uu.seUppsala University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Melander, Björn
Publications (10 of 92) Show all publications
Bianchi, M., Håkansson, D., Melander, B., Pfister, L., Westman, M. & Östman, C. (Eds.). (2019). Svenskans beskrivning 36: Förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten. Uppsala 25–27 oktober 2017. Paper presented at Svenskans beskrivning 36. Uppsala, 25–27 oktober 2017.. Uppsala: Institutionen för nordiska språk
Open this publication in new window or tab >>Svenskans beskrivning 36: Förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten. Uppsala 25–27 oktober 2017
Show others...
2019 (Swedish)Conference proceedings (editor) (Refereed)
Abstract [sv]

Sedan 1963 har det vid olika universitet i Sverige och Finland regelbundet anordnats sammankomster för svenskans beskrivning. Vid dessa har forskningsresultat som rör svenska språkets uppbyggnad och användning presenterats och diskuterats.

Den trettiosjätte sammankomsten ägde rum den 25–27 oktober 2017 i Uppsala. Temat för konferensen, som samlade runt 200 deltagare, var denna gång Varför svenska? Ambitionen var att på olika sätt belysa, problematisera och tydliggöra svenska språkets innebörd, roll och betydelse inom vetenskap, skola och samhälle. Sektionsföredragens ämnesmässiga spännvidd var som vanligt för konferensserien stor och föredragen berörde de flesta områden inom ämnet svenska språket.

I denna volym publiceras i bearbetad form 27 av de föredrag som hölls vid sammankomsten. Den ger därmed en god överblick över aktuell forskning om svenska språket. Alla som vill följa den senaste utvecklingen på området finner här mycket av intresse.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Institutionen för nordiska språk, 2019. p. 358
Series
Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet, ISSN 0083-4661 ; 102
Series
Svenskans beskrivning, ISSN 1102-3619 ; 36
National Category
Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-378180 (URN)978-91-519-1037-6 (ISBN)
Conference
Svenskans beskrivning 36. Uppsala, 25–27 oktober 2017.
Available from: 2019-05-03 Created: 2019-05-03 Last updated: 2019-05-03Bibliographically approved
Melander, B., Bockgård, G., Håkansson, D. & Norrby, C. (Eds.). (2018). Språk och Stil: Tidskrift för svensk språkforskning NF 28, 2018. Uppsala: Institutionen för nordiska språk
Open this publication in new window or tab >>Språk och Stil: Tidskrift för svensk språkforskning NF 28, 2018
2018 (Swedish)Collection (editor) (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Institutionen för nordiska språk, 2018. p. 232
Series
Språk och stil: Tidskrift för svensk språkforskning, ISSN 1101-1165, E-ISSN 2002-4010 ; NF 28
National Category
Specific Languages
Research subject
Scandinavian Languages
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-376230 (URN)10.33063/diva-376230 (DOI)
Funder
Swedish Research Council, 2017-01490
Note

https://doi.org/10.33063/diva-376230

Available from: 2019-02-03 Created: 2019-02-03 Last updated: 2019-03-22Bibliographically approved
Melander, B., Bockgård, G., Håkansson, D. & Norrby, C. (Eds.). (2017). Språk och stil: Tidskrift för svensk språkforskning NF 27, 2017. Uppsala: Institutionen för nordiska språk
Open this publication in new window or tab >>Språk och stil: Tidskrift för svensk språkforskning NF 27, 2017
2017 (Swedish)Collection (editor) (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Institutionen för nordiska språk, 2017. p. 268
Series
Språk och stil: Tidskrift för svensk språkforskning, ISSN 1101-1165, E-ISSN 2002-4010 ; 27
National Category
Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-338867 (URN)
Available from: 2018-01-15 Created: 2018-01-15 Last updated: 2019-07-03Bibliographically approved
Melander, B. (2016). Ansvar för en unik resurs: En genomlysning av språkutbildningen vid Uppsala universitet. Uppsala: Uppsala universitet
Open this publication in new window or tab >>Ansvar för en unik resurs: En genomlysning av språkutbildningen vid Uppsala universitet
2016 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Att medborgarna ska ha goda kunskaper i språk är ett prioriterat mål både inom EU och på nationell nivå. Det är naturligt: språkkunskaper behövs i en globaliserad värld och i länder som blir allt mer heterogena språkligt och kulturellt, språkaspekter är centrala för frågor om mångfald, likabehandling och inkludering och språkfärdigheter är viktiga redskap i studier, arbetsliv m.m.

Uppsala universitet har Sveriges utan konkurrens bredaste språkutbud: vid Språkvetenskapliga fakultetens fyra institutioner ges utbildning – i större eller mindre omfattning – i ca 50 olika språk. En nationell jämförelse visar att ungefär hälften av dessa inte går att läsa vid andra lärosäten i Sverige. Den visar också att det är många språk som återfinns vid bara ett litet antal universitet och högskolor: av de ca 60 språk som det undervisas i inom landet är det 40 som endast ges på ett ställe, och för ett flertal andra är det endast två eller tre lärosäten som erbjuder språket. Detta skapar ett sårbart system och det är angeläget att en nationell strategi för den akademiska språkutbildningen utarbetas.

Uppsala universitet har under lång tid tagit ansvar för språkutbildningen genom att ge extra anslag både centralt och inom Området för humaniora och samhällsvetenskap. Detta gäller fortfarande, men nivån på tilldelningen har minskat. En jämförelse med situationen vid de båda universitet som ligger närmast Uppsala vad gäller bredd i språkutbudet, Stockholm och Lund, visar att Uppsala har ett bredare och större stöd, och även att det förefaller svårt att behålla speciellt bredden i utbudet om inte extra anslag ges.

Språkutbildning är alltså resurskrävande. Ett av de förhållanden som skapar krav på mycket undervisningstid är ett stort inslag av färdighetsmoment, men också att det finns många studenter med annat modersmål än svenska och en hög andel studenter på A-nivå gör att behovet av kontakttimmar ökar. Med en stor bredd i kursutbudet blir det vidare svårt att undvika små undervisningsgrupper för vissa kurser, trots att institutionerna arbetar aktivt med samläsning, periodisering och liknande. Detta fördyrar också undervisningen.

En fokusgruppsundersökning med studenter, lärare och alumner samt resultatet av en enkätundersökning sänd till alumner visar också att mer undervisning är det som främst efterfrågas av samtliga grupper. Mer stöd till studenternas arbete utanför lektionstid efterlyses likaså. Det förefaller även behövas mer tid för kursutveckling. Innehållet i kurserna upplevs som bra, och kunskapskraven likaledes, men samtidigt som höga.

Språkstudier framstår alltså som krävande men samtidigt givande. Den djupast liggande styrkan med att ha en språkutbildning uppfattas vara förmågan att förstå sig själv och andra människor samt förmågan att skifta och anta olika perspektiv. En sådan förmåga är tveklöst högst relevant i dagens och morgondagens samhälle.

Språkstudier kan leda fram till en mängd olika arbeten efter examen. Det framstår dock som angeläget att ytterligare utveckla arbetet för att tydliggöra såväl för studenterna vilka typer av arbeten som man kan söka sig till efter avslutade studier som för presumtiva arbetsgivare vilka kompetenser och resurser en språkutbildning ger.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Uppsala universitet, 2016. p. 79
National Category
Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-302044 (URN)9789150625820 (ISBN)
Available from: 2016-08-29 Created: 2016-08-29 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Melander, B., Norrby, C., Östman, C. & Thelander, M. (Eds.). (2016). Språk och Stil: Tidskrift för svensk språkforskning, 26, 2016. Uppsala: Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning
Open this publication in new window or tab >>Språk och Stil: Tidskrift för svensk språkforskning, 26, 2016
2016 (Swedish)Collection (editor) (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning, 2016. p. 276
Series
Språk och stil: Tidskrift för svensk språkforskning, ISSN 1101-1165, E-ISSN 2002-4010 ; 26
National Category
Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-314563 (URN)
Available from: 2017-02-03 Created: 2017-02-03 Last updated: 2019-07-03Bibliographically approved
Melander, B. (2015). "Det språk som skrifves af alla svenskar, hvilka icke kunna skrifva": Om skollärare John Chronschough och språkhistorien. In: Merja Kytö (Ed.), Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala: Årsbok 2014 (pp. 89-112). Uppsala: Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala
Open this publication in new window or tab >>"Det språk som skrifves af alla svenskar, hvilka icke kunna skrifva": Om skollärare John Chronschough och språkhistorien
2015 (Swedish)In: Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala: Årsbok 2014 / [ed] Merja Kytö, Uppsala: Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala , 2015, p. 89-112Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

August Bondeson’s novel The Memoirs of the Schoolteacher John Chronschough (in two volumes, 1897 and 1904) belongs to the classics of Swedish literature. The main reason for its fame is that it is conceived to exactly depict “the language which is written by all Swedes who cannot write” as a contemporary critic put it. This is the language of members of the new groups in society who had to acquire a language suitable for public use as a result of the democratization of Sweden during the latter half of the 19th century and who in the course of that process in many ways shaped today’s standard Swedish.

This article describes the sociolinguistic situation in Sweden during the former turn of the century, and analyzes the language of the novel against this background. It is shown that – contrary to the common conception – it is a rather fine-tuned pastiche and not a grotesque parody. The fact that it still has had a widespread reputation for being a perfect imitation of “bad Swedish” implies that during this period there were clear notions regarding what was to be considered stylistically appropriate and inappropriate and also that many actually wrote in the way that was supposed to be wrong. Probably, such a situation primarily arises when new groups are entering into domains previously reserved for more privileged members of society who take for granted they have the right to define what is correct, proper and good. Then it is also logical that many linguistic phenomena have a clear shibboleth function: to distinguish “us” and “them” is both important and easy – members of the former standard-setting groups have a very clear idea of what is stigmatized.

One of the major features of the development of Swedish during the 20th century has been a diminishing distinction between speech and writing, with pronunciation becoming more dependent on the written form, and the written language syntactically becoming less complex. It is obvious that this development is connected to the social transformation that forms the setting of The Memoirs of the Schoolteacher John Chronschough. Although it can hardly be said that the language of John Chronschough in terms of exact linguistic form has become the standard Swedish of today, it is clear that the stylistic patterns of persons such as Chronschough have been formative for today’s Swedish and its register variation.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala, 2015
Series
Årsbok / Kungl. Humanistiska vetenskaps-samfundet i Uppsala, ISSN 0349-0416
National Category
Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-287343 (URN)9789198240511 (ISBN)
Available from: 2016-04-23 Created: 2016-04-23 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Melander, B., Norrby, C., Thelander, M. & Östman, C. (Eds.). (2015). Språk och Stil: Tidskrift för svensk språkforskning NF 25, 2015. Uppsala: Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning
Open this publication in new window or tab >>Språk och Stil: Tidskrift för svensk språkforskning NF 25, 2015
2015 (Swedish)Collection (editor) (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning, 2015. p. 222
Series
Språk och stil: Tidskrift för svensk språkforskning, ISSN 1101-1165, E-ISSN 2002-4010 ; 25
National Category
Specific Languages
Research subject
Scandinavian Languages
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-272449 (URN)
Funder
Swedish Research Council
Available from: 2016-01-18 Created: 2016-01-13 Last updated: 2019-07-03Bibliographically approved
Melander, B., Johansson, A., Rawoens, G., Laureys, G. & Oosterhof, A. (2015). Två språk - två försvar. Språktidningen (5), 60-65
Open this publication in new window or tab >>Två språk - två försvar
Show others...
2015 (Swedish)In: Språktidningen, ISSN 1654-5028, no 5, p. 60-65Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Specific Languages
Research subject
Scandinavian Languages
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-256701 (URN)
Available from: 2015-06-25 Created: 2015-06-25 Last updated: 2018-01-11
Norén, C., Melander, B., Josserand, J. & Nyroos, L. (2014). Röster i samspel och konflikt: Den Europaparlamentariska debattens textpolyfoni. In: Hedwig Reuter (Ed.), Le Nord en français: Traduction, interprétation, interculturalité (pp. 159-172). Mons: Éditions du C.I.P.A.
Open this publication in new window or tab >>Röster i samspel och konflikt: Den Europaparlamentariska debattens textpolyfoni
2014 (Swedish)In: Le Nord en français: Traduction, interprétation, interculturalité / [ed] Hedwig Reuter, Mons: Éditions du C.I.P.A. , 2014, p. 159-172Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Mons: Éditions du C.I.P.A., 2014
Series
Langage et société ; 49
Keywords
parlamentarisk debatt, polyfoni, textanalys
National Category
General Language Studies and Linguistics Specific Languages
Research subject
Scandinavian Languages; Romance Languages
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-239127 (URN)978-2-930200-43-9 (ISBN)978-2-930200-44-6 (ISBN)
Funder
The Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities (KVHAA)
Available from: 2014-12-18 Created: 2014-12-18 Last updated: 2018-12-07Bibliographically approved
Thelander, M. & Melander, B. (2014). Som det heter på nysvenska .... In: Karin Helgesson, Hans Landqvist, Benjamin Lyngfelt, Jenny Nilsson & Catrin Norrby (Ed.), Fint språk/Good language: Festskrift till Lars-Gunnar Andersson (pp. 183-194). Göteborg: Styrelsen för Mejerbergs institut vid Göteborgs universitet
Open this publication in new window or tab >>Som det heter på nysvenska ...
2014 (Swedish)In: Fint språk/Good language: Festskrift till Lars-Gunnar Andersson / [ed] Karin Helgesson, Hans Landqvist, Benjamin Lyngfelt, Jenny Nilsson & Catrin Norrby, Göteborg: Styrelsen för Mejerbergs institut vid Göteborgs universitet , 2014, p. 183-194Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Styrelsen för Mejerbergs institut vid Göteborgs universitet, 2014
Series
Mejerbergs arkiv för svensk ordforskning, ISSN 0348-7741 ; 41
Keywords
nysvenska, nysvensk, semantik, betydelseutveckling
National Category
Humanities
Research subject
Scandinavian Languages
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-240928 (URN)978-91-87850-00-4 (ISBN)
Available from: 2015-01-08 Created: 2015-01-08 Last updated: 2015-01-08
Organisations

Search in DiVA

Show all publications