uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 304
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Allvin, Michael
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  New Rules of Work: Exploring the Boundaryless Job2008In: The Individual in the Changing Working Life / [ed] Katharina Näswall, Johnny Hellgren & Magnus Sverke, Cambridge: Cambridge University Press , 2008, p. 19-45Chapter in book (Refereed)
 • 2.
  Allvin, Michael
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Aronsson, Gunnar
  Department of Psychology, Stockholm University.
  Hagström, Tom
  Department of Education, Stockholm University.
  Johansson, Gunn
  Department of Psychology, Stockholm University.
  Lundberg, Ulf
  Department of Psychology, Stockholm University.
  Work Without Boundaries: Psychological Perspectives on the New Working Life2011Book (Refereed)
 • 3.
  Almqvist, Sofia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Jonsson, Teres
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Ätstörningar ur ett socialpsykologiskt perspektiv: En kvalitativ studie om de sociala faktorernas inverkan på insjuknande i ätstörningar2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ätstörningar är ett problem i dagens samhälle då statistik visar att ungefär 190 000 svenskar är drabbade av ätstörningar. Utifrån frågeställningarna; Hur påverkar omgivningen insjuknandet i ätstörningar och sjukdomsförloppet? och; Hur hanterar individen sina känslor under sjukdomstiden? avhandlar denna uppsats uppkomsten av ätstörningar med fokus på om det finns specifika vändpunkter i individers liv vilka bidrar till insjuknandet. Studiens empiriska material grundar sig i en kvalitativ studie med fenomenologi som ansats, materialet är baserat på tio ostrukturerade intervjuer med individer som tidigare varit drabbade av ätstörningar. Studien påvisar att det finns olika vändpunkter som bidrar till insjuknande i ätstörningar där otrygghet visade sig vara den starkaste i relation med sociokulturella faktorer. Ytterligare resultat visar att olika vändpunkter inte påverkar vilken form av ätstörning man drabbas av utan att grunden för insjuknad i olika typer av ätstörningar är densamma. Studien uppmärksammar även vikten att redan i den primära socialisationen lära sig känslohantering för att senare i livet kunna urskilja, behärska och beskriva de känslor som uppkommer. Om man inte lärt sig uttrycka känslor i tidig ålder finns en ökad risk för att insjukna i ätstörning, genom att man istället tar till andra strategier för att hantera känslorna. Exempel på detta är att istället för att känslohantera tar man till strategier som kroppslig kontroll. Studiens konklusion är att sociokulturella faktorerna är essentiella vid insjuknandet i ätstörning.

 • 4.
  Almén, Joakim
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Ewald, Martin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Makt- och statusbalans mellan gammalt och nytt: En undersökning av Nordeas kundcenter och relationen med de "gamla" lokalkontoren ser ut idag.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att konsumenters beteende förändrats genom den tekniska utvecklingen är inget nytt. Idag ställs höga krav på tillgänglighet och dygnet-runt-service vilket leder till att många branscher i Sverige måste anpassa sig. En av de stora investerarna inom IT är bankerna och ett direkt resultat av denna satsning är att det idag läggs ned allt fler lokalkontor till förmån för centraliserade IT-lösningar, såsom kundcenterenheter. Frågan är hur personalen på befintliga lokalkontor och kundcenter upplever denna utveckling. I denna studie undersöks relationen mellan Nordeas lokalkontor och kundcenter, om det finns motstånd till den pågående förändringen och om makt- och statusförhållanden mellan enheterna förändrats. Då kundcenteryrket är starkt förknippat med låg status torde detta påverka hur man från lokalkontoren ser på dessa centraliserade enheter som främst jobbar genom telefon. Syftet med denna studie var att genom semistrukturerade intervjuer med chefer och medarbetare på kundcenter samt motsvarande chefer och medarbetare på lokalkontor inom Sveriges största bank, Nordea, undersöka upplevelsen av förändringen med bakgrund av den pågående omfördelningen av kunder och hur detta har påverkat de respektive enheterna. Analysen visar att maktbalansen är på väg att ändras till kundcenters fördel, dit alltmer resurser och ansvar fördelas, medan lokalkontorens roll inom organisationen är på väg att förändras. Statusen har förbättrats för kundcenter de senaste åren men är alltjämt fortfarande relativt låg i förhållande till lokalkontoren. Motstånd till denna förändring uppfattades i intervjuerna och nya strategier för att komma åt resursen, kunderna, från lokalkontoren var tydliga.

 • 5.
  Alvemark, Anna
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Petter, Hansson
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Det betydelsefulla skrattet: En kvalitativ intervju- och observationsstudie om standupkomiker2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Standupkomik är en underhållningsform som går ut på att en komiker håller ett monologt samtal innehållandes skämt inför en publik. Framträdandet tillåter reaktion, deltagande och engagemang från en publik. Standupkomikern återger en bild av vår vardagsverklighet som får människor att skratta. Detta fenomen har på senare tid ökat i popularitet och har, enligt tidigare forskning, förmåga att påverka individer och strukturer, vilket gör det viktigt att närmare undersöka fenomenet. Syftet med denna studie är att kunna säga någonting om standup som fenomen utifrån komikers uppfattningar. För att besvara syftet har följande fyra frågeställningar preciserats: 

  Ger standup upphov till gemensamma känsloupplevelser hos individerna inom scenen? Hur konstruerar komikern sina skämt? När skrattar publiken? Finns ett beroendeförhållande mellan standupscenen och samhällets strukturer?

   

  Empirin samlades in genom kvalitativa djupintervjuer, fältintervjuer och observation. Vid djupintervjuerna undersöktes standupkomikernas upplevelser om att utföra standup. Observationen, med tillhörande fältintervjuer, möjliggjorde en förståelse bortom komikernas egna självuppfattningar för att återskapa deras tolkningar. En djupgående analys av empirin har gjorts med utgångspunkt i socialkonstruktivism (Berger & Luckmann, Collins, Hochschild, Jenkins och Mead).

   

  Resultatet visar att vi med fördel kan förstå standup som en interaktionsritual och att känslor har betydelse vid framträdandet. Efter en lyckad ritual uppstår långvariga känslotillstånd av gemenskap och solidaritet. Standupscenen kan förstås som en institutionell ordning där förutbestämda regler påverkar individers beteenden, roller och normer. Komikerna konstruerar sina skämt utifrån sin upplevda identitet. Publiken legitimerar komikern och skämten genom att skratta. Överträder skämtet samhälleliga strukturer är sannolikheten liten att publiken legitimerar skämtet. Vidare legitimerar skämten även samhällsordningen och den institutionella ordningen som standupscenen utgör.

 • 6.
  Anaya Jiménez, Lani Mireya
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Peace and Conflict Research.
  Membership matters, peace achievement matters the most… A test of complex social identities and attitudes toward peace with youth leaders from Kosovo.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The recent United Nations Security Council Resolution 2250 on Youth, Peace, and Security highlights the importance of 18-29 years old people as positive leaders in peace and security. For a long time, research and media featured youth in conflicts either as victims, or perpetrators. Recently, some studies began promoting a better narrative based on positive-peace structural factors, e.g. development. Notwithstanding these valuable contributions, little research has empirically explored psychosocial divers of youth within conflicts. This paper studies the links between complex self-categorization processes and attitudes towards peace.

   

  Using a mixed-methods design of randomized surveys and semi-structured interviews, the research aimed to evaluate the hypothesis that youth with superordinate complex social identities (SCSI) will be more likely to have positive attitudes towards peace. The study does not find support for the hypothesis. Youth have a complex identity in which they simultaneously recognize their superordinate and in-group belonging; however, the prioritize in-group self-categorization. Young people have contact with other groups, but their empathy and trust levels are still low. Despite SCSI may not be the main driver of youth positive attitudes toward peace, rather complex identities. 

 • 7.
  Andersson, Catrin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Facebooks påverkan på självkänslan: en kvalitativ studie om hur självkänslan påverkas av ett aktivt Facebookanvändande2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Facebook är ett populärt nätvert som många använder sig av i dagens läge. I och med att Facebook är en plats där man ständigt interagerar med andra människor är jag intresserad att ta reda på hur självkänslan påverkas av ett aktivt Facebookanvändande vilket även är syftet med hela uppsatsen. Mina frågeställningar är:

  Hur påverkas självkänslan av att använda Facebook?

  Vilka specifika funktioner bidrar till att påverka självkänslan?

  För att ta reda på detta har jag använt mig av kvalitativa intervjuer som jag har utfört på fyra aktiva användare. I min analys har jag kommit fram till att Facebook påverkar självkänslan både positivt och negativt. Jämförelsen med andra personers profiler har främst en negativ påverkan, men kan även fungera som motivation till att själv prestera bättre. Bekräftelse i form av "likes" och fina kommentarer visade sig endast ha en positiv påvkeran på självkänslan. De specifika funktioner som bidrar till att påverka självkänslan är statusuppdateringar, bilder, gilla-funktionen samt möjligheten att få positiva kommentarer av andra personer.

 • 8.
  Andersson, Gustav Adolfo
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Den digitala arbetslösa kunden: En diskursanalys av digitaliseringsarbetet på Arbetsförmedlingen 2014–20192019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Europeiska unionen lanserade under 2010 den Digitala agendan för Europa. Syftet med agendan är att förstärka ekonomin inom unionen genom att implementera en digital inre marknad. Arbetsförmedlingen, som är en viktig aktör på arbetsmarknaden i Sverige, påverkas av kraven från EU:s digitala agenda och genomgår sedan 2014 en djuplodande digitalisering av verksamheten. Det digitala uppdraget beskrivs i Arbetsförmedlingens offentliga dokument som en effektiviserings- och rationaliseringsprocess som grundar sig i digitaliseringen. Genom digitaliseringen har Arbetsförmedlingen skapat nya definitioner av kunden vilket ställer nya krav på att kunderna anpassar sig och blir digitaliserade. Här uppstår en konflikt mellan myndighetens digitaliseringsuppdrag och de arbetssökandes kompetenser. Därför är det viktigt att studera hur den arbetssökande framställs i samband med digitaliseringen på Arbetsförmedlingen. För att förstå framställningen används Michel Foucaults diskursteori och metod för analys. Uppsatsens resultat visar att definitionen om den digitala arbetslösa kunden tillkommit i myndighetens verksamhetsbeskrivningar mellan 2014 och 2019. Av uppsatsens analys framgår att kanalstrategin och förnyelseresan är viktiga delelement i verksamhetens ideologiska grund för implementeringen av digitaliseringen. Uppdraget genom Portföljestyrningen däremot, används för att förstärka implementeringen av de strategiska målen utifrån myndighetens maktposition. Begreppet den digitala arbetslösa kunden skapas ensidigt från Arbetsförmedlingen i verksamhetsplanernas utformning. Det som normaliseras i digitaliseringsdiskursen är kravet på effektivitet som, hand i hand med kundens förväntade digitalisering, visar hur verksamheten ska bedrivas.

 • 9.
  Andersson, Katarina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Utbrändhet eller narcissismens socialitet?: En socialpsykologisk studie om individuella konsekvenser av socialisationen och interaktion i det moderna samhället2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 10.
  Andersson, Tobias
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Bergmark, Rasmus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Värnplikten som en socialiseringsprocess: En undersökning av hur identitet formas, upprätthålls och förändras2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syfte var att studera värnplikten som en socialiseringsprocess där social identitet skapas. Uppsatsen bygger på två frågeställningar som berör syftet närmare: Hur förhåller sig personer som nyligen gjort värnplikten till det militära i förhållande till sitt civila liv innan värnplikten? Hur förhåller sig personer som nyligen gjort värnplikten till sitt nuvarande civila liv i förhållande till det militära liv de lämnat?

  Undersökningen baseras på en kvalitativ intervjustudie med hermeneutik som tolkningsgrund. Urvalet består av tio informanter som gjort värnplikten. I intervjuerna speglade informanterna sina upplevelser från och tankar om värnplikten. I en fördjupad analys har detta sedan analyserats utifrån teori med utgångspunkt i socialkonstruktivism (Berger och Luckmann, Goffman, Jenkins).

  Empirin mynnade ut i följande slutsatser: Socialiseringsprocessen i värnplikten har karaktären av en primär socialisation, likt den första socialisation vi genomgår; något som är möjligt genom Försvarsmaktens totala institutionella drag. I socialisationen uppstod motsättningar mellan det civila och det militära, som grundas i legitimerandet av den senare institutionen. Efter socialisationen upplevde informanterna att värnplikten hade haft en positiv effekt på dem, i relation till hur de var tidigare. Detta kan förstås som att en ny social identitet etablerats, vilken legitimeras genom de skillnader som finns i relation till det tidigare civila livet och till dem som inte har gjort värnplikten. Värnplikten har därmed en förenande effekt på dess medlemmar samtidigt som den skapar motsättningar till dem utanför.

 • 11.
  Anna, Jacobsson
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Sara, Undin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Lyckat arbetsgivarvarumärke - för vem?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammandrag

  Denna uppsats ämnar studera huruvida yrkesidentitet påverkar perception av

  arbetsgivarvarumärke och val av arbetsplats, en outforskad aspekt inom fältet

  arbetsgivarvarumärke som uppmärksammades efter genomgång av tidigare forskning.

  Tidigare studier fokuserar främst på exponering som den avgörande faktorn för ett attraktivt

  arbetsgivarvarumärke och forskningen i denna studie har haft som avsikt att undersöka om

  även yrkesidentitet kan vara en av de mest avgörande faktorerna vid intresseskapande av ett

  företag. Motiv för denna uppfattning fanns vid ett möte med ett av Sveriges största

  nyhetsmedium, Dagens Nyheter (DN); ett välexponerat företag med ett mycket starkt

  arbetsgivarvarumärke. Attraktionen i arbetsgivarvarumärket upplevs dock endast främst inom

  den specifika målgruppen journalister och redaktionspersonal vilket företaget observerat i

  svårigheten att rekrytera andra yrkeskategorier. Fokus hos företag mot en viss yrkeskategori

  kan te sig problematisk när företaget har behov av att anlita personal inom ett annat område

  än organisationens huvudsakliga. Detta dubbla ansikte i arbetsgivarvarumärket har varit

  utgångspunkten i uppsatsarbetet där DN-fenomenet visat att ett etablerat

  arbetsgivarvarumärke inte alltid räcker för att attrahera och rekrytera personal. För att

  undersöka en viss yrkesgrupps perception av arbetsgivarvarumärke intervjuades

  systemvetarstudenter vid Uppsala Universitet då svårigheter att tillgodose sitt personalbehov

  inom IT är just problemet i fallet DN. Med en fenomenologisk ansats syftade studien gå in i

  studenternas medvetande och förstå deras uppfattningar och gruppens åsikter som en helhet.

  Genom Cooleys (1992) teori spegeljaget och Goffmans (1990) intryckstyrning kunde

  respondenternas tankevärld filtreras och analyseras. Resultatet av studien visade att

  yrkesidentiteten påverkar val av arbetsplats såväl som influerar arbetstagares perception av

  arbetsgivarvarumärke. Anledningen till yrkesidentitetens inverkande roll på valet kan

  förklaras som ett uttryck av arbetstagarens spegeljag. Val av arbetsplats kan även ses som en

  individs intrycksstyrning där denne vill säkerställa att anställningen låter individen ge ett

  positivt intryck till allmänheten.

 • 12.
  Aravena, Matilda
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Den duktiga flickan och skönlitteraturen: En kritisk diskursanalys av Harry Potter2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 13.
  Armitage, Neil
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Flag waving and breaking: A study into the Socio-Psychological Mechanisms and Significance of Football Spectatorship2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 14.
  Ashkar, Hayat
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Jansson, Görgen
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Kan förberedelse förbättra individers upplevelse av grupparbete?: En experimentell studie om hur kunskap kring socialpsykologiska begrepp kan påverka individers upplevelse av att arbeta i grupp2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  AbstractTitle: If individuals get an information about how to work in a group, could that change their experience about cooperation?Authors: Hayat Ashkar and Görgen JanssonMentor: Ilkka Henrik MäkinenSeat of learning: Uppsala UniversityDate: 5/1 2014The background to this study is based on studies that have shown that if a patient while waiting for a doctor's appointment gets help to self-help, the patient will assimilate more of the treatment than a patient who only has to wait for their doctor’s appointment. That can then be interpreted as any kind of stimuli (self-help) before treatment is favourable.That led to a wonder if the same principle might apply to work in groups. If individuals who are going to do cooperation receive information about working in groups, in terms of social psychology concepts, could that improve their ability to work in a group? The purpose of this paper is to examine whether knowledge in social psychological concepts can be seen to give any impact on students' experiences and attitudes towards working in groups. To examine this, an experiment with different high school classes was conducted. In the experimental group the students implemented a group project and then answered a questionnaire that measured the students' experience of the work. In the next step they had to listen to a lecture about social psychological concepts. After that they did another group project and answered the same questionnaire again. In the control group the students did just the same except listening to the lecture about social psychological concepts.The theoretical concepts used include social negotiation, definition of the situation and priming. The results of this study show that the experimental group showed a consistently higher average current experience of group work. That indicates that a process of change begins in the participants. It can be explained by priming.

 • 15.
  Asén, Tom
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Caligulas efterträdare?: En kvalitativ studie om gymnasielärares yrkesidentiteter och sociala status2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 16.
  Awad, Laura
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  "Vad står egentligen S:et för i SHRM?"2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 17.
  Azcarate, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Den kontroversiella diagnosen: En komparativ diskursanalys av ADHD2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
 • 18.
  Backman, Linda
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Närvarande frånvaro: En socialpsykologisk studie av det meningsfulla skolket2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 19.
  Baurne, Yvette
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Studenters yrkesidentitet: En kvantitativ studie av yrkesidentitetens bestämningsfaktorer2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under studier på universitetsnivå läggs grunden till studenternas framtida yrkesidentitet. Då universitetsutbildningar i Sverige ser olika ut finns risken att studenterna tillgodogör sig olika mycket yrkesidentitet under sin studietid och på grund av detta är olika väl förberedda för yrkeslivet när de tar examen. Med en kvantitativ ansats syftar denna studie till att undersöka förekomsten av yrkesidentitet hos studenter vid olika typer av akademiska utbildningar i Sverige, för att se vilka bestämningsfaktorer yrkesidentiteten har. Studien behandlar identitetsbegreppet med den symboliska interaktionismen som teoretisk referensram och har med utgångspunkt i denna samlat in data genom enkäter. Analysen genomfördes med multipel regressionsanalys. Två bestämningsfaktorer för yrkesidentiteten har påvisats: typ av utbildning samt engagemang i den framtida yrkesrollen. Studenter som läser breda akademiska utbildningar har starkare yrkesidentitet än studenter som läser yrkesinriktade akademiska utbildningar. Resultaten visar även ett positivt samband mellan engagemang i den framtida yrkesrollen och yrkesidentiteten.

 • 20.
  Benca, Maja
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Ender, Emma
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  ”Det är inte viktigt att jag ska vara absolut bäst, men jag vill vara bättre än de flesta”: En kvalitativ studie om juriststudenters subjektiva upplevelser av krav och stress2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Title: It is not necessary to be the best, but I don’t want to be average Author: Maja Benca & Emma Ender Tutor: Hedvig Ekerwald

  Purpose: The purpose of this thesis was to identify the subjective experiences of stressors and demands of law students of Uppsala University. Beyond these problems, this thesis was also identifying if there was a balance or conflict between social life and studies from a social psychological perspective. This essay is based on five key questions: How does the subjective experience of stress and demands affect the interviewed law students? How do the interviewed law students handle the stress and demands in their studies and in everyday life? Do the interviewed law students consider there is a balance between social life and studies? How do the law students want to present themselves in front of classmates and teachers? What do the interviewed law students consider to be the main goal in life? Method/Material: The material used in this thesis consists of a total of ten interviews with law students of Uppsala University, five women and five men in the ages of 20 - 32. Main results: The thesis results showed that the stress and demands are experienced individually and differently from person to person depending on ability and how individuals manage their stress. A correlation could be found between the demands and stress in the informants' subjective stories, and how they are being affected. In addition to this, we could also find that there is an imbalance and conflict between social life and studies, as they have to give their studies first priority. How informants present themselves and what their goals are, is also explored in this bachelor thesis.

  Number of pages: 50 Course: Social psychology C, Institution of Sociology, Uppsala University Period: Spring 2014

  Keywords: Stress, demands, goal, impression, looking glass self, law students, master of laws, coping 

 • 21.
  Benoist, Lise
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Overcoming overconsumption before it consumes us: The potential of local waste prevention initiatives as a gateway to a degrowth society2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Human activities and especially the over-consuming Western society lifestyles have been identified as the main causes of climate change and environmental degradation. Sustainable consumption holds limits of its own, and degrowth offers a broader framework for the transformation of the society in order to answer the threefold crisis: environmental, economic and social. Nevertheless, in a context of a widening gap between environmental knowledge and actions, putting theory into practice remains quite of a challenge. Local initiatives have however been spreading and taking concrete actions to overthrow this tendency. The issue of waste being a central symptom of the culture of consumption, waste prevention is the focus of the present thesis. Putting on socio-psychological lenses, the following study investigates the potential of waste prevention initiatives to contribute to a degrowth society. A French case- study demonstrates that such alternatives embody possibilities to change individual behaviors and attitudes, by promoting sufficiency and conviviality as core aspirations.

 • 22.
  Berggren, Annelie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  "De främlingsfientliga": En jämförande kvantitativ analys av svenska medborgare med främlingsfientliga attityder från 1981-20122014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med den bruna våg som sköljt in över Sverige och Europa har främlingsfientligheten aldrig känts mer aktuell att undersöka. I Sverige har det främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna fått fäste och en negativ inställning till individer födda i andra länder är en vardag för många. Syftet med denna studie var att undersöka om samma indikatorer gick att förklara främlingsfientliga attityder i dagens Sverige som i början av 80-talet. Det sätt på vilket detta har undersökts är genom en kvantitativ metod där statistik insamlad av World Values Survey stod som grund för analyserna som gjordes med hjälp av statistikprogrammet SPSS(Statistical Package for the Social Sciences). Sambandsanalyser genomfördes för att se om det gick att finna statistiska signifikanta samband mellan de oberoende variablerna utbildningsnivå, boendeortens storlek, hur stolt individen är till sin nationalitet, ålder, kön och den beroende variabeln främlingsfientlighet.

  Resultatet som gick att finna i analyserna var att det på 80-talet endast var statistiskt signifikant samband mellan ålder och främlingsfientlighet där äldre tenderade att vara mer främlingsfientliga. I övrigt var främlingsfientligheten spridd mellan olika utbildningsnivåer, olika storlekar på boendeorten samt kön och stolthet över sin nationalitet. När det kom till den senare studien gick att finna att sambanden såg annorlunda ut mot 80-talet. I den studien var alla samband statistiskt signifikanta. Sambandet mellan ålder och främlingsfientlighet hade ändrat riktning där alltså yngre individer tenderade att vara mer främlingsfientliga. Utöver det gick att påvisa att främlingsfientligheten var som starkast bland individer som var stolta över sin nationalitet, bodde på mindre orter, med en lägre utbildningsnivå samt med det manliga könet.

 • 23.
  Berglund, Cicilia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Utbränd i mötet med människor.: En kvalitativ studie om risker och riskminimering vid utbrändhet i klientarbeten.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  This study consists of a qualitative study based on semi-structured interviews with five professionals in interpersonal work. The study aims to explore what can occur in an interpersonal work on the professional experience of burnout and analyzed using a number of unconscious social psychological processes with psychodynamic assaulted. The study also aims to try to understand what reduces the risk that practitioners will expose clients for these unconscious processes because of burnout. Results of the study indicate that it can more easily occur unconscious social psychological processes in client work if the practitioner suffers from burnout. The study also indicates that there are factors that are considered to reduce the risk that professionals will expose their clients to unconscious processes because of burnout.

  Keywords: Professionals, clients, interpersonal relationships, social psychological processes, mentalizing.

 • 24.
  Bergman Blix, Stina
  Stockholms universitet, Sociologiska institutionen.
  Arlie Russell Hochschild2013In: Relationell socialpsykologi: klassiska och samtida teorier / [ed] Henrik Stenberg & Bo Isenberg, Stockholm: Liber , 2013, 1, p. 166-195Chapter in book (Other academic)
 • 25.
  Bergqvist, Malin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Utvecklingssamtalet ur ett socialpsykologiskt perspektiv: En kvalitativ undersökning av interaktion och förståelse mellan deltagarna i utvecklingssamtal2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 26.
  Bernhardsson, Emelie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Anställningsintervjun: En kvalitativ studie i bedömningen av arbetssökande2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 27.
  Björkholm, Rebecca
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Dela lika eller ta ut pappamånaderna?: Fem pappor - två skilda förhållningssätt till föräldraledighet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till studien är att föräldraskap och föräldraledighet är ett långt ifrån jämställt område. År 2009 tog män fortfarande bara ut cirka en femtedel av de totala föräldrapenningberättigade dagarna. Syftet med föreliggande studie är att ur ett jämställdhetsperspektiv undersöka uppdelningen av föräldraledighet, med utgångspunkt i mäns egna erfarenheter. Frågeställningarna syftar till att utreda bakomliggande skäl som kan spela in då vissa pappor tar ut de 240 dagarna föräldrapenning som tilldelas dem och vad som kan påverka att andra pappor istället väljer att överlåta större delen av sina dagar till mammorna.

  Materialet utgörs av fem kvalitativa intervjuer med föräldralediga pappor som lever i heterosexuella parförhållanden. Två av papporna har delat föräldraledigheten lika med sin partner, tre har tagit ledigt under kortare perioder deltid eller heltid. Intervjumaterialet har analyserats med en Constant Comparative metod och resultatet har redovisats utifrån likheter och skillnader. Därefter har empirin diskuterats i anknytning till genusteorier. Bland annat det asymmetriska rollövertagandet (Ferguson, 1980) kan förklara hur mannen ges ett större handlingsutrymme i uppdelningen på grund av att han inte sätter sig in i kvinnans situation i lika hög utsträckning som vice versa. Föreliggande studie stöder tidigare forskning av bland annat Bekkengen (2002) och Chronholm (2004), men mindre avvikelser förekommer även.

  I studien framkom två skilda förhållningssätt till föräldraledighet. Motiven för föräldraledigheten verkar skilja mellan män som delar lika med sin partner och för män som överlåter majoriteten av dagarna till sin partner och därmed endast tar en kortare tid. Motiven för de pappor som delar föräldraledigheten lika med sin partner förefaller att vara barnorientering från båda föräldrars sida samt jämställdhetsmotiv. För de pappor som tar en kortare föräldraledighet (maximum pappamånaderna) framkommer ett motiv för att ta föräldraledigt att ta tillvara de pappadagar som inte är överförbara till partnern. Detta kan ses som ett ekonomiskt motiv liksom ett resultat av lagstiftningen. Dessutom framkommer ett större intresse för att umgås med barnen en kortare tid: barnorientering på deltid, en ovilja att vara borta en längre tid från arbetslivet samt en samhällsnorm om att man ska ta pappaledigt en kort tid. En modererande faktor som kan påverka uppdelningen var den uttalade inställningen från arbetsplatsen, men även de upplevda outtalade spelreglerna kring tjänsten, branschen och karriären.

 • 28.
  Blixt, Benny
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Forskning & Emotioner: Det emotionella förnuftets många broar2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 29.
  Blomkvist, Johanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Arbetslivet i förändring?: Tal om förändring, mobilitet och flexibilitet2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 30.
  Boborg, Sofia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Oändliga eller begränsade möjligheter: En studie av unga vuxnas resonemang kring livstilsmöjligheter2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 31.
  Borg, Jenny
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Hedström, Tina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  På dina villkor?: En diskursanalytisk studie om hur personlig integritet konstrueras i digital miljö2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I takt med att internet fått en allt mer självklar ställning i dagens samhälle uppkommer debatter om personlig integritet med jämna mellanrum. I rampljuset står ofta hur sociala medier belyser och behandlar användares integritet i den digitala miljön. Den här uppsatsen har undersökt hur personlig integritet konstrueras i användarvillkoren till tre av de största sociala medierna: Facebook, Twitter och Youtube. Kontexten i vilken studien tar avstamp är hämtad ur Giddens resonemang om ett senmodernt samhälle. Utifrån flera teoretikers definitioner av personlig integritet skapade vi en integritetsmodell med vilken begreppet operationaliserades. Kritisk diskursanalytisk metod och analysverktygen modalitet och transivitet har använts för att analysera texterna. Vi har även lagt stor vikt vid specifika ordval i användarvillkoren. Slutsatsen är att personlig integritet inte syns explicit i villkoren, utan istället genomsyras i hur organisationerna behandlar användarnas personuppgifter och personliga innehåll. Genom användarvillkoren positionerar sig organisationerna som olika roller, ibland som auktoritär figur och ibland som jämlik vän. Undersökningen visar hur personlig integritet i användarvillkoren även fokuserar på rättigheterna och ansvaret för webbplatsens innehåll. I texterna behåller användarna ansvaret för innehållet medan de skriver under på att organisationen får rättigheterna att använda innehållet. Gällande användarnas säkerhet är villkoren skrivna som att det är andra användares beteenden som kan vara integritetskränkande, medan organisationens handlande inte kan vara det.

 • 32.
  Borgström, Simon
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Emmerberg, Per
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Svek & skam: En socialpsykologisk studie om upplevelsen av att bli bedragen2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Based on three qualitative interviews, our research has set out to phenomenologically describe the experience of being cheated on (or in other words, infidelity). The three people we interviewed were to describe their subjective experiences and also provide their own definition of what they considered to be infidelity. Theories on shame, guilt and stigma has been used to describe the experience's implications ”the self”. The theory of ”Social bonds” by Scheff has been used to describe implications on social relationships. We've discovered that infidelity can take place even in a relationship that's not monogamous. We've also discovered that the reaction from others plays a big part - the persons either sought support among friends, or actively withheld information from them. The effects the experience had on the persons' self were the following: they tended to blame themselves, feel shameful about the incident and after the infidelity had occurred, developed stronger feelings of jealousy.

 • 33.
  Brage, Ebba
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Den prekära identiteten: En diskurspsykologisk studie om hur en prekär identitet och livssituation konstrueras2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med hjälp av diskurspsykologiska verktyg undersöker den här studien hur samhällskritik

  och trovärdiga beskrivningar av prekariatets livssituation och identitet konstrueras. Det

  diskursiva sammanhanget handlar om prekariatet. Guy Standings teori har som

  utgångspunkt att prekariatet är en klass i vardande och i och med med att Guy Standings

  antologi, innehållande livsskildringar associerade till prekariatet, fungerar denna antologi

  som empiri i min studie. Vidare hävdar jag att det diskuspsykologiska angreppssättet kan

  bidra till nya insikter och djupare förståelse när det gäller identitetskonstruktioner och

  samhällskritik i allmänhet, prekariatet och dess medlemmar i synnerlighet. Analysens

  resultat vilar på de tre diskurspsykologiska verktyg jag använt mig av nämligen metaforer,

  vaccinationer och kategorier. Verktygen har fungerat som angreppssätt och påvisat vikten av

  språkets konstruktioner, upplägg och struktur vid framförandet av kritik och trovärdiga beskrivningar.

 • 34.
  Bratt, Lisa
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Blom, Sara
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Identitetsskapande genom företagskultur: En kvalitativ studie om arbetstagares identitet i relation till en stark företagskultur2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning visar att en stark företagskultur kan likställas med ett informellt regelverk som ger arbetstagarna riktlinjer för hur de bör agera utifrån företagets mål. Trots att det inom många branscher idag finns starka företagskulturer som ställer krav på arbetstagaren så är studier utifrån arbetstagarens perspektiv relativt bristfälliga. Det har däremot utförts mycket forskning kring effekter av företagskultur utifrån arbetsgivarens perspektiv. Denna studie ämnade därför att undersöka hur arbetstagare förhåller sig till en stark företagskultur samt hur deras identitet påverkas av det. Genom att få insyn i subjektiva upplevelser var förhoppningen med studien att kunna bidra med en förståelse kring arbetstagares identitetsskapande i relation till företagskultur. Vid insamlingen av empiriskt material utfördes kvalitativa intervjuer med 10 personer som har erfarenhet av en stark företagskultur på ett företag inom säljbranschen. Hälften av intervjupersonerna är nuvarande anställda och resterande har tidigare varit anställda på det aktuella företaget. Det insamlade datamaterialet har sedan analyserats i relation till Tajfel och Turners teori om social identitet, Goffmans teori om roller och framträdande samt Collins teori om interaktionsritualer. Resultatet visade att arbetstagare väljer att anpassa sitt beteende efter önskvärda personlighetsdrag som uppmuntras på arbetsplatsen. Hur identiteten påverkas av den starka företagskulturen visade sig bero på hur arbetstagarnas personliga identitet i grunden skiljer sig från de önskvärda personlighetsdragen på arbetsplatsen samt hur mottagliga de är för att förändra sin sociala identitet, vilket således avgör i vilken grad det resulterar i påfrestningar på den personliga identiteten.

 • 35.
  Brinte, Elin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Stigmatiseringsprocessen: Två fallstudier kring stigmatiseringsprocessen bland ungdomar på behandlingshem2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper intends to highlight the branding phenomenon from a youth perspective and contribute to increased knowledge within the field. The purpose of this study is to find a possible link between young institutionalized people and their experiences of branding. This is linked to Erving Goffman's Stigma theory. The questions included whether young people perceive and are affected by their potential branding and how institutionalized adolescents feel that society perceives them, among other things, reflected through the media. The thesis has been based on a qualitative approach where nine interviews were conducted and processed. Three of the interviews done with the young institutionalized people and the remaining six done with skilled professionals and managers of homes in southern and central Sweden. The study was also supplemented with literature and previous research within the field. The results show among other things that young people see themselves as misunderstood and stigmatized out of society.

 • 36.
  Brohäll, Petra
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Facebookprofilen - Skapandet av det perfekta jaget: Hur förmedlar män och kvinnor sin identitet på Facebook?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 37.
  Broström, Hanna
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Cohen Öberg, Samantha
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Kvinnor med ADHD: En kvalitativ studie om hur vardagslivet kan påverkas för en kvinna med ADHD2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen belyser hur det är att som kvinna leva med ADHD då detta är ett relativt outforskat område Syftet med den här studien är att ta reda på hur det är att som kvinna leva med ADHD, hur vardagslivet påverkas samt hur fördomar upplevs och hanteras. Vi vill även ha reda på hur kvinnorna upplever att de hanterar sina känslor samt hur deras känslohantering tar sig i uttryck i deras vardagsliv. Vi har utfört kvalitativa intervjuer med åtta kvinnor som alla fått sin diagnos i vuxen ålder. Kvinnorna har med egna ord berättat hur de upplever att det som kvinna är att leva med ADHD. Det insamlade datamaterialet analyseras med hjälp av Erving Goffman’s stigma-teori som förklarar hur olika attribut hos individen kan göra att denne avviker från mängden. Även Arlie Hochschild’s teori om emotioner som beskriver hur individen hanterar känslor används i denna studie. Resultatet i denna studie visar att vardagslivet påverkas ur en rad olika aspekter för kvinnorna i vår studie. Ett dilemma som fanns hos majoriteten av informanterna var huruvida de skulle berätta om sin diagnos eller inte i rädsla om att bli bemött av fördomar om de berättade. Majoriteten av informanterna upplevde att det fanns fördomar mot ADHD vilket var en anledning till att flertalet av kvinnorna valde att inte berätta för andra om sin ADHD. Endast ett fåtal av informanterna var väldigt öppna med att berätta om sin diagnos då de ville skapa en ökad förståelse för fenomenet ADHD och ville därmed motbevisa de fördomar finns. Flertalet av kvinnorna upplevde att de hade lätt till att känna känslor och beskrev sina känsloliv i liknelse med en berg-och-dalbana som påverkade vardagslivet i högsta grad.

 • 38.
  Byström, Emelie
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Strindlund, Therése
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Lev det perfekta livet, på Instagram: En intervjustudie om unga kvinnors självpresentation och identitetsskapande på Instagram2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Instagram lanserades i oktober 2010 och är en applikation där du med hjälp av

  kamerafunktionen på din mobiltelefon eller din surfplatta kan dela med dig av bilder.

  Instagram tillåter sina användare att ta en bild, redigera den, för att sedan dela med sig

  av bilden till sina följare. Syftet med denna studie är att ur ett socialpsykologiskt

  perspektiv få förståelse för och kunskap om hur Instagram med dess format kan vara

  en del av identitetsskapande processer samt fungera som ett verktyg för

  självpresentation. Det empiriska materialet består av tio kvalitativa intervjuer med

  kvinnor i åldrarna 20-25 som är aktiva Instagram-användare. Det teoretiska ramverket

  bygger på Meads teorier om jaget, Asplunds teori om social responsivitet, Giddens

  teori om självet som ett reflexivt projekt samt begrepp från Goffmans dramaturgiska

  perspektiv. Resultat från studien visar att Instagram kan tolkas som en plattform där

  jaget och identiteten kan konstrueras. Vidare belyser resultatet att våra respondenter

  väljer vilka bilder deras följare ska få ta del av, vad dessa bilder ska visa samt hur

  dessa bilder ska se ut och på så vis medvetet styr den uppfattning de vill att deras

  följare ska få av dem. Resultatet påvisar även att dessa självpresentationer i form av

  bilder framställs i självbekräftande syfte.

 • 39.
  Caballero, Adelaida
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Cultural Anthropology and Ethnology.
  The Rebellion of the Chicken: Self-making, reality (re)writing and lateral struggles in Malabo, Equatorial Guinea2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Historical sources suggest that the bad reputation of Bioko island ―a product of mixed exoticism, fear of death and allure for profit— might have started as early as the first European explorations of sub-Saharan Africa. Today, the same elements seem to have been reconfigured, producing a similar result in the Western imagination: cultural exoticization, fear of state-sponsored violence and allure for profit are as actual as ever in popular conceptions of Equatorial Guinea. A notion of ongoing terror keeps conditioning the study of the tiny African nation, resulting in media trends and academic discourses polarized by the grand themes of oil/money/corruption and human rights violations —which are highly counterproductive when trying to account for Equatoguineans’ everyday practices, mainly because the violence exerted by the state has shifted in nature. Deploying a triple theoretical framework made up by Michel de Certeau’s (1984) concepts of readers/writers/texts and strategies, Michael Jackson’s (2005) work on being, agency and intersubjectivity, as well as Bayart’s (1993) ‘politics of the belly’, this thesis explores some of the complex cultural and social-psychological strategies that urban populations in Malabo have developed in order to create, sustain and protect the integrity of their social selves while living in inherently oppressive environments. People’s means of personhood negotiation are observed through contemporary systems of beliefs, narratives and practices. I suggest that negotiations are products of, but also preconditions for, the existence of a social apparatus and the integrity of the selves moving within its discursive boundaries. Consequently, Equatoguineans’ strategies for self-making are seen as potentially responsible for reproducing a destructive status quo. This idea is further developed through the concept of lateral struggle, a form of social violence alternative to top-down flows which builds on sociality as culturally calibrated forms of symbolic interaction between selves constructed in a zero sum fashion. The dynamics of lateral struggles are illustrated through ethnographic data on what people phrase as el Guineano’s innate ‘rebelliousness’, which in turn visibilizes processes of collective self-making and the verbalization of negative national stereotypes. Possibilities for the rise of more positive types of personhood based on a habitual splitting of individual self from national other are explored. Finally, a brief assessment of how such splitting could be hindering people from collectively writing a ‘homeland’ is made.

 • 40.
  Carlén, Sara
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Wasmuth, Camilla
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  "Alla och hans moster tränar": Icke-användares upplevelser av träningstrenden2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Träning kan ses som en trend då det har blivit allt mer populärt att utföra någon form av fysisk aktivitet. Inom socialpsykologisk teori har trender förståtts som ett sätt för individer att tillfredsställa sina behov av att anpassa sig efter den sociala omgivning de lever i. Socialpsykologin har också visat att det är fruktbart att synliggöra normer genom att intervjua individer som definierar sig som normbrytare. Denna studie syftar därför till att undersöka träningstrenden ur icke-användares perspektiv genom tio kvalitativa intervjuer med individer som inte anser sig vara fysiskt aktiva. Resultatet visar att träningstrenden har en inverkan på individer som inte aktivt deltar i den då de upplever ett utanförskap. Dessutom finns det andra faktorer som tydliggör utanförskapet och individers upplevelse av det. Media och materiella ting är två sådana faktorer som båda har en stor del inom trenden. Icke-användares inställning till träningstrenden är delad på så sätt att träningens popularitet skapar förutsättningar för ett hälsosamt samhälle, samtidigt som dessa förutsättningar motarbetas då träningens popularitet medför en stress och press att prestera utefter ett ideal som är svårt att uppnå. Det innebär också en svårighet att gå emot träningstrenden då den speglar normen i samhället att vara hälsosam, vilket gör att ett icke-deltagande kan anses som avvikande från ett kollektivt handlande.

 • 41.
  Carrasscosa Molin, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Sexualiseringen av det offentliga rummet: En fältstudie av grundskolans sex och samlevnadsundervisning2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 42.
  Carrasscosa Molin, Anna
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Eriksson Östman, Maja
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  "If he is jealous, it's because he loves you": An inter disciplinary Minor Field Study of Peruvian women's possibilities to choose in sexual situations2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 43.
  Chamoun, Eva
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Varför tillämpas mångfald?: En kvalitativ fallstudie om mångfald på ett svenskt internationellt företag, och om deras koppling till identifiering med företaget.2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 44.
  Dahlgren, Sofia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Ensam, Hemma & på Distans: En symbolisk interaktionistisk studie av distansarbete2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 45.
  de Mander Florin, Cecilia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  "Men ser dom inte att det är en söt liten tjej?": om genusmedvetna föräldrars attityder till kläder på mycket små barn.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  I denna studie undersöks föräldrars attityder till kläder på små barn ur ett genusperspektiv. Nio föräldrar, sex med döttrar och tre med söner, intervjuades med en semistrukturerad intervju och intervjuerna analyserades tematiskt utifrån socialpsykologisk och genusvetenskaplig teoribildning. Föräldrarna visade sig navigera genom ett komplext nät av föreställningar om kläders betydelse för barnets identitet och klädernas genussymbolik hade stor betydelse för de intervjuades beslutsprocess i påklädningen. Vilken genuskodning klädesplagg hade antogs ha betydelse för barnens identitetsskapande process, både genom sin fysiska utformning och hur de påverkade andras bemötande av barnet. I resonemanget framstod föräldrarnas syn på kön som ett kontinuum, där både kläderna men också barnet i sig kunde tillhöra ett kön i högre eller mindre grad.

 • 46.
  Egerström, Sofia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Definitionen av situationen: En diskursanalys av medias framställning av Feminisktiskt Initiativs pengabränning under Almedalsveckan 20102010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 47.
  Eliasson, Emmy
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Roos, Lia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Visualiserad status: En kombinerad bild- och innehållsanalytisk studie av hur normer lyser igenom i yrkesrelaterade bilder2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I det moderna samhället är mannen fortfarande norm för den stereotypa arbetaren och makthavaren. När kvinnor tar sig in i traditionellt manliga områden sker inträdet ofta på mannens villkor. Mot bakgrund av detta undersöker vi i denna uppsats hur kvinnor fotograferas i samband med sitt arbete. Undersökningens syfte är således att se hur det sätt kvinnor fotograferas på skiljer sig beroende av vilken yrkesgrupp de tillhör och vilken position de besitter på arbetsplatsen. Ännu ett syfte är att se om de normer som framkommer är beroende av yrkesstatus eller av kön. För att uppnå syftet har vi med ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv utfört en innehållsanalys kombinerat med en kvalitativ ikonologisk bildanalys där vi studerat fotografier förekommande i fackliga tidskrifter. De fackliga tidskrifter som studerats representerar tre olika inkomstgrupper för att på så sätt komma åt olika positioner inom arbete samt yrkesstatus (Inkomstgrupp 1 - Chef & Läkartidningen, inkomstgrupp 2 - Vårdfokus & Lärarnas tidning och inkomstgrupp 3 - Handelsnytt & Kommunalarbetaren). För att kunna dra slutsatser kring huruvida könet kvinna inverkar på framställningen har ett urval fotografier av män studerats vilket möjliggjort jämförelser. Som grund för uppsatsens analys ligger teorier om roller och framträdanden, reproduktion och förändring av normer samt teorier om symboler. Utifrån materialet har det framgått att framställningen av kvinnor vilka fotograferats utifrån sitt yrke varierar mycket utifrån den yrkesstatus de innehar. På samma sätt skiljer sig normerna som lyfts fram utifrån yrkesstatus. Det har även framkommit att vissa variationer kan relateras uteslutande till yrkesstatus medan variationen i andra normer är mer förbundna med kön. 

   

 • 48.
  Eliasson, Nadja
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Gatubarn: - deras avvikande roll i samhället2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi känner alla till att det finns gatubarn i tredje världen, men frågan är om vi är medvetna om att det faktiskt även finns gatubarn i Sverige? Definitionen av gatubarn ser dock lite olika ut beroende på var i världen man befinner sig. Den första tanken som slår en när man hör ordet gatubarn är att det handlar om barn som bor i fattiga utvecklingsländer. Emellertid finns det även i Sverige gatubarn, men här använder vi oss istället av begreppet; ungdomar som rymmer och/eller blir utslängda hemifrån.

   

  Syftet med denna uppsats är att med hjälp av två samtida litterära skildringar, Rosario är död och Flickan under gatan, undersöka om det finns några likheter eller olikheter med att vara gatubarn beroende på var i världen man bor. Den första boken handlar bland annat om flickan Rosario på Filippinerna och den andra om flickan Jannike i Sverige. Jag har använt mig av Goffmans dramaturgiska perspektiv och stigma samt Beckers avvikelsebegrepp för analysen av mitt material.

   

  I analysen framkommer det att gatubarnen använder sig av olika roller tillsammans med andra individer, vilket är en del av deras överlevnadsstrategi. Gatubarnen i utvecklingsländerna är en del utav samhället, där de visar sig öppet. Orsaken till att de är synliga beror på att gatan ofta är deras enda möjlighet till att tjäna lite pengar. Detta har medfört att samhället har normaliserat deras beteende. Däremot i Sverige är gatubarnen skygga individer som drar sig undan samhället. De syns inte och därigenom osynliggörs även problemet.

 • 49.
  Eliasson, Ricky
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Att uttrycka sin identitet på Instagram: en studie om identitetsförhandling på Instagram2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker hur identitet kan reproduceras genom Instagram. Studien utgår från kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fem stycken unga vuxna studenter som använder Instagram i sin vardag. Studien är deduktiv men grundar sig i en fenomenologisk ansatts, vilket innebär att det är respondenternas meningskapande som står i fokus. Analysen grundar sig i delar av Goffmans (2009) teori om intrycksstyrning, Swanns (1987) teori om identitetsförhandling och Giddens (2008) tankar om identiteten som ett reflexivt projekt.Respondenternas svar tyder på att publiken eller de som följer dem på Instagram har betydelse för hur de väljer att presentera sig själva i bild eller i filmklipp. Respondenterna väljer att ha privata konton som gör det möjligt för dem att styra vilka som får och inte får följa dem på Instagram. Detta gör i sin tur att respondenterna skapar en struktur som möjliggör självbekräftelse då de som tillåts följa dem till stor del består av vänner som stöttar respondenternas identitetsanspråk. Detta sker genom att vännerna gillar de bilder och filmer som laddas upp på respondenternas Instagramkonton. Genom att se mer bekräftelse än vad som egentligen finns kan respondenterna forma en stabil bild av de identiteter som de reproducerar på sina Instagramkonton. Detta sker genom att respondenterna upplever att deras underförstådda identitetsledtrådar i bilder och filmklipp blir bekräftade av deras följare. Respondenterna menar att eftersom deras följare också är deras vänner offline har de också möjligheten att läsa av vad de vill ha sagt med sina bilder och filmklipp. Istället är det troligt att respondenterna väljer att se andras gillanden av deras bilder och filmklipp som bekräftelse. Detta sker eftersom det inte är möjligt att avgöra vad någon menar då de endast gillar en bild eller ett filmklipp på Instagram. Istagram kan potentiellt fungera som ett verktyg för att reproducera och ge uttryck för den identitet individer tänker sig ha eller den identitet de vill ha, men kan också användas som ett sätt att för individen att reflektera kring den egna identiteten.

 • 50.
  Elofson, Linn
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Karlsson, Josefine
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  “Man är mer tacksam över det man har, med tanke på det man ser.": En socialpsykologisk studie om ordningspolisers arbetsrelaterade upplevelser och emotioner, samt deras inverkan på privat- och familjeliv.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att balansera kraven som kommer med arbetsroll och privatroll ses till stor del av den psykologiska och socialpsykologiska forskningen som emotionellt ansträngande och konfliktskapande. Forskningen beskriver negativa konsekvenser av att inte kunna lämna de emotioner och krav som förknippas med arbetet, när man går hem. Detta är också en allmän bild av relationen mellan arbete och privatliv. Men hur influerar de emotioner som uppstår i arbetslivet en individs roll som privatperson, förälder och partner? Och hur upplevs yrkesrollen och de arbetsrelaterade erfarenheterna inverka på situationer i privatlivet? Finns det upplevelser av manliga arbetsmönster som hantering av arbetsrelaterade erfarenheter och emotioner, på arbetsplatsen? Denna studie berör främst dessa frågor i förhållande till ordningspoliser, ett relativt mansdominerat yrke där arbetsuppgifterna genomsyras av emotionellt ansträngande uppgifter och upplevelser, i kontrast till det lugnare familjelivet. Hur ordningspolisers arbetsrelaterade erfarenheter och emotioner upplevs och hanteras i förhållande till deras privatliv och den mansdominerade arbetsplatsen, har studerats utifrån Greenhaus och Powells arbete- familjeförbättringsteori, Hochschilds emotionsteori, Goffmans teori om roll och fasad samt bakre och främre regioner och Brody, Shields, och Fivush och Buckners genusteoretiska perspektiv gällande emotionella uttryck och känslohantering. Tio intervjuer med ordningspoliser har analyserats med en fenomenologisk ansats. Resultatet visar, i kontrast till merparten av den tidigare forskningen, att samtliga poliser upplever att de emotionella aspekterna av arbetserfarenheterna inverkar positivt på familjelivet. Detta framgår främst i hur ordningspoliserna förhåller sig till sina barn, då de känner en tacksamhet inför familjen, som en reaktion på de många gånger negativa arbetsupplevelserna. När det gäller hanteringen av arbetsrelaterade emotioner är det märkvärt att poliserna undviker formellt samtalsstöd. Att tala om sina emotioner under arbetstid med kollegor, är det främsta sättet som poliserna får utlopp för sina känslor. Detta uppmärksammas dock många gånger inte som känslohantering, då det ses som en ytterst naturlig del av arbetslivet. Därför anser studiens författare att man, vid planering av framtida polisarbete, skulle kunna fokusera mer på denna typ av praktisk känslohantering.

1234567 1 - 50 of 304
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf