted, while a tendency for increased lexical variation was measured.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Kisiel, Marta
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin.
  Zhou, Xingwu
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinska vetenskaper, Lung- allergi- och sömnforskning. Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk fysiologi. Karolinska Inst, Dept Publ Hlth Sci, Stockholm, Sweden..
  Sundh, Josefin
  Orebro Univ, Fac Med & Hlth, Dept Resp Med, Orebro, Sweden..
  Ställberg, Björn
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Allmänmedicin och preventivmedicin.
  Lisspers, Karin
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Allmänmedicin och preventivmedicin.
  Malinovschi, Andrei
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk fysiologi.
  Sandelowsky, Hanna
  Karolinska Inst, Sect Family Med & Primary Care, NVS, Stockholm, Sweden..
  Montgomery, Scott
  Orebro Univ, Sch Med Sci, Clin Epidemiol & Biostat, Orebro, Sweden.;Karolinska Inst, Dept Med, Clin Epidemiol Div, Stockholm, Sweden.;UCL, Dept Epidemiol & Publ Hlth, London, England..
  Nager, Anna
  Karolinska Inst, Sect Family Med & Primary Care, NVS, Stockholm, Sweden..
  Janson, Christer
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinska vetenskaper, Lung- allergi- och sömnforskning.
  Data-driven questionnaire-based cluster analysis of asthma in Swedish adults2020Inngår i: npj Primary Care Respiratory Medicine, E-ISSN 2055-1010, Vol. 30, artikkel-id 14Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to identify asthma phenotypes through cluster analysis. Cluster analysis was performed using self-reported characteristics from a cohort of 1291 Swedish asthma patients. Disease burden was measured using the Asthma Control Test (ACT), the mini Asthma Quality of Life Questionnaire (mini-AQLQ), exacerbation frequency and asthma severity. Validation was performed in 748 individuals from the same geographical region. Three clusters; early onset predominantly female, adult onset predominantly female and adult onset predominantly male, were identified. Early onset predominantly female asthma had a higher burden of disease, the highest exacerbation frequency and use of inhaled corticosteroids. Adult onset predominantly male asthma had the highest mean score of ACT and mini-AQLQ, the lowest exacerbation frequency and higher proportion of subjects with mild asthma. These clusters, based on information from clinical questionnaire data, might be useful in primary care settings where the access to spirometry and biomarkers is limited.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • Centanni, Maddalena
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Farmaceutiska fakulteten, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap.
  Friberg, Lena
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Farmaceutiska fakulteten, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap.
  Model-Based Biomarker Selection for Dose Individualization of Tyrosine-Kinase Inhibitors2020Inngår i: Frontiers in Pharmacology, ISSN 1663-9812, E-ISSN 1663-9812, Vol. 11, artikkel-id 316Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Tyrosine-kinase inhibitors (TKIs) demonstrate high inter-individual variability with respect to safety and efficacy and would therefore benefit from dose or schedule adjustments. This study investigated the efficacy, safety, and economical aspects of alternative dosing options for sunitinib in gastro-intestinal stromal tumors (GIST) and axitinib in metastatic renal cell carcinoma (mRCC). Dose individualization based on drug concentration, adverse effects, and sVEGFR-3 was explored using a modeling framework connecting pharmacokinetic and pharmacodynamic models, as well as overall survival. Model-based simulations were performed to investigate four different scenarios: (I) the predicted value of high-dose pulsatile schedules to improve clinical outcomes as compared to regular daily dosing, (II) the potential of biomarkers for dose individualizations, such as drug concentrations, toxicity measurements, and the biomarker sVEGFR-3, (III) the cost-effectiveness of biomarker-guided dose-individualizations, and (IV) model-based dosing approaches versus standard sample-based methods to guide dose adjustments in clinical practice. Simulations from the axitinib and sunitinib frameworks suggest that weekly or once every two weeks high-dosing result in lower overall survival in patients with mRCC and GIST, compared to continuous daily dosing. Moreover, sVEGFR-3 appears a safe and cost-effective biomarker to guide dose adjustments and improve overall survival (euro36 784.- per QALY). Model-based estimations were for biomarkers in general found to correctly predict dose adjustments similar to or more accurately than single clinical measurements and might therefore guide dose adjustments. A simulation framework represents a rapid and resource saving method to explore various propositions for dose and schedule adjustments of TKIs, while accounting for complicating factors such as circulating biomarker dynamics and inter-or intra-individual variability.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • Disputas: 2020-06-12 13:00 EBC lecture room, Uppsala
  Song, Kai
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Biologiska sektionen, Institutionen för ekologi och genetik, Zooekologi. Uppsala University.
  Divergence, selection, demographic history and conservation genomics of sibling bird species in boreal forest in Northern Eurasia and the Qinghai-Tibetan Plateau2020Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  I used two pairs of sibling boreal forest bird species to study divergence, selection, demographics, and conservation in northern Eurasia and the Qinghai-Tibetan Plateau at the microsatellite level (chapter 1) and whole genome level (chapters 2, 3, 4 and 5). In chapter 1, which is the first study to describe genetic diversity of the Sichuan Jay, I used microsatellite markers to estimate genetic differentiation in Sichuan Jay and Siberian Jay populations. The results showed similar levels of genetic variability, strong population structure, and high genetic differentiation between the two species and among different populations. In chapter 2, I used demographic analyses, and found that the Chinese Grouse has experienced substantial changes in population size from the beginning of the last interglacial, with a peak just before the last glacial maximum. The results inferred from the whole genome sequencing and species distribution models support a history of population size fluctuations. In chapter 3 to 5, I used population genomic methods to explore genomic variation, demographic divergence, local adaptation, and inbreeding from 29 whole genome re-sequenced individuals of Chinese Grouse and Hazel Grouse. I found strong evidence for population structure, changing demographic histories, and varying inbreeding levels and genetic load within both species. In Chinese Grouse, an isolated population in the northern part of the species range showed the lowest genetic diversity, high pairwise FST, high LD decay, higher inbreeding and genetic load compared to two other populations. In Hazel Grouse, there were strong population differences and inbreeding levels among the three populations, especially among the Swedish and German populations. The Swedish population likely lost genetic diversity during the re-colonization of the boreal forests in Scandinavia after the last glaciation. Analyses of genetic load showed that purifying selection of mildly deleterious mutations has been more efficient in Hazel Grouse, a species with a larger population size and range compared to Chinese Grouse. However, when I compared the genetic load as the ratio between highly deleterious loss-of-function mutations and synonymous mutations for Chinese Grouse and Hazel Grouse, purifying selection did not seem to have a large effect. My findings show that small, isolated and fragmented populations of forests birds loose genetic variation and may thereby become vulnerable to future challenges and also that populations may track past habitat changes and adapt to local conditions.

  Delarbeid
  1. Genetic differentiation in Sichuan jay (Perisoreus internigrans) and itssibling species Siberian jay (P. infaustus)
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Genetic differentiation in Sichuan jay (Perisoreus internigrans) and itssibling species Siberian jay (P. infaustus)
  Vise andre…
  2020 (engelsk)Inngår i: Conservation Genetics, ISSN 1566-0621, E-ISSN 1572-9737, Vol. 21, s. 319-327Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
  Abstract [en]

  The Pleistocene ice age and recent forest fragmentation have both played a significant role in shaping the population geneticvariation of boreal coniferous species in the Qinghai-Tibet Plateau (QTP) and Eurasian coniferous forests. The Sichuan jay isone of the least know endemic bird species in QTP coniferous forests in western China while its sibling species, the SiberianJay, is widespread within the coniferous forests in northern Eurasia. Here we used 11 microsatellite markers to assay geneticdiversity across 58 Sichuan jay samples from China and 205 Siberian jay samples from Sweden and Russia. Results showedthree distinct genetic clusters from the Sichuan jay sampling. Furthermore, the pair-wise FST values indicated high geneticdifferentiation not only among the two species but also between Swedish and Russian Siberian jay populations. What ismore, a pattern of isolation by distance was found among the analyzed populations. Our study suggests that targeted

  Emneord
  Coniferous forests, Microsatellites, Genetic diferentiation, Sichuan jay, IBD
  HSV kategori
  Forskningsprogram
  Zooekologi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-408959 (URN)10.1007/s10592-020-01252-y (DOI)
  Tilgjengelig fra: 2020-04-16 Laget: 2020-04-16 Sist oppdatert: 2020-05-19bibliografisk kontrollert
  2. Genomic analysis of demographic history and ecological niche modeling in the endangered Chinese Grouse Tetrastes sewerzowi
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Genomic analysis of demographic history and ecological niche modeling in the endangered Chinese Grouse Tetrastes sewerzowi
  Vise andre…
  (engelsk)Manuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Background: The Quaternary is characterized by marked climatic oscillations between glacial and interglacial periods that had worldwide consequences in forming the contemporary diversity of many populations, species and communities. The origin and evolution of biodiversity in mountainous areas are highly dependent on historical orogenesis and associated climatic changes. The Chinese grouse Tetrastes sewerzowi is a forest-dwelling species endemic to the mountains to the east of the Qinghai–Tibet Plateau, which has been listed as Near Threatened with a decreasing trend by the IUCN because of ongoing deforestation and fragmentation of coniferous forests. Understanding demographic history is important in placing current population status into a broader ecological and evolutionary context.

  Results: Analysis of the Chinese Grouse genome reveals fluctuation in effective population size throughout the Pleistocene. Populations decreased during early to middle Pleistocene but showed an expansion during late Pleistocene then followed a sharp decline during the last glacial maximum (LGM). Ecological niche modeling indicated that suitable habitat shift between high altitude regions to low altitude regions were due to a changing climate. The result parallels patterns of population size change in Chinese Grouse estimated from PSMC modelling, which suggested an expansion in population size from the last interglacial period and then a peak and a bottleneck occurring at the LGM. Furthermore, the present-day distribution of Chinese Grouse is greatly reduced and will become highly fragmented if boreal forest cover restricts the ecological niche.

  Conclusions: The Chinese Grouse have experienced substantial population size changes from the beginning to the LIG and reached a peak before the LGM. A sharp decrease and bottleneck happened during the LGM, when the conifer forests were subjected to extensive loss. The results inferred from the whole genome sequencing and species distribution models both support the historical population fluctuation. The distribution of the Chinese Grouse was strongly dependent on the boreal forest cover. To protect the fragmented boreal forest is an essential action to protect the Chinese Grouse.

  HSV kategori
  Forskningsprogram
  Zooekologi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-408969 (URN)
  Tilgjengelig fra: 2020-04-16 Laget: 2020-04-16 Sist oppdatert: 2020-05-19bibliografisk kontrollert
  3. Conservation genomics in the boreal forest: Population structure and local adaptation in the sibling species Chinese Grouse and Hazel Grouse
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Conservation genomics in the boreal forest: Population structure and local adaptation in the sibling species Chinese Grouse and Hazel Grouse
  Vise andre…
  (engelsk)Manuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The climate of the world’s arctic regions, including the poles and the Tibetan plateau region, act as a bellwether for global change. On the Tibetan plateau, there are numerous species well adapted to cold environments. The Chinese Grouse and Hazel Grouse are sibling species distributed in the Eurasian subarctic forests of the Tibetan plateau respectively. Conservation genomics are transforming our understanding of organismal responses in a changing Arctic boreal forest. In this study, we used 29 individuals from the sister species Chinese Grouse and Hazel Grouse from the boreal forest in Eurasia.  Our results provide insights into the genetic diversity and differentiation in to different geographic populations of the two species. Full genome sequencing of samples covering the distribution area of grouse species throughout the Eurasian boreal forest has enabled us to provide the first analysis of the population structure and introgression. Through selective sweep analysis, we detected that the Chinese Grouse inhabiting the QTP high altitude environment show evidence of having evolved adaptations to hypobaric hypoxia and high ultraviolet radiation.

  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-408973 (URN)
  Tilgjengelig fra: 2020-04-16 Laget: 2020-04-16 Sist oppdatert: 2020-05-19bibliografisk kontrollert
  4. Demographics and divergence of the sibling species Chinese Grouse and Hazel Grouse inferred from whole genome sequencing
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Demographics and divergence of the sibling species Chinese Grouse and Hazel Grouse inferred from whole genome sequencing
  Vise andre…
  (engelsk)Manuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The boreal forest is one of the largest biomes on earth, supporting thousands of species. The global climate fluctuations in the Quaternary, especially the ice ages, had a significant influence on the distribution of boreal forest, as well as the divergence and evolution of species inhabiting this biome. To provide insights into the role of recent ice ages in species divergence and population history in southern Eurasian boreal forests, we sequenced the genomes of 32 individuals from the sister species Hazel Grouse (Tetrastes bonasia) and Chinese Grouse (T. sewerzowi) and three representatives of outgroup species from Europe and China. Our results show very different population demographic histories between the sibling species. Using PSMC we show that the peak and bottleneck of effective population size (Ne) occurred at different times; the Hazel Grouse had a peak in the Mid-Pleistocene and a bottleneck during the Last Glacial Period, in contrast to the Chinese Grouse, which peaked with a larger population size after the Hazel Grouse. In addition, the northern population of Chinese Grouse inhabiting the Qilian Mountains became separated from the main population residing in the south and since then consistently showed lower effective population size than the southern population. The Hazel Grouse population in northern China had a higher effective population size at the peak of the Last Glacial Period compared to the European population, which appeared to have gone through a severe bottleneck. As revealed by MSMC modelling, both species have recently decreased and now have low effective population sizes. The results of this study, suggest that differences in the demographic processes that shaped the evolutionary history and distribution for both species, will contribute to the understanding of the biological processes affecting the fauna in boreal forests in Eurasia.

  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-408975 (URN)
  Tilgjengelig fra: 2020-04-16 Laget: 2020-04-16 Sist oppdatert: 2020-05-19bibliografisk kontrollert
  5. Purifying selection in Grouse is more efficient in large populations
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Purifying selection in Grouse is more efficient in large populations
  Vise andre…
  (engelsk)Manuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Inbreeding depression and purging are recognized as essential factors to be considered in conservation programs. Elevated levels of both can increase the risk of population extinction by negatively impacting fitness-related characters in many species of plants and animals, including humans. Genomic techniques are increasingly used in measuring and understanding inbreeding and inbreeding depression and their importance in evolution and conservation. We use whole genome resequencing data from isolated, bottlenecked, and outbred Tetrastes and Lagopus populations in subarctic Eurasia to quantify inbreeding depression and purifying selection. We found a large range of inbreeding measured as FROH in populations of Chinese Grouse (Tetrastes sewerzowi) and Hazel Grouse (T. bonasia). FROH estimated from genome-wide runs of homozygosity (ROH) ranged from 0.02 to 0.24 among Chinese Grouse populations and 0.01 to 0.44 in Hazel grouse. A population of Chinese Grouse residing in the Qilian mountains and the European populations of Hazel Grouse (including samples from Sweden, Germany and North East Poland) were both highly inbred (FROH ranged from 0.10 to 0.23 and 0.11 to 0.44, respectively). Hazel grouse from northern China and Chinese grouse residing in the Qinghai-Tibetan Plateau showed relatively lower inbreeding levels. In addition, through comparison of the ratio between deleterious missense mutations and synonymous mutations, purifying selection was found to be more efficient in Hazel grouse and ptarmigan populations which hold larger population sizes than Chinese grouse. However, when we compared the ratio between loss-of-function and synonymous mutations, Hazel Grouse had slightly higher levels than Chinese Grouse while Willow Ptarmigan and Rock Ptarmigan had lower levels of genetic load. These results indicate that purifying selection has been more efficient in the wide ranging hazel grouse which thereby can sustain higher levels of inbreeding compared to Chinese grouse. Our study provides the first genetic evidence of inbreeding depression and purging patterns in boreal forest species in Eurasia from the respective sibling species and provide relevant information for future conservation and management of the species.

  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-408976 (URN)
  Tilgjengelig fra: 2020-04-16 Laget: 2020-04-16 Sist oppdatert: 2020-05-19bibliografisk kontrollert
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • Elfwen, Ludvig
  et al.
  Karolinska Inst, Dept Clin Sci & Educ, Sodersjukhuset, Solna, Sweden..
  Lagedal, Rickard
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Anestesiologi och intensivvård.
  Rubertsson, Sten
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Anestesiologi och intensivvård.
  James, Stefan
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinska vetenskaper, Kardiologi. Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, centrumbildningar mm, Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR).
  Oldgren, Jonas
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinska vetenskaper, Kardiologi. Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, centrumbildningar mm, Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR).
  Olsson, Jens
  Karolinska Inst, Dept Clin Sci & Educ, Sodersjukhuset, Solna, Sweden..
  Hollenberg, Jacob
  Karolinska Inst, Ctr Resuscitat Sci, Dept Med, Solna, Sweden..
  Jensen, Ulf
  Karolinska Inst, Dept Clin Sci & Educ, Sodersjukhuset, Solna, Sweden..
  Ringh, Mattias
  Karolinska Inst, Ctr Resuscitat Sci, Dept Med, Solna, Sweden..
  Svensson, Leif
  Karolinska Inst, Ctr Resuscitat Sci, Dept Med, Solna, Sweden..
  Nordberg, Per
  Karolinska Inst, Ctr Resuscitat Sci, Dept Med, Solna, Sweden..
  Post-resuscitation myocardial dysfunction in out-of-hospital cardiac arrest patients randomized to immediate coronary angiography versus standard of care2020Inngår i: IJC HEART & VASCULATURE, ISSN 2352-9067, Vol. 27, artikkel-id 100483Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Immediate coronary angiography with subsequent percutaneous coronary intervention (PCI) has the potential to reduce post-resuscitation myocardial dysfunction in out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) patients. The aim of this study was to see if immediate coronary angiography, with potential PCI, in patients without ST-elevation on the ECG, influenced post-resuscitation myocardial function and cardiac biomarkers.

  Methods: A secondary analysis of the Direct or Subacute Coronary Angiography in Out-of-Hospital Cardiac Arrest (DISCO) trial (ClinicalTrials.gov ID: NCT02309151). Patients with bystander-witnessed OHCA, without ST-elevations on the ECG were randomly assigned to immediate coronary angiography within two hours of cardiac arrest (n = 38) versus standard-of-care with deferred angiography (n = 40). Outcome measures included left ventricle ejection fraction (LVEF) at 24 h, peak Troponin T levels, lactate clearance and NT-proBNP at 72 h.

  Results: In the immediate-angiography group, median LVEF at 24 h was 47% (Q1-Q3; 30-55) vs. 46% (Q1-Q3; 35-55) in the standard-of-care group. Peak Troponin-T levels during the first 24 h were 362 ng/L (Q1-Q3; 174-2020) in the immediate angiography group and 377 ng/L (Q1-Q3; 205-1078) in the standard-of-care group. NT-proBNP levels at 72 h were 931 ng/L (Q1-Q3; 396-2845) in the immediate-angiography group and 1913 ng/L (Q1-Q3; 489-3140) in the standard-of-care group.

  Conclusion: In this analysis of OHCA patients without ST-elevation on the ECG randomized to immediate coronary angiography or standard-of-care, no differences in post-resuscitation myocardial dysfunction parameters between the two groups were found. This finding was consistent also in patients randomized to immediate coronary angiography where PCI was performed compared to those where PCI was not performed.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Agosta, Lorenzo
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Kemiska sektionen, Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi.
  Brandt, Erik G.
  Stockholm Univ, Dept Mat & Environm Chem, S-10691 Stockholm, Sweden..
  Lyubartsev, Alexander
  Stockholm Univ, Dept Mat & Environm Chem, S-10691 Stockholm, Sweden..
  Improved Sampling in Ab Initio Free Energy Calculations of Biomolecules at Solid-Liquid Interfaces: Tight-Binding Assessment of Charged Amino Acids on TiO2 Anatase (101)2020Inngår i: Computation, E-ISSN 2079-3197, Vol. 8, nr 1, artikkel-id 12Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Atomistic simulations can complement the scarce experimental data on free energies of molecules at bio-inorganic interfaces. In molecular simulations, adsorption free energy landscapes are efficiently explored with advanced sampling methods, but classical dynamics is unable to capture charge transfer and polarization at the solid-liquid interface. Ab initio simulations do not suffer from this flaw, but only at the expense of an overwhelming computational cost. Here, we introduce a protocol for adsorption free energy calculations that improves sampling on the timescales relevant to ab initio simulations. As a case study, we calculate adsorption free energies of the charged amino acids Lysine and Aspartate on the fully hydrated anatase (101) TiO2 surface using tight-binding forces. We find that the first-principle description of the system significantly contributes to the adsorption free energies, which is overlooked by calculations with previous methods.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • Bröms, Emelie
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Konstvetenskapliga institutionen.
  Ett bokomslag växer upp: En jämförande visuell retorikanalys av bokomslagen på den svenska utgivningen av Harry Potter2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen avser analysera den argumentation som förekommer på bokomslagen till de svenska böckerna om Harry Potter. Genom att studera vilka visuella argument som förekommer på böckers omslag, är syftet med arbetet att undersöka hur omslagen argumenterar och kommunicerar via olika visuella element såsom färg, form, illustrationer och symboler. Utifrån detta görs sedan en jämförande analys mellan omslagen på böckernas första utgåva och den nyutgåva som presenteras 20 år senare. Omslagen som analyseras utgörs således av sju titlar från den första svenska utgåvan (utgiven 1999–2007) samt sju titlar från nyutgåvan (utgiven 2019). Såväl teori som metod hämtas från retoriken generellt och den visuella retoriken specifikt. Genomförda analyser visar att argument som talar till mottagarens känslor, pathos-argument, är klart mest förekommande på omslagen. Åskådliggörande och händelserika illustrationer, betraktarperspektiv, färger och symboler utgör de primära visuella argumenten. Till viss del förekommer även argument som bygger på författarens och huvudkaraktärens person, ethos-argument. Den jämförande analysen visar att de första omslagen har ett mer direkt och lättolkat tilltal, som primärt riktar sig till en (yngre) förstagångsläsare. De nya omslagen har ett mer diskret, vuxnare tilltal med symboler som lättare avkodas av någon som redan känner till historien om Harry Potter.

  Fulltekst (pdf)
  Ett bokomslag vaxer upp_Emelie Broms
 • Carlsson, Johanna
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Byggteknik och byggd miljö.
  Minskad energianvändning och klimatpåverkan: En fallstudie av Preems kontor i Skarvikshamnen2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Preem has recently acquired a new office building and are interested inreducing the energy consumption, climate impact and annual energy costof the building. The purpose of this thesis is to examine how differentenergy efficiency measures as well as the installation of solar cellsaffect the energy use and climate impact of an office building.

  Three actions have been proposed, both separately and in combinationwith each other. These were attic insulation, change of ventilation andchange of heating system. The resulting simulations showed a reductionof between 3 and 65 %, depending on which energy efficiency measureswere implemented. Replacing the heating system resulted in the largestreduction.

  This study also showed that the most profitable way to place a PVsystem is in a south-westerly direction with a 25 degree slope. Thissolution has an installed power of 16.3 kWp and an annual electricityproduction of 12.96 MWh. This corresponds to a self-consumption rate of95.2 % and a self-sufficiency rate of 5.6 %. The highest electricityproduction was obtained when PV modules were placed on three differentrooftops and with a module slope of between 12 and 15 degrees,depending on the roof. This PV system has an installed power of 76.9kWp and an annual electricity production of 57.96 MWh. All solutionsled to a reduced climate impact.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Ingebretsen Carlson, Jim
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Nationalekonomiska institutionen.
  A speedy auction using approximated bidders' preferences2020Inngår i: Annals of Operations Research, ISSN 0254-5330, E-ISSN 1572-9338, Vol. 288, nr 1, s. 65-93Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper presents a combinatorial auction, which is of particular interest when short completion times are of importance. It is based on a method for approximating the bidders' preferences over two types of item when complementarity between the two may exist. The resulting approximated preference relation is shown to be complete and transitive at any given price vector. It is shown that an approximated Walrasian equilibrium always exists if all bidders either view the items as substitutes or complements. If the approximated preferences of the bidders comply with the gross substitutes condition, then the set of approximated Walrasian equilibrium prices forms a complete lattice. A process is proposed that is shown to always reach the smallest approximated Walrasian price vector. Simulation results suggest that the approximation procedure works well as the difference between the approximated and true minimal Walrasian prices is small.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • Shao, Yunqi
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Kemiska sektionen, Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi.
  Hellström, Matti
  Software Chem & Mat BV, NL-1081 HV Amsterdam, Netherlands..
  Mitev, Pavlin D.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Kemiska sektionen, Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi.
  Knijff, Lisanne
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Kemiska sektionen, Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi.
  Zhang, Chao
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Kemiska sektionen, Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi.
  PiNN: A Python Library for Building Atomic Neural Networks of Molecules and Materials2020Inngår i: Journal of Chemical Information and Modeling, ISSN 1549-9596, E-ISSN 1549-960X, Vol. 60, nr 3, s. 1184-1193Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Atomic neural networks (ANNs) constitute a class of machine learning methods for predicting potential energy surfaces and physicochemical properties of molecules and materials. Despite many successes, developing interpretable ANN architectures and implementing existing ones efficiently are still challenging. This calls for reliable, general-purpose, and open-source codes. Here, we present a python library named PiNN as a solution toward this goal. In PiNN, we designed a new interpretable and high-performing graph convolutional neural network variant, PiNet, as well as implemented the established Behler-Parrinello neural network. These implementations were tested using datasets of isolated small molecules, crystalline materials, liquid water, and an aqueous alkaline electrolyte. PiNN comes with a visualizer called PiNNBoard to extract chemical insight "learned" by ANNs. It provides analytical stress tensor calculations and interfaces to both the atomic simulation environment and a development version of the Amsterdam Modeling Suite. Moreover, PiNN is highly modularized, which makes it useful not only as a standalone package but also as a chain of tools to develop and to implement novel ANNs. The code is distributed under a permissive BSD license and is freely accessible at https://github.com/Teoroo-CMC/PiNN/with full documentation and tutorials.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • Carlsson, Emma
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Landin, Victor
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  ”Det är framtiden, och vi måste hänga på”: En kvalitativ och kvantitativ studie av pedagogers inställning till digitala verktyg i förskolan, med fokus på barns aktivitetsnivå.2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [no]

  Studien syftar till att undersöka pedagogers användning och inställning till digitala verktyg i förskolan, med fokus på barns fysiska rörelse och aktivitetsnivå. Utifrån syftet utgår vi från följande frågeställningar, “vilken inställning har pedagoger till användandet av digitala verktyg i aktiviteter med fokus på barns fysiska rörelse och aktivitetsnivå?” och “hur använder pedagoger digitala verktyg i förskolan i aktiviteter med fokus på barns fysiska rörelse och aktivitetsnivå?”.

  Vi har använt oss utav kvalitativa intervjuer och en enkätundersökning.  I studien utgår vi från det sociokulturella perspektivet som används för att förstå den proximala utvecklingszonen och hur verktygen mediterar med användaren.

     Vårt huvudsakliga resultat visade att det är pedagogernas privata inställning och intresse som utformar arbetet och kvaliteten kring digitala verktyg och barns aktivitetsnivå. I studien framkom det även att det finns en självupplevd kunskapslucka hos majoriteten av pedagogerna när det kommer till hur rörelseaktiviteter kan kombineras med digitala verktyg.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Lindstedt, Hedvig
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Magsomboon, Pearrie
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Kan miljöns utformning och pedagogens förhållningssätt påverka barns fantasiutveckling? - En kvalitativ studie om pedagogers uppfattning om sin roll i barnets fantasiutveckling och vilken påverkan pedagogerna anser att förskolemiljön har2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Disputas: 2020-06-08 09:15 Hörsal 2, Ekonomikum, Uppsala
  Vasi, Tamás
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Nationalekonomiska institutionen.
  Banks, Shocks and Monetary Policy2020Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Essay 1: This paper studies the effect of monetary policy on the economy, distinguishing the effects of exogenous monetary policy shocks from information shocks that reveal the Federal Reserve's assessment of the economic outlook. To identify these two shocks, I exploit the difference in information content in public announcements by the Fed in its statements (released on decision days) and minutes of FOMC meetings (transcripts of the policy decision, released at a later date). Intuitively, the statements should give more information about monetary policy, while the minutes should contain more news about the economic outlook. I therefore maintain the assumption that the variances of monetary policy and information shocks should be different in statements and minutes. Following a similar approach to that of Rigobon and Sack (2003), I use an identification technique based on the heteroskedasticity of the two shocks. I find that the Fed does know more about macro variables and that monetary policy and information shocks have important but different effects on asset prices. Last, when I separate policy and information shocks, I find stronger effects of monetary policy on macroeconomic variables than when I use standard high-frequency identification.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • Bzowski, Adam
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Teoretisk fysik.
  McFadden, Paul
  Newcastle Univ, Sch Math Stat & Phys, Newcastle NE1 7RU, Tyne & Wear, England..
  Skenderis, Kostas
  Univ Southampton, Stag Res Ctr & Math Sci, Southampton SO17 1BJ, Hants, England..
  Conformal n-Point Functions in Momentum Space2020Inngår i: Physical Review Letters, ISSN 0031-9007, E-ISSN 1079-7114, Vol. 124, nr 13, artikkel-id 131602Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We present a Feynman integral representation for the general momentum-space scalar n-point function in any conformal field theory. This representation solves the conformal Ward identities and features an arbitrary function of n(n-3)/2 variables which play the role of momentum-space conformal cross ratios. It involves (n-1)(n-2)/2 integrations over momenta, with the momenta running over the edges of an (n-1) simplex. We provide the details in the simplest nontrivial case (4-point functions), and for this case we identify values of the operator and spacetime dimensions for which singularities arise leading to anomalies and beta functions, and discuss several illustrative examples from perturbative quantum field theory and holography.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • Tanneau, Lénaïg
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Farmaceutiska fakulteten, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap.
  Karlsson, Mats
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Farmaceutiska fakulteten, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap.
  Svensson, Elin
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Farmaceutiska fakulteten, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap. Radboud Univ Nijmegen Med Ctr, Radboud Inst Hlth Sci, Dept Pharm, Nijmegen, Netherlands..
  Understanding the drug exposure-response relationship of bedaquiline to predict efficacy for novel dosing regimens in the treatment of multidrug-resistant tuberculosis2020Inngår i: British Journal of Clinical Pharmacology, ISSN 0306-5251, E-ISSN 1365-2125, Vol. 86, nr 5, s. 913-922Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aims: To externally validate an earlier characterized relationship between bedaquiline exposure and decline in bacterial load in a more difficult-to-treat patient population, and to explore the performances of alternative dosing regimens through simulations.

  Methods: The bedaquiline exposure-response relationship was validated using time-to-positivity data from 233 newly diagnosed or treatment-experienced patients with drug-resistant tuberculosis from the C209 open-label study. The significance of the exposure-response relationship on the bacterial clearance was compared to a constant drug effect model. Tuberculosis resistance type and the presence and duration of antituberculosis pre-treatment were evaluated as additional covariates. Alternative dosing regimens were simulated for tuberculosis patients with different types of drug resistance.

  Results: High bedaquiline concentrations were confirmed to be associated with faster bacterial load decline in patients, given that the exposure-effect relationship provided a significantly better fit than the constant drug effect (relative likelihood = 0.0003). The half-life of bacterial clearance was identified to be 22% longer in patients with pre-extensively drug-resistant (pre-XDR) tuberculosis (TB) and 86% longer in patients with extensively drug-resistant (XDR) TB, compared to patients with multidrug-resistant (MDR) TB. Achievement of the same treatment response for (pre-)XDR TB patients as for MDR TB patients would be possible by adjusting the dose and dosing frequency. Furthermore, daily bedaquiline administration as in the ZeNix regimen, was predicted to be as effective as the approved regimen.

  Conclusion: The confirmed bedaquiline exposure-response relationship offers the possibility to predict efficacy under alternative dosing regimens, and provides a useful tool for potential treatment optimization.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Bileviciute-Ljungar, Indre
  et al.
  Danderyd Hosp, Karolinska Inst, Dept Clin Sci, Stockholm, Sweden..
  Friberg, Danielle
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Öron-, näs- och halssjukdomar.
  Emotional Awareness Correlated With Number of Awakenings From Polysomnography in Patients With Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: A Pilot Study2020Inngår i: Frontiers in Psychiatry, ISSN 1664-0640, E-ISSN 1664-0640, Vol. 11, artikkel-id 222Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Introduction: Unrefreshing sleep is one of the diagnostic criteria in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS), which could be explained by sleep disorders, for example obstructive sleep apnea, reported in our previous study with polysomnography. Our previous findings also indicate difficulties in emotional regulation when measuring alexithymia by TAS-20 (Toronto Alexithymia Scale) and level of emotional awareness by LEAS (Level of Emotional Awareness Scale) in ME/CFS patients. However, the reasons for this are unknown. The purpose of this study was to investigate correlations between data from subjective emotional regulation and polysomnography.

  Methods: Twenty-three ME/CFS patients (5 men and 18 women) of mean age 43, and 30 matched healthy controls (9 males and 21 women) of mean age 45, filled in TAS-20, LEAS, and Hospital Depression and Anxiety Scale (HADS). A polysomnography was performed on patients but not on healthy controls. Thus, values of normal population were used for sleep evaluation in ME/CFS patients.

  Result: There were significant differences between patients and controls in several aspects of emotional regulation, for example LEAS-self and LEAS-total. Seventy percent of the patients had increased numbers of awakenings (shifts from any sleep stage to awake), 22% had obstructive sleep apneas, and 27% had periodic limb movements. Correlation analysis showed that number of awakenings significantly correlated with LEAS-self and LEAS-total, p < 0.01, respectively. There were no other significant correlations.

  Conclusion: This pilot study demonstrated significant correlations between reduced emotional awareness and number of awakenings in polysomnography. Future studies with larger cohorts need to be conducted.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • Vedung, Fredrik
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Enblad: Neurokirurgi.
  Hänni, Sofie
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Anestesiologi och intensivvård.
  Tegner, Yelverton
  Lulea Univ Technol, Dept Hlth Sci, Lulea, Sweden..
  Johansson, Jakob
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Anestesiologi och intensivvård.
  Marklund, Niklas
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Enblad: Neurokirurgi. Lund Univ, Skane Univ Hosp, Dept Clin Sci Lund Neurosurg, S-22220 Lund, Sweden..
  Concussion incidence and recovery in Swedish elite soccer - Prolonged recovery in female players2020Inngår i: Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, ISSN 0905-7188, E-ISSN 1600-0838, Vol. 30, nr 5, s. 947-957Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objectives: Sport-related concussions are an increasingly recognized health problem. Soccer is the most popular sport in the world although recent studies on concussion incidence are scarce. Here, a nationwide prospective study on concussion incidence, symptom severity, risk factors, gender differences, and return-to-play after concussion was performed in 51 Swedish elite soccer teams during the 2017 season.

  Methods: In the 1st and 2nd soccer leagues for men and women, a Sport Concussion Assessment Tool (SCAT)-based questionnaire study was performed at preseason (baseline) and from 48 hours to 3 months post-concussion.

  Results: We followed 959 players (389 women, 570 men) for 25 146 player game hours (9867 hours for women, 15 279 hours for men). Concussion incidence (n = 36 concussions during the season) was 1.19/1000 player game hours (females 1.22/1000 hours, males 1.18/1000 hours; P = .85). Twenty-seven percent of all players (8% of females, 40% of males) continued to play immediately after the concussion. When compared to male players, female players had worse initial symptom severity scores (median and IQR 30 (17-50.5) vs 11 (4-26.25), P = .02) on SCAT and longer return-to-play (P = .02). Risk factors for concussion were baseline symptoms and previous concussion.

  Conclusion: In Swedish elite soccer, the concussion incidence was 1.19/1000 without gender differences. Most players recovered to play within 4 weeks post-injury. Almost one third of players continued to play at time of concussion. Female players had worse initial symptoms and longer return-to-play time than males, and a prolonged recovery beyond 3 months was only observed among female players.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Isola, Eric
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Löfgren, Maria
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Ledarskap under samling och måltid: En intervjustudie hur pedagoger beskriver sitt ledarskapsarbete kring måltids- och samlingssituationer2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka förskollärarnas pedagogiska ledarskap, samt få en djupare kunskap kring val av strategier och förhållningssätt beträffande förskollärarnas ledarskap i fasta lärandesituationer. Syftet är enligt oss intressant på så sett att det bidrar med en fördjupad bild av olika ledarskapsstrategier, likväl redovisas olika val och förhållningssätt gentemot dessa, som vi många gånger tidigare reflekterat över i förskolans verksamhet. Studien har utgått från kvalitativa intervjuer som metod för att samla in material till analysen, som behandlades utifrån en tematisk analys. Slutligen behandlades och gjordes analysen via ett läroplansteoretiskt perspektiv. Resultatet visar att det läroplansteoretiska perspektivet har haft en stor påverkan på informanternas ledarskapsval kring de studerade lärarsituationerna, måltid och samling. Ett demokratiskt ledarskap framkommer som det vanligaste förhållningssättet under både måltids- och samlingssituationer. Här kunde också ett låt-gå ledarskap tydas. Det auktoritära förhållningssättet framkommer i förskollärarnas ledarskap, dock endast rörande samlingssituationerna. Samlingen ses därför inneha en aningen striktare ledarstil vid vissa tillfällen.         

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Gay, Joanna
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi.
  Structural representation models for multi-modal image registration in biomedical applications: Structural representation models for multi-modal image registration in biomedical applications2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  In clinical applications it is often beneficial to use multiple imaging technologies to obtain information about different biomedical aspects of the subject under investigation, and to make best use of such sets of images they need to first be registered or aligned. Registration of multi-modal images is a challenging task and is currently the topic of much research, with new methods being published frequently.

  Structural representation models extract underlying features such as edges from images, distilling them into a common format that can be easily compared across different image modalities. This study compares the performance of two recent structural representation models on the task of aligning multi-modal biomedical images, specifically Second Harmonic Generation and Two Photon Excitation Fluorescence Microscopy images collected from skin samples. Performance is also evaluated on Brightfield Microscopy images.

  The two models evaluated here are PCANet-based Structural Representations (PSR, Zhu et al. (2018)) and Discriminative Local Derivative Patterns (dLDP, Jiang et al. (2017)). Mutual Information is used to provide a baseline for comparison. Although dLDP in particular gave promising results, worthy of further investigation, neither method outperformed the classic Mutual Information approach, as demonstrated in a series of experiments to register these particularly diverse modalities.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Disputas: 2020-06-12 09:15 Polhelmsalen, Ångströmlaboratoriet, Uppsala
  Lohmann, Svenja
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik.
  Beyond scattering – what more can be learned from pulsed keV ion beams?2020Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Interactions of energetic ions with matter govern processes as diverse as the influence of solar wind, hadron therapy for cancer treatment and plasma-wall interactions in fusion devices, and are used for controlled manipulation of materials properties as well as analytical methods. The scattering of ions from target nuclei and electrons does not only lead to energy deposition, but can induce the emission of different secondary particles including electrons, photons, sputtered target ions and neutrals as well as nuclear reaction products. In the medium-energy regime (ion energies between several ten to a few hundred keV), ions are expected to primarily interact with valence electrons. Dynamic electronic excitations are, however, not understood in full detail, and remain an active field of experimental and theoretical research. In addition, whereas scattered ions are employed for high-resolution depth profiling in medium energy ion scattering (MEIS), research on secondary particle emission in this regime is scarce.

  This thesis explores possibilities to experimentally study ion-solid interactions in the medium-energy regime beyond a backscattering approach. The capability for detection of electrons, photons and sputtered ions was integrated into the time-of-flight (ToF-) MEIS set-up at Uppsala University. Additionally, transmission of ions in combination with crystalline samples was employed to study impact-parameter dependent electronic excitations. In all cases, the use of pulsed ion beams with nanosecond pulse widths proves to be imperative for achieving energy measurements with sufficient resolution as well as low doses for non-destructive interactions even with sensitive samples.

  Trajectory-dependent energy loss of various ions in Si(100) was studied. For all ions heavier than protons, experimental evidence shows that, if close collisions are not suppressed by channelling, consequent charge-exchange events increase the mean charge state of the ion and heavily influence the experienced energy loss. Furthermore, measurements of electron emission are presented. For medium-energy ions, electrons emitted in forward direction from carbon foils exhibit energies between 10 and 400 eV. Scaling with ion velocity indicates binary collisions as the primary energy transfer mechanism. Detected photons also have energies of a few eV, i.e. on the order of typical valence transitions in solids. For photon emission, pronounced chemical matrix effects are observed. Finally, the sputtering process at medium energies was studied. Target bulk constituents exhibit similar behaviour as known from established methods at lower energies, i.e. sputtering by nuclear collision cascades. In contrast, the desorption of surface species seems to be governed by electronic energy transfer mechanisms.

  Delarbeid
  1. Disparate Energy Scaling of Trajectory-Dependent Electronic Excitations for Slow Protons and He Ions
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Disparate Energy Scaling of Trajectory-Dependent Electronic Excitations for Slow Protons and He Ions
  2020 (engelsk)Inngår i: Physical Review Letters, ISSN 0031-9007, E-ISSN 1079-7114, Vol. 124, artikkel-id 096601Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
  Abstract [en]

  We have simultaneously measured angular distributions and electronic energy loss of helium ions and protons directly transmitted through self-supporting, single-crystalline silicon foils. We have compared the energy loss along channeled and random trajectories for incident ion energies between 50 and 200 keV. For all studied cases the energy loss in channeling geometry is found lower than in random geometry. In the case of protons, this difference increases with initial ion energy. This behavior can be explained by the increasing contribution of excitations of core electrons, which are more likely to happen at small impact parameters accessible only in random geometry. For helium ions we observe a reverse trend—a decrease of the difference between channeled and random energy loss for increasing ion energy. Because of the inefficiency of core-electron excitations even at small impact parameters at such low energies, another mechanism has to be the cause for the observed difference. We provide evidence that the observation originates from reionization events induced by close collisions of helium ions occurring only along random trajectories.

  HSV kategori
  Forskningsprogram
  Fysik
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-409698 (URN)10.1103/physrevlett.124.096601 (DOI)
  Tilgjengelig fra: 2020-04-27 Laget: 2020-04-27 Sist oppdatert: 2020-05-07bibliografisk kontrollert
  2. Trajectory-dependent electronic excitations by light and heavy ions around and below the Bohr velocity
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Trajectory-dependent electronic excitations by light and heavy ions around and below the Bohr velocity
  (engelsk)Manuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  We present experiments demonstrating trajectory-dependent electronic excitations at low ion velocities, where ions are expected to primarily interact with delocalized valence electrons. Experiments were performed using pulsed beams of singly charged ions incident on self-supporting Si(100) nanomembranes, and energy was measured together with the angular distribution after transmission through the sample. The energy loss of H+, H2+, He+, N+, Ne+, 28/29Si+ and Ar+ was analyzed along channeled and random trajectories. For all ions, we observe a difference in electronic stopping dependent on crystal orientation. For protons, the difference between channeled and random trajectories increases with ion energy, which is explained by increasing contributions of core-electron excitations more likely to happen at small impact parameters accessible only in random geometry. For heavier ions, the energy loss difference between channeling and random geometry is generally found more pronounced, and, different from protons, increases for decreasing ion energy. Due to the inefficiency of core-electron excitations at employed ion velocities, we explain these results by reionization events occurring in close collisions of ions with target atoms, which are heavily suppressed for channeled trajectories. These processes result in trajectory-dependent mean charge states, which strongly affects the energy loss. The strength of the effect seems to exhibit an oscillation with Z1 with an observed minimum for Ne. We, furthermore, demonstrate that the simplicity of our experimental geometry leads to results that can serve as excellent benchmark systems for dynamic calculations of the electronic systems of solids using time-dependent density functional theory.

  Emneord
  Ion transmission, Energy loss, Charge exchange
  HSV kategori
  Forskningsprogram
  Fysik med inriktning mot jonfysik
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-409891 (URN)
  Forskningsfinansiär
  Swedish Research Council, 821-2012-5144Swedish Research Council, 2017-00646_9Swedish Foundation for Strategic Research , RIF14-0053
  Tilgjengelig fra: 2020-05-04 Laget: 2020-05-04 Sist oppdatert: 2020-05-04
  3. Assessing electron emission induced by pulsed ion beams: a time-of-flight approach
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Assessing electron emission induced by pulsed ion beams: a time-of-flight approach
  Vise andre…
  (engelsk)Inngår i: Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig) Submitted
  Abstract [en]

  We present a method to measure the kinetic energy of electrons emitted upon ion impact via their time-of-flight. Pulsed beams of H+, D2+, He+ and Ne+ ions with velocities between 0.4 and 3.5 a.u. are transmitted through thin, self-supporting carbon and gold foils. Transmitted ions and secondary electrons are detected with a position-sensitive detector behind the sample and their respective energies are determined via their flight times. A coincidence criterion can be applied in the acquisition software. Measured electron energies range between 10 and 400 eV. Above ion velocities of 1 a.u. the most probable electron energy scales with ion velocity pointing towards a kinetic emission mechanism. At lower ion velocities, the electron energy stays constant and lies above the maximum energy transfer possible in a classical binary collision between ion and electron. Potential applications and technical challenges of measuring electron energies and yields with a time-of-flight approach are discussed.

  Emneord
  Electron emission, Time-of-flight (TOF), Ion-solid interaction, Kinetic emission, Self-supporting foils
  HSV kategori
  Forskningsprogram
  Fysik
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-409773 (URN)
  Forskningsfinansiär
  Swedish Research Council, 821-2012-5144Swedish Research Council, 2017-00646_9Swedish Foundation for Strategic Research , RIF14-0053
  Tilgjengelig fra: 2020-04-28 Laget: 2020-04-28 Sist oppdatert: 2020-05-18
  4. Analysis of photon emission induced by light and heavy ions in time-of-flight medium energy ion scattering
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Analysis of photon emission induced by light and heavy ions in time-of-flight medium energy ion scattering
  2018 (engelsk)Inngår i: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, ISSN 0168-583X, E-ISSN 1872-9584, Vol. 417, s. 75-80Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
  Abstract [en]

  We present a systematic analysis of the photon emission observed due to impact of pulsed keV ion beams in time-of-flight medium energy ion scattering (ToF-MEIS) experiments. Hereby, hydrogen, helium and neon ions served as projectiles and thin gold and titanium nitride films on different substrates were employed as target materials. The present experimental evidence indicates that a significant fraction of the photons has energies of around 10 eV, i.e. on the order of typical valence and conduction band transitions in solids. Furthermore, the scaling properties of the photon emission with respect to several experimental parameters were studied. A dependence of the photon yield on the projectile velocity was observed in all experiments. The photon yield exhibits a dependence on the film thickness and the scattering angle, which can be explained by photon production along the path of the incident ion through the material. Additionally, a strong dependence on the projectile type was found with the photon emission being higher for heavier projectiles. This difference is larger than the respective difference in electronic stopping cross section. The photon yield shows a strong material dependence, and according to a comparison of SiO2 and Si seems to be subject to matrix effects. (C) 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

  sted, utgiver, år, opplag, sider
  ELSEVIER SCIENCE BV, 2018
  Emneord
  Photons, Deep UV, TOF-MEIS, Au
  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-348917 (URN)10.1016/j.nimb.2017.08.005 (DOI)000426030500014 ()
  Konferanse
  15th International Conference on Particle Induced X-ray Emission (PIXE), APR 02-07, 2017, Split, CROATIA
  Forskningsfinansiär
  Swedish Foundation for Strategic Research , RIF14-0053Swedish Research Council, 821-2012-5144
  Tilgjengelig fra: 2018-04-25 Laget: 2018-04-25 Sist oppdatert: 2020-05-04bibliografisk kontrollert
  5. Ion-induced particle desorption in time-of-flight medium energy ion scattering
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Ion-induced particle desorption in time-of-flight medium energy ion scattering
  2018 (engelsk)Inngår i: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, ISSN 0168-583X, E-ISSN 1872-9584, Vol. 423, s. 22-26Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
  Abstract [en]

  Secondary ions emitted from solids upon ion impact are studied in a time-of-flight medium energy ion scattering (ToF-MEIS) set-up. In order to investigate characteristics of the emission processes and to evaluate the potential for surface and thin film analysis, experiments employing TiN and Al samples were conducted. The ejected ions exhibit a low initial kinetic energy of a few eV, thus, requiring a sufficiently high acceleration voltage for detection. Molecular and atomic ions of different charge states originating both from surface contaminations and the sample material are found, and relative yields of several species were determined. Experimental evidence that points towards a predominantly electronic sputtering process is presented. For emitted Ti target atoms an additional nuclear sputtering component is suggested.

  Emneord
  Desorption, Electronic sputtering, TOF-MEIS, TiN
  HSV kategori
  Forskningsprogram
  Fysik
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-351227 (URN)10.1016/j.nimb.2018.02.016 (DOI)000430901400004 ()
  Forskningsfinansiär
  Swedish Research Council, 821-2012-5144Swedish Foundation for Strategic Research , RIF14-0053
  Tilgjengelig fra: 2018-05-21 Laget: 2018-05-21 Sist oppdatert: 2020-05-04bibliografisk kontrollert
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • Disputas: 2020-06-12 10:00 Hambergsallen, Uppsala
  Amini, Samar
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper, Geofysik.
  Source analysis of multiplet earthquakes (two case studies in Iran)2020Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Multiplet earthquakes are large earthquakes of similar magnitude which occur close in time in the same limited geographical area. They are not common but they considerably increase the potential hazard in the area in which they occur. This thesis studies source properties and triggering mechanisms of two sets of multiplet events in Iran, which both occurred in unexpected areas, but close to some major active fault systems. The first multiplet is an earthquake doublet (Mw 6.5 and Mw 6.4) which occurred in northwestern Iran and caused more than 300 fatalities and significant injuries. In paper I, a teleseismic body-waveform inversion was used to deduce the slip distribution pattern on the fault plane of the first mainshock. The estimated slip pattern was utilized to calculate the Coulomb stress changes on the second fault plane and on the following aftershocks. Based on this analysis, the ambiguity between the primary and auxiliary fault plane of the second mainshock could be resolved. The second set of events is a triplet (Mw 6.1 - 6.0) that occurred in eastern Iran, close to the Kerman province. In paper II, the rupture propagation patterns of the three mainshocks were analyzed using Empirical Green’s Function (EGF) deconvolution. Two different approaches were used: One, the analysis of the azimuthal variation of the apparent rupture duration based on the width of the observed relative source time functions, and the second, the analysis of along-strike rupture directivity by assessing azimuthal variations of the relative amplitude spectra. The second approach was also used to investigate the rupture directivity of the largest aftershocks in the sequence (Mw 5 - 5.5). A clear tendency for rupture propagation towards the northwest was observed for the sequence, which suggests that the regional stress field has a central role in controlling the rupture propagation direction. In paper III, the slip distribution patterns of the triplet earthquakes were analyzed using teleseismic body-waveform inversion, and the similarities and differences in the rupture processes of the three mainshocks were investigated. Using the Coulomb stress analyses, the stress interactions between the mainshocks were examined, leading to identification of the primary and auxiliary planes. Finally, we suggest that the hazard estimates in complex continental regions such as Iran need to consider the probability of multiplets, which might allow a reduction of the seismic risk associated to the occurrence of further large earthquakes subsequent to a devastating earthquake.

  Delarbeid
  1. Fault slip and identification of the second fault plane in the Varzeghan earthquake doublet
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Fault slip and identification of the second fault plane in the Varzeghan earthquake doublet
  Vise andre…
  2018 (engelsk)Inngår i: Journal of Seismology, ISSN 1383-4649, E-ISSN 1573-157X, Vol. 22, nr 4, s. 815-831Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
  Abstract [en]

  An intraplate earthquake doublet, with 11-min delay between the events, devastated the city of Varzeghan in northwestern Iran on August 11, 2012. The first Mw 6.5 strike-slip earthquake, which occurred after more than 200 years of low seismicity, was followed by an Mw 6.4 oblique thrust event at an epicentral separation of about 6 km. While the first event can be associated with a distinct surface rupture, the absence of a surface fault trace and no clear aftershock signature makes it challenging to identify the fault plane of the second event. We use teleseismic body wave inversion to deduce the slip distribution in the first event. Using both P and SH waves stabilize the inversion and we further constrain the result with the surface rupture extent and the aftershock distribution. The obtained slip pattern shows two distinct slip patches with dissimilar slip directions where aftershocks avoid high-slip areas. Using the estimated slip for the first event, we calculate the induced Coulomb stress change on the nodal planes of the second event and find a preference for higher Coulomb stress on the N-S nodal plane. Assuming a simple slip model for the second event, we estimate the combined Coulomb stress changes from the two events on the focal planes of the largest aftershocks. We find that 90% of the aftershocks show increased Coulomb stress on one of their nodal planes when the N-S plane of the second event is assumed to be the correct fault plane.

  sted, utgiver, år, opplag, sider
  SPRINGER, 2018
  Emneord
  Earthquake source estimation, Teleseismic body waves, Slip inversion, Coulomb stress changes, Asia
  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-359999 (URN)10.1007/s10950-018-9734-0 (DOI)000436110300001 ()
  Tilgjengelig fra: 2018-09-14 Laget: 2018-09-14 Sist oppdatert: 2020-03-21bibliografisk kontrollert
  2. Directivity analysis of the 2017 December Kerman earthquakes in Eastern Iran
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Directivity analysis of the 2017 December Kerman earthquakes in Eastern Iran
  (engelsk)Inngår i: Journal of Seismology, ISSN 1383-4649, E-ISSN 1573-157XArtikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) In press
  sted, utgiver, år, opplag, sider
  Springer
  Emneord
  triplet earthquake, directivity, Empirical Green's function, spectral deconvolution, restraining bend, Eastern Iran
  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-407245 (URN)10.1007/s10950-020-09913-8 (DOI)
  Tilgjengelig fra: 2020-03-21 Laget: 2020-03-21 Sist oppdatert: 2020-03-21
  3. Fault slip and rupture properties of the December 2017 Hojedk triplet in Eastern Iran
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Fault slip and rupture properties of the December 2017 Hojedk triplet in Eastern Iran
  (engelsk)Manuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
  Emneord
  Fault slip, rupture properties, body-waveform inversion, Coulomb stress changes
  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-407246 (URN)
  Tilgjengelig fra: 2020-03-21 Laget: 2020-03-21 Sist oppdatert: 2020-04-28
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • Törnqvist, Christian
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi.
  Evaluating the Importance of Disk-locality for Data Analytics Workloads: Evaluating the Importance of Disk-locality for Data Analytics Workloads2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Designing on-premise hardware platforms to deal with big data analytics should be done in a way in which the available resources can be scaled both up and down depending on future needs.

  Two of the main components of an analytics cluster is the data storage and computational part. Separating those two components yields great value but can come with the price of performance loss if not set up properly.

  The objective of this thesis is to examine how much the performance gets impacted when the computational and storage part gets divided into different hardware nodes. To get data on how well this separation could be done, several tests were conducted on different hardware setups. These tests included real-world workloads run on configurations where both the storage and the computation took place on the same nodes and on configurations where these components were separated. While those tests were done on a smaller scale with only three compute nodes parallel, tests with similar workloads were also conducted on a larger scale with up to 32 computational nodes.

  The tests revealed that separating compute from storage on a smaller scale could be done without any significant performance drawbacks. However,when the computational components grew large enough,bottlenecks in the storage cluster surfaced. While the results on a smaller scale were satisfactory,further improvements could be made for the larger-scale tests.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Gunnar Atli, Eggertsson
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi.
  Classification of Seismic Body Wave Phases Using Supervised Learning: Classification of Seismic Body Wave Phases Using Supervised Learning2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The task of accurately distinguishing between arrivals of different types of seismic waves is a common and important task within the field of seismology. For data generated by seismic stations operated by SNSN this task generally requires manual effort. In this thesis, two automatic classification models which distinguish between two types of body waves, P- and S-waves, are implemented and compared, with the aim of reducing the need for manual input.

  The algorithms are logistic regression and feed-forward artificial neural network. The applied methods use labelled historical data from seismological events in Sweden to train a set of classifiers, with a unique classifier associated with each seismic station. When evaluated on test data, the logistic regression classifiers achieve a mean accuracy of approximately 96% over all stations compared to approximately 98% for the neural network classifiers. The results suggest that both implemented classifiers represent a good option for automatic body wave classification in Sweden. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Lindkvist, Marcus
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper. KTH Centre of Naval architecture.
  Measuring water current speed and direction of a Long Term Underwater Sensor (LoTUS) using tilt and roll compensation2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Climate change brings upon melting of the Arctic ice and rising sea levels, which can be further understood by the collection of data underneath the Arctic ice caps. A Long Term Underwater Sensor (LoTUS) has therefore been proposed to be deployed under the ice caps for collection of water current speed and direction, along with temperature readings. In the current study a method to compute the water current speed and direction is experimentally verified using an accelerometer and magnetometer, where the results indicate that it can be used for scientific data collection.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Khachatryan, Ermine
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Policyutveckling för hälsopromotion via medborgardialog i socialt utsatta områden: Utvärderingsstudie2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Enköpings kommun har genomfört ett medborgardialogsprojekt i syfte att utveckla ett antal åtgärder för att skapa framtidstro bland unga i stadsdelen Västerleden. Projektet bygger på SKR:s modell för medborgardialog om komplexa samhällsfrågor. Den här studien ämnar att utvärdera projektet utifrån design och processkvalitet. Studien har en kvalitativ ansats och bygger på dokumentanalys och workshop. Dokumentanalysen har genomförts deduktivt, medan workshopen i form av en semistrukturerad fokusgruppintervju som i sin tur har analyserats tematiskt och innehållsmässigt. Utvärderingen visar att projektets utformning är ändamålsenlig och i hög grad realistisk utifrån genomförbarhet.  Projektplanen har följts i stora drag, men det finns en utvecklingspotential i såväl projektdesignen som implementeringsprocessen, för att kunna inkludera fler målgrupper i dialogerna, säkerställa de framtagna åtgärdsförslagens relevans och kunna utvärdera resultaten.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Disputas: 2020-06-12 09:00 H:son Holmdahlsalen, Uppsala
  Hauffman, Anna
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Experimentell och klinisk onkologi.
  Internet-based Psychosocial Support: Design, Effects and User Experience in the Cancer Setting2020Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Background and Aim Being diagnosed with cancer is often described as a major loss of control leading to severe psychological distress and symptoms of anxiety and depression can continue to affect the individual in the long term. The cancer and its treatment may influence all dimensions of health, thus the psychosocial support provided needs to be multifaceted and easy accessed. Internet-based interventions may be one way to provide such support, but evidence is limited. This thesis aimed to investigate the design, effects, and experiences of internet-based psychosocial support in cancer.

  Methods and Results Study 1 encompassed a co-creation development process resulting in the interactive support provided as the first step in an internet-based stepped care intervention (iCAN-DO). The effects of iCAN-DO were investigated in a randomised controlled trial, targeting individuals newly diagnosed with cancer and concurrent self-reported symptoms of anxiety and depression (according to the Hospital Anxiety and Depression Scale). Step 1 had a psycho-educative content involving self-care strategies and was available to the intervention group during the ten-month study period. Step 2 comprised a guided internet-based cognitive behavior therapy (iCBT) program and was offered those without improvement in anxiety and depression after using Step 1. The results showed that iCAN-DO improved symptoms of depression compared with standard care, while symptoms of anxiety were largely unaffected. Most participants used Step 1, while only a few used Step 2.

  In Study 2, aspects of usefulness, relevance, and usability in iCAN-DO were explored through qualitative interviews, analysed using content analysis. Results showed that standard healthcare did not meet the individuals' needs and iCAN-DO was used as complement, providing access to relevant, trustworthy information and support. Usability was affected by the perceived usefulness and ease of use of the intervention, as well as by the user´s circumstances in life and consequences of the cancer. The co-creation process in the development of Step 1 added relevance, but both steps 1 and 2 would have gained from being provided earlier, integrated into standard healthcare and more adaptable to the individual.

  Conclusion The thesis concluded that the internet-based intervention had positive effects on symptoms of depression in individuals newly diagnosed with cancer. Individuals with cancer experience several unmet needs in standard healthcare and since psycho-educative support including self-care advice seems feasible in this group, efforts are needed to incorporate internet-based support in regular oncology care. Since the intervention did not target all symptoms (i.e. anxiety) further research is needed on how to enhance efficacy and how to make iCBT more feasible for this group.

  Delarbeid
  1. The development of a Nurse-led Internet-based Learning and Self-care program for cancer patients with symptoms of anxiety and depression: a part of U-CARE
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>The development of a Nurse-led Internet-based Learning and Self-care program for cancer patients with symptoms of anxiety and depression: a part of U-CARE
  Vise andre…
  2017 (engelsk)Inngår i: Cancer Nursing, ISSN 0162-220X, E-ISSN 1538-9804, ISSN 0162-220X, Vol. 40, nr 5, s. E9-E16Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
  Abstract [en]

  BACKGROUND:

  Having access to information about the disease and being encouraged to participate in self-care activities may reduce anxiety and depression symptoms in cancer patients. Internet-based interventions may be one way to support effective self-care strategies to improve emotional well-being and health-related quality of life.

  OBJECTIVE:

  The aim of this study was to describe the development and acceptance of an Internet-based program intended to support cancer patients with anxiety and depression symptoms.

  METHODS:

  A structured collaboration between patients, clinicians, and researchers was used to develop a theory- and evidence-based interactive health communication application (IHCA) based on Orem's self-care deficit nursing theory with influences from Bandura's social learning theory and psychoeducation.

  RESULTS:

  The result is an IHCA described as a Nurse-led, Internet-based Learning and Self-care program that helps patients to perform self-care using different types of material in interaction with patients and healthcare staff. The acceptance of the program is consistent with the results of similar studies.

  CONCLUSIONS:

  Collaboration between patients, clinicians, and researchers seems to be a fruitful approach in the development of an IHCA aiming to support cancer patients' self-care strategies. Well-designed intervention studies are needed to evaluate the effects of the IHCA.

  IMPLICATIONS FOR PRACTICE:

  This article suggests a theoretical foundation for an IHCA and allows researchers and healthcare providers to take part in the discussion regarding format and content of IHCAs.

  HSV kategori
  Forskningsprogram
  Vårdvetenskap
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-283650 (URN)10.1097/NCC.0000000000000402 (DOI)000414798700002 ()27223884 (PubMedID)
  Forskningsfinansiär
  U‐Care: Better Psychosocial Care at Lower Cost? Evidence-based assessment and Psychosocial Care via Internet, a Swedish Example
  Tilgjengelig fra: 2016-04-14 Laget: 2016-04-14 Sist oppdatert: 2020-04-16bibliografisk kontrollert
  2. Co-created Internet-based stepped care for individuals with cancer and concurrent symptoms of anxiety and depression: Results from the U-CARE AdultCan Randomized Controlled Trial
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Co-created Internet-based stepped care for individuals with cancer and concurrent symptoms of anxiety and depression: Results from the U-CARE AdultCan Randomized Controlled Trial
  (engelsk)Inngår i: Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Submitted
  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-408800 (URN)
  Tilgjengelig fra: 2020-04-14 Laget: 2020-04-14 Sist oppdatert: 2020-04-16
  3. Experiences of Internet-Based Stepped Care in Individuals With Cancer and Concurrent Symptoms of Anxiety and Depression: Qualitative Exploration Conducted Alongside the U-CARE AdultCan Randomized Controlled Trial
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Experiences of Internet-Based Stepped Care in Individuals With Cancer and Concurrent Symptoms of Anxiety and Depression: Qualitative Exploration Conducted Alongside the U-CARE AdultCan Randomized Controlled Trial
  2020 (engelsk)Inngår i: Journal of Medical Internet Research, ISSN 1438-8871, E-ISSN 1438-8871, Vol. 22, nr 3, artikkel-id e16547Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Individuals with newly diagnosed cancer may experience impaired health in several aspects and often have a large need for information and support. About 30% will experience symptoms of anxiety and depression, with varying needs of knowledge and support. Despite this, many of these patients lack appropriate support. Internet-based support programs may offer a supplement to standard care services, but must be carefully explored from a user perspective.

  OBJECTIVE: The purpose of this study was to explore the participants' perceptions of the relevance and benefits of an internet-based stepped care program (iCAN-DO) targeting individuals with cancer and concurrent symptoms of anxiety and depression.

  METHODS: We performed a qualitative study with an inductive approach, in which we used semistructured questions to interview 15 individuals using iCAN-DO. We analyzed the interviews using content analysis.

  RESULTS: The analysis found 17 subcategories regarding the stepped care intervention, resulting in 4 categories. Participants described the need for information as large and looked upon finding information almost as a survival strategy when receiving the cancer diagnosis. iCAN-DO was seen as a useful, reliable source of information and support. It was used as a complement to standard care and as a means to inform next of kin. Increased knowledge was a foundation for continued processing of participants' own feelings. The optimal time to gain access to iCAN-DO would have been when being informed of the diagnosis. The most common denominator was feeling acknowledged and supported, but with a desire for further adaptation of the system to each individual's own situation and needs.

  CONCLUSIONS: Users saw the internet-based stepped care program as safe and reliable and used it as a complement to standard care. Similar interventions may gain from more personalized contents, being integrated into standard care, or using symptom tracking to adjust the contents. Offering this type of program close to diagnosis may provide benefits to users.

  TRIAL REGISTRATION: ClincalTrials.gov NCT-01630681; https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01630681.

  Emneord
  internet-based interactive health communication application, internet-based intervention, internet-based stepped care, oncology nursing, patient portals, psychoeducation, self care, telemedicine
  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-408798 (URN)10.2196/16547 (DOI)000522157700001 ()32224483 (PubMedID)
  Forskningsfinansiär
  Swedish Cancer SocietyForte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare
  Tilgjengelig fra: 2020-04-14 Laget: 2020-04-14 Sist oppdatert: 2020-04-27bibliografisk kontrollert
  4. Delivery, design and structure of an internet-based stepped care intervention targeting individuals with cancer and concurrent symptoms of anxiety and depression: a qualitative study of user experiences from U-CARE AdultCan
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Delivery, design and structure of an internet-based stepped care intervention targeting individuals with cancer and concurrent symptoms of anxiety and depression: a qualitative study of user experiences from U-CARE AdultCan
  (engelsk)Inngår i: Journal of medicial internet research, ISSN 1438-8871Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Accepted
  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-408799 (URN)
  Tilgjengelig fra: 2020-04-14 Laget: 2020-04-14 Sist oppdatert: 2020-04-16
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • Lindberg, Helen
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  Fascismens metoder: ett samtal med Jason Stanley2020Inngår i: Statsvetenskaplig Tidskrift, ISSN 0039-0747, Vol. 122, nr 1, s. 107-114Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Fulltekst (pdf)
  Fascismens metoder
 • Bedros, Marina
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Sami Salar, Ameen
  Pedagogens förhållningssätt och genusarbete på förskolan: -       En intervjustudie som undersöker pedagogens förhållningssätt till barnen under leken utifrån genusperspektivet2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka hur pedagogerna uppfattar och beskriver sitt förhållningssätt gentemot barnen under leksituationer ur ett genusperspektiv. Vår målsättning är att studera om pedagogernas beskrivningar skiljer sig åt med tanke på deras ålder. Vi använder oss av en kvalitativ undersökningsmetod där vi har intervjuat pedagoger som tillhör två olika åldersgrupper inom både kommunala och privata förskolor. Vi utgår från genusperspektiv, könsroller, jämställdhet samt kön som teoretisk utgångspunkt i vår studie. Studiens resultat indikerar att pedagogerna som intervjuas har samma förhållningssätt med pojkar och flickor i enlighet med förskolans läroplan, dock beroende på pedagogernas åldrar och kunskaper visar resultatet att de uppfattar genus på olika sätt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Sidrén, Jonas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Filosofiska fakulteten.
  Historiola litteraria Corani, quam ... exhibent mag. Jonas Sidrén ... et Andreas Stolpe, Nericius. In audit. Gust. maj. d. XVI Maji MDCCXCII.1792No name for locale no (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (zip)
  ATTACHMENT01
 • Sidrén, Jonas
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten.
  Dissertatio medica de phrenitide, quam, consensu exp. fac. med. præside Jona Sidrén, ... Johannes Ericus Gevalin, V. Gothus. In audit. Gust. maj. d. XXII Jun. MDCCLXXXVI.1786No name for locale no (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (zip)
  ATTACHMENT01
 • Sidrén, Jonas
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten.
  Morborum casus, quorum specimen primum, venia exper. fac. med. Upsal. præside Jona Sidrén, ... exhibet Ericus Odhelius, ... In audit. Gust. maj. d. XI junii, anni MDCCLXXXV.1785No name for locale no (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (zip)
  ATTACHMENT01
 • Sidrén, Jonas
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten.
  Historiæ morborum, observationibus practicis illustratæ, quarum fasciculum primum, venia experientiss. facult. medicæ, præside Jona Sidrén, ... auctor Petrus Afzelius Arvidsson, ... V-Gothus. In audit. Gustav. major. d. 17. Januar. 1784., d. 11784No name for locale no (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (zip)
  ATTACHMENT01
 • Sidrén, Jonas
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten.
  Dissertatio medica, sistens hydropis pericardii solitarii casum, quam, consensu experient. facult. med. Ups. præside Jona Sidrén, ... Daniel Wickman, ... In aud. Gustav. maj. die X. Junii, a. MDCCLXXX.1780No name for locale no (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (zip)
  ATTACHMENT01
 • Sidrén, Jonas
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten.
  Dissertatio inauguralis medica de rheumatismo chronico, quam cons. exper. fac. med. Ups. præside Jona Sidrén, ... In audit. Gustav. maj. die 27 Maji 1780, ... Ericus Thurling, stipendiarius regius Vestmannus.1780No name for locale no (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (zip)
  ATTACHMENT01
 • Sidrén, Jonas
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten.
  Nonnulla de nuce vomica observata, quæ, cons. exper. fac. med. ups. præside Jona Sidrén, ... Jacob Alm, Uplandus. In audit. Gustav. maj. die 20 Maji 1780.1780No name for locale no (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (zip)
  ATTACHMENT01
 • Sidrén, Jonas
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten.
  Dissertatio medica de sternutatione, quam consensu experient. facult. med. Ups. præside Jona Sidrén, ... Johannes Petrus Westring, Lincopia-Gothus, In aud. Gustav. maj. die XXIV Febr. a. MDCCLXXIX.1779No name for locale no (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (zip)
  ATTACHMENT01
 • Sidrén, Jonas
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten.
  Dissertatio medica, de lumbagine, quam, venia experient. facult. medicæ, in regia academia Upsaliensi, præside, D. Doct. Jona Sidrén, ... Johannes Carolus Roos, Stockholmiensis. In auditorio Carolino majori, die IX. Decembris a. MDCCLXXV.1775No name for locale no (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (zip)
  ATTACHMENT01
 • Sidrén, Jonas
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten.
  Dissertatio inauguralis medica, de crisibus febrium perfectis, quam auspice deo, consensu experient. medic. ord. ups. præses Dom. Doct. Jonas Sidrén, ... et auctor Gustavus Svedelius, stip. reg. Arosia-Vestmannus. ... In audit. Gustav. die II Decemb. anni MDCCLXXV.1775No name for locale no (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (zip)
  ATTACHMENT01
 • Sidrén, Jonas
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten.
  Dissertatio medica de plethora, quam, venia experient. facult. medicæ, in regia academia upsaliensi, præside, D. Doct. Jona Sidrén, ... Johannes Adolphus Léven, Smolandus. In auditorio Gustaviano die XXIX. Novembris a. MDCCLXXV.1775No name for locale no (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (zip)
  ATTACHMENT01
 • Sidrén, Jonas
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten.
  Dissertatio medica, de passione iliaca, quam, venia experient. facult. medicæ, in regia academia Upsaliensi, præside, D. Doct. Jona Sidrén, ... Jonas Ullholm, Wermelandus. In auditorio Gustaviano die XXV. Novembris a. MDCCLXXV.1775No name for locale no (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (zip)
  ATTACHMENT01
 • Sidrén, Jonas
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten.
  Dissertatio medica, de vertigine, qvam, venia experient. facult. medicæ, in reg. acad. Upsaliensi, præside D. Doct. Jona Sidrén, ... Georgius Hallenberg, Gothlandus. In audit. Carol. maj. d. 10 Dec. 1774.1774No name for locale no (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (zip)
  ATTACHMENT01
 • Sidrén, Jonas
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten.
  Dissertatio medica, de stramonii usu in morbis convulsivis, quam consent. experient. facult. medic. in regia academia Upsasliensi, præside D. Doct. Jona Sidrén, ... In audit. Carol. maj. d. 12. Junii 1772. ... auctor Adolphus Fried. Wedenberg, Stockholmiensis.1772No name for locale no (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (zip)
  ATTACHMENT01
 • Sidrén, Jonas
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten.
  Dissertatio inauguralis medica, sistens ascitis simplicis casum, quam, venia exper. facult. med. Ups. præside, D. Doct. Jona Sidrén, ... In auditorio Carol. maji d. II. Junii. 1772. ... Joannes Martinus Reftelius, Uplandus.1772No name for locale no (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (zip)
  ATTACHMENT01
 • Sidrén, Jonas
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten.
  Observationes anatomicæ, circa infundibulum cerebri; ossium capitis in foetu structuram alienam; partemque nervi intercostalis cervicalem, quas, venia exper. facult. med. Ups. præside, D. Doct. Jona Sidrén, ... In aud. Carol. maj. d. 25 Maji 1772. ... Auctor Adolphus Murray, Stockholmiensis.1772No name for locale no (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (zip)
  ATTACHMENT01
 • Sidrén, Jonas
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten.
  Dissertatio medica, de partu serotino, quam, cons. exper. fac. med. Ups. præside D. Doct. Jona Sidrén ... auctor Henricus Gahn, Fahlunensis stipend. Piper. ... In aud. Carol. maj. die [tomrum] Octob. 1770.1770No name for locale no (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (zip)
  ATTACHMENT01
 • Sidrén, Jonas
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten.
  Dissertatio medica de ischiade quam, consent. exp. fac. med. in reg. acad. Ups. præside D:no Doct. Jona Sidrén, ... stipendarius Kåhreanus Carolus Petrus Thunberg, Smolandus, In aud. Carol. maj. die 28 Junii 1770.1770No name for locale no (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (zip)
  ATTACHMENT01
 • Sidrén, Jonas
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten.
  Specimen academicum, de tumore articulorum fungoso; quod, consentiente nob. atque exper. fac. med. in illustri ad salam athenæo, præside D.no Doct. Jona Sidrén, ... stip. regius Christian. Ernest. Boecler Stockholmiensis, In auditorio Carol. maj. die XXXI. Octobr. anni MDCCLXIX.1769No name for locale no (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (zip)
  ATTACHMENT01