uu.seUppsala University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Title [sv]
Rättslig reglering av signalspaning I jämförande perspektiv
Title [en]
Regulating signals intelligence in comparitive perspective
Abstract [sv]
I juni 2013 anklagade Edward Snowden, en före detta anställd på ett privat företag som utförde uppdrag för USAs signalspaningsmyndighet NSA (National Security Agency), NSA och andra signalspaningsmyndigheter för att utöva massövervakning och avlyssning av personer runt om i världen. Snowdens avslöjanden satte igång en omfattande offentlig debatt angående integritet och användandet av internet.För att kunna avgöra huruvida oron angående massövervakning och avlyssning är befogad är det nödvändigt att granska nationell och internationell lagstiftning och andra rättskällor (förordningar, myndighetsföreskrifter och domar från domstolar) som reglerar signalspaningsmyndigheter. De huvudsakliga forskningsfrågeställningarna är; hur är olika nationella modeller för att reglera signalspaning konstruerade och hur fungerar de i praktiken? Vilka rättsliga kontroller finns för att skydda mot maktmissbruk? Vilket skydd finns för mänskliga rättigheter? Vad är respektive fördelar och nackdelar med valda modeller? Hur kan modellerna förbättras?De fyra stater som ska studeras är USA, Storbritannien, Tyskland och Sverige. De första tre samlar mest underrättelsematerial genom signalspaning av alla demokratiska stater. Sverige är intressant eftersom landet verkar ha kommit längst när det gäller att sätta på plats effektiva kontroll- och övervakningsmekanismer. Vissa deltagare i den offentliga debatten är emot signalspaning som sådan, och förespråkar en offensiv strategi för att undergräva denna övervakning med hjälp av kryptering. Men signalspaning kommer inte att försvinna. Det finns också legitima skäl för demokratiska stater som respekterar rättsstatsprincipen att bedriva signalspaning. Men signalspaning måste kontrolleras ordentligt. Huruvida ordentliga kontroller existerar eller kan utformas i framtiden kan endast besvaras av en detaljerad jämförande analys av hur signalspaning faktiskt regleras, kontrolleras och övervakas i olika demokratiska stater.
Principal InvestigatorCameron, Iain
Coordinating organisation
Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law
Period
Keywords [sv]
Folkrätt, Konstitutionell rätt, Signalspaning, underrättelseverksamhet
Keywords [en]
Public International Law, Constitutional Law
National Category
Law
Identifiers
DiVA, id: project:166

Search in DiVA

Law

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar