uu.seUppsala University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 42) Show all publications
Engwall, L. & Wedlin, L. (2018). Business Studies and Management Ideas. In: Andrew Sturdy, Stefan Heusinkveld, Trish Reay, David Strang (Ed.), Oxford Handbook of Management Ideas: . Oxford: Oxford University Press
Open this publication in new window or tab >>Business Studies and Management Ideas
2018 (English)In: Oxford Handbook of Management Ideas / [ed] Andrew Sturdy, Stefan Heusinkveld, Trish Reay, David Strang, Oxford: Oxford University Press, 2018Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Oxford: Oxford University Press, 2018
National Category
Business Administration
Research subject
Business Studies
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-350006 (URN)
Available from: 2018-05-02 Created: 2018-05-02 Last updated: 2018-05-02
Weinryb, N., Blomgren, M. & Wedlin, L. (2018). Rationalizing Science: A comparative study of Public, Industry and Nonprofit Research Funders. Minerva
Open this publication in new window or tab >>Rationalizing Science: A comparative study of Public, Industry and Nonprofit Research Funders
2018 (English)In: Minerva, ISSN 0026-4695, E-ISSN 1573-1871Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Springer Netherlands, 2018
National Category
Business Administration
Research subject
Business Studies
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-350001 (URN)
Available from: 2018-05-02 Created: 2018-05-02 Last updated: 2018-05-02
Wedlin, L., Buhr, K. & Sahlin, K. (2018). Regulators. In: Lars Engwall (Ed.), Corporate Governance in Action: Regulators, market actors and scrutinizers (pp. 43-74). New York/London: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Regulators
2018 (English)In: Corporate Governance in Action: Regulators, market actors and scrutinizers / [ed] Lars Engwall, New York/London: Routledge, 2018, p. 43-74Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
New York/London: Routledge, 2018
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-350008 (URN)
Available from: 2018-05-02 Created: 2018-05-02 Last updated: 2018-05-02
Wedlin, L. & Pallas, J. (2017). Det ostyrda universitet?: Perspektiv på styrning, autonomi och reform av svenska lärosäten. Göteborg: Makadam Förlag
Open this publication in new window or tab >>Det ostyrda universitet?: Perspektiv på styrning, autonomi och reform av svenska lärosäten
2017 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Styrningen av högre utbildning och forskning är under omvandling. Dagens högskolepolitiska debatt är präglad av diskussioner om hur högre utbildning och forskning skall styras, ledas, kontrolleras och utvärderas. En lång rad statliga utredningar, propositioner, utvärderingar och lagförslag vittnar om ett tydligt intresse för att aktiv skapa och forma förutsättningarna för denna sektor. Bara de senaste åren har vi sett ambition och försök till reformering av bland annat system och principer för forskningsfinansiering (Prop. 2008/09:50), kvalitetsutvärdering (Prop. 2009/10:139), organisationsformer (Prop. 2009/10:149; DS 2013:49), ledningsstrukturer (Prop. 2006/07:43; SOU 2015:92) och karriärutveckling (SOU 2016:29). Samtidigt som många delar av akademin har därmed blivit föremål för olika reformer, så tycks ett alldeles särskilt fokus ha hamnat på hur universitet och högskolor skall organiseras och styras. Det är mot universitet och högskolor, som organisatoriska enheter, som alltmer krav och förväntningar riktas. Detta både i termer av universitet som ”kunskapssamhällets allt-i-allo” (Franke 2006) som förväntas leverera specifik kunskap och innovation för tillväxt, konkurrenskraft och välstånd på en rad av samhällets viktiga områden, och som ett verktyg för styrning och kontroll av vetenskap och vetenskaplig verksamhet. Det är med andra ord universitet och högskolor som förväntas styra och bära ansvar för såväl forskning som utbildning genom att utvärdera kvalitet, organisera sin verksamhet, prioritera mellan forskningsområden, och - inte minst - kunna ta ansvar när något går fel. 

Den centrala roll som samhället tillskriver universitet och högskolor syns inte bara i det ökade intresset för olika typer av reformer, utan också i innehållet i den statliga styrningen av högskolesektorn. Paradoxalt, har flera av de sentida svenska högskole- och forskningspropositioner syftat till att minskaden formella reglering av universiteten och deras verksamheter. Här har begreppet autonomi, ofta i betydelsen frihet, varit en tydlig ledstjärna: ”Nu ökar vi friheten för landets högre lärosäten” skrev dåvarande högskole- och forskningsminister på DN debatt (Krantz 2010) inför lanseringen av som kommit att kallas ”Autonomireformen”, som trädde i kraft vid årsskiftet 2011. Genom denna reform minskade den statliga styrningen av högre utbildning och forskning på flera punkter, framförallt i förhållande till några för universitet och högskolor centrala organisatoriska frågor. Lärosätena fick genom reformen ökade möjligheter att själva besluta om intern struktur och beslutsordning, styrelsesammansättning, och principer för rekrytering och befordran av lärare och forskare. Istället för statlig styrning poängteras i reformen behovet av att låta ”marknaden” få mer utrymme i styrningen. Detta framförallt genom att låta universiteten agera, som det ibland uttrycks, på en alltmer globaliserad kunskapsmarknad. Därmed har staten dragit tillbaka delar av sitt ansvar för den högre utbildningen och forskningens villkor, och låtit lärosätena själva ta ansvar för organisering och styrning av stora delar av deras utbildnings- och forskningsaktiviteter. 

Detta förefaller ju till viss del motsägelsefullt.  Samtidigt som samhällets och statens krav på styrning och kontroll av kunskap och kunskapsproduktion tycks tydligare och mer uttalad än tidigare, minskar det statliga inflytandet på landets lärosäten då dessa ska ”frias” från staten och den statliga regleringen. Lärosätena skall vara autonoma och ges ökade utrymme och möjligheter att själva styra och kontrollera sin verksamhet.  Denna utveckling reser en del frågor om både styrning, styrningens utformning och innehåll, och hur autonomi och frihet egentligen ska förstås. Vad är styrning? Vad är det som ska styras och av vem? Vad är frihet? Och vad betyder det för universitet och högskolor att de nu blivit föremål för sådan ”styrning genom frihet”? 

I den här boken söker vi att närma oss dessa frågor genom att analysera och diskutera styrning, autonomi och reform av svenska universitet och högskolor. Vi tar utgångspunkt i autonomireformen och de idéer och ideal för universitet[1]som presenteras där, och hur dessa kommit att utmana och omforma värderingar, prioriteringar, aktiviteter och arbetssätt vid de svenska lärosätena under senare år. Autonomireformen utgör därmed ramen för boken i sin helhet och för bokens olika bidrag då den tydligt pekar ut universiteten som centrala enheter för styrning och kontroll av verksamheten, i första hand forskning och utbildning. Grundantagandet i reformen, vilket också är utgångpunkt för våra diskussioner, är att universiteten som organisationer är centrala; det är universiteten som ska bli autonoma och självstyrande och det är makten över universitetens funktion och ordning som står på spel.

[1]Benämningen ”universitet” hänvisar i boken till universitetsorganisationer och inbegriper då samtliga lärosäten

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Makadam Förlag, 2017. p. 327
National Category
Business Administration Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies) Educational Sciences
Research subject
Business Studies; Sociology of Education
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-350937 (URN)9789170612244 (ISBN)
Available from: 2018-05-17 Created: 2018-05-17 Last updated: 2018-09-19Bibliographically approved
Edlund, P. & Wedlin, L. (2017). Norska modellen ’flyger’ in: Införandet av ett mätsystem för resursfördelning till forskning. In: Linda Wedlin; Josef Pallas (Ed.), Det ostyrda universitetet? Perspektiv på styrning, autonomi och reform av svenska lärosäten: (pp. 216-43). Göteborg: Makadam Förlag
Open this publication in new window or tab >>Norska modellen ’flyger’ in: Införandet av ett mätsystem för resursfördelning till forskning
2017 (Swedish)In: Det ostyrda universitetet? Perspektiv på styrning, autonomi och reform av svenska lärosäten / [ed] Linda Wedlin; Josef Pallas, Göteborg: Makadam Förlag, 2017, p. 216-43Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Makadam Förlag, 2017
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-353725 (URN)9789170612244 (ISBN)
Available from: 2018-06-15 Created: 2018-06-15 Last updated: 2018-12-04
Pallas, J., Wedlin, L. & Grünberg, J. (2016). Organizations, Prizes and Media. Journal of Organizational Change Management, 29(7), 1066-1082
Open this publication in new window or tab >>Organizations, Prizes and Media
2016 (English)In: Journal of Organizational Change Management, ISSN 0953-4814, E-ISSN 1758-7816, Vol. 29, no 7, p. 1066-1082Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

There is a wide range of media prizes that are awarded to businesses, business leaders and entrepreneurs. This is easily verified by a quick browse of the latest editions of the business press such as Fortune, Management Today, Financial Times or The Economist. Although the awarding of prizes to organizations and their representatives is a highly visible phenomenon the analysis of such prizes has hitherto been scant. What role do media prizes play in shaping the view of businesses and organizations? The architecture of a prize and its ensuing winners, distils a concentrated formula of what is commendable for business corporations at a given time. Thus such prizes and awards present a unique opportunity to study the production of norms and ideals for corporate management. Following contemporary research on media and organizations we know that the contexts were these prizes are awarded and reported on rely on the interactions of many organizations, where the initiatives and actions of mass media increasingly get tied into the activities and actions of organizations. In a dialectic relationship between media and business, it is clear that corporations are highly involved in shaping not only their brands and their images, but also the norms and ideals for good business. It has even been argued that it is useful to see the contemporary business enterprises as “edited corporations”, where governance is intimately tied to communication processes and where corporations are shaped in part by images and ideals that are circulated around them. Studying prizes thus allows a further investigation of such management ideals; in particular the processes that bring these ideals into being and allow them spread to wide audiences in and around organizations. 

Keywords
Prizes, Awards, Media, Mediatization, Status, Popularity
National Category
Social Sciences
Research subject
Business Studies; Media and Communication Studies
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-277164 (URN)10.1108/JOCM-09-2015-0177 (DOI)000392184000003 ()
Available from: 2016-02-17 Created: 2016-02-17 Last updated: 2017-11-30Bibliographically approved
Pallas, J., Fredriksson, M. & Wedlin, L. (2016). Translating institutional logic: When the media logic meets professions. Organization Studies, 37(11), 1661-1684
Open this publication in new window or tab >>Translating institutional logic: When the media logic meets professions
2016 (English)In: Organization Studies, ISSN 0170-8406, E-ISSN 1741-3044, Vol. 37, no 11, p. 1661-1684Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This paper presents results from a case study of media activities in a Swedish governmental agency where we illustrate a) how the media logic is translated and become embedded in the studied agency, and b) how different professional groups inside the organization shape the translation process. Theoretically we do this by re-visiting the notion of translation. Translation theory focuses on the local enactment and embeddedness of institutional models, ideals and practices. Institutional logics literature, on the other hand, focus on the creation and flow of field-level meaning systems. By combining these two theoretical perspectives we are able to form a framework for understanding the local embeddedness and enactment of field-level institutional logics.

The result of our study suggests that institutional logics –once they become introduced in a given context– consist of four elements that are interpreted and enacted differently inside organizations. We identify three local, profession-based value systems that shape the translation of media logics, and use this finding to theorize the role of professional value systems in shaping local translation processes.

Keywords
institutional logics, media logic, translation, public sector, professions
National Category
Business Administration
Research subject
Business Studies; Media and Communication Studies
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-277163 (URN)10.1177/0170840616655485 (DOI)000387485000006 ()
Funder
Swedish Research Council, 2014-36150-113533-18
Available from: 2016-02-17 Created: 2016-02-17 Last updated: 2017-11-30Bibliographically approved
Wedlin, L. (2015). A European research space in the making. In: Jenny Björkman and Björn Fjaestad (Ed.), Thinking ahead: Research, funding and the future (pp. 107-122). Stockholm: Makadam Förlag
Open this publication in new window or tab >>A European research space in the making
2015 (English)In: Thinking ahead: Research, funding and the future / [ed] Jenny Björkman and Björn Fjaestad, Stockholm: Makadam Förlag, 2015, p. 107-122Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Makadam Förlag, 2015
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-260849 (URN)978-91-7061-170-4 (ISBN)
Funder
Riksbankens Jubileumsfond
Available from: 2015-08-25 Created: 2015-08-25 Last updated: 2015-08-27
Wedlin, L. (2015). Det trötta universitetet?. In: : . Paper presented at Nordic Academy of Management, NFF, Köpenhamn.
Open this publication in new window or tab >>Det trötta universitetet?
2015 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
National Category
Business Administration Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-260088 (URN)
Conference
Nordic Academy of Management, NFF, Köpenhamn
Funder
Swedish Research CouncilThe Jan Wallander and Tom Hedelius Foundation
Available from: 2015-08-15 Created: 2015-08-15 Last updated: 2015-08-15
Nedeva, M. & Wedlin, L. (2015). From "science in Europe" to "European science". In: Wedlin, Linda and Nedeva, Maria (Ed.), Towards European Science: Dynamics and Policy of an evolving European research space. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing
Open this publication in new window or tab >>From "science in Europe" to "European science"
2015 (English)In: Towards European Science: Dynamics and Policy of an evolving European research space / [ed] Wedlin, Linda and Nedeva, Maria, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2015Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2015
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-260093 (URN)978 1 78254 550 7 (ISBN)
Available from: 2015-08-15 Created: 2015-08-15 Last updated: 2015-08-16
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9169-9704

Search in DiVA

Show all publications