uu.seUppsala University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Wickström, Johan, Teologie doktor
Publications (10 of 25) Show all publications
Wickström, J. & Fremstad, E. (2019). Bridging between "public good" and teaching practices: An Academic Developer leading sessions on the purpose of higher education. In: NERA 2019 Abstract book: . Paper presented at NERA 2019 (Nordic Educational Research Association: Education in a globalized World. 6-8 mars 2019 Uppsala.
Open this publication in new window or tab >>Bridging between "public good" and teaching practices: An Academic Developer leading sessions on the purpose of higher education
2019 (English)In: NERA 2019 Abstract book, 2019Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Keywords
leading higher education, public good, bridging, higher education, academic development, ledarskap i högre utbildning, public good, högre utbildnings syften, pedagogisk utveckling
National Category
Pedagogy
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-378717 (URN)www.nera2019.com/wp-content/uploads/sites/36/2019/03/abstract-book-nera-2019-03-06.pdf (DOI)
Conference
NERA 2019 (Nordic Educational Research Association: Education in a globalized World. 6-8 mars 2019 Uppsala
Projects
Formation and Competence Building of University Academic Developers (norska vetenskapsrådet)
Note

I programmet står titeln: Leading teaching for social responsibility.

Available from: 2019-03-08 Created: 2019-03-08 Last updated: 2019-05-09Bibliographically approved
Wickström, J. (2019). Inget att berätta, det är glömt. Clarté: partipolitiskt obunden socialistisk tidskrift (1), 52-53
Open this publication in new window or tab >>Inget att berätta, det är glömt
2019 (Swedish)In: Clarté: partipolitiskt obunden socialistisk tidskrift, no 1, p. 52-53Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Bagarmossen: , 2019
Keywords
klassmedvetande, historiemedvetande, essä
National Category
History
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-382730 (URN)
Note

populärvetenskaplig betraktelse

Available from: 2019-04-30 Created: 2019-04-30 Last updated: 2020-02-17Bibliographically approved
Wickström, J. (2019). Om känslor och verklig strävan. Clarté: partipolitiskt obunden socialistisk tidskrift
Open this publication in new window or tab >>Om känslor och verklig strävan
2019 (Swedish)In: Clarté: partipolitiskt obunden socialistisk tidskriftArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Debattinlägg med analys av Sverigedemokraternas almedtalstal 2019

Place, publisher, year, edition, pages
Bagarmossen: , 2019
Keywords
debatt, sverigedemokraterna, Almedalen, välfärdsstat
National Category
History
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-390829 (URN)
Note

populärvetenskap, debattinlägg

Available from: 2019-08-14 Created: 2019-08-14 Last updated: 2019-08-14
Wickström, J. (2018). "Lars Lönnroth, Det germanska spåret - en västerländsk litteraturtradition från Tacitus till Tolkien". [Review]. Historisk Tidskrift (S), 138(2), 350-352
Open this publication in new window or tab >>"Lars Lönnroth, Det germanska spåret - en västerländsk litteraturtradition från Tacitus till Tolkien".
2018 (Swedish)In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 138, no 2, p. 350-352Article, book review (Other academic) Published
Abstract [sv]

Recension av Lönnroth, Lars, 1935-. - Det germanska spåret : en västerländsk litteraturtradition från Tacitus till Tolkien - 2017 - Första utgåvan. - ISBN: 9789127151635

Place, publisher, year, edition, pages
Svenska Historiska Föreningen, 2018
Keywords
recension, Lars Lönnroth, germaner, fornnordisk, myt, mytologi. litteraturhistoria
National Category
History
Research subject
History of Religions
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-352514 (URN)000436049900014 ()
Note

Title in Web of Science: The Germanic direction: A Western literary tradition from Tacitus to Tolkien

Available from: 2018-06-05 Created: 2018-06-05 Last updated: 2018-11-22Bibliographically approved
Wickström, J. (2018). Patriarken Sigge Fridulfsson: Euhemeristiska och patriarkala dimensioner i den pedagogiska receptionen av Oden i 1800-talets skolkontext. In: : . Paper presented at Religiösa förhandlingar: Hur äldre religion inkorporeras i ny religiös kontext. Stockholms universitet. 14 maj 2018..
Open this publication in new window or tab >>Patriarken Sigge Fridulfsson: Euhemeristiska och patriarkala dimensioner i den pedagogiska receptionen av Oden i 1800-talets skolkontext
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [sv]

Under tiden strax före folkskoleskolestadgan fram till 1860-talet skildrade folkskolans läroböcker Oden och asarna som människor som invandrade till Sverige och etablerade ett ordnat samhälle. Presentationen bygger på ett motiv som analyseras i avhandlingen Wickström (2008) utifrån ideologisk mytteori.  

Keywords
Oden, reception, fornnordisk litteratur, pedagogiska texter, läroböcker
National Category
Philosophy, Ethics and Religion
Research subject
History of Religions
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-350653 (URN)
Conference
Religiösa förhandlingar: Hur äldre religion inkorporeras i ny religiös kontext. Stockholms universitet. 14 maj 2018.
Available from: 2018-05-15 Created: 2018-05-15 Last updated: 2018-05-16
Wickström, J. (2018). Vetenskaps- och forskningssyn bland tredje ytans akademiker: En studie av synen på produktion, reproduktion och distribution av pedagogisk forskning och vetenskap hos pedagogiska utvecklare i relation till frågor om fakta, evidens och tolkning. In: Forskning om högre utbildning. 15-16 maj Lunds universitet. Arrangörer Högre Utbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap och Forskarutbildningsnätverket Syd.: . Paper presented at Forskning om högre utbildning, 15-16 maj, 2018.
Open this publication in new window or tab >>Vetenskaps- och forskningssyn bland tredje ytans akademiker: En studie av synen på produktion, reproduktion och distribution av pedagogisk forskning och vetenskap hos pedagogiska utvecklare i relation till frågor om fakta, evidens och tolkning
2018 (Swedish)In: Forskning om högre utbildning. 15-16 maj Lunds universitet. Arrangörer Högre Utbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap och Forskarutbildningsnätverket Syd., 2018Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Keywords
pedagogiska utvecklare, vetenskapssyn, forskningssyn, forskningsanknytning, högre utbildning, högskolepedagogik
National Category
Educational Sciences
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-350860 (URN)
Conference
Forskning om högre utbildning, 15-16 maj, 2018
Available from: 2018-05-16 Created: 2018-05-16 Last updated: 2018-06-07Bibliographically approved
Wickström, J. (2017). Låt inte evidensjakten avgöra allt. Clarté: tidskrift för socialistisk kultur (4), 43-47
Open this publication in new window or tab >>Låt inte evidensjakten avgöra allt
2017 (Swedish)In: Clarté: tidskrift för socialistisk kultur, ISSN 0345-2085, no 4, p. 43-47Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Kampen mot alternativa fakta och fejknyheterär politiskt viktig. Men en tendens kan dölja en annan: Ska forskarna alltid ha sista ordet? I artikeln problematiseras fakta- och evidensrörelsen genom ett inlägg som försvarar teoriernas, tolkningarnas och värdefrågornas betydelse och plats inom vetenskapande och forskning med marxistisk grundförståelse.

Place, publisher, year, edition, pages
Bagarmossen: Svenska Clartéförbundet, 2017
Keywords
evidens, alternativa fakta, fake news, evidensrörelsen, marxism, postmodernism
National Category
Educational Sciences
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-337834 (URN)
Available from: 2018-01-05 Created: 2018-01-05 Last updated: 2018-02-07Bibliographically approved
Wickström, J. & Hartman, T. (2016). Att cirkla runt inkludering: Erfarenheter från högskolepedagogiska forskningscirklar. In: : . Paper presented at NU 2016: Högskolan i samhället. Samhället i högskolan. 15-17 juni 2016. Malmö..
Open this publication in new window or tab >>Att cirkla runt inkludering: Erfarenheter från högskolepedagogiska forskningscirklar
2016 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Högskolepedagogiska kurser som innefattar området inkluderande undervisning står inför en rad utmaningar. Utöver frågan om området bör behandlas integrerat i samband med lärprocessens samtliga moment (från rekrytering till examination) eller om det bör utgör en fördjupning på varje kurs, är balansen mellan teori och praktik ett dilemma.  Spänningen mellan områdets förankring i avancerad (och inte sällan motsägande) teori från kritisk pedagogik, normkritik, genus- och queerteori, postkolonialism och postkoloniala studier, och kursdeltagarnas varierande kunskap om denna teori är en utmaning för pedagogiska utvecklare i deras roll som kursledare. Det betyder att området riskerar att behandlas alltför teoretiskt eller ytligt, vilket knappast gynnar syftet att främja inkludering.

Vid Uppsala universitet behandlas inkluderande undervisning som en fördjupning inom högskolepedagogiska kurser och handledarutbildningar. Sedan hösten 2014 erbjuds dock universitetslärarna även en forskningscirkel på temat ”Inkluderande undervisning”. Forskningscirklar är en demokratisk undersökande metod som tidigare använts främst inom pedagogisk forskning. Den teoretiska inspirationen kommer både från den svenska studiecirkeln och från den humboldtska idén att lärare och studenter tillsammans ”vetenskapar”, dvs undersöker världen och skapar ny kunskap. Den innebär att cirkelledare och deltagare tillsammans förutsättningslöst undersöker ett givet område, bestämmer frågeställningar/problem, metoder, litteratur och sätt att redovisa sitt lärande och sin nyvunna kunskap (Holmstrand & Härnsten 2003; Persson 2009).  

Den aktuella forskningscirkeln leds av två pedagogiska utvecklare med inriktning mot inkluderande undervisning. Till skillnad från högskolepedagogiska kurser med ett fast schema, fast litteratur och fastslagna moment, erbjuder forskningscirkeln ett mer öppet forum för dialoger mellan deltagarna.  Inga frågor är uteslutna. Deltagarnas högst olika ingångar, förkunskaper, förhållningssätt till teori och praktik och erfarenheter inom området är inte problematiska – utan utgör förutsättning för diskussioner och bearbetning. Heterogenitet är en förutsättning för samtalen.  Cirkeln arbetar med metoder för att låta deltagarna komma till tals på lika villkor. Cirkeln har temat ”Inkluderande undervisning” men sedan bestämmer deltagarna i dialog med cirkelledarna alla moment. Vid senaste omgången formulerades frågan ”Vad är inkluderande undervisning?” varefter cirkeldeltagarna, utifrån olika perspektiv undersökte frågans teoretiska och praktiska dimensioner genom att läsa såväl klassiska pedagogiska texter som Pablo Freires ”Pedagogik för förtryckta” (Freire 1972) som nypublicerade handböcker inom området (Wickström 2011; Kalonaityté 2014). Deltagarna skrev sedan reflekterande texter som enheten kommer att publicera i en antologi. 

I det här rundabordssamtalet vill vi problematisera forskningscirkelns möjligheter och utmaningar inom det pedagogiska utvecklingsområdet i allmänhet, och för temat inkluderande undervisning i synnerhet. Vilka för- och nackdelar finns med detta arbetssätt? Vad händer med kollegialitet och normativitet när samtal ersätter traditionell kursstruktur? Hur skapas demokratiska samtal om högskolepedagogik? Vad händer när pedagogiska utvecklare transformeras från kursledare till cirkelledare? Vi inbjuder att tillsammans med oss diskutera dessa frågor.

 

Litteratur

Freire, P. (1972) Pedagogik för förtryckta. Stockholm.

Holmstrand, L. & Härnsten, G. (2003) Förutsättningar för forskningscirklar i skolan: En kritisk granskning. Forskning i fokus 10. Myndigheten för skolutveckling. Stockholm.

Kalonaityté, V. (2014) Normkritisk pedagogik – för den högre utbildningen. Studentlitteratur. Lund.

Persson, S. (2009) Forskningscirklar – en vägledning: en metodbok. Resurscentrum för mångfaldens skola. Malmö.

Wickström, J. (2011) Mångfaldsmedveten pedagogik för universitetslärare. Rapport 10. Avd. för universitetspedagogisk utveckling. Uppsala universitet. Uppsala universitet

Keywords
inkluderande undervisning, högskolepedagogik, forskningscirklar, mångfald
National Category
Pedagogy
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-296831 (URN)
Conference
NU 2016: Högskolan i samhället. Samhället i högskolan. 15-17 juni 2016. Malmö.
Available from: 2016-06-20 Created: 2016-06-20 Last updated: 2016-06-20
Wickström, J. (2016). Till demokratins försvar och utveckling.
Open this publication in new window or tab >>Till demokratins försvar och utveckling
2016 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Keywords
folkomröstningar, demokrati, direktdemokrati
National Category
History of Religions
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-300480 (URN)
Note

Politiskt inlägg (debatt)

Available from: 2016-08-09 Created: 2016-08-09 Last updated: 2016-08-09
Wickström, J. (2015). Dekonstruerad länkning: En kritisk läsning av Constructive Alignment inom svensk högskolepedagogik och pedagogisk utveckling. Utbildning och Demokrati, 24(3)
Open this publication in new window or tab >>Dekonstruerad länkning: En kritisk läsning av Constructive Alignment inom svensk högskolepedagogik och pedagogisk utveckling
2015 (Swedish)In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Utbildning och Demokrati - Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, Vol. 24, no 3Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

ALIGNMENT  DECONSTRUCTED: A CRITICAL READING OF CONSTRUCTIVE ALIGNMENT IN SWEDISH

HIGHER EDUCATION AND EDUCATIONAL DEVELOPMENT. A limited number of theoretical concepts are used in educational development to conceptualize educational processes. One of these is Constructive Alignment (CA). CA is about aligning learning outcomes to teaching/ learning activities and assessment tasks. It is anchored in constructivist and phenomenological theory.  CA has had a major impact on Swedish educational development and academic teacher training.  This article aims at critically deconstructing and challenging the concept in terms of its ability and relevance to conceptualizing educational processes. CA does not address epistemological and disciplinary differences. It tends to reduce the agency of teachers and students.  It also reduces the complexity of education to something technical and bureaucratic. This article identifies some alternative pathways. These alternatives are inspired by the Humboldt tradition and the study circle tradition. New ways of defining educational processes would most likely challenge the bureaucratic and neoliberal dimensions of CA. 

Place, publisher, year, edition, pages
Örebro: Örebro universitet: Pedagogiska institutionen, 2015
Keywords
Constructive Alignment, John Biggs & Catherine Tang, deconstruction, critical pedagogy, higher education, educational development
National Category
Pedagogy
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-282612 (URN)
Available from: 2016-04-06 Created: 2016-04-06 Last updated: 2017-11-30
Organisations

Search in DiVA

Show all publications