uu.seUppsala universitets publikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
123456 1 - 50 av 286
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Allvin, Michael
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  New Rules of Work: Exploring the Boundaryless Job2008Ingår i: The Individual in the Changing Working Life / [ed] Katharina Näswall, Johnny Hellgren & Magnus Sverke, Cambridge: Cambridge University Press , 2008, s. 19-45Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 2.
  Allvin, Michael
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Aronsson, Gunnar
  Department of Psychology, Stockholm University.
  Hagström, Tom
  Department of Education, Stockholm University.
  Johansson, Gunn
  Department of Psychology, Stockholm University.
  Lundberg, Ulf
  Department of Psychology, Stockholm University.
  Work Without Boundaries: Psychological Perspectives on the New Working Life2011Bok (Refereegranskat)
 • 3.
  Almén, Joakim
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Ewald, Martin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Makt- och statusbalans mellan gammalt och nytt: En undersökning av Nordeas kundcenter och relationen med de "gamla" lokalkontoren ser ut idag.2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att konsumenters beteende förändrats genom den tekniska utvecklingen är inget nytt. Idag ställs höga krav på tillgänglighet och dygnet-runt-service vilket leder till att många branscher i Sverige måste anpassa sig. En av de stora investerarna inom IT är bankerna och ett direkt resultat av denna satsning är att det idag läggs ned allt fler lokalkontor till förmån för centraliserade IT-lösningar, såsom kundcenterenheter. Frågan är hur personalen på befintliga lokalkontor och kundcenter upplever denna utveckling. I denna studie undersöks relationen mellan Nordeas lokalkontor och kundcenter, om det finns motstånd till den pågående förändringen och om makt- och statusförhållanden mellan enheterna förändrats. Då kundcenteryrket är starkt förknippat med låg status torde detta påverka hur man från lokalkontoren ser på dessa centraliserade enheter som främst jobbar genom telefon. Syftet med denna studie var att genom semistrukturerade intervjuer med chefer och medarbetare på kundcenter samt motsvarande chefer och medarbetare på lokalkontor inom Sveriges största bank, Nordea, undersöka upplevelsen av förändringen med bakgrund av den pågående omfördelningen av kunder och hur detta har påverkat de respektive enheterna. Analysen visar att maktbalansen är på väg att ändras till kundcenters fördel, dit alltmer resurser och ansvar fördelas, medan lokalkontorens roll inom organisationen är på väg att förändras. Statusen har förbättrats för kundcenter de senaste åren men är alltjämt fortfarande relativt låg i förhållande till lokalkontoren. Motstånd till denna förändring uppfattades i intervjuerna och nya strategier för att komma åt resursen, kunderna, från lokalkontoren var tydliga.

 • 4.
  Alvemark, Anna
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Petter, Hansson
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Det betydelsefulla skrattet: En kvalitativ intervju- och observationsstudie om standupkomiker2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Standupkomik är en underhållningsform som går ut på att en komiker håller ett monologt samtal innehållandes skämt inför en publik. Framträdandet tillåter reaktion, deltagande och engagemang från en publik. Standupkomikern återger en bild av vår vardagsverklighet som får människor att skratta. Detta fenomen har på senare tid ökat i popularitet och har, enligt tidigare forskning, förmåga att påverka individer och strukturer, vilket gör det viktigt att närmare undersöka fenomenet. Syftet med denna studie är att kunna säga någonting om standup som fenomen utifrån komikers uppfattningar. För att besvara syftet har följande fyra frågeställningar preciserats: 

  Ger standup upphov till gemensamma känsloupplevelser hos individerna inom scenen? Hur konstruerar komikern sina skämt? När skrattar publiken? Finns ett beroendeförhållande mellan standupscenen och samhällets strukturer?

   

  Empirin samlades in genom kvalitativa djupintervjuer, fältintervjuer och observation. Vid djupintervjuerna undersöktes standupkomikernas upplevelser om att utföra standup. Observationen, med tillhörande fältintervjuer, möjliggjorde en förståelse bortom komikernas egna självuppfattningar för att återskapa deras tolkningar. En djupgående analys av empirin har gjorts med utgångspunkt i socialkonstruktivism (Berger & Luckmann, Collins, Hochschild, Jenkins och Mead).

   

  Resultatet visar att vi med fördel kan förstå standup som en interaktionsritual och att känslor har betydelse vid framträdandet. Efter en lyckad ritual uppstår långvariga känslotillstånd av gemenskap och solidaritet. Standupscenen kan förstås som en institutionell ordning där förutbestämda regler påverkar individers beteenden, roller och normer. Komikerna konstruerar sina skämt utifrån sin upplevda identitet. Publiken legitimerar komikern och skämten genom att skratta. Överträder skämtet samhälleliga strukturer är sannolikheten liten att publiken legitimerar skämtet. Vidare legitimerar skämten även samhällsordningen och den institutionella ordningen som standupscenen utgör.

 • 5.
  Anaya Jiménez, Lani Mireya
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för freds- och konfliktforskning.
  Membership matters, peace achievement matters the most… A test of complex social identities and attitudes toward peace with youth leaders from Kosovo.2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The recent United Nations Security Council Resolution 2250 on Youth, Peace, and Security highlights the importance of 18-29 years old people as positive leaders in peace and security. For a long time, research and media featured youth in conflicts either as victims, or perpetrators. Recently, some studies began promoting a better narrative based on positive-peace structural factors, e.g. development. Notwithstanding these valuable contributions, little research has empirically explored psychosocial divers of youth within conflicts. This paper studies the links between complex self-categorization processes and attitudes towards peace.

   

  Using a mixed-methods design of randomized surveys and semi-structured interviews, the research aimed to evaluate the hypothesis that youth with superordinate complex social identities (SCSI) will be more likely to have positive attitudes towards peace. The study does not find support for the hypothesis. Youth have a complex identity in which they simultaneously recognize their superordinate and in-group belonging; however, the prioritize in-group self-categorization. Young people have contact with other groups, but their empathy and trust levels are still low. Despite SCSI may not be the main driver of youth positive attitudes toward peace, rather complex identities. 

 • 6.
  Andersson, Catrin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Facebooks påverkan på självkänslan: en kvalitativ studie om hur självkänslan påverkas av ett aktivt Facebookanvändande2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Facebook är ett populärt nätvert som många använder sig av i dagens läge. I och med att Facebook är en plats där man ständigt interagerar med andra människor är jag intresserad att ta reda på hur självkänslan påverkas av ett aktivt Facebookanvändande vilket även är syftet med hela uppsatsen. Mina frågeställningar är:

  Hur påverkas självkänslan av att använda Facebook?

  Vilka specifika funktioner bidrar till att påverka självkänslan?

  För att ta reda på detta har jag använt mig av kvalitativa intervjuer som jag har utfört på fyra aktiva användare. I min analys har jag kommit fram till att Facebook påverkar självkänslan både positivt och negativt. Jämförelsen med andra personers profiler har främst en negativ påverkan, men kan även fungera som motivation till att själv prestera bättre. Bekräftelse i form av "likes" och fina kommentarer visade sig endast ha en positiv påvkeran på självkänslan. De specifika funktioner som bidrar till att påverka självkänslan är statusuppdateringar, bilder, gilla-funktionen samt möjligheten att få positiva kommentarer av andra personer.

 • 7.
  Andersson, Katarina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Utbrändhet eller narcissismens socialitet?: En socialpsykologisk studie om individuella konsekvenser av socialisationen och interaktion i det moderna samhället2005Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 8.
  Andersson, Tobias
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Bergmark, Rasmus
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Värnplikten som en socialiseringsprocess: En undersökning av hur identitet formas, upprätthålls och förändras2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syfte var att studera värnplikten som en socialiseringsprocess där social identitet skapas. Uppsatsen bygger på två frågeställningar som berör syftet närmare: Hur förhåller sig personer som nyligen gjort värnplikten till det militära i förhållande till sitt civila liv innan värnplikten? Hur förhåller sig personer som nyligen gjort värnplikten till sitt nuvarande civila liv i förhållande till det militära liv de lämnat?

  Undersökningen baseras på en kvalitativ intervjustudie med hermeneutik som tolkningsgrund. Urvalet består av tio informanter som gjort värnplikten. I intervjuerna speglade informanterna sina upplevelser från och tankar om värnplikten. I en fördjupad analys har detta sedan analyserats utifrån teori med utgångspunkt i socialkonstruktivism (Berger och Luckmann, Goffman, Jenkins).

  Empirin mynnade ut i följande slutsatser: Socialiseringsprocessen i värnplikten har karaktären av en primär socialisation, likt den första socialisation vi genomgår; något som är möjligt genom Försvarsmaktens totala institutionella drag. I socialisationen uppstod motsättningar mellan det civila och det militära, som grundas i legitimerandet av den senare institutionen. Efter socialisationen upplevde informanterna att värnplikten hade haft en positiv effekt på dem, i relation till hur de var tidigare. Detta kan förstås som att en ny social identitet etablerats, vilken legitimeras genom de skillnader som finns i relation till det tidigare civila livet och till dem som inte har gjort värnplikten. Värnplikten har därmed en förenande effekt på dess medlemmar samtidigt som den skapar motsättningar till dem utanför.

 • 9.
  Anna, Jacobsson
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Sara, Undin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Lyckat arbetsgivarvarumärke - för vem?2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammandrag

  Denna uppsats ämnar studera huruvida yrkesidentitet påverkar perception av

  arbetsgivarvarumärke och val av arbetsplats, en outforskad aspekt inom fältet

  arbetsgivarvarumärke som uppmärksammades efter genomgång av tidigare forskning.

  Tidigare studier fokuserar främst på exponering som den avgörande faktorn för ett attraktivt

  arbetsgivarvarumärke och forskningen i denna studie har haft som avsikt att undersöka om

  även yrkesidentitet kan vara en av de mest avgörande faktorerna vid intresseskapande av ett

  företag. Motiv för denna uppfattning fanns vid ett möte med ett av Sveriges största

  nyhetsmedium, Dagens Nyheter (DN); ett välexponerat företag med ett mycket starkt

  arbetsgivarvarumärke. Attraktionen i arbetsgivarvarumärket upplevs dock endast främst inom

  den specifika målgruppen journalister och redaktionspersonal vilket företaget observerat i

  svårigheten att rekrytera andra yrkeskategorier. Fokus hos företag mot en viss yrkeskategori

  kan te sig problematisk när företaget har behov av att anlita personal inom ett annat område

  än organisationens huvudsakliga. Detta dubbla ansikte i arbetsgivarvarumärket har varit

  utgångspunkten i uppsatsarbetet där DN-fenomenet visat att ett etablerat

  arbetsgivarvarumärke inte alltid räcker för att attrahera och rekrytera personal. För att

  undersöka en viss yrkesgrupps perception av arbetsgivarvarumärke intervjuades

  systemvetarstudenter vid Uppsala Universitet då svårigheter att tillgodose sitt personalbehov

  inom IT är just problemet i fallet DN. Med en fenomenologisk ansats syftade studien gå in i

  studenternas medvetande och förstå deras uppfattningar och gruppens åsikter som en helhet.

  Genom Cooleys (1992) teori spegeljaget och Goffmans (1990) intryckstyrning kunde

  respondenternas tankevärld filtreras och analyseras. Resultatet av studien visade att

  yrkesidentiteten påverkar val av arbetsplats såväl som influerar arbetstagares perception av

  arbetsgivarvarumärke. Anledningen till yrkesidentitetens inverkande roll på valet kan

  förklaras som ett uttryck av arbetstagarens spegeljag. Val av arbetsplats kan även ses som en

  individs intrycksstyrning där denne vill säkerställa att anställningen låter individen ge ett

  positivt intryck till allmänheten.

 • 10.
  Aravena, Matilda
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Den duktiga flickan och skönlitteraturen: En kritisk diskursanalys av Harry Potter2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 11.
  Armitage, Neil
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Flag waving and breaking: A study into the Socio-Psychological Mechanisms and Significance of Football Spectatorship2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 12.
  Ashkar, Hayat
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Jansson, Görgen
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Kan förberedelse förbättra individers upplevelse av grupparbete?: En experimentell studie om hur kunskap kring socialpsykologiska begrepp kan påverka individers upplevelse av att arbeta i grupp2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SammanfattningTitel: Om individer får förberedande information om att arbeta i grupp, kan detta då ses kunna förändra deras upplevelse av att arbeta i grupp?Författare: Hayat Ashkar och Görgen Jansson Handledare: Ilkka Henrik Mäkinen Examinator: Hedvig EkerwaldLärosäte: Uppsala Universitet Datum: 5/1 2015Bakgrunden till den här studien bygger på tidigare forskning som visat att om en vårdsökande i väntan på sin läkartid får hjälp till självhjälp får denna patient ut mer av behandlingen, jämfört med en patient som endast fått vänta på sitt läkarbesök. Det kan då tolkas som att någon form av självhjälp, förberedelse, innan behandlingen är gynnsamt.Detta ledde till en tanke om samma princip kan gälla för grupparbeten. Om individer som ska genomföra ett grupparbete får information om att arbeta i grupp, en förberedelse, kan det då förbättra deras upplevelse av att arbeta i grupp? Syftet med uppsatsen är att undersöka om kunskap om socialpsykologiska begrepp kan ge någon inverkan på elevers upplevelser till att arbeta i grupp. För att undersöka om så var fallet genomfördes ett experiment med tre olika gymnasieklasser. Deltagarna fick genomföra ett grupparbete och därefter svara på en enkät som mätte deras upplevelse av arbetet. I nästa steg fick en grupp, experimentgruppen, lyssna på en föreläsning om socialpsykologiska begrepp för att därefter återigen genomföra ett grupparbete och besvara samma enkät igen. En annan grupp, kontrollgruppen, fick inte lyssna på föreläsningen men göra allt övrigt experimentgruppen gjorde, ett grupparbete med enkät samt ett grupparbete till med enkät.De teoretiska begrepp som använts för att analysera resultatet är bland annat, definition av situationen, priming och Hawthorneeffekten. Resultatet tyder på att en förändring i upplevelsen av grupparbete skett hos både experimentgruppen och kontrollgruppen, dock var den större hos experimentgruppen.

 • 13.
  Asén, Tom
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Caligulas efterträdare?: En kvalitativ studie om gymnasielärares yrkesidentiteter och sociala status2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 14.
  Awad, Laura
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  "Vad står egentligen S:et för i SHRM?"2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 15.
  Azcarate, Maria
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Den kontroversiella diagnosen: En komparativ diskursanalys av ADHD2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 16.
  Backman, Linda
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Närvarande frånvaro: En socialpsykologisk studie av det meningsfulla skolket2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 17.
  Baurne, Yvette
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Studenters yrkesidentitet: En kvantitativ studie av yrkesidentitetens bestämningsfaktorer2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under studier på universitetsnivå läggs grunden till studenternas framtida yrkesidentitet. Då universitetsutbildningar i Sverige ser olika ut finns risken att studenterna tillgodogör sig olika mycket yrkesidentitet under sin studietid och på grund av detta är olika väl förberedda för yrkeslivet när de tar examen. Med en kvantitativ ansats syftar denna studie till att undersöka förekomsten av yrkesidentitet hos studenter vid olika typer av akademiska utbildningar i Sverige, för att se vilka bestämningsfaktorer yrkesidentiteten har. Studien behandlar identitetsbegreppet med den symboliska interaktionismen som teoretisk referensram och har med utgångspunkt i denna samlat in data genom enkäter. Analysen genomfördes med multipel regressionsanalys. Två bestämningsfaktorer för yrkesidentiteten har påvisats: typ av utbildning samt engagemang i den framtida yrkesrollen. Studenter som läser breda akademiska utbildningar har starkare yrkesidentitet än studenter som läser yrkesinriktade akademiska utbildningar. Resultaten visar även ett positivt samband mellan engagemang i den framtida yrkesrollen och yrkesidentiteten.

 • 18.
  Benca, Maja
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Ender, Emma
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  ”Det är inte viktigt att jag ska vara absolut bäst, men jag vill vara bättre än de flesta”: En kvalitativ studie om juriststudenters subjektiva upplevelser av krav och stress2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  Title: It is not necessary to be the best, but I don’t want to be average Author: Maja Benca & Emma Ender Tutor: Hedvig Ekerwald

  Purpose: The purpose of this thesis was to identify the subjective experiences of stressors and demands of law students of Uppsala University. Beyond these problems, this thesis was also identifying if there was a balance or conflict between social life and studies from a social psychological perspective. This essay is based on five key questions: How does the subjective experience of stress and demands affect the interviewed law students? How do the interviewed law students handle the stress and demands in their studies and in everyday life? Do the interviewed law students consider there is a balance between social life and studies? How do the law students want to present themselves in front of classmates and teachers? What do the interviewed law students consider to be the main goal in life? Method/Material: The material used in this thesis consists of a total of ten interviews with law students of Uppsala University, five women and five men in the ages of 20 - 32. Main results: The thesis results showed that the stress and demands are experienced individually and differently from person to person depending on ability and how individuals manage their stress. A correlation could be found between the demands and stress in the informants' subjective stories, and how they are being affected. In addition to this, we could also find that there is an imbalance and conflict between social life and studies, as they have to give their studies first priority. How informants present themselves and what their goals are, is also explored in this bachelor thesis.

  Number of pages: 50 Course: Social psychology C, Institution of Sociology, Uppsala University Period: Spring 2014

  Keywords: Stress, demands, goal, impression, looking glass self, law students, master of laws, coping 

 • 19.
  Benoist, Lise
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Teologiska fakulteten, Teologiska institutionen.
  Overcoming overconsumption before it consumes us: The potential of local waste prevention initiatives as a gateway to a degrowth society2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Human activities and especially the over-consuming Western society lifestyles have been identified as the main causes of climate change and environmental degradation. Sustainable consumption holds limits of its own, and degrowth offers a broader framework for the transformation of the society in order to answer the threefold crisis: environmental, economic and social. Nevertheless, in a context of a widening gap between environmental knowledge and actions, putting theory into practice remains quite of a challenge. Local initiatives have however been spreading and taking concrete actions to overthrow this tendency. The issue of waste being a central symptom of the culture of consumption, waste prevention is the focus of the present thesis. Putting on socio-psychological lenses, the following study investigates the potential of waste prevention initiatives to contribute to a degrowth society. A French case- study demonstrates that such alternatives embody possibilities to change individual behaviors and attitudes, by promoting sufficiency and conviviality as core aspirations.

 • 20.
  Berggren, Annelie
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  "De främlingsfientliga": En jämförande kvantitativ analys av svenska medborgare med främlingsfientliga attityder från 1981-20122014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med den bruna våg som sköljt in över Sverige och Europa har främlingsfientligheten aldrig känts mer aktuell att undersöka. I Sverige har det främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna fått fäste och en negativ inställning till individer födda i andra länder är en vardag för många. Syftet med denna studie var att undersöka om samma indikatorer gick att förklara främlingsfientliga attityder i dagens Sverige som i början av 80-talet. Det sätt på vilket detta har undersökts är genom en kvantitativ metod där statistik insamlad av World Values Survey stod som grund för analyserna som gjordes med hjälp av statistikprogrammet SPSS(Statistical Package for the Social Sciences). Sambandsanalyser genomfördes för att se om det gick att finna statistiska signifikanta samband mellan de oberoende variablerna utbildningsnivå, boendeortens storlek, hur stolt individen är till sin nationalitet, ålder, kön och den beroende variabeln främlingsfientlighet.

  Resultatet som gick att finna i analyserna var att det på 80-talet endast var statistiskt signifikant samband mellan ålder och främlingsfientlighet där äldre tenderade att vara mer främlingsfientliga. I övrigt var främlingsfientligheten spridd mellan olika utbildningsnivåer, olika storlekar på boendeorten samt kön och stolthet över sin nationalitet. När det kom till den senare studien gick att finna att sambanden såg annorlunda ut mot 80-talet. I den studien var alla samband statistiskt signifikanta. Sambandet mellan ålder och främlingsfientlighet hade ändrat riktning där alltså yngre individer tenderade att vara mer främlingsfientliga. Utöver det gick att påvisa att främlingsfientligheten var som starkast bland individer som var stolta över sin nationalitet, bodde på mindre orter, med en lägre utbildningsnivå samt med det manliga könet.

 • 21.
  Berglund, Cicilia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Utbränd i mötet med människor.: En kvalitativ studie om risker och riskminimering vid utbrändhet i klientarbeten.2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Denna studie består av en kvalitativ undersökning grundad på semistrukturerade intervjuer med fem yrkesutövare inom mellanmänskliga arbeten. Studien har som syfte att undersöka vad som kan uppkomma i ett mellanmänskligt arbete om yrkesutövaren drabbas av utbrändhet, analyserat utifrån ett antal omedvetna socialpsykologiska processer med psykodynamisk ansats. Studien har också syftet att försöka förstå vad som minskar risken för att yrkesutövare ska utsätta klienter för dessa omedvetna processer på grund av utbrändhet. Resultatet av studien pekar på att det lättare kan uppkomma omedvetna socialpsykologiska processer i klientarbeten om yrkesutövaren drabbas av utbrändhet. Studien indikerar också att det finns faktorer som anses minska risken för att yrkesutövare ska utsätta sina klienter för omedvetna processer på grund av utbrändhet.

 • 22.
  Bergman Blix, Stina
  Stockholms universitet, Sociologiska institutionen.
  Arlie Russell Hochschild2013Ingår i: Relationell socialpsykologi: klassiska och samtida teorier / [ed] Henrik Stenberg & Bo Isenberg, Stockholm: Liber , 2013, 1, s. 166-195Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 23.
  Bergqvist, Malin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Utvecklingssamtalet ur ett socialpsykologiskt perspektiv: En kvalitativ undersökning av interaktion och förståelse mellan deltagarna i utvecklingssamtal2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 24.
  Bernhardsson, Emelie
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Anställningsintervjun: En kvalitativ studie i bedömningen av arbetssökande2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 25.
  Björkholm, Rebecca
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Dela lika eller ta ut pappamånaderna?: Fem pappor - två skilda förhållningssätt till föräldraledighet2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till studien är att föräldraskap och föräldraledighet är ett långt ifrån jämställt område. År 2009 tog män fortfarande bara ut cirka en femtedel av de totala föräldrapenningberättigade dagarna. Syftet med föreliggande studie är att ur ett jämställdhetsperspektiv undersöka uppdelningen av föräldraledighet, med utgångspunkt i mäns egna erfarenheter. Frågeställningarna syftar till att utreda bakomliggande skäl som kan spela in då vissa pappor tar ut de 240 dagarna föräldrapenning som tilldelas dem och vad som kan påverka att andra pappor istället väljer att överlåta större delen av sina dagar till mammorna.

  Materialet utgörs av fem kvalitativa intervjuer med föräldralediga pappor som lever i heterosexuella parförhållanden. Två av papporna har delat föräldraledigheten lika med sin partner, tre har tagit ledigt under kortare perioder deltid eller heltid. Intervjumaterialet har analyserats med en Constant Comparative metod och resultatet har redovisats utifrån likheter och skillnader. Därefter har empirin diskuterats i anknytning till genusteorier. Bland annat det asymmetriska rollövertagandet (Ferguson, 1980) kan förklara hur mannen ges ett större handlingsutrymme i uppdelningen på grund av att han inte sätter sig in i kvinnans situation i lika hög utsträckning som vice versa. Föreliggande studie stöder tidigare forskning av bland annat Bekkengen (2002) och Chronholm (2004), men mindre avvikelser förekommer även.

  I studien framkom två skilda förhållningssätt till föräldraledighet. Motiven för föräldraledigheten verkar skilja mellan män som delar lika med sin partner och för män som överlåter majoriteten av dagarna till sin partner och därmed endast tar en kortare tid. Motiven för de pappor som delar föräldraledigheten lika med sin partner förefaller att vara barnorientering från båda föräldrars sida samt jämställdhetsmotiv. För de pappor som tar en kortare föräldraledighet (maximum pappamånaderna) framkommer ett motiv för att ta föräldraledigt att ta tillvara de pappadagar som inte är överförbara till partnern. Detta kan ses som ett ekonomiskt motiv liksom ett resultat av lagstiftningen. Dessutom framkommer ett större intresse för att umgås med barnen en kortare tid: barnorientering på deltid, en ovilja att vara borta en längre tid från arbetslivet samt en samhällsnorm om att man ska ta pappaledigt en kort tid. En modererande faktor som kan påverka uppdelningen var den uttalade inställningen från arbetsplatsen, men även de upplevda outtalade spelreglerna kring tjänsten, branschen och karriären.

 • 26.
  Blixt, Benny
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Forskning & Emotioner: Det emotionella förnuftets många broar2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 27.
  Blomkvist, Johanna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Arbetslivet i förändring?: Tal om förändring, mobilitet och flexibilitet2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 28.
  Boborg, Sofia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Oändliga eller begränsade möjligheter: En studie av unga vuxnas resonemang kring livstilsmöjligheter2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 29.
  Borg, Jenny
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Hedström, Tina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  På dina villkor?: En diskursanalytisk studie om hur personlig integritet konstrueras i digital miljö2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I takt med att internet fått en allt mer självklar ställning i dagens samhälle uppkommer debatter om personlig integritet med jämna mellanrum. I rampljuset står ofta hur sociala medier belyser och behandlar användares integritet i den digitala miljön. Den här uppsatsen har undersökt hur personlig integritet konstrueras i användarvillkoren till tre av de största sociala medierna: Facebook, Twitter och Youtube. Kontexten i vilken studien tar avstamp är hämtad ur Giddens resonemang om ett senmodernt samhälle. Utifrån flera teoretikers definitioner av personlig integritet skapade vi en integritetsmodell med vilken begreppet operationaliserades. Kritisk diskursanalytisk metod och analysverktygen modalitet och transivitet har använts för att analysera texterna. Vi har även lagt stor vikt vid specifika ordval i användarvillkoren. Slutsatsen är att personlig integritet inte syns explicit i villkoren, utan istället genomsyras i hur organisationerna behandlar användarnas personuppgifter och personliga innehåll. Genom användarvillkoren positionerar sig organisationerna som olika roller, ibland som auktoritär figur och ibland som jämlik vän. Undersökningen visar hur personlig integritet i användarvillkoren även fokuserar på rättigheterna och ansvaret för webbplatsens innehåll. I texterna behåller användarna ansvaret för innehållet medan de skriver under på att organisationen får rättigheterna att använda innehållet. Gällande användarnas säkerhet är villkoren skrivna som att det är andra användares beteenden som kan vara integritetskränkande, medan organisationens handlande inte kan vara det.

 • 30.
  Borgström, Simon
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Emmerberg, Per
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Svek & skam: En socialpsykologisk studie om upplevelsen av att bli bedragen2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att redogöra för den subjektiva upplevelsen av att bli bedragen i en nära relation och är således en fenomenologisk ansats. Undersökningen har baserats på tre kvalitativa intervjuer, där de intervjuade redogjort för sin subjektiva upplevelse av att bli bedragen samt definierat begreppet otrohet. Vi har utgått från teorier om skam, skuld och stigma för att kartlägga hur upplevelsen påverkat självet. Scheffs teorier om sociala band har använts för att beskriva påverkan på individens förhållanden till andra. Vi har upptäckt att en monogam relation inte är ett krav för att otrohet ska uppfattas. Det har även framgått att omgivningens reaktioner spelar roll, på så sätt att de antingen sökte stöd från vänner, eller aktivt undanhöll ämnet från dem. Vidare har vi även upptäckt att intervjupersonerna som blivit bedragna tenderar att skuldbelägga sig själva, känna skam över händelsen samt utveckla en starkare grad av svartsjuka – som en förändring av självet.

 • 31.
  Brage, Ebba
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Den prekära identiteten: En diskurspsykologisk studie om hur en prekär identitet och livssituation konstrueras2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med hjälp av diskurspsykologiska verktyg undersöker den här studien hur samhällskritik

  och trovärdiga beskrivningar av prekariatets livssituation och identitet konstrueras. Det

  diskursiva sammanhanget handlar om prekariatet. Guy Standings teori har som

  utgångspunkt att prekariatet är en klass i vardande och i och med med att Guy Standings

  antologi, innehållande livsskildringar associerade till prekariatet, fungerar denna antologi

  som empiri i min studie. Vidare hävdar jag att det diskuspsykologiska angreppssättet kan

  bidra till nya insikter och djupare förståelse när det gäller identitetskonstruktioner och

  samhällskritik i allmänhet, prekariatet och dess medlemmar i synnerlighet. Analysens

  resultat vilar på de tre diskurspsykologiska verktyg jag använt mig av nämligen metaforer,

  vaccinationer och kategorier. Verktygen har fungerat som angreppssätt och påvisat vikten av

  språkets konstruktioner, upplägg och struktur vid framförandet av kritik och trovärdiga beskrivningar.

 • 32.
  Bratt, Lisa
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Blom, Sara
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Identitetsskapande genom företagskultur: En kvalitativ studie om arbetstagares identitet i relation till en stark företagskultur2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Forskning visar att en stark företagskultur kan likställas med ett informellt regelverk som ger arbetstagarna riktlinjer för hur de bör agera utifrån företagets mål. Trots att det inom många branscher idag finns starka företagskulturer som ställer krav på arbetstagaren så är studier utifrån arbetstagarens perspektiv relativt bristfälliga. Det har däremot utförts mycket forskning kring effekter av företagskultur utifrån arbetsgivarens perspektiv. Denna studie ämnade därför att undersöka hur arbetstagare förhåller sig till en stark företagskultur samt hur deras identitet påverkas av det. Genom att få insyn i subjektiva upplevelser var förhoppningen med studien att kunna bidra med en förståelse kring arbetstagares identitetsskapande i relation till företagskultur. Vid insamlingen av empiriskt material utfördes kvalitativa intervjuer med 10 personer som har erfarenhet av en stark företagskultur på ett företag inom säljbranschen. Hälften av intervjupersonerna är nuvarande anställda och resterande har tidigare varit anställda på det aktuella företaget. Det insamlade datamaterialet har sedan analyserats i relation till Tajfel och Turners teori om social identitet, Goffmans teori om roller och framträdande samt Collins teori om interaktionsritualer. Resultatet visade att arbetstagare väljer att anpassa sitt beteende efter önskvärda personlighetsdrag som uppmuntras på arbetsplatsen. Hur identiteten påverkas av den starka företagskulturen visade sig bero på hur arbetstagarnas personliga identitet i grunden skiljer sig från de önskvärda personlighetsdragen på arbetsplatsen samt hur mottagliga de är för att förändra sin sociala identitet, vilket således avgör i vilken grad det resulterar i påfrestningar på den personliga identiteten.

 • 33.
  Brinte, Elin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Stigmatiseringsprocessen: Två fallstudier kring stigmatiseringsprocessen bland ungdomar på behandlingshem2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen ämnar belysa brännmärkningsfenomenet utifrån ett ungdomsperspektiv samt bidra till ökad kunskap inom området. Syftet med studien är att finna en eventuell koppling mellan ungdomar som blivit placerade på ett hem samt deras upplevelser kring brännmärkning. Detta kopplas följaktligen till Erving Goffmans stigmateori. Frågeställningarna omfattade huruvida ungdomarna upplever och påverkas av sin eventuella brännmärkning samt hur placerade ungdomar upplever att samhället uppfattar dem, bland annat speglat via medier. Uppsatsen har utgått ifrån en kvalitativ ansats där nio intervjuer genomförts och bearbetats. Tre av intervjuerna gjorda med ungdomar som placerats och de återstående sex gjordes med kunnig personal och ansvariga för olika hem i södra och mellersta Sverige. Studien har även kompletterats med litteratur och tidigare forskning inom området. Resultaten visar bland annat att ungdomarna uppfattar sig som missförstådda och stigmatiserade utav samhället.

 • 34.
  Brohäll, Petra
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Facebookprofilen - Skapandet av det perfekta jaget: Hur förmedlar män och kvinnor sin identitet på Facebook?2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 35.
  Broström, Hanna
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Cohen Öberg, Samantha
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Kvinnor med ADHD: En kvalitativ studie om hur vardagslivet kan påverkas för en kvinna med ADHD2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen belyser hur det är att som kvinna leva med ADHD då detta är ett relativt outforskat område Syftet med den här studien är att ta reda på hur det är att som kvinna leva med ADHD, hur vardagslivet påverkas samt hur fördomar upplevs och hanteras. Vi vill även ha reda på hur kvinnorna upplever att de hanterar sina känslor samt hur deras känslohantering tar sig i uttryck i deras vardagsliv. Vi har utfört kvalitativa intervjuer med åtta kvinnor som alla fått sin diagnos i vuxen ålder. Kvinnorna har med egna ord berättat hur de upplever att det som kvinna är att leva med ADHD. Det insamlade datamaterialet analyseras med hjälp av Erving Goffman’s stigma-teori som förklarar hur olika attribut hos individen kan göra att denne avviker från mängden. Även Arlie Hochschild’s teori om emotioner som beskriver hur individen hanterar känslor används i denna studie. Resultatet i denna studie visar att vardagslivet påverkas ur en rad olika aspekter för kvinnorna i vår studie. Ett dilemma som fanns hos majoriteten av informanterna var huruvida de skulle berätta om sin diagnos eller inte i rädsla om att bli bemött av fördomar om de berättade. Majoriteten av informanterna upplevde att det fanns fördomar mot ADHD vilket var en anledning till att flertalet av kvinnorna valde att inte berätta för andra om sin ADHD. Endast ett fåtal av informanterna var väldigt öppna med att berätta om sin diagnos då de ville skapa en ökad förståelse för fenomenet ADHD och ville därmed motbevisa de fördomar finns. Flertalet av kvinnorna upplevde att de hade lätt till att känna känslor och beskrev sina känsloliv i liknelse med en berg-och-dalbana som påverkade vardagslivet i högsta grad.

 • 36.
  Byström, Emelie
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Strindlund, Therése
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Lev det perfekta livet, på Instagram: En intervjustudie om unga kvinnors självpresentation och identitetsskapande på Instagram2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Instagram lanserades i oktober 2010 och är en applikation där du med hjälp av

  kamerafunktionen på din mobiltelefon eller din surfplatta kan dela med dig av bilder.

  Instagram tillåter sina användare att ta en bild, redigera den, för att sedan dela med sig

  av bilden till sina följare. Syftet med denna studie är att ur ett socialpsykologiskt

  perspektiv få förståelse för och kunskap om hur Instagram med dess format kan vara

  en del av identitetsskapande processer samt fungera som ett verktyg för

  självpresentation. Det empiriska materialet består av tio kvalitativa intervjuer med

  kvinnor i åldrarna 20-25 som är aktiva Instagram-användare. Det teoretiska ramverket

  bygger på Meads teorier om jaget, Asplunds teori om social responsivitet, Giddens

  teori om självet som ett reflexivt projekt samt begrepp från Goffmans dramaturgiska

  perspektiv. Resultat från studien visar att Instagram kan tolkas som en plattform där

  jaget och identiteten kan konstrueras. Vidare belyser resultatet att våra respondenter

  väljer vilka bilder deras följare ska få ta del av, vad dessa bilder ska visa samt hur

  dessa bilder ska se ut och på så vis medvetet styr den uppfattning de vill att deras

  följare ska få av dem. Resultatet påvisar även att dessa självpresentationer i form av

  bilder framställs i självbekräftande syfte.

 • 37.
  Caballero, Adelaida
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för kulturantropologi och etnologi.
  The Rebellion of the Chicken: Self-making, reality (re)writing and lateral struggles in Malabo, Equatorial Guinea2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 30 poäng / 45 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Historical sources suggest that the bad reputation of Bioko island ―a product of mixed exoticism, fear of death and allure for profit— might have started as early as the first European explorations of sub-Saharan Africa. Today, the same elements seem to have been reconfigured, producing a similar result in the Western imagination: cultural exoticization, fear of state-sponsored violence and allure for profit are as actual as ever in popular conceptions of Equatorial Guinea. A notion of ongoing terror keeps conditioning the study of the tiny African nation, resulting in media trends and academic discourses polarized by the grand themes of oil/money/corruption and human rights violations —which are highly counterproductive when trying to account for Equatoguineans’ everyday practices, mainly because the violence exerted by the state has shifted in nature. Deploying a triple theoretical framework made up by Michel de Certeau’s (1984) concepts of readers/writers/texts and strategies, Michael Jackson’s (2005) work on being, agency and intersubjectivity, as well as Bayart’s (1993) ‘politics of the belly’, this thesis explores some of the complex cultural and social-psychological strategies that urban populations in Malabo have developed in order to create, sustain and protect the integrity of their social selves while living in inherently oppressive environments. People’s means of personhood negotiation are observed through contemporary systems of beliefs, narratives and practices. I suggest that negotiations are products of, but also preconditions for, the existence of a social apparatus and the integrity of the selves moving within its discursive boundaries. Consequently, Equatoguineans’ strategies for self-making are seen as potentially responsible for reproducing a destructive status quo. This idea is further developed through the concept of lateral struggle, a form of social violence alternative to top-down flows which builds on sociality as culturally calibrated forms of symbolic interaction between selves constructed in a zero sum fashion. The dynamics of lateral struggles are illustrated through ethnographic data on what people phrase as el Guineano’s innate ‘rebelliousness’, which in turn visibilizes processes of collective self-making and the verbalization of negative national stereotypes. Possibilities for the rise of more positive types of personhood based on a habitual splitting of individual self from national other are explored. Finally, a brief assessment of how such splitting could be hindering people from collectively writing a ‘homeland’ is made.

 • 38.
  Carlén, Sara
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Wasmuth, Camilla
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  "Alla och hans moster tränar": Icke-användares upplevelser av träningstrenden2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Träning kan ses som en trend då det har blivit allt mer populärt att utföra någon form av fysisk aktivitet. Inom socialpsykologisk teori har trender förståtts som ett sätt för individer att tillfredsställa sina behov av att anpassa sig efter den sociala omgivning de lever i. Socialpsykologin har också visat att det är fruktbart att synliggöra normer genom att intervjua individer som definierar sig som normbrytare. Denna studie syftar därför till att undersöka träningstrenden ur icke-användares perspektiv genom tio kvalitativa intervjuer med individer som inte anser sig vara fysiskt aktiva. Resultatet visar att träningstrenden har en inverkan på individer som inte aktivt deltar i den då de upplever ett utanförskap. Dessutom finns det andra faktorer som tydliggör utanförskapet och individers upplevelse av det. Media och materiella ting är två sådana faktorer som båda har en stor del inom trenden. Icke-användares inställning till träningstrenden är delad på så sätt att träningens popularitet skapar förutsättningar för ett hälsosamt samhälle, samtidigt som dessa förutsättningar motarbetas då träningens popularitet medför en stress och press att prestera utefter ett ideal som är svårt att uppnå. Det innebär också en svårighet att gå emot träningstrenden då den speglar normen i samhället att vara hälsosam, vilket gör att ett icke-deltagande kan anses som avvikande från ett kollektivt handlande.

 • 39.
  Carrasscosa Molin, Anna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Sexualiseringen av det offentliga rummet: En fältstudie av grundskolans sex och samlevnadsundervisning2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 40.
  Carrasscosa Molin, Anna
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Eriksson Östman, Maja
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  "If he is jealous, it's because he loves you": An inter disciplinary Minor Field Study of Peruvian women's possibilities to choose in sexual situations2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 41.
  Chamoun, Eva
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Varför tillämpas mångfald?: En kvalitativ fallstudie om mångfald på ett svenskt internationellt företag, och om deras koppling till identifiering med företaget.2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 42.
  Dahlgren, Sofia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Ensam, Hemma & på Distans: En symbolisk interaktionistisk studie av distansarbete2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 43.
  de Mander Florin, Cecilia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  "Men ser dom inte att det är en söt liten tjej?": om genusmedvetna föräldrars attityder till kläder på mycket små barn.2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  I denna studie undersöks föräldrars attityder till kläder på små barn ur ett genusperspektiv. Nio föräldrar, sex med döttrar och tre med söner, intervjuades med en semistrukturerad intervju och intervjuerna analyserades tematiskt utifrån socialpsykologisk och genusvetenskaplig teoribildning. Föräldrarna visade sig navigera genom ett komplext nät av föreställningar om kläders betydelse för barnets identitet och klädernas genussymbolik hade stor betydelse för de intervjuades beslutsprocess i påklädningen. Vilken genuskodning klädesplagg hade antogs ha betydelse för barnens identitetsskapande process, både genom sin fysiska utformning och hur de påverkade andras bemötande av barnet. I resonemanget framstod föräldrarnas syn på kön som ett kontinuum, där både kläderna men också barnet i sig kunde tillhöra ett kön i högre eller mindre grad.

 • 44.
  Egerström, Sofia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Definitionen av situationen: En diskursanalys av medias framställning av Feminisktiskt Initiativs pengabränning under Almedalsveckan 20102010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 45.
  Eliasson, Emmy
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Roos, Lia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Visualiserad status: En kombinerad bild- och innehållsanalytisk studie av hur normer lyser igenom i yrkesrelaterade bilder2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I det moderna samhället är mannen fortfarande norm för den stereotypa arbetaren och makthavaren. När kvinnor tar sig in i traditionellt manliga områden sker inträdet ofta på mannens villkor. Mot bakgrund av detta undersöker vi i denna uppsats hur kvinnor fotograferas i samband med sitt arbete. Undersökningens syfte är således att se hur det sätt kvinnor fotograferas på skiljer sig beroende av vilken yrkesgrupp de tillhör och vilken position de besitter på arbetsplatsen. Ännu ett syfte är att se om de normer som framkommer är beroende av yrkesstatus eller av kön. För att uppnå syftet har vi med ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv utfört en innehållsanalys kombinerat med en kvalitativ ikonologisk bildanalys där vi studerat fotografier förekommande i fackliga tidskrifter. De fackliga tidskrifter som studerats representerar tre olika inkomstgrupper för att på så sätt komma åt olika positioner inom arbete samt yrkesstatus (Inkomstgrupp 1 - Chef & Läkartidningen, inkomstgrupp 2 - Vårdfokus & Lärarnas tidning och inkomstgrupp 3 - Handelsnytt & Kommunalarbetaren). För att kunna dra slutsatser kring huruvida könet kvinna inverkar på framställningen har ett urval fotografier av män studerats vilket möjliggjort jämförelser. Som grund för uppsatsens analys ligger teorier om roller och framträdanden, reproduktion och förändring av normer samt teorier om symboler. Utifrån materialet har det framgått att framställningen av kvinnor vilka fotograferats utifrån sitt yrke varierar mycket utifrån den yrkesstatus de innehar. På samma sätt skiljer sig normerna som lyfts fram utifrån yrkesstatus. Det har även framkommit att vissa variationer kan relateras uteslutande till yrkesstatus medan variationen i andra normer är mer förbundna med kön. 

   

 • 46.
  Eliasson, Nadja
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Gatubarn: - deras avvikande roll i samhället2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi känner alla till att det finns gatubarn i tredje världen, men frågan är om vi är medvetna om att det faktiskt även finns gatubarn i Sverige? Definitionen av gatubarn ser dock lite olika ut beroende på var i världen man befinner sig. Den första tanken som slår en när man hör ordet gatubarn är att det handlar om barn som bor i fattiga utvecklingsländer. Emellertid finns det även i Sverige gatubarn, men här använder vi oss istället av begreppet; ungdomar som rymmer och/eller blir utslängda hemifrån.

   

  Syftet med denna uppsats är att med hjälp av två samtida litterära skildringar, Rosario är död och Flickan under gatan, undersöka om det finns några likheter eller olikheter med att vara gatubarn beroende på var i världen man bor. Den första boken handlar bland annat om flickan Rosario på Filippinerna och den andra om flickan Jannike i Sverige. Jag har använt mig av Goffmans dramaturgiska perspektiv och stigma samt Beckers avvikelsebegrepp för analysen av mitt material.

   

  I analysen framkommer det att gatubarnen använder sig av olika roller tillsammans med andra individer, vilket är en del av deras överlevnadsstrategi. Gatubarnen i utvecklingsländerna är en del utav samhället, där de visar sig öppet. Orsaken till att de är synliga beror på att gatan ofta är deras enda möjlighet till att tjäna lite pengar. Detta har medfört att samhället har normaliserat deras beteende. Däremot i Sverige är gatubarnen skygga individer som drar sig undan samhället. De syns inte och därigenom osynliggörs även problemet.

 • 47.
  Eliasson, Ricky
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Att uttrycka sin identitet på Instagram: en studie om identitetsförhandling på Instagram2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker hur identitet kan reproduceras genom Instagram. Studien utgår från kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fem stycken unga vuxna studenter som använder Instagram i sin vardag. Studien är deduktiv men grundar sig i en fenomenologisk ansatts, vilket innebär att det är respondenternas meningskapande som står i fokus. Analysen grundar sig i delar av Goffmans (2009) teori om intrycksstyrning, Swanns (1987) teori om identitetsförhandling och Giddens (2008) tankar om identiteten som ett reflexivt projekt.Respondenternas svar tyder på att publiken eller de som följer dem på Instagram har betydelse för hur de väljer att presentera sig själva i bild eller i filmklipp. Respondenterna väljer att ha privata konton som gör det möjligt för dem att styra vilka som får och inte får följa dem på Instagram. Detta gör i sin tur att respondenterna skapar en struktur som möjliggör självbekräftelse då de som tillåts följa dem till stor del består av vänner som stöttar respondenternas identitetsanspråk. Detta sker genom att vännerna gillar de bilder och filmer som laddas upp på respondenternas Instagramkonton. Genom att se mer bekräftelse än vad som egentligen finns kan respondenterna forma en stabil bild av de identiteter som de reproducerar på sina Instagramkonton. Detta sker genom att respondenterna upplever att deras underförstådda identitetsledtrådar i bilder och filmklipp blir bekräftade av deras följare. Respondenterna menar att eftersom deras följare också är deras vänner offline har de också möjligheten att läsa av vad de vill ha sagt med sina bilder och filmklipp. Istället är det troligt att respondenterna väljer att se andras gillanden av deras bilder och filmklipp som bekräftelse. Detta sker eftersom det inte är möjligt att avgöra vad någon menar då de endast gillar en bild eller ett filmklipp på Instagram. Istagram kan potentiellt fungera som ett verktyg för att reproducera och ge uttryck för den identitet individer tänker sig ha eller den identitet de vill ha, men kan också användas som ett sätt att för individen att reflektera kring den egna identiteten.

 • 48.
  Elofson, Linn
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Karlsson, Josefine
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  “Man är mer tacksam över det man har, med tanke på det man ser.": En socialpsykologisk studie om ordningspolisers arbetsrelaterade upplevelser och emotioner, samt deras inverkan på privat- och familjeliv.2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att balansera kraven som kommer med arbetsroll och privatroll ses till stor del av den psykologiska och socialpsykologiska forskningen som emotionellt ansträngande och konfliktskapande. Forskningen beskriver negativa konsekvenser av att inte kunna lämna de emotioner och krav som förknippas med arbetet, när man går hem. Detta är också en allmän bild av relationen mellan arbete och privatliv. Men hur influerar de emotioner som uppstår i arbetslivet en individs roll som privatperson, förälder och partner? Och hur upplevs yrkesrollen och de arbetsrelaterade erfarenheterna inverka på situationer i privatlivet? Finns det upplevelser av manliga arbetsmönster som hantering av arbetsrelaterade erfarenheter och emotioner, på arbetsplatsen? Denna studie berör främst dessa frågor i förhållande till ordningspoliser, ett relativt mansdominerat yrke där arbetsuppgifterna genomsyras av emotionellt ansträngande uppgifter och upplevelser, i kontrast till det lugnare familjelivet. Hur ordningspolisers arbetsrelaterade erfarenheter och emotioner upplevs och hanteras i förhållande till deras privatliv och den mansdominerade arbetsplatsen, har studerats utifrån Greenhaus och Powells arbete- familjeförbättringsteori, Hochschilds emotionsteori, Goffmans teori om roll och fasad samt bakre och främre regioner och Brody, Shields, och Fivush och Buckners genusteoretiska perspektiv gällande emotionella uttryck och känslohantering. Tio intervjuer med ordningspoliser har analyserats med en fenomenologisk ansats. Resultatet visar, i kontrast till merparten av den tidigare forskningen, att samtliga poliser upplever att de emotionella aspekterna av arbetserfarenheterna inverkar positivt på familjelivet. Detta framgår främst i hur ordningspoliserna förhåller sig till sina barn, då de känner en tacksamhet inför familjen, som en reaktion på de många gånger negativa arbetsupplevelserna. När det gäller hanteringen av arbetsrelaterade emotioner är det märkvärt att poliserna undviker formellt samtalsstöd. Att tala om sina emotioner under arbetstid med kollegor, är det främsta sättet som poliserna får utlopp för sina känslor. Detta uppmärksammas dock många gånger inte som känslohantering, då det ses som en ytterst naturlig del av arbetslivet. Därför anser studiens författare att man, vid planering av framtida polisarbete, skulle kunna fokusera mer på denna typ av praktisk känslohantering.

 • 49.
  Elofsson, Linn
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  The Shattering of the Romantic Dream: A qualitative study of defection processes from the White Power movement in Sweden2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In times where acts of extremism are becoming increasingly evident an interest for the individuals who perform such acts has begun to take shape. Most people who engage in extreme organizations tend to eventually leave them, yet there is still uncertainty about why and how people manage to do so. The purpose of this study was to add to the understanding of defection processes from the White Power movement by studying how emotions and relationships contribute to such processes. Using Herbert Blumer's symbolic interactionism as my springboard, and through interviews with nine former White Power activists, the study shows that leaving a White Power organization is divided into a differentiation between why and how activists leave. While disillusionment, guilt and fear tend to be reasons why activists eventually want to leave it is through their interaction with people in the outside community, for instance their children or a police officer, they manage to leave. Meeting with people with immigrant backgrounds was also crucial for the process of leaving the White Power movement, for seven of the respondents such meetings contributed to their deradicalization processes.

 • 50.
  Engquist, Britta
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  INTERVENTIONER SOM ENGAGERAR?2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
123456 1 - 50 av 286
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf