uu.seUppsala University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Cejie, Katia
Publications (10 of 60) Show all publications
Berglund, M. & Cejie, K. (2018). Basics of International Taxation: From a Methodological Point of View (2ed.). Uppsala: Iustus förlag
Open this publication in new window or tab >>Basics of International Taxation: From a Methodological Point of View
2018 (English)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Iustus förlag, 2018. p. 152 Edition: 2
National Category
Law
Research subject
Fiscal Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-372504 (URN)978-91-7678-965-0 (ISBN)
Available from: 2019-01-07 Created: 2019-01-07 Last updated: 2019-09-16Bibliographically approved
Bjuvberg, J. & Cejie, K. (2018). Klimatkompensation och motprestationer - några reflektioner. Svensk skattetidning (8), 528-539
Open this publication in new window or tab >>Klimatkompensation och motprestationer - några reflektioner
2018 (Swedish)In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 8, p. 528-539Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Den 29 juni i år avgjorde HFD för andra gången på kort tid ett mål om avdrag för utgifter för klimatkompensation i inkomstslaget näringsverksamhet.(1) I det aktuella målet var det fråga om avdrag för Arla Foods AB:s (Arla) utgifter för trädplantering i Afrika samt förvärv och makulering av utsläppskrediter. Varken förvaltningsrätten eller kammarrätten medgav avdrag för de aktuella utgifterna, eftersom de ansågs vara inte avdragsgilla gåvor enligt 9 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229, IL). Grunderna för detta var i korta drag att Arla inte erhöll någon motprestation från mottagarna av den ersättning som Arla erlade för klimatkompensationen samt att det inte fanns någon sådan stark anknytning mellan den skattskyldiges verksamhet och klimatkompensationen. Dessa grunder kan utläsas ur tidigare praxis rörande avdrag för bl.a. klimatkompensation och sponsring, som underinstanserna hänvisade till.(2) I detta bidrag refererar vi kort HFD:s avgörande och diskuterar målet i förhållande till tidigare praxis. Syftet med bidraget är att kasta ljus över frågan varför prövningstillstånd meddelades i Arla-målet samt hur man kan se på klimatkompenserande åtgärder utifrån IL.

National Category
Law and Society
Research subject
Fiscal Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-372502 (URN)
Available from: 2019-01-07 Created: 2019-01-07 Last updated: 2019-05-22Bibliographically approved
Cejie, K. (2017). Alla dessa val (1ed.). In: Tjernberg, Rendahl, Wendander (Ed.), Festskrift till Christina Moëll: (pp. 55-71). Lund: Juristförlaget i Lund
Open this publication in new window or tab >>Alla dessa val
2017 (Swedish)In: Festskrift till Christina Moëll / [ed] Tjernberg, Rendahl, Wendander, Lund: Juristförlaget i Lund , 2017, 1, p. 55-71Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Juristförlaget i Lund, 2017 Edition: 1
National Category
Law and Society
Research subject
Fiscal Law; European (Integration) Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-345958 (URN)9789154405725 (ISBN)
Available from: 2018-03-13 Created: 2018-03-13 Last updated: 2018-03-14Bibliographically approved
Cejie, K. (2017). International/Sweden/OECD: The Commentaries on the OECD Model as a Mechanism for Interpretation with Reference to the Swedish Perspective. Bulletin for International Taxation, 71(12), 663-673
Open this publication in new window or tab >>International/Sweden/OECD: The Commentaries on the OECD Model as a Mechanism for Interpretation with Reference to the Swedish Perspective
2017 (English)In: Bulletin for International Taxation, ISSN 1819-5490, Vol. 71, no 12, p. 663-673Article in journal, Editorial material (Refereed) Published
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Fiscal Law; Public International Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-347978 (URN)
Available from: 2018-04-09 Created: 2018-04-09 Last updated: 2018-04-18Bibliographically approved
Cejie, K. (2016). Avdrag för valutakursförluster - i  ljuset av Eu-domstolens dom i mål X AB mot Skatteverket (del I). Skattenytt (1-2), 3-16
Open this publication in new window or tab >>Avdrag för valutakursförluster - i  ljuset av Eu-domstolens dom i mål X AB mot Skatteverket (del I)
2016 (Swedish)In: Skattenytt, no 1-2, p. 3-16Article in journal, Editorial material (Refereed) Published
Abstract [sv]

I juni 2015 meddelade EU-domstolen dom i det svenska målet rörande frågan om avdragsrätt för valutakursförluster. De svenska reglerna utgör inte ett hinder mot etableringsfriheten, trots att avdrag inte medges. I artikeln behandlas frågan om avdragsrätt för valutakursförluster. Artikeln publiceras i två delar. I den första delen (del I) analyseras frågan på ett generellt plan med utgångspunkt i EU-domstolens dom. I den andra delen (del II) analyseras frågan mer specifikt utifrån Högsta förvaltningsdomstolens efterföljande domar på området, men även i förhållande till ett flertal andra svenska inkomstskatteregler.

National Category
Law and Society
Research subject
Fiscal Law; European (Integration) Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-280534 (URN)
Available from: 2016-03-11 Created: 2016-03-11 Last updated: 2017-05-04Bibliographically approved
Cejie, K. (2016). Avdrag för valutakursförluster - I ljuset av EU-domstolens dom i mål X AB mot Skatteverket (del II). Skattenytt, 529-551
Open this publication in new window or tab >>Avdrag för valutakursförluster - I ljuset av EU-domstolens dom i mål X AB mot Skatteverket (del II)
2016 (Swedish)In: Skattenytt, ISSN 0809-4187, p. 529-551Article in journal, Editorial material (Other academic) Published
National Category
Law and Society
Research subject
Fiscal Law; European (Integration) Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-308400 (URN)
Available from: 2016-11-25 Created: 2016-11-25 Last updated: 2017-11-29Bibliographically approved
Cejie, K. (2016). Avdrag för valutakursförluster - i ljuset av EU-domstolens dom i mål X AB mot Skatteverket (del III). Skattenytt, 627-638
Open this publication in new window or tab >>Avdrag för valutakursförluster - i ljuset av EU-domstolens dom i mål X AB mot Skatteverket (del III)
2016 (Swedish)In: Skattenytt, ISSN 0809-4187, p. 627-638Article in journal, Editorial material (Other academic) Published
National Category
Law and Society
Research subject
Fiscal Law; European (Integration) Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-308401 (URN)
Available from: 2016-11-25 Created: 2016-11-25 Last updated: 2017-11-29Bibliographically approved
Cejie, K. (2016). The 'Always-Somewhere Approach' in the light of Recent Case Law from the CJEU regarding Swedish Tax Rules. In: Lang (Ed.), CJEU - Recent Develompments in Direct Taxation 2015: (pp. 191-211). Linde Verlag
Open this publication in new window or tab >>The 'Always-Somewhere Approach' in the light of Recent Case Law from the CJEU regarding Swedish Tax Rules
2016 (English)In: CJEU - Recent Develompments in Direct Taxation 2015 / [ed] Lang, Linde Verlag , 2016, p. 191-211Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linde Verlag, 2016
Series
Series on International Tax Law
National Category
Law and Society
Research subject
European (Integration) Law; Fiscal Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-308404 (URN)9783707335316 (ISBN)
Available from: 2016-11-25 Created: 2016-11-25 Last updated: 2017-05-10Bibliographically approved
Cejie, K. (2016). Utflyttningsbeskattning av bolag - ett rättsområde utan slut?. In: Kristoffersson, Olsson och Rendahl (Ed.), Festskrift till Björn Westberg: (pp. 27-47). Iustus förlag
Open this publication in new window or tab >>Utflyttningsbeskattning av bolag - ett rättsområde utan slut?
2016 (Swedish)In: Festskrift till Björn Westberg / [ed] Kristoffersson, Olsson och Rendahl, Iustus förlag, 2016, p. 27-47Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Iustus förlag, 2016
National Category
Law and Society
Research subject
European (Integration) Law; Fiscal Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-308403 (URN)9789176789711 (ISBN)
Available from: 2016-11-25 Created: 2016-11-25 Last updated: 2017-05-10Bibliographically approved
Cejie, K. & Hilling, M. (2015). Aktuellt om EU-domstolens domar: direkt beskattning. Skattenytt (4), 239-247
Open this publication in new window or tab >>Aktuellt om EU-domstolens domar: direkt beskattning
2015 (Swedish)In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 4, p. 239-247Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Följande mål analyseras i artikeln: Kronos, Verest & Gerards, van Caster, Blanco och Fabretti mot Agenzia delle Entrate, Kommissionen mot Storbritannien och Nordirland, Kommissionen mot Spanien, Q och Kommissionen mot Storbtiattnien och Nordirland.

Place, publisher, year, edition, pages
Visby: Eddy, 2015
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
European (Integration) Law; Fiscal Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-268937 (URN)
Available from: 2015-12-11 Created: 2015-12-11 Last updated: 2017-12-01Bibliographically approved
Projects
Direct taxes and social security contributions in cross border situations; Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law; Publications
Cejie, K., Herzfelt Olsson, p., Ahlberg, K. & Erhag, T. (2019). Likabehandlingsprincipens olika ansikten: Om samspelet mellan arbetsrätt, skatterätt och socialförsäkringsrätt vid gränsöverskridande arbete (1ed.). uppsala: Iustus förlag
Organisations

Search in DiVA

Show all publications