uu.seUppsala University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 28) Show all publications
Normark, D., Cochoy, F., Hagberg, J. & Ducourant, H. (2018). Mundane intermodality: a comparative analysis of bike-renting practices. Mobilities, 13(6), 791-807
Open this publication in new window or tab >>Mundane intermodality: a comparative analysis of bike-renting practices
2018 (English)In: Mobilities, ISSN 1745-0101, E-ISSN 1745-011X, Vol. 13, no 6, p. 791-807Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Bike rental systems have been introduced as a sustainable urban mobility alternative. This paper analyses the social practices that emerge as part of these systems. We specifically focus on the interactions and street-level performances at a bike rental station. We argue that the bike-sharing service is a pivotal device that enables its users to transform (to re-configure from pedestrians to cyclists and vice versa), hence creating intermodality. The bike rental system ensures the technical standardization of behaviour while simultaneously revealing differences between those familiar with the system and those who are not. Thus, competences and meanings of the station are not subordinate to materials - they are interdependent, entwined and enacted in and through the practice itself.

Keywords
Self-service bicycle, transportation, intermodality, bike rental system, bicyclist, pedestrian
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-375787 (URN)10.1080/17450101.2018.1504651 (DOI)000455588100002 ()
Funder
Swedish Research Council Formas, 2010-155
Available from: 2019-02-01 Created: 2019-02-01 Last updated: 2019-02-01Bibliographically approved
Cochoy, F., Hagberg, J., Normark, D., Ducourant, H., Holmberg, U. & Calvignac, C. (2017). Bicycles, cyclists and loads: a comparative analysis of cycling practices in Gothenburg and Toulouse. Applied Mobilities
Open this publication in new window or tab >>Bicycles, cyclists and loads: a comparative analysis of cycling practices in Gothenburg and Toulouse
Show others...
2017 (English)In: Applied Mobilities, ISSN 2380-0127Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

This article reports on a video-based analysis of bicycling practices in Gothenburg and Toulouse. It is based on actor-network theory, an approach that studies human and non-human entities and their contributions to social action equally. The paper examines bicycles and their interactions with cyclists and loads in the transport of people and goods. Accordingly, this paper presents methodological, theoretical and empirical contributions to the study of bicycle transportation as a possible method for developing sustainable urban environments. This paper also presents an innovative way to study ordinary social practices and describes how these practices shape associated societal issues.

National Category
Sociology Other Civil Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-338387 (URN)10.1080/23800127.2017.1347026 (DOI)
Available from: 2018-01-08 Created: 2018-01-08 Last updated: 2018-02-02Bibliographically approved
Pettersson, I. & Normark, D. (2017). Gott fett: Smak och sensorik vid AB Margarinbolaget. In: : . Paper presented at Tolfte ekonomisk-historiska mötet, Stockholms universitet, 12-14 oktober 2017.
Open this publication in new window or tab >>Gott fett: Smak och sensorik vid AB Margarinbolaget
2017 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med framställningen är att diskutera smak, det vill säga de sensoriska upplevelserna som mat genererar, i ett industrihistoriskt perspektiv med utgångspunkt i det vetenskapliga fält kring livsmedel och smak som växer fram under 1900-talet. Studien fokuserar på tillverkning och utveckling av margarin vid AB Margarinbolaget, en industrikoncern bildad 1926 av en rad margarinfabrikanter, däribland Pellerin och Zenit. Fabrikanterna inom Margarinbolaget bedrev ett frenetisk, ibland rentav aggressivt, arbete i konkurrens med mejerinäringen, och sökte med olika åtgärder stärka margarinets ställning gentemot smöret, vilket var politiskt gynnat och hos allmänheten mer uppskattat vad gällde smak. I en inledande fas hade smaken hos Margarinbolagets produkter underordnad betydelse medan folkhälsoaspekterna var framträdande; margarinet vitaminiserades för att framstå som ett nyttigare och billigare alternativ till smöret, och Margarinbolagets styrelse enrollerade vetenskaplig expertis för att underbygga sin propaganda. Under 1930-talet blir dock smaken gradvis en viktigare fråga för fabrikanterna.  Margarinbolaget anställde exempelvis en disputerad kemist med uppdrag att säkerställa smakmässig kvalitet och utveckla bolagets margarinrecept, en verksamhet som resulterade i uppförandet av ett centrallaboratorium under 1940-talet. Samtidigt koncentreras produktionen alltmer kring ett nytt varumärke: Milda, ett margarin som marknadsfördes särskilt med hänvisning till dess goda smakegenskaper. I vid betraktelse är detta ett av många exempel på hur matens sensoriska egenskaper blev allt viktigare för livsmedelsproducenter och konsumenter under 1900-talats industrialisering, och genom att på nära håll följa styrelsens strategier och överväganden ger vår undersökning inblick i framväxten av ett slags "smakens ingenjörskap". För Margarinbolagets del innebar detta införandet av olika provsmakningsrutiner med syfte att ge margarinet en attraktiv och stabil smakprofil samtidigt som geopolitiska förutsättningar och innovationer inom teknik och jordbruk återkommande förändrade tillgången på olja och fett, vilket framtvingade nya recept och tillverkningsprocesser.

National Category
Economic History History of Technology History of Ideas
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-337860 (URN)
Conference
Tolfte ekonomisk-historiska mötet, Stockholms universitet, 12-14 oktober 2017
Projects
Smakens teknovetenskaper: Livsmedelsutveckling i Sverige under den högindustriella epoken
Funder
Riksbankens Jubileumsfond, P16-0411:1
Available from: 2018-01-05 Created: 2018-01-05 Last updated: 2018-02-22Bibliographically approved
Normark, D. (2017). Karolinska Institutet tar en anamnes på :Klinik, forskning och kommunalisering: Vittnesseminarium om Karolinska Sjukhusetsforskningsverksamhet i samband med sjukhusets bortglömda 75 års jubileum. Stockholm: Enheten för medicinens historia och kulturarv, Karolinska Institutet
Open this publication in new window or tab >>Karolinska Institutet tar en anamnes på :Klinik, forskning och kommunalisering: Vittnesseminarium om Karolinska Sjukhusetsforskningsverksamhet i samband med sjukhusets bortglömda 75 års jubileum
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Enheten för medicinens historia och kulturarv, Karolinska Institutet, 2017
Series
KI kultur vittnesseminarieserie nr 8
National Category
History
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-338381 (URN)978-91-86873-07-3 (ISBN)
Available from: 2018-01-08 Created: 2018-01-08 Last updated: 2018-01-08
Pettersson, I. & Normark, D. (2017). Ölsmakens mästare: Sensorisk analys vid Stockholms bryggerier 1889–1964. In: : . Paper presented at Teknik- och vetenskapshistoriska dagar, 20-22 september, 2017, Norrköping, Sverige.
Open this publication in new window or tab >>Ölsmakens mästare: Sensorisk analys vid Stockholms bryggerier 1889–1964
2017 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

Studien ingår i forskningsprojektet "Smakens teknovetenskaper" och behandlar praktiker för smakanalys av öl vid Stockholms bryggerier, från företagets grundande år 1889 till att det avvecklades år 1964. Ölproduktionen bedrevs länge under skråliknande former där omdömet gällande produkternas smak avgjordes av bryggmästare som provsmakade de olika brygderna, luktade på humlen, kände på malt och korn. Mästarna hade i regel varit gesäller i Tyskland och deras arbete präglades av fasta hierarkier och outtalade kriterier för god ölsmak. Syftet med studien är att visa hur dessa äldre praktiker ersattes av standardiserade metoder för sensoriska analyser och hur en ny professionell sammansättning därmed kom att bemästra ölets smak vid bryggeriet. Genom bryggerinäringens industrialisering under 1900-talet kom provsmakningen i ökande omfattning att hanteras av ingenjörer, vetenskapsmän och medicinska forskare, verksamma vid forskningsmiljöer som Zymotekniska laboratoriet, Institutionen för jäsningslära vid KTH, Karolinska institutet och företagets eget centrallaboratorium. Framväxten av dessa verksamheter var kopplade till produktionstekniska förändringar såsom införandet av pastörisering och nya metoder för kyllagring, men också till förändrade konsumtionsmönster samt nya politiska ramverk, exempelvis rusdrycksförordningar och klassificeringar av öl. Genom studier av analysprotokoll, korrespondens kring produktutveckling, utredningar och verksamhetsbeskrivningar visar vi hur rutinerna för smakanalys formades inom olika tekniska, vetenskapliga, ekonomiska och politiska kontexter och hur ett teknovetenskapligt fält etablerades inom livsmedelsindustrin.

National Category
Economic History History of Technology History of Ideas
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-337853 (URN)
Conference
Teknik- och vetenskapshistoriska dagar, 20-22 september, 2017, Norrköping, Sverige
Funder
Riksbankens Jubileumsfond, P16-0411:1
Available from: 2018-01-05 Created: 2018-01-05 Last updated: 2018-03-02Bibliographically approved
Normark, D. (2016). Anique Hommels, Jessica Mesman and Wiebe E. Bijker, eds. Vulnerability in Technological Cultures: New Directions in Research and Governance [Review]. ICON, 189-191
Open this publication in new window or tab >>Anique Hommels, Jessica Mesman and Wiebe E. Bijker, eds. Vulnerability in Technological Cultures: New Directions in Research and Governance
2016 (English)In: ICON, ISSN 1361-8113, p. 189-191Article, book review (Other academic) Published
National Category
History of Technology
Research subject
History
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-289204 (URN)
Available from: 2016-04-29 Created: 2016-04-29 Last updated: 2017-11-30Bibliographically approved
Cochoy, F., Normark, D., Hagberg, J. & Ducourant, H. (2016). Funny bikes: A symmetrical study of urban space, vehicular units and mobility through thevoyeuristic spokesperson of a video-lens. In: : . Paper presented at IVSA 2016 Annual Conference Visualizing Sustainability: IMAGINED FUTURES June 22-24, 2016 in the town of Lillehammer, Norway..
Open this publication in new window or tab >>Funny bikes: A symmetrical study of urban space, vehicular units and mobility through thevoyeuristic spokesperson of a video-lens
2016 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

This paper presents a video analysis of a biker’s practices in Gothenburg and Toulouse. Itshows how bike-rental stations, bikers, bikes and loads interact, in order to seize theforgotten determinants of sustainable urban logistics. Video recording pays as muchattention to the properties of bikes as to the characteristics of people; it takes into accountthe pragmatic and situated dimension and thus allows a generalized symmetry. From there,we submit the collected material to a double treatment. First, quantitative analysis ofobserved bikes - both “sociographic” and “demographic. Second, through a qualitativeethnomethodological analysis of bike rental sequences we see how processes and systemchannel, standardize and reconfigure behavior.To understand the challenges of our method, we present it in analogy with a famous filmequivalent, Michael Haneke's film(s) Funny games. Despite objectives and content are atodds to one another, the Funny games film(s) and our own videos share at least fiveinteresting features. Empirically the our study focus on the possible reconciliation between sustainability objectives and logistical constraints.

Keywords
bicycle, generalized-symmetry, cluster, consumer-logistics
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-290431 (URN)
Conference
IVSA 2016 Annual Conference Visualizing Sustainability: IMAGINED FUTURES June 22-24, 2016 in the town of Lillehammer, Norway.
Projects
Consumer Logistics
Funder
Swedish Research Council Formas
Available from: 2016-04-30 Created: 2016-04-30 Last updated: 2016-04-30
Normark, D. (2016). Negotiating Space - in a biography of a street: Infrastructure & Practices.. In: : . Paper presented at CPSUM-Workshop Deutsches Museum Munich, Munich, Deutschland 5-6 February 2016.
Open this publication in new window or tab >>Negotiating Space - in a biography of a street: Infrastructure & Practices.
2016 (English)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
National Category
Social Sciences Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-290432 (URN)
Conference
CPSUM-Workshop Deutsches Museum Munich, Munich, Deutschland 5-6 February 2016
Available from: 2016-04-30 Created: 2016-04-30 Last updated: 2016-04-30
Normark, D. (2016). ‘The Future of Mobilities’. Reflections on the joint Cosmobilities/T2M conference 2015 in Caserta/ Santa Maria Capua Vetere, Italy. Applied Mobilities, 1(1), 126-128
Open this publication in new window or tab >>‘The Future of Mobilities’. Reflections on the joint Cosmobilities/T2M conference 2015 in Caserta/ Santa Maria Capua Vetere, Italy
2016 (English)In: Applied Mobilities, ISSN 2380-0127; 2380-0135, Vol. 1, no 1, p. 126-128Article in journal, Editorial material (Other academic) Published
Keywords
Mobility studies, History of Traffic, Transport and Mobility
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-289211 (URN)10.1080/23800127.2016.1151617 (DOI)
Available from: 2016-04-29 Created: 2016-04-29 Last updated: 2016-05-03Bibliographically approved
Normark, D. (2015). Conflicting Ontologies in Intelligent Transport Systems. In: : . Paper presented at How Smart is Sustainable Mobility? How Sustainable is Smart Mobility?, Workshop, Eindhoven, Nederland, 19-20 March 2015.
Open this publication in new window or tab >>Conflicting Ontologies in Intelligent Transport Systems
2015 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-290436 (URN)
Conference
How Smart is Sustainable Mobility? How Sustainable is Smart Mobility?, Workshop, Eindhoven, Nederland, 19-20 March 2015
Available from: 2016-04-30 Created: 2016-04-30 Last updated: 2016-04-30
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-3509-097X

Search in DiVA

Show all publications