Logo: to the web site of Uppsala University

uu.sePublications from Uppsala University
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Title [sv]
Samverkan i vården för äldre ‚Äì hur skapar man hållbara förändringar efter Covid-19?
Title [en]
Care collaboration for the elderly – how do we create sustainable changes after Covid-19?
Abstract [sv]
Bristande samverkan mellan regional hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg är ett stort problem i Sverige där individer riskerar att falla mellan stolarna och inte få de insatser de behöver. Detta är särskilt allvarligt för sköra och multisjuka äldre med komplexa vårdbehov som nyligen skrivits ut från sjukhus. Under covid-19-pandemin tycks samarbetet mellan kommunernas hälso- och sjukvård och regionernas primärvård och dess vårdcentraler i vissa fall ha förbättrats, exempelvis med avseende på kommunikationen och förtroendet mellan parterna. En viktig fråga är om dessa positiva förändringar är hållbara i ett längre perspektiv när den akuta krisen är över. Genom den föreslagna studien avser vi bidra med fördjupad kunskap om vilka positiva förändringar av samverkan mellan utförare av regional sjukvård och kommunal vård och omsorg som skett under pandemin och om dessa förändringar är hållbara i ett längre perspektiv. Detta undersöks genom en intervjustudie av samverkan i en av de större regionerna i Sverige, Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län. Utifrån resultaten från intervjustudien avser vi sedan utforma och genomföra en enkätundersökning riktad till ett större antal regioner och kommuner för att få en bredare och mer generaliserbar bild av hur samverkan sker och vilka faktorer som bidrar till eller hindrar hållbara förändringar av samverkan. Att säkerställa en effektiv vård för sköra och multisjuka äldre som samtidigt är säker och av god kvalitet är en angelägen uppgift för många länder idag. Genom att studera hur förbättringar av samverkan kan bli hållbara kan forskningen bidra till att beslutsfattare och professionella inom regional sjukvård och kommunal vård och omsorg får ökad kunskap om och vägledning kring hur en väl fungerande samverkan kan utformas.
Abstract [en]
Insufficient collaboration between health- and social care is a well-known problem in many countries, particularly with regards to the frail elderly with multiple chronic conditions. Internationally, Sweden is a poor performer regarding care coordination, and the frail elderly often fall through the cracks, missing out on necessary care. Unexpectedly, the covid-19 pandemic seems to have improved collaboration between health- and social care in many municipalities and regions, resulting in better communication and more trust between providers. The key question is whether these positive changes are sustainable, and will persist after the crisis is over. Through the proposed study we aim to contribute in-depth knowledge regarding how providers within health and social care have collaborated during the covid-19 pandemic, and whether these changes were considered valuable and sustainable. This will be investigated through an in-depth interview study of collaboration in one of the larger Swedish regions (Region Uppsala) and eight municipalities. Based on these findings, a web survey will be developed and distributed to a broader selection of regions and municipalities in order to give a generalizable picture of how collaboration takes place, and what factors contribute to- or hinder sustainable change. The study will thus describe how collaboration changed in practice during the covid-19 pandemic, and investigate the sustainability of those changes. As primary care and social services take on an increasingly large role in caring for the frail elderly, ensuring efficiency while maintaining or improving quality and safety for patients is one of the most urgent tasks for many countries today. By studying how collaboration initiatives can be made sustainable, this project aims to provide decision-makers and professionals at all levels of health and social care guidance on how to successfully and sustainably structure collaboration initiatives.
Principal InvestigatorWinblad Spångberg, Ulrika
Coordinating organisation
Uppsala University
Funder
Period
2020-12-01 - 2021-11-30
National Category
Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy
Identifiers
DiVA, id: project:6604Project, id: 2020-01577_Forte