uu.seUppsala University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Bjuvberg, Jan
Publications (10 of 23) Show all publications
Bjuvberg, J. & Cejie, K. (2018). Klimatkompensation och motprestationer - några reflektioner. Svensk skattetidning (8), 528-539
Open this publication in new window or tab >>Klimatkompensation och motprestationer - några reflektioner
2018 (Swedish)In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 8, p. 528-539Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Den 29 juni i år avgjorde HFD för andra gången på kort tid ett mål om avdrag för utgifter för klimatkompensation i inkomstslaget näringsverksamhet.(1) I det aktuella målet var det fråga om avdrag för Arla Foods AB:s (Arla) utgifter för trädplantering i Afrika samt förvärv och makulering av utsläppskrediter. Varken förvaltningsrätten eller kammarrätten medgav avdrag för de aktuella utgifterna, eftersom de ansågs vara inte avdragsgilla gåvor enligt 9 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229, IL). Grunderna för detta var i korta drag att Arla inte erhöll någon motprestation från mottagarna av den ersättning som Arla erlade för klimatkompensationen samt att det inte fanns någon sådan stark anknytning mellan den skattskyldiges verksamhet och klimatkompensationen. Dessa grunder kan utläsas ur tidigare praxis rörande avdrag för bl.a. klimatkompensation och sponsring, som underinstanserna hänvisade till.(2) I detta bidrag refererar vi kort HFD:s avgörande och diskuterar målet i förhållande till tidigare praxis. Syftet med bidraget är att kasta ljus över frågan varför prövningstillstånd meddelades i Arla-målet samt hur man kan se på klimatkompenserande åtgärder utifrån IL.

National Category
Law and Society
Research subject
Fiscal Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-372502 (URN)
Available from: 2019-01-07 Created: 2019-01-07 Last updated: 2019-05-22Bibliographically approved
Bjuvberg, J. (2018). Värdering av finansiella instrument som inte får värderas till verkligt värde. Svensk skattetidning (1)
Open this publication in new window or tab >>Värdering av finansiella instrument som inte får värderas till verkligt värde
2018 (Swedish)In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 1Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2018
National Category
Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-341918 (URN)
Available from: 2018-02-16 Created: 2018-02-16 Last updated: 2018-03-15Bibliographically approved
Bjuvberg, J. (2016). Vad är särskilt föreskrivet i lag?. In: Eleonor Kristoffersson, Stefan Olsson, Pernilla Rehndal (Ed.), Festskrift till Björn Westberg: (pp. 9-26). Uppsala: Iustus förlag AB
Open this publication in new window or tab >>Vad är särskilt föreskrivet i lag?
2016 (Swedish)In: Festskrift till Björn Westberg / [ed] Eleonor Kristoffersson, Stefan Olsson, Pernilla Rehndal, Uppsala: Iustus förlag AB , 2016, p. 9-26Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Iustus förlag AB, 2016
National Category
Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-341917 (URN)9789176789711 (ISBN)
Available from: 2018-02-16 Created: 2018-02-16 Last updated: 2018-03-08Bibliographically approved
Bjuvberg, J. (2014). Skattemässig hantering av "tvingande" konvertibler - en rättsfallskommentar. Svensk skattetidning (2), 153-168
Open this publication in new window or tab >>Skattemässig hantering av "tvingande" konvertibler - en rättsfallskommentar
2014 (Swedish)In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 2, p. 153-168Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2014
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Corporate Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-243170 (URN)
Available from: 2015-02-05 Created: 2015-02-05 Last updated: 2017-12-05Bibliographically approved
Bjuvberg, J. (2014). Är Finansinspektionens föreskriftsmakt grundlagsenlig?. In: Karin Åhman (Ed.), Regeringsformen 40 år 1974-2014: (pp. 187-198). Uppsala: Iustus förlag
Open this publication in new window or tab >>Är Finansinspektionens föreskriftsmakt grundlagsenlig?
2014 (Swedish)In: Regeringsformen 40 år 1974-2014 / [ed] Karin Åhman, Uppsala: Iustus förlag, 2014, p. 187-198Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Iustus förlag, 2014
Series
De lege: årsbok / Juridiska fakulteten i Uppsala, ISSN 1102-3317 ; 2014
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Corporate Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-243167 (URN)9789176789131 (ISBN)
Projects
Dividing the taxbase in a globalized world
Available from: 2015-02-05 Created: 2015-02-05 Last updated: 2015-02-10Bibliographically approved
Bjuvberg, J. (2013). Bokföringsskyldighet för fasta driftställen. Svensk skattetidning (8), 563-581
Open this publication in new window or tab >>Bokföringsskyldighet för fasta driftställen
2013 (Swedish)In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 8, p. 563-581Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2013
Keywords
bokföringsskyldighet, skatteunderlag, fast driftställe, filial
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Corporate Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-206717 (URN)
Projects
Dividing the taxe base in a globalized world
Funder
Riksbankens Jubileumsfond
Available from: 2013-09-03 Created: 2013-09-03 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
Bjuvberg, J. (2013). Företagsekonomi för jurister: Redovisning, räkenskapsanalys och kalkylering (2ed.). Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Företagsekonomi för jurister: Redovisning, räkenskapsanalys och kalkylering
2013 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2013. p. 242 Edition: 2
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Corporate Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-206723 (URN)978-91-44-08912-6 (ISBN)
Available from: 2013-09-03 Created: 2013-09-03 Last updated: 2013-12-12Bibliographically approved
Bjuvberg, J. (2013). Rapport från Svenskt Näringslivs konferens 2013. Svensk skattetidning (5), 379-392
Open this publication in new window or tab >>Rapport från Svenskt Näringslivs konferens 2013
2013 (Swedish)In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 5, p. 379-392Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2013
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Corporate Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-206721 (URN)
Available from: 2013-09-03 Created: 2013-09-03 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
Bjuvberg, J. (2012). Allokering av kostnader: EU-domstolens modell för bedömning av om avdragsrätt för ingående mervärdesskatt vid avyttring av dotter- och intressebolag. Skattenytt, 611-618
Open this publication in new window or tab >>Allokering av kostnader: EU-domstolens modell för bedömning av om avdragsrätt för ingående mervärdesskatt vid avyttring av dotter- och intressebolag
2012 (Swedish)In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, p. 611-618Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

I artikeln behandlas EU-domstolens kostnadsallokeringsmodell för bedömning av om ingående mervärdesskatt ska hänföras till den samlade ekonomiska verksamheten (avdragsgill) eller till en specifik avyttring av andelar i ett dotter- eller intressebolag (inte avdragsgill). Den utpekade modellen kritiseras i artikeln och alternativa lösningar söks inom redovisningsrätten. Utgångspunkten för artikeln är den s.k. SKF-domen.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Iustus förlag, 2012
National Category
Law
Research subject
Fiscal Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-206724 (URN)
Available from: 2013-09-03 Created: 2013-09-03 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
Bjuvberg, J. (2012). Klassificering av valutakursregeln i 14 kap. 8 § IL - en rättsfallsanalys. Svensk skattetidning (10), 873-880
Open this publication in new window or tab >>Klassificering av valutakursregeln i 14 kap. 8 § IL - en rättsfallsanalys
2012 (Swedish)In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 10, p. 873-880Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2012
National Category
Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-206722 (URN)
Available from: 2013-09-03 Created: 2013-09-03 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications