uu.seUppsala University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Westerstrand, Jenny
Alternative names
Publications (9 of 9) Show all publications
Yttergren, Å. & Westerstrand, J. (2016). The Swedish Legal Approach to Prostitution. Trends and Tendencies in the Prostitution Debate. NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 24(1), 45-55
Open this publication in new window or tab >>The Swedish Legal Approach to Prostitution. Trends and Tendencies in the Prostitution Debate
2016 (English)In: NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, ISSN 0803-8740, E-ISSN 1502-394X, Vol. 24, no 1, p. 45-55Article in journal (Refereed) Published
National Category
Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-294599 (URN)10.1080/08038740.2016.1143252 (DOI)000372106300005 ()
Available from: 2016-05-26 Created: 2016-05-25 Last updated: 2017-11-30Bibliographically approved
Westerstrand, J. (2012). "Prostitutionsfrågan": Perspektiv och nycklar till en grumlig debatt. Tidskrift för Genusvetenskap (3), 101-123
Open this publication in new window or tab >>"Prostitutionsfrågan": Perspektiv och nycklar till en grumlig debatt
2012 (Swedish)In: Tidskrift för Genusvetenskap, ISSN 1654-5443, E-ISSN 2001-1377, no 3, p. 101-123Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Summary

Since the American “Sex Wars” were fought in the 80’s between different strands of feminism, feminists have been arguing about how to interpret the issue of prostitution. The positions taken differ in points of departure, analytical focus, epistemological claims and of course in suggested solutions. This article examines this heated debate, as articulated within the Western context during the last some twenty years, suggesting a way of structuring it. Using distinctions such as analytical-empirical, pragmatic-idealistic and fragmented-coherent, I discuss how the different approaches to the issue of prostitution are phrased. In the article, I discuss six key points of conflict.

1. Is prostitution understood as a) purely an act or b) also as a gendered institution, with an impact on society as a whole?

2. Who is visible in the discussion about “prostitution”? a) Women in prostitution, who are made equivalent with prostitution, or b) the buying men, who are seen as key actors in prostitution?

3. How is “the whore” interpreted? As a) an empirical figure, embodiedby the sex working woman, breaking gendered norms, or as b) a gendered filter of interpretation through which women are measured and constructed as women, manifesting gendered norms?

4. How is prostitution understood? “Per se”/in idealistic terms or as it manifests it self/in a pragmatic terms? In other words, is prostitution a) taken to be impossible to abolish but possible to reform, as to become what it really is – sex work – or is it b) seen as important to make fundamental changes in society, which can’t come about as long as prostitution is accepted?

5. What is seen as negotiated in the prostitution contract? Is it a) sex that is bought and sold, or is it b) women’s sexual but non reproductive bodies, i.e. women’s accessibility for men?

6. Is prostitution taken as a) a postulate, laying ground for how we should define politics and policy, or b) as a practice that can and should be challenged and politically contested.

Keywords
prostitution, prostitutionssdebatten, sexköpslagen, sexarbetarperspektivet
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-209560 (URN)
Available from: 2013-10-21 Created: 2013-10-21 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
Westerstrand, J. (2010). Kung slår dam: Våldsforskningsmetodologi i ett våldsamt jämställt Sverige. Sociologisk forskning, 47(3), 5-34
Open this publication in new window or tab >>Kung slår dam: Våldsforskningsmetodologi i ett våldsamt jämställt Sverige
2010 (Swedish)In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 47, no 3, p. 5-34Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

King Captures Queen. Methodology in research on violence in violently equal Sweden

Research and debate on violence against women in a Swedish context is here discussed from a perspective that focuses on the different understandings and epistemological claims behind existing positions. I crystallize a dominant perspective on violence, centred around fragmentation/deviance, and a challenging feminist understanding, centred around coherence/normality. I relate these understandings to a wider set of methodological choices and epistemological claims within research on violence against women, captured in what I call a discourse on partner violence (fragmentation) and a feminist discourse on men’s violence against women (coherence).

The article also examines the reactions, in media and academic life, that a quantitative study on men’s violence against women in Sweden provoked, Captured Queen, Men’s violence against women in equal Sweden. A prevalence study (Lundgren et al 2001). By applying a coherent methodological approach, stemming from the feminist discourse on violence against women, the study seems to have placed itself outside what was comprehensible for many voices in the debate (from media and the academic field). I discuss the hostile reactions the study aroused, in relation to its methodology and the above presented conflicting understan- dings that occupy the research field “violence against women”.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Sveriges sociologförbund, 2010
Keywords
Slagen dam, våldsforskning, metod, prevalensstudier, vetenskaplig ohederlighet
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-209563 (URN)
Available from: 2013-10-21 Created: 2013-10-21 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
Eldén, Å. & Westerstrand, J. (Eds.). (2007). Guts and Glory: Festskrift till Eva Lundgren (ed.). Uppsala: Uppsala universitet.
Open this publication in new window or tab >>Guts and Glory: Festskrift till Eva Lundgren
2007 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Guts and Glory. Festskrift till Eva Lundgren. Glory! för att det omsvävar verksamheten att få forska, att tänka fritt, stort och olydigt. Guts! för att det har behövts under de senaste årens våldsamma angrepp på feministisk forskning, där Eva Lundgren stått i skalvets epicentrum, och stått pall!

Bland tolv författares bidrag från Norge, Sverige och Danmark finner du läsvärdheter om kvinnliga forskares position vid universitetet, om våld i ett flerkulturellt perspektiv där kvinnor från Mellanöstern berättar, om sport och sexuella trakasserier, förändringar av mansrollen, fadersrätt och jämställdhet, och om utåtagerande pojkar och försiktiga flickor. Du finner också pärlor ur sångskatten och ett exklusivt utdrag ur Balladen om Slagen dam. Här hittas texter som frågar vilken roll Genussekretariatets föreståndare har spelat i att skapa dikotomin extrema - rimliga feminister, om ifall det går att publicera kontroversiell forskning i dagens Sverige, om motståndet mot genusaspekter i medicinen, om frisördynastier, maskulinitet och om filmen Venuz Boyz. Och så en personlig hälsning från en son till sin mor.

Guts and Glory, helt enkelt!

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Uppsala universitet, 2007. p. 204
Keywords
Feminism, forskning, Sverige, politiska aspekter, feministisk teori
National Category
Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-15483 (URN)978-91-506-1977-5 (ISBN)
Available from: 2008-02-14 Created: 2008-02-14Bibliographically approved
Stridsberg, S. & Westerstrand, J. (2007). Juristutbildningen ur ett genusperspektiv.
Open this publication in new window or tab >>Juristutbildningen ur ett genusperspektiv
2007 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Den bild av juridiken som studenterna ges under utbildningen talar sitt tydliga språk: kvinnan är kön, mannen är människa. Mannen är, med termer lånade av kvinnoforskaren Aas, ”the gender of no gender” medan kvinnan representerar ”the gender of gender.” Eftersom vår lagstiftning formellt inte erkänner kön någon juridisk relevans (utom i ett fåtal fall) skapas en spänning inom det juridiska systemet. Dessa spänningar diskuteras inte i termer som synliggör genusrelationen utan förklaras med hänvisning till individuella förhållanden. Men, som Svensson skriver i sin avhandling Genus och rätt, det räcker inte med en formell, könsneutral rätt som riktar sig till individerna eftersom det är i relationen mellan könen ojämställdheten finns.

Konsekvenserna av att kvinnan representerar könet inom juridiken har under senare årtionden blivit föremål för analys av många feministiska rättsteoreti­ker, filosofer, soci­ologer, journali­ster m.fl. Här har vi berört några teoretiska aspekter vilka enligt vår uppfattning borde ges utrymme under utbi­ldni­ngen. Gi­vetvi­s finns mängder av andra genusteoretiska infallsvinklar på den materia som behandlas under juristutbildningen, och i arbetet med att införa perspektivet på utbildningen blir det en grannlaga uppgift att välja bland allt intressant och viktigt material.

Vår uppfattning är att införandet av genusperspektiv måste ske väl integrerat i undervisningen, även mellan olika ämnen och terminer.

Genusfrågor ska inte vara “tilläggens kunskap” eller ett perspektiv som kan hoppas över eller marginaliseras, utan en självklar del av juristens skolning till färdig jurist. Av största betydelse är också att studenterna inledningsvis ges en grundlig teoretisk genomgång av den liberala rättsteorins implikationer för kvinnor, då detta är en viktig utgångspunkt för den genusteoretiska kritiken av juridiken. Detta ska inte uppfattas som ett projekt mer politiskt än det juristutbildningen för närvarande är inbegripen i att upprätthålla, dvs. den förmenta könsneutralitetens ideologi där kvinnan är kön och mannen människa, utan som ett sätt att ge studenterna ytterligare verktyg för att skapa en komplex och mångdimensionell förståelse av rätten.

Mot bakgrund härav finns anledni­ng att fundera över RoAns (Rättshistoria och allmän rättslära) placering i utbildningen. Kanske kunde ett block ges redan under termin 1, och ett annat i utbildningens slutskede?

Kritisk granskning av juridiska frågeställningar kräver kunskaper om systemets rötter, varför en orientering om dessa inte kan vänta till slutet av utbildningen enligt vår uppfattning.

Till sammanfattning av vad vi funnit genom denna studie har vi ställt upp följande punkter:

Konkreta brister i litteraturen

• Stor ensidighet beträffande läroboksförfattarnas kön – i princip alla auktoriteter som lyfts fram är män, vilka i sin tur refererar till andra manliga auktoriteter.

• De rättsliga aktörerna är genomgående män – kvinnor synliggörs nästan bara i situationer med anknytning till reproduktion eller i relation till en man.

• Plötslig växling kan ske mellan det könsneutrala framställningssättet och en könsspeci­fik förståelse. Kvi­nnors underordning förutsätts därmed, men diskuteras aldrig.

Teoretisk förståelse av rätten: relationen mellan könen diskuteras inte.

Maktstrukturer förblir outforskade, genusrelationen osynliggörs. Den materiella rätten: områden med relevans för kvinnor diskuteras endast i liten utsträckning (exempelvis jämställdhet i arbetslivet, våld mot kvinnor etc). Ovan redovisade genomgång, som gjorts på uppdrag av Jämställdhetskommittén vid Uppsala universitet med anledning av den i Uppsala universitets jämställdhetsplans angivna punkten att all kurslitteratur kontinuerligt ska utvärderas ur ett genusperspektiv, har vi­sat att stora brister finns i­ aktuell kurslitteratur vid juris kandidatprogrammet, Uppsala universitet, med avseende på förekomsten av ett genusperspektiv.

Publisher
p. 51
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-7775 (URN)978-91-506-1923-2 (ISBN)
Available from: 2007-03-14 Created: 2007-03-14 Last updated: 2013-10-29Bibliographically approved
Eldén, Å. & Westerstrand, J. (2004). Hederns försvarare: den rättsliga hanteringen av ett hedersmord. Kvinnovetenskaplig tidskrift, 25(3), 35-56
Open this publication in new window or tab >>Hederns försvarare: den rättsliga hanteringen av ett hedersmord
2004 (Swedish)In: Kvinnovetenskaplig tidskrift, ISSN 0348-8365, Vol. 25, no 3, p. 35-56Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning, 2004
Keywords
Hedersvåld, genusrättsvetenskap
National Category
Social Sciences
Research subject
Sociology; Criminal Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-209557 (URN)
Available from: 2013-10-21 Created: 2013-10-21 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
Lundgren, E., Heimer, G., Westerstrand, J. & Kalliokoski, A. (2002). Captured Queen, Men´s violoence against women in. : Brottsoffermyndigheten och Uppsala universitet
Open this publication in new window or tab >>Captured Queen, Men´s violoence against women in
2002 (English)Book (Other scientific)
Place, publisher, year, edition, pages
Brottsoffermyndigheten och Uppsala universitet, 2002
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-63612 (URN)91-974139-4-1 (ISBN)
Available from: 2008-06-14 Created: 2008-06-14
Westerstrand, J. (2000). Uppsala Kvinnliga Studentförening 1992 till 1999. In: Gunilla Strömholm (Ed.), Lydia Wahlström: Till hundraårsminnet av hennes doktorsdisputation 1898 (pp. 53-56). Uppsala: Historiska institutionen, Uppsala universitet
Open this publication in new window or tab >>Uppsala Kvinnliga Studentförening 1992 till 1999
2000 (Swedish)In: Lydia Wahlström: Till hundraårsminnet av hennes doktorsdisputation 1898 / [ed] Gunilla Strömholm, Uppsala: Historiska institutionen, Uppsala universitet , 2000, p. 53-56Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Historiska institutionen, Uppsala universitet, 2000
Series
Opuscula historica Upsaliensia, ISSN 0284-8783 ; 25
National Category
History
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-202518 (URN)91-506-1416-9 (ISBN)
Available from: 2013-06-24 Created: 2013-06-24 Last updated: 2013-10-28Bibliographically approved
Stridsberg, S. & Westerstrand, J. (1999). Juristutbildningen ur ett genusperspektiv. Uppsala universitet. Jämställdhetskommittén
Open this publication in new window or tab >>Juristutbildningen ur ett genusperspektiv
1999 (English)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala universitet. Jämställdhetskommittén, 1999. p. 48
Keywords
Högskolan, Sverige, Yrkesutbildning, Fackskolor, Rättsvetenskap
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-49985 (URN)91-630-8744-8 (ISBN)
Available from: 2008-10-17 Created: 2008-10-17 Last updated: 2013-10-29Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications