Logo: to the web site of Uppsala University

uu.sePublications from Uppsala University
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Title [sv]
Att förändra attityder kring kvinnlig könsstympning bland somaliska immigranter i Sverige: en klusterrandomiserad kontrollerad interventionsstudie
Title [en]
A community-based participatory intervention to change attitudes towards female circumcision among Somali immigrants in Sweden: a cluster-randomised controlled trial
Abstract [sv]
Då kvinnlig könsstympning kan ge upphov till både akuta och framtida medicinska komplikationer syftar detta projekt till att minska antalet nyanlända somalier i Sverige som ställer sig positiva till utförandet av kvinnlig könsstympning. Interventionen består av ett flertal möten mellan etablerade somalier som motsätter sig utförandet av kvinnlig könsstympning och nyanlända somalier. Målet är att öka motståndet mot kvinnlig könsstympning hos den sistnämnda gruppen och därmed minska antalet könsstympade flickor. Idag finns det cirka 44 000 somalier i Sverige, vilka hör till de immigranter som starkast förknippas med kvinnlig könsstympning. Antropologisk forskning har visat att det finns ett utbrett motstånd mot kvinnlig könsstympning bland etablerade somalier och förekomsten av denna tradition tros vara låg bland somalier som bott i Sverige en längre tid. Däremot kan man förväntas hitta ett utbrett stöd för kvinnlig omskärelse bland nyanlända somalier då det i Somalia anses vara kvinnans ‚Äùnormala‚Äù tillstånd och omkring 98% av alla kvinnor är könsstympade. Det finns därför ett behov av interventioner specifikt riktade mot nyanlända somalier. Flera av medlemmarna i forskargruppen har väletablerade kontakter och lång erfarenhet av att arbeta med somalier, och de har i många år forskat kring kvinnlig könsstympning och somaliers hälsa. Forskargruppen tilldelades ett Forte förstudie anslag (Dnr 2013-2095) för att utveckla interventionen vilken nu har börjat implementeras i vissa studieområden. Vi bedömer att denna intervention har goda chanser att förbättra hälsan för unga somaliska kvinnor i diaspora och att reducera ojämlikheten i reproduktiv hälsa i ett globaliserat samhälle. Vidare tror att denna studie kan bidra till att öka kunskapen hos yrkesgrupper som i arbetet kommer i kontakt med kvinnor som har blivit utsatta för könsstympning och därmed förbättra bemötandet av dem.
Abstract [en]
Due to the harmful consequences of female circumcision (FC), this project will seek to decrease the support of its continuation among newly arrived Somalis in Sweden. The hypothesis is that a community-based participatory intervention with an interaction between established Somalis that have left the tradition of FC and newly arrived Somalis will cause an attitude change among the latter, which ultimately will decrease the number of genitally mutilated girls.The group of immigrants most strongly associated with circumcision as well as adverse health outcomes in Sweden is known to be the Somalis. Research has shown an extensive opposition over time towards FC among established Somalis, and the occurrence of this practice is believed to be low among this group. In contrast, one can expect to find a widespread support of FC among newly arrived Somalis as this is a common practice in Somalia. Targeted interventions towards newly arrived Somali immigrants, who the last few years have significantly increased in number in Sweden, are therefore desirable.Several of the members of the research group have well-established contacts and long experience of working with Somalis, and have for many years researched issues regarding FC and Somalis’ wellbeing. A planning grant was assigned to the research group by Forte (Dnr 2013-2095) to develop the intervention and the study is now developed and is being implemented in some of the study areas. The planned intervention would be of great societal relevance directly for the Somali girls, and in general for the families and the whole society, as theoretical insights in mechanisms of changes of social conventions may be spread as well. This intervention would therefore have great possibilities to enhance the health of young Somali women in diaspora, and to reduce gender inequity in reproductive health in societies of globalization.
Principal InvestigatorEssén, Birgitta
Coordinating organisation
Uppsala University
Funder
Period
2016-01-01 - 2018-12-31
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Identifiers
DiVA, id: project:5331Project, id: 2015-00771_Forte

Search in DiVA

Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar