uu.seUppsala University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Laaksoharju, Mikael
Publications (10 of 22) Show all publications
Fors, P. (2019). An Intuition-Based Approach to Sustainable ICT: Insights from Eco-Ethica. In: Lennerfors, T.T. and Murata, K. (Ed.), Tetsugaku Companion to Japanese Ethics and Technology: . Springer
Open this publication in new window or tab >>An Intuition-Based Approach to Sustainable ICT: Insights from Eco-Ethica
2019 (English)In: Tetsugaku Companion to Japanese Ethics and Technology / [ed] Lennerfors, T.T. and Murata, K., Springer, 2019Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

In this chapter we draw on the Japanese philosopher Tomonobu Imamichi in order to further develop our understanding of the relationship between Information and Communications Technology (ICT) and ecological sustainability. Our main contribution is an intuition-based approach to design for sustainability, which, for instance, means to design ICT products in a way that invokes feelings of wastefulness or misuse if used in an unsustainable manner. In contrast to persuasive approaches – which have mainly focused on raising awareness, nudging decisions, or stimulating positive behavior through gamification – we rely on the human tendency to unconsciously and effortlessly formulate mental heuristics or intuitions, when exposed to consistent feedback. The claim is that people can learn to associate perceptual cues with environmental impact, and by that will be empowered to make more sustainable choices. Based on the implications of Imamichi’s Eco-ethica, we suggest that this approach can be more fruitful for encouraging sustainable choices than both awareness raising and behavior manipulation.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2019
Series
Tetsugaku Companions to Japanese Philosophy
Keywords
ICT, Sustainability, Intuition-based, design, HCI, Imamichi, Eco-ethica
National Category
Other Engineering and Technologies not elsewhere specified Philosophy, Ethics and Religion
Research subject
Ethics; Philosophy
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-372894 (URN)
Available from: 2019-01-09 Created: 2019-01-09 Last updated: 2019-01-09
Hirsch, L., Björsell, A., Laaksoharju, M. & Obaid, M. (2017). Investigating design implications towards a social robot as a memory trainer. In: Proc. 5th International Conference on Human Agent Interaction: . Paper presented at HAI 2017, October 17–20, Bielefeld, Germany (pp. 5-10). New York: ACM Press
Open this publication in new window or tab >>Investigating design implications towards a social robot as a memory trainer
2017 (English)In: Proc. 5th International Conference on Human Agent Interaction, New York: ACM Press, 2017, p. 5-10Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
New York: ACM Press, 2017
National Category
Human Computer Interaction
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-335360 (URN)10.1145/3125739.3125755 (DOI)978-1-4503-5113-3 (ISBN)
Conference
HAI 2017, October 17–20, Bielefeld, Germany
Available from: 2017-10-17 Created: 2017-12-04 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Deneke, J., Lehane, D., Kandler, A., Menchini, T., Laaksoharju, M. & Obaid, M. (2017). Using rapid prototyping to explore design implications for a pill-dispensing social agent. In: Proc. 5th International Conference on Human Agent Interaction: . Paper presented at HAI 2017, October 17–20, Bielefeld, Germany (pp. 53-59). New York: ACM Press
Open this publication in new window or tab >>Using rapid prototyping to explore design implications for a pill-dispensing social agent
Show others...
2017 (English)In: Proc. 5th International Conference on Human Agent Interaction, New York: ACM Press, 2017, p. 53-59Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
New York: ACM Press, 2017
National Category
Human Computer Interaction
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-335359 (URN)10.1145/3125739.3125754 (DOI)978-1-4503-5113-3 (ISBN)
Conference
HAI 2017, October 17–20, Bielefeld, Germany
Available from: 2017-10-17 Created: 2017-12-04 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Vieritz, H., Ullrich, C., Isaksson, E., Schmitz, H.-C., von der Heiden, B., Borau, K., . . . Laaksoharju, M. (2015). Case Study 1: Using widget bundles for formal learning in higher education. In: Responsive Open Learning Environments: Outcomes of Research from the ROLE Project (pp. 79-113). Springer
Open this publication in new window or tab >>Case Study 1: Using widget bundles for formal learning in higher education
Show others...
2015 (English)In: Responsive Open Learning Environments: Outcomes of Research from the ROLE Project, Springer, 2015, p. 79-113Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2015
National Category
Human Computer Interaction
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-275765 (URN)10.1007/978-3-319-02399-1_4 (DOI)978-3-319-02398-4 (ISBN)
Available from: 2014-11-05 Created: 2016-02-05 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Kavathatzopoulos, I. & Laaksoharju, M. (2015). Etik och medicinteknik. In: Fredrik Nikolajeff (Ed.), Medicinteknikdagarna 2015: . Paper presented at Medicinteknikdagarna 2015; 13–14 oktober 2015, Uppsala (pp. 94-94). Uppsala: Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik (MTF), Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet
Open this publication in new window or tab >>Etik och medicinteknik
2015 (Swedish)In: Medicinteknikdagarna 2015 / [ed] Fredrik Nikolajeff, Uppsala: Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik (MTF), Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet , 2015, p. 94-94Conference paper, Poster (with or without abstract) (Refereed)
Abstract [sv]

De nya metoder för att diagnostisera och behandla sjukdomar och de nya möjligheter som den medicinska teknologin och då inte minst informationsteknologin erbjuder, ställer beslutsfattarna inom vården inför nya typer av etiska beslutssituationer. Förbättrade metoder för diagnosticering ger information som inte alltid har önskvärda konsekvenser, exempelvis abort av barn av oönskat kön. De nya möjligheterna att behandla sjukdomstillstånd som tidigare uppfattats som hopplösa innebär allvarliga och svåra val då liv kan komma att vägas mot samhällskostnad. Ny medicinteknik kan kräva snabbt beslutsfattande där eftertanke inte hinns med vilket ställer frågan om teknikleverantörens ansvar på sin spets. Den nya internetsjukvården, dvs. de nya möjligheter till medicinsk konsultation och information som skapats genom Internet ger upphov till nya relationer mellan vårdgivare och patient och aktualiserar därmed också frågor om ansvar och etik.

Tekniken ger oss nya möjligheter för diagnos och terapi men även för organiseringen av vården, t ex patientjournaler och distansvård, men tekniken innebär också risker i form av feldiagnoser, skador i vården, intrång på patientintegritet, etc. Dialysolyckan i Linköping och konflikten om elektroniska patientjournaler är talande exempel. Det är viktigt att medicinteknik fungerar så som det är tänkt och att vårdpersonal, patienter och allmänhet litar på och accepterar tekniken. Annars kan vi inte dra nytta av det tekniken har att erbjuda.

Det är också viktigt att vårdpersonal och alla användare av medicinteknik förstår hur den fungerar och vilka effekter den kan ha, och att de har kompetensen att hantera problem som kan uppstå vid användning, även icke tekniska sådana. Etiken är därför en mycket viktig aspekt i medicinteknikutvecklingen. Det är nödvändigt att integrera etiska bedömningar i utformningen av medicinsk teknik och förbereda vårdpersonal, patienter och alla berörda för en etisk användning.

Om etiken är viktig för medicinsk teknik blir den intressanta frågan hur ska vi lyckas integrera etiken i forskning, utveckling, design, och användning av medicinteknik. Det vanligaste angreppsättet är att försöka anpassa tekniken till viktiga moraliska principer och regler. Om det fungerar är detta det snabbaste och enklaste sättet att bygga etisk medicinteknik. Det finns dock flera frågor med detta angreppsätt, t ex vilken princip som ska gälla och vilken tolkning som ska tillämpas i designen av medicinteknik. Det kan också upplevas som att etiken fungerar enbart begränsande i utvecklingsarbetet.

Vi föreslår ett angreppsätt baserat på klassisk etikfilosofi. Vi skiftar fokus från det normativa innehållet till utvecklings- och användningsprocessen. Det viktiga blir att fokusera på hur vi skapar den kunskap vi behöver och hur ansvar kan fördelas när vi designar etisk medicinsk teknik. Detta öppnar upp för skapande av olika metoder och verktyg samt stöd för användares etiska kompetensutveckling.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik (MTF), Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet, 2015
Keywords
Medicinteknik, etik, teknikanvändning, teknikutveckling, utveckling, utbildning
National Category
Human Computer Interaction Medical and Health Sciences Ethics
Research subject
Human-Computer Interaction
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-268313 (URN)
Conference
Medicinteknikdagarna 2015; 13–14 oktober 2015, Uppsala
Projects
ETHCOMP
Available from: 2015-12-03 Created: 2015-12-03 Last updated: 2018-01-10
Kavathatzopoulos, I., Lennerfors, T., Laaksoharju, M., Asai, R. & Björk, I. (2015). Etikutbildning för ingenjörer: Övningar, verktyg, metoder. In: Stefan Pålsson (Ed.), 5:e utvecklingskonferensen för Sveriges Ingenjörsutbildningar: . Paper presented at 5:e utvecklingskonferensen för Sveriges Ingenjörsutbildningar; 18–19 november 2015, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Uppsala universitet (pp. 30-31). Uppsala universitet
Open this publication in new window or tab >>Etikutbildning för ingenjörer: Övningar, verktyg, metoder
Show others...
2015 (Swedish)In: 5:e utvecklingskonferensen för Sveriges Ingenjörsutbildningar / [ed] Stefan Pålsson, Uppsala universitet, 2015, p. 30-31Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [sv]

En utbildning i etik som ska träna studenter att själva hantera etiska problem måste utgå ifrån klassisk filosofi och från etikpsykologisk forskning i problemlösning och beslutsfattande. Utbildningen ska koncentrera sig på praktiskt arbete och seminarier med egna verkliga etiska dilemman. Målet är utveckling av förmågan att lösa etiska problem, tolka och tillämpa viktiga principer och regler, och delta aktivt i dialog med andra intressenter. I workshopen kommer vi att visa metoder, verktyg och övningar som vi använder i våra etikkurser för ingenjörer och teknologer.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala universitet, 2015
Keywords
Ingenjörsutbildning, etik, didaktik, utbildning, kurs, övning, verktyg, metod
National Category
Human Computer Interaction Ethics Didactics Pedagogy Engineering and Technology
Research subject
Human-Computer Interaction
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-268314 (URN)
Conference
5:e utvecklingskonferensen för Sveriges Ingenjörsutbildningar; 18–19 november 2015, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Uppsala universitet
Projects
ETHCOMP
Available from: 2015-12-03 Created: 2015-12-03 Last updated: 2018-01-10
Laaksoharju, M. (2014). Designing for Autonomy. (Doctoral dissertation). Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis
Open this publication in new window or tab >>Designing for Autonomy
2014 (English)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Abstract [en]

In this thesis, two problems are addressed.

The first problem is how designers of computerized artifacts come to understand what they should design. In order to improve their chances for solving the right problem, it is suggested to adopt a deductive theorizing protocol, based on falsification, as it is expressed in philosophy as well as in psychological research on problem solving and decision making.

It requires a shift in the role that designers take in communication with users; rather than considering users as objects of study, the designers' understanding is being scrutinized, by users.

To accomplish this, an explication of the designers' understanding is necessary to formulate: a Theory of Use, which should account for the assumptions that the designers make about the users and the use situation. It should also be focused on what the designers understand to be the qualities of a good solution. These assumptions and qualities should be formulated as statements that are falsifiable by the users. Through this, the designers can, in a systematic way, get feedback on how well they have understood what they are designing for. Furthermore, the Theory of Use becomes the requirements against which subsequent design hypotheses are evaluated.

The second problem is how to determine if a computerized artifact is appropriate for a given purpose. To guide such an evaluation, it is suggested to focus on the autonomy of the artifact's users. This is based on the philosophical and psychological conclusion that autonomy is necessary for human well-being, which is not explicitly taken into account in current design practice.

The proposed Theory of Use protocol also gives designers the autonomy they need for developing their understanding and expertise. It is intended to improve and guide communication with users, targeting the most important facet of design: the designers' understanding of what they are designing for. Moreover, the protocol puts users in control over what is developed for them, and lets them have the final say on how their lives are designed.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2014. p. 191
Series
Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology, ISSN 1104-2516 ; 105
Keywords
design method, design philosophy, user-centered design, theorizing, falsification, interaction design, hypothesis, mental models, autonomy
National Category
Human Computer Interaction
Research subject
Computer Science with specialization in Human-Computer Interaction
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-221877 (URN)978-91-554-8932-8 (ISBN)
Public defence
2014-05-16, Room 2446, Polacksbacken, Lägerhyddsvägen 2, Uppsala, 13:15 (English)
Opponent
Supervisors
Available from: 2014-04-25 Created: 2014-04-06 Last updated: 2018-01-11
Laaksoharju, M. & Kavathatzopoulos, I. (2013). Democracy, human fallibility and ICT. In: The possibilities of ethical ICT: . Paper presented at ETHICOMP 2013 (pp. 295-301). Kolding: University of Southern Denmark
Open this publication in new window or tab >>Democracy, human fallibility and ICT
2013 (English)In: The possibilities of ethical ICT, Kolding: University of Southern Denmark , 2013, p. 295-301Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Participation of citizens in matters of policy is important for a well-functioning democracy. Many scholars have suggested deliberative democracy as a suitable model for this. However, concern for groups with weak interest in participating raise some doubt whether this really will be more democratic in the end. In this essay we outline a theoretical model for designing ICT systems so that they stimulate and train democratic dialogue. The model is based on psychological research on decision making and a definition of democracy as a dialectic process, and can be applied to practically any forum where ideas are exchanged.

Place, publisher, year, edition, pages
Kolding: University of Southern Denmark, 2013
Keywords
participative democracy, delibarative democracy, collaborative decision making
National Category
Ethics Philosophy Human Computer Interaction Media and Communication Technology Human Aspects of ICT Political Science Psychology
Research subject
Human-Computer Interaction
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-207623 (URN)978-87-92646-72-9 (ISBN)
Conference
ETHICOMP 2013
Projects
ETHCOMP
Available from: 2013-09-17 Created: 2013-09-17 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Kavathatzopoulos, I., Asai, R. & Laaksoharju, M. (2013). Tools and methods for security: Stimulating the skill to philosophize. In: European Intelligence and Security Informatics Conference: 2013. Paper presented at EISIC 2013 (pp. 163-165). IEEE Computer Society
Open this publication in new window or tab >>Tools and methods for security: Stimulating the skill to philosophize
2013 (English)In: European Intelligence and Security Informatics Conference: 2013, IEEE Computer Society, 2013, p. 163-165Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Finding optimal solutions to security issues is verydifficult or impossible. Conflicting interests and values decidewhat has to be done. Every thinkable answer contains both risksand possibilities. I our effort to find solutions we have always tonegotiate and make compromises. A dialectic process is necessaryin security in order to identify significant interests and values,and to formulate principles and policies. Handling security issuesand working for secure IT systems demand continuousadjustment to relevant values as well as the necessary personalskills and suitable group processes. Focusing on the method andmaking sure that the right way of proceeding has been adopted isthe way to get satisfactory answers to the problems of IT security.The philosophical method of deliberative thinking seems to be thebasis of such methods.

Place, publisher, year, edition, pages
IEEE Computer Society, 2013
Keywords
method, tool, skill, philosophy, security, privacy
National Category
Human Computer Interaction Media and Communication Technology Information Systems, Social aspects Human Aspects of ICT Political Science Psychology Sociology Ethics Philosophy
Research subject
Human-Computer Interaction
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-211216 (URN)10.1109/EISIC.2013.36 (DOI)978-0-7695-5062-6 (ISBN)
Conference
EISIC 2013
Projects
ETHCOMPSECURITYCEST
Available from: 2013-08-14 Created: 2013-11-21 Last updated: 2018-01-11
Kavathatzopoulos, I. & Laaksoharju, M. (2012). Computerized support of personal and group skills for sustainability. Paper presented at International Conference on new technologies, education for sustainable development and critical pedagogy.
Open this publication in new window or tab >>Computerized support of personal and group skills for sustainability
2012 (English)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Abstract [en]

In this paper we present a collaborative tool to facilitate and structure dialogue about concrete issues in sustainability, We have experienced that the tool is remarkably powerful in stimulating the inquiry in complex issues by constantly forcing the user to shift focus between the particular and the holistic. The design of the tool is theoretically founded in philosophy and knowledge about the psychological mechanisms, like cognitive biases, that are involved in decision making. It is based on the assumption that people are not making judgments in isolation, but rather in social settings. Problems that involve many people, a trait that questions of sustainability share with ethics, can only be solved by answering questions about how these are affecting the problem situation and how these are affected by any proposed solution. The main advantage with such a tool is that it supplies a shared platform in which an analysis can evolve organically, even in collaboration with competing parties. Policy makers can get help to understand how arguments have been applied in concrete situations and how people and values can be affected by different courses of action. The structure of the tool invites to a proactive, concrete, solution-oriented dialogue where premises are made explicit and thus possible to address.

Keywords
communication, decision-making, distance, education, environment, ethics, information technology, moral philosophy, psychology, sustainability, training, usability
National Category
Human Aspects of ICT Human Computer Interaction
Research subject
Human-Computer Interaction
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-179151 (URN)
Conference
International Conference on new technologies, education for sustainable development and critical pedagogy
Projects
ICTeESDETHCOMP
Available from: 2012-08-08 Created: 2012-08-08 Last updated: 2018-01-12
Organisations

Search in DiVA

Show all publications