uu.seUppsala University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
León Rosales, RenéORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0027-4282
Publications (4 of 4) Show all publications
León Rosales, R. (2016). På väg mot en normaliserad interkulturalitet: Om Botkyrkas erfarenheter av forskningscirklar mot rasism. In: Frank-Michael Kirsch, René León Rosales, Christina Rodell Olgac (Ed.), Vem vågar vara interkulturell?: En vänbok till Pirjo Lahdenperä (pp. 133-146). Stockholm: Frank Michael Kirsch
Open this publication in new window or tab >>På väg mot en normaliserad interkulturalitet: Om Botkyrkas erfarenheter av forskningscirklar mot rasism
2016 (Swedish)In: Vem vågar vara interkulturell?: En vänbok till Pirjo Lahdenperä / [ed] Frank-Michael Kirsch, René León Rosales, Christina Rodell Olgac, Stockholm: Frank Michael Kirsch , 2016, p. 133-146Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Frank Michael Kirsch, 2016
Keywords
Interkulturalitet, pedagogik, didaktik
National Category
Educational Sciences
Research subject
Education; Linguistics; Ethnology
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-294564 (URN)978-91-639-0747-0 (ISBN)
Available from: 2016-05-24 Created: 2016-05-24 Last updated: 2016-05-24
León Rosales, R. (2014). "Där är alla svenskar, inte en enda är svartskalle": Svenskhetsnorm i en multietnisk skola (2ed.). In: Martinsson, Lena & Eva Reimers (Ed.), Skola i normer: (pp. 151-188). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>"Där är alla svenskar, inte en enda är svartskalle": Svenskhetsnorm i en multietnisk skola
2014 (Swedish)In: Skola i normer / [ed] Martinsson, Lena & Eva Reimers, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2014, 2, p. 151-188Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2014 Edition: 2
Keywords
Skola, ras, etnicitet, segregation, normkritik
National Category
Ethnology Educational Sciences Gender Studies Pedagogy
Research subject
Ethnology; Education
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-260138 (URN)9789140685995 (ISBN)
Available from: 2015-08-17 Created: 2015-08-17 Last updated: 2015-08-17
León Rosales, R., Hörnfeldt, H., Farahani, F. & Hübinette, T. (Eds.). (2012). Om ras och vithet i det samtida Sverige. Tumba: Mångkulturellt centrum
Open this publication in new window or tab >>Om ras och vithet i det samtida Sverige
2012 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

”I ett land där det är så svårt att tala om ras, där ett eufemistiskt kodspråk gör att en ”etnisk svensk” betyder en vit svensk medan en ”invandrare” betyder en icke-vit svensk, och där svenskhet flyter ihop med vithet, har den svenska vitheten blivit den allomfattande normen att förhålla sig till. ”

Med inspiration från kritisk ras- och vithetsforskning skärskådar tolv forskare med varierande akademisk bakgrund dagens Sverige. Dessutom berättar medlemmar i Mellanförskapet, författare, journalister och andra om sina erfarenheter av att leva som icke-vit svensk i Sverige, idag.

Boken riktar sig till studenter på högskolenivå, olika yrkesgrupper som berörs av frågor om ras och vithet i sin yrkesutövning samt sist men inte minst till alla som vill fördjupa sig i frågan om hur skillnad mellan människor skapas utifrån ras.

Place, publisher, year, edition, pages
Tumba: Mångkulturellt centrum, 2012. p. 239
Keywords
ras, vithet, rasifirering, Sverige, rasism, kroppar
National Category
Cultural Studies
Research subject
Ethnology
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-252308 (URN)9789186429201 (ISBN)
Available from: 2015-05-05 Created: 2015-05-05 Last updated: 2015-05-05
León Rosales, R. (2010). Vid framtidens hitersta gräns: Om maskulina elevpositioner i en multietnisk skola. (Doctoral dissertation). Tumba: Mångkulturellt centrum
Open this publication in new window or tab >>Vid framtidens hitersta gräns: Om maskulina elevpositioner i en multietnisk skola
2010 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Alternative title[en]
At the hither side of the future : Masculine pupil positions in a multiethnic school
Abstract [en]

The aim of this thesis is to highlight the central conditions, norms and values which enable the staging of certain masculine pupil positions and hinder others at a school located in the northern part of the municipality of Botkyrka, during 2004–2005. The school and the neighbourhood in this study are characterized by a high percentage of people with immigrant background, a result of urban ethnic segregation. The methodological approach is qualitative. The empirical data consists of interviews with 15 boys in grade 6, participant observations, and official documents. The study examines the central position of socially sanctioned conceptions of “good becoming” in society. Children are expected to control their own bodies and take on certain areas of knowledge in the correct way in order to create themselves as expanding subjects: they learn to ask for “success” and “upward” social mobility. But as this study shows this does not apply equally to all pupils. The boys in this study have to create themselves as pupils on terms that make it harder for them to establish themselves as successful pupils. The teaching they encounter in school, the socioeconomic conditions and the effects of the segregation that characterises the urban landscape they live in makes it harder for them to live up to the requirements of what an “ideal pupil” should be. The study also highlights the ways in which difference is being made between girls and boys in school, creating arenas that are more open for boys than for girls to enter into in everyday life, namely football and the multiethnic youth language. These arenas allowed the boys to stage masculine coded subject positions which in one way or another were connected with a positive social status. Thus boys in this study do not have as much reason to establish themselves in the position of a good pupil in comparison to girls since there is a greater variety in how they can create themselves within subject positions connected to social status.

Abstract [sv]

Syftet med denna avhandling är att belysa de centrala villkor, normer och värderingar som möjliggör iscensättningen av vissa maskulina elevpositioner och hindrar andra på en skola  i den norra delen av kommunen Botkyrka under 2004-2005. Skolan och kommundelen som denna studie handlar  kännetecknas av en stor andel personer med utländsk bakgrund, ett resultat av urban etnisk segregation. Den metodologiska ansatsen är kvalitativ. Det empiriska materialet består av intervjuer med 15 pojkar i årskurs 6, deltagande observationer och officiella dokument. Studien undersöker den centrala rollen som socialt sanktionerade uppfattningar om vad ett "bra blivande" spelar i samhället. Barn förväntas kontrollera sina egna kroppar och ta till sig vissa kunskapsområden på rätt sätt för att skapa sig själva som framgångsrika subjekt: de lär sig att begära en specifik "framgång" och "uppåtgående" social rörlighet. Studien visar  dock att detta inte gäller på lika villkor för alla elever. Pojkarna i denna studie måste skapa sig själva som elever på villkor som gör det svårare för dem att etablera sig som framgångsrika elever. Undervisningen de möter i skolan, de socioekonomiska förhållanden och effekterna av den segregation som kännetecknar det urbana landskapet de bor i gör det svårare för dem att leva upp till kraven på vad en "idealisk elev" bör vara. Studien belyser också det sätt på vilket skillnad görs mellan flickor och pojkar i skolan, och förekomsten av sociala arenor som är mer öppna för pojkar än för flickor att delta i i skolans vardagsliv, nämligen fotboll och multietniskt ungdomsspråk. Dessa arenor gör det möjligt för  pojkarna att iscensätta maskulint kodade framgångsrika subjektspositioner. Således bedöms pojkarna i denna studie inte ha samma press som flickorna som grupp att behöva iscensätta framgång som "duktiga elever", då de har fler möljigheter att skapa sig och kollektivt bekräftas inom subjektspositioner som kopplade till social status.

Place, publisher, year, edition, pages
Tumba: Mångkulturellt centrum, 2010. p. 345
Series
Södertörn Doctoral Dissertations, ISSN 1652-7399 ; 43
Keywords
grundskola, segregation, maskuliniteter, pojkar, etnicitet, etnografi, etnologi, pedagogik, Foucault, interpellation
National Category
Ethnology
Research subject
Ethnology; Education
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-252299 (URN)9789186429034 (ISBN)
Public defence
2010-05-21, Hörsal 3, Hus B, Univesitetsvägen 10, Stockholm, 12:13 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2015-06-02 Created: 2015-05-05 Last updated: 2015-06-02Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0027-4282

Search in DiVA

Show all publications