uu.seUppsala University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Mattlar, Jörgen
Publications (10 of 34) Show all publications
Mattlar, J. (2017). Inbördeskriget som historiedidaktiskt dilemma: en analys av gestaltningar av det finska inbördeskriget i finsk- och svenskspråkiga historieläroböcker 1960–2011. In: Berg, Anne et al. (Ed.), Utbildningens revolutioner: Till studiet av utbildningshistorisk förändring (pp. 163-188). Uppsala: Studies of History and Education (SHED)
Open this publication in new window or tab >>Inbördeskriget som historiedidaktiskt dilemma: en analys av gestaltningar av det finska inbördeskriget i finsk- och svenskspråkiga historieläroböcker 1960–2011
2017 (Swedish)In: Utbildningens revolutioner: Till studiet av utbildningshistorisk förändring / [ed] Berg, Anne et al., Uppsala: Studies of History and Education (SHED) , 2017, p. 163-188Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Studies of History and Education (SHED), 2017
Series
Utbildningshistoriska meddelanden, ISSN 2000-4168 ; 5
Keywords
Historiedidaktik, finska inbördeskriget, läromedelsanalys
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-319984 (URN)
Available from: 2017-04-12 Created: 2017-04-12 Last updated: 2017-11-06Bibliographically approved
Mattlar, J. (2017). Språkfrågan! Framställningen av finska inbördeskriget 1918 i finländska historieläroböcker. In: : . Paper presented at Nationella nätverket för historiedidaktisk forskning 11 årliga forskarkonferensen, Halmstad 3-4 maj 2017.
Open this publication in new window or tab >>Språkfrågan! Framställningen av finska inbördeskriget 1918 i finländska historieläroböcker
2017 (Swedish)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [sv]

Inbördeskrig betraktas som kollektiva trauman. Det finska inbördeskriget 1918 där 36 640 förlorade livet är inget undantag. Utgångspunkten i denna studie är att inbördeskrig principiellt är problematiska att behandla i läromedel, eftersom läromedlen i regel är konsensusinriktade vad gäller den nationella historien. Inbördeskrig delar nationens befolkning i två parter, segrare och besegrade, vilket ställer den gemensamma stora berättelsen på prov.

Presentationen baseras på en jämförande läromedelsanalys av finsk- och svenskspråkiga finländska läroböcker publicerade mellan 1960 och 2011. Det officiellt tvåspråkiga Finland med en finsktalande majoritet och svensktalande minoritet har nu såväl som historiskt en tvåspråkig läromedelsproduktion som direkt och indirekt förhåller sig till nationella läroplaner för de båda officiella språken i Finland.

I det finska inbördeskriget fanns de två språkgrupperna representerade på båda sidor av inbördeskriget – på den vita segrande sidan och på den röda sidan. Trots detta framhäver finsk- och svenskspråkiga läroböcker olika aspekter av inbördeskriget även om det övergripande inbördeskrigsnarrativet är det samma. Resultatet av studien visar på en variation och förändring över tid i läroboksmaterialet som helhet. Det visar även på avsevärda skillnader mellan finsk- och svenskspråkiga läroböcker. De finskspråkiga läroböckerna tenderar att allt mer fokusera på de röda och på det så kallade efterspelet. I jämförelse med detta framträder det svenskspråkiga materialet som mer återhållsamt och konservativt.

Keywords
Finska inbördeskriget 1918, läromedelsanalys
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-321397 (URN)
Conference
Nationella nätverket för historiedidaktisk forskning 11 årliga forskarkonferensen, Halmstad 3-4 maj 2017
Note

Texten ingår även i en rapport: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1088269

Available from: 2017-05-04 Created: 2017-05-04 Last updated: 2017-11-06Bibliographically approved
Mattlar, J. (2016). Ett folk utan land?: Den nationella minoriteten romer i svenska läroböcker. In: : . Paper presented at Tionde årliga konferensen inom det nationella nätverket för historiedidaktisk forskning 2016, Umeå 27-28 april.
Open this publication in new window or tab >>Ett folk utan land?: Den nationella minoriteten romer i svenska läroböcker
2016 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Keywords
romer, nationella minoriteter, läromedelsnalys
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-288955 (URN)
Conference
Tionde årliga konferensen inom det nationella nätverket för historiedidaktisk forskning 2016, Umeå 27-28 april
Available from: 2016-04-28 Created: 2016-04-28 Last updated: 2016-04-28
Mattlar, J. (2015). Ett erkännande av de nationella minoriteterna? Historieundervisningen under 2000-talets första år. In: David Sjögren och Johannes Westberg (Ed.), Norrlandsfrågan: Erfarenhet av utbildning, bildning och fostran i nationalstatens periferi. Umeå: Kungl. Skytteanska samfundet
Open this publication in new window or tab >>Ett erkännande av de nationella minoriteterna? Historieundervisningen under 2000-talets första år
2015 (Swedish)In: Norrlandsfrågan: Erfarenhet av utbildning, bildning och fostran i nationalstatens periferi / [ed] David Sjögren och Johannes Westberg, Umeå: Kungl. Skytteanska samfundet , 2015Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Kungl. Skytteanska samfundet, 2015
Series
Kungl. Skytteanska samfundets handlingar, ISSN 05602416 ; 73
Keywords
nationella minoriteter, läromedel, implementering
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-280984 (URN)9789186438531 (ISBN)
Available from: 2016-03-16 Created: 2016-03-16 Last updated: 2016-03-16
Mattlar, J. (2015). Finska inbördeskriget i finländska läroböcker 1960 - 2011. In: : . Paper presented at Sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen.
Open this publication in new window or tab >>Finska inbördeskriget i finländska läroböcker 1960 - 2011
2015 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Abstract [sv]

Finska inbördeskriget i finländska läroböcker 1960-2011

Detta paper behandlar läroboksframställningar av inbördeskriget i Finland 1918 under perioden 1960-2010. Utgångspunkten i denna studie är att inbördeskrig principiellt är problematiska att behandla i läromedel, eftersom läromedlen i regel är konsensusinriktade vad gäller den nationella historien. Inbördeskrig splittrar nationens befolkning i två eller flera parter, vilket ställer den gemensamma stora berättelsen på prov. Studien är en jämförande läromedelsanalys där de finskspråkiga och svenskspråkiga finländska läroböckernas framställningar ställs mot varandra. I analysen beaktas såväl text som bild och layout. Valet att jämföra läroböcker på basis av språk grundar sig i resultaten av en pilotstudie av 2000-talens historieläroböcker som visar att utgångspunkten i läroboksspråk är relevant. Resultaten visar nämligen att det finns ett större fokus på de socioekonomiska bakgrundsfaktorerna, fånglägren och på arkebuseringar av röda i de finskspråkiga läroböckerna. De svenskspråkiga läroböckerna har ett starkare fokus på social oro, inrikespolitik, rysk truppnärvaro i det självständiga Finland samt den ryska revolutionen. Skillnaderna i de olika språkens historieläroböcker har med andra ord ideologiska implikationer, vilket detta paper behandlar.

 

Keywords
finska inbördeskriget, läromedel
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-260673 (URN)
Conference
Sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen
Available from: 2015-08-21 Created: 2015-08-21 Last updated: 2015-08-21
Mattlar, J. (2015). Förord (1ed.). In: Förf. Line Christoffersen & Asbjörn Johannessen (Ed.), Forskningsmetoder för lärarstudenter: . Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Förord
2015 (Swedish)In: Forskningsmetoder för lärarstudenter / [ed] Förf. Line Christoffersen & Asbjörn Johannessen, Lund: Studentlitteratur AB, 2015, 1Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2015 Edition: 1
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-243631 (URN)978-91-44-10161-3 (ISBN)
Available from: 2015-02-11 Created: 2015-02-11 Last updated: 2015-02-11
Mattlar, J. (2015). Swedish national minorities and the grand narrative of Sweden. In: : . Paper presented at 13th International Conference on Textbooks and Educational Media 11–13 September 2015 Berlin.
Open this publication in new window or tab >>Swedish national minorities and the grand narrative of Sweden
2015 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

This conference paper deals with how Swedish national minorities are represented in Swedish history textbooks for secondary school and upper-secondary school  (2000–2014).In 2000, five of these national minorities (Jews, Roma, the Sami people [also indigenouspeople], Swedish Finns, and the Torne Valley Descendants/Tornedalians) were officiallyrecognized as national minorities in accordance with the Council of Europe’s FrameworkConvention for the Protection of National Minorities. This recognition has led to a revisionof national school curricula and syllabi in the subject history with the intention that allpupils should be taught about the national minorities. In this study of history textbooks Iinvestigate if and to what extent the revision of the curriculum has had an impact on thecontent of the textbooks. Such a change cannot be taken for granted, since there is no stateapproval scheme and teaching aidsIn my study of the implementation of revised curricula in history textbooks, I use two methodological approaches: a qualitative analysis of the content of textbook(s) and qualitative interviews with history teachers and authors of history textbooks. In this presentation,I will focus on the textbook analysis.In this study it is important to understand that the history textbook is a relatively conservativedomain. In fact, even though textbooks of course also facilitate the understanding ofthe actual curriculum, they can, in general, be regarded as an arena for ideological conflicts and compromises. It is very difficult to make more substantial changes in the narrative ofnational history because there is a hegemonic national narrative. In this paper I want to emphasize how problematic and complex the implementation of the revised curriculum objectives in Swedish history textbooks has been in the post-millenium era.

Keywords
textbook research, national minorities
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-262544 (URN)
Conference
13th International Conference on Textbooks and Educational Media 11–13 September 2015 Berlin
Available from: 2015-09-16 Created: 2015-09-16 Last updated: 2015-09-16
Mattlar, J. (2015). vinterns frusna motberättelse. In: Jenny Björklund (Ed.), "Någonstädes mellan sol och söder, mellan nord och natt": interdisciplinära studier tillägnade professor Torsten Pettersson (pp. 9). Möklinta: Gidlunds förlag
Open this publication in new window or tab >>vinterns frusna motberättelse
2015 (Swedish)In: "Någonstädes mellan sol och söder, mellan nord och natt": interdisciplinära studier tillägnade professor Torsten Pettersson / [ed] Jenny Björklund, Möklinta: Gidlunds förlag, 2015, , p. 1p. 9-Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.)) [Artistic work]
Place, publisher, year, edition, pages
Möklinta: Gidlunds förlag, 2015. p. 1
National Category
Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-262546 (URN)9789178449385 (ISBN)
Available from: 2015-09-16 Created: 2015-09-16 Last updated: 2015-09-18Bibliographically approved
Mattlar, J. (2014). De nationella minoriteterna i läroplan och läroböcker (1ed.). In: Margareta Sandström, Lena Nilsson och Jonas Stier (Ed.), Inkludering - möjligheter och utmaningar: . Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>De nationella minoriteterna i läroplan och läroböcker
2014 (Swedish)In: Inkludering - möjligheter och utmaningar / [ed] Margareta Sandström, Lena Nilsson och Jonas Stier, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, 1Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2014 Edition: 1
Keywords
Nationella minoriteter, historiedidaktik, läromedelsanalys
National Category
Social Sciences Educational Sciences
Research subject
Curriculum Studies
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-225248 (URN)
Available from: 2014-05-28 Created: 2014-05-28 Last updated: 2014-05-28
Mattlar, J. (2013). Civil War as a Curricular Dilemma. In: : . Paper presented at Nordisk pedagogisk konferens NFPF 2013 Reykjavik.
Open this publication in new window or tab >>Civil War as a Curricular Dilemma
2013 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

The underlying premise of this study is that (20th century) civil war is a problematic topic to address in history textbooks. The problem that this paper highlights is that textbooks are per se consensus-oriented and have the overarching aim of maintaining or producing a conception of a unified society. The fact that civil war divides a population in two or more parties is in this perspective a problem, especially if you consider textbook content in relation to pupils whose ancestors and relatives have experiences from the era of the Finish and Spanish civil war.

 

In the light of this perspective, the paper focuses on what textbook strategies that are used in order to deal with the inherent national conflict theme which is at stake in chapters dealing with civil wars in Finish and Spanish history textbooks. Methodologically and theoretically the paper takes as its starting point that curricula and textbooks are authoritative texts expressing the dominant ideology in a community and as such help to maintain and negotiate certain views on historical events and processes. Although this assumption is an established idea in curriculum studies the paper focuses on differences in textbook material which have ideological implications and hypothetical impact on pupils understanding of the civil war. The results presented in this paper are preliminary of an on going study which includes Finish and Spanish history textbooks and curricula published between 1993 and 2007. The results show that there are similar strategies in how Spanish and Finish textbooks deal with the conflict theme. There are also national differences and quite significant ideological differences especially in the Finish textbook materials.   

Keywords
curriculum, history textbooks, civil war
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-197350 (URN)
Conference
Nordisk pedagogisk konferens NFPF 2013 Reykjavik
Available from: 2013-03-24 Created: 2013-03-24 Last updated: 2013-12-20Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications