uu.seUppsala universitets publikationer
Ändra sökning
Länk till posten
Permanent länk

Direktlänk
BETA
Hansson, Ann-Sophie
Publikationer (10 of 28) Visa alla publikationer
Hansson, A.-S. (2016). Tvåårsuppföljning av coachprojektet. Västerås: Samordningsförbundet Västerås
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Tvåårsuppföljning av coachprojektet
2016 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

Tvåårsuppföljningen av coachprojektet visar, enligt vår bedömning, på en god stabilitet både vad gäller deltagarnas minskade sjukskrivning och upplevda psykiska hälsa. De flesta (80 %) har alltså inte bara återfått arbetsförmågan helt eller delvis, utan av de som intervjuats upplever många också en förbättrad livskvalitet. De intervjuade (42), är samtliga mycket nöjda med sitt deltagande i projektet, och anger att de fått verktyg för att hantera sin situation i framtiden. Vi menar att hållbarheten vad gäller sjukskrivning och hälsa är god. Sjukskrivningsdata för den grupp vi använt som referensgrupp har också analyserats efter två år och resultatet för sjukskrivningar visar på icke signifikanta resultat för båda grupperna. Samtidigt är det fler sjukskrivna (procentuellt sett) i referensgruppen jämfört med coachgruppen.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Västerås: Samordningsförbundet Västerås, 2016. s. 10
Nyckelord
rehabilitering
Nationell ämneskategori
Medicin och hälsovetenskap
Forskningsämne
Rehabiliteringsmedicin
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-308317 (URN)
Projekt
Samordnad Forskning kring Arbetslivsinriktad RehabiliteringsInsatser (SAFARI)
Anmärkning

Uppföljningsstudien av coachprojektet är finansierad av Samordningsförbundet i Västerås.

Tillgänglig från: 2016-11-24 Skapad: 2016-11-24 Senast uppdaterad: 2016-12-06Bibliografiskt granskad
Hansson, A.-S. (2015). Coachning som rehabiliteringsmetod vid psykisk ohälsa. Psykisk Hälsa, 56(2), 72-81
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Coachning som rehabiliteringsmetod vid psykisk ohälsa
2015 (Svenska)Ingår i: Psykisk Hälsa, ISSN 0033-3212, Vol. 56, nr 2, s. 72-81Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt) Published
Nyckelord
rehabilitering, psykisk ohälsa, coachning
Nationell ämneskategori
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
Forskningsämne
Socialmedicin
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-253704 (URN)
Tillgänglig från: 2015-06-01 Skapad: 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2015-06-03Bibliografiskt granskad
Hansson, P., Hansson, A.-S. & Warg, L.-E. (2014). Arbetsmiljön i samfunden ifrågasatt. Svensk kyrkotidning, 110(10), 299-301
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Arbetsmiljön i samfunden ifrågasatt
2014 (Svenska)Ingår i: Svensk kyrkotidning, ISSN 0346-2153, Vol. 110, nr 10, s. 299-301Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt) Published
Nyckelord
arbtesmiljö, sjukskrivning, kristna samfund
Nationell ämneskategori
Medicin och hälsovetenskap Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
Forskningsämne
Socialmedicin
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-234576 (URN)
Projekt
Religiösa samfund i DUST-länen: Sjukfrånvaro, arbetsmiljö och ohälsa
Forskningsfinansiär
AFA Försäkring
Tillgänglig från: 2014-10-21 Skapad: 2014-10-21 Senast uppdaterad: 2017-12-05Bibliografiskt granskad
Hansson, A.-S. (2014). Coachning som rehabiliteringsmetod. Västerås: Samordningsförbundet i Västerås
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Coachning som rehabiliteringsmetod
2014 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

Av de 100 deltagare, 74 kvinnor och 26 män, som inkluderades i projektet har 86 avslutat coachprogrammet. Av dem har 69 personer (80 %) vid 12 månaders uppföljningen minskat sin sjukskrivningsgrad och återgått helt eller delvis i arbete. I referensgruppen var det 78 % som minskat sin sjukskrivningsgrad. Det var 21 personer (24 %) som var fortsatt sjukskrivna på 100 % vid coachningens avslut, och efter 12 månader var det 16 personer (19 %). I referensgruppen var motsvarande siffror 30 respektive 22 %. Alltså något större andel sjukskrivna i referensgruppen både efter 6 och 12 månader. Samtidigt var det fler helt ”friska” i referensgruppen efter 12 månader, 68 % jämfört med coachgruppen där det bara var 63 %. Totalt är det ett bortfall på 14 personer av olika skäl. Resultatet av självskattade variabler som allmän hälsa, depressionsdjup, utmattningssyndrom, ångest och hälsorelaterad livskvalitet som vid start lång sämre till än riktvärdena förbättrades markant både vid 6 och 12 månaders mätningar till att ligga bättre än riktvärdena. Det indikerar att deltagarnas psykiska hälsa kontinuerligt förbättrats under projektet gång. En majoritet av de 86 deltagarna anger att coachningen inneburit en stor positiv förändring både vad gäller arbetsåtergång och livskvalitet. Den hälsoekonomiska rapporten visar att: samhällsbesparingarna är 80 tkr/ person jämfört med referensgruppen ca 74 tkr/person. Den hälsorelaterade livskvaliteten förbättrades signifikant.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Västerås: Samordningsförbundet i Västerås, 2014. s. 43
Nationell ämneskategori
Hälsovetenskaper
Forskningsämne
Rehabiliteringsmedicin
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-308311 (URN)
Projekt
SAmordnad Forskning kring Arbetslivsinriktad RehabiliteringsInsatser (SAFARI)
Anmärkning

Projektet är finansierat av Västmanlands Läns Landsting och Samordningsförbundet Västerås 

Tillgänglig från: 2016-11-24 Skapad: 2016-11-24 Senast uppdaterad: 2016-11-24Bibliografiskt granskad
Warg, L.-E., Mölleby, G., Hansson, A.-S., Vihlborg, P., Hansson, P. & Bryngelsson, I.-L. (2013). ”KYRKAN ÄR NOG EN LITE SPECIELL ARBETSPLATS” Arbetsmiljö, ohälsa, sjukskrivning i fyra kristna samfund: Slutrapport till AFA Försäkring angående projektet ”Religiösa samfund i DUSTLänen:Sjukfrånvaro, arbetsmiljö och ohälsa”, mars 2013. Dnr 100020. Örebro
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>”KYRKAN ÄR NOG EN LITE SPECIELL ARBETSPLATS” Arbetsmiljö, ohälsa, sjukskrivning i fyra kristna samfund: Slutrapport till AFA Försäkring angående projektet ”Religiösa samfund i DUSTLänen:Sjukfrånvaro, arbetsmiljö och ohälsa”, mars 2013. Dnr 100020
Visa övriga...
2013 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

Rapporten redovisar material från empiriska undersökningar med fokus påarbetsmiljön inom fyra kristna samfund, Svenska kyrkan, Svenska missionskyrkan,Svenska baptistsamfundet och Pingströrelsen. Samfunden låg i Sörmlands län,Västmanlands län, Värmlands län samt Örebro län (DUST‐länen). I FAS I jämfördes desamfundsanställda i DUST‐länen med en grupp ur den arbetande befolkningen i sammalän med avseende på långtidssjukskrivningar. De samfundsanställda uppvisade intehögre eller annorlunda siffror rörande långtidssjukskrivningar, än den arbetandebefolkningen under perioden 2001 – 2009. I FAS II distribuerades en arbetsmiljöenkättill samtliga samfundsanställda inom DUST‐länen, totalt 3 436 anställda (svarsfrekvens61 %). De samfundsanställda uppvisade i jämförelser med en referensgrupp (2 010personer i de nordiska länderna), överlag inte någon annorlunda eller speciellt dåligarbetsmiljö. När vi analyserade de samfundsanställda inbördes om deras värderingarskilde sig från församlingens erhöll vi dock skillnader. Stora värderingsskillnadersignalerade en sämre upplevd arbetsmiljö och även fler långtidssjukskrivningar. Fördem som angav värderingsskillnader noteras överrisker (oddskvoter) för flera avfrågorna i intervallet 4,12 – 5,19 vilket inom arbetsmiljöforskningen anses som myckethöga överrisker. I FAS III intervjuades samfundsanställda samt personer med kunskapom samfundsarbete. Bilden som tecknades var att ledarfunktionen var viktig för enfungerande bra arbetsmiljö. Intervjupersonerna önskade en snabb handläggning avarbetsmiljöproblem, man var dock inte alltid övertygad om att samfunden hadekunskap/verktyg att identifiera problem eller att åtgärda dessa. I rapportenrekommenderas att samfunden följer Arbetsmiljölagen och det systematiskaarbetsmiljöarbete som finns för att hjälpa arbetsplatser att själva övervaka, identifieraoch åtgärda arbetsmiljöproblem. Mer forskning om betydelsen av värderingsskillnaderoch arbetsmiljö efterlyses.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Örebro: , 2013. s. 78
Nyckelord
sjukskrivning, psykosocial arbetsmiljö, kyrkor
Nationell ämneskategori
Medicin och hälsovetenskap Arbetsmedicin och miljömedicin
Forskningsämne
Arbets- och miljömedicin
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-197203 (URN)
Projekt
Religiösa samfund i DUSTLänen: Sjukfrånvaro, arbetsmiljö och ohälsa
Tillgänglig från: 2013-03-19 Skapad: 2013-03-19 Senast uppdaterad: 2018-01-11Bibliografiskt granskad
Warg, L.-E., Bryngelsson, I.-L., Mölleby, G., Hansson, P., Hansson, A.-S. & Vihlborg, P. (2012). Christian Denominations in Central Sweden: Sick leave, work environment and ill-health. In: Kati Niemelä (Ed.), Church Work and Management in Change (pp. 156-167). Tampere: Church Research Institute
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Christian Denominations in Central Sweden: Sick leave, work environment and ill-health
Visa övriga...
2012 (Engelska)Ingår i: Church Work and Management in Change / [ed] Kati Niemelä, Tampere: Church Research Institute , 2012, s. 156-167Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Tampere: Church Research Institute, 2012
Nyckelord
Church of Sweden, sick leave, christian denominations, work environment, psychosocial factors, values
Nationell ämneskategori
Medicin och hälsovetenskap
Forskningsämne
Socialmedicin; Pedagogik
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-176023 (URN)978-951-693-315-6 (ISBN)
Tillgänglig från: 2012-06-15 Skapad: 2012-06-15 Senast uppdaterad: 2012-08-10Bibliografiskt granskad
Warg, L.-E., Bryngelsson, I.-L., Mölleby, G., Vihlborg, P., Hansson, P. & Hansson, A.-S. (2011). Christian Denominations in Central Sweden: sick leave, work enviornment and ill-health. Paper presented at Church Work and Management in Change. The 3rd Conference on Church Leadership and Organizational Change. 15-17 September 2011, Järväenpää, Finland.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Christian Denominations in Central Sweden: sick leave, work enviornment and ill-health
Visa övriga...
2011 (Engelska)Konferensbidrag, Publicerat paper (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [en]

Results in research and statistics in Sweden strongly suggest that the work environment in christian churches could be improved. Fuzzy leadership, in-built structural conflicts and inadequate internal communication are apparent. This study takes its departure from this and examines the work environment in four different christian denominations in central Sweden. The specific aim is to study the reasons behind long term sick leave in order to provide preventive measures to avoid ill-health. The study will be conducted in three phases. In Phase I, data from Statistics Sweden will be compared to information from self-administered questionnares. In Phase II, a questionnaire on psychosocial work environment and health will be distributed to all those employed in the four denominations. In Phase III, interviews with church staff, politicians, trade unions and health workers will be conducted. By integrating all the data, ways to improve the work environment for those employed will be presented.

 

Nationell ämneskategori
Medicin och hälsovetenskap
Forskningsämne
Socialmedicin
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-159998 (URN)
Konferens
Church Work and Management in Change. The 3rd Conference on Church Leadership and Organizational Change. 15-17 September 2011, Järväenpää, Finland
Tillgänglig från: 2011-10-13 Skapad: 2011-10-13 Senast uppdaterad: 2011-12-19Bibliografiskt granskad
Hansson, A.-S., Lytsy, P. & Anderzén, I. (2010). Restart - Return To Work After Long-tem Sickness Absence From Work: A Quasi-experimental Study. WebmedCentral REHABILITATION, 1(12), WMC001209
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Restart - Return To Work After Long-tem Sickness Absence From Work: A Quasi-experimental Study
2010 (Engelska)Ingår i: WebmedCentral REHABILITATION, ISSN 2046-1690, Vol. 1, nr 12, s. WMC001209-Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt) Published
Abstract [en]

Background: People with long-term sickness absence due to diffuse health problems are difficult to rehabilitate back to work. In this quasi-experimental study 48 individuals with time-limited sickness benefit were recruited to a return to work (RTW) project. The intervention group (30) participated in a 12-month programme based on a cognitive approach with the aim of strengthening the individuals’ self-esteem and empowerment. The reference group (18) received rehabilitation as usual. Methods: Evaluation methods used for the study group were self-reported questionnaires at baseline, before intervention and at follow-up after 1 year. Results: One year after the intervention 27% had returned to full or part-time work and yet another 10% were in work training and 13% in rehabilitation/treatment with an optimistic back to work prognosis. In the reference group only 1 person had partially (25%) returned to work. Subjectively rated health (SRH) and sleep quality improved following the intervention. MADRS scores decreased during the year for the intervention group. The results support the idea that return to work is an important contributor to better self-perceived mental health for people who have been outside the labour market for a long time. Conclusion: The project shows that long-term sickness absence due to diffuse and subjective health problems is not a permanent condition even in participants with substantial work absences periods. In addition, the importance of structured co-operation between the authorities and the project leaders is supported by previous research.

Nyckelord
RTW, long-term sick leave, sickness benefit, cognitive intervention approach, co-operation
Nationell ämneskategori
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
Forskningsämne
Rehabiliteringsmedicin
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-140574 (URN)
Tillgänglig från: 2011-01-10 Skapad: 2011-01-06 Senast uppdaterad: 2012-01-04Bibliografiskt granskad
Anderzén, I., Hansson, A.-S., Lytsy, P. & Liljestam Hurtigh, A. (2010). Slutrapport – NySatsa Haninge: Projekt med syfte att främja individens möjligheter till återgång i arbete genom individuell utveckling och vägledning.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Slutrapport – NySatsa Haninge: Projekt med syfte att främja individens möjligheter till återgång i arbete genom individuell utveckling och vägledning
2010 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Förlag
s. 34
Nationell ämneskategori
Medicin och hälsovetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-148245 (URN)
Tillgänglig från: 2011-03-03 Skapad: 2011-03-03 Senast uppdaterad: 2015-12-29Bibliografiskt granskad
Holm, L., Torgén, M., Hansson, A.-S., Runeson, R., Josephson, M., Helgesson, M. & Vingård, E. (2010). Återgång i arbete efter sjukskrivning för rörelseorganens sjukdomar och lättare psykisk ohälsa: en systematisk kunskapssammanställning om effekten av interventioner, rehabilitering och exponeringar på arbetet. Göteborg: Göteborgs universitet
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Återgång i arbete efter sjukskrivning för rörelseorganens sjukdomar och lättare psykisk ohälsa: en systematisk kunskapssammanställning om effekten av interventioner, rehabilitering och exponeringar på arbetet
Visa övriga...
2010 (Svenska)Bok (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Göteborg: Göteborgs universitet, 2010. s. 112
Serie
Arbete och hälsa, ISSN 0346-7821 ; 44 (3)
Nationell ämneskategori
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
Forskningsämne
Rehabiliteringsmedicin
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-140575 (URN)978-91-85971-20-6 (ISBN)
Tillgänglig från: 2011-01-06 Skapad: 2011-01-06 Senast uppdaterad: 2014-03-03
Organisationer

Sök vidare i DiVA

Visa alla publikationer