uu.seUppsala University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Karlsohn, Thomas
Publications (10 of 82) Show all publications
Karlsohn, T. (2018). Digital Technology and Rhetoric in Swedish Educational History. Uppsala: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
Open this publication in new window or tab >>Digital Technology and Rhetoric in Swedish Educational History
2018 (English)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Institutionen för idé- och lärdomshistoria, 2018. p. 25
Series
Uppsala Papers in History of Ideas, ISSN 1654-2592 ; 18
National Category
History
Research subject
History of Sciences and Ideas
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-360578 (URN)
Available from: 2018-09-14 Created: 2018-09-14 Last updated: 2018-09-17Bibliographically approved
Karlsohn, T. & Nordlund, C. (2018). Tradition och revolution: Ett samtal med Ronny Ambjörnsson och Aant Elzinga. Arche: tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur (64-65)
Open this publication in new window or tab >>Tradition och revolution: Ett samtal med Ronny Ambjörnsson och Aant Elzinga
2018 (Swedish)In: Arche: tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur, ISSN 2000-7817, no 64-65Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Texten är författad av idéhistorikerna Karlsohn, T. (Uppsala universitet) & Nordlund, C. (Umeå universitet) på basis av intervjuer med Ronny Ambjörnsson och Aant Elzinga i anledning av dessa bok tillsammans med Anna Törngren "Tradition och revolution: Huvuddrag i det europeiska tänkandets historia" som utkom 1968 på Bo Cavefors förlag. "Tradition och revolution" är ett vittomfamnande syntesarbete som på drygt 400 sidor ger en illustrerad översikt över det lärda tänkandets utvecklingshistoria, från babylonisk och antik naturfilosofi till Einsteins relativitetsteorier och kopplingen mellan evolutionism och imperialism i början av 1900-talet. Det som framför allt gjorde att Tradition och revolution stack ut var emellertid dess uttalade teoretiska och ideologiska vinkel. Ett uttryck för författarnas politiska hållning var att det direkt på bokomslaget uppmuntrades till politisk handling: ”Stöd FNL – postgiro 400499”. En annan aspekt framgår av titeln, som elegant sammanfattar huvudtesen att vetenskapen och det intellektuella livet – likväl som samhället i stort – utvecklas språngvis, genom att traditionen utmanas och förändras av revolutioner. Boken bygger i hög grad på etablerad idé- och vetenskapshistorisk kunskap men upplägget gör att den skiljer sig från äldre översiktsverk. Sammanlagt har den utkommit i fem tryckta upplagor på tre olika förlag, alla versioner i behändiga format, och så sent som 2009 utkom den även som ljudbok. Karlsohn & Nordlund menar att boken "är utan tvekan en viktig bok inom den svenska humanvetenskapliga facklitteraturen. Mot denna bakgrund, och med anledning av att Tradition och revolution i år firar femtioårsjubileum, har vi velat undersöka dess tillkomst och utveckling. Varför skrevs den och hur gick det till? Hur såg mottagandet ut och hur har boken förändrats över tid? Hur ser författarna på boken idag, ett halvt sekel senare? Artikeln bygger på intervjuer med Ambjörnsson och Elzinga i kombination med en omläsning av boken i dess olika versioner." Boken var inspirerad av tidigare internationella författare som den engelska kristalografen och marxisten John Bernal, den nederländska astronomen Anton Pannekoek, de brittiska vetenskapshistorikerna Stephen Toulmin & June Goodfield, m.fl. Inom svensk idé och lärdomshistoria tjänade "Tradition och revolution " under många år som lärobok men dess inflytande inom vetenskapsteori var begränsad. "Tradition och revolution" ses som en exponent för 1968 års idéklimat och den vänsterradikalisering som ägde rum inom den svenska universitetsvärlden och kultursektorn under perioden. Dessutom kan den ses som ett inlägg i den debatt om idéhistorieämnets inriktning som blossade upp i slutet av 1960-talet och som i hög grad kom att gälla vetenskapshistoriens ställning inom disciplinen. Intervjutexten i artikeln är populärt skriven men inkluderar samtidigt fornoter med många hänvisningar till en vidare litteratur i båda vetenskapshistoriografi, vetenskapsteori och senare tidens fält vetenskaps- och tekniksstudier - (Science and Technology Studies - STS).

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: , 2018
National Category
Philosophy, Ethics and Religion
Research subject
History of Sciences and Ideas
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-358058 (URN)
Available from: 2018-08-24 Created: 2018-08-24 Last updated: 2018-12-06Bibliographically approved
Karlsohn, T. (2017). The Idea of the University and the Process of Secularisation. PARSE Journal (6), 36-50
Open this publication in new window or tab >>The Idea of the University and the Process of Secularisation
2017 (English)In: PARSE Journal, ISSN 1611-1052, E-ISSN 2002-0953, no 6, p. 36-50Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Gothenburg: Valand Academy, University of Gothenburg, 2017
National Category
History and Archaeology
Research subject
History of Sciences and Ideas
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-329403 (URN)
Available from: 2017-09-14 Created: 2017-09-14 Last updated: 2018-11-14Bibliographically approved
Karlsohn, T. (2016). Akademisk nostalgi: två exempel. Arche – tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur (56-57)
Open this publication in new window or tab >>Akademisk nostalgi: två exempel
2016 (Swedish)In: Arche – tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur, ISSN 2000-7817, no 56-57Article in journal (Other academic) Published
National Category
History and Archaeology
Research subject
History of Sciences and Ideas
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-302126 (URN)
External cooperation:
Available from: 2016-08-30 Created: 2016-08-30 Last updated: 2016-08-30
Karlsohn, T. (2016). Bland blommor och läsefrukter: Ett samtal med Gunnar Eriksson. Arche - tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur (54-55)
Open this publication in new window or tab >>Bland blommor och läsefrukter: Ett samtal med Gunnar Eriksson
2016 (Swedish)In: Arche - tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur, ISSN 2000-7817, no 54-55Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
History and Archaeology
Research subject
History of Sciences and Ideas
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-302119 (URN)
External cooperation:
Available from: 2016-08-30 Created: 2016-08-30 Last updated: 2016-08-30
Karlsohn, T. & Johansson, P. M. (2016). Ensamhet och gemenskap: en brevväxling om universitetet. Göteborg: Korpen
Open this publication in new window or tab >>Ensamhet och gemenskap: en brevväxling om universitetet
2016 (Swedish)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Korpen, 2016
National Category
History and Archaeology
Research subject
History of Sciences and Ideas
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-302129 (URN)978-91-88383-09-9 (ISBN)
External cooperation:
Available from: 2016-08-30 Created: 2016-08-30 Last updated: 2016-08-30
Karlsohn, T. (2016). Konfliktlinjer och korsbefruktningar i amerikansk universitetshistoria. Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap (4)
Open this publication in new window or tab >>Konfliktlinjer och korsbefruktningar i amerikansk universitetshistoria
2016 (Swedish)In: Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, ISSN 2001-2292, no 4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
History and Archaeology
Research subject
History of Sciences and Ideas
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-302120 (URN)
External cooperation:
Available from: 2016-08-30 Created: 2016-08-30 Last updated: 2017-11-21
Karlsohn, T. (2016). Kraftfull teknik kräver starka lärare. Pedagogiska Magasinet (2)
Open this publication in new window or tab >>Kraftfull teknik kräver starka lärare
2016 (Swedish)In: Pedagogiska Magasinet, ISSN 1401-3320, no 2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
History and Archaeology
Research subject
History of Sciences and Ideas
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-302118 (URN)
External cooperation:
Available from: 2016-08-30 Created: 2016-08-30 Last updated: 2017-11-21
Karlsohn, T. (2016). On emotions, Knowledge and Institutions: An Explorative Essay. Confero: Essays on Education, Philosophy and Politics., 4(1)
Open this publication in new window or tab >>On emotions, Knowledge and Institutions: An Explorative Essay
2016 (English)In: Confero: Essays on Education, Philosophy and Politics., ISSN 2001-4562, Vol. 4, no 1Article in journal (Refereed) Published
National Category
History and Archaeology
Research subject
History of Sciences and Ideas
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-302123 (URN)
Projects
De högre studiernas känslohistoria: en kartläggning och analys
Funder
Swedish Research Council, 2011-6071
Available from: 2016-08-30 Created: 2016-08-30 Last updated: 2016-12-01
Karlsohn, T. (2016). Vad ska en svensk känna?: Om emotioner, kunskaper och institutioner. In: Michael Gustavsson, Tove Österman & Elinor Hållén (Ed.), Vad ska en svensk veta?: Utbildningens dilemma, intressenas spel. Göteborg: Daidalos
Open this publication in new window or tab >>Vad ska en svensk känna?: Om emotioner, kunskaper och institutioner
2016 (Swedish)In: Vad ska en svensk veta?: Utbildningens dilemma, intressenas spel / [ed] Michael Gustavsson, Tove Österman & Elinor Hållén, Göteborg: Daidalos, 2016Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Daidalos, 2016
National Category
History and Archaeology
Research subject
History of Sciences and Ideas
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-302121 (URN)978-91-7173-474-7 (ISBN)
External cooperation:
Available from: 2016-08-30 Created: 2016-08-30 Last updated: 2016-08-30
Organisations

Search in DiVA

Show all publications