Logo: to the web site of Uppsala University

uu.sePublications from Uppsala University
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Title [sv]
Vetenskapligt nätverk för samverkan mellan migration och global reproduktiv hälsa
Title [en]
Scientific network - linking together the fields of migration and global reproductive health
Abstract [sv]
De nordiska länderna har många forskare haft en lång tradition av forskning inom i global reproduktiv hälsa, med flera doktorsavhandlingar och vetenskapliga tidskrifter baserade på material från utvecklingsländer som följd. Nordiska forskare har nyligen börjat undersöka kvinnors hälsa samt mödra- och perinatal ohälsa bland immigranter, speciellt från Afrika, i jämförelse med den infödda befolkningen. I detta sammanhang har vi haft möjlighet att bilda ett nätverk mellan forskare i global reproduktiv hälsa och immigranters hälsa, som har varit mycket framgångsrikt sedan det började 2009.Målet för nätverket är att förena kunskaper och erfarenheter om kvinnors hälsa i låginkomstländer och hur man kan anpassas detta till en grupp immigranter i en höginkomstmiljö som den i Sverige. Målet är att länka samman forskning inom internationell reproduktiv hälsa med flyktingperspektiv och att utarbeta riktlinjer för de bästa metoderna.Deltagarna är seniora och yngre forskare inom medicin, barnmorse- och samhällsvetenskap (antropologi,socialt arbete). Att forskare med såväl kvalitativ metodkunskap som kvantitativ träffas har varit en styrka i vår slutsatser. Nätverket främjar unika kompetenser inom gruppen på ett sätt som bidrar till att dela resultat från en låginkomstmiljö hos en grupp immigranter i en högresursmiljö, samt att dela stimulerande och innovativa forskningsområden i en nord-sydlig såväl som i en syd-nordlig riktning. Nätverket har varit ett forum för diskussion och utbyte av idéer, speciellt inom metodologi samt kulturella och socialekonomiska aspekter. Under 2009-2015 har vi haft ett 10-tal metodrelaterade workshops för svenska kollegor (ca 15 personer/möte) samt 8 nätverksträffar med nordiska deltagare (ca 30 personer/möte) inom abort, kejsarsnitt, mödradödlighet, könsstympning, hedersrelaterat våld, religion och reproduktiv hälsa, infertilitet och surrogatmödraskap. Mötena kommer i nästa fas utveckla guidelines för best-practice och implementeringsråd.
Abstract [en]
Several Nordic researchers have had a long tradition of research in the area of global reproductive health, producing several PhD thesis and scientific papers based on material from developing countries. Recently, Nordic researchers have started to explore women’s health, maternal and perinatal ill-health among immigrants, especially from Africa, compared to native-born residents. This background provided us with an opportunity to create the network between researchers in global reproductive health and migrant health which has been very successful since it started 2008 (FAS diarienummer 2008-1476). The all over objective of the network is to link women’s health issues in low-income countries and in what way knowledge and experience could be adopted among a migrant population in more high-income settings like Sweden. The aim is to bring together and ´cross-fertilize’ international reproductive health research within a migration perspective. The participants has been both senior as well as junior researchers in the fields of medicine, midwifery and social science. It has shown to provide a unique group able to share research results from low-resource setting in migrant population within high-resource settings and stimulated innovative research topics in a north to south and south to north directions. The network has been a forum for discussion and exchange of ideas, in particular regarding methodological, cultural, socio-economic and ethical aspects. During 2008-2015 there have been 8 seminars ( topics: abortion, cesarean section, severe maternal morbidity, female mutilation and violence, infertility, surrogacy, honour violence) and 10 smaller workshops. Working activities will be to continue maintain the internet-based communication system and holding meetings with workshop around twice a year with Uppsala University and Malmö as the platform. Next period of meetings will focus on developing best practices and recommendations for implementations .
Principal InvestigatorEssén, Birgitta
Coordinating organisation
Uppsala University
Funder
Period
2016-01-01 - 2018-12-31
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Identifiers
DiVA, id: project:5496Project, id: 2015-01503_Forte

Search in DiVA

Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar