uu.seUppsala University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Thunqvist, Eva-Lotta
Publications (4 of 4) Show all publications
Thunqvist, E.-L. (2014). Investigating Bombshells Contaminations of the Waters of the Lule River Catchment Area: Some Conclusions from a Pilot Study made with Supradisciplinary Research Methodologies (Nausta, Udtja and Neat). In: Johan Gärdebo, May-Britt Öhman, Hiroshi Maruyama (Ed.), Re: Mindings: Co-Constituting Indigenous, Academic, Artistic Knowledges (pp. 193-199). Uppsala: Uppsala University
Open this publication in new window or tab >>Investigating Bombshells Contaminations of the Waters of the Lule River Catchment Area: Some Conclusions from a Pilot Study made with Supradisciplinary Research Methodologies (Nausta, Udtja and Neat)
2014 (English)In: Re: Mindings: Co-Constituting Indigenous, Academic, Artistic Knowledges / [ed] Johan Gärdebo, May-Britt Öhman, Hiroshi Maruyama, Uppsala: Uppsala University, 2014, p. 193-199Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

This articel is based on the presentation made at the RE-Mindings symposium 2012 with the aim to raise the understanding of the importance of the cumulative effects of industrial activities and military activities on water quality in Sápmi. The investigations which it is based upon were made in a supradisciplinary collaboration with local inhabitants in Udtja, Vidsel and Jokkmokk.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Uppsala University, 2014
Series
Uppsala multiethnic papers, ISSN 0281-448X
Keywords
Water; Water quality; Sápmi; Indigenous; Saami; Forest Saami; Supradisciplinary research; NEAT; Nausta;
National Category
Other Civil Engineering History of Technology Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-355949 (URN)978-91-86531-10-2 (ISBN)
Projects
Vetenskapsrådet 2012-6335Vetenskapsrådet 2009-1736
Available from: 2018-07-09 Created: 2018-07-09 Last updated: 2018-08-01Bibliographically approved
Öhman, M.-B. & Thunqvist, E.-L. (2013). Challenging Genocide: Decolonizing Methods against Aggressive Swedish State Colonization of Sàmi Lands and Waters. In: : . Paper presented at NAISA, University of Sakatchewan, June 13-15, 2013, Saskatoon, Canada.
Open this publication in new window or tab >>Challenging Genocide: Decolonizing Methods against Aggressive Swedish State Colonization of Sàmi Lands and Waters
2013 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Engineering and Technology Environmental Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-234975 (URN)
Conference
NAISA, University of Sakatchewan, June 13-15, 2013, Saskatoon, Canada
Available from: 2013-12-18 Created: 2014-10-27 Last updated: 2014-10-27Bibliographically approved
Idenfors, A., Sandström, C., Hanberger, A., Öhman, M.-B. & Thunqvist, E.-L. (2012). När det brister: En studie av dammsäkehet och säkerhetsarbete mot översvämningar längs Skellefte- och Umeälven. Umeå
Open this publication in new window or tab >>När det brister: En studie av dammsäkehet och säkerhetsarbete mot översvämningar längs Skellefte- och Umeälven
Show others...
2012 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport sammanfattar resultat från en studie om dammsäkerhet och säkerhetsarbete mot översvämningar längs två reglerade älvar i Västerbotten. Syftet med studien är att undersöka hur dammsäkerhetsarbetet, när det gäller dammbrott, säkerhetsarbete mot översvämningar och incidenter relaterade till nyttjandet av älvarna, är organiserat och fungerar längs Skellefte- och Umeälven. Övriga älvar i länet samt gruvdammar ingår inte i undersökningen. Det ansvar som Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), försvarsmakten, Boverket, Vägverket och polisen har för att förebygga och agera i samband med översvämningar behandlas inte heller i studien.

Rapporten baseras på en litteraturöversikt rörande den senaste forskningen på området, dokumentstudier, intervjuer med säkerhetsansvariga vid Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå, Vännäs, Lycksele och Skellefteå kommun, samt två vattenregleringsföretag.

Studien tar sin utgångspunkt i begreppet mänsklig säkerhet och analyserar dammsäkerhet och säkerhetsarbete utifrån ett sociotekniskt perspektiv. Det innebär att varje teknisk konstruktion, varje tekniskt system, såsom vattenkraftverk och dammar, där olika tekniska instrument används för att kontrollera och reglera vattenflöden och producera elektricitet, också utgör sociala system. Det innebär att rapporten uppmärksammar deltagande och delaktighet som en central aspekt av säkerhetsarbetet.

Utifrån resultaten drar studien följande slutsatser:

  • Dammsäkerhetsarbetet och säkerhetsarbetet mot översvämningar längs Skellefte- och Umeälven uppvisar brister ifråga om resurser, kompetens och insyn.
  • Dammsäkerhetsarbetet inkluderar inte allmänhetens säkerhet vid och på dammar (public safety around dams).
  • Det finns oklarheter rörande vem som har ansvar för dammsäkerhet och för säkerhetsarbete mot översvämningar.
  • Dammsäkerhetsarbetet i Västerbotten inkluderar endast i begränsad omfattning sociala aspekter, lokal kunskap tas inte tillvara, och allmänhet och rättighetsinnehavare ignoreras i stor utsträckning i säkerhetsarbetet.
  • Det är generellt svårt att bedöma effekter av säkerhetsarbetet kring dammar och längs älvarna, men klart är att pågående säkerhetsarbete, i form av till exempel enskilda projekt och övningar, ökar kunskaperna om risker och ansvar, samt stärker samverkan mellan olika aktörer.
  • Dammsäkerhet uppfattas främst handla om tekniska konstruktioner medan människa-maskin- natur och mellanmänskliga och organisatoriska säkerhetsaspekter hamnar i skymundan.
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: , 2012. p. 42
Series
UCER- Arbetsrapporter
National Category
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-234969 (URN)
Available from: 2012-10-31 Created: 2014-10-27 Last updated: 2014-10-27Bibliographically approved
Öhman, M.-B., Thunqvist, E.-L., Sandström, C. & Udén, M. (2010). Supradisciplinary conversations on Security, Risk and Resilience around Dams in Sub Arctica. In: International Commission for Large Dams International Symposium: . Paper presented at ICOLD, May 23-26, 2010, Hanoi, Vietnam.
Open this publication in new window or tab >>Supradisciplinary conversations on Security, Risk and Resilience around Dams in Sub Arctica
2010 (English)In: International Commission for Large Dams International Symposium, 2010Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Hydropower is often promoted as an environmentally friendly and renewable energy resource. Yet, it is since long established that this energy source indeed has numerous negative environmental impacts, and the negative social impacts have been established by researchers in several cases. At the same time it is an ageing technology, within which aging dams are confronting climate change with the result that it is a carrier of number of threats against both human security and sustainable development.

The paper forms the basis for a recently launched research project involving four scientific disciplines - history of science and technology; political science; gender, technology and organization and land and water resource management.  In the paper, the possibilities for a supradisciplinary approach to analyze the sociotechnical aspects of security, safety and risk in regard to large dams within Sub Arctica are discussed. Supradisciplinarity refers in this case to the involvement of both social and natural/technical sciences as well as the involvement of practitioners/constructors/dam owners etc and local inhabitants around the dams.

In focus is the question on how the current narrow and technically oriented dam safety concept could or maybe should be broadened to include differing attitudes and values, from different perspectives depending on gender, ethnicity and situated knowledge.

Empirical examples are drawn from on an ongoing study of the Lule River, the most hydroexploited river in Sweden, located within the Swedish part of Sapmi, within which local reindeer herders are being interviewed along with interviews with actors within the Swedish setting of dam safety. Departing from these empirical examples, attempts to identify the current understandings of the socio-technical constructions of dams, scientific perceptions of water flows and a changing climate within the framing of dam safety and discuss how can these understandings could be influenced by supradisciplinary conversations and exchange.

National Category
Civil Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-234972 (URN)
Conference
ICOLD, May 23-26, 2010, Hanoi, Vietnam
Available from: 2012-10-31 Created: 2014-10-27 Last updated: 2014-10-27Bibliographically approved

Search in DiVA

Show all publications