uu.seUppsala University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Bylander, Eric, ProfessorORCID iD iconorcid.org/0000-0002-3012-2856
Publications (10 of 31) Show all publications
Bylander, E. (2019). Den datoriserade domaren. Svensk Juristtidning (1), 1-7
Open this publication in new window or tab >>Den datoriserade domaren
2019 (Swedish)In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 1, p. 1-7Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Artificiell intelligens (AI) kan uppfattas som ett hot mot framtiden för domarna och domstolarna. I den professorsinstallationsföreläsning som här återges i skriftlig form konstateras att frågan om vi bör ersätta den mänskliga domaren med en dömande maskin reser fundamentala frågor om domarrollen och dömandets natur. Till belysning av vad som kan tänkas vara möjligt och lämpligt lämnas en beskrivning av vägen fram till dagens teknikanvändning i de svenska domstolarna. Distinktionen mellan juridiken betraktad som å ena sidan en konst och å andra sidan en teknik identifieras som betydelsefull för studier av om det finns något unikt mänskligt i uppgiften att vara domare i domstol och vad detta i så fall kan tänkas bestå i.

Keywords
domare, domstol, datorer, artificiell intelligens, AI, teknik, domarrollen
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Procedural Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-378573 (URN)
Note

Sedan den 1 juli 2018 är jag professor i processrätt vid Uppsala universitet. Den 12 november 2018 höll jag min installationsföreläsning och den 16 november 2018 installerades jag som professor vid en offentlig högtidlighet i Uppsala universitets aula. En ljud- och bildupptagning av föreläsningen finns tillgänglig på https://media.medfarm.uu.se/play/video/8366. Av redaktionen för Svensk Juristtidning ombedd att publicera en skriftlig version av föreläsningen återger jag den här som den framfördes i endast lätt redigerat skick med tillägg av rubriker och anslutande referenser.

Available from: 2019-03-07 Created: 2019-03-07 Last updated: 2019-03-07Bibliographically approved
Bylander, E. (2018). Den datoriserade domaren. Paper presented at Professorernas installationsföreläsningar 2018. Uppsala: Uppsala universitet
Open this publication in new window or tab >>Den datoriserade domaren
2018 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Processrätten är den del av juridiken som har starkast inriktning på hur rättegångar och andra förfaranden i domstol skall gå till. Min forskning inom detta rättsområde har särskilt behandlat frågor med koppling till lagreformen En modernare rättegång. Inspirerad av retoriken har jag, främst i min avhandling, studerat valet mellan muntlighet och skriftlighet i ljuset av såväl modern teknik som rättshistoriska erfarenheter.

De senaste åren har jag fokuserat på de högre domstolarnas prövningstillståndsprövning, alltså den förenklade bedömning som avgör om ett överklagat avgörande skall överprövas eller inte. Gemensamt för många av mina processrättsliga forskningsinsatser är att de berör ofta förekommande situationer av stor praktisk betydelse för domstolarnas funktionssätt. Ett återkommande tema är enskildas upplevelse av en rättvis domstolsbehandling.

Place, publisher, year, pages
Uppsala: Uppsala universitet, 2018
Series
Acta Universitatis Upsaliensis, Skrifter rörande Uppsala universitet, ISSN 0566-3091 ; B. Inbjudningar, 188
Keywords
domare, domstol, datorer, artificiell intelligens, AI, teknik, domarrollen
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Procedural Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-371683 (URN)978-91-513-0455-7 (ISBN)
Conference
Professorernas installationsföreläsningar 2018
Note

Denna post omfattar både inbjudan till professorsintallationen och installationsföreläsningen. En skriftlig version av föreläsningen i lätt redigerat skick med tillägg av rubriker och anslutande referenser publiceras i Svensk Juristtidning.

Available from: 2018-12-25 Created: 2018-12-25 Last updated: 2019-03-13Bibliographically approved
Bylander, E. (2017). Mellan imperativ och inspiration: Bundenhet och frihet i förhållande till föregående fall i några olika domstolssystem. In: : . Paper presented at Prejudikatbildningen på immaterialrättsområdet.
Open this publication in new window or tab >>Mellan imperativ och inspiration: Bundenhet och frihet i förhållande till föregående fall i några olika domstolssystem
2017 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Vi spanar och mappar det nya systemet för immaterialrättslig praxisbildning. Mycket nytt, en del gammalt och kanske en del frågetecken. Vilka bindningar finns numera i systemet mellan de agerande domstolarna vid hissar, prövningstillstånd och förhandsavgöranden? Vilken domstol får sista ordet? Effekter av och konflikter med besläktade områden till immaterialrätter?

Keywords
prejudikatbundenhet, immaterialrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen, Högsta domstolen
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Jurisprudence; Procedural Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-352309 (URN)
Conference
Prejudikatbildningen på immaterialrättsområdet
Note

Seminarium anordnat av Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR) på Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm, onsdagen den 3 maj 2017

Available from: 2018-06-03 Created: 2018-06-03 Last updated: 2018-10-24Bibliographically approved
Bylander, E. (2017). Regeringsformens krav på alla rättegångars genomförande rättvist och inom skälig tid. Svensk Juristtidning, 102(5-6), 370-398
Open this publication in new window or tab >>Regeringsformens krav på alla rättegångars genomförande rättvist och inom skälig tid
2017 (Swedish)In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, Vol. 102, no 5-6, p. 370-398Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Sedan år 2011 stadgas i 2 kap. 11 § 2 st. 1 p. regeringsformen: ”En rättegång ska genomföras rättvist och inom skälig tid.” Denna del av 2010 års revision av regeringsformen har, under de drygt sex år som gått sedan ikraftträdandet, avsatt förvånansvärt få spår och de som avsatts har inte följts upp i den utsträckning man kunnat förvänta sig. Här behandlas främst de möjligheter bestämmelsen har öppnat att göra gällande en rätt till en rättvis rättegång genomförd inom skälig tid – motsvarande Europakonventionens krav – även i fall då prövningen avser annat än civila rättigheter eller skyldigheter eller anklagelser om brott, så att konventionen inte är direkt tillämplig.

Keywords
rättvis rättegång, skälig tid, regeringsformen, europakonventionen, domstol
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Procedural Law; Constitutional Law; European (Integration) Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-321080 (URN)
Available from: 2017-04-28 Created: 2017-04-28 Last updated: 2017-06-08Bibliographically approved
Bylander, E. (2016). Alla rättegångar ska genomföras rättvist och inom skälig tid: RF 2:11 har uppgraderat EKMR 6.1. Bisnode InfoTorg Juridik, 2016-12-21
Open this publication in new window or tab >>Alla rättegångar ska genomföras rättvist och inom skälig tid: RF 2:11 har uppgraderat EKMR 6.1
2016 (Swedish)In: Bisnode InfoTorg Juridik, Vol. 2016-12-21Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Sedan 2011 stadgas i 2 kap. 11 § 2 st. 1 p. regeringsformen (RF): ”En rättegång ska genomföras rättvist och inom skälig tid.” Denna del av 2010 års RF-revision har under de nära sex år som gått sedan ikraftträdandet avsatt förvånansvärt få spår och de som avsatts har inte följts upp i den utsträckning man kunnat förvänta sig. Här behandlas de möjligheter RF-bestämmelsen har öppnat att göra gällande en rätt till en rättvis rättegång genomförd inom skälig tid – motsvarande Europakonventionens (EKMR:s) krav – även i fall då prövningen avser annat än civila rättigheter eller skyldigheter eller anklagelser om brott, så att EKMR inte är direkt tillämplig, bland annat i vissa skattemål och i migrationsmål.

Keywords
regeringsformen, rättvis rättegång, rättegång inom skälig tid, Europakonventionen, mänskliga rättigheter, processuella rättigheter, civila rättigheter, civila skyldigheter, anklagelser om brott, civilmål, brottmål, skattemål, migrationsmål
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Constitutional Law; Procedural Law; European (Integration) Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-311118 (URN)
Note

Endast elektroniskt publicerad

Available from: 2016-12-21 Created: 2016-12-21 Last updated: 2016-12-23Bibliographically approved
Bylander, E. (2016). Kommentarer om bevissvårigheter. In: : . Paper presented at Konferens om terrorism anordnad av Centrum för polisforskning vid Uppsala universitet i samarbete med Säkerhetspolisen i Uppsala den 29–30 september 2016.
Open this publication in new window or tab >>Kommentarer om bevissvårigheter
2016 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Kommentarerna avser främst aspekter av det kammaråklagaren Ewamari Häggkvist ger uttryck för i sitt närmast föregående föredrag om terrorresor och lagföring av terrorhandlingar som har skett utomlands.

Avsikten är att relatera sådant som är mer eller mindre specifikt för bevisning rörande olika typer av terroristbrott och dylikt till mer allmän bevisteori angående främst bevistema, bevismedel, beviskrav, bevisvärdering, bevisstyrka och bevisningens robusthet.

Övergripande uppmärksammas att det som har med bevisning i detta sammanhang att göra förekommer i ett spänningsfält som uppstår mellan den starka viljan att fälla någon till ansvar för särskilt allvarlig brottslighet, svårigheterna att föra denna typ av brottslighet lika starkt i bevis som vissa andra brott och de lämpliga gränserna för det friande tvivlets rimlighet.

Attunda tingsrätts överklagade dom den 14 juni 2016 i mål nr B 3019-16 används för exemplifiering. Kommentarerna anknyter bland annat till boken Tanke och uppsåt av Nils Jareborg & Magnus Ulväng som nyligen utkom på Iustus Förlag.

Keywords
terroristbrott, bevisteori, bevistema, bevismedel, beviskrav, bevisvärdering, bevisstyrka, bevisningens robusthet
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Procedural Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-352307 (URN)
Conference
Konferens om terrorism anordnad av Centrum för polisforskning vid Uppsala universitet i samarbete med Säkerhetspolisen i Uppsala den 29–30 september 2016
Available from: 2018-06-03 Created: 2018-06-03 Last updated: 2018-06-03
Bylander, E. (2015). Evidence in civil law: Sweden. Maribor, Slovenien: Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor (Lex localis)
Open this publication in new window or tab >>Evidence in civil law: Sweden
2015 (English)Book (Refereed)
Abstract [en]

This publication is based on the Swedish report to the project Dimensions of Evidence in Civil Procedure. The major objective of the project has been to explore whether there exists a common core of European Law of Evidence, and if it does, to describe its content and its most important points of discord among the national legal systems. By providing a clear picture of common core principles, the project can serve as a starting point for further harmonisation or unification processes in this field. A basic assumption of the project is that there can be no trust without a clear picture what courts do in matters of evidence, and how they discover the facts. This publication presents the relevant aspects of the Swedish legal system. The Swedish system for adjunction seldom takes its ground in firmly defined principles, but principles appear in decisions ad hoc. The Swedish application of the principle of free production of evidence and the principle of free assessment of evidence are far-reaching. 

Place, publisher, year, edition, pages
Maribor, Slovenien: Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor (Lex localis), 2015. p. 42
Series
Law & Society
Keywords
evidence, civil procedure, Sweden, fundamental principles, burden of proof, written evidence, witnesses, bevis, civilprocess, Sverige, grundläggande principer, bevisbörda, skriftliga bevis, vittnen
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Procedural Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-263807 (URN)978-961-6842-60-0 (ISBN)
Projects
Dimensions of evidence in civil procedure (Project DEECP: JUST/2011-2012/JCIV/AG/3434)
Available from: 2015-10-02 Created: 2015-10-02 Last updated: 2015-10-30Bibliographically approved
Bylander, E. & Nylund, A. (2015). Inledning: Temanummer: Processrätt. Paper presented at Trettonde nordiska processrättsmötet anordnat av Nordiska Föreningen för Processrätt i Åbo den 14 till 15 augusti 2015. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland (5-6), 395-400
Open this publication in new window or tab >>Inledning: Temanummer: Processrätt
2015 (Swedish)In: Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland, ISSN 0040-6953, no 5-6, p. 395-400Article in journal, Editorial material (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Helsingfors: Juridiska Föreningen i Finland, 2015
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Procedural Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-275774 (URN)
Conference
Trettonde nordiska processrättsmötet anordnat av Nordiska Föreningen för Processrätt i Åbo den 14 till 15 augusti 2015
Available from: 2016-02-05 Created: 2016-02-05 Last updated: 2017-05-04Bibliographically approved
Bylander, E. & Nylund, A. (Eds.). (2015). Temanummer: Processrätt: Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland, Femte och sjätte häftet 2015. Helsingfors: Juridiska Föreningen i Finland
Open this publication in new window or tab >>Temanummer: Processrätt: Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland, Femte och sjätte häftet 2015
2015 (Swedish)Collection (editor) (Refereed)
Alternative title[da]
JFT 5-6/2015
Place, publisher, year, edition, pages
Helsingfors: Juridiska Föreningen i Finland, 2015. p. 116
Series
Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland, ISSN 0040-6953 ; 5-6/2015
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Procedural Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-275773 (URN)
Available from: 2016-02-05 Created: 2016-02-05 Last updated: 2016-02-05
Bylander, E. (2014). Ekelöfs evolutiva empiri: Betydelsen av Ekelöfs enkät till domare och åklagare år 1966 och framåt. In: Simon Andersson & Katrin Lainpelto (Ed.), Festskrift till Christian Diesen: (pp. 347-366). Stockholm: Norstedts Juridik AB
Open this publication in new window or tab >>Ekelöfs evolutiva empiri: Betydelsen av Ekelöfs enkät till domare och åklagare år 1966 och framåt
2014 (Swedish)In: Festskrift till Christian Diesen / [ed] Simon Andersson & Katrin Lainpelto, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2014, p. 347-366Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2014
Keywords
jurister, domstolar, empiri, läromedel, rättegång
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Procedural Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-238790 (URN)978-91-39-01803-2 (ISBN)
Available from: 2014-12-16 Created: 2014-12-16 Last updated: 2015-02-04Bibliographically approved
Projects
Remedies concerning Enforcement of Foreign Judgements according to Brussels I Recast; Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-3012-2856

Search in DiVA

Show all publications