uu.seUppsala University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 18) Show all publications
Bianchi, M., Håkansson, D., Melander, B., Pfister, L., Westman, M. & Östman, C. (Eds.). (2019). Svenskans beskrivning 36: Förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten. Uppsala 25–27 oktober 2017. Paper presented at Svenskans beskrivning 36. Uppsala, 25–27 oktober 2017.. Uppsala: Institutionen för nordiska språk
Open this publication in new window or tab >>Svenskans beskrivning 36: Förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten. Uppsala 25–27 oktober 2017
Show others...
2019 (Swedish)Conference proceedings (editor) (Refereed)
Abstract [sv]

Sedan 1963 har det vid olika universitet i Sverige och Finland regelbundet anordnats sammankomster för svenskans beskrivning. Vid dessa har forskningsresultat som rör svenska språkets uppbyggnad och användning presenterats och diskuterats.

Den trettiosjätte sammankomsten ägde rum den 25–27 oktober 2017 i Uppsala. Temat för konferensen, som samlade runt 200 deltagare, var denna gång Varför svenska? Ambitionen var att på olika sätt belysa, problematisera och tydliggöra svenska språkets innebörd, roll och betydelse inom vetenskap, skola och samhälle. Sektionsföredragens ämnesmässiga spännvidd var som vanligt för konferensserien stor och föredragen berörde de flesta områden inom ämnet svenska språket.

I denna volym publiceras i bearbetad form 27 av de föredrag som hölls vid sammankomsten. Den ger därmed en god överblick över aktuell forskning om svenska språket. Alla som vill följa den senaste utvecklingen på området finner här mycket av intresse.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Institutionen för nordiska språk, 2019. p. 358
Series
Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet, ISSN 0083-4661 ; 102
Series
Svenskans beskrivning, ISSN 1102-3619 ; 36
National Category
Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-378180 (URN)978-91-519-1037-6 (ISBN)
Conference
Svenskans beskrivning 36. Uppsala, 25–27 oktober 2017.
Available from: 2019-05-03 Created: 2019-05-03 Last updated: 2019-05-03Bibliographically approved
Bianchi, M. (2018). A stone on paper:: Intermediality and the Eggeby runic inscription. In: Alessia Bauer, Elise Kleivane & Terje Spurkland (Ed.), Epigraphy in an intermedial context: (pp. 156-173). Dublin: Four Courts Press
Open this publication in new window or tab >>A stone on paper:: Intermediality and the Eggeby runic inscription
2018 (English)In: Epigraphy in an intermedial context / [ed] Alessia Bauer, Elise Kleivane & Terje Spurkland, Dublin: Four Courts Press, 2018, p. 156-173Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Dublin: Four Courts Press, 2018
National Category
Specific Languages
Research subject
Scandinavian Languages
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-354563 (URN)978-1-84682-716-7 (ISBN)
Available from: 2018-06-20 Created: 2018-06-20 Last updated: 2018-10-11Bibliographically approved
Bianchi, M., Smith, M. & Källström, M. (2018). “Everlasting Runes”: A Research Platform and Linked Data Service for Runic Research. In: : . Paper presented at Di­gital Hu­man­it­ies in the Nor­dic Coun­tries; 3rd Conference; 7–9 March 2018, Hel­sinki.
Open this publication in new window or tab >>“Everlasting Runes”: A Research Platform and Linked Data Service for Runic Research
2018 (English)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Abstract [en]

“Everlasting Runes” (Swedish: “Evighetsrunor”) is a three-year collaboration between the Swedish National Heritage Board and Uppsala University, with funding provided by the Bank of SwedenTercentenary Foundation (Riksbankens jubileumsfond) and the Royal Swedish Academy of Letters (Kungliga Vitterhetsakademien). The project combines philology, archaeology, linguistics, andinformation systems, and is comprised of several research, digitisation, and digital development components.

Chief among these is to release both existing data and newly digitised material onto the web as openly-licensed linked data, in conjunction with the development of a web-based research platform for runic researchers, with the aim of drawing together disparate structured digital runic resources into a single interface, conveniently accessible for both human and machine agents. As part of the platform’s development, the corpus of Scandinavian runic inscriptions in Uppsala University’s Runic Text Database (Samnordisk runtextdatabas) will be restructured and marked up for use on the web, and linked against their entries in the previously digitised standard corpus work (Sveriges runinskrifter). In addition, photographic archives of runic inscriptions from the 19th- and 20th centuries from both the Swedish National Heritage Board archives and Uppsala University library will be digitised, alongside other hitherto inaccessible archive material. Information from a number of existing relevant open data resources will also be linked in to the platform.

As a collaboration between a university and a state heritage agency with a small research community as its primary target audience, the project must bridge the gap between the different needs and abilities of these stakeholders, as well as resolve issues of long-term maintenance and stability which have previously proved problematic for some of the source datasets in question. The project must also contend with the differing theoretical backgrounds and research needs of the research communities that it intends to benefit – primarily runologists and archaeologists, but also philologists, corpus linguists, and art historians – by structuring and representing the data in asound manner that is both accessible and useful to these disciplines but also generalised enough to take account of the material’s diversity and ensure interoperability with other cultural heritage data sets on the broader semantic web. It is hoped that the resulting research- and data platforms will combine the strengths of both the National Heritage Board and Uppsala university to produce a rich, actively-maintained scholarly resource.

This paper will present the background and aims of the project within the context of runic research, as well as the various datasets that will be linked together in the linked data research platform (with its corresponding web interface) with particular focus on the data structures in question, the philological markup of the corpus of inscriptions, and requirements gathering.

National Category
History and Archaeology Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-354747 (URN)
Conference
Di­gital Hu­man­it­ies in the Nor­dic Coun­tries; 3rd Conference; 7–9 March 2018, Hel­sinki
Available from: 2018-06-21 Created: 2018-06-21 Last updated: 2018-06-21
Bianchi, M. (2018). Evighetsrunor och Otto von Friesens anteckningsböcker. In: : . Paper presented at Svenska språkets historia 15. Tartu universitet, 14 och 15 juni 2018..
Open this publication in new window or tab >>Evighetsrunor och Otto von Friesens anteckningsböcker
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [sv]

Evighetsrunor är ett infrastruktur- och forskningsprojekt med finansiering från Riksbankens jubileumsfond och Vitterhetsakademien. Projektet, som är ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och Uppsala universitet, har som syfte att knyta samman Samnordisk runtextdatabas och den digitala versionen av korpusverket Sveriges runinskrifter och skapa en forskningsplattform för runforskning på vilken även annat hittills svåråtkomligt arkivmaterial görs tillgängligt digitalt.

Ett sådant arkivmaterial är Otto von Friesens runologiska kvarlåtenskaper som förvaras vid Uppsala universitetsbibliotek. Otto von Friesen (1870–1943) brukar betraktas som den moderna svenska runforskningens grundläggare. Han var professor i svenska vid Uppsala universitet och upphovsman till ett antal standardverk om runor, t.ex. Runorna (Nordisk kultur VI, 1933) eller det mer populärvetenskapliga Runorna i Sverige (första upplagan 1907). Von Friesen var dock också en mycket flitig och skicklig fältrunolog som förde noggranna anteckningar om sina undersökningar och tog många runstensfotografier. Detta material har bara till en liten del utnyttjats i korpusverket Sveriges runinskrifter och är därför dåligt känt.

I mitt bidrag kommer jag för det första att presentera projektet Evighetsrunor i allmänhet och arbetet med digitaliseringen av v. Friesens material i synnerhet. Detta dokumentationsmaterial möjliggör en djup inblick i von Friesens metoder vid läsningen och tolkningen av runinskrifter. För det andra vill jag därför teckna en bild av v. Friesens arbete som fältrunolog och runforskare utifrån hans anteckningsböcker och fotografier.

National Category
Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-354744 (URN)
Conference
Svenska språkets historia 15. Tartu universitet, 14 och 15 juni 2018.
Available from: 2018-06-21 Created: 2018-06-21 Last updated: 2018-06-21
Naumann, H.-P. (2018). Metrische Runeninschriften in Skandinavien: Einführung, Edition und Kommentare. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag
Open this publication in new window or tab >>Metrische Runeninschriften in Skandinavien: Einführung, Edition und Kommentare
2018 (German)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag, 2018. p. 488
Series
Beiträge zur Nordischen Philologie, ISSN 1661-2086 ; 60
National Category
Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-351078 (URN)978-3-7720-8652-6 (ISBN)
Available from: 2018-05-18 Created: 2018-05-18 Last updated: 2018-05-18
Bianchi, M. (2018). Otto von Friesen och projektet Evighetsrunor. Språkbruk, 4
Open this publication in new window or tab >>Otto von Friesen och projektet Evighetsrunor
2018 (Swedish)In: Språkbruk, ISSN 0358-9293, Vol. 4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-371448 (URN)
Funder
The Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities (KVHAA)Riksbankens Jubileumsfond
Available from: 2018-12-20 Created: 2018-12-20 Last updated: 2019-05-02Bibliographically approved
Bianchi, M. (2018). »Runomästaren har berett oss ännu en sensation»: Upptäckten av Altunastenen år 1918. In: : . Paper presented at Speed date med den poetiska Eddan. Uppsala, 11 december 2018..
Open this publication in new window or tab >>»Runomästaren har berett oss ännu en sensation»: Upptäckten av Altunastenen år 1918
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other (popular science, discussion, etc.))
National Category
Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-371429 (URN)
Conference
Speed date med den poetiska Eddan. Uppsala, 11 december 2018.
Available from: 2018-12-20 Created: 2018-12-20 Last updated: 2018-12-20
Bianchi, M. (2018). Sociolingvistiska aspekter på runinskrifter: En ökryssning med några semiotiska landstigningar. In: : . Paper presented at Workshop i projektet Evighetsrunor: Privat och offentligt runbruk på Öland, Gotland och Bornholm – om runorna i olika sociala miljöer från senvikingatid till efterreformatorisk tid..
Open this publication in new window or tab >>Sociolingvistiska aspekter på runinskrifter: En ökryssning med några semiotiska landstigningar
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-364144 (URN)
Conference
Workshop i projektet Evighetsrunor: Privat och offentligt runbruk på Öland, Gotland och Bornholm – om runorna i olika sociala miljöer från senvikingatid till efterreformatorisk tid.
Projects
Evighetsrunor
Funder
Riksbankens Jubileumsfond, SAF16-0359:1
Available from: 2018-10-24 Created: 2018-10-24 Last updated: 2018-10-24
Lundin, T. & Bianchi, M. (2017). Uppsalasångens jubileumstallrik 1913. Uppsala: Universitets- och studenthistoriska sällskapet i Uppsala
Open this publication in new window or tab >>Uppsalasångens jubileumstallrik 1913
2017 (Swedish)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Universitets- och studenthistoriska sällskapet i Uppsala, 2017. p. 76
Series
Skrifter från Universitets- och studenthistoriska sällskapet i Uppsala
National Category
History and Archaeology
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-331890 (URN)978-91-971547-2-7 (ISBN)
Available from: 2017-10-19 Created: 2017-10-19 Last updated: 2017-10-19
Bianchi, M. (2016). Runstenen som socialt medium. In: Daniel Andersson, Lars-Erik Edlund, Susanne Haugen, Asbjørg Westum (Ed.), Studier i svensk språkhistoria 13: Historia och språkhistoria. Paper presented at Svenska språkets historia 13, Umeå, 8–9 maj 2014 (pp. 9-30). Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Runstenen som socialt medium
2016 (Swedish)In: Studier i svensk språkhistoria 13: Historia och språkhistoria / [ed] Daniel Andersson, Lars-Erik Edlund, Susanne Haugen, Asbjørg Westum, Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet , 2016, p. 9-30Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

The present study is an attempt to describe Viking Age runestones as a social medium. The argumentation is conducted in three steps. The first part of the paper deals with runestonesʼ communicative potential beyond what is actually written, namely the layout, ornamentation, and use of different writing systems. There is also a small but important group of non-lexical inscriptions that can be used to gain insight into regional literacy and social aspects of the custom of raising runestones. In the second part of the paper, these findings are used to determine whether or not it is feasible to qualify runestones as a social medium. Social media are usually characterised as networks that enable many-to-many communication, and there is good reason to argue that runestones constitute such a network. First, they are written for different kinds of readers, e.g. both literate and illiterate ones, and, second, people of different social groups have been involved in producing runestones. Finally, in the third part of the paper, runestones are compared with the modern social medium of Twitter. The most prominent common trait is connected to individualsʼ social positioning. It is argued in the paper that some of the runestonesʼ semiotic resources are used for ˮself-brandingˮ and thus are similar to hashtags on Twitter. Furthermore, both tweets and runic inscriptions appear to have affiliative functions.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet, 2016
Series
Nordsvenska, ISSN 0282-7182 ; 25
Keywords
hashtags, historical communication, historical sociolinguistics, literacy, non-lexical inscriptions, ornamentation, runestones, social media, Twitter, Viking Age
National Category
Specific Languages
Research subject
Scandinavian Languages
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-310413 (URN)978-91-88466-90-7 (ISBN)978-91-86438-57-9 (ISBN)
Conference
Svenska språkets historia 13, Umeå, 8–9 maj 2014
Available from: 2016-12-15 Created: 2016-12-15 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-2396-8033

Search in DiVA

Show all publications