uu.seUppsala University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Hansson, Ann-Sophie
Publications (10 of 28) Show all publications
Hansson, A.-S. (2016). Tvåårsuppföljning av coachprojektet. Västerås: Samordningsförbundet Västerås
Open this publication in new window or tab >>Tvåårsuppföljning av coachprojektet
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Tvåårsuppföljningen av coachprojektet visar, enligt vår bedömning, på en god stabilitet både vad gäller deltagarnas minskade sjukskrivning och upplevda psykiska hälsa. De flesta (80 %) har alltså inte bara återfått arbetsförmågan helt eller delvis, utan av de som intervjuats upplever många också en förbättrad livskvalitet. De intervjuade (42), är samtliga mycket nöjda med sitt deltagande i projektet, och anger att de fått verktyg för att hantera sin situation i framtiden. Vi menar att hållbarheten vad gäller sjukskrivning och hälsa är god. Sjukskrivningsdata för den grupp vi använt som referensgrupp har också analyserats efter två år och resultatet för sjukskrivningar visar på icke signifikanta resultat för båda grupperna. Samtidigt är det fler sjukskrivna (procentuellt sett) i referensgruppen jämfört med coachgruppen.

Place, publisher, year, edition, pages
Västerås: Samordningsförbundet Västerås, 2016. p. 10
Keywords
rehabilitering
National Category
Medical and Health Sciences
Research subject
Rehabilitation Medicine
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-308317 (URN)
Projects
Samordnad Forskning kring Arbetslivsinriktad RehabiliteringsInsatser (SAFARI)
Note

Uppföljningsstudien av coachprojektet är finansierad av Samordningsförbundet i Västerås.

Available from: 2016-11-24 Created: 2016-11-24 Last updated: 2016-12-06Bibliographically approved
Hansson, A.-S. (2015). Coachning som rehabiliteringsmetod vid psykisk ohälsa. Psykisk Hälsa, 56(2), 72-81
Open this publication in new window or tab >>Coachning som rehabiliteringsmetod vid psykisk ohälsa
2015 (Swedish)In: Psykisk Hälsa, ISSN 0033-3212, Vol. 56, no 2, p. 72-81Article in journal (Other academic) Published
Keywords
rehabilitering, psykisk ohälsa, coachning
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
Social Medicine
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-253704 (URN)
Available from: 2015-06-01 Created: 2015-06-01 Last updated: 2015-06-03Bibliographically approved
Hansson, P., Hansson, A.-S. & Warg, L.-E. (2014). Arbetsmiljön i samfunden ifrågasatt. Svensk kyrkotidning, 110(10), 299-301
Open this publication in new window or tab >>Arbetsmiljön i samfunden ifrågasatt
2014 (Swedish)In: Svensk kyrkotidning, ISSN 0346-2153, Vol. 110, no 10, p. 299-301Article in journal (Other academic) Published
Keywords
arbtesmiljö, sjukskrivning, kristna samfund
National Category
Medical and Health Sciences Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
Social Medicine
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-234576 (URN)
Projects
Religiösa samfund i DUST-länen: Sjukfrånvaro, arbetsmiljö och ohälsa
Funder
AFA Insurance
Available from: 2014-10-21 Created: 2014-10-21 Last updated: 2017-12-05Bibliographically approved
Hansson, A.-S. (2014). Coachning som rehabiliteringsmetod. Västerås: Samordningsförbundet i Västerås
Open this publication in new window or tab >>Coachning som rehabiliteringsmetod
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Av de 100 deltagare, 74 kvinnor och 26 män, som inkluderades i projektet har 86 avslutat coachprogrammet. Av dem har 69 personer (80 %) vid 12 månaders uppföljningen minskat sin sjukskrivningsgrad och återgått helt eller delvis i arbete. I referensgruppen var det 78 % som minskat sin sjukskrivningsgrad. Det var 21 personer (24 %) som var fortsatt sjukskrivna på 100 % vid coachningens avslut, och efter 12 månader var det 16 personer (19 %). I referensgruppen var motsvarande siffror 30 respektive 22 %. Alltså något större andel sjukskrivna i referensgruppen både efter 6 och 12 månader. Samtidigt var det fler helt ”friska” i referensgruppen efter 12 månader, 68 % jämfört med coachgruppen där det bara var 63 %. Totalt är det ett bortfall på 14 personer av olika skäl. Resultatet av självskattade variabler som allmän hälsa, depressionsdjup, utmattningssyndrom, ångest och hälsorelaterad livskvalitet som vid start lång sämre till än riktvärdena förbättrades markant både vid 6 och 12 månaders mätningar till att ligga bättre än riktvärdena. Det indikerar att deltagarnas psykiska hälsa kontinuerligt förbättrats under projektet gång. En majoritet av de 86 deltagarna anger att coachningen inneburit en stor positiv förändring både vad gäller arbetsåtergång och livskvalitet. Den hälsoekonomiska rapporten visar att: samhällsbesparingarna är 80 tkr/ person jämfört med referensgruppen ca 74 tkr/person. Den hälsorelaterade livskvaliteten förbättrades signifikant.

Place, publisher, year, edition, pages
Västerås: Samordningsförbundet i Västerås, 2014. p. 43
National Category
Health Sciences
Research subject
Rehabilitation Medicine
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-308311 (URN)
Projects
SAmordnad Forskning kring Arbetslivsinriktad RehabiliteringsInsatser (SAFARI)
Note

Projektet är finansierat av Västmanlands Läns Landsting och Samordningsförbundet Västerås 

Available from: 2016-11-24 Created: 2016-11-24 Last updated: 2016-11-24Bibliographically approved
Warg, L.-E., Mölleby, G., Hansson, A.-S., Vihlborg, P., Hansson, P. & Bryngelsson, I.-L. (2013). ”KYRKAN ÄR NOG EN LITE SPECIELL ARBETSPLATS” Arbetsmiljö, ohälsa, sjukskrivning i fyra kristna samfund: Slutrapport till AFA Försäkring angående projektet ”Religiösa samfund i DUSTLänen:Sjukfrånvaro, arbetsmiljö och ohälsa”, mars 2013. Dnr 100020. Örebro
Open this publication in new window or tab >>”KYRKAN ÄR NOG EN LITE SPECIELL ARBETSPLATS” Arbetsmiljö, ohälsa, sjukskrivning i fyra kristna samfund: Slutrapport till AFA Försäkring angående projektet ”Religiösa samfund i DUSTLänen:Sjukfrånvaro, arbetsmiljö och ohälsa”, mars 2013. Dnr 100020
Show others...
2013 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Rapporten redovisar material från empiriska undersökningar med fokus påarbetsmiljön inom fyra kristna samfund, Svenska kyrkan, Svenska missionskyrkan,Svenska baptistsamfundet och Pingströrelsen. Samfunden låg i Sörmlands län,Västmanlands län, Värmlands län samt Örebro län (DUST‐länen). I FAS I jämfördes desamfundsanställda i DUST‐länen med en grupp ur den arbetande befolkningen i sammalän med avseende på långtidssjukskrivningar. De samfundsanställda uppvisade intehögre eller annorlunda siffror rörande långtidssjukskrivningar, än den arbetandebefolkningen under perioden 2001 – 2009. I FAS II distribuerades en arbetsmiljöenkättill samtliga samfundsanställda inom DUST‐länen, totalt 3 436 anställda (svarsfrekvens61 %). De samfundsanställda uppvisade i jämförelser med en referensgrupp (2 010personer i de nordiska länderna), överlag inte någon annorlunda eller speciellt dåligarbetsmiljö. När vi analyserade de samfundsanställda inbördes om deras värderingarskilde sig från församlingens erhöll vi dock skillnader. Stora värderingsskillnadersignalerade en sämre upplevd arbetsmiljö och även fler långtidssjukskrivningar. Fördem som angav värderingsskillnader noteras överrisker (oddskvoter) för flera avfrågorna i intervallet 4,12 – 5,19 vilket inom arbetsmiljöforskningen anses som myckethöga överrisker. I FAS III intervjuades samfundsanställda samt personer med kunskapom samfundsarbete. Bilden som tecknades var att ledarfunktionen var viktig för enfungerande bra arbetsmiljö. Intervjupersonerna önskade en snabb handläggning avarbetsmiljöproblem, man var dock inte alltid övertygad om att samfunden hadekunskap/verktyg att identifiera problem eller att åtgärda dessa. I rapportenrekommenderas att samfunden följer Arbetsmiljölagen och det systematiskaarbetsmiljöarbete som finns för att hjälpa arbetsplatser att själva övervaka, identifieraoch åtgärda arbetsmiljöproblem. Mer forskning om betydelsen av värderingsskillnaderoch arbetsmiljö efterlyses.

Place, publisher, year, edition, pages
Örebro: , 2013. p. 78
Keywords
sjukskrivning, psykosocial arbetsmiljö, kyrkor
National Category
Medical and Health Sciences Occupational Health and Environmental Health
Research subject
Occupational and Environmental Medicine
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-197203 (URN)
Projects
Religiösa samfund i DUSTLänen: Sjukfrånvaro, arbetsmiljö och ohälsa
Available from: 2013-03-19 Created: 2013-03-19 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Warg, L.-E., Bryngelsson, I.-L., Mölleby, G., Hansson, P., Hansson, A.-S. & Vihlborg, P. (2012). Christian Denominations in Central Sweden: Sick leave, work environment and ill-health. In: Kati Niemelä (Ed.), Church Work and Management in Change (pp. 156-167). Tampere: Church Research Institute
Open this publication in new window or tab >>Christian Denominations in Central Sweden: Sick leave, work environment and ill-health
Show others...
2012 (English)In: Church Work and Management in Change / [ed] Kati Niemelä, Tampere: Church Research Institute , 2012, p. 156-167Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Tampere: Church Research Institute, 2012
Keywords
Church of Sweden, sick leave, christian denominations, work environment, psychosocial factors, values
National Category
Medical and Health Sciences
Research subject
Social Medicine; Education
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-176023 (URN)978-951-693-315-6 (ISBN)
Available from: 2012-06-15 Created: 2012-06-15 Last updated: 2012-08-10Bibliographically approved
Warg, L.-E., Bryngelsson, I.-L., Mölleby, G., Vihlborg, P., Hansson, P. & Hansson, A.-S. (2011). Christian Denominations in Central Sweden: sick leave, work enviornment and ill-health. Paper presented at Church Work and Management in Change. The 3rd Conference on Church Leadership and Organizational Change. 15-17 September 2011, Järväenpää, Finland.
Open this publication in new window or tab >>Christian Denominations in Central Sweden: sick leave, work enviornment and ill-health
Show others...
2011 (English)Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

Results in research and statistics in Sweden strongly suggest that the work environment in christian churches could be improved. Fuzzy leadership, in-built structural conflicts and inadequate internal communication are apparent. This study takes its departure from this and examines the work environment in four different christian denominations in central Sweden. The specific aim is to study the reasons behind long term sick leave in order to provide preventive measures to avoid ill-health. The study will be conducted in three phases. In Phase I, data from Statistics Sweden will be compared to information from self-administered questionnares. In Phase II, a questionnaire on psychosocial work environment and health will be distributed to all those employed in the four denominations. In Phase III, interviews with church staff, politicians, trade unions and health workers will be conducted. By integrating all the data, ways to improve the work environment for those employed will be presented.

 

National Category
Medical and Health Sciences
Research subject
Social Medicine
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-159998 (URN)
Conference
Church Work and Management in Change. The 3rd Conference on Church Leadership and Organizational Change. 15-17 September 2011, Järväenpää, Finland
Available from: 2011-10-13 Created: 2011-10-13 Last updated: 2011-12-19Bibliographically approved
Hansson, A.-S., Lytsy, P. & Anderzén, I. (2010). Restart - Return To Work After Long-tem Sickness Absence From Work: A Quasi-experimental Study. WebmedCentral REHABILITATION, 1(12), WMC001209
Open this publication in new window or tab >>Restart - Return To Work After Long-tem Sickness Absence From Work: A Quasi-experimental Study
2010 (English)In: WebmedCentral REHABILITATION, ISSN 2046-1690, Vol. 1, no 12, p. WMC001209-Article in journal (Other academic) Published
Abstract [en]

Background: People with long-term sickness absence due to diffuse health problems are difficult to rehabilitate back to work. In this quasi-experimental study 48 individuals with time-limited sickness benefit were recruited to a return to work (RTW) project. The intervention group (30) participated in a 12-month programme based on a cognitive approach with the aim of strengthening the individuals’ self-esteem and empowerment. The reference group (18) received rehabilitation as usual. Methods: Evaluation methods used for the study group were self-reported questionnaires at baseline, before intervention and at follow-up after 1 year. Results: One year after the intervention 27% had returned to full or part-time work and yet another 10% were in work training and 13% in rehabilitation/treatment with an optimistic back to work prognosis. In the reference group only 1 person had partially (25%) returned to work. Subjectively rated health (SRH) and sleep quality improved following the intervention. MADRS scores decreased during the year for the intervention group. The results support the idea that return to work is an important contributor to better self-perceived mental health for people who have been outside the labour market for a long time. Conclusion: The project shows that long-term sickness absence due to diffuse and subjective health problems is not a permanent condition even in participants with substantial work absences periods. In addition, the importance of structured co-operation between the authorities and the project leaders is supported by previous research.

Keywords
RTW, long-term sick leave, sickness benefit, cognitive intervention approach, co-operation
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
Rehabilitation Medicine
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-140574 (URN)
Available from: 2011-01-10 Created: 2011-01-06 Last updated: 2012-01-04Bibliographically approved
Anderzén, I., Hansson, A.-S., Lytsy, P. & Liljestam Hurtigh, A. (2010). Slutrapport – NySatsa Haninge: Projekt med syfte att främja individens möjligheter till återgång i arbete genom individuell utveckling och vägledning.
Open this publication in new window or tab >>Slutrapport – NySatsa Haninge: Projekt med syfte att främja individens möjligheter till återgång i arbete genom individuell utveckling och vägledning
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Publisher
p. 34
National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-148245 (URN)
Available from: 2011-03-03 Created: 2011-03-03 Last updated: 2015-12-29Bibliographically approved
Holm, L., Torgén, M., Hansson, A.-S., Runeson, R., Josephson, M., Helgesson, M. & Vingård, E. (2010). Återgång i arbete efter sjukskrivning för rörelseorganens sjukdomar och lättare psykisk ohälsa: en systematisk kunskapssammanställning om effekten av interventioner, rehabilitering och exponeringar på arbetet. Göteborg: Göteborgs universitet
Open this publication in new window or tab >>Återgång i arbete efter sjukskrivning för rörelseorganens sjukdomar och lättare psykisk ohälsa: en systematisk kunskapssammanställning om effekten av interventioner, rehabilitering och exponeringar på arbetet
Show others...
2010 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Göteborgs universitet, 2010. p. 112
Series
Arbete och hälsa, ISSN 0346-7821 ; 44 (3)
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
Rehabilitation Medicine
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-140575 (URN)978-91-85971-20-6 (ISBN)
Available from: 2011-01-06 Created: 2011-01-06 Last updated: 2014-03-03
Organisations

Search in DiVA

Show all publications