Logotyp: till Uppsala universitets webbplats

uu.sePublikationer från Uppsala universitet
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12 1 - 50 av 70
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Axelsson, Oscar
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära.
  Utvärdering av hydraulisk simulering som metod för habitatskattning för lax och öring2023Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Då all Sveriges vattenkraft ska omprövas inom en 20-årsperiod behövs metoder för att genomföra ekologiska utredningar av uppdämda vattendrag. Det första syftet med detta examensarbete är att utvärdera om metoder för lax- och öringhabitatkartering tar hänsyn till alla relevanta indikatorer. Därutöver syftar rapporten till att undersöka vilka faktorer som påverkar resultatet vid habitatkartering utifrån hydraulisk simulering och att undersöka om denna metod kan effektiviseras genom användning av enklare modeller, drönarbilder och beräkningar.

  Arbetet inleddes med en litteraturstudie. Därpå byggdes en modell upp över en indämd sträcka där kartering genom hydraulisk simulering genomfördes. En kartering genomfördes sedan på en annan strömsträcka utifrån en enklare modell, drönarbilder och skuggberäkningar, parallellt med en fältkartering.

  Litteraturstudiens resultat visade på att karteringsmetoderna väl fångar upp de fysikaliska indikatorerna och indirekt kopplar till vissa kemiska och ekologiska indikatorer. Metoden skulle kunna förbättras genom att ta in vattnets kvävehalt och pH i bedömningen. Viktiga faktorer vid habitatskattning med hydraulisk simulering är flödet och terrängmodellens noggrannhet, samt klassningen för vad som anses som goda habitat. Resultatet från kartering med en enklare hydraulisk modell visar på stora avvikelser mot resultaten inhämtade i fält, med avseende på framför allt djup och bredd. Drönarbilder för substratbedömning fungerar väl vid grunda och klara vattendrag. Skuggberäkningar utifrån hur de i detta arbete applicerats på habitatkartering har inte gett tillfredställande resultat, varför metoden behöver utvecklas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Ayob, Mohd Nasir
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Castellucci, Valeria
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Abrahamsson, Johan
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Svensson, Olle
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Waters, Rafael
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Control Strategy for a Tidal Compensation System for Wave Energy Converter Device2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 3.
  Baudoin, Antoine
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Boström, Cecilia
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Leijon, Mats
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Thermal Rating of a Submerged Substation for Wave Power2016Ingår i: IEEE Transactions on Sustainable Energy, ISSN 1949-3029, E-ISSN 1949-3037, Vol. 7, nr 1, s. 436-445Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The costs of offshore maintenance operations put high reliability-requirements on offshore equipment for ocean energy, especially on submerged ones. Thermal management is thus essential in the design of the prototypes of a marine substation, developed at Uppsala University, for grid interface of wave power parks. The cooling system itself should be efficient as well as reliable. Therefore, the feasibility of a completely passive cooling strategy was evaluated. The studied substation includes various power components, which dissipate heat and are installed in one pressurized vessel. Thermal cross-coupling was investigated with 3-D submodels and a thermal network model. An electric circuit was coupled to determine the rated power of the substation. The results depend mainly on the dc-voltage, the seawater temperature, and the thermal contact between the components and the hull.

 • 4.
  Björkman, Elin
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära.
  Osäkerhet vid översvämningskartering av vattendrag: En kunskapsöversikt och tillämpning på MIKE 112014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  På grund av osäkerheter i indata, parametrar och modellstruktur kan det finnas stora osäkerheter i översvämningskarteringar. Trots detta sker oftast ingen osäkerhetsanalys vid översvämningskarteringar i praktiken vilket gör att beslutsfattare och andra användare kan uppfatta resultaten som mer korrekta än vad de egentligen är. En orsak till att osäkerhetsanalys ännu inte blivit en vedertagen del i översvämningskarteringar kan vara att modellerare på konsultbyråer och myndigheter inte har tillräcklig kunskap om ämnet. Att tillgången på data kan vara begränsad underlättar inte heller vid osäkerhetsanalyser. Dessutom saknas exempel på hur osäkerheter kan analyseras i MIKE 11, vilket är en av de vanligaste modellerna som används vid översvämningskarteringar på konsultbyråer.

  Syftet med examensarbetet var tvåfaldigt. Det första var att ge en generell kunskapsöverblick över aktuell forskning om osäkerheter och osäkerhetsanalys vid översvämningskarteringar för att öka kunskapen hos konsulter och beslutsfattare. Det andra syftet var att med ett exempel visa hur osäkerheter kan uppskattas i en översvämningskartering skapad i MIKE 11 då det finns begränsad tillgång på data.

  En litteraturstudie visade att det ofta finns stora osäkerheter i flödesberäkningar och den geometriska beskrivningen och att det finns väldigt många sätt att analysera dessa på. Några av metoderna som används är Monte Carlo simuleringar, Oskarpa mängder, Scenarioanalys, Bayesiansk kalibrering och Generalized Likelihood Uncertainty Estimation, GLUE.

  En fallstudie gjordes där en hydraulisk modell av Kungsbackaån skapades med MIKE 11. Den metod som var praktiskt genomförbar att använda för att uppskatta osäkerheterna i detta arbete var scenarioanalys. Totalt utfördes 36 olika modellsimuleringar där kalibreringsflöde, Mannings tal och scenarioflöde varierades. Scenarioanalys ger inte någon exakt beräkning av osäkerheterna utan endast en subjektiv uppskattning. Resultatet av scenarioanalysen visade att då havsnivån i Kungsbackafjorden var 0,92 m skiljde de simulerada vattennivåerna som mest med 1,3 m för 100-årsflödet och med 0,41 m för beräknat högsta flöde, BHF. Även osäkerheterna i utbredningen för de två flödena undersöktes och visade sig vara som störst i flacka områden trots att osäkerheten i vattennivåerna var mindre där.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Bozzi, S.
  et al.
  Politecn Milan, Dipartimento Elettron Informaz & Bioingn, Piazza Leonardo da Vinci 32, I-20133 Milan, Italy..
  Bizzozero, F.
  Politecn Milan, Dipartimento Elettron Informaz & Bioingn, Piazza Leonardo da Vinci 32, I-20133 Milan, Italy..
  Gruosso, G.
  Politecn Milan, Dipartimento Elettron Informaz & Bioingn, Piazza Leonardo da Vinci 32, I-20133 Milan, Italy..
  Passoni, G.
  Politecn Milan, Dipartimento Elettron Informaz & Bioingn, Piazza Leonardo da Vinci 32, I-20133 Milan, Italy..
  Giassi, Marianna
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Analysis of Interaction of Point Absorbers' Arrays for Seawave Electrical Energy Generation in Italian Seas2016Ingår i: 2016 International Symposium On Power Electronics, Electrical Drives, Automation And Motion (SPEEDAM), 2016, s. 1369-1374Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This work focuses on interactions between wave energy converters (WEC) in array configuration. The arrays are simulated in the time domain by a coupled hydrodynamic electromagnetic model. The hydrodynamic parameters of the model are estimated by boundary element code while the electrical ones are obtained by finite element code. Wave parks of two and four devices are simulated considering different layouts. The ultimate goal of the work is to identify the optimal array design at four Italian locations. The results show that: (i) it is possible to find an array configuration which performs better than four isolated devices, at each study sites, (ii) the highest energy production is obtained with the linear layout at all the locations, (ii) optimum WEC distance varies between ten and twenty diameters, depending on the deployment site and (iv) the difference in energy production between the best and worst array configuration (i.e. over all the possible combinations of geometrical layout, spatial orientation and WEC distance) ranges from 3% to 7%, depending on the deployment site..

 • 6.
  Carpman, Nicole
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Marine Current Resource Assessment: Measurements and Characterization2015Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det ökande intresset för att producera elektricitet från förnybara energikällor har lett till en satsning på forskning inom området marin strömkraft, främst när det gäller tidvattenströmmar och tidvattenturbiner för fritt strömmande vatten. Tidvatten har fördelen att vara förutsägbar årtionden i förväg. Dock så är tidvattenresursen periodisk och varierar lokalt vilket påverkar effektuttaget från ett kraftverk. Variationerna beror till största delen på fyra aspekter: antal hög- och lågvatten per dag, tidvattencykeln, djupförhållanden på platsen (batymetri) och vädereffekter. Varje potentiell plats är unik, vattnets hastighetsfält påverkas i hög grad av lokal batymetri och turbulens. Därför krävs noggranna undersökningar för att karakterisera resursen. Att tillhandahålla hastighetsdata av hög kvalitet från mätningar är därför av stor betydelse. I denna avhandling har mätningar av flödeshastigheter utförts på tre typer av platser.

  En plats med tidvattenströmmar, belägen i en av alla fjordar längs Norges kust, har undersökts för sin resurspotential. Mätningar har utförts för att kartlägga resursens variation i både tid och rum. Resultaten visar att strömmar i storleksordningen 2 m/s återfinns i mitten av kanalen. Dessutom uppvisar flödet liten variation från huvudriktningen för både inkommande (flod) och utgående (ebb) flöden. Platsen har således potential för energiomvandling av fritt strömmande vatten. En modell föreslås som förutsäger strömmarnas maxhastighet från information om höjdskillnaden mellan ebb och flod och vice versa. En motsvarande modell kan ställas upp och användas på andra platser med liknande förhållanden som berörs av tidvatten, dvs. fjordinlopp som förbinder havet med en fjord eller en bassäng.

  En älv fungerar som en plats för experiment för ett marint strömkraftverk som har utvecklats vid Uppsala universitet och sjösatts i Dalälven, Söderfors. Flödeshastigheten på platsen regleras uppströms av ett närliggande vattenkraftverk, vilket gör platsen bra för att utföra experiment på prestandan av den vertikalaxlade turbinen i dess naturliga miljö. Turbinen har körts i jämnt flöde och mätningar har utförts för att karaktärisera vakens utbredning.

  En plats med havsströmmar var mål för en utredning av dess potential för att ge användbar förnybar energi. En mätningskampanj genomfördes för att kartlägga flödets variation både rumsligt och tidsmässigt. Emellertid visade sig platsen inte vara lämplig för energiomvandling utifrån användning av nuvarande teknik.

  Delarbeten
  1. Measurements of tidal current velocities in the Folda fjord, Norway, with the use of a vessel mounted ADCP
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Measurements of tidal current velocities in the Folda fjord, Norway, with the use of a vessel mounted ADCP
  2014 (Engelska)Ingår i: 33Rd International Conference On Ocean, Offshore And Arctic Engineering, 2014, Vol 8A: Ocean Engineering, 2014Konferensbidrag, Enbart muntlig presentation (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Measurements of tidal current water velocities is an important first step in evaluating the potential for a tidal site to be used as a renewable energy resource. For this reason, on site measurements are performed at the inlet of a fjord situated at the coast of Norway. The site has an average width of 580 m and adepth of 10-15 m which is narrow and shallow enough to give rise to water velocities that can be of use for energy conversion. With the use of an Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) cross-section measurements are conducted along four transects. The measurements covered flood and ebb currents around one tide and the data give a first approximation of the magnitude and distribution of the flow field. Depth averaged mean current velocities are calculated along the transects for horizontal bins with sizes in the order of 50 x 50 m. Maximum mean velocity for the flood currents were 1.31 m/s and 1.46 m/s for the ebb currents. The measurements show that even a small amount of data can give an indication of the potential and characteristics ofthe site.

  Nyckelord
  Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP), tidal energy resource
  Nationell ämneskategori
  Marin teknik Havs- och vattendragsteknik Teknik och teknologier
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-230659 (URN)000363498500053 ()978-0-7918-4550-9 (ISBN)
  Konferens
  33rd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE2014), San Francisco, California, USA, June 8-13, 2014
  Tillgänglig från: 2014-08-27 Skapad: 2014-08-27 Senast uppdaterad: 2017-04-04Bibliografiskt granskad
  2. Tidal resource characterization in the Folda Fjord, Norway
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Tidal resource characterization in the Folda Fjord, Norway
  2016 (Engelska)Ingår i: International Journal of Marine Energy, ISSN 2214-1669, Vol. 13, s. 27-44Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  For tidal-stream energy industry to be fully realized, lower velocity sites and fjords should be developed. Finding new prospective sites for in-stream energy extraction from tidal currents is an area of ongoing research. In this paper, the tidal flow at a fjord inlet has been characterized using acoustic Doppler current profiler (ADCP) measurements. This work is based on two survey measurement techniques: transect measurements to map the spatial variability, and seabed measurements to map the temporal variability. The data was analyzed in terms of characterizing metrics, to ensure they are comparable with other resource assessments. Results show that currents exceed 1 m/s for 38% of the time with peak currents of 2.06 m/s at hub height (middle of the water column) and the directional asymmetry is less than 1° between ebb and flood, indicating a truly bi-directional flow. A simple prediction model is proposed which allows peak current speeds to be accurately predicted in the channel center from tidal range data using a linear relationship. The relationship is shown to be strong, with a correlation coefficient of 0.98 at hub height, and a standard variation typically less than 10 cm/s. Furthermore, it is show that a minimum of 9 days of measurements are required to set up the model, although it takes 29 days to reduce the error in peak speed to less than 1%. However, the error is expected to vary depending on where in the monthly tidal cycle the survey begins, it is thus recommended to measure around spring tide if the measurement period is short.

  Nyckelord
  Tidal resource assessment, ADCP, Characterizing metrics
  Nationell ämneskategori
  Teknik och teknologier Havs- och vattendragsteknik Oceanografi, hydrologi och vattenresurser
  Forskningsämne
  Teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-266674 (URN)10.1016/j.ijome.2016.01.001 (DOI)000381687600003 ()
  Forskningsfinansiär
  StandUpCarl Tryggers stiftelse för vetenskaplig forskning
  Tillgänglig från: 2015-11-10 Skapad: 2015-11-10 Senast uppdaterad: 2021-04-29Bibliografiskt granskad
  3. The Söderfors Project: Experimental Hydrokinetic Power Station Deployment and First Results
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>The Söderfors Project: Experimental Hydrokinetic Power Station Deployment and First Results
  Visa övriga...
  2013 (Engelska)Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The Division of Electricity at Uppsala University recently deployed an experimental hydrokinetic power station for in-stream experiments at a site in a river. This paper briefly describes the deployment process and reports some initial results from measurements made at the test site.

  Nyckelord
  Marine Current Power, Renewable energy, Söderfors, Strömkraft, Förnybar energi, Söderfors
  Nationell ämneskategori
  Teknik och teknologier
  Forskningsämne
  Teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-209220 (URN)
  Konferens
  10th European Wave and Tidal Energy Conference (EWTEC), 2-5 september, 2013, Aalborg, Denmark
  Projekt
  Marine Current Power
  Forskningsfinansiär
  StandUpVetenskapsrådet, 621-2009-4946
  Tillgänglig från: 2013-10-15 Skapad: 2013-10-15 Senast uppdaterad: 2019-01-22Bibliografiskt granskad
  4. Studying the Wake of a Marine Current Turbine Using an Acoustic Doppler Current Profiler
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Studying the Wake of a Marine Current Turbine Using an Acoustic Doppler Current Profiler
  2015 (Engelska)Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Wake characteristics of marine current turbines are of significant importance to the development of the marine current power source. Turbine wake recovery determines spacing of turbines in arrays, and environmental impact on e.g. the seabed is heavily influenced by wake behaviour. The majority of previous studies on wakes has been performed on flow-aligned (horizontal) axis turbines and mainly carried out as scale model experiments or numerical simulations.

  This paper describes the performance of wake measurements at the Söderfors test site, where an experimental marine current power station is operated in a river. The turbine is of the cross-flow (vertical) axis type, and the measurements are performed using an Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) towed on the surface by a boat. Positioning data is taken from a high-accuracy Global Navigation Satellite System. The paper discusses various aspects of the methodology employed and provides examples of taken measurements.

  Nationell ämneskategori
  Energiteknik Teknik och teknologier
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-265358 (URN)
  Konferens
  11th European Wave and Tidal Energy Conference, EWTEC15, 6-11 September 2015, Nantes, France
  Tillgänglig från: 2015-10-27 Skapad: 2015-10-27 Senast uppdaterad: 2021-04-29Bibliografiskt granskad
  5. Variability Assessment and Forecasting of Renewables: A Review for Solar, Wind, Wave and Tidal Resources
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Variability Assessment and Forecasting of Renewables: A Review for Solar, Wind, Wave and Tidal Resources
  Visa övriga...
  2015 (Engelska)Ingår i: Renewable & sustainable energy reviews, ISSN 1364-0321, E-ISSN 1879-0690, Vol. 44, s. 356-375Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Nationell ämneskategori
  Energiteknik Teknik och teknologier
  Forskningsämne
  Teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära; Teknisk fysik med inriktning mot fasta tillståndets fysik
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-225870 (URN)10.1016/j.rser.2014.12.019 (DOI)000351324300025 ()
  Tillgänglig från: 2014-06-09 Skapad: 2014-06-09 Senast uppdaterad: 2018-08-01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 7.
  Carpman, Nicole
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Potentialbedömning av marin strömkraft i Finnhamn: Fältmätningar och resultat2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  På uppdrag av Skärgårdsstiftelsen utfördes mätningar av vattenhastigheten utanför Finnhamn i syfte att undersöka potentialen för att installera och driva ett marint strömkraftverk på platsen. Denna rapport presenterar resultaten från den undersökningen som genomförts med tvärsnittsmätningar och långtidsmätningar av vattenhastigheterna. Resultaten visar på låga vattenhastigheter under mätperioden. Slutsatsen är att platsen inte har tillräckligt stor energipotential för att vara av intresse för utbyggnad av strömkraftverk utifrån den teknik som finns idag.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Carpman - Potentialbedömningar Finnhamn
 • 8.
  Carpman, Nicole
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära. Uppsala University.
  Resource characterization and variability studies for marine current power2017Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Producing electricity from marine renewable resources is a research area that develops continuously. The field of tidal energy is on the edge to progress from the prototype stage to the commercial stage. However, tidal resource characterization, and the effect of tidal turbines on the flow, is still an ongoing research area in which this thesis aims to contribute.

  In this thesis, measurements of flow velocities have been performed at three kinds of sites. Firstly, a tidal site has been investigated for its resource potential in a fjord in Norway. Measurements have been performed with an acoustic Doppler current profiler to map the spatial and temporal characteristics of the flow. Results show that currents are in the order of 2 m/s in the center of the channel. Furthermore, the flow is highly bi-directional between ebb and flood flows. The site thus has potential for in-stream energy conversion. Secondly, a river site serves as an experimental site for a marine current energy converter that has been designed at Uppsala University and deployed in Dalälven, Söderfors. The flow rate at the site is regulated by an upstream hydro power plant, making the site suitable for experiments on the performance of the vertical axis turbine in a natural environment. The turbine was run in steady discharge flows and measurements were performed to characterize the extent of the wake. Lastly, at an ocean current site, the effect that transiting ferries may have on submerged devices was investigated. Measurements were conducted with two sonar systems to obtain an underwater view of the wake caused by a propeller and a water jet thruster respectively.

  Furthermore, the variability of the intermittent renewable sources wind, solar, wave and tidal energy was investigated for the Nordic countries. All of the sources have distinctly different variability features, which is advantageous when combining power generated from them and introducing it on the electricity grid. Tidal variability is mainly due to four aspects: the tidal regime, the tidal cycle, local bathymetry causing turbulence, asymmetries etc. and weather effects. Models of power output from the four sources was set up and combined in different energy mixes for a “highly renewable” and a “fully renewable” scenario. By separating the resulting power time series into different frequency bands (long-, mid-, mid/short-, and short-term components) it was possible to minimize the variability on different time scales. It was concluded that a wise combination of intermittent renewable sources may lower the variability on short and long time scales, but increase the variability on mid and mid/short time scales.

  The tidal power variability in Norway was then investigated separately. The predictability of tidal currents has great advantages when planning electricity availability from tidal farms. However, the continuously varying tide from maximum power output to minimum output several times per day increases the demand for backup power or storage. The phase shift between tidal sites introduces a smoothing effect on hourly basis but the tidal cycle, with spring and neap tide simultaneously in large areas, will inevitably affect the power availability.

  Delarbeten
  1. Measurements of tidal current velocities in the Folda fjord, Norway, with the use of a vessel mounted ADCP
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Measurements of tidal current velocities in the Folda fjord, Norway, with the use of a vessel mounted ADCP
  2014 (Engelska)Ingår i: 33Rd International Conference On Ocean, Offshore And Arctic Engineering, 2014, Vol 8A: Ocean Engineering, 2014Konferensbidrag, Enbart muntlig presentation (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Measurements of tidal current water velocities is an important first step in evaluating the potential for a tidal site to be used as a renewable energy resource. For this reason, on site measurements are performed at the inlet of a fjord situated at the coast of Norway. The site has an average width of 580 m and adepth of 10-15 m which is narrow and shallow enough to give rise to water velocities that can be of use for energy conversion. With the use of an Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) cross-section measurements are conducted along four transects. The measurements covered flood and ebb currents around one tide and the data give a first approximation of the magnitude and distribution of the flow field. Depth averaged mean current velocities are calculated along the transects for horizontal bins with sizes in the order of 50 x 50 m. Maximum mean velocity for the flood currents were 1.31 m/s and 1.46 m/s for the ebb currents. The measurements show that even a small amount of data can give an indication of the potential and characteristics ofthe site.

  Nyckelord
  Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP), tidal energy resource
  Nationell ämneskategori
  Marin teknik Havs- och vattendragsteknik Teknik och teknologier
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-230659 (URN)000363498500053 ()978-0-7918-4550-9 (ISBN)
  Konferens
  33rd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE2014), San Francisco, California, USA, June 8-13, 2014
  Tillgänglig från: 2014-08-27 Skapad: 2014-08-27 Senast uppdaterad: 2017-04-04Bibliografiskt granskad
  2. Tidal resource characterization in the Folda Fjord, Norway
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Tidal resource characterization in the Folda Fjord, Norway
  2016 (Engelska)Ingår i: International Journal of Marine Energy, ISSN 2214-1669, Vol. 13, s. 27-44Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  For tidal-stream energy industry to be fully realized, lower velocity sites and fjords should be developed. Finding new prospective sites for in-stream energy extraction from tidal currents is an area of ongoing research. In this paper, the tidal flow at a fjord inlet has been characterized using acoustic Doppler current profiler (ADCP) measurements. This work is based on two survey measurement techniques: transect measurements to map the spatial variability, and seabed measurements to map the temporal variability. The data was analyzed in terms of characterizing metrics, to ensure they are comparable with other resource assessments. Results show that currents exceed 1 m/s for 38% of the time with peak currents of 2.06 m/s at hub height (middle of the water column) and the directional asymmetry is less than 1° between ebb and flood, indicating a truly bi-directional flow. A simple prediction model is proposed which allows peak current speeds to be accurately predicted in the channel center from tidal range data using a linear relationship. The relationship is shown to be strong, with a correlation coefficient of 0.98 at hub height, and a standard variation typically less than 10 cm/s. Furthermore, it is show that a minimum of 9 days of measurements are required to set up the model, although it takes 29 days to reduce the error in peak speed to less than 1%. However, the error is expected to vary depending on where in the monthly tidal cycle the survey begins, it is thus recommended to measure around spring tide if the measurement period is short.

  Nyckelord
  Tidal resource assessment, ADCP, Characterizing metrics
  Nationell ämneskategori
  Teknik och teknologier Havs- och vattendragsteknik Oceanografi, hydrologi och vattenresurser
  Forskningsämne
  Teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-266674 (URN)10.1016/j.ijome.2016.01.001 (DOI)000381687600003 ()
  Forskningsfinansiär
  StandUpCarl Tryggers stiftelse för vetenskaplig forskning
  Tillgänglig från: 2015-11-10 Skapad: 2015-11-10 Senast uppdaterad: 2021-04-29Bibliografiskt granskad
  3. The Söderfors Project: Experimental Hydrokinetic Power Station Deployment and First Results
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>The Söderfors Project: Experimental Hydrokinetic Power Station Deployment and First Results
  Visa övriga...
  2013 (Engelska)Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The Division of Electricity at Uppsala University recently deployed an experimental hydrokinetic power station for in-stream experiments at a site in a river. This paper briefly describes the deployment process and reports some initial results from measurements made at the test site.

  Nyckelord
  Marine Current Power, Renewable energy, Söderfors, Strömkraft, Förnybar energi, Söderfors
  Nationell ämneskategori
  Teknik och teknologier
  Forskningsämne
  Teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-209220 (URN)
  Konferens
  10th European Wave and Tidal Energy Conference (EWTEC), 2-5 september, 2013, Aalborg, Denmark
  Projekt
  Marine Current Power
  Forskningsfinansiär
  StandUpVetenskapsrådet, 621-2009-4946
  Tillgänglig från: 2013-10-15 Skapad: 2013-10-15 Senast uppdaterad: 2019-01-22Bibliografiskt granskad
  4. Studying the Wake of a Marine Current Turbine Using an Acoustic Doppler Current Profiler
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Studying the Wake of a Marine Current Turbine Using an Acoustic Doppler Current Profiler
  2015 (Engelska)Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Wake characteristics of marine current turbines are of significant importance to the development of the marine current power source. Turbine wake recovery determines spacing of turbines in arrays, and environmental impact on e.g. the seabed is heavily influenced by wake behaviour. The majority of previous studies on wakes has been performed on flow-aligned (horizontal) axis turbines and mainly carried out as scale model experiments or numerical simulations.

  This paper describes the performance of wake measurements at the Söderfors test site, where an experimental marine current power station is operated in a river. The turbine is of the cross-flow (vertical) axis type, and the measurements are performed using an Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) towed on the surface by a boat. Positioning data is taken from a high-accuracy Global Navigation Satellite System. The paper discusses various aspects of the methodology employed and provides examples of taken measurements.

  Nationell ämneskategori
  Energiteknik Teknik och teknologier
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-265358 (URN)
  Konferens
  11th European Wave and Tidal Energy Conference, EWTEC15, 6-11 September 2015, Nantes, France
  Tillgänglig från: 2015-10-27 Skapad: 2015-10-27 Senast uppdaterad: 2021-04-29Bibliografiskt granskad
  5. Observation of cavitating flow using multibeam and dual-beam sonar systems: A comparison of wake strength caused by propeller vs waterjet thrusted vessels. In a marine renewable energy perspective (Part-a)
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Observation of cavitating flow using multibeam and dual-beam sonar systems: A comparison of wake strength caused by propeller vs waterjet thrusted vessels. In a marine renewable energy perspective (Part-a)
  (Engelska)Ingår i: Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Submitted
  Abstract
  Nationell ämneskategori
  Elektroteknik och elektronik Annan elektroteknik och elektronik
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-307239 (URN)
  Tillgänglig från: 2016-11-11 Skapad: 2016-11-11 Senast uppdaterad: 2017-04-04
  6. Variability Assessment and Forecasting of Renewables: A Review for Solar, Wind, Wave and Tidal Resources
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Variability Assessment and Forecasting of Renewables: A Review for Solar, Wind, Wave and Tidal Resources
  Visa övriga...
  2015 (Engelska)Ingår i: Renewable & sustainable energy reviews, ISSN 1364-0321, E-ISSN 1879-0690, Vol. 44, s. 356-375Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Nationell ämneskategori
  Energiteknik Teknik och teknologier
  Forskningsämne
  Teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära; Teknisk fysik med inriktning mot fasta tillståndets fysik
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-225870 (URN)10.1016/j.rser.2014.12.019 (DOI)000351324300025 ()
  Tillgänglig från: 2014-06-09 Skapad: 2014-06-09 Senast uppdaterad: 2018-08-01
  7. Net load variability in Nordic countries with a highly or fully renewable power system
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Net load variability in Nordic countries with a highly or fully renewable power system
  Visa övriga...
  2016 (Engelska)Ingår i: Nature Energy, ISSN 2058-7546, Vol. 1, s. 1-8, artikel-id 16175Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  Increasing the share of intermittent renewable energy (IRE) resources such as solar, wind, wave and tidal energy in a power system poses a challenge in terms of increased net load variability. Fully renewable power systems have previously been analysed, but more systematic analyses are needed that explore the effect of different IRE mixes on system-wide variability across different timescales and the optimal combinations of IRE for reducing variability on a given timescale. Here we investigate these questions for the Nordic power system. We show that the optimal mix of IRE is dependent on the frequency band considered. Long-term (>4 months) and short-term (<2 days) fluctuations can be similar to today’s, even for a fully renewable system. However, fluctuations with periods in between will inevitably increase significantly. This study indicates that, from a variability point of view, a fossil- and nuclear-free Nordic power system is feasible if properly balanced by hydropower.

  Nationell ämneskategori
  Materialteknik
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-302836 (URN)10.1038/NENERGY.2016.175 (DOI)000394793000001 ()
  Forskningsfinansiär
  StandUpStandUp for Wind
  Tillgänglig från: 2016-09-11 Skapad: 2016-09-11 Senast uppdaterad: 2019-04-05
  8. Tidal current phasing along the coast of Norway
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Tidal current phasing along the coast of Norway
  2016 (Engelska)Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Tidal currents provide an intermittent source of renewable energy. A high degree of intermittency is unfavorable in the existing power system. However, by aggregating tidal power from sites with variable tidal phase a more firm power outpu tmay be achieved. In this paper, the tidal current phasing between 114 potential tidal energy sites along the Norwegian coast is investigated. Time series of tidal currents are generated with a model that considers the variation in current strength due to the variability in the semi-diurnal tidal cycle (spring to neap, flood to ebb, first to second daily tide etc.). From these, available kinetic energy in the natural flow is calculated. A constant conversion rate is then applied to give the power output at each site. Three scenarios, with varying number of sites and energy extraction, are investigated. The variability in each scenario is quantified on different time scales by filtering the aggregated power and calculate standard deviation and step change. It is found that the variability can be lowered by choosing sites with an advantageous time lag and limit the power output from the most energetic sites. As expected, smoothing is most distinct on short time scales.

  Nyckelord
  Tidal energy, tidal phasing, variability optimization, significant impact factor, model scenarios
  Nationell ämneskategori
  Havs- och vattendragsteknik Marin teknik Oceanografi, hydrologi och vattenresurser
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-307495 (URN)
  Konferens
  3rd International Asian Wave and Tidal Energy Conference (AWTEC), Singapore 24-28 oct, 2016
  Forskningsfinansiär
  StandUpÅForsk (Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse), 16-196
  Tillgänglig från: 2016-12-14 Skapad: 2016-11-16 Senast uppdaterad: 2021-04-29
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (jpg)
  preview image
 • 9.
  Carpman, Nicole
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Leijon, Mats
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Measurements of tidal current velocities in the Folda fjord, Norway, with the use of a vessel mounted ADCP2014Ingår i: 33Rd International Conference On Ocean, Offshore And Arctic Engineering, 2014, Vol 8A: Ocean Engineering, 2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Measurements of tidal current water velocities is an important first step in evaluating the potential for a tidal site to be used as a renewable energy resource. For this reason, on site measurements are performed at the inlet of a fjord situated at the coast of Norway. The site has an average width of 580 m and adepth of 10-15 m which is narrow and shallow enough to give rise to water velocities that can be of use for energy conversion. With the use of an Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) cross-section measurements are conducted along four transects. The measurements covered flood and ebb currents around one tide and the data give a first approximation of the magnitude and distribution of the flow field. Depth averaged mean current velocities are calculated along the transects for horizontal bins with sizes in the order of 50 x 50 m. Maximum mean velocity for the flood currents were 1.31 m/s and 1.46 m/s for the ebb currents. The measurements show that even a small amount of data can give an indication of the potential and characteristics ofthe site.

 • 10.
  Carpman, Nicole
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Thomas, Karin
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Tidal current phasing along the coast of Norway2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Tidal currents provide an intermittent source of renewable energy. A high degree of intermittency is unfavorable in the existing power system. However, by aggregating tidal power from sites with variable tidal phase a more firm power outpu tmay be achieved. In this paper, the tidal current phasing between 114 potential tidal energy sites along the Norwegian coast is investigated. Time series of tidal currents are generated with a model that considers the variation in current strength due to the variability in the semi-diurnal tidal cycle (spring to neap, flood to ebb, first to second daily tide etc.). From these, available kinetic energy in the natural flow is calculated. A constant conversion rate is then applied to give the power output at each site. Three scenarios, with varying number of sites and energy extraction, are investigated. The variability in each scenario is quantified on different time scales by filtering the aggregated power and calculate standard deviation and step change. It is found that the variability can be lowered by choosing sites with an advantageous time lag and limit the power output from the most energetic sites. As expected, smoothing is most distinct on short time scales.

 • 11.
  Carpman, Nicole
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Thomas, Karin
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Tidal resource characterization in the Folda Fjord, Norway2016Ingår i: International Journal of Marine Energy, ISSN 2214-1669, Vol. 13, s. 27-44Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  For tidal-stream energy industry to be fully realized, lower velocity sites and fjords should be developed. Finding new prospective sites for in-stream energy extraction from tidal currents is an area of ongoing research. In this paper, the tidal flow at a fjord inlet has been characterized using acoustic Doppler current profiler (ADCP) measurements. This work is based on two survey measurement techniques: transect measurements to map the spatial variability, and seabed measurements to map the temporal variability. The data was analyzed in terms of characterizing metrics, to ensure they are comparable with other resource assessments. Results show that currents exceed 1 m/s for 38% of the time with peak currents of 2.06 m/s at hub height (middle of the water column) and the directional asymmetry is less than 1° between ebb and flood, indicating a truly bi-directional flow. A simple prediction model is proposed which allows peak current speeds to be accurately predicted in the channel center from tidal range data using a linear relationship. The relationship is shown to be strong, with a correlation coefficient of 0.98 at hub height, and a standard variation typically less than 10 cm/s. Furthermore, it is show that a minimum of 9 days of measurements are required to set up the model, although it takes 29 days to reduce the error in peak speed to less than 1%. However, the error is expected to vary depending on where in the monthly tidal cycle the survey begins, it is thus recommended to measure around spring tide if the measurement period is short.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12. Castellucci, Valeria
  Tidal Effect Compensation System for Wave Energy Converters2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Castellucci, Valeria
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Eriksson, Mikael
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Waters, Rafael
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Impact of Tidal Level Variations on the Wave Energy Absorption at Wave Hub2016Ingår i: Energies, E-ISSN 1996-1073, Vol. 9, nr 10, artikel-id 843Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The energy absorption of the wave energy converters (WEC) characterized by a limited stroke length - like the point absorbers developed at Uppsala University-depends on the sea level variation at the deployment site. In coastal areas characterized by high tidal ranges, the daily energy production of the generators is not optimal. The study presented in this paper quantifies the effects of the changing sea level at the Wave Hub test site, located at the south-west coast of England. This area is strongly affected by tides: the tidal height calculated as the difference between the Mean High Water Spring and the Mean Low Water Spring in 2014 was about 6.6 m. The results are obtained from a hydro-mechanic model that analyzes the behaviour of the point absorber at the Wave Hub, taking into account the sea state occurrence scatter diagram and the tidal time series at the site. It turns out that the impact of the tide decreases the energy absorption by 53%. For this reason, the need for a tidal compensation system to be included in the design of the WEC becomes compelling. The economic advantages are evaluated for different scenarios: the economic analysis proposed within the paper allows an educated guess to be made on the profits. The alternative of extending the stroke length of the WEC is investigated, and the gain in energy absorption is estimated.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Chatzigiannakou, Maria A.
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Dolguntseva, Irina
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Leijon, Mats
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Offshore Deployment of Point Absorbing Wave Energy Converters with a Direct Driven Linear Generator Power Take-Off at the Lysekil Test Site2014Ingår i: 33Rd International Conference On Ocean, Offshore And Arctic Engineering, 2014, Vol 9A: Ocean Renewable Energy, 2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Within the year 2013, four linear generators with point absorber buoy systems were deployed in the Lysekil test site. Until now, deployments of these point absorbing wave energy converters have been expensive, time consuming, complicated and raised safety issues. In the present paper, we focus on the analysis and optimization of the offshore deployment process of wave energy converters with a linear generator power take-off which has been constructed by Uppsala University. To address the crucial issues regarding the deployment difficulties, case study of previous offshore deployments at the Lysekil test site are presented regarding such parameters as safety, cost and time efficiency. It was discovered that the deployment process can be improved significantly, mainly by using new technologies, e.g., new specialized deployment vessels, underwater robots for inspections and for connecting cables and an automatized pressurizing process. Addressing the main deployment difficulties and constrains leads us to discovery of methods that makes offshore deployments more cost-efficient and faster, in a safety context.

 • 15.
  Chatzigiannakou, Maria Angeliki
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Efficiency evaluation of the offshore deployments of wave energy converters and marine substations2017Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Chatzigiannakou, Maria Angeliki
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära.
  Potapenko, Tatiana
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära.
  Ekergård, Boel
  Univ West, Dept Ind Econ Elect & Mech Engn, Trollhattan, Sweden..
  Temiz, Irina
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära.
  Numerical analysis of an Uppsala University WEC deployment by a barge for different sea states2020Ingår i: Ocean Engineering, ISSN 0029-8018, E-ISSN 1873-5258, Vol. 205, artikel-id 107287Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Wave energy converters (WECs) have been deployed onshore, nearshore, and offshore to convert ocean wave movement into electricity. The exploitation of renewable energy sources has restrictions; in the case of wave energy, high installation, maintenance, and decommissioning costs have limited their commercial use. Moreover, these offshore operations can be compromised by safety issues. This paper draws attention to offshore operation safety of a WEC developed by Uppsala University. Specifically, this paper investigates what sea states are suitable for the safe deployment of a WEC from a barge. This study follows recommendations in DNV-RP-H103 for analysis of offshore operations, namely lifting through the wave zone. ANSYS Aqwa is used to find hydrodynamic forces acting on a typical barge, using frequency domain analysis. Based on these hydrodynamic simulation results and methodology given in DNV-RP-H103, tables are created to show the sea states that would allow for the safe installation of a WEC using a typical barge. Considered sea states have significant wave heights varying between 0 m and 3 m and the wave zero crossing periods varying between 3 s and 13 s. The WEC submersions are considered between 0 m and 7 m, i.e. when the WEC is in the air until it is fully submerged.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Dahlstrand, Gustaf
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Biologiska sektionen, Institutionen för ekologi och genetik.
  Konsekvenser av en avsänkning av Dragby kvarndamm i Björklingeån2021Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Sverige finns i dagsläget närmare 10 000 dammar i våra vattendrag. Dammar som har varit en viktig del i den svenska historien men som nu utgör ett hot mot att uppsatta miljömål nås. Dammarna fragmenterar effektivt vattendragen då de utgör vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer. 

  På senare tid har problemen som dessa dammar skapat blivit högre prioriterat av myndigheter och beslutsfattare. För att uppnå EU:s miljökvalitetsnormer krävs åtgärder vid i stort sett samtliga av Sveriges dammar. Vid vissa av dessa får naturen kompromissa och fiskvägar av olika slag tas i anspråk. Total utrivning av dammar är i Sverige fortfarande en ovanlig åtgärd men som börjar få spridning. Utrivning har visat sig vara det mest ekonomiska alternativet samtidigt som det bästa för miljön då det återställer inte bara konnektiviteten utan även vattendragets naturliga geomorfologiska processer och flödesdynamik. 

  I denna studie har konsekvenserna av en avsänkning av Dragby kvarndamm i Björklingeån undersökts. Studien har genomförts genom att sammanväga data från biotopkartering, elfiske samt en hydraulisk modellering i HEC-RAS. Den hydrauliska modelleringen visade hur flödesförhållanden och fallhöjd kommer fördela sig vid en potentiell avsänkning av Dragby kvarndamm. Tillsammans med övriga undersökningar kunde en sammanvävd bild av konsekvenserna av en avsänkning formas. Vid en avsänkning kommer vattenytan sänkas med 1-1,7 m och inga nya strömsträckor kommer att bildas. Trots detta tyder elfisket och biotopkarteringen på att en avsänkning kommer att gynna arter som till exempel lake. En avsänkning kan därav bidra till ökad ekologisk status i Björklingeån.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Konsekvenser av en avsänkning av Dragby kvarndamm i Björklingeån
 • 18.
  Engström, Jens
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för elektroteknik.
  Shahroozi, Zahra
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för elektroteknik.
  Katsidoniotaki, Eirini
  Eriksson, Mikael
  Johannesson, Pär
  Göteman, Malin
  Offshore measurements of hydrodynamic forces on a 1:5 scale buoyIngår i: Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 19.
  Francisco, Francisco
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Carpman, Nicole
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Dolguntseva, Irina
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Sundberg, Jan
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Use of Multibeam and Dual-Beam Sonar Systems to Observe Cavitating Flow Produced by Ferryboats: In a Marine Renewable Energy Perspective2017Ingår i: Journal of Marine Science and Engineering, E-ISSN 2077-1312, Vol. 5, nr 3Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  With the prospect to deploy hydrokinetic energy converters in areas with heavy boat traffic, a study was conducted to observe and assess the depth range of cavitating flow produced by ferryboats in narrow channels. This study was conducted in the vicinity of Finnhamn Island in Stockholm Archipelago. The objectives of the survey were to assess whether the sonar systems were able to observe and measure the depth of what can be cavitating flow (in a form of convected cloud cavitation) produced by one specific type of ferryboats frequently operating in that route, as well as investigate if the cavitating flow within the wake would propagate deep enough to disturb the water column underneath the surface. A multibeam and a dual-beam sonar systems were used as measurement instruments. The hypothesis was that strong and deep wake can disturb the optimal operation of a hydrokinetic energy converter, therefore causing damages to its rotors and hydrofoils. The results showed that both sonar system could detect cavitating flows including its strength, part of the geometrical shape and propagation depth. Moreover, the boat with a propeller thruster produced cavitating flow with an intense core reaching 4 m of depth while lasting approximately 90 s. The ferry with waterjet thruster produced a less intense cavitating flow; the core reached depths of approximately 6 m, and lasted about 90 s. From this study, it was concluded that multibeam and dual-beam sonar systems with operating frequencies higher than 200 kHz were able to detect cavitating flows in real conditions, as long as they are properly deployed and the data properly analyzed.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Francisco, Francisco
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Leijon, Jennifer
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Boström, Cecilia
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Engström, Jens
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Sundberg, Jan
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Wave Power as Solution for Off-Grid Water Desalination Systems: Resource Characterization for Kilifi-Kenya2018Ingår i: Energies, E-ISSN 1996-1073, Vol. 11, nr 4, artikel-id 4Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Freshwater scarcity is one of humanity's reoccurring problems that hamper socio-economic development in many regions across the globe. In coastal areas, seawater can be desalinated through reverse osmosis (RO) and transformed into freshwater for human use. Desalination requires large amounts of energy, mostly in the form of a reliable electricity supply, which in many cases is supplied by diesel generators. The objective of this work is to analyze the wave power resource availability in Kilifi-Kenya and evaluate the possible use of wave power converter (WEC) to power desalination plants. A particular focus is given use of WECs developed by Uppsala University (UU-WEC). The results here presented were achieved using reanalysis-wave data revealed that the local wave climate has an approximate annual mean of 7 kW/m and mode of 5 kW/m. Significant wave height and wave mean period are within 0.8-2 m and 7-8 s respectively, with a predominant wave mean direction from southeast. The seasonal cycle appeared to be the most relevant for energy conversion, having the highest difference of 6 kW/m, in which April is the lowest (3.8 kW/m) and August is the peak (10.5 kW/m). In such mild wave climates, the UU-WEC and similar devices can be suitable for ocean energy harvesting for water desalination systems. Technically, with a capacity factor of 30% and energy consumption of 3 kWh/m(3), a coastal community of about five thousand inhabitants can be provided of freshwater by only ten WECs with installed capacity of 20 kW.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Garcia Teran, Jessica
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  Positional Analysis of Wave Power: Applied at the Pacific Ocean in Mexico.2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The energy transition has started. The key is to find an alternative to uneconomical and unsustainable energy production. In this sense it is a challenge to develop renewable energy technologies suitable for the present and proper for the future. Uppsala University is driving the Lysekil project at its Division of Electricity. The aim is to design an environmentally friendly energy system with wave energy converters (WECs) that are simple and strong in design. However, little has been done to know more about its economically feasibility and the social impact of its benefits. Therefore, this research focuses on a positional analysis of a 3 MW Wave Power Park to understand the relevant aspects of implementing this kind of technology. The target area will be at Rosarito, Baja California at the Pacific Ocean in the Northeast of Mexico, a region experiencing increasing energy demand. This thesis combines technical, economical and social aspects. The technical part describes how the device works. The analysis is complemented by describing the current energy situation in Mexico and the social benefits of sustainable energy. Finally, the economical analysis is presented, it is focused on the perspective of the Merchant Power Plant. The review shows that wave power could be economically viable due to its high degree of utilisation. Energy diversification and security, economic and sustainable development, and clean energy are some of the advantages of wave power. Therefore, wave power is an interesting alternative for generating electricity in Mexico. However, the energy sector is highly subsidised, making it difficult for new technologies to enter the market without government participation. Another finding is that in the long run if the equipment cost decreases or subsidies are applied, the technology might be successfully implemented. Environmental consequences are described briefly, concluding that little is known and more research is needed.

  The environmental constraints, economic implications and uncertainties of a high energy future are disturbing. In that sense, renewable energy appears to be unequivocally better than rely to a greater extent on fossil fuels, in the sense that they offer a sustainable development and less environmental damage. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Positional Analysis of Wave Power
 • 22.
  Guerrero, José-Luis
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära.
  Westerberg, Ida
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper, Luft- och vattenlära.
  Halldin, Sven
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära.
  Lundin, Lars-Christer
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära.
  Xu, Cong-Yu
  Exploring the hydrological robustness of model-parameter values with alpha shapes2013Ingår i: Water resources research, ISSN 0043-1397, E-ISSN 1944-7973, Vol. 49, nr 10, s. 6700-6715Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Estimation of parameter values in hydrological models has gradually moved from subjective, trial-and-error methods into objective estimation methods. Translation of nature's complexity to bit operations is an uncertain process as a result of data errors, epistemic gaps, computational deficiencies, and other limitations, and relies on calibration to fit model output to observed data. The robustness of the calibrated parameter values to these types of uncertainties is therefore an important concern. In this study, we investigated how the hydrological robustness of the model-parameter values varied within the geometric structure of the behavioral (well-performing) parameter space with a depth function based on α shapes and an in-depth posterior performance analysis of the simulations in relation to the observed discharge uncertainty. The α shape depth is a nonconvex measure that may provide an accurate and tight delimitation of the geometric structure of the behavioral space for both unimodal and multimodal parameter-value distributions. WASMOD, a parsimonious rainfall-runoff model, was applied to six Honduran and one UK catchment, with differing data quality and hydrological characteristics. Model evaluation was done with two performance measures, the Nash-Sutcliffe efficiency and one based on flow-duration curves. Deep parameter vectors were in general found to be more hydrologically robust than shallow ones in the analyses we performed; model-performance values increased with depth, deviations to the observed data for the high-flow aspects of the hydrograph generally decreased with increasing depth, deep parameter vectors generally transferred in time with maintained high performance values, and the model had a low sensitivity to small changes in the parameter values. The tight delimitation of the behavioral space provided by the α shapes depth function showed a potential to improve the efficiency of calibration techniques that require further exploration. For computational reasons only a three-parameter model could be used, which limited the applicability of this depth measure and the conclusions drawn in this paper, especially concerning hydrological robustness at low flows.

 • 23.
  Göteman, Malin
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Wave energy parks with point-absorbers of different dimensions2017Ingår i: Journal of Fluids and Structures, ISSN 0889-9746, E-ISSN 1095-8622, Vol. 74, s. 142-157Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  An analytical model for point-absorbing wave energy converters connected to floats of different geometries and topologies is presented. The floats can be truncated cylinder or cylinder with moonpool buoys and have different outer radius, inner radius, draft, mass and can be connected to linear generators of different power take-off constants. The model is implemented into a numerical code where the input is measured time-series of irregular waves. After validation against benchmark software, the model is used to study optimal configurations of wave energy arrays consisting of different wave energy devices. It is shown that the total power absorption can be improved if the wave energy array consists of devices of different dimensions, and that a higher power-to-mass ratio can be achieved.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Göteman, Malin
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Jens, Engström
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Mikael, Eriksson
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Hann, Martyn
  Plymouth University.
  Ransley, Edward
  Plymouth University.
  Greaves, Deborah
  Plymouth University.
  Leijon, Mats
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Wave loads on a point-absorbing wave energy device in extreme waves2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 25.
  Hai, Ling
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Svensson, Olle
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Castellucci, Valeria
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Lejerskog, Erik
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Waters, Rafael
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Leijon, Mats
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Force in the connection line for a wave energy converter: simulation and experimental setup2014Ingår i: 33Rd International Conference On Ocean, Offshore And Arctic Engineering, 2014, Vol 9A: Ocean Renewable Energy, San Francisco, USA, 2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In order to capture ocean wave energy and transform it into electric energy, Uppsala University has developed a point absorber wave energy converter (AVEC) for electricity production. For a better understanding of a torus shaped buoy's performance, this paper conducts a force analysis under linear conditions, to investigate the hydrodynamic characteristic and line force differences between the torus buoy that is going to be deployed, and two similar cylindrical buoys. The result reveals the line force fromthis torus buoy is roughly 5% larger than from cylindrical buoys for the most energy dense wave climate in Lysekil test site, and negative added mass phenomena won't have a significant impact for the line force. To measure the line force, a force measurement system has been designed. A detailed description is given on the design of the 500 kN force measurement system, and the major differences compared with former force measurement systems. Onshore test result has also been presented. With the force measurement experiment, hydrodynamic analysis for torus buoy can be validated when the system performs linearly, and extreme force for storm weather can be monitored to provide information for future WEC structure's mechanical design.

 • 26.
  Hai, Ling
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Svensson, Olle
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Isberg, Jan
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Leijon, Mats
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära. Univ Southampton, Energy & Climate Change Div, Fac Engn & Environm, Southampton, Hants, England.
  Modelling a point absorbing wave energy converter by the equivalent electric circuit theory: A feasibility study2015Ingår i: Journal of Applied Physics, ISSN 0021-8979, E-ISSN 1089-7550, Vol. 117, artikel-id 164901Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  There is a need to have a reliable tool to quickly assess wave energy converters (WECs). This paper explores whether it is possible to apply the equivalent electric circuit theory as an evaluation tool for point absorbing WEC system modelling. The circuits were developed starting from the force analysis, in which the hydrodynamic, mechanical, and electrical parameters were expressed by electrical components. A methodology on how to determine the parameters for electrical components has been explained. It is found that by using a multimeter, forces in the connection line and the absorbed electric power can be simulated and read directly from the electric circuit model. Finally, the circuit model has been validated against the full scale offshore experiment. The results indicated that the captured power could be predicted rather accurately and the line force could be estimated accurately near the designed working condition of the WEC.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Henderiks, Jorijntje
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper, Paleobiologi.
  Fossil imprints from oceans of the past2022Ingår i: Science, ISSN 0036-8075, E-ISSN 1095-9203, Vol. 376, nr 6595, s. 795-796Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 28.
  Hettiarachchi, Pasan
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Lobato, André
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Cooray, Vernon
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Leijon, Mats
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Time Domain Analysis of the Lightning Interaction with Wave Energy Converters2018Ingår i: 2018 34th international conference on lightning protection (ICLP 2018), New York: IEEE, 2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this work, we present a simulated study of lightning interactions with wave power generators submerged in seawater in Lysekil, in the southwest coast of Sweden. A time domain 3D electromagnetic simulation involving a Wave Energy Converter (WEC) and the surrounding seawater, air, and the current injection to the WEC from a typical return stroke of a lightning is conducted. The results show that the injected current to the wave power generator is considerably low even under a direct lightning strike. The study also shows that the wave-shape of the injected current to the WEC is significantly altered from a typical return stroke current impulse. It is concluded that likelihood of damages to the WEC or injection of electrical surges to the electrical grid is low. However, in order fully understand the implications of lightning strikes to a WEC further studies should be conducted.

 • 29.
  Hong, Yue
  et al.
  Shenzhen Univ, Dept Mechatron & Control Engn, Shenzhen 518060, Peoples R China..
  Eriksson, Mikael
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära.
  Boström, Cecilia
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära.
  Pan, Jianfei
  Shenzhen Univ, Dept Mechatron & Control Engn, Shenzhen 518060, Peoples R China..
  Liu, Yun
  Shenzhen Univ, Dept Mechatron & Control Engn, Shenzhen 518060, Peoples R China..
  Waters, Rafael
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära.
  Damping Effect Coupled with the Internal Translator Mass of Linear Generator-Based Wave Energy Converters2020Ingår i: Energies, E-ISSN 1996-1073, Vol. 13, nr 17, artikel-id 4424Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The damping effect, induced inside the linear generator, is a vital factor to improve the conversion efficiency of wave energy converters (WEC). As part of the mechanical design, the translator mass affects the damping force and eventually affects the performance of the WEC by converting wave energy into electricity. This paper proposes research on the damping effect coupled with translator mass regarding the generated power from WEC. Complicated influences from ocean wave climates along the west coast of Sweden are also included. This paper first compares three cases of translator mass with varied damping effects. A further investigation on coupling effects is performed using annual energy absorption under a series of sea states. Results suggest that a heavier translator may promote the damping effect and therefore improve the power production. However, the hinder effect is also observed and analyzed in specific cases. In this paper, the variations in the optimal damping coefficient are observed and discussed along with different cases.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30.
  Hong, Yue
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Eriksson, Mikael
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Castellucci, Valeria
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Boström, Cecilia
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Waters, Rafael
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Linear generator-based wave energy converter model with experimental verification and three loading strategies2016Ingår i: IET Renewable Power Generation, ISSN 1752-1416, E-ISSN 1752-1424, Vol. 10, nr 3, s. 349-359Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Within the Lysekil wave energy research project at the Swedish west coast, more than ten Wave Energy Converters (WECs) prototypes have been developed and installed in an ocean based test site. Since 2006 various experiments have been conducted and the generated electricity was delivered to shore at a nearby island. While experiments are essential for the development of wave energy converters, theoretical studies and simulations are an important complement – not only in the search for advanced designs with higher efficiency, but also for improving the economic viability of the studied concepts. In this paper a WEC model is presented. The model consists of three subsystems: i) the hydrodynamic source, ii) the linear generator model, and iii) the electrical conversion system. After the validation with the experimental results at the research site, the generator model is connected to three passive load strategies – linear resistive load, passive rectification and resonance circuit. The paper focuses on analysing the operation of the model coupled with three load cases. The results prove that the WEC model correctly simulates the linear generator developed in the Lysekil Project. Moreover, the comparison among different load cases is made and discussed. The results gives an indication of the efficiency of energy production as well as the force ripples and resulting mechanical loads on the wave energy converters.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Isberg, Jan
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Engström, Jens
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Eriksson, Mikael
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Göteman, Malin
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Control of rapid phase oscillations in the modelling of large wave energy arrays2015Ingår i: International Journal of Marine Energy, ISSN 2214-1669, Vol. 11, s. 1-8Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Several recently developed concepts for economically viable conversion of ocean wave energy are based on large arrays of point absorbers. Simulations of the hydrodynamic interactions between devices in wave energy parks provide guidelines for optimal configurations with regard to maximizing produced electricity while minimizing fluctuations and costs. Parameters that influence the performance include the geometrical lay-out of the park, the number of wave energy converters and their dimensions and separating distance, as well as the wave climate and the incoming wave spectral characteristics. However, the complexity of the simulations increases rapidly with growing number of interacting units, and simulations become a severe challenge that calls for new methods. Here we address the problem of rapid phase oscillations appearing in the simulation of large arrays of point absorbers using potential theory for the structure–fluid interaction. We do this by analytically integrating out the factors that are causing the oscillations. Our group has successfully utilized this method to model parks with up to 1000 point absorbers.

 • 32. Jovanović, Miodrag
  et al.
  Todorović, Andrijana
  Rodić, Marko
  Kartiranje rizika od poplava (Flood Risk Mapping)2009Ingår i: Vodoprivreda, Vol. 41, nr 1-6, s. 31-45Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This article considers the methodology for mapping flood zones, flood damages and flood risk. The emphasis is on synthetic flood damage functions, used in determination 

  of the expected annual damage, as the principal parameter for quantification of the flood risk. The methodogy is illustrated by two practical examples. 

   

 • 33.
  Lejerskog, Erik
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Strömstedt, Erland
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Savin, Andrej
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Boström, Cecilia
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Leijon, Mats
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Study of the operation characteristics of a point absorbing direct driven permanent magnet linear generator deployed in the Baltic Sea2016Ingår i: IET Renewable Power Generation, ISSN 1752-1416, E-ISSN 1752-1424, Vol. 10, nr 8, s. 1204-1210Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  To experimentally study how a wave energy converter (WEC) behaves when parameters such as weight on the translator and buoy volume are changing is of significant importance when trying to optimise the WEC system. This study presents results from a WEC deployed at the Baltic Sea near the island of Åland. Compared with earlier experiments, the weight on the translator has been significantly increased to suit the buoy volume. Experimental results show that the power output between the upward and the downward motions are comparable up to the maximum speed for the downward motion of the translator. To study the speed of the translator in downward direction a model has been derived. The model has also been used to study the impact of having a changing active area. Moreover, finite element (FE) simulations done on the generator have been compared with experimental data and show a good agreement, but at high speeds of the translator the FE simulations start to deviate from the experiments.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Li, Wei
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Isberg, Jan
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Chen, Wenchuang
  Tsinghua Univ, State Key Lab Hydrosci & Engn, Beijing 100084, Peoples R China.
  Engström, Jens
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Waters, Rafael
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Svensson, Olle
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Leijon, Mats
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Bivariate joint distribution modeling of wave climate data using a copula method2016Ingår i: International Journal of Energy and Statistics, ISSN 2335-6812, Vol. 4, nr 3, artikel-id UNSP 1650015Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The bivariate joint distribution of the significant wave height and the wave period is of great importance in characterizing the wave climate at a wave energy converter test site. In this paper, we investigate bivariate joint distribution modeling of the wave climate at the Lysekil wave energy converter test site off the Swedish west coast. This study is based on 9 years of wave observations at the test site from 2005 to 2013. Archimedean Copulas are used for the bivariate joint distribution modeling of the significant wave height and the wave period. Measured wave data is compared with simulated wave climate data for the Lysekil test site using three Archimedean Copula models, the Clayton, Frank and Gumbel copulas. The R-squared statistical test yields a better goodness of fit for the Gumbel copula compared to the other two copulas. In addition, the Archimedean Copula method is applied to the measured wave climate data from two other sites to illustrate the general applicability. It shows that the Archimedean Copulas exhibits stable performance with good accuracy in characterizing the wave climate and they can be employed for forecasting the wave energy resource and assessing the survivability of wave energy converters.

 • 35.
  Li, Wei
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Isberg, Jan
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Waters, Rafael
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Engström, Jens
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Svensson, Olle
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Leijon, Mats
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Statistical Analysis of Wave Climate Data Using Mixed Distributions and Extreme Wave Prediction2016Ingår i: Energies, E-ISSN 1996-1073, Vol. 9, nr 6, artikel-id 396Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The investigation of various aspects of the wave climate at a wave energy test site is essential for the development of reliable and efficient wave energy conversion technology. This paper presents studies of the wave climate based on nine years of wave observations from the 2005-2013 period measured with a wave measurement buoy at the Lysekil wave energy test site located off the west coast of Sweden. A detailed analysis of the wave statistics is investigated to reveal the characteristics of the wave climate at this specific test site. The long-term extreme waves are estimated from applying the Peak over Threshold (POT) method on the measured wave data. The significant wave height and the maximum wave height at the test site for different return periods are also compared. In this study, a new approach using a mixed-distribution model is proposed to describe the long-term behavior of the significant wave height and it shows an impressive goodness of fit to wave data from the test site. The mixed-distribution model is also applied to measured wave data from four other sites and it provides an illustration of the general applicability of the proposed model. The methodologies used in this paper can be applied to general wave climate analysis of wave energy test sites to estimate extreme waves for the survivability assessment of wave energy converters and characterize the long wave climate to forecast the wave energy resource of the test sites and the energy production of the wave energy converters.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Lindblad, Liselotte
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Baudoin, Antoine
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Leijon, Mats
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära. Univ Southampton, Engn & Environm, Energy & Climate Change, Southampton, Hants, England..
  Measurement System For Wave Energy Converter - Design And Implementation2014Ingår i: 33Rd International Conference On Ocean, Offshore And Arctic Engineering, 2014, Vol 9A: Ocean Renewable Energy, AMER SOC MECHANICAL ENGINEERS , 2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A Wave Energy Converter (WEC) measurement system has been constructed and installed with the purpose to measure, log and evaluate the WEC's performance during operation at sea. The WEC is to be deployed at Uppsala University's wave power research site in Lysekil on the west coast of Sweden. In designing such a system the key research objectives has been (1) to study the risk of overheating due to high currents in the stator windings, (2) to evaluate how the WEC's outer structure withstands drag and bending forces from the buoy line and (3) to construct a detection system which indicates if water leaks into the generator. The measurement system was designed to collect data essential to study these key objectives. Transducers were used to measure: buoy line force, translator position, phase currents, bending and tensile strain on the generator hull, water level inside generator and the temperature at multiple places inside the generator. The measurement system has been installed and calibrated in the WEC. Furthermore, the design has been evaluated in lab experiments in order to verify the function and accuracy of the different measurements. This paper presents the underlying research objectives for developing the WEC generator measurement system, together with a description of the technical implementation.

 • 37.
  Lindroth [formerly Tyrberg], Simon
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Buoy and Generator Interaction with Ocean Waves: Studies of a Wave Energy Conversion System2011Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  On March 13th, 2006, the Division of Electricity at Uppsala University deployed its first wave energy converter, L1, in the ocean southwest of Lysekil. L1 consisted of a buoy at the surface, connected through a line to a linear generator on the seabed. Since the deployment, continuous investigations of how L1 works in the waves have been conducted, and several additional wave energy converters have been deployed.

  This thesis is based on ten publications, which focus on different aspects of the interaction between wave, buoy, and generator. In order to evaluate different measurement systems, the motion of the buoy was measured optically and using accelerometers, and compared to measurements of the motion of the movable part of the generator - the translator. These measurements were found to correlate well. Simulations of buoy and translator motion were found to match the measured values.

  The variation of performance of L1 with changing water levels, wave heights, and spectral shapes was also investigated. Performance is here defined as the ratio of absorbed power to incoming power. It was found that the performance decreases for large wave heights. This is in accordance with the theoretical predictions, since the area for which the stator and the translator overlap decreases for large translator motions. Shifting water levels were predicted to have the same effect, but this could not be seen as clearly.

  The width of the wave energy spectrum has been proposed by some as a factor that also affects the performance of a wave energy converter, for a set wave height and period. Therefore the relation between performance and several different parameters for spectral width was investigated. It was found that some of the parameters were in fact correlated to performance, but that the correlation was not very strong.

  As a background on ocean measurements in wave energy, a thorough literature review was conducted. It turns out that the Lysekil project is one of quite few projects that have published descriptions of on-site wave energy measurements.

  Delarbeten
  1. Wave Energy from the North Sea: Experiences from the Lysekil Research Site
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Wave Energy from the North Sea: Experiences from the Lysekil Research Site
  Visa övriga...
  2008 (Engelska)Ingår i: Surveys in geophysics, ISSN 0169-3298, E-ISSN 1573-0956, Vol. 29, nr 3, s. 221-240Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  This paper provides a status update on the development of the Swedish wave energy research area located close to Lysekil on the Swedish West coast. The Lysekil project is run by the Centre for Renewable Electric Energy Conversion at Uppsala University. The project was started in 2004 and currently has permission to run until the end of 2013. During this time period 10 grid-connected wave energy converters, 30 buoys for studies on environmental impact, and a surveillance tower for monitoring the interaction between waves and converters will be installed and studied. To date the research area holds one complete wave energy converter connected to a measuring station on shore via a sea cable, a Wave Rider™ buoy for wave measurements, 25 buoys for studies on environmental impact, and a surveillance tower. The wave energy converter is based on a linear synchronous generator which is placed on the sea bed and driven by a heaving point absorber at the ocean surface. The converter is directly driven, i.e. it has no gearbox or other mechanical or hydraulic conversion system. This results in a simple and robust mechanical system, but also in a somewhat more complicated electrical system.

  Nyckelord
  Wave power, Renewable energy, Sea trial, Linear generator, Point absorber, Environmental impact
  Nationell ämneskategori
  Teknik och teknologier
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-107215 (URN)10.1007/s10712-008-9047-x (DOI)000260967900002 ()
  Tillgänglig från: 2009-07-29 Skapad: 2009-07-29 Senast uppdaterad: 2022-01-28Bibliografiskt granskad
  2. The Lysekil Wave Power Project: Status Update
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>The Lysekil Wave Power Project: Status Update
  Visa övriga...
  2008 (Engelska)Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
  Nationell ämneskategori
  Teknik och teknologier
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-97846 (URN)
  Tillgänglig från: 2008-11-21 Skapad: 2008-11-21 Senast uppdaterad: 2022-01-28Bibliografiskt granskad
  3. Catch the wave to electricity: The Conversion of Wave Motions to Electricity Using a Grid-Oriented Approach
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Catch the wave to electricity: The Conversion of Wave Motions to Electricity Using a Grid-Oriented Approach
  Visa övriga...
  2009 (Engelska)Ingår i: IEEE Power and Energy Magazine, ISSN 1540-7977, Vol. 7, nr 1, s. 50-54Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  The ocean are largely an untapped source of energy. However, compared to other energies, power fluctuations for ocean waves are small over longer periods of time. This paper present a grid-oriented approach to electricity production from ocean waves, utilizing a minimal amount of mechanical components.

  Nationell ämneskategori
  Teknik och teknologier
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-112949 (URN)10.1109/MPE.2008.930658 (DOI)000262015100004 ()
  Tillgänglig från: 2010-01-22 Skapad: 2010-01-22 Senast uppdaterad: 2017-01-25Bibliografiskt granskad
  4. Tracking a Wave Power Buoy Using a Network Camera: System Analysis and First Results
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Tracking a Wave Power Buoy Using a Network Camera: System Analysis and First Results
  2009 (Engelska)Ingår i: Volume 4: Ocean Engineering; Ocean Renewable Energy; Ocean Space Utilization, Parts A and B, Honolulu, Hawaii, 2009, s. 799-807Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Anobservation system has been set up on a small isleton the Swedish west coast. The purpose of the systemis to monitor the wave buoys in The Lysekil Project.The project is an attempt to harvest wave energy usinglinear generators and point absorbing buoys. The observation system isself-sufficient and uses a network camera to follow the buoymotions. The first results from the camera, which has beenoperating since July 2008, have been analyzed to examine themotion tracking capabilities of the system. The motion tracking wouldwork as a complement to the other measurements that arebeing done on the buoy. The method for extracting motiondata from the two-dimensional pictures is presented. The results aregraphs of translative buoy motion in two dimensions, and rotationalmotion about two different axes. The vertical buoy motion forthe studied sequence is in the range of ±0.5 m.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Honolulu, Hawaii: , 2009
  Nationell ämneskategori
  Teknik och teknologier
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-113302 (URN)10.1115/OMAE2009-79121 (DOI)
  Konferens
  ASME 2009 28th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE2009) May 31–June 5, 2009 , Honolulu, Hawaii, USA
  Tillgänglig från: 2010-01-26 Skapad: 2010-01-26 Senast uppdaterad: 2014-04-29Bibliografiskt granskad
  5. Wave Power Absorption as a Function of Water Level and Wave Height: Theory and Experiment
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Wave Power Absorption as a Function of Water Level and Wave Height: Theory and Experiment
  2010 (Engelska)Ingår i: IEEE Journal of Oceanic Engineering, ISSN 0364-9059, E-ISSN 1558-1691, Vol. 35, nr 3, s. 558-564Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  This paper investigates the sensitivity of a wave power system to variations in still water levels and significant wave heights. The system consists of a floating point absorber connected to a linear generator on the seabed. Changing still water levels are expected to affect the power absorption, since they will displace the equilibrium position for the generator translator. Similarly, changing significant wave heights will affect the rate at which the translator leaves the stator. Both these effects will in some cases result in a smaller active area of the stator. A theoretical expression to describe this effect is derived, and compared to measured experimental values for the wave energy converter at the Lysekil research site. During the time of measurements, the still water levels at the site were in the range of [-0.70 m, +0.46 m], and the significant wave heights in the range of [0 m, 2.7 m]. The experimental values exhibit characteristics similar to those of the theoretical expression, especially with changing significant wave heights.

  Nyckelord
  Energy capture, experimental results, linear generator, power absorption, wave power
  Nationell ämneskategori
  Teknik och teknologier
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-97852 (URN)10.1109/JOE.2010.2052692 (DOI)000283226500008 ()
  Tillgänglig från: 2012-01-09 Skapad: 2008-11-21 Senast uppdaterad: 2017-12-14Bibliografiskt granskad
  6. Experimental Results From an Offshore Wave Energy Converter
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Experimental Results From an Offshore Wave Energy Converter
  Visa övriga...
  2010 (Engelska)Ingår i: Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering-Transactions of The Asme, ISSN 0892-7219, E-ISSN 1528-896X, Vol. 132, nr 4, s. 041103-Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  An offshore wave energy converter (WEC) was successfully launched at the Swedish west coast in the middle of March 2006. The WEC is based on a permanent magnet linear generator located on the sea floor driven by a point absorber. A measuring station has been installed on a nearby island where all measurements and experiments on the WEC have been carried out. The output voltage from the generator fluctuates both in amplitude and frequency and must therefore be converted to enable grid connection. In order to study the voltage conversion, the measuring station was fitted with a six pulse diode rectifier and a capacitive filter during the autumn of 2006. The object of this paper is to present a detailed description of the Lysekil research site. Special attention will be given to the power absorption by the generator when it is connected to a nonlinear load.

  Nyckelord
  ocean wave power, linear generators, conversion systems, experimental results
  Nationell ämneskategori
  Teknik och teknologier
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-133599 (URN)10.1115/1.4001443 (DOI)000283325300003 ()
  Tillgänglig från: 2010-11-15 Skapad: 2010-11-11 Senast uppdaterad: 2017-12-12Bibliografiskt granskad
  7. Wave Buoy and Translator Motions - On-Site Measurements and Simulations
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Wave Buoy and Translator Motions - On-Site Measurements and Simulations
  Visa övriga...
  2011 (Engelska)Ingår i: IEEE Journal of Oceanic Engineering, ISSN 0364-9059, E-ISSN 1558-1691, Vol. 36, nr 3, s. 377-385Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  For a complete understanding of a wave energy conversion device, it is important to know how the proposed device moves in the water, how this motion can be measured, and to what extent the motion can be predicted or simulated. The magnitude and character of the motion has impacts on engineering issues and optimization of control parameters, as well as the theoretical understanding of the system. This paper presents real sea measurements of buoy motion and translator motion fora wave energy system using a linear generator. Buoy motion has been measured using two different systems: a land-based optical system and a buoy-based accelerometer system. The data have been compared to simulations from a Simulink model for the entire system. The two real sea measurements of buoy motion have been found to correlate well in the vertical direction, where the measured range of motion and the standard deviation of the position distributions differed with 3 and 4 cm, respectively. The difference in the horizontal direction ismore substantial. The main reason for this is that the buoy rotation about its axis of symmetry was not measured. However, used together the two systems give a good understanding of buoy motion. In a first comparison, the simulations show good agreement with the measured motion for both translator and buoy.

  Nyckelord
  Accelerometers, energy conversion, experimental results, image motion analysis, oceanic engineering, marine technology, wave power
  Nationell ämneskategori
  Energiteknik
  Forskningsämne
  Teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-160072 (URN)10.1109/JOE.2011.2136970 (DOI)
  Tillgänglig från: 2012-01-09 Skapad: 2011-10-14 Senast uppdaterad: 2017-12-08Bibliografiskt granskad
  8. Lysekil Research Site, Sweden: A status update
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Lysekil Research Site, Sweden: A status update
  Visa övriga...
  2011 (Engelska)Ingår i: 9th European Wave and Tidal Energy Conference, Southampton, UK, 2011, 2011Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
  Nationell ämneskategori
  Elektroteknik och elektronik
  Forskningsämne
  Teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-160039 (URN)
  Konferens
  9th European Wave and Tidal Energy Conference, Southampton, UK, 5-9 September 2011
  Tillgänglig från: 2011-10-13 Skapad: 2011-10-13 Senast uppdaterad: 2017-01-25
  9. Offshore wave power measurements: a review
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Offshore wave power measurements: a review
  2011 (Engelska)Ingår i: Renewable & sustainable energy reviews, ISSN 1364-0321, E-ISSN 1879-0690, Vol. 15, nr 9, s. 4274-4285Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  The first wave power patent was filed in 1799. Since then, hundreds of ideas for extraction of energy from ocean waves have surfaced. In the process of developing a concept, it is important to learn from previous successes and failures, and this is not least important when moving into the ocean. In this paper, a review has been made with the purpose of finding wave power projects that have made ocean trials, and that also have reported what has been measured during the trials, and how it has been measured.

  In relation to how many projects have done work on wave power, surprisingly few have reported on such measurements. There can be many reasons for this, but one is likely the great difficulties in working with experiments in an ocean environment. Many of the projects have reported on sensor failures, unforeseen events, and other general problems in making measurements at sea.

  The most common site measurement found in this review was wave height. Such measurements was almost universal, although the technologies used differed somewhat. The most common device measurements were electric voltages and/or currents and system pressures (air and water). Device motion and mooring forces were also commonly measured. The motion measurements differed the most between the projects, and many varying methods were used, such as accelerometers, wire sensors, GPS systems, optical systems and echo sounders.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Elsevier, 2011
  Nyckelord
  Wave power, Measurement system, Offshore
  Nationell ämneskategori
  Energiteknik
  Forskningsämne
  Teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-160081 (URN)10.1016/j.rser.2011.07.123 (DOI)000298764400006 ()
  Tillgänglig från: 2012-01-09 Skapad: 2011-10-14 Senast uppdaterad: 2017-12-08Bibliografiskt granskad
  10. Spectral Parameters and Wave Energy Converter Performance
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Spectral Parameters and Wave Energy Converter Performance
  (Engelska)Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Wave energy converter performance is typically specified for given values of significant wave height Hm0 and energy period T-10, in a matrix. For such a representation to be valid, it must be assumed that two parameters determine the performance of the wave energy converter satisfactorily. However, studying performance data for the wave energy converter L1 at the Lysekil research site, it can be seen that for measurements with similar values of Hm0 and T-10, there are values of relative absorption that range from 5 % to 25 %. It therefore seems probable that the properties of the sea state that are not captured using Hm0 and T-10 have an effect on how a WEC performs. It has been proposed in the literature that the width of the wave spectrum is one such property. In this paper, six parameters that describe spectral width have been tested against performance data to look for correlations. In addition to this, the performance data was tested against peak period and standard deviation of peak frequency, as found through wavelet analysis. Out of the parameters tested, κ and ε1 displayed the strongest correlation with relative absorption. Even this correlation was not very strong however, and did only exhibit an r2-value of 0.39 in a linear fit for L1 connected to a 4.9 Ω load. It was also found that the lowest absorption values were connected to the lowest and highest values for peak period.

  Nationell ämneskategori
  Energiteknik
  Forskningsämne
  Teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-160084 (URN)
  Tillgänglig från: 2011-10-14 Skapad: 2011-10-14 Senast uppdaterad: 2012-01-04
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Lundin, Staffan
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Forslund, Johan
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Goude, Anders
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Grabbe, Mårten
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Yuen, Katarina
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Leijon, Mats
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Experimental demonstration of performance of a vertical axis marine current turbine in a river2016Ingår i: Journal of Renewable and Sustainable Energy, E-ISSN 1941-7012, Vol. 8, nr 6, artikel-id 064501Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  An experimental station for marine current power has been installed in a river. The station comprises a vertical axis turbine with a direct-driven permanent magnet synchronous generator. In measurements of steady-state operation in varying flow conditions, performance comparable to that of turbines designed for significantly higher flow speeds is achieved, demonstrating the viability of electricity generation in low speed (below 1.5 m/s) marine currents.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Morén, Ida
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära.
  Andersson, Elin
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära.
  Comparing water capacity and water usage in the Gorom-Lampsar river system, Senegal2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Ning, Dezhi
  et al.
  State Key Laboratory of Coastal and Offshore Engineering, Dalian University of Technology, Dalian, 116024, China.
  Zhao, Xuanlie
  State Key Laboratory of Coastal and Offshore Engineering, Dalian University of Technology, Dalian, 116024, China.
  Göteman, Malin
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Kang, Haigui
  State Key Laboratory of Coastal and Offshore Engineering, Dalian University of Technology, Dalian, 116024, China.
  Hydrodynamic performance of a pile-restrained WEC-type floating breakwater: An experimental study2016Ingår i: Renewable energy, ISSN 0960-1481, E-ISSN 1879-0682, Vol. 95, s. 531-541Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this paper, a system which integrates an oscillating buoy type wave energy converter with a vertical pile-restrained floating breakwater is introduced. A preliminary experimental study on the hydrodynamic performance of the system is carried out in a wave flume under the action of regular waves. A current controller-magnetic powder brake system is used to simulate the power generation system. The design is verified against published results. The power-take off damping characteristics are investigated, and the current controller-magnetic powder brake system can simulate the (approximate) Coulomb damping force very well. The effects of various parameters, including wave period and wave height, dimensions of the system and excitation current, on the hydrodynamic performance are investigated. Results indicate that the power take-off damping force, draft and relative width between the floating breakwater and the wavelength have a significant influence on the hydrodynamic performance of the system. A range can be observed for which the capture width ratio of the system can achieve approximately 24% while transmission coefficient was kept lower than 0.50 with the proper adjustment of power take-off damping force, and the floating breakwater performs in an effective manner. The new concept provides a promising way to utilize wave energy cost-effectively.

 • 41.
  Parwal, Arvind
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Remouit, Flore
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Hong, Yue
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Francisco, Francisco
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Castelucci, Valeria
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Hai, Ling
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Ulvgård, Liselotte
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Li, Wei
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Lejerskog, Erik
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Baudoin, Antoine
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Nasir, M
  Chatzigiannakou, Maria Angiliki
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Haikonen, Kalle
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Ekström, Rickard
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Boström, C.
  Göteman, Malin
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Waters, Rafael
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Svensson, Olle
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Sundberg, Jan
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Rahm, Magnus
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Strömstedt, Erland
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Engström, Jens
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Savin, Andrej
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Leijon, Mats
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Wave Energy Research at Uppsala University and The Lysekil Research Site, Sweden: A Status Update2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper provides a summarized status update ofthe Lysekil wave power project. The Lysekil project is coordinatedby the Div. of Electricity, Uppsala University since 2002, with theobjective to develop full-scale wave power converters (WEC). Theconcept is based on a linear synchronous generator (anchored tothe seabed) driven by a heaving point absorber. This WEC has nogearbox or other mechanical or hydraulic conversion systems,resulting in a simpler and robust power plant. Since 2006, 12 suchWECs have been build and tested at the research site located atthe west coast of Sweden. The last update includes a new andextended project permit, deployment of a new marine substation,tests of several concepts of heaving buoys, grid connection,improved measuring station, improved modelling of wave powerfarms, implementation of remote operated vehicles forunderwater cable connection, and comprehensive environmentalmonitoring studies.

 • 42.
  Remouit, Flore
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Automation of underwater operations on wave energy converters using remotely operated vehicles2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In the last fifteen years, the Division of Electricity at Uppsala University has been developing a wave energy converter (WEC) concept. The concept is based on a point-absorbing buoy with a directly driven linear generator placed on the seabed. Several units are connected to a marine substation, whose role is to collect and smooth the power absorbed from the waves and then bring it to the shore through one single cable.

  A big challenge in the project is to reduce the costs related to the deployment and maintenance of the WECs and substation. Currently, those operations are performed by divers, which is costly and entail considerable risks. A possibility is to replace divers with automated solutions using small robots called remotely operated vehicles (ROVs). This PhD thesis proposes and analyses a method for deployment and maintenance of underwater devices with no use of diving operations.

  Existing ROVs need additional modules and equipment in order to carry out operations with the required force and precision. Typical missions are inspection, shackles or slings removal, valve closing, and cable connection. The latter demands especially high precision in the positioning: 5 mm in distance and 5◦ in heading angle. In addition, this operation involves forces up to 200 N. This combination power-precision is not reached by existing ROVs. This PhD thesis presents a positioning system for underwater robot to enable autonomous positioning of the vehicle before cable connection.

  The positioning system is composed of two green lasers and a monocular camera, and is based on image processing. Experimental results from laboratory testing show that the mean absolute error in distance measurement is as low as 6 mm at 0.7 m from the target, whereas the heading is minimized to 2◦. The computational time for the image processing is 13.6 ms per image, meaning the possibility of a 30 Hz measurement system. Used together with a closed-loop path-following unit, this positioning system can support autonomous docking. This PhD thesis presents the model of an autopilot and results from docking simulations, showing the performance of the positioning system used in closed-loop.

  Delarbeten
  1. Wave Energy Research at Uppsala University and The Lysekil Research Site, Sweden: A Status Update
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Wave Energy Research at Uppsala University and The Lysekil Research Site, Sweden: A Status Update
  Visa övriga...
  2015 (Engelska)Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper provides a summarized status update ofthe Lysekil wave power project. The Lysekil project is coordinatedby the Div. of Electricity, Uppsala University since 2002, with theobjective to develop full-scale wave power converters (WEC). Theconcept is based on a linear synchronous generator (anchored tothe seabed) driven by a heaving point absorber. This WEC has nogearbox or other mechanical or hydraulic conversion systems,resulting in a simpler and robust power plant. Since 2006, 12 suchWECs have been build and tested at the research site located atthe west coast of Sweden. The last update includes a new andextended project permit, deployment of a new marine substation,tests of several concepts of heaving buoys, grid connection,improved measuring station, improved modelling of wave powerfarms, implementation of remote operated vehicles forunderwater cable connection, and comprehensive environmentalmonitoring studies.

  Nyckelord
  Wave energy, point absorber, experiments, arrays, generators, ROVs
  Nationell ämneskategori
  Elektroteknik och elektronik Havs- och vattendragsteknik
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-265218 (URN)
  Konferens
  Proceedings of the 11th European Wave and Tidal Energy Conference. Nantes, France, September 2015
  Tillgänglig från: 2015-10-26 Skapad: 2015-10-26 Senast uppdaterad: 2019-08-19Bibliografiskt granskad
  2. Variability Assessment and Forecasting of Renewables: A Review for Solar, Wind, Wave and Tidal Resources
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Variability Assessment and Forecasting of Renewables: A Review for Solar, Wind, Wave and Tidal Resources
  Visa övriga...
  2015 (Engelska)Ingår i: Renewable & sustainable energy reviews, ISSN 1364-0321, E-ISSN 1879-0690, Vol. 44, s. 356-375Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Nationell ämneskategori
  Energiteknik Teknik och teknologier
  Forskningsämne
  Teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära; Teknisk fysik med inriktning mot fasta tillståndets fysik
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-225870 (URN)10.1016/j.rser.2014.12.019 (DOI)000351324300025 ()
  Tillgänglig från: 2014-06-09 Skapad: 2014-06-09 Senast uppdaterad: 2018-08-01
  3. Automation of subsea connections for clusters of wave energy converters
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Automation of subsea connections for clusters of wave energy converters
  Visa övriga...
  2015 (Engelska)Ingår i: The Proceedings of the Twenty-fifth (2015) International Ocean and Polar Engineering Conference, 2015Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  To make wave power a viable energy source, large clusters of wave energy converters should be deployed. For most of the farms the output power of the WECs should be aggregated in a marine substation and then transmitted to the grid. The need for cost effective underwater cable connection operations is one of the main issues in offshore operations. Underwater connections can be conducted with wet- or dry-mateable connectors, performed by divers or ROVs. Although there are existing solutions used by the oil and gas industry that could be employed, the capital expenditure needed is not compatible with the offshore renewable energy industry.

   

  The objective of this research is to decrease costs and minimize working hazards associated with sub-sea work when performing these underwater electrical connections. This article presents a solution using small ROV’s instead of divers to execute the task. The main idea is to perform the connection underwater, but using dry-mateable connectors. A solution to make this possible is to install air pockets at the substation enclosing the connectors. These boxes are meant to be filled with air and hence create a dry environment in which to perform the connections. This is achieved with help of two tools. First a docking system allows the operator to fix the ROV at the substation before doing the connection. Then a gripper tool added to the ROV grasps the cable and connects it to the substation in the air pocket. The procedure and design of this low-cost solution are described, and the different prototypes that have been tested for offshore operation are also shown.

  Nyckelord
  Wave energy, ROV, subsea connection, gripper, substation
  Nationell ämneskategori
  Teknik och teknologier
  Forskningsämne
  Teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-259835 (URN)978-1-880653-89-0 (ISBN)
  Konferens
  The Twenty-fifth International Ocean and Polar Engineering Conference, June 21-26, Kona, Hawaii, USA
  Projekt
  Lysekil project
  Tillgänglig från: 2015-08-12 Skapad: 2015-08-12 Senast uppdaterad: 2018-08-01Bibliografiskt granskad
  4. Review of Electrical Connectors for Underwater Applications
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Review of Electrical Connectors for Underwater Applications
  2018 (Engelska)Ingår i: IEEE Journal of Oceanic Engineering, ISSN 0364-9059, E-ISSN 1558-1691, Vol. 43, nr 4, s. 1037-1047Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  The history of underwater electrical connectors is relativelynew: In 1858, the first transatlantic communication cable was created. Sincethen, the need for subsea electrical connectors has been growing very fastin the offshore industry. Today numerous companies offer a large choiceof underwater connectors and assemblies, and it can be intricate to distinguish the different technologies employed for each of them. However theuse, deployment, maintenance, and lifetime of any subsea equipment, froma simple sonar to a wave energy converter, relies on its connectors. Hencethe design of an underwater electrical connector is to be carefully lookedat, and especially for tailor-made applications that have more specific requirements. To produce a good connector, it is necessary to account for thermal, electrical, and mechanical properties, as well as to determine thebest materials that should be used for the application. Finally, connector issues go hand in hand with the deployment and operation of any electrical equipment, and it is of interest to review the different techniques for cable connection, as well as the challenges related to cable layout. Those challenges can be of different nature, but they should all be taken into account for any subsea connection.

  Nyckelord
  Cable, connector, electrical, review, subsea, underwater
  Nationell ämneskategori
  Teknik och teknologier Elektroteknik och elektronik Signalbehandling
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-334294 (URN)10.1109/JOE.2017.2745598 (DOI)000448542200017 ()
  Forskningsfinansiär
  EU, FP7, Sjunde ramprogrammet, 607656
  Tillgänglig från: 2017-11-22 Skapad: 2017-11-22 Senast uppdaterad: 2019-01-24Bibliografiskt granskad
  5. Deployment and Maintenance of Wave Energy Converters at the Lysekil Research Site: A Comparative Study on the Use of Divers and Remotely-Operated Vehicles
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Deployment and Maintenance of Wave Energy Converters at the Lysekil Research Site: A Comparative Study on the Use of Divers and Remotely-Operated Vehicles
  Visa övriga...
  2018 (Engelska)Ingår i: Journal of Marine Science and Engineering, E-ISSN 2077-1312, Vol. 6, nr 2, artikel-id 39Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  Ocean renewable technologies have been rapidly developing over the past years. However, current high installation, operation, maintenance, and decommissioning costs are hindering these offshore technologies to reach a commercialization stage. In this paper we focus on the use of divers and remotely-operated vehicles during the installation and monitoring phase of wave energy converters. Methods and results are based on the wave energy converter system developed by Uppsala University, and our experience in offshore deployments obtained during the past eleven years. The complexity of underwater operations, carried out by either divers or remotely-operated vehicles, is emphasized. Three methods for the deployment of wave energy converters are economically and technically analyzed and compared: one using divers alone, a fully-automated approach using remotely-operated vehicles, and an intermediate approach, involving both divers and underwater vehicles. The monitoring of wave energy converters by robots is also studied, both in terms of costs and technical challenges. The results show that choosing an autonomous deployment method is more advantageous than a diver-assisted method in terms of operational time, but that numerous factors prevent the wide application of robotized operations. Technical solutions are presented to enable the use of remotely-operated vehicles instead of divers in ocean renewable technology operations. Economically, it is more efficient to use divers than autonomous vehicles for the deployment of six or fewer wave energy converters. From seven devices, remotely-operated vehicles become advantageous.

  Nationell ämneskategori
  Marin teknik
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-348816 (URN)10.3390/jmse6020039 (DOI)000436558500011 ()
  Forskningsfinansiär
  StandUpEU, FP7, Sjunde ramprogrammet, 607656Energimyndigheten
  Tillgänglig från: 2018-04-17 Skapad: 2018-04-17 Senast uppdaterad: 2022-02-02Bibliografiskt granskad
  6. Optical System for Underwater Positioning of Observation Class Remotely Operated Vehicle
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Optical System for Underwater Positioning of Observation Class Remotely Operated Vehicle
  2016 (Engelska)Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  To make wave power a viable energy source, large clusters of wave energy converters (WECs) will be deployed into large farms. For most of these farms, the output power of the WECs will be aggregated in a marine substation and then transmitted to the grid. The need for cost effective underwater connection operations is one of the main challenges with this kind of offshore installation. Our research is related to underwater connection with help of Observation Class Remotely Operated Vehicles (OC ROVs). The main idea is to use a docking system in order for the small and light ROV to perform the connection, using the reaction force from its docking point instead of the motors propulsion, the latter being too little. This docking operation has to be very accurate and needs both an autopilot and a good positioning tool. In this paper we present an optical positioning system made of green lasers that together with the ROV’s camera measure the distances to the docking point. This is obtained by tracking the laser beams on the images captured from the camera and using triangulation of the points extracted. The tool has been implemented into an OCROV and tested in a tank.

  Nyckelord
  ROV, positioning, underwater connections, wave energy converters
  Nationell ämneskategori
  Annan elektroteknik och elektronik
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-302641 (URN)
  Externt samarbete:
  Konferens
  3rd Asian Wave and Tidal Energy Conference, AWTEC, Singapore
  Tillgänglig från: 2016-09-07 Skapad: 2016-09-07 Senast uppdaterad: 2018-08-01Bibliografiskt granskad
  7. Laser-based relative positioning system for underwater remotely operated vehicle
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Laser-based relative positioning system for underwater remotely operated vehicle
  (Engelska)Ingår i: IEEE Journal of Oceanic Engineering, ISSN 0364-9059, E-ISSN 1558-1691Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Submitted
  Abstract [en]

  This paper addresses the development, testing and verification of a relative positioning system for underwater vehicles. The position and orientation of the vehicle relative to a plane based target is estimated through a laser-based optical system. The sensor package consists of two green line-lasers and a camera. The image processing algorithm is built on the probabilistic Hough transform and a light but robust filtering method. This decreases the computational time to 13.6 ms per image. Experimental results from laboratory testing show that the mean absolute error in distance measurement is as low as 6 mm at 0.7 m from the target, whereas in heading is 2°.

  Nyckelord
  Optical positioning, Green lasers, Image processing, Relative positioning, Remotely operated vehicle
  Nationell ämneskategori
  Robotteknik och automation
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-356535 (URN)
  Tillgänglig från: 2018-07-31 Skapad: 2018-07-31 Senast uppdaterad: 2018-08-07
  8. Autonomous docking based on optical positioning system for remotely operated vehicle
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Autonomous docking based on optical positioning system for remotely operated vehicle
  (Engelska)Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Underwater docking is of high interest as it could be used to chargeunderwater robots while on a mission, thus extending their range of ac-tion, or to upload data without retrieving the vehicle, thus increasing itsmemory capacity. In this paper, the purpose of the docking system is toperform cable connections using remotely operated vehicles. The modelof an autopilot for autonomous docking is presented and the performancesof its components are analysed. This autopilot is based on measurementsfrom an optical positioning system which localizes the vehicle based onfeature detection from image processing. It shows that this positioning system could be integrated to the modelled autopilot and used in closed-loop for autonomous docking.

  Nyckelord
  Optical positioning; closed-loop; Image processing; Remotely operated vehicle; Autonomous docking.
  Nationell ämneskategori
  Elektroteknik och elektronik
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-356562 (URN)
  Tillgänglig från: 2018-08-01 Skapad: 2018-08-01 Senast uppdaterad: 2018-08-01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 43.
  Shahroozi, Zahra
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för elektroteknik.
  Prediction horizon requirement  in control and extreme load analyses for survivability: Advancements to improve the performance of wave energy technologies2021Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The main objective of wave energy converters (WECs) is to ensure reliable electricity production at a competitive cost. Two challenges to achieving this are ensuring an efficient energy conversion and offshore survivability.        

  This thesis work is structured in three different sections: Control and maximum power optimization, forces and dynamics analysis in extreme wave conditions, and statistical modeling of extreme loads in reliability analysis.       

  The need for prediction and future knowledge of waves and wave forces is essential due to the non-causality of the optimal velocity relation for wave energy converters. Using generic concepts and modes of motion, the sensitivity of the prediction horizon to various parameters encountered in a real system is elaborated. The results show that through a realistic assumption of the dissipative losses, only a few seconds to about half a wave cycle is sufficient to predict the required future knowledge for the aim of maximizing the power absorption.         

  The results of a 1:30 scaled wave tank experiment are used to assess the line force and dynamic behaviour of a WEC during extreme wave events. Within the comparison of different wave type representations, i.e. irregular, regular and focused waves, of the same sea state, the results show that not all the wave types deliver the same maximum line forces. As a strategy of mitigating the line forces during extreme wave events, changing the power take-off (PTO) damping may be employed. With consideration of the whole PTO range, the results indicate an optimum damping value for each sea state in which the smallest maximum line force is obtained. Although wave breaking slamming and end-stop spring compression lead to high peak line forces, it is possible that they level out due to the overtopping effect. Waves with a long wavelength result in large surge motion and consequently higher and more damaging forces.        

  On the investigation of reliability assessment of the wave energy converter systems, computing the return period of the extreme forces is crucial. Using force measurement force data gathered at the west coast of Sweden, the extreme forces are statistically modelled with the peak-over-threshold method. Then, the return level of the extreme forces over 20 years for the calm season of the year is computed.

  Delarbeten
  1. Considerations on prediction horizon and dissipative losses for wave energy converters
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Considerations on prediction horizon and dissipative losses for wave energy converters
  2021 (Engelska)Ingår i: IET Renewable Power Generation, ISSN 1752-1416, E-ISSN 1752-1424, IET Renewable Power Generation, Vol. 15, nr 14, s. 3434-3458Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  The non-causal optimal control law for wave energy converters leads to a requirement of predicting waves and wave forces over a future horizon.  Using examples of generic body shapes and oscillation modes, we show through computations of the velocity reference trajectory how the length of prediction horizon required to reach the maximum power output depends on the level of dissipative losses in the conversion chain. The sensitivity to noise is discussed, and so is the use of filtering to improve performance when the available prediction horizon is short or predictions are inaccurate. Considerations are also made for amplitude constraints and other effects encountered in a real system.  With realistic assumptions for the level of dissipative losses, results indicate that the prediction horizon needed to approach the maximum achievable power output for real systems ranges from only a few seconds up to about half a wave period, which is shorter than has generally been assumed earlier.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Institution of Engineering and TechnologyInstitution of Engineering and Technology (IET), 2021
  Nyckelord
  Wave energy converter, prediction horizon, dissipative losses, optimal velocity, useful power
  Nationell ämneskategori
  Energisystem Marin teknik Reglerteknik Havs- och vattendragsteknik
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-457294 (URN)10.1049/rpg2.12290 (DOI)000703141600001 ()
  Forskningsfinansiär
  Forskningsrådet Formas, 2020-03634Energimyndigheten
  Tillgänglig från: 2021-10-27 Skapad: 2021-10-27 Senast uppdaterad: 2024-03-12Bibliografiskt granskad
  2. Experimental investigation of a point-absorbing wave energy converter response in different wave types of extreme sea states
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Experimental investigation of a point-absorbing wave energy converter response in different wave types of extreme sea states
  (Engelska)Ingår i: Artikel i tidskrift, Editorial material (Övrigt vetenskapligt) Submitted
  Nationell ämneskategori
  Energisystem Marin teknik Havs- och vattendragsteknik Energiteknik
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-457326 (URN)
  Tillgänglig från: 2021-10-27 Skapad: 2021-10-27 Senast uppdaterad: 2021-10-27
  3. Experimental results of force measurements from a scaled point absorbing wave energy converter subjected to extreme waves
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Experimental results of force measurements from a scaled point absorbing wave energy converter subjected to extreme waves
  2021 (Engelska)Ingår i: Proceedings of the Fourteenth European Wave and Tidal Energy Conference, European Wave and Tidal Energy Conference (EWTEC) , 2021Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  To achieve a high reliability and durability for wave energy technologies, the effect of extreme wave conditions on the system must be understood. Wave tank experiments are an essential tool to evaluate this, and provide also a foundation for validation of numerical and analytical methods. However, it is not straight-forward how to design such small scale experiments so that they realistically represent wave energy converters in the ocean. In this paper, wave tank experiments of a 1:30 scaled friction damping linear power take-off (PTO) and cylindrical buoy with ellipsoidal bottom are presented. The linear PTO includes a rod that moves vertically against a Teflon block which introduces friction damping. The damping can be adjusted by changing the spring length that provides the compressive force between the Teflon block and the rod. To study extreme forces and snap loads, two load cells measure the line force both directly beneath the buoy, and at the top of the PTO. The motion of the PTO and the buoy are measured with a wire draw line position sensor and Qualysis system, respectively, and a data acquisition system collects and synchronizes the data. The extreme wave conditions used in the experiments are sea states with 50 years return period at the Dowsing site, North Sea. The waves are modelled as regular, irregular and focused waves. Here, the experimental setup and dry testing experiments are presented, and results of the wave tank test experiment for extreme forces are evaluated and further compared with WEC-SIM, to evaluate the agreement of the numerical and experimental model.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  European Wave and Tidal Energy Conference (EWTEC), 2021
  Serie
  Proceedings of the European Wave and Tidal Energy Conference, ISSN 2706-6932, E-ISSN 2706-6940
  Nationell ämneskategori
  Marin teknik Havs- och vattendragsteknik
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-457301 (URN)
  Konferens
  Fourteenth European Wave and Tidal Energy Conference (EWTEC), 5-9 September, 2021, Plymouth, UK
  Tillgänglig från: 2021-10-27 Skapad: 2021-10-27 Senast uppdaterad: 2024-03-12
  4. Design and evaluation of linear and rotational generator scale models for wave tank testing
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Design and evaluation of linear and rotational generator scale models for wave tank testing
  2019 (Engelska)Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  CRC Press, 2019
  Nationell ämneskategori
  Energisystem Havs- och vattendragsteknik Marin teknik Annan elektroteknik och elektronik
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-457307 (URN)9780429505324 (ISBN)9781138585355 (ISBN)
  Konferens
  3rd international conference on renewable energies offshore (renew 2018), 8–10 october 2018, Lisbon, Portugal
  Tillgänglig från: 2021-10-27 Skapad: 2021-10-27 Senast uppdaterad: 2024-03-12Bibliografiskt granskad
  5. Wave Energy Converter Power Take-Off System Scaling and Physical Modelling
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Wave Energy Converter Power Take-Off System Scaling and Physical Modelling
  Visa övriga...
  2020 (Engelska)Ingår i: Journal of Marine Science and Engineering, E-ISSN 2077-1312, Vol. 8, nr 9, artikel-id 632Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  Absorbing wave power from oceans for producing a usable form of energy represents an attractive challenge, which for the most part concerns the development and integration, in a wave energy device, of a reliable, efficient and cost-effective power take-off mechanism. During the various stages of progress, for assessing a wave energy device, it is convenient to carry out experimental testing that, opportunely, takes into account the realistic behaviour of the power take-off mechanism at a small scale. To successfully replicate and assess the power take-off, good practices need to be implemented aiming to correctly scale and evaluate the power take-off mechanism and its behaviour. The present paper aims to explore and propose solutions that can be applied for reproducing and assessing the power take-off element during experimental studies, namely experimental set-ups enhancements, calibration practices, and error estimation methods. A series of recommendations on how to practically organize and carry out experiments were identified and three case studies are briefly covered. It was found that, despite specific options that can be strictly technology-dependent, various recommendations could be universally applicable.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  MDPI, 2020
  Nyckelord
  power take-off damping, wave power device, experimental testing, PTO simulator, uncertainty analysis, wave energy testing, experimental set-up, calibration
  Nationell ämneskategori
  Annan elektroteknik och elektronik
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-425480 (URN)10.3390/jmse8090632 (DOI)000582055100001 ()
  Forskningsfinansiär
  EU, Horisont 2020, POCI-01-0145-FEDER-016882EU, Horisont 2020, PTDC/MAR-TEC/6984/2014StandUp, 47264-1
  Tillgänglig från: 2020-11-19 Skapad: 2020-11-19 Senast uppdaterad: 2024-03-12Bibliografiskt granskad
  6. Offshore measurements of hydrodynamic forces on a 1:5 scale buoy
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Offshore measurements of hydrodynamic forces on a 1:5 scale buoy
  Visa övriga...
  (Engelska)Ingår i: Artikel i tidskrift, Editorial material (Övrigt vetenskapligt) Submitted
  Nationell ämneskategori
  Energisystem Marin teknik Havs- och vattendragsteknik Energiteknik
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-457327 (URN)
  Tillgänglig från: 2021-10-27 Skapad: 2021-10-27 Senast uppdaterad: 2021-10-27
  Ladda ner fulltext (pdf)
  UULic_Z-Shahroozi-2021
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 44.
  Shahroozi, Zahra
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära. Uppsala University.
  Survivability control using data-driven approaches and reliability analysis for wave energy converters2024Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Wave energy, with five times the energy density of wind and ten times the power density of solar, offers a compelling carbon-free electricity solution. Despite its advantages, ongoing debates surround the reliability and economic feasibility of wave energy converters (WECs). To address these challenges, this doctoral thesis is divided into four integral parts, focusing on optimizing the prediction horizon for power maximization, analyzing extreme waves' impact on system dynamics, ensuring reliability, and enhancing survivability in WECs.

  Part I emphasizes the critical importance of the prediction horizon for maximal power absorption in wave energy conversion. Using generic body shapes and modes, it explores the effect of dissipative losses, noise, filtering, amplitude constraints, and real-world wave parameters on the prediction horizon. Findings suggest achieving optimal power output may be possible with a relatively short prediction horizon, challenging traditional assumptions.

  Part II shifts focus to WEC system dynamics, analyzing extreme load scenarios. Based on a 1:30 scaled wave tank experiment, it establishes a robust experimental foundation, extending into numerical assessment of the WEC. Results underscore the importance of damping to alleviate peak forces. Investigating various wave representations highlights conservative characteristics of irregular waves, crucial for WEC design in extreme sea conditions.

  Part III explores the computational intricacies of environmental design load cases and fatigue analyses for critical mechanical components of the WEC. The analysis is conducted for hourly sea state damage and equivalent two-million-cycle loads. Finally, a comparison of safety factors between the ultimate limit state and fatigue limit state unfolds, illustrating the predominant influence of the ultimate limit state on point-absorber WEC design.

  Part IV, centers on elevating survivability strategies for WECs in extreme wave conditions. Three distinct controller system approaches leverage neural networks to predict and minimize the line force. Distinct variations emerge in each approach, spanning from rapid detection of optimal damping to integrating advanced neural network architectures into the control system with feedback. The incorporation of a controller system, refined through experimental data, showcases decreases in the line force, providing a practical mechanism for real-time force alleviation.

  This thesis aims to contribute uniquely to the goal of advancing wave energy conversion technology through extensive exploration.

  Delarbeten
  1. Considerations on prediction horizon and dissipative losses for wave energy converters
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Considerations on prediction horizon and dissipative losses for wave energy converters
  2021 (Engelska)Ingår i: IET Renewable Power Generation, ISSN 1752-1416, E-ISSN 1752-1424, IET Renewable Power Generation, Vol. 15, nr 14, s. 3434-3458Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  The non-causal optimal control law for wave energy converters leads to a requirement of predicting waves and wave forces over a future horizon.  Using examples of generic body shapes and oscillation modes, we show through computations of the velocity reference trajectory how the length of prediction horizon required to reach the maximum power output depends on the level of dissipative losses in the conversion chain. The sensitivity to noise is discussed, and so is the use of filtering to improve performance when the available prediction horizon is short or predictions are inaccurate. Considerations are also made for amplitude constraints and other effects encountered in a real system.  With realistic assumptions for the level of dissipative losses, results indicate that the prediction horizon needed to approach the maximum achievable power output for real systems ranges from only a few seconds up to about half a wave period, which is shorter than has generally been assumed earlier.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Institution of Engineering and TechnologyInstitution of Engineering and Technology (IET), 2021
  Nyckelord
  Wave energy converter, prediction horizon, dissipative losses, optimal velocity, useful power
  Nationell ämneskategori
  Energisystem Marin teknik Reglerteknik Havs- och vattendragsteknik
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-457294 (URN)10.1049/rpg2.12290 (DOI)000703141600001 ()
  Forskningsfinansiär
  Forskningsrådet Formas, 2020-03634Energimyndigheten
  Tillgänglig från: 2021-10-27 Skapad: 2021-10-27 Senast uppdaterad: 2024-03-12Bibliografiskt granskad
  2. Design and evaluation of linear and rotational generator scale models for wave tank testing
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Design and evaluation of linear and rotational generator scale models for wave tank testing
  2019 (Engelska)Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  CRC Press, 2019
  Nationell ämneskategori
  Energisystem Havs- och vattendragsteknik Marin teknik Annan elektroteknik och elektronik
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-457307 (URN)9780429505324 (ISBN)9781138585355 (ISBN)
  Konferens
  3rd international conference on renewable energies offshore (renew 2018), 8–10 october 2018, Lisbon, Portugal
  Tillgänglig från: 2021-10-27 Skapad: 2021-10-27 Senast uppdaterad: 2024-03-12Bibliografiskt granskad
  3. Wave Energy Converter Power Take-Off System Scaling and Physical Modelling
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Wave Energy Converter Power Take-Off System Scaling and Physical Modelling
  Visa övriga...
  2020 (Engelska)Ingår i: Journal of Marine Science and Engineering, E-ISSN 2077-1312, Vol. 8, nr 9, artikel-id 632Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  Absorbing wave power from oceans for producing a usable form of energy represents an attractive challenge, which for the most part concerns the development and integration, in a wave energy device, of a reliable, efficient and cost-effective power take-off mechanism. During the various stages of progress, for assessing a wave energy device, it is convenient to carry out experimental testing that, opportunely, takes into account the realistic behaviour of the power take-off mechanism at a small scale. To successfully replicate and assess the power take-off, good practices need to be implemented aiming to correctly scale and evaluate the power take-off mechanism and its behaviour. The present paper aims to explore and propose solutions that can be applied for reproducing and assessing the power take-off element during experimental studies, namely experimental set-ups enhancements, calibration practices, and error estimation methods. A series of recommendations on how to practically organize and carry out experiments were identified and three case studies are briefly covered. It was found that, despite specific options that can be strictly technology-dependent, various recommendations could be universally applicable.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  MDPI, 2020
  Nyckelord
  power take-off damping, wave power device, experimental testing, PTO simulator, uncertainty analysis, wave energy testing, experimental set-up, calibration
  Nationell ämneskategori
  Annan elektroteknik och elektronik
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-425480 (URN)10.3390/jmse8090632 (DOI)000582055100001 ()
  Forskningsfinansiär
  EU, Horisont 2020, POCI-01-0145-FEDER-016882EU, Horisont 2020, PTDC/MAR-TEC/6984/2014StandUp, 47264-1
  Tillgänglig från: 2020-11-19 Skapad: 2020-11-19 Senast uppdaterad: 2024-03-12Bibliografiskt granskad
  4. Experimental investigation of a point-absorber wave energy converter response in different wave-type representations of extreme sea states
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Experimental investigation of a point-absorber wave energy converter response in different wave-type representations of extreme sea states
  2022 (Engelska)Ingår i: Ocean Engineering, ISSN 0029-8018, E-ISSN 1873-5258, Vol. 248, artikel-id 110693Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  The experimental results of a 1:30 scaled wave tank experiment of a point-absorber in extreme sea states and intermediate water depth are studied. The effect of the PTO damping parameter and different non-linear phenomena in extreme wave conditions such as wave breaking and overtopping are investigated with the focus on the maximum line (mooring) force in the presence of an upper end-stop. In the comparison of different wave-type representations, i.e. irregular, regular, and focused waves, of the same sea state, not all the wave types necessarily yield to the same peak line force. Moreover, there exists an optimum damping value for each sea state in which the smallest peak force is achieved. Both end-stop spring compression and wave-breaking slamming result in peak line forces which may be compensated by overtopping water pressure. Large surge motion is obtained for waves with a long wavelength which can contribute to higher and more damaging line forces.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  ElsevierElsevier BV, 2022
  Nyckelord
  Extreme waves, Wave breaking, Slamming, Overtopping, Wave types, End-stop, PTO damping
  Nationell ämneskategori
  Energiteknik Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik Havs- och vattendragsteknik
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-468337 (URN)10.1016/j.oceaneng.2022.110693 (DOI)000778810700004 ()
  Forskningsfinansiär
  Energimyndigheten, 47264-1Vetenskapsrådet, 2020-03634StandUp
  Tillgänglig från: 2022-02-23 Skapad: 2022-02-23 Senast uppdaterad: 2024-03-12Bibliografiskt granskad
  5. Experimental results of force measurements from a scaled point absorbing wave energy converter subjected to extreme waves
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Experimental results of force measurements from a scaled point absorbing wave energy converter subjected to extreme waves
  2021 (Engelska)Ingår i: Proceedings of the Fourteenth European Wave and Tidal Energy Conference, European Wave and Tidal Energy Conference (EWTEC) , 2021Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  To achieve a high reliability and durability for wave energy technologies, the effect of extreme wave conditions on the system must be understood. Wave tank experiments are an essential tool to evaluate this, and provide also a foundation for validation of numerical and analytical methods. However, it is not straight-forward how to design such small scale experiments so that they realistically represent wave energy converters in the ocean. In this paper, wave tank experiments of a 1:30 scaled friction damping linear power take-off (PTO) and cylindrical buoy with ellipsoidal bottom are presented. The linear PTO includes a rod that moves vertically against a Teflon block which introduces friction damping. The damping can be adjusted by changing the spring length that provides the compressive force between the Teflon block and the rod. To study extreme forces and snap loads, two load cells measure the line force both directly beneath the buoy, and at the top of the PTO. The motion of the PTO and the buoy are measured with a wire draw line position sensor and Qualysis system, respectively, and a data acquisition system collects and synchronizes the data. The extreme wave conditions used in the experiments are sea states with 50 years return period at the Dowsing site, North Sea. The waves are modelled as regular, irregular and focused waves. Here, the experimental setup and dry testing experiments are presented, and results of the wave tank test experiment for extreme forces are evaluated and further compared with WEC-SIM, to evaluate the agreement of the numerical and experimental model.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  European Wave and Tidal Energy Conference (EWTEC), 2021
  Serie
  Proceedings of the European Wave and Tidal Energy Conference, ISSN 2706-6932, E-ISSN 2706-6940
  Nationell ämneskategori
  Marin teknik Havs- och vattendragsteknik
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-457301 (URN)
  Konferens
  Fourteenth European Wave and Tidal Energy Conference (EWTEC), 5-9 September, 2021, Plymouth, UK
  Tillgänglig från: 2021-10-27 Skapad: 2021-10-27 Senast uppdaterad: 2024-03-12
  6. Environmental design load for the line force of a point-absorber wave energy converter
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Environmental design load for the line force of a point-absorber wave energy converter
  2022 (Engelska)Ingår i: Applied Ocean Research, ISSN 0141-1187, E-ISSN 1879-1549, Vol. 128, artikel-id 103305Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  To ensure a reliable operation over the life time of wave energy converters (WECs), a number of load cases need to be considered according to international standards for marine structures to determine an optimal design. This paper outlines the procedure of obtaining an environmental design load for the line force of a 1:30 scaled point-absorber WEC using an environmental contour with a 50-year return period for the Dowsing site in the North Sea. To obtain the response of the WEC during extreme conditions, a numerical WEC-Sim model is developed and calibrated with experimental wave tank tests to augment the data required for such design load analysis. The design load for the line force is estimated based on the full long-term extreme response computed from the full sea state approach by considering 180, 360, and 720 sea state samples as well as the contour approach for the sea state that gives the most extreme response. Further, a probabilistic approach is used to quantify the probability of failure for a critical mechanical component of the system such as shackle. The result shows that the numerical WEC-Sim model is able to sufficiently replicate the real response of the system during extreme irregular waves. The Bayesian theory with Monte-Carlo algorithm is found to be an excellent tool for identifying the degree of belief in the statistical models used for the short-term extreme response analysis. Considering the ultimate limit state, the design load for the 1:30 scaled system is calculated as 670.95 N (i.e. 18.11 MN for a full-scale system) after applying the partial load safety factor of 1.35 on the full long-term extreme response of the system for the 9.1 years return period (i.e. 50 years in a full-scale model).

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Elsevier, 2022
  Nyckelord
  Design load, Wave tank experiment, WEC-Sim, Bayesian, Markov chain Monte-Carlo, Long-term extreme response, Short-term extreme response, Probabilistic failure
  Nationell ämneskategori
  Energiteknik Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik Marin teknik
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-484405 (URN)10.1016/j.apor.2022.103305 (DOI)000857872300005 ()
  Forskningsfinansiär
  Energimyndigheten, 47264-1Vetenskapsrådet, 2020-03634Forskningsrådet Formas, 2018-01784
  Tillgänglig från: 2022-09-12 Skapad: 2022-09-12 Senast uppdaterad: 2024-03-12Bibliografiskt granskad
  7. Fatigue analysis of a point-absorber wave energy converter based on augmented data from a WEC-Sim model calibrated with experimental data
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Fatigue analysis of a point-absorber wave energy converter based on augmented data from a WEC-Sim model calibrated with experimental data
  2022 (Engelska)Ingår i: Trends in Renewable Energies Offshore: Proceedings of the 5th International Conference on Renewable Energies Offshore, London: CRC Press, 2022Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  To avoid over-designing wave energy converters (WECs), their reliability and survivability aspects need to be accurately addressed. The most common failure modes are: instantaneous failure due to high instantaneous loads, and fatigue failure due to the accumulated damage in the structure during years of operation. Here, we present a fatigue analysis of a point-absorber WEC in sea states corresponding to a 50-year environmental contour from the Dowsing site, UK. The data for this analysis is generated by a WEC-Sim model that is calibrated with a 1:30 scaled WEC from a wave tank experiment. In this study, the partial damage in each 1-hour sea state sample is calculated using the rainflow counting and Palmgren-Miner rule. Then, considering the joint probability density function of the sea states, the equivalent two-million cycle load is 2.42 MN for the full-scale system considering the accumulated damage in 50 years of operation. In a comparison of the fatigue limit state (FLS) and ultimate limit state (ULS), it was found that the ULS is the governing limit state in the design of the WEC system here.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  London: CRC Press, 2022
  Nyckelord
  Fatigue, Experimental, Numerical, Reliability, FLS, ULS
  Nationell ämneskategori
  Marin teknik Havs- och vattendragsteknik Energiteknik Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-488398 (URN)9781003360773 (ISBN)
  Konferens
  5th International Conference on Renewable Energies Offshore, RENEW 2022, Lisbon, Portugal, 8–10 November
  Tillgänglig från: 2022-11-15 Skapad: 2022-11-15 Senast uppdaterad: 2024-03-12Bibliografiskt granskad
  8. A Neural Network Approach To Minimize Line Forces In The Survivability Of The Point-Absorber Wave Energy Converters
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>A Neural Network Approach To Minimize Line Forces In The Survivability Of The Point-Absorber Wave Energy Converters
  2023 (Engelska)Ingår i: Proceedings of ASME 2023 42nd International Conference on Ocean, Offshore & Arctic Engineering (OMAE2023), ASME Press, 2023, Vol. 8, artikel-id OMAE2023-102422Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  One strategy for the survivability of wave energy converters(WECs) is to minimize the extreme forces on the structure by adjusting the system damping. In this paper, a neural network model is developed to predict the peak line force for a 1:30 scaled point-absorber WEC with a linear friction-damping power take-off (PTO). The algorithm trains over the wave tank experimental data and enables an update of the system damping based on the system state (i.e. position, velocity, and acceleration) and information on the incoming waves for the extreme sea states. The results show that the deep neural network (DNN) developed here is relatively fast and able to predict the peak line forces with a correlation of 88% when compared to the true (experimental)data. Then, the optimum damping for survivability purposes is found by minimizing the peak line force. It is shown that the optimum damping varies depending on the system state in each zero up-crossing episode.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  ASME Press, 2023
  Nationell ämneskategori
  Reglerteknik Marin teknik Havs- och vattendragsteknik
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-506611 (URN)10.1115/OMAE2023-102422 (DOI)001216330300065 ()978-0-7918-8690-8 (ISBN)
  Konferens
  International Conference on Ocean, Offshore & Arctic Engineering (OMAE), 11-16 June, 2023, Melbourne, Australia