uu.seUppsala University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Hellqvist, Magnus
Publications (10 of 99) Show all publications
Hellqvist, M. (2016). A natural spring as a water resource in a landscape changing from sea to land in southcentral Sweden. In: Theme C – Landscapes and Water: C6 Archaeology of Water Landscapes. Paper presented at 4th International Landscape Archaeology Conference (LAC) 22nd-25th August 2016, Uppsala University.
Open this publication in new window or tab >>A natural spring as a water resource in a landscape changing from sea to land in southcentral Sweden
2016 (English)In: Theme C – Landscapes and Water: C6 Archaeology of Water Landscapes, 2016Conference paper, Poster (with or without abstract) (Refereed)
Abstract [en]

A natural spring that was revealed during archaeological excavations in Nibble (west of Enköping, Sweden) was investigated through the excavation and analysis of insect remains in order to understand landscape development in a landscape changing from seabed to terrestrial land. Sweden has been heavily affected by uplift following the terminal glaciation (Weichsel) in Scandinavia. The study area rose above sea level around 1200 BC. The spring was found in connection with the northern part of a large settlement and religious area, dating from the Younger Bronze Age and Pre-Roman Iron Age (1100-300 BC). However, 14Cdating from the lower and upper parts of the spring yielded a stratigraphic age range of 670- 870 to 660-810 AD, respectively, and we conclude that the site was probably abandoned in the late Iron Age (600-800 AD). A half-circle boulder construction at the site provides clear evidence that the natural spring was used and maintained early in prehistory, probably during the Bronze Age, and potentially cleaned at irregular periods. The insect assemblage was dominated by beetles (Coleoptera) indicative of open landscapes, grazing land and forested environments, suggesting that the spring was situated between arable land and forests, close to the former coastline. The high frequency of ground beetles (Carabidae) revealed the former ground conditions, correlating well with inorganic to organic composition. Two presently IUCN Red-Listed species that do not occur in the current fauna were found, indicating a radical change in the agricultural landscape over the last 1200 years.

Keywords
Natural spring, bronze age, iron age, insect remains
National Category
Other Earth and Related Environmental Sciences Oceanography, Hydrology and Water Resources Physical Geography
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-299746 (URN)
Conference
4th International Landscape Archaeology Conference (LAC) 22nd-25th August 2016, Uppsala University
Available from: 2016-07-26 Created: 2016-07-26 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Hellqvist, M., Johansson, J., Almgren, E. & Traustadottir, R. (2016). Environmental and climatic changes during the late Holocene in Hjaltadalur, Skagafjörður, northern Iceland, interpreted from peat core analyses and pollen identification. In: Theme B - Landscape Historical Ecology and Climate Change: B1 Land-use and Anthropogenic Land-cover Change over the Holocene - Information of Value for Climate and Environmental Research. Paper presented at 4th International Landscape Archaeology Conference (LAC) 22nd-25th August 2016, Uppsala University.
Open this publication in new window or tab >>Environmental and climatic changes during the late Holocene in Hjaltadalur, Skagafjörður, northern Iceland, interpreted from peat core analyses and pollen identification
2016 (English)In: Theme B - Landscape Historical Ecology and Climate Change: B1 Land-use and Anthropogenic Land-cover Change over the Holocene - Information of Value for Climate and Environmental Research, 2016Conference paper, Poster (with or without abstract) (Refereed)
Abstract [en]

A landscape analysis based on a combination of several proxies including pollen analysis, loss on ignition, radiocarbon dating, sediment analysis and tephra analysis was undertaken on samples from Hjaltadalur, northern Iceland. The central settlement in the valley, Hólar, is an important site that was once the religious and cultural centre of northern Iceland. Sampling was done in wetlands and one mire (Viðvik) was chosen as the main study site for sampling and analyses. The results provide useful information and insights into temperature fluctuations and climatic development during the late Holocene. In the pollen record there is a transition from a warm and dry forest-like landscape to a cooler, more humid, open landscape during the last 5000 years, with a marked shift from a warm and dry to a cool and humid climate around 2500 years ago. Human activities are reflected by a distinct peak in the Compositae-pollen curve in the uppermost sequence of the sediment core that is indicative of the settlement period during the years AD 870-930. The climatic transition, which contributed to a reduction of the birch population, started before human settlement and the Landnám period (AD 870-930) and thus implies that humans were not solely responsible for the birch decline and the transition of the landscape from forest-like conditions to a more open environment, although the subsequent Viking Age and later settlements continued the afforestation trend.

Keywords
Landscape analysis, Iceland, Hjaltadalur, Hólar
National Category
Geosciences, Multidisciplinary Physical Geography
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-299745 (URN)
Conference
4th International Landscape Archaeology Conference (LAC) 22nd-25th August 2016, Uppsala University
Projects
Holar projekt (Hólaransoknin)
Available from: 2016-07-26 Created: 2016-07-26 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Hellqvist, M. (2016). Gruvor igår, idag och i morgon: Falu gruvas stora betydelse för Sverige. Geologiskt Forum (91), 14-16
Open this publication in new window or tab >>Gruvor igår, idag och i morgon: Falu gruvas stora betydelse för Sverige
2016 (Swedish)In: Geologiskt Forum, ISSN 1104-4721, no 91, p. 14-16Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Gruvnäringen har haft en mycket stor betydelse för Sverige och man kan hitta många spår ochlämningar efter gruvverksamhet i flera delar av landet. Gruvverksamhet har samtidigt en starkgeologisk koppling, och det gäller inte bara malm och mineral utan även landskapsomvandling,vattenresurser, samhällsutveckling och teknisk utveckling.

Place, publisher, year, edition, pages
Geologiska Föreningen, 2016
Keywords
Falu gruva, gruva, Stora stöten
National Category
Earth and Related Environmental Sciences
Research subject
Earth Science with specialization in Quaternary Geology
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-302403 (URN)
External cooperation:
Projects
Falun ovan från Falun under
Available from: 2016-09-02 Created: 2016-09-02 Last updated: 2016-09-02
Modig, E. & Hellqvist, M. (2016). Kvartärgeologisk landskapsanalys. Uppsala
Open this publication in new window or tab >>Kvartärgeologisk landskapsanalys
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Den kvartärgeologiska bakgrunden och utvecklingen har mycket stor betydelse för landskapet, markytans former och avsättningar i Sverige. Det är ett resultat av återkommande istider (glaciationer) som täckt Skandinavien och den postglaciala utvecklingen som Östersjöns utveckling och landskapsförändringar under postglacial tid. Det har även stor betydelse för både människors förutsättningar i landskapet i förhistorisk och historisk tid och för de förhållanden en plats innebär i samband med arkeologiska utgrävningar.

Uppland och Uppsala är tydliga exempel på detta och där finns omfattande avsättningar från olika processer och perioder och landskapet har förändrats radikalt från istäckt, till sjö- och havsyta, en skärgårdsmiljö och slutligen landområden. Människor har fått anpassa sig till en ständigt förändrad havsyta, där landhöjningen skapat och fortfarande skapar nya landområden. Ser man till Sverige som helhet är Uppland det område som senast blivit torrlagt från havet. Detta är dock inte helt sant i sin helhet, då landytor skapats tidigare både norrut och västerut i Uppland. Landhöjningen påverkar generellt i riktning mot öster, så nya områden torrläggs hela tiden åt det hållet. Dock kan det framhållas att Uppsalaområdet är mycket ungt som landyta i jämförelse med övriga områ- den i Sverige, där slättområdena runt Uppsala börjar bli landområden för runt 2 500-3 000 år sedan.

En faktor som har stor inverkan på förhållanden vid arkeologiska undersökningar är de jordarter som bygger upp en plats och deras egenskaper vad gäller uppbyggnad, struktur, sammansättning och eventuella kemiska egenskaper. I Uppland och speciellt runt Uppsala finns det exempelvis omfattande områden med lera och då avses i första hand den glaciala och postglacial lera. Lerans uppbyggnad och egenskaper ur många aspekter, men det är värt att understryka att den kan ha stor betydelse för de arkeologiska lämningar som kan vara uppbyggda eller nedgrävda i leran.

Dessutom har olika jordartstyper olika egenskaper för infiltration och genomströmning av yt- och grundvatten, vilket i sin tur kan påverka material som finns i marken. En vanlig jordart som morän samt isälvmaterial, som grus och sand, är normalt genomsläppligt för vatten och i ytlagret även för luft, vilket kan skapa en nedbrytande miljö i marken för exempelvis trä och ben. Leran däremot är normalt ett tätt sediment som även kan behålla en hög fuktighet, dessutom är den glaciala leran i Uppland normalt varvig och innehåller hög kalkhalt (kalciumkarbonathalt, CaCO3 ). Hög täthet och fuktighet och hög kalkhalt är egenskaper som är mycket gynnsamma för goda bevarandeförhållanden.

I denna kvartärgeologiska beskrivning av området runt Gnista, beskrivs inledningsvis den generella utveckling som bidragit till Upplands kvartära utveckling under de senaste 15 000 åren, dels utvecklingen och viktiga avsättningar som finns i Uppland och Uppsala, samt slutligen en avslutande inblick i just Gnistas kvartärgeologi. De referenser som utnyttjats för texten är: Gembert (1995); Hughes m.fl. (2015); Järnefors (1958); Karlsson & Hansbo (1981); Möller (1993); Risberg m.fl. (1991); Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) (1956, 1992); Sveriges Nationalatlas (SNA) (2009).

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: , 2016. p. 11
Series
upplandsmuseets rapporter 2016:02 • SAU rapport 2016:10, ISSN 1652-9448 ; 2016:02 & 2016:10
Keywords
Kvartärgeologi, jordartsgeologi, Gnista, Uppsala
National Category
Earth and Related Environmental Sciences
Research subject
Earth Science with specialization in Quaternary Geology
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-312270 (URN)
Note

Ingår som bilaga 10 i rapporten Människor kring Gnistahögen: Begravningar från vendeltid, vikingatid och tidig medeltid av Andreas Hennius, Emma Sjöling & Sofia Prata

Available from: 2017-01-09 Created: 2017-01-09 Last updated: 2017-01-13Bibliographically approved
Hellqvist, M. (2016). Naturliga vattenkällor har hjälpt människan att överleva. Populär arekologi (2), 4-7
Open this publication in new window or tab >>Naturliga vattenkällor har hjälpt människan att överleva
2016 (Swedish)In: Populär arekologi, ISSN 0281-014 X, no 2, p. 4-7Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Vatten är mycket viktigt för människors överlevnad och man har alltid sökt efter vattenresurser. Enklast kan man hitta vatten naturligt i vattendrag och sjöar och brunnen har sedan tusentals år varit den vanligaste konstruerade anläggningen för dricksvatten. Men det finns en resurs till, där naturen enkelt bjuder människor på flödande friskt vatten – den naturliga källan! Där har människor alltid hittat vatten, men det är svårt för oss att bevisa idag.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Trydellls tryckeri, 2016
Keywords
Naturlig källa, Nibble
National Category
Earth and Related Environmental Sciences Archaeology
Research subject
Earth Science with specialization in Quaternary Geology
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-296922 (URN)
Available from: 2016-06-20 Created: 2016-06-20 Last updated: 2016-06-20
Hellqvist, M. & Chouliara, D. (2016). The role of misconceptions in the development of a reliable geological knowledge. A project on alternative ideas of Earth Science Bachelor students.. In: Stratos Staboulis, Toni Karvonen & Antti Kujanpää (Ed.), Bulletin of The Geological Society of Finland: Special volume, Abstracts of The 32nd Nordic Geological Winter Meeting. Paper presented at The 32nd Nordic Geological Winter Meeting, University of Helsinki (pp. 143). Helsinki
Open this publication in new window or tab >>The role of misconceptions in the development of a reliable geological knowledge. A project on alternative ideas of Earth Science Bachelor students.
2016 (English)In: Bulletin of The Geological Society of Finland: Special volume, Abstracts of The 32nd Nordic Geological Winter Meeting / [ed] Stratos Staboulis, Toni Karvonen & Antti Kujanpää, Helsinki, 2016, p. 143-Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

The pre-existing knowledge that Earth Science Bachelor students have when they are starting their University studies, is influential on the scientific knowledge that they will have built when they graduate. This project examines the alternative ideas that Uppsala University’s first, second and third year Earth Science Bachelor students have on basic geological topics, and if it influences the knowledge that they develop. These topics include; the definition of density, Earth’s magnetic and gravity field, heat sources inside the Earth, location and movement of tectonic plates, volcanic and earthquake’s distribution on surface, isostasy, weathering and erosion, earth’s past and future, rock formation and the relevant age of continental and oceanic rocks. In order to process this, students’ alternative ideas were assessed with a 20-item multiple choice questionnaire, which was formed online and delivered to all the Earth Science bachelor students of Uppsala University, at the end of the academic year (2014-2015). The questions were selected from the Geoscience Concept Inventory (GCI) developed by Libarkin & Anderson, 2006. The answers of the questionnaire were statistically analyzed with SPSS software and students’ scores were calculated. One way ANOVA was performed in order to determine if there is a statistically significant difference between students’ scores and the year of studies. The expected outcome was that third year students would have higher GCI scores/level of conceptual understanding, compared to the first and second year students, and that first year students would have the lowest. The results revealed the presence of alternative ideas to all of the students, and that even that the year of studies is a factor that affects the GCI scores, students’ final scores, are relatively low. The Earth science knowledge is not acquired by the accumulation of relevant information through the years of studies, but the existence of alternative ideas imply a resistance to learning or an obstacle in learning science. 

Place, publisher, year, edition, pages
Helsinki: , 2016
Series
Bulletin of The Geological Society of Finland
Keywords
geosceince, misconceptions, geological knowledge
National Category
Other Earth and Related Environmental Sciences
Research subject
Earth Science with specialization in Quaternary Geology; Curriculum Studies
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-289029 (URN)
Conference
The 32nd Nordic Geological Winter Meeting, University of Helsinki
Available from: 2016-04-28 Created: 2016-04-28 Last updated: 2016-04-28
Hellqvist, M. & Chouliara, D. (2016). The role of misconceptions in the development of a reliable geological knowledge. A project on alternative ideas of Earth Science Bachelor students. In: Tapani Rämö (Ed.), 32nd Nordic Geological Winter Meeting: . Paper presented at 32nd Nordic Geological Winter Meeting 2016. Helsinki: Geological Society of Finland
Open this publication in new window or tab >>The role of misconceptions in the development of a reliable geological knowledge. A project on alternative ideas of Earth Science Bachelor students
2016 (English)In: 32nd Nordic Geological Winter Meeting / [ed] Tapani Rämö, Helsinki: Geological Society of Finland , 2016Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

The pre-existing knowledge that Earth Science Bachelor students have when they are starting their University studies, is influential on the scientific knowledge they have achieved when they graduate. This project examines the alternative ideas that first, second and third year Earth Science Bachelor students have on basic geological topics, and if it influences the knowledge that they develop. These topics include; the definition of density, Earth’s magnetic and gravity field, heat sources inside the Earth, location and movement of tectonic plates, volcanic and earthquake’s distribution on surface, isostasy, weathering and erosion, earth’s past and future, rock formation and the relevant age of continental and oceanic rocks. In order to process this, students’ alternative ideas were assessed with a 20-item multiple choice questionnaire, which was formed online and delivered to all the Earth Science bachelor students at Uppsala University (2015). The questions were selected from the Geoscience Concept Inventory (GCI) developed by Libarkin & Anderson, 2006 . The questionnaire was with SPSS software and students’ scores were calculated. One way ANOVA was performed in order to determine statistically significant difference between students’ scores and year of studies. The expected outcome was that third year students would have higher GCI scores/level of conceptual understanding, compared to the first and second year students, and that first year students would have the lowest. The results revealed the presence of alternative ideas to all of the students, and even that the year of studies is a factor that affects the GCI scores, even though the students’ final scores are relatively low for both second and third year students. The Earth science knowledge is not acquired by the accumulation of relevant information through the years of studies, but the existence of alternative ideas imply an resistance of or obstacle in learning science.

Place, publisher, year, edition, pages
Helsinki: Geological Society of Finland, 2016
Keywords
earth sceince educational sceince, misconceptions, concept inventories
National Category
Earth and Related Environmental Sciences
Research subject
Earth Science with specialization in Historical Geology and Palaeontology; Earth Science with specialization in Quaternary Geology
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-271589 (URN)
Conference
32nd Nordic Geological Winter Meeting 2016
Available from: 2016-01-11 Created: 2016-01-11 Last updated: 2016-01-11
Hellqvist, M. & Roth, J. (2016). “What lies ahead of us?” Reconstructing the pre-mining groundconditions and environment in the landscape around Falun Mine,central Sweden. In: Theme D - Frontier Landscapes,Landscape Frontiers: D4 The Landscape of The Mining District of Bergslagen -In the Borderland Between the Agricultural Areas and theLarge Wooded Areas. Paper presented at 4th International Landscape Archaeology Conference (LAC) 22nd-25th August 2016, Uppsala University.
Open this publication in new window or tab >>“What lies ahead of us?” Reconstructing the pre-mining groundconditions and environment in the landscape around Falun Mine,central Sweden
2016 (English)In: Theme D - Frontier Landscapes,Landscape Frontiers: D4 The Landscape of The Mining District of Bergslagen -In the Borderland Between the Agricultural Areas and theLarge Wooded Areas, 2016Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

Mining is one of the most devastating human activities affecting the environment. FalunMine, in Dalarna County (Bergslagen), Sweden, is a typical example of this extensivelandscape alteration. The mine itself does not have the most obvious impact on theenvironment, but instead it is the activities connected to the mining that have a heavyimpact. These include the management of ore, waste accumulation, along with thereorganization of the environment into an industrial landscape by, for example, materialtransfer, changing water courses and establishing settlements and infrastructure. Theactivity also has far-reaching spatial and temporal impacts seen in forest managementand air pollution, for example. When trying to understand the development, as well as theattraction, of these frontier landscapes, one must first understand the former environmentaland ground conditions. This is a complicated process in areas that have been significantlyreorganised by human activity. In this project, a pre-mining landscape is reconstructedby combining map analysis, field mapping and investigations and previous publications.The site was originally dominated by a substantial mire that has now totally vanished andbeen replaced by a large depression that was created in 1687 and expanded as a mineinto the 20th century. The reconstructed landscape has many similarities with the presentsurrounding natural environment, but has higher wetland and fine sediment coverage. Thelatter is a useful resource and interesting for agricultural purposes – which were key beforethe mineral resources were found – but are now long gone.

Keywords
Falu mine, mining landscape, environment, human impact
National Category
Earth and Related Environmental Sciences Other Earth and Related Environmental Sciences
Research subject
Earth Science with specialization in Quaternary Geology
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-300761 (URN)
Conference
4th International Landscape Archaeology Conference (LAC) 22nd-25th August 2016, Uppsala University
Projects
Falun ovan från Falun under
Available from: 2016-08-12 Created: 2016-08-12 Last updated: 2016-08-12
Hellqvist, M. (2015). Instruktioner för jordartsanalyser: Geovetenskap - planeten jorden. Uppsala: Institutionen för geovetenskaper
Open this publication in new window or tab >>Instruktioner för jordartsanalyser: Geovetenskap - planeten jorden
2015 (Swedish)Other (Other academic)
Abstract [sv]

Kompendiet presenterar grundläggande begrepp kring jordarter och instruktioner för jordartsanalyser på grundkurs i geovetenskap.

Place, publisher, year, pages
Uppsala: Institutionen för geovetenskaper, 2015
Keywords
jordartsanalyser, jordarter
National Category
Earth and Related Environmental Sciences
Research subject
Earth Science with specialization in Quaternary Geology
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-300767 (URN)
Available from: 2016-08-12 Created: 2016-08-12 Last updated: 2016-08-12
Hellqvist, M. (2014). Analysis of Coleopterans from Late Holocene natural spring deposits in south-central Sweden. Quaternary International, 341, 184-194
Open this publication in new window or tab >>Analysis of Coleopterans from Late Holocene natural spring deposits in south-central Sweden
2014 (English)In: Quaternary International, ISSN 1040-6182, E-ISSN 1873-4553, Vol. 341, p. 184-194Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The usage history of a natural spring deposit in associated glacial till was investigated via analysis ofcoleopteran remains found in peat. This material was recovered during archaeological excavations in aspring outflow in south central Sweden. The geographical region of southern Sweden has been heavilyaffected by uplift following the terminal glaciation (Weichselian) in Scandinavia, with the study area forthis project having risen above sea level about 1200 BC. The spring was found in connection to thenorthern part of a large settlement and religious area, dating from the Younger Bronze Age and PreRoman Iron Age (1100e300 BC). However, the area has been used for agricultural land up until thepresent day. Sampling was conducted for interpretation of the usage history of the site, with the insectfragments showing exceptional preservation as a result of unusual conditions in the sediments. 14Cdatingfrom the lower to upper part of the spring yielded a stratigraphic range of 670e870 to 660e810AD respectively. A half-circle boulder construction provides clear evidence that the spring was used earlyin prehistory, probably during the Bronze Age, and potentially excavated at irregular periods. Thecoleopteran assemblage was dominated by beetles indicative of open landscapes, grazing land, andforested environments. This closely resembles the vegetation setting of today, in which the spring issituated on the border between arable land and mixed deciduous and coniferous forest. A high frequencyof carabid beetles suggests that the spring may have functioned as a pitfall trap, and correlated well withthe relative inorganic to organic compound composition of the ground conditions. The spring wasprobably abandoned in the late Iron Age (600e800 AD). Identification of two red-listed threatenedspecies that are not present in the current fauna implies that radical change in the agricultural landscapeover the last 1200 years could be negatively affecting diversity dynamics within the local fauna.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2014
Keywords
Natural spring, Coleoptera analysis, Late Holocene
National Category
Other Earth and Related Environmental Sciences Geology
Research subject
Earth Science with specialization in Quaternary Geology
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-223945 (URN)10.1016/j.quaint.2014.03.035 (DOI)000340905800015 ()
Available from: 2014-04-28 Created: 2014-04-28 Last updated: 2017-12-05Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications