uu.seUppsala University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 73) Show all publications
Dalberg, T., Börjesson, M. & Broady, D. (2019). A Reversed Order: Expansion and Differentiation of Social Sciences and Humanities in Sweden 1945–2015. In: Fleck, Christian; Duller, Matthias; Karády, Victor (Ed.), Shaping Human Science Disciplines: Institutional Developments in Europe and Beyond (pp. 247-287). Cham: Palgrave Macmillan
Open this publication in new window or tab >>A Reversed Order: Expansion and Differentiation of Social Sciences and Humanities in Sweden 1945–2015
2019 (English)In: Shaping Human Science Disciplines: Institutional Developments in Europe and Beyond / [ed] Fleck, Christian; Duller, Matthias; Karády, Victor, Cham: Palgrave Macmillan, 2019, p. 247-287Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

Swedish social sciences and humanities have expanded dramatically since 1945. The augmentation has been especially strong in the 1950s, the 1960s and the 1990s, coinciding with transitions from elite to mass to universal higher education. However, the expansion has been very uneven. The social sciences have surpassed the humanities in a number of aspects such as student enrolment, research financing and demand for their expert knowledge. Thus, a long-established order has been reversed. Our main conclusion is that the differentiated path the disciplines take is explained largely by their altered position in the field of higher education and changing demands from the labor market as well as the strengthened link between the expansion of the welfare state and the social sciences.

Place, publisher, year, edition, pages
Cham: Palgrave Macmillan, 2019
Series
Socio-Historical Studies of the Social and Human Sciences ; 2
Keywords
Swedish higher education fields, Morphological transformations, Reforms, Welfare state
National Category
Sociology
Research subject
Sociology of Education
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-361780 (URN)10.1007/978-3-319-92780-0_7 (DOI)978-3-319-92779-4 (ISBN)978-3-319-92780-0 (ISBN)
Projects
Svensk högre utbildning: finansiering, organisering, rekrytering, utfall 1950-2020
Funder
Swedish Research Council, 2016-04746
Available from: 2018-09-27 Created: 2018-09-27 Last updated: 2018-09-27
Åkerlund, A., Börjesson, M. & Collsiöö, A. (2018). Akademiskt utbyte och internationell migration: En studie av stipendiater inom Svenska institutets stipendieprogram 1997-2015. Stockholm
Open this publication in new window or tab >>Akademiskt utbyte och internationell migration: En studie av stipendiater inom Svenska institutets stipendieprogram 1997-2015
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Akademisk mobilitet är en aspekt av internationell migration, som sällan får samma uppmärksamhet som flykt eller arbetskraftsmigration. Denna mobilitet möjliggörs ofta genom stipendier, och i Sverige är Svenska institutet en av de viktigaste stipendiegivarna. Föreliggande rapport handlar om personer som fått ett mobilitetsstipendium inom Visbyprogrammet. Programmet har funnits sedan 1997 och är inriktat mot länder i östra Europa. Ur ett migrationsperspektiv är dessa stipendiater en intressant grupp vad gäller migrationsmönster och internationella nätverk.

Stipendieutdelning är en av många faktorer som är med och formar internationella migrationsflöden. Det innebär att de regler som svenska staten ställer upp för sina stipendier i kombination med Svenska institutets praktiska hantering av samma stipendier påverkar migrationen, då de gör internationell akademisk mobilitet möjlig för vissa specifika grupper. Över tid har Visbyprogrammet gått från att ha en näringslivsfrämjande, biståndspolitisk och tillväxtskapande inriktning till att handla om regionalt samarbete, avspänning och social utveckling. Programmet tillhör alltså tre politikområden, nämligen a) bistånds- och utvecklingsarbete, b) internationaliseringen av den högre utbildningen och c) offentlig diplomati, främjandet av Sverige och svensk ekonomi.

Inom existerande forskning är det mycket ovanligt att ovan nämnda politikområden relateras till varandra. Studiens utgångspunkt är dock att relationen dem emellan är grundläggande för att förstå Visbyprogrammet. Utifrån detta antagande undersöks fem olika områden. Först och främst i vilken utsträckning stipendiaterna utgör en viktig resurs för ekonomin, politiken eller forskningen i sina hemländer (1), i vilken mån stipendiaterna fortfarande är förbundna med Sverige och det svenska samhället eller till och med är bosatta i Sverige och verksamma på svensk arbetsmarknad (2), samt om stipendiaterna flyttat vidare till andra länder och en internationell arbetsmarknad (3). Därutöver undersöks även i vilken utsträckning stipendierna skapar ett utbildningskapital, ett språkligt kapital och ett svenskt symboliskt kapital (4), samt hur stipendiaterna själva värderar sin stipendievistelse och de primäramotiven för att söka sig till Sverige (5).

Som underlag för den aktuella studien genomfördes en enkätundersökning med tidigarelångtidsstipendiater inom Visbyprogrammet. Enkäten innehöll 34 frågor ochbesvarades av total 482 personer. Huvudresultaten är att stipendiatsgruppen harförändrats mellan 1997 och 2015. Från att initialt ha kommit från Baltikum, Polenoch Ryssland, kommer dagens stipendiater företrädelsevis från Ukraina, Rysslandoch Vitryssland. Dessutom har stipendiaternas ämnesinriktning förskjutits frånteknik och naturvetenskap mot samhällsvetenskap och humaniora. Orsaken tilldetta är att ekonomi och tillväxt tonats ned inom Visbyprogrammet till förmånför säkerhetspolitik och bistånd. Ett politiskt formulerat stipendieprogram som Visbyprogrammet och en mediär som Svenska institutet, har därmed en stor betydelseför hur den internationella student- och forskarmobiliteten ser ut och hur den varierar över tid.

Ett annat centralt resultat är att stipendieperioden öppnar upp för tre olika livsbanor. Majoriteten av respondenterna flyttade tillbaka till sina hemländer (50 procent)medan mer än en på fyra (27 procent) bodde kvar i Sverige. En nästan lika stor grupp (23 procent) bosatte sig istället i ett tredje land, vanligtvis ett västeuropeiskt land eller USA. Samma mönster syns även om man ser till de länder där respondenterna bott en kortare period efter stipendieperioden. En vistelse i Sverige genererar alltså utbildningskapital som även har ett värde i andra länder. Visbystipendierna fungerar som en viktig del i en såväl socialt uppåtstigande som geografisk mobilitetsrörelse.Den främsta pullfaktorn för att söka sig till just Sverige var dock existensen av stipendierna och den ekonomiska säkerhet de innebär. En övervägande majoritet av stipendiaterna uppskattar att tiden i Sverige har haft en avgörandebetydelse för deras vidare karriär, men också att de har kunnat etablera stabila kontakter mellan Sverige och ursprungslandet.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2018. p. 116
Series
Delmi Rapport ; 2018:2
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
Research subject
Sociology of Education
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-358067 (URN)978-91-88021-28-1 (ISBN)
Available from: 2018-08-24 Created: 2018-08-24 Last updated: 2018-08-27Bibliographically approved
Bryntesson, A., Börjesson, M. & Haru, A. (2018). Från Sverige med Erasmus+: Utresande utbytesstudenters upplevelser, praktiker och preferenser. Stockholm: Universitets- och högskolerådet (UHR)
Open this publication in new window or tab >>Från Sverige med Erasmus+: Utresande utbytesstudenters upplevelser, praktiker och preferenser
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Universitets- och högskolerådet (UHR), 2018. p. 79
Series
UHR:s rapportserie ; 2018:11
Keywords
Studentmobilitet, Högre utbildning, Internationalisering, Utbytesstudier, Europeiska unionen, Geometrisk dataanalys, Multipel korrespondensanalys
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
Research subject
Sociology of Education
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-364416 (URN)978-91-7561-058-0 (ISBN)
Note

Rapport skriven av Forum för studier av den högre utbildningens internationalisering (SIHE) på uppdrag av UHR.

Available from: 2018-10-26 Created: 2018-10-26 Last updated: 2018-11-01
Börjesson, M. (2018). Rummet av kultur- och medievanor i Sverige 2015. Stockholm
Open this publication in new window or tab >>Rummet av kultur- och medievanor i Sverige 2015
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2018. p. 53
Series
Kulturfakta ; 2018:3
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
Research subject
Sociology of Education
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-358066 (URN)978-91-87046-55-1 (ISBN)
Available from: 2018-08-24 Created: 2018-08-24 Last updated: 2018-08-30Bibliographically approved
Börjesson, M. (2017). Det svenska gymnasiefältet: Ett exempel på utbildningssociologiska studier i Sverige (4ed.). In: Ulf P. Lundgren, Roger Säljö, Caroline Liberg (Ed.), Lärande, skola, bildning: (pp. 415-432). Stockholm: Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Det svenska gymnasiefältet: Ett exempel på utbildningssociologiska studier i Sverige
2017 (Swedish)In: Lärande, skola, bildning / [ed] Ulf P. Lundgren, Roger Säljö, Caroline Liberg, Stockholm: Natur och kultur, 2017, 4, p. 415-432Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2017 Edition: 4
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
Research subject
Sociology of Education
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-358763 (URN)9789127818408 (ISBN)
Available from: 2018-08-31 Created: 2018-08-31 Last updated: 2018-08-31
Forsberg, H., Palme, M. & Börjesson, M. (2017). Le marché de l’éducation et la structure sociale: La transformation de l’enseignement secondaire supérieur suédois à la veille desréformes du libre choix. Esprit Critique: revue internationale de sociologie et de sciences sociales, 27(1), 23-36
Open this publication in new window or tab >>Le marché de l’éducation et la structure sociale: La transformation de l’enseignement secondaire supérieur suédois à la veille desréformes du libre choix
2017 (French)In: Esprit Critique: revue internationale de sociologie et de sciences sociales, ISSN 1705-1045, Vol. 27, no 1, p. 23-36Article in journal (Refereed) Published
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
Research subject
Sociology of Education
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-338673 (URN)
Available from: 2018-01-11 Created: 2018-01-11 Last updated: 2018-02-08Bibliographically approved
Börjesson, M. (2017). The global space of international students in 2010. Journal of ethnic and migration studies, 43(8), 1256-1275
Open this publication in new window or tab >>The global space of international students in 2010
2017 (English)In: Journal of ethnic and migration studies, ISSN 1369-183X, E-ISSN 1469-9451, Vol. 43, no 8, p. 1256-1275Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

International students have become an increasingly importantresearch object–not only on the basis of the overall expansionand importance of international students in higher education andin national economic policies, but also since they constitute astrategicresearch object for understanding the global landscapeof higher education. By using correspondence analysis on a dataset on countries of destination and regions of origin, the globalspace of international students is depicted. The analysis reveals astructure with three main poles, a Pacific pole, a Central Europeanone and a French/Iberian one. The three poles correspond tothree different logics of recruitment: a market logic, a proximitylogic and a colonial logic. The three poles and logics are alsorelated to linguistic structures. The Pacific/Market pole isdominated by English, while the Central European pole hasGerman and Slavic languages as a common denominator, and theFrench and Iberian pole has French, Spanish and Portuguese incommon with their former colonies. It is argued that the Pacific/Market pole is the dominating pole in the space due to the highconcentration of resources of different sorts, including economic,political, educational, scientific and not least, linguistic assets.

Keywords
International students; higher education; space; correspondence analysis; Bourdieu
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
Research subject
Sociology of Education
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-321980 (URN)10.1080/1369183X.2017.1300228 (DOI)000400788900002 ()
Projects
Domestic Arenas of Internationalization. Swedish Higher Education and International Students, 1945 ‒ 2015‘ Transnational Strategies within Higher Education. Sweden ’ s Relations to France and the US, 1919 ‒ 2009
Funder
Swedish Research Council, 2010-5347Swedish Research Council, 2006-2451
Available from: 2017-05-15 Created: 2017-05-15 Last updated: 2017-06-14Bibliographically approved
Börjesson, M., Broady, D., Le Roux, B., Lidegran, I. & Palme, M. (2016). Cultural capital in the elite subfield of Swedish higher education. Poetics (Amsterdam. Print)
Open this publication in new window or tab >>Cultural capital in the elite subfield of Swedish higher education
Show others...
2016 (English)In: Poetics (Amsterdam. Print), ISSN 0304-422X, E-ISSN 1872-7514Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

The idea of a strong tie between culture and education, advocated by Bourdieu and his colleagues from the 1960s, is in this article explored in detail by investigating cultural capital in both its embodied state, expressed in tastes and cultural practices among students in the elite subfield of Swedish higher education, and its institutionalised state, through an analysis of the same students’ enrolment patterns. By applying Specific MCA to a questionnaire answered by 1152 students at 20 socially and scholarly selective programmes we identify three main dimensions in the space of lifestyles. The first dimension separates advanced and legitimate cultural practices and tastes from mainstream ones. In a second dimension, elaborate and often costly body-oriented practices in training or clothing are distinguished from a more ascetic lifestyle. The third dimension opposes a pole of establishment from a pole of non-establishment. The study programmes are well dispersed in the space of lifestyles, which suggests a close relation between embodied and institutionalised states of cultural capital. We finally argue that the pursuit of field-specific capital best explains this dispersion: the future trajectories into specific regions of the field of power tend to correspond to distinct lifestyles of various categories of elite students.

Keywords
Cultural capital, Lifestyles, Geometric data analysis, Swedish higher education, Elite education
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
Research subject
Sociology of Education
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-288342 (URN)10.1016/j.poetic.2016.02.004 (DOI)
Projects
The Struggle for Students. The Swedish Field of Higher Education and the Recruitment Strategies of the Institutions
Funder
Swedish Research Council, 2001-4772
Available from: 2016-04-27 Created: 2016-04-27 Last updated: 2017-11-30
Börjesson, M., Broady, D., Dalberg, T. & Lidegran, I. (2016). Elite education in Sweden: a contradiction in terms?. In: Maxwell, Claire & Aggleton, Peter (Ed.), Elite Education: International perspectives on the education of elites and the shaping of education systems (pp. 92-103). London: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Elite education in Sweden: a contradiction in terms?
2016 (English)In: Elite Education: International perspectives on the education of elites and the shaping of education systems / [ed] Maxwell, Claire & Aggleton, Peter, London: Routledge, 2016, p. 92-103Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
London: Routledge, 2016
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
Research subject
Sociology of Education
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-281679 (URN)000391307000008 ()9781138799615 (ISBN)9781138799592 (ISBN)9781315755984 (ISBN)
Available from: 2016-03-29 Created: 2016-03-29 Last updated: 2017-03-30
Börjesson, M. (2016). Rummet av kulturvanor : En fördjupad analys av 2014 års SOM-undersökning. Stockholm: Myndigheten för Kulturanalys
Open this publication in new window or tab >>Rummet av kulturvanor : En fördjupad analys av 2014 års SOM-undersökning
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Myndigheten för Kulturanalys, 2016. p. 31
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
Research subject
Sociology of Education
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-288496 (URN)
Available from: 2016-04-28 Created: 2016-04-28 Last updated: 2016-05-03Bibliographically approved
Projects
Transnational Strategies in Higher Education and Professional Fields. The Cases of Law, Science, and Art (EDUCULT -08) [2008-1059_VR]; Uppsala University
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-3683-3146

Search in DiVA

Show all publications