uu.seUppsala University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 47) Show all publications
Engwall, L. & Wedlin, L. (2019). Business Studies and Management Ideas. In: Andrew Sturdy, Stefan Heusinkveld, Trish Reay, David Strang (Ed.), Oxford Handbook of Management Ideas: . Oxford: Oxford University Press
Open this publication in new window or tab >>Business Studies and Management Ideas
2019 (English)In: Oxford Handbook of Management Ideas / [ed] Andrew Sturdy, Stefan Heusinkveld, Trish Reay, David Strang, Oxford: Oxford University Press, 2019Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Oxford: Oxford University Press, 2019
National Category
Business Administration
Research subject
Business Studies
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-350006 (URN)
Available from: 2018-05-02 Created: 2018-05-02 Last updated: 2019-09-10
Engwall, L., Grünberg, J., Pallas, J., Sahlin, K., Wedlin, L., Arora-Jonsson, S., . . . Windell, K. (2018). A Field Approach to Corporate Governance. In: Lars Engwall (Ed.), Corporate Governance in Action: Regulators, Market Actors and Scrutinizers (pp. 25-41). New York: Routledge
Open this publication in new window or tab >>A Field Approach to Corporate Governance
Show others...
2018 (English)In: Corporate Governance in Action: Regulators, Market Actors and Scrutinizers / [ed] Lars Engwall, New York: Routledge, 2018, p. 25-41Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
New York: Routledge, 2018
National Category
Business Administration
Research subject
Business Studies; Business Studies
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-371438 (URN)978-1-138-28566-8 (ISBN)978-1-315-26885-9 (ISBN)
Available from: 2018-12-20 Created: 2018-12-20 Last updated: 2019-03-26Bibliographically approved
Engwall, L., Grünberg, J., Pallas, J., Sahlin, K., Wedlin, L., Arora-Jonsson, S., . . . Windell, K. (2018). Conclusions. In: Lars Engwall (Ed.), Corporate Governance in Action: Regulators, Market Actors and Scrutinizers (pp. 185-198). New York: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Conclusions
Show others...
2018 (English)In: Corporate Governance in Action: Regulators, Market Actors and Scrutinizers / [ed] Lars Engwall, New York: Routledge, 2018, p. 185-198Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
New York: Routledge, 2018
National Category
Business Administration
Research subject
Business Studies; Business Studies
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-371446 (URN)978-1-138-28566-8 (ISBN)
Available from: 2018-12-20 Created: 2018-12-20 Last updated: 2019-03-26Bibliographically approved
Engwall, L., Grünberg, J., Pallas, J., Sahlin, K., Wedlin, L., Arora-Jonsson, S., . . . Windell, K. (2018). Governance Relations. In: Lars Engwall (Ed.), Corporate Governance in Action: Regulators, Market Actors and Scrutinizers (pp. 163-183). New York: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Governance Relations
Show others...
2018 (English)In: Corporate Governance in Action: Regulators, Market Actors and Scrutinizers / [ed] Lars Engwall, New York: Routledge, 2018, p. 163-183Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
New York: Routledge, 2018
National Category
Business Administration
Research subject
Business Studies
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-371442 (URN)9781138285668 (ISBN)
Available from: 2018-12-20 Created: 2018-12-20 Last updated: 2019-03-27Bibliographically approved
Weinryb, N., Blomgren, M. & Wedlin, L. (2018). Rationalizing Science: A comparative study of Public, Industry and Nonprofit Research Funders. Minerva, 56, 405-429
Open this publication in new window or tab >>Rationalizing Science: A comparative study of Public, Industry and Nonprofit Research Funders
2018 (English)In: Minerva, ISSN 0026-4695, E-ISSN 1573-1871, Vol. 56, p. 405-429Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In the context of more and more project-based research funding, commercialization and economic growth have increasingly become rationalized concepts that are used to demonstrate the centrality of science for societal development and prosperity. Following the world society tradition of organizational institutionalism, this paper probes the potential limits of the spread of such rationalized concepts among different types of research funders. Our comparative approach is particularly designed to study the role and position of nonprofit research funders (NPF), a comparison that is relevant as NPF could potentially be shielded from such rationalized pressures given their lack of profit gaining motives. By making a qualitative interview-based investigation we are able to describe how research funders rationalize their contributions to society at large, as well as their obligations to the researchers they fund. Four types of research funders are comparedindependently wealthy philanthropists, fundraising dependent nonprofits, public agencies, and industry. We find that NPF, and especially philanthropists, are the least commercially geared type of funder, but that philanthropists also express least obligations to researchers funded. This is in sharp contrast to public research funders who, even more than industry, employ commercially geared rationalizations. We also find that both public and corporate funders express obligations to the researchers they fund. Our results indicate that there are limits to the spread of commercially tinted rationalizations among NPF, but that this does not necessarily mean an increased sense of obligations to the researchers funded, and by extension to the integrity of scientific pursuit.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer Netherlands, 2018
National Category
Business Administration
Research subject
Business Studies
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-350001 (URN)10.1007/s11024-018-9352-6 (DOI)000449931500001 ()
Available from: 2018-05-02 Created: 2018-05-02 Last updated: 2018-12-19Bibliographically approved
Wedlin, L., Buhr, K. & Sahlin, K. (2018). Regulators. In: Lars Engwall (Ed.), Corporate Governance in Action: Regulators, market actors and scrutinizers (pp. 43-74). New York/London: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Regulators
2018 (English)In: Corporate Governance in Action: Regulators, market actors and scrutinizers / [ed] Lars Engwall, New York/London: Routledge, 2018, p. 43-74Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
New York/London: Routledge, 2018
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-350008 (URN)
Available from: 2018-05-02 Created: 2018-05-02 Last updated: 2018-05-02
Engwall, L., Grünberg, J., Pallas, J., Sahlin, K., Wedlin, L., Arora-Jonsson, S., . . . Windell, K. (2018). Resituating Corporate Governance. In: Lars Engwall (Ed.), Corporate Governance in Action: Regulators, Market Actors and Scrutinizers (pp. 1-24). New York: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Resituating Corporate Governance
Show others...
2018 (English)In: Corporate Governance in Action: Regulators, Market Actors and Scrutinizers / [ed] Lars Engwall, New York: Routledge, 2018, p. 1-24Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
New York: Routledge, 2018
National Category
Business Administration
Research subject
Business Studies
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-371258 (URN)9781138285668 (ISBN)
Available from: 2018-12-20 Created: 2018-12-20 Last updated: 2019-04-02Bibliographically approved
Wedlin, L. & Pallas, J. (2017). Det ostyrda universitet?: Perspektiv på styrning, autonomi och reform av svenska lärosäten. Göteborg: Makadam Förlag
Open this publication in new window or tab >>Det ostyrda universitet?: Perspektiv på styrning, autonomi och reform av svenska lärosäten
2017 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Styrningen av högre utbildning och forskning är under omvandling. Dagens högskolepolitiska debatt är präglad av diskussioner om hur högre utbildning och forskning skall styras, ledas, kontrolleras och utvärderas. En lång rad statliga utredningar, propositioner, utvärderingar och lagförslag vittnar om ett tydligt intresse för att aktiv skapa och forma förutsättningarna för denna sektor. Bara de senaste åren har vi sett ambition och försök till reformering av bland annat system och principer för forskningsfinansiering (Prop. 2008/09:50), kvalitetsutvärdering (Prop. 2009/10:139), organisationsformer (Prop. 2009/10:149; DS 2013:49), ledningsstrukturer (Prop. 2006/07:43; SOU 2015:92) och karriärutveckling (SOU 2016:29). Samtidigt som många delar av akademin har därmed blivit föremål för olika reformer, så tycks ett alldeles särskilt fokus ha hamnat på hur universitet och högskolor skall organiseras och styras. Det är mot universitet och högskolor, som organisatoriska enheter, som alltmer krav och förväntningar riktas. Detta både i termer av universitet som ”kunskapssamhällets allt-i-allo” (Franke 2006) som förväntas leverera specifik kunskap och innovation för tillväxt, konkurrenskraft och välstånd på en rad av samhällets viktiga områden, och som ett verktyg för styrning och kontroll av vetenskap och vetenskaplig verksamhet. Det är med andra ord universitet och högskolor som förväntas styra och bära ansvar för såväl forskning som utbildning genom att utvärdera kvalitet, organisera sin verksamhet, prioritera mellan forskningsområden, och - inte minst - kunna ta ansvar när något går fel. 

Den centrala roll som samhället tillskriver universitet och högskolor syns inte bara i det ökade intresset för olika typer av reformer, utan också i innehållet i den statliga styrningen av högskolesektorn. Paradoxalt, har flera av de sentida svenska högskole- och forskningspropositioner syftat till att minskaden formella reglering av universiteten och deras verksamheter. Här har begreppet autonomi, ofta i betydelsen frihet, varit en tydlig ledstjärna: ”Nu ökar vi friheten för landets högre lärosäten” skrev dåvarande högskole- och forskningsminister på DN debatt (Krantz 2010) inför lanseringen av som kommit att kallas ”Autonomireformen”, som trädde i kraft vid årsskiftet 2011. Genom denna reform minskade den statliga styrningen av högre utbildning och forskning på flera punkter, framförallt i förhållande till några för universitet och högskolor centrala organisatoriska frågor. Lärosätena fick genom reformen ökade möjligheter att själva besluta om intern struktur och beslutsordning, styrelsesammansättning, och principer för rekrytering och befordran av lärare och forskare. Istället för statlig styrning poängteras i reformen behovet av att låta ”marknaden” få mer utrymme i styrningen. Detta framförallt genom att låta universiteten agera, som det ibland uttrycks, på en alltmer globaliserad kunskapsmarknad. Därmed har staten dragit tillbaka delar av sitt ansvar för den högre utbildningen och forskningens villkor, och låtit lärosätena själva ta ansvar för organisering och styrning av stora delar av deras utbildnings- och forskningsaktiviteter. 

Detta förefaller ju till viss del motsägelsefullt.  Samtidigt som samhällets och statens krav på styrning och kontroll av kunskap och kunskapsproduktion tycks tydligare och mer uttalad än tidigare, minskar det statliga inflytandet på landets lärosäten då dessa ska ”frias” från staten och den statliga regleringen. Lärosätena skall vara autonoma och ges ökade utrymme och möjligheter att själva styra och kontrollera sin verksamhet.  Denna utveckling reser en del frågor om både styrning, styrningens utformning och innehåll, och hur autonomi och frihet egentligen ska förstås. Vad är styrning? Vad är det som ska styras och av vem? Vad är frihet? Och vad betyder det för universitet och högskolor att de nu blivit föremål för sådan ”styrning genom frihet”? 

I den här boken söker vi att närma oss dessa frågor genom att analysera och diskutera styrning, autonomi och reform av svenska universitet och högskolor. Vi tar utgångspunkt i autonomireformen och de idéer och ideal för universitet[1]som presenteras där, och hur dessa kommit att utmana och omforma värderingar, prioriteringar, aktiviteter och arbetssätt vid de svenska lärosätena under senare år. Autonomireformen utgör därmed ramen för boken i sin helhet och för bokens olika bidrag då den tydligt pekar ut universiteten som centrala enheter för styrning och kontroll av verksamheten, i första hand forskning och utbildning. Grundantagandet i reformen, vilket också är utgångpunkt för våra diskussioner, är att universiteten som organisationer är centrala; det är universiteten som ska bli autonoma och självstyrande och det är makten över universitetens funktion och ordning som står på spel.

[1]Benämningen ”universitet” hänvisar i boken till universitetsorganisationer och inbegriper då samtliga lärosäten

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Makadam Förlag, 2017. p. 327
National Category
Business Administration Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies) Educational Sciences
Research subject
Business Studies; Sociology of Education
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-350937 (URN)9789170612244 (ISBN)
Available from: 2018-05-17 Created: 2018-05-17 Last updated: 2018-09-19Bibliographically approved
Wedlin, L. & Pallas, J. (Eds.). (2017). Det ostyrda universitetet?: Perspektiv på styrning, autonomi och reform av svenska lärosäten (1ed.). Stockholm/Göteborg: Makadam Förlag
Open this publication in new window or tab >>Det ostyrda universitetet?: Perspektiv på styrning, autonomi och reform av svenska lärosäten
2017 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Universitet och högskolor, liksom andra organisationer, förväntas vara både styrbara och rationella för att möta samhällets och näringslivets krav på kunskap, tillväxt och innovation. Senare års reformer inom den högre utbildningen, främst den så kallade autonomireformen, har formaliserat denna bild av universiteten som självstyrande organisatoriska enheter. I den pågående styrningsdiskussionen är det makten över universitetens funktion och ordning som står på spel. Men vad innebär det att vara självständig och rationell, och hur tar det sig uttryck inom dagens moderna universitet? I denna antologi diskuterar tolv forskare inom företagsekonomi och statskunskap vad självständighet betyder och hur svenska universitet och högskolor organiserar sig för att vara självständiga och rationella organisationer. Svaret söker de genom att empiriskt spåra och analysera några av de organisatoriska uttrycken för självständighet och frihet på dagens svenska lärosäten. Därmed lyfts frågan om styrning av universitet bortom enskilda reformagendor och styrförsök. Författarna undersöker både svårigheterna att styra universitetens olika verksamheter genom policy och övergripande reformer, och de problem som det innebär att tänka sig universitet som i någon mån ostyrda. Kapitlen bygger på forskning om kollegialitet och linjestyrning, mätsystem och utvärderingar för intern organisering, liksom den ökade betydelsen av kommunikation och PR för att visa enhetlighet och sammanhållning mot externa intressenter. Med empiriskt grundad analys ger boken viktiga bidrag till diskussionen om universitetens organisation och styrning, idag och i framtiden. Redaktörerna Linda Wedlin och Josef Pallas är docenter i företagsekonomi vid Uppsala universitet.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm/Göteborg: Makadam Förlag, 2017. p. 328 Edition: 1
National Category
Business Administration Educational Sciences
Research subject
Business Studies
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-319826 (URN)9789170612244 (ISBN)
Funder
Swedish Research Council, 2012-16537-97577-36The Jan Wallander and Tom Hedelius Foundation, p2011-0009:1
Available from: 2017-04-10 Created: 2017-04-10 Last updated: 2019-09-20Bibliographically approved
Edlund, P. & Wedlin, L. (2017). Norska modellen ’flyger’ in: Införandet av ett mätsystem för resursfördelning till forskning. In: Linda Wedlin; Josef Pallas (Ed.), Det ostyrda universitetet? Perspektiv på styrning, autonomi och reform av svenska lärosäten: (pp. 216-43). Göteborg: Makadam Förlag
Open this publication in new window or tab >>Norska modellen ’flyger’ in: Införandet av ett mätsystem för resursfördelning till forskning
2017 (Swedish)In: Det ostyrda universitetet? Perspektiv på styrning, autonomi och reform av svenska lärosäten / [ed] Linda Wedlin; Josef Pallas, Göteborg: Makadam Förlag, 2017, p. 216-43Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Makadam Förlag, 2017
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-353725 (URN)9789170612244 (ISBN)
Available from: 2018-06-15 Created: 2018-06-15 Last updated: 2018-12-04
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9169-9704

Search in DiVA

Show all publications