uu.seUppsala University Publications
3456789 251 - 300 of 1017
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Jadari, Salam
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography.
  Att ha funktionsnedsättning i Uppsala stads parker: En studie om delaktighet och tillgänglighet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning pekar på att människors tillgång till natur är god med avseende på hälsa. Samtidigt växer städer och gör att naturnära upplevelser blir ett allt mer sällan inslag utav människors liv. Hur ska planerare se till att involvera människor i anpassningsprocesser kring parker och hur ser tillgängligheten i parker ut för fysiskt funktionsnedsatta?

  Denna studie syftar till att undersöka tillgängligheten för rullstolsburna i Uppsala stads parker samt hur kommunen arbetar med delaktighet vid tillgänglighetsanpassningar. Studiens metod består utav en observationsrunda samt intervjuer med kommun och lokalföreningsrepresentanter. Observationsrundan syftar till att undersöka tillgängligheten och utifrån intervjuerna studeras kommunens delaktighetsprocesser.

  Resultatet visar på att tillgången för rullstolsburna i Uppsala stads parker i ett helhetsperspektiv är god, även om den kan förbättras. Lyckade anpassningsarbeten för rullstolsburnas tillgång till parker bör ses som en kontinuerlig process där informationsväxling och dialoger är centralt. Vidare framkom det att kommunen arbetar på olika sätt och att varje anpassning kräver sin process.

 • Hedström, Love
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Wahlgren, Julia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Omvårdnadsåtgärder för att minska kirurgpatientens preoperativa oro2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background/Problem: Preoperative anxiety is common with patients undergoing surgery. The anxiety may be associated with severe postoperative complications which are costly and sometimes life threatening. It is therefore necessary to investigate what kind of interventions could be valid and effective to prevent or treat preoperative anxiety.

  Aim: This study aims to describe the nursing care interventions that proves to prevent and/or relieve preoperative anxiety within surgical patients.

  Method: A literature search was made within PubMed and Cinhal databases. Both randomised controlled studies (RCT) and Quasi-experimental studies were included. A total of 388 articles were screened and 13 articles included in the study.

  Results: All interventions had a significant lowering effect on the preoperative anxiety within surgical patients but in different levels. Relaxation exercises showed the most effective to lower the preoperative anxiety. Thereafter nature sounds and acupressure showed to have a similar lowering effect. Calm music generally showed a moderate effect. Acupuncture, information and education showed a similar varying low effect.

  Conclusion: Interventions like relaxation exercises, listening to nature sounds, acupressure, acupuncture, listening to music, giving information and education can all be valid and effective nursing care interventions which can easily be used and implemented by nurses in the preoperative care.

 • Hedman, Katarina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Kvinnofrid, kvinnorätt & klass: En analys av svensk våldtäktsstatistik 1950–1980 ur ett radikalfeministiskt perspektiv2018Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Gick #MeToo för långt? Denna uppsats försöker sprida välbehövligt ljus över kvinnors förändrade rättsliga förutsättningar 1950–1980 genom att diskutera ämnet ur ett radikalfeministiskt perspektiv. Är det möjligt att ökningen av våldtäktsanmälningar i Sverige under perioden är ett tecken på, inte nödvändigtvis kvinnors förtryckta position, utan snarare deras växande ekonomiska och politiska makt? Uppsatsen argumenterar för att så är fallet och att ökningen reflekterar kvinnors förändrade förutsättningar som rättssubjekt under 1900-talet. Vidare dras slutsatsen att en korrelation mellan ökningen av våldtäktsanmälningar och kvinnors förvärvsarbetesfrekvens kan observeras och att detta är en viktig del i kvinnokampen, samt att #MeToo-rörelsen med fördel kan ses i ljuset av detta.

 • Björk, Ellinor
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Rudenholm Elow, Susanne
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Ungdomars upplevelse av Dexcom G5s följarfunktion: En intervjustudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Dexcom G5, a continues glucose monitoring system, includes a follower function that gives people the possibility to see other people's glucose levels in real time. During the adolescents the metabolic control often deteriorate, When the responsibility for the diabetes care is shared between the parent and the youth there is better possibility to achieve a good metabolic control (Olinder, Nyhlin och Smider 2011).

  Purpose: The purpose of this study is to investigate how adolescents perceive the follower function in Dexcom G5.

  Method: A qualitative interview method with inductive onset. Eleven adolescents have been interviewed using a question guide with semi structured questions. The material was analysed with content analysis by Graneheim and Lundman (2014). The theoretic framework  used is person centred  care (Ekman et al., 2011).

  Result: The conclusion from the analysis were one theme, three categories and eight subcategories. The theme is a means of adolescents to liberation using the follower function. The categories are use of technology, safety and liberation.

  The adolescents had a positive perception of the follower function and they felt safe, especially during the night and when there was a risk for hypoglycaemia. They felt that their parents was safer which led to fewer diabetes related conflicts and more liberation. The adolescents felt that it was easier to get help with the self-care. Some could feel some restrictions to their integrity and they could experience some stress by being responsible for their self-care. Most did not perceive the follower function as offensive to their integrity. They could understand that their parents used it with their welfare in mind.

  Conclusion: The follower function can be helpful when adolescents gradually take responsibility for their self-care. It is useful both in that it makes the adolescents feel safe, but it also provides a means for parents to let go. There are times when the adolescents may feel supervised and the follower function restrict their integrity. In such cases good communication is important. This is where the diabetes nurse has an important role to play.

   

 • Gärdhammar, Debora
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Kristin, Karlsson
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Patienters upplevelse av att opereras i vaket tillstånd med avseende på operationspersonalens bemötande: En intervjustudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Operationer i lokalanestesi har många fördelar och har ökat kraftigt senaste åren.Trots detta är forskning om patienters intraoperativa upplevelse begränsad. Fördelar med operationer i vaket tillstånd är kortare sjukhusvistelse, färre komplikationer samt ökad möjlighet till delaktighet. Däremot kan operationer i vaket tillstånd ge upphov till en känsla av att känna sig sårbar och utsatt och därför ställs det höga krav på operationspersonalens bemötande. 

  Syfte: Att undersöka patienters intraoperativa upplevelse av att opereras i vaket tillstånd under lokalanestesi med avseende på operationspersonalens bemötande.

  Metod: Kvalitativ metod med induktiv ansats användes för denna studie. Genom ett konsekutivt urval inkluderas 12 deltagare som genomgått ögonkirurgi i vaket tillstånd. Semistrukturerade intervjuer med delvis öppna frågor valdes och en kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera materialet på en manifest nivå.  

  Resultat: Analysen resulterade i en huvudkategori, fyra kategorier och två subkategorier. Huvudkategorin beskriver betydelsen av operationspersonalens närvaro. Kategorierna redogör för patientens upplevelse av det intraoperativa samtalet, trygghet och delaktighet, att få sina behov tillgodosedda och upplevelse av information. Den sistnämnda kategorin generade i två subkategorier med avseende på tydlig och otydlig information.  

  Slutsats: Samtliga patienter kände sig väl omhändertagna och var nöjda med operationspersonalens bemötande intraoperativt och patientens upplevelse av bemötandet har stor betydelse för känslan av trygghet. 

 • Skoglund, William
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Hyror i kris: En undersökning om hyresmarknaden i Uppsala 1982-19962018Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • Ström, Maya
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  "Visst kännes det tomt och ödsligt ibland […]“: Småskollärarinnans självbild och aktörskap i den tidiga folkskolan2018Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning granskar det som är den tidiga folkskolans motsvarighet till dagens lågstadielärare; småskollärarinnan. Syftet är att betrakta denna som ett agerande subjekt och granska hur småskollärarinnan genom en utbredd kårtidning beskrev sig själv. Vidare vill undersökningen se vilket aktörskap småskollärarinnan upplevde sig ha till sina förändringsmöjligheter. Utgångspunkten är att det skett en marginalisering av denna yrkesutövare på grund av aspekter som klass och genus. I det granskade materialet begränsas dock inte småskollärarinnan av kön eller klassuppfattning, utan uppmanar till hög yrkesstolthet. Porträtteringen i tidningen visar på en betoning av utövarnas höga moral och hängivenhet. Som aktör är småskollärarinnan aktiv i att uppmuntra till förändring, även om detta skedde inom ett begränsat utrymme.

 • Wahlgren, Emil
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  En reglerad eller avreglerad marknad: Direktinvesteringar under en avreglerad marknad Sverige 1980-20162018Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • Öberg, Jonathan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Skiftet i Enåker vid mitten av 1800-talet: En undersökning om laga skiftets påverkan på äng och åker2018Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to examine the changes in the agricultural sector during the mid-nineteenth century. It was during this period "laga skiftet" was enacted, which was a law aimed at improving the efficiency of farms by changing the land structure within the collective of farms called "sock". The principal method proposed by "laga skiftet" was to change land from the pasture grounds to the field crop areas. Through meticulous study of original documents of the period, statistics were compiled and presented to show the effects on Enåker’s land structure. The result is conclusive and as intended by the law change, but minor anomalies exist. This is due to the unexplainable relation between the growth in field crop areas and the shrinking of pasture grounds during certain periods, leaving, in some cases, a large amount of hectare’s origins unexplained. Efforts are made to analyse and address this mystery, citing factors such as the use of forest areas and the marsh areas as previously untapped land. Other explanations are given for this disparity including macro-economic, technological and demand side factors. The conclusion finds the law change successful in achieving its goals but recognises other factors also contributed to the changing agricultural landscape during this time. With greater further research into this topic, building upon the groundwork in this text, answers to these anomalies may be unearthed and a wider understanding of the effects and merits of "laga skiftet” will become clear.

 • Sandberg, Matilda
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Lindkvist, Linnea
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Arbetsmotivation hos deltidsarbetande studenter: - en kvalitativ studie om hur studenter som arbetar deltid på ett rekrytering- och bemanningsföretag motiveras i sitt arbete2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att bidra med kunskap om hur studenter som arbetar deltid på ett rekrytering- och bemanningsföretag upplever att olika faktorer påverkar deras arbetsmotivation. För att precisera syftet har följande frågeställningar formulerats: ”Hur upplever studenter som arbetar deltid på ett rekrytering- och bemanningsföretag att yttre faktorer påverkar deras arbetsmotivation?”, ”Hur upplever studenter som arbetar deltid på ett rekrytering- och bemanningsföretag att inre faktorer påverkar deras arbetsmotivation?” samt ”Hur upplever studenterna att olika faktorer påverkar deras vilja att fortsätta att lära och utvecklas inom yrket?”. En metod av kvalitativ karaktär har använts i form av semistrukturerade intervjuer. Deltagarna i studien var åtta stycken personalvetarstudenter vid Uppsala universitet, som samtliga jobbar deltid på rekrytering- och bemanningsföretag. Intervjuerna analyserades utifrån studiens valda teoretiska utgångspunkt, Herzbergs motivation-hygienteori. Slutsatsen av studien är att både yttre och inre faktorer behöver uppfyllas, för att deltidsarbetande studenter ska kunna känna att de motiveras till att arbeta. Resultatet påvisade att de yttre faktorer som var särskilt utmärkande vad gäller påverkan på arbetsmotivationen var en tillfredsställande status, ett gott ledarskap och goda relationer. Vidare visade resultatet att de inre faktorer som var särskilt utmärkande vad gäller påverkan på arbetsmotivationen var utvecklande arbetsuppgifter, bekräftelse och ansvarstagande.

 • Nilsson, Sofi
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Hur köper man en Valp?: Upphandling av militärfordon under kalla kriget2018Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att beskriva hur en upphandling av ett militärfordon gick till under det kalla kriget. Syftet är vidare att beskriva den bakgrund och förutsättningar mot vilken anskaffningen genomfördes samt hur relationen mellan stat och relevant industri såg ut vid den här tiden. Genomlysningen visar att det fordon som utvecklades av Volvo AB låg helt i linje med den taktisk-tekniska målsättning som fastställdes 1957 samt rådande materielförsörjningsstrategi. Det tillkom visserligen fördyrande anpassningar av fordonet efter de första leveranserna men dessa försvaras av en längre livslängd än beräknat.

 • Van Rooij, Antonius J.
  et al.
  Trimbos Inst, Dept Children & Risky Behav, Da Costakade 45, NL-3521 VS Utrecht, Netherlands.
  Ferguson, Christopher J.
  Stetson Univ, Dept Psychol, 421 N Woodland Blvd, Deland, FL 32723 USA.
  Carras, Michelle Colder
  Johns Hopkins Bloomberg Sch Publ Hlth, Dept Mental Hlth, 624 N Broadway, Baltimore, MD 21205 USA.
  Kardefelt-Winther, Daniel
  Karolinska Inst, Dept Clin Neurosci, Tomtebodavagen 18A, S-17176 Stockholm, Sweden.
  Shi, Jing
  Univ Toronto, Rehabil Sci Inst, 937-500 Univ Ave, Toronto, ON, Canada;Ctr Addict & Mental Hlth, Inst Mental Hlth Policy Res, Toronto, ON, Canada.
  Aarseth, Espen
  IT Univ Copenhagen, Ctr Comp Games Res, Copenhagen, Denmark.
  Bean, Anthony M.
  Framingham State Univ, Dept Psychol, Framingham, MA USA.
  Bergmark, Karin Helmersson
  Stockholm Univ, Dept Sociol, Stockholm, Sweden.
  Brus, Anne
  Roskilde Univ, Dept People & Technol, Roskilde, Denmark.
  Coulson, Mark
  Middlesex Univ, Dept Psychol, London, England.
  Deleuze, Jory
  UCL, Dept Psychol, Louvain, Belgium.
  Dullur, Pravin
  Western Sydney Univ, Sch Med, Penrith, NSW, Australia.
  Dunkels, Elza
  Umea Univ, Dept Appl Educ Sci, Umea, Sweden.
  Edman, Johan
  Stockholm Univ, Dept Criminol, Stockholm, Sweden.
  Elson, Malte
  Ruhr Univ Bochum, Psychol Human Technol Interact Grp, Bochum, Germany.
  Etchells, Peter J.
  Bath Spa Univ, Dept Psychol, Bath, Avon, England.
  Fiskaali, Anne
  Aarhus Univ, Dept Psychol & Behav Sci, Aarhus, Denmark.
  Granic, Isabela
  Radboud Univ Nijmegen, Dev Psychopathol, Nijmegen, Netherlands.
  Jansz, Jeroen
  Erasmus Univ, ERMeCC, Dept Media & Commun, Rotterdam, Netherlands.
  Karlsen, Faltin
  Kristiania Univ Coll, Westerdals Dept Film & Media, Oslo, Norway.
  Kaye, Linda K.
  Edge Hill Univ, Dept Psychol, Ormskirk, England.
  Kirsh, Bonnie
  Univ Toronto, Rehabil Sci Inst, 937-500 Univ Ave, Toronto, ON, Canada;Univ Toronto, Dept Occupat Sci & Occupat Therapy, Toronto, ON, Canada;Univ Toronto, Dept Psychiat, Toronto, ON, Canada.
  Lieberoth, Andreas
  Aarhus Univ, Danish Sch Educ, Dept Educ Psychol, Aarhus, Denmark.
  Markey, Patrick
  Villanova Univ, Dept Psychol, Villanova, PA 19085 USA.
  Mills, Kathryn L.
  Univ Oregon, Dept Psychol, Eugene, OR 97403 USA.
  Nielsen, Rune Kristian Lundedal
  IT Univ Copenhagen, Ctr Comp Games Res, Copenhagen, Denmark.
  Orben, Amy
  Univ Oxford, Dept Expt Psychol, Oxford, England.
  Poulsen, Arne
  Roskilde Univ, Dept People & Technol, Roskilde, Denmark.
  Prause, Nicole
  Liberos LLC, Los Angeles, CA USA.
  Prax, Patrick
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Game Design.
  Quandt, Thorsten
  Univ Munster, Dept Commun, Munster, Germany.
  Schimmenti, Adriano
  UKE Kore Univ Enna, Dept Human & Social Sci, Enna, Italy.
  Starcevic, Vladan
  Univ Sydney, Discipline Psychiat, Sydney, NSW, Australia.
  Stutman, Gabrielle
  Turner, Nigel E.
  Ctr Addict & Mental Hlth, Inst Mental Hlth Policy Res, Toronto, ON, Canada.
  Van Looy, Jan
  Univ Ghent, Mict, IMEC, Dept Commun Sci, Ghent, Belgium.
  Przybylski, Andrew K.
  Univ Oxford, Dept Expt Psychol, Oxford, England;Univ Oxford, Oxford Internet Inst, 1 St Giles Oxford, Oxford OX1 3JS, England.
  A weak scientific basis for gaming disorder: Let us err on the side of caution2018In: Journal of Behavioral Addictions, ISSN 2062-5871, E-ISSN 2063-5303, Vol. 7, no 1, p. 1-9Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We greatly appreciate the care and thought that is evident in the 10 commentaries that discuss our debate paper, the majority of which argued in favor of a formalized ICD-11 gaming disorder. We agree that there are some people whose play of video games is related to life problems. We believe that understanding this population and the nature and severity of the problems they experience should be a focus area for future research. However, moving from research construct to formal disorder requires a much stronger evidence base than we currently have. The burden of evidence and the clinical utility should be extremely high, because there is a genuine risk of abuse of diagnoses. We provide suggestions about the level of evidence that might be required: transparent and preregistered studies, a better demarcation of the subject area that includes a rationale for focusing on gaming particularly versus a more general behavioral addictions concept, the exploration of non-addiction approaches, and the unbiased exploration of clinical approaches that treat potentially underlying issues, such as depressive mood or social anxiety first. We acknowledge there could be benefits to formalizing gaming disorder, many of which were highlighted by colleagues in their commentaries, but we think they do not yet outweigh the wider societal and public health risks involved. Given the gravity of diagnostic classification and its wider societal impact, we urge our colleagues at the WHO to err on the side of caution for now and postpone the formalization.

 • Karpefors, Max
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography.
  ”We are not free here…”: Palestinian IT Students’ Intentions to Migrate or to Stay2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Palestinian information technology (IT) sector is growing, yet an ongoing migration of IT professionals and graduates is taking place – both in shape of student migration and labour migration. Through group, pair and individual interviews, this thesis investigates highly skilled IT students’ intentions to stay in or to leave Palestine after graduation. The study puts the individual in the center of the analysis focusing on a micro-level perspective while examining professional outlooks and factors affecting migratory and stay decisions. The findings highlight the impact of the university, the IT sector, the Israeli occupation and gender norms. Moreover, the study reveals a clash between aspirations and reality in professional outlooks, a lack of freedoms, and show significant support for the impact of macro-level factors in migratory decision-making. This thesis also addresses the call for a human face in skilled migration, and provides insights to an under-researched region in the skilled-migration literature. 

 • Torstensson, Moa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Småstugebyrån: Bygg dig själv en småstuga - och du får en rik lön för ditt arbete2018Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under början av 1900-talet rådde det stor bostadsbrist i Stockholm. För att komma till buktmed det växande problemet lät Stockholm stad upplåta mark i stadens närförorter.Småstugebyrån bildades år 1927 i syfte att förmedla dessa tomter till mindre bemedladepersoner samt barnfamiljer. Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur man löstebostadsbristen tiden kring sekelskiftet och hur förutsättningarna för dessa lösningarförändrades fram till mitten av 1900-talet. För att ta reda på detta kommer jag studeraSmåstugebyrån och de informationsbroschyrer som årligen gavs ut från startåret år 1927 framtill år 1959. Min undersökning visar att det egna arbetet i form av småstugor som skulle hjälpamindre bemedlade personer till en egen bostad senare kom att ersättas av inflyttningsklarasmåhus anpassat för personer med högre inkomster och större kapital.

 • Holmberg, Gustaf
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Stiftelsen Anna Geijers Barnhem2018Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks levnadsstandarden på Anna Geijers barnhem i Uppsala mellan åren 1876 och 1895. Syftet är att genom en mikrohistorisk skildring och en ekonomisk analys belysa en liten del av Sveriges sociala historia. Det huvudsakliga källmaterialet är stiftelsen Anna Geijers barnhems arkiv som finns bevarat på Uppsala landsarkiv. Undersökningens frågeställning är denna: Hur god kan man säga att omsorgen var på Anna Geijers barnhem i förhållande till levnadsstandarden i samhället i övrigt mellan åren 1876 och 1895? Frågeställningen besvaras med en jämförelse av de utgifter som barnhemmet hade som användes för omsorg, den genomsnittliga bidragsnivån och medelinkomsten i Uppsala. Uppsatsen finner att barnen på barnhemmet hade det generellt bättre än bidragstagarna i staden men sämre än löntagarna.

 • Björklund, Filip
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Mathematics and Computer Science, Department of Information Technology.
  Gustafsson, Christoffer
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Mathematics and Computer Science, Department of Information Technology.
  Gådin, Valter
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Mathematics and Computer Science, Department of Information Technology.
  Olofsson, Andreas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Mathematics and Computer Science, Department of Information Technology.
  Hjälpmedel för Encore i utvecklingsmiljöer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When writing code in a modern programming language many people expect to have access to certain tools and utilities, called language features, e.g. hover and diagnostics. Hover shows data types and function definitions etc., when the mouse hovers over parts of the code and diagnostics shows error messages.

  Encore is a new programming language that is being developed at Uppsala University as a part of a research project called Upscale. Upscale is a collaboration between various universities within the EU, with the goal of developing new technologies focused on programming that scales over many cores. Currently Encore is missing a lot ofthe common language features. An implementation would make developing in Encore a more efficient and enjoyable experience. This report will describe the implementation of some language features using the open standard called language server protocol. Implementing all of its features is a large project, as such the focus of the project is developing a base that can be built upon.

  The result was a foundation for language features in Encore. The system has a good response time even for large input data, is crash safe and is something that the Encore team can continue to work on. However, we found that the Encore compiler was not built with this project in mind as it lacked certain features, something that can be improved upon

 • Gunnars, Therese
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography.
  Landskapskaraktärsanalysens roll inom förvaltning av vattendrag: En metodutveckling för bedömning av Fibyåns vattenmiljö2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Åar är en vattenresurs som är starkt beroende av den omgivande landmiljön för att fungera väl. Liksom andra vattenresurser betraktas de idag inte enbart som en resurs, utan har även konstaterats vara ett arv som måste skyddas och försvaras. För att möjliggöra detta krävs metoder för att kunna bedöma åars tillstånd och kommunicera resultaten till beslutsfattare och intressenter, för att på så sätt skapa en god vattenförvaltning. Metoderna behöver inte enbart inkludera ån i sig, utan även innefatta den omgivande landmiljön då dessa är beroende av varandra. Metoden Landscape Character Assessment går ut på att dela in landskapet i landskapskaraktärsområden och landskapskaraktärstyper. Genom att klassificera landskapet och dess karaktär möjliggör Landscape Character Assessment bedömningar av olika slag, men har tidigare inte utvecklats för att inkludera åar. I denna uppsats utvecklas därför ett nytt klassificeringssystem för användning av Landscape Character Assessment avsett för åar, som appliceras på Fibyån utanför Uppsala. Genom detta undersöks hur ån kan bedömas och planeras ur ett vattenförvaltningsperspektiv.  Klassificeringen av Fibyån diskuteras utifrån en lista över miljöproblem och påverkanskällor som identifierats för det vattendistrikt vari Uppsala ingår. Resultatet visar på tydliga kopplingar mellan visuella attribut i åns olika karaktärsområden och de miljöproblem som präglar området, samt visar på potential för användning av metoden för framtida planering och förvaltning av Fibyån.

 • Wirström Juhlin-Dannfelt, Sofia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Mathematics and Computer Science, Department of Information Technology.
  Utformning av en driftstrategi för Löt lakvattenreningsanläggning2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Söderhalls renhållningsverk AB’s (SÖRAB) waste facility have an active landfill where they previously have been deposited organic waste. This landfill generates leachate that contains high levels of ammonium. To treat the ammonium rich leachate SÖRAB has built a continuous biological treatment plant (KBR). The KBR uses nitrification and denitrification to transform ammonium to nitrogen. Together with a wetland it constitutes SÖRAB’s treatment for leachate.

  This project aimed at creating a strategy to ensure that nutrient limits given by Miljödomstolen are not exceeded. SÖRAB wished for the KBR to be emptied yearly, a consequence of this is that the treatment period is paused for 4-􀀀5 months. While investigating the recipient it was found that the outflow from the treatment plant cannot be larger than the flow in the recipient. In cases where the outflow was larger internal nutrient limits were exceeded. With these demands and by evaluating the efficiency of the treatment steps and modelling the leachate formation an operational strategy of how the leachate treatment should be operated during the year was created. The evaluation showed that the denitrification process in the KBR needs additional phosphorus to perform satisfactory. Phosphorus cannot be added without taking the risk of exceeding the limits in the recipient. During the warm season the wetland performed denitrification adequately, though it decreased with the temperature. Therefore the most suitable time for emptying the KBR and pausing the treatment is the cold season. The KBR is optimally emptied during the fourth quarter, it will then be functioning again during the second quarter.

  Modelling the leachate volume showed that the outflow was greater than the recipient runoff during the third quarter. During this time water needs to be stored within the treatment plan, the wetland was considered the most suitable pond for storage. To enable capacity for the excess volume the level in the wetland needs to be lowered during the first quarter, when the flow in the recipient is high due to the spring flood. The outflow is then higher than the actual runoff from the treatment plant. During the third quarter the water level in the wetland is increased to allow for the treated water to be stored.

 • Livas, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography.
  Tiga är guld? Hur opinionsbildning kan påverka gentrifiering: En fallstudie av Crown Heights i Brooklyn, New York2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to study the potential discourse has to alter the way that gentrification transforms neighbourhoods. In order to gather the knowledge necessary to answer that question this study has focused its attention on Crown Heights, a neighbourhood in Brooklyn, New York. It explores how resistance in the form of urban social movements were a factor in the Bedford Union Armory project, where several protests and discourse used over social media had arguably a large role in changing the scope of that project to be more inclusive and attend in a greater way to the needs of the local residents. The second focal point of this paper is to study the discourse used by local newspapers when articles are written about gentrification in Crown Heights. It aims to highlight the difference in the language used by employing a critical discourse analysis where the metaphors and the transitivity used by the authors is studied. The differences between the articles can in some places be regarded as quite stark, where that specific discourse is most likely used to reinforce their own world view.

 • Hanindyawan Handoko, Jody Raditya
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences.
  Presence and Quality of Catch and Release Information and Guidelines on Fishing Tourism Operators' Websites in Sweden2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract:

  Recreational fishing is one of popular outdoor activities and a growing business in Sweden. However, preceding researches had shown that recreational fisheries may contribute to overfishing as much as commercial fisheries. One of the ways to reduce anglers’ impact on fish populations is the practice of releasing caught fish (catch and release; C&R). C&R is often seen as an ethical and sustainable way of fishing that supports fish conservation. Anglers may obtain C&R information and guidelines from different sources, such as fishing club, fishing magazines, state agencies. As the internet is increasingly becoming an important source for anglers to obtain updated fishing information, fishing tourism operators could be a principal actor to provide C&R information and guidelines through their websites. At the same time there is lack of information on the presence and quality of C&R information at Swedish websites. As international tourists are important group of anglers that use tourism operators’ services, and due to the language limitation of the author, this study focused on websites in English language. Therefore, this study aimed at investigating the presence and quality of C&R information and guidelines in English language provided by fishing tourism operators’ websites in Sweden. The study followed the quantitative content analysis approach by assigning categories and counting the frequencies in the text found on the fishing tourism operators’ websites. First, the websites were scanned to check if C&R information was present. Then, the number of clicks needed to retrieve this information was counted to measure its accessibility. Finally, a C&R information quality score was calculated by adding up scores based on different type and quality of the information found on the websites, including 12 criteria of the C&R best practice guidelines developed by Sims and Danylchuk (2017). The study found that 66 out of 151 analyzed websites provided C&R information and guidelines which generally easily  accessed (two clicks on average). However, in general the websites had a low average quality score of the C&R information and guidelines. Moreover, there was a high variability in how the information was presented on the websites, suggesting lack of standardized guidelines that fishing tourism operators could refer to. Consequently, there is a need to encourage and support more fishing tourism operators to provide a high quality C&R information and guidelines on their websites.

 • Vikström, Kersti
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Autism och läsförståelse: Vilka erfarenheter delger några lärare och vad visar ny interventionsforskning?2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studiens två undersökningar, var att kring läsförståelsearbete och autism synliggöra både vad några lärare säger och vad aktuell interventionsforskning (2015 -) påvisar utifrån olika perspektiv, samt även jämföra dessa delar. Läsning vilar på flera grunder, språkliga, metaspråkliga och metakognitiva förmågor samt textens medium och hur den framställs. Förståelse söktes i ett sociokulturellt perspektiv för hur kunskap uppkommer och förs vidare. Strävan var att synliggöra stödstrukturer som gynnar läsförståelseutveckling för elever med ASD (diagnos inom autismspektrum).

  Skriftliga lärarintervjuer, med semistrukturerade öppna frågor, genomfördes för att nå och få svar från fler personer än vad som var möjligt vid muntlig intervju. I den systematiska litteraturstudien söktes i databaser utifrån: autis*, AND read* AND comprehension AND intervention samt autis*, AND read* AND literacy AND intervention. Elevers begåvningsnivå inom normalvariationen, ålder eller interventionernas texttyper har ej fokuserats. Främst har gemensamma nämnare mellan studierna eftersökts samt metoder forskning påvisar effektivt och som lärarna ej påtalar att de använder i sin undervisning.

  Resultatet synliggör likheter och skillnader. Lärare använder forskningsbaserade element i undervisning, som strategiundervisning eller explicit undervisning med fokus på ökat ordförråd, förförståelse, att kunna svara på frågor på olika nivåer samt göra inferenser. ”Modellering” används och lärare nyttjar elevintressen för ökad elevmotivation. Lärarna lyfter ofta nyttan av att använda bilder som stöd i arbete med texter men få nämner användning av grafiska organisatörer.

  Andra stödstrukturer som gett goda resultat och som lärarna inte nämner är: arbete med anaforiska relationer (pronomen; t.ex. han, hon, den/det och adverb där, dit, som syftar tillbaka på något tidigare nämnt), kausala samband samt arbete med att utveckla elevers kognitiva förmågor. Områden som lärarna sällan nämner är sammanfattning och återberättande. Forskning har där visat att läsförståelseinterventioner inte alltid ger lika god effekt på återberättande som på läsförståelse i sig. Det kan tyda på att andra angreppssätt behövs för utvecklande av dessa förmågor.

  Interventionerna i systematiska litteraturstudien utfördes i liten grupp eller en-till-en. Det innebär att svar ej ges på hur läsförståelsearbete bör genomföras med elever med ASD inkluderade i stor klass, men det som hjälper elever med autism bör även gagna andra elever i behov av tydliggörande pedagogik.

 • Mattsson, Maria
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Åsman, Johanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Läsförståelsearbete genom kooperativt lärande: ”Det blir lättare för man tänker inte på allt själv, men tillsammans tänker man ganska mycket”2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka möjligheter som skapas för elevers läsförståelse samt vilka hinder och möjligheter som skapas för elevers delaktighet i grupparbete genom arbetssättet kooperativt lärande. Videoobservation användes som huvudsaklig metod och kompletterande elevintervjuer genomfördes. Videobservationerna genomfördes i åk 6 vid fem olika tillfällen. Materialet analyserades utefter två olika utgångspunkter: (a) olika förhållningssätt till texter i samtalet i relation till begreppet textrörlighet; samt (b) elevers delaktighet i grupparbete i relation till fastställda kriterier från tidigare forskning. I empirin synliggjordes att olika möjligheter att förhålla sig till texter uppstod i textsamtalen. I både elevsamtalen och de lärarledda samtalen möjliggjordes flera typer av textrörlighet, de lärarledda samtalen syftade dock oftare till en djup textbaserad rörlighet. Det framkom även olika karaktäristika hos de samtal som kategoriserades som lyckade sekvenser av grupparbete och de som inte uppfyllde kriterierna. De lyckade samtalssekvenserna karaktäriserades av att eleverna lyssnade aktivt samt bad om hjälp och hjälpte varandra och flera av dessa sekvenser innehöll en struktur för samarbetet. Samtliga samtal som inte uppfyllde kriterierna för lyckade grupparbeten saknade både struktur och lärarstöd. Resultatet tyder på att när läsförståelsearbetet skedde genom arbetssättet kooperativt lärande möjliggjordes en elevinteraktion som bidrog till olika sätt att förhålla sig till texten. Vikten av lärarens stödjande funktion synliggjordes både gällande läsförståelseutvecklingen och samarbete i grupperna. Samarbete uppstod inte i alla grupper, vilket kan tyda på att elever behöver stöd i samarbete för att öka allas delaktighet och lärande.

 • Löfroth, Monika
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Inkluderande läsundervisning ur elevers perspektiv: En kvalitativ studie av hur elever i behov av stöd upplever skolans specialpedagogiska insatser2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka och ta del av hur elever upplever läsundervisningen i skolan. För att kunna besvara studiens frågeställningar har 12 elever i grundskolans låg- och mellanstadium intervjuats. Metodvalet har en kvalitativ ansats och utgår från semistrukturella intervjuer. Eleverna som har intervjuats har alla erfarenhet av specialpedagogiskt stöd i samband med läsning. I studien beskriver eleverna hur de uppfattar läsning och vad läsning innebär för dem i skol- respektive hemmiljö. I avsnittet om tidigare forskning beskrivs vilken betydelse systematisk läsundervisning har för främjandet av god läsutveckling. Vidare presenteras utifrån tidigare forskning metoder för framgångsrik läsutveckling för elever ur ett inkluderande specialpedagogiskt perspektiv. Det teoretiska ramverk som ligger till grund för studien är Vygotskijs (Vygotskij, 1934) sociokulturella teori där vikten av språkligt samspel och dialog mellan individer betonas. Resultatet av studien visar att de intervjuade eleverna upplever att det i skolan ges få tillfällen att reflektera och diskutera lästa texter. Läsning upplevs som en handling som oftast sker genom tyst läsning utan någon efterföljande diskussion med andra elever. Detta utgör ett motsatsförhållande till aktuell forskning som visar att läsförståelse utvecklas i samspel med andra. I resultatet framkommer också att eleverna har en medvetenhet om läsning som ett metaredskap för andra aktiviteter. Slutligen diskuteras resultatet av elevernas upplevda läsundervisning med förslag på framtida forskning.

 • Gylesjö, Malin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Hedlund, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Den specialpedagogiska yrkesrollen på skoldatateken: En kartläggande enkätstudie2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I det föreliggande arbetet som har både en analytisk och kartläggande dimension har vi undersökt den specialpedagogiska yrkesrollen på skoldatateken. Vi menar att arbetet på skoldatateken kan vara ett sätt för speciallärare och specialpedagoger att försöka etablera en ny form av professionsutövning. Vi har använt oss av ett teoretiskt ramverk baserat på professionsteori och av två specialpedagogiska perspektiv; det kategoriska och det relationella perspektivet. För att kunna besvara studiens syfte valde vi att utföra en kvantitativ enkätundersökning. Studien är en totalundersökning, vilket innebär att vi har försökt att undersöka samtliga anställda på skoldatateken i Sverige.Studien genererade en stor mängd resultat. Bland annat visade resultaten att utbildade specialpedagoger var den största yrkesgruppen på skoldatateken. Det var få speciallärare men det fanns många anställda med andra utbildningar. Arbetet på skoldatateken handlade framför allt om att samarbeta med och handleda pedagoger i kommunala förskolor och skolor i digitala lärverktyg och assisterande tekniker. Mycket liten del av arbetstiden gick till att följa upp och och utvärdera sin egen verksamhet. Studien visade även på en spridning av högt prioriterade mål med verksamheten. När respondenterna fick välja fyra mål utan inbördes ordning som de prioriterade högst var det två alternativ som valdes flest gånger. Det var att verka för att elever får verktyg som inkluderar dem i gruppen och att vara en utbildningsverksamhet inom IT och specialpedagogik. Arbete med skolutveckling verkade inte ske i någon större utsträckning trots att detta enligt studien, var det tredje vanligast utvalda verksamhetsmålet. Övervägande delen av respondenterna i studien upplevde att medicinska diagnoser inte hade någon betydelse för att få stöd från skoldatateket.I jämförelse med tidigare forskning bekräftar denna studie att den specialpedagogiska yrkesrollen omfattas av många varierande arbetsuppgifter. Den specialpedagogiska yrkesrollen på skoldatateken arbetar mest med att samarbeta och handleda pedagoger. Detta innebär en utökad roll och motsäger därmed tidigare forskning där dokumentationen av elever i svårigheter och enskild undervisning av elever upptar en stor del av arbetstiden.Utifrån Abbotts professionsteori kan vi dra slutsatsen att speciallärare och specialpedagoger i studien förefaller ha en svag jurisdiktion. Det vill säga de har svårigheter med att ensamt få rätten att utföra vissa arbetsuppgifter på skoldatateken. Oavsett utbildning arbetar de anställda på skoldatateken i stort sett med samma arbetsuppgifter.

 • Färenmark, Matilda
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Samundervisning: En studie av klasslärares och speciallärares syn och erfarenheter av samundervisning och samordnandet av specialpedagogiska insatser för elever som uppvisar läs- och skrivsvårigheter.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka och få mer kunskap om olika lärarprofessioners syn och erfarenheter beträffande samundervisning samt hur specialpedagogiska insatser samordnas för elever som uppvisar läs- och skrivsvårigheter när de samundervisas. Via en kvalitativ ansats undersöktes hur samundervisning mellan klasslärare och speciallärare kunde te sig enligt lärarprofessionerna. I litteratur och forskning råder det en oenighet över vad begreppet samundervisning står för. Jag valde att använda begreppet samundervisning eftersom jag ansåg att det bäst översattes från det engelska begreppet co-teaching, som i forskning specifikt står för samarbetet mellan klasslärare och speciallärare. Den tidigare forskningen gällande samundervisning konstaterar att det finns både fördelar och nackdelar med detta sätt att organisera undervisningen, där en av vinsterna beskrivs vara sociala fördelar såsom ökad gemenskapshetskänsla och ett av hindren beskrivs vara den bristande gemensamma planeringstiden, som resulterar till att specialläraren fastnar i rollen som assistent. Det teoretiska ramverk studien lutar sig på är kritisk pragmatism, som användes för att kritiskt granska samundervisning som fenomen. Jag genomförde semistrukturerade intervjuer med fyra speciallärare och två klasslärare (inom grundskolan) som sa sig samundervisa, helt eller delvis. Intervjuerna transkriberades och analyserades med hjälp av meningskoncentrering och Glasers kodningsprocess. Resultatet från intervjuerna jämfördes i relation till den tidigare forskningen, där jag kunde skönja många likheter. Resultatet diskuterades också relaterat till studiens teoretiska ramverk. Resultatet av studien visade att respondenterna arbetade flexibelt för att möta elevers olika behov och förutsättningar. Vid samundervisning intog vanligtvis specialläraren assistentrollen i klassrummet och hade det huvudsakliga ansvaret för att skapa anpassningar till elever i behov av särskilt stöd, medan klassläraren ledde undervisningen i stort. Flera respondenter beskrev att inom den ordinarie verksamheten erbjöds elever som påvisade läs- och skrivsvårigheter kompensatoriska hjälpmedel, såsom datorstöd med läs- och skrivprogram eller applikationer. Även om målet med samundervisning var att eleverna skulle befinna sig och ta del av den ordinarie verksamheten beskrev respondenterna att viss enskilt stöd ändå behövdes, då främst när det gällde elevers lästräning. Skolledningens roll visade sig vara betydande för att göra samundervisning till en kontinuerlig arbetsform på skolorna. Även vikten av samsyn mellan de samarbetande lärarprofessionerna framlades som ytterst betydelsefull samt att ha klara visioner och förväntningar över vad samarbetet skulle leda till.

 • Ramsell, Marie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  ”Jag lägger ut en liten del av mig själv i händerna”: En kvalitativ intervjustudie av upplevd meningsfullhet vid handarbete2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att inom ramen för livsåskådningsvetenskapen undersöka om handarbete upplevs som en meningsfull aktivitet. Detta har undersökts via kvalitativa intervjuer baserade på fenomenologisk grund. Fem personer deltog som informanter och intervjuerna var semistrukturerade. Resultatet delades upp tematiskt utifrån innehållet i deltagarnas svar och visade att handarbete upplevs som meningsfullt av samtliga deltagare, men att vad som utgjorde meningsfullhet skiljer sig åt mellan deltagarna. De teman som resultatet delats upp i fick rubrikerna

  ”Den skapande processen och slutprodukten”, ”Att ge till sig själv och andra” samt ”Avslappning”. Deltagarnas svar kopplades i studiens analys samman med välbefinnande som en viktig aspekt i upplevelsen av meningsfullhet vid handarbete, vilket också är  studiens slutsats.   

 • Gottberg, Victoria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Archaeology and Ancient History, Archaeology.
  Djurens kulturella betydelse i den gropkeramiska kulturen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As humans we function with a biological side and a psychological side. Both of these sides have their needs. We need to put food in our stomach to stop feeling hungry and we need to give things meaning. In a Human Behavioral Archaeological perspective, which focuses a lot on the economical aspect of the animal and the human, the animal was killed for food. But, how was the animal perceived in a cultural perspective, what was the meaning of this animal? This is the question that will have its answer in this thesis. The animal handling of the Pitted Ware culture  will be analyzed from an animistic point of view - meaning, that human, animals and object can have a soul or a personality. This makes the world seem more fluent. The sharp lines between culture and nature, life and death, human and animal get wiped out and we see a world view the modern Western human is not used to. As much as the animal was a prey, it also was a being with a purpose in the Pitted Ware culture. On the Pitted Ware sites at Jettböle on the Aland Island and at Ajvide on Gotland, the seal was the most prominent animal in both the economic and cultural sphere. The clay figurines of Jettböle show some sort of worship of the seal. Among many of the anatomical parts of the animal and human body, the head seems to be of most importance. Even differences within the same culture appear. At Ajvide, there is a clear burial tradition of the deceased humans, whereas at Jettböle, there is not. And as much as the seal is of dominance at Ajvide, the swine comes in at a close second, whereas at Jettböle, there is almost no swine at all.

 • Dalbom, Axel
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Mathematics and Computer Science, Department of Information Technology.
  Sprogis, Markuss
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Mathematics and Computer Science, Department of Information Technology.
  Stolpe, Emil
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Mathematics and Computer Science, Department of Information Technology.
  Söderkvist, Nils
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Mathematics and Computer Science, Department of Information Technology.
  A Tool for Learning Digital Filters in Virtual Reality2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There are various tools used for teaching purposes, be it computers or even pen and paper. Virtual reality is used to simulate immersive environments. While it is mostly used in the video game industry we have made an attempt to use it as a learning tool, in this case for courses related to signal processing by trying to build intuition for digital filter design. The end product is a tool in virtual reality that allows the user to alter digital filter specifications and see how these alterations affect it. With this project we show that there is potential for virtual reality to be used as a teaching assistant. The main drawbacks for tool creation in virtual reality are that there is a limited amount of frameworks that support virtual reality and that they are mainly created for video game development.

 • von Bahr, Mikael
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Religion och socialt arbete: En religionssociologisk diskussion av olika förståelser av religion i socialt arbete riktat mot unga2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Religion and social work has a historical connection. A lot of social work comes from religious roots. In my career as a social worker I have wondered why religious aspects of social work are marginalized.

  The aim of this paper is to discuss how religious dimensions can be included to develop culture competence in social work with youth in Sweden

  The research questions asked are:

  -       What views on religion held by young people are presented in the text “Främmande är skrämmande”?

  -       How can this be analysed based on theories of the functioning of religions in the lives of young people?

  -       What approaches in previous research may be relevant to pay attention to religious dimensions to develop understanding of cultural competence in social work?

   

  The method I used was qualitative thematic analysis and the theories for the analysis were deprivation theory and socialization theory.

  The conclusion shows that the young people in the text differentiate their own view of religion and others' views on religion. Clearly, they describe the views of others on religion on the basis of a functional religious definition where religion becomes the explanation model for devastating behavior, for example in the media's production of perpetrators in terrorism councils and the like. The work shows that earlier research examples of the introduction of religion in social work would also be possible approaches for attending to religious dimensions in order to develop the understanding of cultural competence in social work in Sweden today. This in terms of education, method and approach.

 • Wikström, Jesper
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Kontexten & kalifatet: En kvalitativ studie och jämförande av islam i läromedel i religion och historia från 1960 till 2010-talet2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Stiernstedt, Petter
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, The Social Sciences of Religion, Sociology of Religions.
  Hur samisk religion och andra ursprungsfolksreligioner skildras i läroböcker för gymnasiet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to explore how Swedish textbooks and official documents regarding the upper secondary school present indigenous religions. Special emphasis is placed on how the textbooks write about the Sami religion. The issues have been what picture do the textbooks give of the Sami religion and other indigenous religions? What do the authorities write about indigenous religions in the control documents of the school? Do the textbooks give a stereotypical image of indigenous people? Are indigenous religions considered as a historical or contemporary phenomenon? The method has been text analysis and ten textbooks in Religious studies have been investigated. The theoretical perspective is Bhabha´s theory of stereotypes and the other. 

   

  The result shows that the curriculum for the upper secondary school proclaim that schools should teach about Sami religion, but it doesn´t say anything of other indigenous religions. The subject syllabus of religion does not include anything about Sami religion or any other indigenous religions. This could be one reason why the books write little about the subject. Not even half the textbooks have a chapter about indigenous religions. Only two textbooks had a section about Sami religion. Whether the textbooks give a stereotypical picture of indigenous people or not differ between books. About half the books give a stereotypical description of indigenous people. The Sami people were not described in a stereotypical way, but occasionally they were described as the other.Mainly the textbooks describe the religions as something that belong in the past or in remote areas of the world.

 • Sabatini, Serena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, The Social Sciences of Religion.
  ”Riter vid vattnet”: En studie om religions materialitet vid bronsålderns rituella bassäng från Noceto, Italien2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The essay is an interdisciplinary work linking History of Religion and Archaeology. The work is based on the study of the finds from a unique archaeological Italian Bronze Age site. The evidence in question has been recently excavated on the outskirts of the modern town of Noceto, Parma province, in northern Italy. It is dated to the end of the local Middle Bronze Age, which corresponds roughly to the 14th century BCE, and belongs to the local so called Terramare culture.

   

  The site consist of a large wooden basin, which once stood in a relatively dominant position within a local Bronze Age village. The basin has been always completely filled with water. Thanks to the particular environmental conditions in the pool, organic material of cellulosic nature, such as wood, preserved very well. We therefore have very precise data about the structure itself and about an astonishing number of finds that have been retrieved from the basin. The basin was apparently used for a limited period of time, which has been estimated of a few generations or a maximum of 100 years. It was apparently used as a sort of “offer place” and hundreds of finds have been sunk in its water. Although depositions in wet areas are very common all over Europe and the Mediterranean throughout the Bronze Age, no other built structures such as the Noceto’s basin are known so far. Noceto provides strong indications of religious nature, since no productive activities or every day practices could be detected in connection to it.

   

  With an eye to the debate on the materiality of religion, the aim of the essays is in the first place to investigate and discuss how the religious nature of the place can be understood, when working solely on the results of the religious activities that once have taken place around its margins. Secondly, the aim is also to attempt using the evidence from Noceto to discuss more broadly issues of Bronze Age religion.

   

  The analysis of the material is carried out considering deposition rituals from the point of view of performance and agency theories. It is argued that the finds from the pool acted as indexes of agency and were part of performative event that linked together the people carrying out and/or watching the ritual, the place and the divine expressed by the place.

   

  Considering that the significance of ritual performance has been seen, among other things, in the transformative power that is contextually assigned to rituals, it is believed that the finds from Noceto’s basin likely embodied an attempt to establish or secure positive transformations possibly in people life and in fundamental productive activities such as for instance agriculture. The sacred role of water during the Bronze Age has been addressed by several scholars, but it is generally connected to the ritual “usage” of particular places such as wetlands, caves, rivers and so on. Noceto’s basin provides the possibility for the first time to analyse an attempt to artificially and magnificently bring the sacred into a settlement area and thus possibly create the premises for more controlled or regular/regulated religious activities.

 • Rolih, Gabi
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Linguistics and Philology.
  Applying Coreference Resolution for Usage in Dialog Systems2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Using references in language is a major part of communication, and understanding them is not a challenge for humans. Recent years have seen increased usage of dialog systems that interact with humans in natural language to assist them in various tasks, but even the most sophisticated systems still struggle with understanding references.

  In this thesis, we adapt a coreference resolution system for usage in dialog systems and try to understand what is needed for an efficient understanding of references in dialog systems.

  We annotate a portion of logs from a customer service system and perform an analysis of the most common coreferring expressions appearing in this type of data. This analysis shows that most coreferring expressions are nominal and pronominal, and they usually appear within two sentences of each other.

  We implement Stanford's Multi-Pass Sieve with some adaptations and dialog-specific changes and integrate it into a dialog system framework. The preprocessing pipeline makes use of already existing NLP-tools, while some new ones are added, such as a chunker, a head-finding algorithm and a NER-like system. To analyze both user input and output of the system, we deploy two separate coreference resolution systems that interact with each other.

  An evaluation is performed on the system and its separate parts in five most common evaluation metrics. The system does not achieve state-of-the art numbers, but because of its domain-specific nature that is expected. Some parts of the system do not have any effect on the performance, while the dialog-specific changes contribute to it greatly. An error analysis is concluded and reveals some problems with the implementation, but more importantly, it shows how the system could be further improved by using other types of knowledge and dialog-specific features. 

 • Sahlin, Liza
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  ”Alltså, det är ju… Det är bättre att fortsätta utan, även om det verkar coolt, häftigt och så…”: En kvalitativ studie om ungdomars inställning till narkotikaanvändning i en kommun2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: A drug-free Sweden has long been the target of Swedish public health policy. Using drugs, besides the damage to the individual, are also costly and a problem for society. The reasons why an individual uses drugs is a complex link between social and individual factors. The preventive work focuses on the postponement of the debut of drug use in young people, alternatively does not occur. Thus, why young people resort to drugs is important knowledge to be able to design effective preventive actions. Purpose: The purpose of the study was to describe the attitude towards drug use among young people in a municipality. Method: An explorative qualitative study with semi-structured interviews was used. A purposeful selection was used and eleven adolescents (15-18 years old), both girls and boys, participated voluntary. Data were analyzed by using thematic analysis. "Social practice theory" was used as a theoretical framework to explain individuals´ attitudes on drug use. Results: Three themes of attitudes towards drug use among young people were identified: a) the expected effect of drugs, b) social affiliation and c) society. The results showed that there were general negative attitudes toward drugs, but that the attitudes varied depending on how the youth assessed the drugs’ impact on the body, friends’ attitudes and norms in the society. Conclusion: Young people have an ambivalent attitude toward drugs. It is primarily friends' attitudes that affect the individual, followed by the normalization of drugs in society. Continued efforts to reduce drug use should therefore focus on creating restrictive values ​​and norms on drugs.

 • Mathisen, Thomas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Studies of Hypothetical Vector-Like Quarks at the Large Hadron Collider2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A study for the search for vector-like quarks and a new pseudo Nambu-Goldstone boson(pNGB) scalar at the LHC running at $\sqrt{s} = 13$ TeV is presented. A model based on the composite Higgs model in which the Higgs boson emerges as a composite pNGB together with a new pNGB $\eta$ is considered. Simulations are made on the modelshowing a low ratio between signal to background indicating no significance and a low discovery potential. However, further studies are needed as more channels should be investigated. Moreover, a more sophisticated analysis is needed to properly reject the background and for a more thorough statistical analysis. Even so, results still show potential in the search as there do exist distinct differences between signal and SM background.

 • Olsson, Emilie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Archaeology and Ancient History, Archaeology.
  Hundarna i Broa Halla: Hunden under järnåldern2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this study, four dogs from three graves from the Iron Age burial field Broa in Halla 48: 1 will be analysed. What can an osteological analysis of the dog’s skeletons tell about them? How big were they, how old, and were there some diseases? Can the relationships between dogs and the individuals from the graves be seen? How were the dogs killed? What can the dog tell us about society in Broa Halla during the Iron Age? Why were dogs buried with hu mans? Is it a hunting companion who faithfully follows its owner to life after death or is it a symbol of something? This study has examined similar tombs from Sweden to see if there are any similarities and/or differences. Such an example is Halla Broe 46:1 which has been interpreted to be part of the same burial ground as Broa Halla. Examination and comparison of the graves from Vendel and Valsgärde is added as well. The conclusion in this essay is that the graves have dogs that are large with a shoulder-height between approximately 60-73 centimeters. They have probably been used in hunting with horses when the graves also have horses in them. Larges dogs in this size are first seen in archeological materials from the iron age. Two of the dogs have some similarities with the greyhound type but this can not be conclusory proven due to the deteriorated state of the remains. This type of dogs shows that the humans in the graves have had a high societal standing in the community in Broa at their time and shows to contact with other places and import. This can also be evidence of breeding that targets different uses of dogs.

 • Majonen, Tina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Archaeology and Ancient History.
  Iceland:: Imagined and Experienced Landscapes2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis is a journey through a layered Icelandic landscape, where the representations and imaginings of outside travelers are in focus. Departing theoretically from narratives of the land- scape, I will discuss how the Icelandic landscape has been created as an imagined geography, and analyze the stories, representations and images infusing its experience and re-creation. Through the hermeneutic method of interpretation, the thesis travels from medieval times to con- temporary with the help of a wide use of actors and their choice of imaginative transportation, including books, maps, diaries, artwork and magazines. The reader will explore a wide array of narratives, which also show how the landscape takes place and becomes imbued with meaning during the act of traveling and interaction with the landscape, whether in body or in mind. Fur- thermore, I discuss the narratives of the landscape through representational acts, and argue that these create meaning for both the individual and collective experience. Whilst the narrative of the landscape shifts depending on time, place and the individual’s experiential baggage, certain common paths have been identified and expanded upon. Yet, these exist within a rugged process where the landscape moves back and forward in Western imagination.

 • Hylén, Jonna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Cultural Anthropology and Ethnology.
  Det nyanlända hoppet: En etnologisk studie av immigration och integration i en norrländsk landsbygdskommun2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study is about immigration in a rural municipality and aims to highlight the importance of the site for integration and establishment with particular focus on rural-specific conditions. The study was conducted in the small municipality Ragunda in Jämtland. In 2017, Ragunda was one of the 10 municipalities in Sweden that received the largest proportion of refugees with resident permit in relation to population. The study examines how immigrants experience arriving and living in a small, rural site, how they consider the opportunities and obstacles of the place, and how they consider a future in the region. Furthermore, the significance of local demographic challenges in relation to how immigration is considered in the municipality is investigated. The study is qualitative and the empirical material consists of 15 interviews and additional observations. Phenomenology is the main theoretical perspective that inspired the analyzes.

  Most immigrant informants have previously lived in million cities and the transition to living in a rural environment has also been a "transforming" into a new lifestyle in both material and immaterial aspects. Particular for integration in rural areas seems to be that it is relatively easy to become part of a shallow social community. You acknowledge and confirm each other by greeting when you meet in the streets and keep an eye on each other in a society where "everyone knows everyone". On the other hand, the lack of social meeting spots seems to make shallow social contacts hard to transform into conversation and subsequently friendship and that is perceived as a shortcoming in the local society. The society’s establishment efforts aim at giving immigrants a basic language and orientation in the society and the labor market. Real integration, however, is relational and requires residents to meet in social relations. Several informants have developed strategies to create interactions with the established locals and thus improve their opportunities for developing language ​​and a local social network. The local labor market is perceived to be limited and is considered a challenge for new residents to stay in the municipality for a long time. Most informants state that work is the most important condition for staying in the region in the future. The attitude towards the place varies between being considered "a place without potential" and "the best village in the world". However, most people highlight both positive and negative aspects of rural conditions that affects their well-being and future hopes in the region.

 • Dahlström, Sara-Maria
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Sundström, Åsa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Det får räcka med kvinnligt självförsvar, dags för manligt självansvar!: En kvalitativ textanalys av hur MeToo-rörelsen framats av Dagens Nyheter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att visa på hur Dagens Nyheter har valt att frama MeToo-rörelsen och de problem med sexuella trakasserier och övergrepp som rörelsen lyft. Därtill vill vi specifikt belysa hur män framats inom ramen för #metoo. Det teoretiska ramverk vi använt oss av är Entmans teori om framing och Connells teori om hegemonisk manlighet. Som metod har vi använt en kvalitativ innehållsanalys utifrån vilken vi har arbetat tematiskt med att studera Dagens Nyheters artiklar för att ta reda på hur tidningen arbetat med framing i sin rapportering av MeToo-rörelsen. De frames vi ser som centrala i Dagens Nyheters porträttering av MeToo-rörelsen är; MeToo som naturkraft och MeToo – den feministiska hösten. Vidare ser vi hur Dagens Nyheter skildrar de problem rörelsen belyser som; Trakasserier som ett strukturellt problem, Arbetsplatskulturer som legitimerar trakasserier, Skam – ett tveeggat svärd samt Krav på förändring. Våra främsta resultat är dels att MeToo, som en #feministisk rörelse framställs som en naturkraft. Dels att den skildras som en revolution som drar fram för att störta den hegemoniska manligheten. Vidare är den systemiska framing som Dagens Nyheter använder för att beskriva de problem som MeToo-rörelsen pekar på genomgående. Detta genom att sexuella trakasserier framställs som ett strukturellt och kulturellt samhällsproblem. Vi har även kunnat se hur Dagens Nyheter valt att skildra sexuella trakasserier som ett arbetsplatskulturellt problem, istället för exempelvis ett klassproblem. Genom att använda systemisk framing istället för individualistisk bidrar Dagens Nyheter till att lägga ansvaret för såväl problemet som för lösningen på problemet på samhällsnivå, vilket friskriver den enskilda individen från ansvar.

 • Eliassen, Nicole
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences.
  Cell Size Variation in Fossil Coccolithophores (Haptophyta): A Study of Pliocene Sediments from Northwestern Australia2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This report examines the size variations of fossil carbonate-producing haptophyte microalgae, coccolithophores, using sediments deposited during the Pliocene. The sediments were collected by the International Ocean Discovery Program (IODP) in 2015, off the coast of NW Australia (Gallagher et al., 2017). A climate shift from arid to humid, warm climate occurred over northwest Australia during the early Pliocene, leading to the so-called “Humid Interval” 5.5-3.3 Ma (Christensen et al., 2017). The investigated samples cover approximately 1 million years within this Humid Interval (~4.5 to 3.5 million years ago, Ma).

  The cell size of coccolithophores can be related to growth and carbonate production rates, and thus size becomes important to examine as these marine algae are considered to be a big part of the carbon cycle. Previous laboratory work has shown that environmental factors such as temperature, nutrient availability, and pH affect extant coccolithophore cell size. By looking at reports concerning related extant species, such as Emiliania huxleyi, clues can be given as to why the fossil genusReticulofenestra may have changed in cell size during the Pliocene.

  The measurements of fossil Reticulofenestra coccospheres in this report show an increase in cell size during the studied interval that could be due to heat stress, limited nutrient availability, or other factors, that are less beneficial for the growth of coccolithophores.

 • Sjöberg Larsson, Karin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  English and Dyslexia - A Second Bite at the Apple?: Elevers upplevelser av ämnet engelska - en kvalitativ studie2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Moberg, Jesper
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences.
  Naturliga halter av metaller i sjöar och vattendrag med avseende på lokal geologi i Barseleområdet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The levels of metals measured in individual Swedish lakes and waterways (local scale) do not always correspond to levels expected from knowledge of the underlying geology (regional scale), and in some cases can be orders of magnitude higher than expected. This is the case in the Barsele area, northern Sweden, where Agnico Eagle are exploring for gold. The purpose of this work is to investigate the natural levels of metals in waters with regard to local geology in the area, and compare these with calculated background levels. The study focuses on the metals arsenic, antimony, lead and zinc, and their geochemical behavior. Water data from ten sites during 2001–2016 have been studied. The analyzes were carried out with V2 analyzing package. Background levels were obtained from SLU and Sweden's environmental institute, which have been compared with water data from the area. The results show that arsenic and antimony have consistently higher levels than calculated background levels, while levels of lead and zinc generally correspond to background levels, depending on the classification of the water. Factors such as pH, hydrological conditions, and solubility and mobility in water have a major influence on whether or not the levels of metals exceed the calculated background levels. Adsorption to iron oxides is an example of a factor that decreases the mobility of metals in water.

 • Carlsson, Teodor
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Mathematics and Computer Science, Department of Information Technology.
  Gunnarsson, Linnea
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Mathematics and Computer Science, Department of Information Technology.
  Lindgren, Sebastian
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Mathematics and Computer Science, Department of Information Technology.
  Lindqvist, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Mathematics and Computer Science, Department of Information Technology.
  Mobile Application for Informative Communication During Sports Events2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The student sports event Studentiaden is a yearly occurring event arranged by Swedish University Sports Federation (Sveriges Akademiska Idrottsförbund) in collaboration with local student sports associations. During Studentiaden approximately 500 to 1000 students participate every year from all across Sweden. The size of the sports event makes it difficult to reach out to all competitors and visitors. In this project, a mobile application was developed to allow faster communication from the organizers to the competitors and visitors with the use of push notifications. The application consists of relevant information regarding the event, such as schedules, results and contact information. A stress test with 1500 connections simultaneously was made which the application passed. Another test run on the mobile application was the navigation time to different pages in the application. The results attained from all tests where successful. The application was never published due to expected long waiting times for registration at Google Play and App store. However the application as it was provided an alternative means to transfer information to participants and visitors from the arrangers at Studentiaden.

 • Stork, Carolin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Idrottsämnet under de senaste 25-åren2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idrottsämnet är ett populärt ämne och har funnits i den svenska skolan i över 200 år och har visat sig ha en positiv effekt på elevers hälsa, då fysisk aktivitet bland annat bidrar till att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar, benskörhet och cancer. Syftet med arbetet är att ur ett didaktiskt perspektiv undersöka hur kursplanen i idrott och hälsa har förändrats under de senaste 25 åren avseende ämnets innehåll, metod och syfte. Studien baseras på en kvalitativ textanalys där en jämförelse av kursplanerna sker med hjälp av en analysmodell, där tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter ligger som grund. Resultatet visar att innehåll, metod och syfte som är baserat på de didaktiska frågorna vad, hur och varför har ett flertal likheter och skillnader i kursplanerna. Rubriker och sidantal i de olika kursplanerna samt lärarens förutsättningar att göra didaktiska val har bland annat förändrats under åren och kunskapen om att eleverna ska få en förståelse om hur fysisk aktivitet bidrar till en bättre hälsa och välbefinnande är något som är oförändrat i alla kursplanerna. De centrala begrepp som är framtagna genom analysmodellen behandlas även kontinuerligt i de olika kursplanerna.

 • Algvere, Caroline
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Mathematics and Computer Science, Department of Information Technology.
  Bull, Victoria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Mathematics and Computer Science, Department of Information Technology.
  Trodin, Matilda
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Mathematics and Computer Science, Department of Information Technology.
  Wallner, Vanja
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Mathematics and Computer Science, Department of Information Technology.
  En interaktiv webbapplikation för elever med inlärningsproblematik2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Almost one out of five Swedish students finish 9th grade without the option to continue their education due to not passing compulsory courses. Unfortunately, students with ADHD or autism often fall into this category. The opportunity to get extra support for the students who are at risk of not passing their courses is guaranteed by law, but the schools often fail to fulfill these rights. Todays education is seldom adjusted to meet the needs of the individual. Our ambition was to create a web application to be used as a mean of supporting teachers in their teaching and students in their learning. The functionality of the application is divided into two different views; the one of the teachers and the one of the students. The teachers can create assignments with different types of questions for their students. Some examples are multiple choice questions, drag-and-drop questions, questions that require a written answer and questions based on images. The teachers can in that way vary their assignments depending on what suits the student. They can also provide leads on how to solve a question which the students can activate if they want the question explained more thoroughly step-by-step. The resulting product has a lot of potential for development and needs to be connected to a data base before it can be used in a big scale.

 • Janzon, Tove
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences.
  The quest for sustainability – a critical reading of permaculture literature2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The permaculture concept was coined by Australian scientists Bill Mollison and David Holmgren in 1978. In the beginning, permaculture was presented as a framework for designing self-sustaining cultivation systems which mimic natural ecosystems in as much as possible, in order to make the most use of existing natural resources and minimize the harm done to nature by the agricultural processes. Today, the scope of permaculture has widened to also entail the designing of sustainable social systems and permaculture claims to propose holistic and practical solutions to sustainability challenges of different varieties, not only food production but also financial investment and political organisation. This is reflected in the permaculture ethics which serve as important guidelines to permaculture proponents. The ethics are: 1) care for the earth, 2) care for people and 3) a fair share (of resources). The permaculture ethics resemble the three commonly cited sectors of sustainable development: society, environment and economy. The possible similarities between permaculture and sustainable development initiated this research, which examines whether permaculture could be helpful in promoting sustainable development. To assess this, a critical reading of key permaculture literature was conducted. John Dryzek’s interpretation of sustainable development was used as a lens in the reading. Findings from the research material were also subjected to a linguistic analysis built upon selected elements of the critical discourse analysis (CDA) model, to further support and guide the critical reading. Results show that while permaculture and sustainable development do agree on certain aspects, they carry profound differences in terms of worldviews and visions of what a future, sustainable world should ideally look like. It is therefore unlikely that permaculture could be used to promote sustainable development.

 • Gallagher, Andrew
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences.
  Cultivating Social Capital in Thessaloniki: Contesting neoliberal governance on Urban Agricultural Gardens2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The economic crisis of 2008 and subsequent implementation of austerity policies in Greece has had profound negative socio-economic impacts on Greek citizens. One way people seek to improve their socio-economic conditions is through participation in community organisations that have been studied for their ability to provide access to resources and representation. Through the application of a conceptual framework that connects the concepts of Social Capital and empowerment, this thesis investigates in what ways participation in Urban Agricultural Gardens (UAGs) in Thessaloniki benefits citizens. Specifically, the research aims to identify in what ways the formation of social relationships on these organisations produces and distributes Social Capital and whether this has empowering effects on individuals. The research positions itself within an ongoing discussion in what is referred to as a ‘neoliberal transition’, where in the last two decades social movements have increasingly contested forms of neoliberal governance and sought alternative forms of social organisation. Using empirical data from two Urban Agricultural Gardens in Thessaloniki, this thesis further investigates in what ways citizen empowerment may lead to contestations of neoliberal governance. While Social Capital was found to be generated at both organisations, there were differences in the ways it was produced and distributed. Stronger social ties were formed at PERKA due to an organisational structure that was conducive to social interaction. Similarly, narratives of contestation were found to be intensified by the physical and ideational practices at the organisation.

 • Westberg, Örjan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of ALM.
  Dalaprojektet 1956-1958: Greta Renborgs bokpropaganda i bibliotekshistorisk belysning2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to compile and analyze librarian Greta Renborg’s book propaganda in the Dalarna region of Sweden 1956–1958. The overall theoretical perspective is contextual, focusing on the concepts structure and actor. The actor perspective is further developed by an analysis of Renborg’s book propaganda through library researcher Jofrid Karner Smidt’s mediation roles: Critic and literature expert, Social anthropologist, Pedagogue, Marketer and Ordinary person. Source material includes archive documents, journal articles, newspaper articles and literature. Renborg’s own writing holds a special position in the material. The thesis’ results show that the conditions for carrying out book propaganda in Dalarna were good. Sweden was going through a rapid change in the 1950’s and the state library institution was expanding and willing to experiment. The civic society in Dalarna was strong. The region’s central librarian Tora Olsoni was a driving force behind the hiring of a book consultant. Greta Renborg had contacts high up in the library institution and was a well-known name among Swedish librarians. Source material indicate that she could plan and conduct the Dalarna project basically by her own, only supervised by her employer Dalarnas biblioteksförbund. Greta Renborg built up a large network of contacts and focused her propaganda on non-reading groups ac- cording to a state investigation in 1952, especially farmers, foresters and housewives. The source material shows that her book propaganda has features of all Jofrid Karner Smidt’s mediation roles. The medial reception was overwhelmingly positive and often focused on Renborg’s enthusiastic approach. Any statistical effects of the Dalarna Project have not been proven. This thesis shows that the Dalarna Project to a large extent depended on Greta Renborg as a person. This is the thesis’ most important result. This is a two years master’s thesis in Library and Information Science.

 • Lindqvist, Magnus
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics and Media, Media and Communication Studies.
  Melin, Fred
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics and Media, Media and Communication Studies.
  Digital kommunikation bland Uppsala läns kommuner: En studie om Uppsala läns kommuners externa kommunikation på Facebook2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Over the past few years, more and more Swedish municipalities have chosen to establish a presence on social media with Facebook in particular in order to expand their communication with their citizens. At the same time, the level of citizen participation in local democratic and political processes has been low. With social media, an opportunity has been created for municipalities to reach out to a larger part of their audiences and get them more involved in the municipal operations that affects the daily lives of the citizens. The purpose of this study is to examine how municipalities within Uppsala County are utilizing Facebook to communicate with their citizens. The research questions are as following: “How does the municipalities communication on Facebook correspond with their communication documents” and “How does the municipalities communicate with their citizens based on representation and engagement?”

  The theoretical framework for this study is based on Ines Mergels theory on social media use and adoption among government organizations. The methods consist of a quantitative as well as a qualitative content analysis. In total, there were 100 Facebook posts examined with the main result showing that the municipalities generally do not focus on using Facebook posts as a way to increase democratic participation directly on Facebook. Rather, they use Facebook posts to inform citizens about democratic and political events happening in the real world. This study provides the perspective of eight different municipalities and by doing so contributes with a broader picture of how Swedish municipalities communicate with their citizens through Facebook.

 • Tysk, Carl
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Technology, Department of Engineering Sciences.
  Brenner, Elvira
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Technology, Department of Engineering Sciences.
  Olsson, Anton
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Technology, Department of Engineering Sciences.
  Construction of a Geiger counter: For cosmic radiation in near space conditions2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis