uu.seUppsala universitets publikationer
Ändra sökning
Länk till posten
Permanent länk

Direktlänk
BETA
Cejie, Katia
Publikationer (10 of 60) Visa alla publikationer
Berglund, M. & Cejie, K. (2018). Basics of International Taxation: From a Methodological Point of View (2ed.). Uppsala: Iustus förlag
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Basics of International Taxation: From a Methodological Point of View
2018 (Engelska)Bok (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Uppsala: Iustus förlag, 2018. s. 152 Upplaga: 2
Nationell ämneskategori
Juridik
Forskningsämne
Finansrätt
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-372504 (URN)978-91-7678-965-0 (ISBN)
Tillgänglig från: 2019-01-07 Skapad: 2019-01-07 Senast uppdaterad: 2019-09-16Bibliografiskt granskad
Bjuvberg, J. & Cejie, K. (2018). Klimatkompensation och motprestationer - några reflektioner. Svensk skattetidning (8), 528-539
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Klimatkompensation och motprestationer - några reflektioner
2018 (Svenska)Ingår i: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, nr 8, s. 528-539Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt) Published
Abstract [sv]

Den 29 juni i år avgjorde HFD för andra gången på kort tid ett mål om avdrag för utgifter för klimatkompensation i inkomstslaget näringsverksamhet.(1) I det aktuella målet var det fråga om avdrag för Arla Foods AB:s (Arla) utgifter för trädplantering i Afrika samt förvärv och makulering av utsläppskrediter. Varken förvaltningsrätten eller kammarrätten medgav avdrag för de aktuella utgifterna, eftersom de ansågs vara inte avdragsgilla gåvor enligt 9 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229, IL). Grunderna för detta var i korta drag att Arla inte erhöll någon motprestation från mottagarna av den ersättning som Arla erlade för klimatkompensationen samt att det inte fanns någon sådan stark anknytning mellan den skattskyldiges verksamhet och klimatkompensationen. Dessa grunder kan utläsas ur tidigare praxis rörande avdrag för bl.a. klimatkompensation och sponsring, som underinstanserna hänvisade till.(2) I detta bidrag refererar vi kort HFD:s avgörande och diskuterar målet i förhållande till tidigare praxis. Syftet med bidraget är att kasta ljus över frågan varför prövningstillstånd meddelades i Arla-målet samt hur man kan se på klimatkompenserande åtgärder utifrån IL.

Nationell ämneskategori
Juridik och samhälle
Forskningsämne
Finansrätt
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-372502 (URN)
Tillgänglig från: 2019-01-07 Skapad: 2019-01-07 Senast uppdaterad: 2019-05-22Bibliografiskt granskad
Cejie, K. (2017). Alla dessa val (1ed.). In: Tjernberg, Rendahl, Wendander (Ed.), Festskrift till Christina Moëll: (pp. 55-71). Lund: Juristförlaget i Lund
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Alla dessa val
2017 (Svenska)Ingår i: Festskrift till Christina Moëll / [ed] Tjernberg, Rendahl, Wendander, Lund: Juristförlaget i Lund , 2017, 1, s. 55-71Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Lund: Juristförlaget i Lund, 2017 Upplaga: 1
Nationell ämneskategori
Juridik och samhälle
Forskningsämne
Finansrätt; Europarätt
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-345958 (URN)9789154405725 (ISBN)
Tillgänglig från: 2018-03-13 Skapad: 2018-03-13 Senast uppdaterad: 2018-03-14Bibliografiskt granskad
Cejie, K. (2017). International/Sweden/OECD: The Commentaries on the OECD Model as a Mechanism for Interpretation with Reference to the Swedish Perspective. Bulletin for International Taxation, 71(12), 663-673
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>International/Sweden/OECD: The Commentaries on the OECD Model as a Mechanism for Interpretation with Reference to the Swedish Perspective
2017 (Engelska)Ingår i: Bulletin for International Taxation, ISSN 1819-5490, Vol. 71, nr 12, s. 663-673Artikel i tidskrift, Editorial material (Refereegranskat) Published
Nationell ämneskategori
Juridik (exklusive juridik och samhälle)
Forskningsämne
Finansrätt; Folkrätt
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-347978 (URN)
Tillgänglig från: 2018-04-09 Skapad: 2018-04-09 Senast uppdaterad: 2018-04-18Bibliografiskt granskad
Cejie, K. (2016). Avdrag för valutakursförluster - i  ljuset av Eu-domstolens dom i mål X AB mot Skatteverket (del I). Skattenytt (1-2), 3-16
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Avdrag för valutakursförluster - i  ljuset av Eu-domstolens dom i mål X AB mot Skatteverket (del I)
2016 (Svenska)Ingår i: Skattenytt, nr 1-2, s. 3-16Artikel i tidskrift, Editorial material (Refereegranskat) Published
Abstract [sv]

I juni 2015 meddelade EU-domstolen dom i det svenska målet rörande frågan om avdragsrätt för valutakursförluster. De svenska reglerna utgör inte ett hinder mot etableringsfriheten, trots att avdrag inte medges. I artikeln behandlas frågan om avdragsrätt för valutakursförluster. Artikeln publiceras i två delar. I den första delen (del I) analyseras frågan på ett generellt plan med utgångspunkt i EU-domstolens dom. I den andra delen (del II) analyseras frågan mer specifikt utifrån Högsta förvaltningsdomstolens efterföljande domar på området, men även i förhållande till ett flertal andra svenska inkomstskatteregler.

Nationell ämneskategori
Juridik och samhälle
Forskningsämne
Finansrätt; Europarätt
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-280534 (URN)
Tillgänglig från: 2016-03-11 Skapad: 2016-03-11 Senast uppdaterad: 2017-05-04Bibliografiskt granskad
Cejie, K. (2016). Avdrag för valutakursförluster - I ljuset av EU-domstolens dom i mål X AB mot Skatteverket (del II). Skattenytt, 529-551
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Avdrag för valutakursförluster - I ljuset av EU-domstolens dom i mål X AB mot Skatteverket (del II)
2016 (Svenska)Ingår i: Skattenytt, ISSN 0809-4187, s. 529-551Artikel i tidskrift, Editorial material (Övrigt vetenskapligt) Published
Nationell ämneskategori
Juridik och samhälle
Forskningsämne
Finansrätt; Europarätt
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-308400 (URN)
Tillgänglig från: 2016-11-25 Skapad: 2016-11-25 Senast uppdaterad: 2017-11-29Bibliografiskt granskad
Cejie, K. (2016). Avdrag för valutakursförluster - i ljuset av EU-domstolens dom i mål X AB mot Skatteverket (del III). Skattenytt, 627-638
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Avdrag för valutakursförluster - i ljuset av EU-domstolens dom i mål X AB mot Skatteverket (del III)
2016 (Svenska)Ingår i: Skattenytt, ISSN 0809-4187, s. 627-638Artikel i tidskrift, Editorial material (Övrigt vetenskapligt) Published
Nationell ämneskategori
Juridik och samhälle
Forskningsämne
Finansrätt; Europarätt
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-308401 (URN)
Tillgänglig från: 2016-11-25 Skapad: 2016-11-25 Senast uppdaterad: 2017-11-29Bibliografiskt granskad
Cejie, K. (2016). The 'Always-Somewhere Approach' in the light of Recent Case Law from the CJEU regarding Swedish Tax Rules. In: Lang (Ed.), CJEU - Recent Develompments in Direct Taxation 2015: (pp. 191-211). Linde Verlag
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>The 'Always-Somewhere Approach' in the light of Recent Case Law from the CJEU regarding Swedish Tax Rules
2016 (Engelska)Ingår i: CJEU - Recent Develompments in Direct Taxation 2015 / [ed] Lang, Linde Verlag , 2016, s. 191-211Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Linde Verlag, 2016
Serie
Series on International Tax Law
Nationell ämneskategori
Juridik och samhälle
Forskningsämne
Europarätt; Finansrätt
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-308404 (URN)9783707335316 (ISBN)
Tillgänglig från: 2016-11-25 Skapad: 2016-11-25 Senast uppdaterad: 2017-05-10Bibliografiskt granskad
Cejie, K. (2016). Utflyttningsbeskattning av bolag - ett rättsområde utan slut?. In: Kristoffersson, Olsson och Rendahl (Ed.), Festskrift till Björn Westberg: (pp. 27-47). Iustus förlag
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Utflyttningsbeskattning av bolag - ett rättsområde utan slut?
2016 (Svenska)Ingår i: Festskrift till Björn Westberg / [ed] Kristoffersson, Olsson och Rendahl, Iustus förlag, 2016, s. 27-47Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Iustus förlag, 2016
Nationell ämneskategori
Juridik och samhälle
Forskningsämne
Europarätt; Finansrätt
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-308403 (URN)9789176789711 (ISBN)
Tillgänglig från: 2016-11-25 Skapad: 2016-11-25 Senast uppdaterad: 2017-05-10Bibliografiskt granskad
Cejie, K. & Hilling, M. (2015). Aktuellt om EU-domstolens domar: direkt beskattning. Skattenytt (4), 239-247
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Aktuellt om EU-domstolens domar: direkt beskattning
2015 (Svenska)Ingår i: Skattenytt, ISSN 0346-1254, nr 4, s. 239-247Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [sv]

Följande mål analyseras i artikeln: Kronos, Verest & Gerards, van Caster, Blanco och Fabretti mot Agenzia delle Entrate, Kommissionen mot Storbritannien och Nordirland, Kommissionen mot Spanien, Q och Kommissionen mot Storbtiattnien och Nordirland.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Visby: Eddy, 2015
Nationell ämneskategori
Juridik (exklusive juridik och samhälle)
Forskningsämne
Europarätt; Finansrätt
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-268937 (URN)
Tillgänglig från: 2015-12-11 Skapad: 2015-12-11 Senast uppdaterad: 2017-12-01Bibliografiskt granskad
Projekt
Direkta skatter och sociala avgifter i gränsöverskridande situationer; Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen; Publikationer
Cejie, K., Herzfelt Olsson, p., Ahlberg, K. & Erhag, T. (2019). Likabehandlingsprincipens olika ansikten: Om samspelet mellan arbetsrätt, skatterätt och socialförsäkringsrätt vid gränsöverskridande arbete (1ed.). uppsala: Iustus förlag
Organisationer

Sök vidare i DiVA

Visa alla publikationer