Logo: to the web site of Uppsala University

uu.sePublications from Uppsala University
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Miljön i konkurs
Title [en]
The Environment in Bankruptcy
Abstract [sv]
I april 2022 kommer jag att påbörja mitt post doc-projekt, Miljön i konkurs, som Torsten Söderbergs stiftelse finansierar.I projektet tas avstamp i samhällsproblemet att vi i media kunnat följa hur en rad personer och företag skott sig på miljöns bekostnad under senare år. Aktörerna har åtagit sig att ta hand om avfall, men i stället för att följa gällande regelverk har giftigt avfall dumpats på åkrar hos privatpersoner och i närheten av vattentäkter. Avfall har hanterats så ovarsamt att svårsläckta bränder brutit ut på avfallsanläggningar. Miljö- och klimatminister Bolund har kallat dessa aktörer för avfallsgangsters, vilket förefaller vara en rättvisande benämning.Några av gangstrarna har fått långa fängelsestraff och dömts att betala skadestånd. Problemet är dock att i de allra flesta fall saknas pengar hos både de kriminella och företagen de drivit för att bekosta sanering av miljön. Företagen har försatts i konkurs, vilket i förlängningen kortsluter det miljörättsliga systemet som bygger på att det är förorenaren som ska betala. I dessa fall saknas medel för att sanera miljön. Man kan säga att miljön har försatts i konkurs.Syftet med projektet är att undersöka under vilka rättsliga förutsättningar som miljön försätts i konkurs och hur regelverket kan förändras, för att undvika att denna situation uppstår. För att uppnå syftet ska följande forskningsfrågor besvaras:• Under vilka rättsliga förutsättningar ersätts miljörelaterade krav i en konkurs?• Under vilka rättsliga förutsättningar borde miljörelaterade krav ersättas i konkurs och hur kan konkursrätten förändras för att minska risken för att situationer uppstår när förorenare inte kan betala?• Vilka ändringar på princip-nivå kan genomföras av rättssystemet för att minska risken att situationer när förorenare inte kan betala uppstår?Projektet har presenterats vid INSOL Europes akademiska konferens i Dublin samt på en workshop för ett nätverk av yngre obeståndsjurister i Europa.
Abstract [en]
In April 2022, I will formally start my post-doc project – The Environment in Bankruptcy – at Uppsala University Sweden. The project is funded by Torsten Söderbergs stiftelse.The project is based on the fact that we have recently had several instances where persons and companies have profited by the expense of the environment. The actors have committed to take care of waste, but instead of complying with current regulations, black mass from ground batteries has been buried in fields, toxic waste has been dumped in the vicinity of water sources. Waste has been handled so carelessly that fires have broken out at waste facilities.Some of these persons have received lengthy prison sentences and had to pay damages. However, the problem is that there is a lack of money from both the criminals and the companies they have run to clean up the environment. The companies have been declared bankrupt, which short-circuits the environmental law system since it is based on the polluter pays principle. In these cases, there are no funds to clean up the environment. It can be said that the environment goes bankrupt.The purpose of the project is to investigate the legal conditions under which the environment can be said to go bankrupt and how the law can be changed to avoid this situation arising. The following research questions are raised to achieve the purpose:• Under what legal conditions are environmental claims enforced in a bankruptcy?• Under what legal conditions should environmental claims be enforced in bankruptcy, and how can bankruptcy law be changed to reduce the risk of situations arising when polluters cannot pay?• What changes can be implemented at the level of principle into the legal system to reduce the risk that polluters can not pay?I have presented the project at INSOL Europe Academic Conference in Dublin and a Younger Academics Network of insolvency Law (YANIL) workshop (both march 2022).
Principal InvestigatorSchytzer, Jonatan
Coordinating organisation
Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law
Funder
Period
2022-04-01 - 2024-03-31
Keywords [sv]
Civilrätt, miljörätt, Miljö, konkurs, insolvens, förorenaren ska betala
Keywords [en]
Private Law, Environmental Law, Environment, bankruptcy, insolvency, polluter pays principle
National Category
Law
Identifiers
DiVA, id: project:2587

Search in DiVA

Law

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar