Logo: to the web site of Uppsala University

uu.sePublications from Uppsala University
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Workshop Ansvar i förändring - The Network of Ethics of Family, Sandhamn 2014
Title [en]
Workshop Responsibility in Change - The Network of Ethics of Family, Sandhamn 2014
Abstract [sv]
Syftet med denna workshop är att sammanföra internationella experter för att arbeta med etiska och filosofiska frågor kring familjer och hälso- och sjukvård. Mer specifikt är målen med workshopen att:1 Utöka nätverket för etik Familj med forskare med nya kompetenser, teoretiska ramar och perspektiv från andra länder.2 Diskutera pågående arbete.3 Planera framtida verksamhet.Både inom sociologi och bioetik ifrågasätts idag olika föreställningar om familjeansvar. Vår ansats är bred och innefattar normativa frågor som t.ex. på vilken grund ska vi förvänta oss att vi har ansvar och empiriska överväganden om hur ansvaret uppstår i en mängd olika familjesituationer.Det internationella nätverket Network of Ethics of Family har arbetat med olika filosofiska, etiska och sociologiska frågor kring familjer sedan 2011 och strävar att inom de kommande tre åren:‚Ä¢ Göra en större ansökan för ett internationellt forskningsprogram (t.ex. Horizon 2020)‚Ä¢ Producera högkvalitativa publikation tidskriftsartiklar och en antologi genom samförfattande, delande av data och workshops.‚Ä¢ Utveckla en formell struktur för att hantera, övervaka och utveckla nätverkets framtid.Workshopen i Sandhamn 11-3 juni 2014 utgör ett viktigt steg för att nå dessa mål.
Abstract [en]
The aim of this workshop is to bring together international experts to work with issues around the theme The ethics of families in health and social care. More specifically, we aim to:1. Expand the Network of Ethics of Family with researchers with new competencies, theoretical frameworks or perspective from other countries.2. Discuss work in progress.3. Plan future activities.Both sociology and bioethics are currently questioning the scope of and justification for claims based on notions of family responsibility. The range of enquiry within these considerations is broad, encapsulating normative issues regarding (for example) on what basis we should expect responsibility to be present, and empirical considerations of how responsibilities come to exist and are enacted in a variety of familial-type situations. The international Network on Ethics of Family has worked on different philosophical, ethical and sociological issues around families since 2011 and aims for the coming three years to:‚Ä¢ Submit an international research proposal (e.g. Horizon 2020)‚Ä¢ Produce high quality publication journal papers and an editedcollection through co-authorship, data sharing and workshops.‚Ä¢ Develop a formal structure to manage, oversee and develop theInternational research network’s long term future.To further those objectives, the workshop at Sandhamn, June 11-13th, will be an important step.
Principal InvestigatorKihlbom, Ulrik
Coordinating organisation
Uppsala University
Funder
Period
2014-06-11 - 2014-06-13
National Category
EthicsMedical EthicsPhilosophy
Identifiers
DiVA, id: project:6819Project, id: F14-1206:1_RJ

Search in DiVA

EthicsMedical EthicsPhilosophy

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar