uu.seUppsala University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Zetterberg, Charlotta
Publications (10 of 24) Show all publications
Zetterberg, C. & Edvardsson Björnberg, K. (2017). Time for a New EU Regulatory Framework for GM Crops?. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 30(3), 325-347
Open this publication in new window or tab >>Time for a New EU Regulatory Framework for GM Crops?
2017 (English)In: Journal of Agricultural and Environmental Ethics, ISSN 1187-7863, E-ISSN 1573-322X, Vol. 30, no 3, p. 325-347Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In recent years, the EU legislation on genetically modified (GM) crops has come under severe criticism. Among the arguments are that the present legislation is inconsistent, disproportionate, obsolete from a scientific point of view, and vague in terms of its scope. In this paper, the EU GM legislation (mainly the “Release Directive”, 2001/18/EC) is analysed based on five proposed criteria: legal certainty, non-discrimination, proportionality, scientific adaptability, and inclusion of non-safety considerations. It is argued that the European regulatory framework does not at present satisfy the criteria of legal certainty, non-discrimination, and scientific adaptability. Two ways of reforming the present legislation toward greater accommodation of the values expressed through the proposed criteria are briefly introduced and discussed.

Keywords
GM crops; Genetic engineering; EU Release directive; Legislative techniques; Legal principles; Sustainability
National Category
Social Sciences Ecology Environmental Sciences Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-328872 (URN)10.1007/s10806-017-9664-9 (DOI)000407596200001 ()
Projects
Mistra Biotech
Funder
Mistra - The Swedish Foundation for Strategic Environmental Research
Available from: 2017-09-03 Created: 2017-09-03 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Zetterberg, C. (2016). Hur säkert är det att bedriva ekologiskt jordbruk? Om samexistens i jordbrukslandskapet. Nordisk miljörättslig tidskrift (1), 161-170
Open this publication in new window or tab >>Hur säkert är det att bedriva ekologiskt jordbruk? Om samexistens i jordbrukslandskapet
2016 (Swedish)In: Nordisk miljörättslig tidskrift, ISSN 2000-4273, E-ISSN 2000-4273, no 1, p. 161-170Article in journal (Refereed) Published
National Category
Social Sciences
Research subject
Environmental Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-292745 (URN)
Available from: 2016-05-09 Created: 2016-05-09 Last updated: 2017-11-30Bibliographically approved
Zetterberg, C. & Michanek, G. (2015). Supplement ”Den svenska miljörätten”. Uppsala: Iustus förlag
Open this publication in new window or tab >>Supplement ”Den svenska miljörätten”
2015 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Iustus förlag, 2015
National Category
Law
Research subject
Environmental Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-278940 (URN)
Available from: 2016-02-26 Created: 2016-02-26 Last updated: 2016-10-04Bibliographically approved
Zetterberg, C. (2014). Giftfri miljö och rättsutvecklingen på kemikalieområdet. Uppsala: Uppsala universitet, Juridiska fakulteten
Open this publication in new window or tab >>Giftfri miljö och rättsutvecklingen på kemikalieområdet
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Sedan slutet av 1990-talet har Sverige arbetat med miljömålet en giftfri miljö och ett överordnat internationellt och nationellt mål är att det senast år 2020 ska finnas förutsättningar för att skydda människors hälsa och miljön från farliga kemikalier. Det enda kända medel att förlita sig på när det gäller att ”säkerställa” ett långsiktigt skydd av hälsa och miljö är lagstiftning. Eftersom kemikalier är ”rörliga” måste kontrollen av tillverkning m.m. ske såväl globalt, regionalt som lokalt för att bli effektiv. I rapporten analyseras brister i kontrollsystemet för hanteringen av kemikalier i ljuset av miljömålet och nya åtgärder föreslås. En del åskådliggjorda brister finns på ett övergripande plan, t.ex. genomslaget för försiktighetsprincipen internationellt. Andra åter rör sig på lokal nivå, såsom oklarhet huruvida länsstyrelser ska sköta tillsyn över saluföring av kemikalier som sker från tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter eller inte. Exempel på förbättringsförslag är att på EU-nivå bredda definitionen av producent till att också omfatta producenter utanför EU vilket skulle tillåta dessa att själva registrera sina kemikalier vid den europeiska kemikaliemyndigheten. Då kemikaliehanteringen är mycket branschspecifik är ett annat förslag att en motsvarighet till det amerikanska systemet ”Informerad substitution”införs för att modifiera det kunskapsövertag som företagen har i förhållande till myndigheter.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Uppsala universitet, Juridiska fakulteten, 2014. p. 142
Series
Uppsala Faculty of Law Working Paper
National Category
Law and Society
Research subject
Environmental Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-222554 (URN)
Available from: 2014-04-11 Created: 2014-04-11 Last updated: 2014-04-14Bibliographically approved
Gipperth, L. & Zetterberg, C. (Eds.). (2013). Miljörättsliga perspektiv och tankevändor: Vänbok till Jan Darpö & Gabriel Michanek. Uppsala: Iustus förlag
Open this publication in new window or tab >>Miljörättsliga perspektiv och tankevändor: Vänbok till Jan Darpö & Gabriel Michanek
2013 (Swedish)Collection (editor) (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Iustus förlag, 2013. p. 547
Keywords
miljörättslig teori, implementering, integration, principer, styrmedel, operationalisering av miljömål, landskapsplanering, delaktighet, talerätt
National Category
Social Sciences
Research subject
Environmental Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-205649 (URN)978-91-7678-842-4 (ISBN)
Available from: 2013-08-21 Created: 2013-08-21 Last updated: 2013-09-09Bibliographically approved
Michanek, G. & Zetterberg, C. (2012). Den internationella miljörättens genomslag i svensk rättstillämpning. In: Rebecka Stern, Inger Österdahl (Ed.), Folkrätten i svensk rätt (pp. 121-146). Malmö: Liber
Open this publication in new window or tab >>Den internationella miljörättens genomslag i svensk rättstillämpning
2012 (Swedish)In: Folkrätten i svensk rätt / [ed] Rebecka Stern, Inger Österdahl, Malmö: Liber, 2012, p. 121-146Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Liber, 2012
Keywords
internationell miljörätt, miljökonvention, införlivande
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Environmental Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-173082 (URN)ISBN 978-91-47-09541-4 (ISBN)
Available from: 2012-04-18 Created: 2012-04-18 Last updated: 2013-04-04Bibliographically approved
Michanek, G. & Zetterberg, C. (2012). Den svenska miljörätten (3ed.). Uppsala: Iustus förlag
Open this publication in new window or tab >>Den svenska miljörätten
2012 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Miljörätten omfattar frågor om bl.a. luft- och vattenkvalitet, användning av naturresurser, skydd för arter och livsmiljöer, återanvändning och återvinning av avfall m.m. samt kontroll av kemikalier. Miljöbalken är den centrala svenska miljöförfattningen. I syfte att främja en hållbar utveckling innehåller balken olika rättsliga verktyg i form av t.ex. hänsynskrav, miljökvalitetsnormer, miljökonsekvens-beskrivningar, tillståndsprövning och särskilda skydd för arter och naturmiljöer. Vid sidan av miljöbalken finns ett stort antal författningar som på olika sätt har betydelse från miljösynpunkt. Den svenska miljölagstiftningen, och tillämpningen av denna, påverkas påtagligt av internationella regler och särskilt av EU-rätten. EU:s miljörätt är omfattande och växande.

Den svenska miljörätten introducerar läsaren i miljörätten som juridiskt ämne. Bland författningarna analyseras miljöbalken särskilt ingående. Plan- och bygglagen och skogsvårdslagen är exempel på annan mark- och miljölagstiftning som behandlas. Den svenska lagstiftningen sätts in i ett internationellrättsligt sammanhang, främst EU-miljörätten. I boken ges exempel på hur regler används i olika situationer och flera rättsfall från svenska domstolar, däribland många från Mark- och miljööverdomstolen, och från EU-domstolen behandlas. En central fråga i boken är om lagstiftningen är ändamålsenlig från miljösynpunkt.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Iustus förlag, 2012. p. 554 Edition: 3
Keywords
miljörätt, miljöbalken
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Environmental Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-202673 (URN)978-91-7678-832-5 (ISBN)
Note

3:e reviderade upplagan.

Available from: 2013-06-25 Created: 2013-06-25 Last updated: 2013-08-01Bibliographically approved
Zetterberg, C. (2012). Europeiska kemikaliemyndighetens granskning av kemikalier - och om ansvar för kunskapsbrister och risker. In: Inge Lorange Backer, Ole Kristian Fauchald, Christina Voigt (Ed.), Pro Natura: Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2. mars 2012 (pp. 602-622). Oslo: Universitetsforlaget
Open this publication in new window or tab >>Europeiska kemikaliemyndighetens granskning av kemikalier - och om ansvar för kunskapsbrister och risker
2012 (Swedish)In: Pro Natura: Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2. mars 2012 / [ed] Inge Lorange Backer, Ole Kristian Fauchald, Christina Voigt, Oslo: Universitetsforlaget, 2012, p. 602-622Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Oslo: Universitetsforlaget, 2012
Keywords
REACH, ECHA, kemikalier, risk, utvärdering, kravuppfyllande, försiktighetsprincipen
National Category
Social Sciences
Research subject
Environmental Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-205646 (URN)978-82-15-01953-6 (ISBN)
Available from: 2013-08-21 Created: 2013-08-21 Last updated: 2013-09-09Bibliographically approved
Zetterberg, C. (2010). Miljöfarliga produkter och fördelning av ansvar för utredning och bevisning i handelskonflikter. Europarättslig tidskrift (2), 262-282
Open this publication in new window or tab >>Miljöfarliga produkter och fördelning av ansvar för utredning och bevisning i handelskonflikter
2010 (Swedish)In: Europarättslig tidskrift, ISSN 1403-8722, no 2, p. 262-282Article in journal (Refereed) Published
National Category
Law and Society
Research subject
Environmental Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-144942 (URN)
Funder
Formas
Available from: 2011-02-04 Created: 2011-02-04 Last updated: 2018-06-26
Michanek, G. & Zetterberg, C. (2008). Den svenska miljörätten (2ed.). Uppsala: Iustus
Open this publication in new window or tab >>Den svenska miljörätten
2008 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Iustus, 2008. p. 542 Edition: 2
Keywords
miljörätt, miljölagstiftning
National Category
Law and Society
Research subject
Environmental Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-125790 (URN)978-91-7678-685-7 (ISBN)9176786854 (ISBN)
Available from: 2010-05-28 Created: 2010-05-28 Last updated: 2014-11-24Bibliographically approved
Projects
A product or process based regulatory system for GM varieties; Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law
Organisations

Search in DiVA

Show all publications