uu.seUppsala universitets publikasjoner
Endre søk
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Cejie, Katia
Publikasjoner (10 av 60) Visa alla publikasjoner
Berglund, M. & Cejie, K. (2018). Basics of International Taxation: From a Methodological Point of View (2ed.). Uppsala: Iustus förlag
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Basics of International Taxation: From a Methodological Point of View
2018 (engelsk)Bok (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Uppsala: Iustus förlag, 2018. s. 152 Opplag: 2
HSV kategori
Forskningsprogram
Finansrätt
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-372504 (URN)978-91-7678-965-0 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2019-01-07 Laget: 2019-01-07 Sist oppdatert: 2019-09-16bibliografisk kontrollert
Bjuvberg, J. & Cejie, K. (2018). Klimatkompensation och motprestationer - några reflektioner. Svensk skattetidning (8), 528-539
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Klimatkompensation och motprestationer - några reflektioner
2018 (svensk)Inngår i: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, nr 8, s. 528-539Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig) Published
Abstract [sv]

Den 29 juni i år avgjorde HFD för andra gången på kort tid ett mål om avdrag för utgifter för klimatkompensation i inkomstslaget näringsverksamhet.(1) I det aktuella målet var det fråga om avdrag för Arla Foods AB:s (Arla) utgifter för trädplantering i Afrika samt förvärv och makulering av utsläppskrediter. Varken förvaltningsrätten eller kammarrätten medgav avdrag för de aktuella utgifterna, eftersom de ansågs vara inte avdragsgilla gåvor enligt 9 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229, IL). Grunderna för detta var i korta drag att Arla inte erhöll någon motprestation från mottagarna av den ersättning som Arla erlade för klimatkompensationen samt att det inte fanns någon sådan stark anknytning mellan den skattskyldiges verksamhet och klimatkompensationen. Dessa grunder kan utläsas ur tidigare praxis rörande avdrag för bl.a. klimatkompensation och sponsring, som underinstanserna hänvisade till.(2) I detta bidrag refererar vi kort HFD:s avgörande och diskuterar målet i förhållande till tidigare praxis. Syftet med bidraget är att kasta ljus över frågan varför prövningstillstånd meddelades i Arla-målet samt hur man kan se på klimatkompenserande åtgärder utifrån IL.

HSV kategori
Forskningsprogram
Finansrätt
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-372502 (URN)
Tilgjengelig fra: 2019-01-07 Laget: 2019-01-07 Sist oppdatert: 2019-05-22bibliografisk kontrollert
Cejie, K. (2017). Alla dessa val (1ed.). In: Tjernberg, Rendahl, Wendander (Ed.), Festskrift till Christina Moëll: (pp. 55-71). Lund: Juristförlaget i Lund
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Alla dessa val
2017 (svensk)Inngår i: Festskrift till Christina Moëll / [ed] Tjernberg, Rendahl, Wendander, Lund: Juristförlaget i Lund , 2017, 1, s. 55-71Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Lund: Juristförlaget i Lund, 2017 Opplag: 1
HSV kategori
Forskningsprogram
Finansrätt; Europarätt
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-345958 (URN)9789154405725 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2018-03-13 Laget: 2018-03-13 Sist oppdatert: 2018-03-14bibliografisk kontrollert
Cejie, K. (2017). International/Sweden/OECD: The Commentaries on the OECD Model as a Mechanism for Interpretation with Reference to the Swedish Perspective. Bulletin for International Taxation, 71(12), 663-673
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>International/Sweden/OECD: The Commentaries on the OECD Model as a Mechanism for Interpretation with Reference to the Swedish Perspective
2017 (engelsk)Inngår i: Bulletin for International Taxation, ISSN 1819-5490, Vol. 71, nr 12, s. 663-673Artikkel i tidsskrift, Editorial material (Fagfellevurdert) Published
HSV kategori
Forskningsprogram
Finansrätt; Folkrätt
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-347978 (URN)
Tilgjengelig fra: 2018-04-09 Laget: 2018-04-09 Sist oppdatert: 2018-04-18bibliografisk kontrollert
Cejie, K. (2016). Avdrag för valutakursförluster - i  ljuset av Eu-domstolens dom i mål X AB mot Skatteverket (del I). Skattenytt (1-2), 3-16
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Avdrag för valutakursförluster - i  ljuset av Eu-domstolens dom i mål X AB mot Skatteverket (del I)
2016 (svensk)Inngår i: Skattenytt, nr 1-2, s. 3-16Artikkel i tidsskrift, Editorial material (Fagfellevurdert) Published
Abstract [sv]

I juni 2015 meddelade EU-domstolen dom i det svenska målet rörande frågan om avdragsrätt för valutakursförluster. De svenska reglerna utgör inte ett hinder mot etableringsfriheten, trots att avdrag inte medges. I artikeln behandlas frågan om avdragsrätt för valutakursförluster. Artikeln publiceras i två delar. I den första delen (del I) analyseras frågan på ett generellt plan med utgångspunkt i EU-domstolens dom. I den andra delen (del II) analyseras frågan mer specifikt utifrån Högsta förvaltningsdomstolens efterföljande domar på området, men även i förhållande till ett flertal andra svenska inkomstskatteregler.

HSV kategori
Forskningsprogram
Finansrätt; Europarätt
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-280534 (URN)
Tilgjengelig fra: 2016-03-11 Laget: 2016-03-11 Sist oppdatert: 2017-05-04bibliografisk kontrollert
Cejie, K. (2016). Avdrag för valutakursförluster - I ljuset av EU-domstolens dom i mål X AB mot Skatteverket (del II). Skattenytt, 529-551
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Avdrag för valutakursförluster - I ljuset av EU-domstolens dom i mål X AB mot Skatteverket (del II)
2016 (svensk)Inngår i: Skattenytt, ISSN 0809-4187, s. 529-551Artikkel i tidsskrift, Editorial material (Annet vitenskapelig) Published
HSV kategori
Forskningsprogram
Finansrätt; Europarätt
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-308400 (URN)
Tilgjengelig fra: 2016-11-25 Laget: 2016-11-25 Sist oppdatert: 2017-11-29bibliografisk kontrollert
Cejie, K. (2016). Avdrag för valutakursförluster - i ljuset av EU-domstolens dom i mål X AB mot Skatteverket (del III). Skattenytt, 627-638
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Avdrag för valutakursförluster - i ljuset av EU-domstolens dom i mål X AB mot Skatteverket (del III)
2016 (svensk)Inngår i: Skattenytt, ISSN 0809-4187, s. 627-638Artikkel i tidsskrift, Editorial material (Annet vitenskapelig) Published
HSV kategori
Forskningsprogram
Finansrätt; Europarätt
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-308401 (URN)
Tilgjengelig fra: 2016-11-25 Laget: 2016-11-25 Sist oppdatert: 2017-11-29bibliografisk kontrollert
Cejie, K. (2016). The 'Always-Somewhere Approach' in the light of Recent Case Law from the CJEU regarding Swedish Tax Rules. In: Lang (Ed.), CJEU - Recent Develompments in Direct Taxation 2015: (pp. 191-211). Linde Verlag
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>The 'Always-Somewhere Approach' in the light of Recent Case Law from the CJEU regarding Swedish Tax Rules
2016 (engelsk)Inngår i: CJEU - Recent Develompments in Direct Taxation 2015 / [ed] Lang, Linde Verlag , 2016, s. 191-211Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Linde Verlag, 2016
Serie
Series on International Tax Law
HSV kategori
Forskningsprogram
Europarätt; Finansrätt
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-308404 (URN)9783707335316 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2016-11-25 Laget: 2016-11-25 Sist oppdatert: 2017-05-10bibliografisk kontrollert
Cejie, K. (2016). Utflyttningsbeskattning av bolag - ett rättsområde utan slut?. In: Kristoffersson, Olsson och Rendahl (Ed.), Festskrift till Björn Westberg: (pp. 27-47). Iustus förlag
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Utflyttningsbeskattning av bolag - ett rättsområde utan slut?
2016 (svensk)Inngår i: Festskrift till Björn Westberg / [ed] Kristoffersson, Olsson och Rendahl, Iustus förlag, 2016, s. 27-47Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Iustus förlag, 2016
HSV kategori
Forskningsprogram
Europarätt; Finansrätt
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-308403 (URN)9789176789711 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2016-11-25 Laget: 2016-11-25 Sist oppdatert: 2017-05-10bibliografisk kontrollert
Cejie, K. & Hilling, M. (2015). Aktuellt om EU-domstolens domar: direkt beskattning. Skattenytt (4), 239-247
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Aktuellt om EU-domstolens domar: direkt beskattning
2015 (svensk)Inngår i: Skattenytt, ISSN 0346-1254, nr 4, s. 239-247Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [sv]

Följande mål analyseras i artikeln: Kronos, Verest & Gerards, van Caster, Blanco och Fabretti mot Agenzia delle Entrate, Kommissionen mot Storbritannien och Nordirland, Kommissionen mot Spanien, Q och Kommissionen mot Storbtiattnien och Nordirland.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Visby: Eddy, 2015
HSV kategori
Forskningsprogram
Europarätt; Finansrätt
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-268937 (URN)
Tilgjengelig fra: 2015-12-11 Laget: 2015-12-11 Sist oppdatert: 2017-12-01bibliografisk kontrollert
Prosjekter
Direkta skatter och sociala avgifter i gränsöverskridande situationer; Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen
Organisasjoner