uu.seUppsala University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Tornstam, Lars
Publications (10 of 123) Show all publications
Tornstam, L. (2012). The Theory of Gerotranscendence (1ed.). In: Hether J. Gibson & Jerome F. Singleton (Ed.), Leisure and Aging: Theory and Practice (pp. 47-47). Leeds: Human Kinetics
Open this publication in new window or tab >>The Theory of Gerotranscendence
2012 (English)In: Leisure and Aging: Theory and Practice / [ed] Hether J. Gibson & Jerome F. Singleton, Leeds: Human Kinetics , 2012, 1, p. 47-47Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Leeds: Human Kinetics, 2012 Edition: 1
Keywords
Gerotranscendence
National Category
Social Psychology
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-166895 (URN)0-7360-9463-6 (ISBN)
Available from: 2012-01-16 Created: 2012-01-16 Last updated: 2012-04-05Bibliographically approved
Tornstam, L. (2011). Maturing into Gerotranscendence. The Journal of TransPersonal Psychology, 43(2), 166-180
Open this publication in new window or tab >>Maturing into Gerotranscendence
2011 (English)In: The Journal of TransPersonal Psychology, ISSN 022-524X, Vol. 43, no 2, p. 166-180Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

According to the empirically based theory of gerotranscendence, the individual moving toward gerotranscendence may experience a series of gerotranscendental changes or developments. These include a redefinition of the self and of relationships to others, as well as a new understanding of fundamental existential questions. It is not farfetched to associate this with a kind of transpersonal development. Gerotranscendence, however, does not imply any state of withdrawal or disengagement, as is sometimes believed. It is not the old disengagement theory in a new disguise. Rather, it is a theory describing a developmental pattern that goes beyond the old dualism of activity and disengagement. Research in various parts of the world confirms the existence of gerotranscendence, and lately a promising new type of counseling based on the theory has been created in countries as widely dispersed as Sweden and Taiwan.

Author Note: The theory of gerotranscendence was born, almost 25 years ago, to address what I saw as a mismatch between present theories in social gerontology and some existing empirical data. Based on intellectual input from scholars such as Jung and Erikson, together with qualitative as well as quantitative data, I have been able to capture a certain kind of positive aging in a grounded-theory-like concept I have called gerotranscendence. The theory suggests that human aging includes a potential to mature into a new outlook on and understanding of life. Gerotranscendence implies a shift in meta-perspective, from a materialistic and rational view of the world to a more cosmic and transcendent one, normally accompanied by an increase in life satisfaction.

Place, publisher, year, edition, pages
Palo Alto: Transpersonal Institute, 2011
Keywords
Gerotranscendence
National Category
Sociology
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-172266 (URN)
Available from: 2012-04-03 Created: 2012-04-03 Last updated: 2012-04-05Bibliographically approved
Tornstam, L. (2011). På jakt efter Det goda åldrandet. Äldreomsorg, 28(5), 10-13
Open this publication in new window or tab >>På jakt efter Det goda åldrandet
2011 (Swedish)In: Äldreomsorg, ISSN 1403-7025, Vol. 28, no 5, p. 10-13Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Solna: Hemtjänst förlag, 2011
Keywords
Äldreomsorg, gerotranscendens
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-162209 (URN)
Available from: 2011-11-27 Created: 2011-11-27 Last updated: 2012-04-24Bibliographically approved
Tornstam, L. (2011). Socialgerontologi: Socionomers tysta kompetensområdesrevolution. Socionomen (2), 19-23
Open this publication in new window or tab >>Socialgerontologi: Socionomers tysta kompetensområdesrevolution
2011 (Swedish)In: Socionomen, ISSN 0283-1929, no 2, p. 19-23Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Akademikerförbundet SSR, 2011
Keywords
Gerotranscendens, socialt arbete
National Category
Social Work
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-154231 (URN)
Available from: 2011-05-27 Created: 2011-05-27 Last updated: 2012-04-16Bibliographically approved
Tornstam, L. (2011). Åldrandets socialpsykologi:   (8ed.). Stockholm: Norstedt
Open this publication in new window or tab >>Åldrandets socialpsykologi:  
2011 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Norstedt, 2011. p. 349 Edition: 8
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-141671 (URN)978-91-1-302970-2 (ISBN)
Available from: 2011-01-12 Created: 2011-01-12 Last updated: 2012-04-24Bibliographically approved
Tornstam, L., Rydell, M., Vik, I. & Öberg, E. (2010). Ensamheten i Sverige 1985-2008. Uppsala: Sociologiska inst.
Open this publication in new window or tab >>Ensamheten i Sverige 1985-2008
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Ensamheten inte mer utbredd 2008 jämför med 1985

År 2008 upprepades vid sociologiska institutionen, Uppsala universitet en ensamhetsstudie som tidigare gjorts år 1985. År 1985 var det 49 procent av den vuxna befolkningen i åldrarna 25-79 år som ofta eller ibland kände ensamhet. År 2008 hade den siffran sjunkit till 42 procent. Oftast och star­kast ensamhet känner man då som nu bland de unga, inte bland de äldre som vi ofta är be­nägna att tro. Kvinnor kände 1985 också aningen  mer ensamhet jämfört med männen, vilket också gäller den nya undersökningen 2008, som innefattar 1 742 svenskar i åldrarna 20-90 år.

Ensamhet är en mix av olika känslor

I studien skiljs mellan olika sorters ensamhet, varav också en är självvald och positiv. Den negativa känslan av ensamheten är egentligen mix av delkänslor där bl.a. sådant som nedvärdering, alie­nation, självömkan och desperation utgör ingredienser. Känslomixen ser olika ut för olika kategorier människor, där kvinnor under 50 avviker genom att i sin ensamhetskänsla ha hög inblandning av just de nämnda känsloingredienserna. Män 50+ har å andra sidan en låg in­blandning av dessa känsloingredienser, men istället mer av det som kallas ”skamset undfly­ende”.

Många olika orsaker till ensamhet

Åtta distinkt åtskilda grupper av självupplevda orsaker till ensamhet kan särskiljas: man är utan närrelation, är alienerad, är avvikande, har otillräckliga vänskapsband, befinner sig där man inte vill vara, inte är intresserad av andra, saknar transportmedel, har påtvingat umgänge. De yngre re­spondenterna tenderar att framhäva orsaker som att vara alienerad, avvikande och ha otill­räckliga vänskapsband, medan de äldre respondenterna istället framhåller att vara utan närre­lation, att inte vara intresserad av andra, samt att sakna transportmedel.

Otrygg barndom sammanhänger med ensamhet i vuxen ålder – hela livet

De respondenter som beskriver att barndomen var mindre trygg, eller att man hade svårt att få vänner som barn, eller att man hade svårt etablera kontakt med det motsatta könet, rapporterar också mer och intensivare ensamhetskänslor i vuxen ålder.

Åtgärderna mot ensamhet ofta mindre funktionella

Det allra vanligaste är att man tittar på TV – som inte hjälper. Det finns dock en hel repertoar av åtgärder som klassificerats i sju olika kategorier. Hit hör fokuserad aktivitet, som bl.a. in­nebär att man ringer eller besöker någon; tröstkonsumtion, inåtvändhet, förströelse, bedöv­ning, eskapism och arbete.  Den fokuserade aktiviteten, som också är mest effektiv mot en­samhetskänslorna, används i högre grad av kvinnor, som dock samtidigt mer än männen ägnar sig åt tröstkonsumtion och inåtvändhet. Män, å andra sidan, ägnar sig i högre grad åt eskapism (musicerande, drickande), som inte hjälper, samt och åt arbete.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Sociologiska inst., 2010. p. 114
Keywords
Ensamhet, barndom, känslor, emotioner, isolering
National Category
Sociology
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-112304 (URN)
Available from: 2010-01-15 Created: 2010-01-13 Last updated: 2012-03-13Bibliographically approved
Hyse, K. & Tornstam, L. (2009). Recognizing Aspects of Oneself in the Theory of Gerotranscendence. Uppsala: Dept. of Sociology
Open this publication in new window or tab >>Recognizing Aspects of Oneself in the Theory of Gerotranscendence
2009 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

The theory of gerotranscendence describes a development involving new understandings of the self, relationships to others, and fundamental existential questions. When learning about the theory, individuals frequently claim that they recognize aspects of themselves in it. This represents a bottom-up relationship between reality and theory, where the validity of a theory is spontaneously confirmed by individuals of flesh and blood – not by any formal theory testing procedure. But what does it really mean to recognize aspects of oneself in a scientific theory, and how should such recognition be understood?

The present paper reports on an in-depth study of a single individual case of such recognition or identification. The informant had first learned about the theory of gerotranscendence through a short presentation on a TV program. Because she felt she was familiar with aspects of the theory and saw them in herself, she emailed her insights to the second author. This self-report was followed by lengthy in-depth interviews with the informant conducted by the first author. The interviews revealed how this active, alert and mentally healthy subject had felt an immense relief and happiness when she learned about the theory, because the theory presented evidence that the development she was experiencing was both normal and healthy. A narrative analysis suggests that the informant’s individual life, including positively handled crises and turning points in a life course category labeled ‘Life as a hurdle race’, has paved the way for certain reevaluations and reconsiderations that may be prerequisites for the development of gerotranscendence. The informant’s earlier notes in diaries and small booklets rule out any suspicion that the life story she presented may have been tailored to fit the theory.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Dept. of Sociology, 2009. p. 27
Keywords
Gerotranscendence
National Category
Sociology
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-98591 (URN)
Available from: 2009-03-04 Created: 2009-02-27 Last updated: 2012-03-13Bibliographically approved
Tornstam, L. (2009). Vår välfärd som äldre: förr, nu och i framtiden.
Open this publication in new window or tab >>Vår välfärd som äldre: förr, nu och i framtiden
2009 (Swedish)Conference paper, Published paper (Other (popular science, discussion, etc.))
Keywords
åldrande, äldreomsorg, välfärd
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-99324 (URN)
Available from: 2009-03-12 Created: 2009-03-12 Last updated: 2012-05-16Bibliographically approved
Tornstam, L. (2008). Att växa till vishet. In: Halve livet: artikler om aldring og livsløp (pp. 45-52). Bergen: Fagbokforlaget
Open this publication in new window or tab >>Att växa till vishet
2008 (Swedish)In: Halve livet: artikler om aldring og livsløp, Bergen: Fagbokforlaget , 2008, p. 45-52Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Bergen: Fagbokforlaget, 2008
Keywords
Vishet, socialgerontologi, åldrande
National Category
Sociology
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-87001 (URN)978-82-450-0787-9 (ISBN)
Available from: 2008-12-15 Created: 2008-12-12 Last updated: 2012-05-03Bibliographically approved
Tornstam, L. (2008). From Global Solidarity to Individualism: A 23 year comparative perspective on certain changes in Swedish value preferences. Department of Sociology, Uppsala University
Open this publication in new window or tab >>From Global Solidarity to Individualism: A 23 year comparative perspective on certain changes in Swedish value preferences
2008 (English)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Department of Sociology, Uppsala University, 2008. p. 18
Keywords
Values
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-17620 (URN)
Available from: 2008-07-29 Created: 2008-07-29 Last updated: 2013-04-29Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications