uu.seUppsala University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Karlsson, Anna-MalinORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5618-9573
Publications (10 of 158) Show all publications
Karlsson, A.-M. (2018). Blogging as a Health Literacy Practice: Identity construction and knowledge-building in the writing of parents of children with heart defect. In: Stina Hållsten, Zoe Nikolaidou (Ed.), Explorations in Ethnography, Language and Communication: Capturing Linguistic and Cultural Diversities (pp. 127-152). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Blogging as a Health Literacy Practice: Identity construction and knowledge-building in the writing of parents of children with heart defect
2018 (English)In: Explorations in Ethnography, Language and Communication: Capturing Linguistic and Cultural Diversities / [ed] Stina Hållsten, Zoe Nikolaidou, Huddinge: Södertörns högskola, 2018, p. 127-152Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2018
Series
Text- och samtalsstudier från Södertörns högskola ; 7
National Category
Specific Languages
Research subject
Scandinavian Languages
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-347398 (URN)978-91-88663-39-9 (ISBN)
Projects
Hälsolitteracitet och kunskapsbyggande i informationssamhället
Funder
Swedish Research Council, 2014/1959
Available from: 2018-03-30 Created: 2018-03-30 Last updated: 2018-04-18Bibliographically approved
Karlsson, A.-M. & Landqvist, M. (2018). "Dom tar emot det, tar tag i det och sen så går man vidare": Semantiskt arbete för gemensamt kunskapsbyggande i konsultationer om medfödda hjärtfel hos foster. Språk och interaktion, 4(6), 145-171
Open this publication in new window or tab >>"Dom tar emot det, tar tag i det och sen så går man vidare": Semantiskt arbete för gemensamt kunskapsbyggande i konsultationer om medfödda hjärtfel hos foster
2018 (Swedish)In: Språk och interaktion, ISSN 2242-2277, E-ISSN 2242-2285, Vol. 4, no 6, p. 145-171Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Helsingfors: , 2018
National Category
Specific Languages
Research subject
Scandinavian Languages
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-353830 (URN)
Projects
Hälsolitteracitet och kunskapsbyggande i informationssamhället
Funder
Swedish Research Council, 721-2014-1959
Available from: 2018-06-15 Created: 2018-06-15 Last updated: 2018-09-26Bibliographically approved
Karlsson, A.-M. & Landqvist, M. (2018). Gränsöverskridande meningsskapande: Om relevansen hos begrepp som text och sakprosa för förståelsen av hälsokommunikation. Sakprosa, 10(1)
Open this publication in new window or tab >>Gränsöverskridande meningsskapande: Om relevansen hos begrepp som text och sakprosa för förståelsen av hälsokommunikation
2018 (Swedish)In: Sakprosa, ISSN 1502-6000, E-ISSN 1891-5108, Vol. 10, no 1Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

I artikeln problematiseras etablerade gränsdragningar och dikotomier inom text- och interaktionsforskning, med särskilt fokus på begreppet sakprosa. Kommunikationsprocesser om hjärtfel används för att visa på skärningspunkterna mellan medieringsformer, roller och kunskapsdomäner. Det empiriska materialet utgörs av konsultationssamtal mellan gravida och läkare, onlineforum på nätet och bloggar skrivna av föräldrar till barn med medfödda hjärtfel. De tre fallen jämförs med avseende på medieringsresurser, kunskapspositionering och framställningsformer. Resultaten visar att konsultationssamtalen är monologiska och textliknande medan skrift, särskilt i forumen, används på otraditionella och dialogiska sätt. I forum och bloggar bygger deltagare expertis utifrån personlig erfarenhet. I samtalen framstår läkarens framställningsformer som starkt styrande. Läkarna har dock inte alltid den största auktoriteten. Expertroller förhandlas i varje situation, och gränserna för fackkunskap är oskarp. Kunskap dock genomgående ett viktigt kapital, och olika typer av kunskap tillskrivs olika värde i de olika kontexterna. En utmaning för modern fackkommunikationsforskning är att bättre förstå dynamiken och nätverken som är involverade när saklig kunskap görs relevant i verkliga livssituationer.

Abstract [en]

In this article, established boundaries and dichotomies in text and interaction research are discussed and problematized. Examples from different communicative encounters in heart failure communication are used to illustrate the intersections of mediational resources, roles, and knowledge domains. Data comes from consultations between pregnant couples and physicians, online forums discussions and blogs written by parents to children with congenital heart failure. These three cases are compared with regard to mediational resources, knowledge positionings and forms of presentation. The results show that while the consultations are monological and ‘text like’, writing is used in untraditional and dialogical ways in forums and blogs, in which expertise is based on personal experience. In the consultations, the doctor's presentation appears to be decisive. But doctors do not always have the greatest authority. Expert roles are negotiated in each situation, and the limits of specialist knowledge are blurred. Knowledge is an important capital, and different types of knowledge are given different values in the different contexts. A challenge for modern professional communication research is to grasp the dynamics and networks involved when making specialist knowledge relevant to real life situations.

Place, publisher, year, edition, pages
Oslo: , 2018
Keywords
sakprosa, text, interaktion, hälsokommunikation
National Category
Specific Languages
Research subject
Scandinavian Languages
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-354120 (URN)10.5617/sakprosa.5725 (DOI)
Projects
Hälsolitteracitet och kunskapsbyggande i informationssamhället
Funder
Swedish Research Council, 2014/1959
Available from: 2018-06-19 Created: 2018-06-19 Last updated: 2018-06-19Bibliographically approved
Karlsson, A.-M. (2017). Borde progressiv skatt kallas repressiv?. Svenska Dagbladet, Article ID 12 september.
Open this publication in new window or tab >>Borde progressiv skatt kallas repressiv?
2017 (Swedish)In: Svenska Dagbladet, ISSN 2001-3868, article id 12 septemberArticle in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Keywords
språkspalt
National Category
Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-342046 (URN)
Available from: 2018-02-18 Created: 2018-02-18 Last updated: 2018-03-16Bibliographically approved
Karlsson, A.-M. (2017). Fakta är på väg åt samma håll som media. Svenska Dagbladet, Article ID 12 mars.
Open this publication in new window or tab >>Fakta är på väg åt samma håll som media
2017 (Swedish)In: Svenska Dagbladet, ISSN 2001-3868, article id 12 marsArticle in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

språkspalt

National Category
Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-342038 (URN)
Available from: 2018-02-18 Created: 2018-02-18 Last updated: 2018-03-22Bibliographically approved
Karlsson, A.-M. (2017). Kan ett människobarn dia – eller ammar hon?. Svenska Dagbladet, Article ID 7 november.
Open this publication in new window or tab >>Kan ett människobarn dia – eller ammar hon?
2017 (Swedish)In: Svenska Dagbladet, ISSN 2001-3868, article id 7 novemberArticle in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Keywords
språkspalt
National Category
Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-342048 (URN)
Available from: 2018-02-18 Created: 2018-02-18 Last updated: 2018-03-22Bibliographically approved
Karlsson, A.-M. (2017). Romska ”muck” är äldre än militärens MUCK. Svenska Dagbladet, Article ID 5 december.
Open this publication in new window or tab >>Romska ”muck” är äldre än militärens MUCK
2017 (Swedish)In: Svenska Dagbladet, ISSN 2001-3868, article id 5 decemberArticle in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Keywords
sprakspalt
National Category
Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-342049 (URN)
Available from: 2018-02-18 Created: 2018-02-18 Last updated: 2018-03-29Bibliographically approved
Karlsson, A.-M. (2017). Svårt skilja mellan skrivfel och dialekt. Svenska Dagbladet (8/4)
Open this publication in new window or tab >>Svårt skilja mellan skrivfel och dialekt
2017 (Swedish)In: Svenska Dagbladet, ISSN 2001-3868, no 8/4Article in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Keywords
språkspalt
National Category
Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-342039 (URN)
Available from: 2018-02-18 Created: 2018-02-18 Last updated: 2018-03-29Bibliographically approved
Karlsson, A.-M. (2017). Så fick ordet "alternativ" en negativ laddning. Svenska Dagbladet (19/2)
Open this publication in new window or tab >>Så fick ordet "alternativ" en negativ laddning
2017 (Swedish)In: Svenska Dagbladet, ISSN 2001-3868, no 19/2Article in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Keywords
språkspalt
National Category
Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-342037 (URN)
Available from: 2018-02-18 Created: 2018-02-18 Last updated: 2018-03-29Bibliographically approved
Karlsson, A.-M. (2017). Så  förändrade nazisterna språket. Svenska Dagbladet, Article ID 8 januari.
Open this publication in new window or tab >>Så  förändrade nazisterna språket
2017 (Swedish)In: Svenska Dagbladet, ISSN 2001-3868, article id 8 januariArticle in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Keywords
språkspalt
National Category
Languages and Literature Specific Languages
Research subject
Scandinavian Languages
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-342035 (URN)
Available from: 2018-02-18 Created: 2018-02-18 Last updated: 2018-03-22Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5618-9573

Search in DiVA

Show all publications