uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 1190
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abdallah, Muhammed
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Polisens metoder i kampen mot grov organiserad brottslighet – en rättsanalys2014Student paper other, 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 2.
  Abed Ali, Haider
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Beskattning av utländska delägare i svenska handelsbolag: Särskilt vad gäller fastighetsavyttringar2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A research about the taxation of foreign partners in Swedish partnerships. Specifically regarding real estate.

 • 3.
  Adams, Edward S.
  et al.
  University of Minnesota Law School.
  Spaak, Torben
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Fuzzifying the Natural Law–Legal Positivist Debate1995In: Buffalo Law Review, ISSN 0023-9356, Vol. 43, no 1, p. 85-119Article in journal (Other academic)
 • 4.
  Adelsson, Rodi
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Prisalgoritmer – ett instrument för konkurrensbegränsande samverkan: En studie om hur användningen av algoritmer påverkar förståelsen för olika samverkansformer och tillämpningen av artikel 101(1) FEUF.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 5.
  af Klercker, Oscar
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  I gränslandet mellan brottsbalken kapitel 4 och 5.: Om olaga integritetsintrång och förtal i dess tillämpning på spridandet av hämndporr.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sedan internets och sociala mediers framväxt under de senaste dryga tjugo åren har regleringen om skyddet för den personliga integriteten ställts inför viktiga nya utmaningar. Särskilt gäller detta vid spridning av integritetskränkande uppgifter, något som till stor del underlättas av dagens teknologi. Begreppet personlig integritet har i lagstiftningssammanhang definierats som ”den sfär som omger alla människor och inom vilken han eller hon bör kunna vara fredad och där intrång bör kunna avvisas”, och särskilt integritetskränkande har generellt sett ingrepp som rör en persons sexuella förhållanden ansetts. Spridandet av bilder och filmer av sexuell natur där den porträtterades samtycke till spridandet saknas brukar benämnas hämndporr.

  Den svenska regleringen av spridandet av hämndporr har sedan avgörandet NJA 1992 s. 594 framför allt bedömts falla in under förtalsbestämmelsen i 5 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Enligt bestämmelsen ska den uppgift som lämnats ha varit ägnad att utsätta den enskilde för andras missaktning. Att förtal regleras i brottsbalkens femte kapitel innebär att det utgör ett ärekränkningsbrott och att det intresse som bestämmelsen härmed har att skydda är en persons ära och heder. Det vill säga anseendet i förhållande till andra människor. I avgörandet hade en inspelad samlagsfilm spridits till ett antal personer och handlandet ansågs utsätta den porträtterade för dessas missaktning då uppfattningen kunde ges att denne inte haft något emot att filmen visades för andra. Denna praxisutveckling har å ena sidan ansetts behövlig för att undvika otillfredsställande resultat i rättstillämpningen där tydliga hål blottas i integritetsinskyddet men har också starkt kritiserats för att ha tillämpat förtalsbestämmelsen på ett oriktig och konstlat sätt. Trots otillfredsställda röster om ett bristfälligt integritetsskydd kan avgörandet ändå påstås ha bidragit till ett släckande av bränder på hämndporrens tidigare oreglerade område.

  Den 1 januari 2018 infördes den nya bestämmelsen olaga integritetsintrång i 4 kap. 6c § BrB. Bestämmelsens övergripande syfte är att skapa en tydlig och enhetlig kriminalisering av större spridningar av integritetskänsliga uppgifter och därigenom stärka skyddet för den personliga integriteten i detta avseende. I punktform radar den nya bestämmelsen upp vilka typer av uppgifter som den enskilde bör skyddas från att få spridda. I den inledande av dessa upptas uppgifter om annans sexualliv och i den femte uppgifter som rör någons nakna kropp och lagstiftaren tycks med dessa punkter haft en tydlig avsikt att komma åt de allvarliga integritetsintrång som spridande av hämndporr kan innebära. Brottsbalkens fjärde kapitel, där detta straffbud fått husera, bygger på ett skyddsintresse som riktar sig mer direkt mot olika typer av ingrepp i den personliga integriteten; frihet och frid.

  Bestämmelsen om förtal och olaga integritetsintrång är därmed båda ute efter handlingar där någon typ av nedsättande eller kränkande uppgifter om en annan person olovligen delats vidare till en eller flera utomstående parter. Bestämmelserna, som i stor utsträckning utformats på likande sätt, har tillämpningsområden som i hög grad överlappar varandra och bör enligt förarbetena som utgångspunkt kunna dömas i konkurrens. Bestämmelserna har dock fått ta plats i olika kapitel i brottsbalken. Kapitel som, trots att de kan sägas vara närbesläktade, har skilda skyddsintressen. I någon mån kan en bestämmelses skyddsintresse anses utgöra dess existensberättigande och dess tolkning och tillämpning bör därför i någon mån alltid kunna härledas till detta.

  Det är med denna utveckling i ryggen som denna framställning ger sig ut för att granska vår svenska reglering kring spridandet av hämndporr och dess balansgång mellan brottsbalkens fjärde och femte kapitel.

 • 6.
  af Sandeberg, Helene
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  När får den skattskyldige vara tyst?: Om tidpunkten för passivitetsrättens inträdande i skatteförfarandet2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 7.
  Agius, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Dying a Thousand Deaths: Recurring Emergencies and Exceptional Measures in International Law2010In: Goettingen Journal of International Law, ISSN 1868-1581, Vol. 2, no 1, p. 219-242Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Crises, while unforeseen and exceptional, appear with some regularity. Cri-sis management is not exceptional, but a recurring task. This paper studies the impact of international law on how international crises are handled and the room allowed for emergency measures within international legal dis-courses. It outlines the relationship between an extra-legal exceptionalist perspective, where law is considered an obstacle to emergency measures, and a more constitutionalist one, where exceptional measures are included within the legal paradigms. Examples are drawn from two contemporary crises: the global financial crisis, with particular reference to Iceland and the Icesave dispute, and the treatment of global epidemics and its effect on trade, with particular reference to the pandemic swine influenza A (H1N1). It is suggested that many factors seem to influence the choice of perspec-tive: inter alia previous deviations in similar situations and the institutional solidity of the legal environment of the rule in question. The role for inter-national law in crisis may increase through soft law guidance and persuasive advice from credible organisations that may assess the gravity of the situa-tion and suggest alternative courses of action within the ambit of law.

 • 8.
  Agius, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  The Invocation of Necessity in International Law2009In: Netherlands International Law Review, ISSN 0165-070X, E-ISSN 1741-6191, Vol. 56, no 2, p. 95-135Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article studies the effects of invoking international necessity, to see whether it can be reconciled with an aspiring international rule of law. Any field of application in theory possible, the doctrine is here applied to uses of force, illustrated by humanitarian interventions, actions against international terrorism and the 2004 Construction of a Wall case. Relationships between circumstances precluding wrongfulness and the grounds for treaty termination is examined in light of international practice, studying necessity's impact on the stability of treaty regimes. The author concludes that international tribunals when applying necessity generally heed the rule of law, the stability of treaties and the elevation of overriding norms. Necessity, if successfully invoked, is not perceived to alter substantive obligations. It cannot create a right to assume would-be illegal behaviour. As a result, necessity need not threaten international legal regime building, but may serve as a safety valve, allowing states to remain faithful to general norms, from which they are allowed to deviate only temporarily. In this manner, necessity can even contribute to the rule of law, thanks to its limited scope, constitutionalising emergency powers and subordinating them to pacta sunt servanda.

 • 9.
  Agius, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Åberopande av nödläge inom folkrätten2008In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 133-145Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Den moderna folkrätten har ett utstuderat system för ansvarsutkrävande när en stat svikit de plikter man åtagit sig i förhållande till andra stater. Inom statsansvarsrätten finns dock ett antal ansvarsfrihetsgrunder. En av de mer kontroversiella är den s.k. nödlägesinvändningen. Nödläge har kommit upp i ett antal intressanta internationella rättsfall under de senaste decennierna, bl.a. rörande åtgärder för att skydda miljön, humanitära interventioner och internationell terroristbekämpning. Trots att det fortfarande är ett kontroversiellt institut är det tydligt att stater under vissa omständigheter undgår ansvar för folkrättsbrott om de handlat av nöd. Frågan som diskuteras här är huruvida möjligheten att avvika från internationella åtaganden med hänvisning till ett nödläge kan vara skadlig för den internationella rättens utveckling. Staters tillit till internationella rättsregimer kan skadas och deras benägenhet att reglera sina mellanhavanden i traktatsform minska. Nödlägesinstitutet är dock starkt kringskuret i internationell praxis. Vidare medför det inte att beteendet är att anse som i sig lagligt. Nödläge kan därför i vissa avseenden utan större fara för den internationella rättsordningen utgöra en nödvändig säkerhetsventil.

 • 10.
  Ahlin, Jenny
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Utbudet av svensk barnlitteratur i översättning: behovet av det och om det används2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 11.
  Ahlström, Christer
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Stockholmsöverenskommelsen rörande den svenska öst-väst-handeln - ett folkrättsligt bindande avtal?1996Book (Other scientific)
 • 12.
  Ajneståhl, Michael
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Miljöbalkens framtid: Tema Avfall: En miljörättslig förstudie om utvecklingsbehov hos avfallslagstiftningen2009Report (Other academic)
 • 13.
  Aldestam, Mona
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  EC State aid rules: An analysis of the selectivity criterion2005Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The application of Art. 87(1) EC to taxes above all is connected to the application of the derogation method, which appears to be part of the selectivity criterion. This dissertation examines the application of the derogation method and the assessment of the selectivity criterion applied to taxes, primarily de lege lata, but also de lege ferenda. It begins with an analysis of the relationship among the criteria of Article 87(1) EC and continues with an analysis of the relationship between the derogation method and the assessment of the selectivity criterion applied to taxes. Several scholars have criticised the application of the derogation method because of the difficulty of identifying a derogation and of establishing the benchmark against which the derogation should be assessed. In this dissertation both the benchmark and the establishment of a derogation is analysed, partly with reference to the tax expenditure debate that occurred in the subject area of international taxation during the 1970s and 1980s. The selectivity criterion applied to taxes contains an assessment of justification, whereby the selective nature of a measure can be justified on the basis of the nature or general scheme of the system: Therfore the meaning and implications of this assessment are also examined. After all these issues have been examined de lege lata, the extents to which the application of the derogation method and the assessment of the selectivity criterion follow a logical system are discussed and recommendations for eliminating the identified deficiences are put forward.

 • 14.
  Alm, Josefine
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Spekulationsköp av nyproducerade bostadsrätter: Ett rättsligt problem?2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet behandlar huruvida spekulationsköp av nyproducerade bostadsrätter är förenligt med bostadsrättslagens syfte. I arbetet kommer avtalsformer som ingås i samband med upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt att utredas. Detta dels för att se om avtalsformerna möjliggör eller förhindrar spekulationsköp samt, dels om dessa kan anses förenliga med nyttjanderättsformen bostadsrätt. Slutligen tas möjliga lösningsförslag upp hur ett minskande alternativt förhindrande av företeelsen spekulationsköp kan uppnås.

 • 15.
  Almbjär, Martin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of History.
  The problem with early-modern petitions: Safety valve or powder keg?2019In: European Review of History, ISSN 1350-7486, E-ISSN 1469-8293, Vol. 26, no 6, p. 1013-1039Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article the author critically discusses the notion of petitionsas a peaceful way of interaction between rulers and subjects inearly-modern Europe. Specifically, he targets the idea of petitionsas a safety valve. According to this idea, petitions enabled subjectsto vent displeasure to the authorities; by doing so they grew less restive and more content with the strictly hierarchical and unequalstructures of early-modern Europe. The author questions how often petitions really performed this function,firstly by consideringthe limited social background of the petitioners and then the many rules and hindrances petitioners faced. These rules were,thirdly, put in place because petitions could galvanize and mobilize people into political action. Fourthly, previous research has underestimated the complicated link between petitioning andlegitimacy. It is not at all certain that petitions increased the legitimacy of the political system. Clearly, the complexity of the issue warrants new approaches. The empirical evidence for this article mainly comes from early-modern Sweden, Denmark-Norway, England and the Holy Roman Empire. Consequently, this article weds petition research usually separated by language bar-riers, providing a fuller European perspective where NorthernEurope is fully integrated into the discussion.

 • 16.
  Amneus, Diana
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  The coining and evolution of responsibility to protect: the protection responsibilities of the state2013In: An Institutional Approach to the Responsibility to Protect / [ed] Gentian Zyberi, Cambridge: Cambridge University Press, 2013, p. 3-32Chapter in book (Other academic)
 • 17.
  Amrén, Johanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  And the Oscar goes to: En studie av populärkulturen i läroböcker i engelska2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Barn lär sig mer och mer engelska utanför skolan genom populärkultur. Syftet med

  denna studie är att undersöka hur populärkulturen förekommer i läromedel i engelska

  och på vilket sätt den förekommer. Även bakomliggande faktorer som Lpo94 och

  Lgr11 jämförs i analysen. Populärkulturens roll i skolan har förändrats genom åren och

  det är en central utgångspunkt i studien. Även hur populärkulturen kan användas inom

  andraspråksinlärningen samt som motivation är andra utgångspunkter. Genom en

  abduktiv metod skapas kategorier för olika typer av populärkultur som sedan studeras i

  fyra valda läromedel. Resultatet sammanställs kvantitativt och visade att kategorierna

  film, musik och sport var de som fick störst plats i läromedlen. Därefter följer en mer

  ingående analys av kategorin film och hur den uttrycker sig i läromedlen.

  Avslutningsvis visar det sig att populärkulturen definitivt fått en större roll i skolan än

  tidigare och att den accepteras på ett annat sätt. Denna studie är visar dock bara

  engelskämnet från läromedlens sida, inte hur populärkultur kan användas i andra delar

  inom engelskämnet.

 • 18.
  Andersen, Anna-karin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Melin, Therése
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Orosmoln över tjänsteavtal: En avtalsanalys inom molntjänster2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Molntjänster är aktuellt inom IT-området och spås skall komma att förändra sättet på vilket vi använder oss av datorer och internet. Fler och fler företag beslutar att köpa in sådana tjänster bland annat på grund av en kostnadseffektivisering av IT-hanteringen. I ett molntjänstavtal läggs grunden för vad som förväntas av köpare och säljare vid köp av molntjänster. På grund av den växande användningen av dessa tjänster och dess relativt nya intåg på marknaden har vi granskat två av de största aktörernas molntjänstavtal med syftet att identifiera och diskutera riskerna förknippade med avtalen. Utifrån de risker vi upptäckt ges därefter förslag till en blivande molnkund på överväganden som denna kan ha användning av vid avtalsskrivandet med en molntjänstleverantör.

  För att undvika olägenheter ger vi som förslag till en blivande molnkund att exempelvis svarstiden med fördel kan föras in i parternas avtal. Vidare bör kunden vara uppmärksam på leverantörens eventuella rätt till ensidiga ändringar i avtal och tjänst och kunden bör överväga vilka konsekvenser detta kan ha för dess företag samt i vilken utsträckning ändringar kan accepteras. Uppmärksam bör även den blivande kunden vara på de långtgående ansvarsfriskrivningar som leverantörerna gör då detta till viss del kan minska dess incitament att upprätthålla en hög servicenivå.

  De granskade avtalen var i stora drag relativt lika varför vi har anledning att tro att fler molnavtal ser ut på ett liknande sätt. Det innebär att de överväganden som diskuterats i samband med uppsatsens aktuella avtal, även torde kunna appliceras på andra molntjänsteavtal.

 • 19.
  Andersson, Gudrun
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of History.
  Myndig eller omyndig?: kvinnans rättsliga och samhälleliga ställning under stormaktstiden (A minor or not? The legal and societal position of women in the 17th and 18th centuries)1996In: Kvinnorna och rätten: Från stormaktstid till rösträttsstrid / [ed] G Granström, Uppsala: Hallgren & Fallgren, 1996Chapter in book (Other academic)
 • 20.
  Andersson, Helen
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, Studies in Faith and Ideologies, Ethics. Lund University and Copenhagen University.
  Rättens fiktion och fiktionens rättvisa: Etiska och estetiska perspektiv på diké och adikia2001In: Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, ISSN 0105-1121, ISSN 0105-1121, Vol. 24, no 2, p. 35-53Article in journal (Refereed)
 • 21.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  24 preludier utan fuga: Stilövningar samt förberedande tankar om den glada vetenskapen2004In: Konsten att rättsvetenskapa, 2004, p. 32-Chapter in book (Refereed)
 • 22.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Anm av Simonsen, Porsdam, Skov Nielsen (red), Lov og litteratur.2007In: Tidskrift for Rettsvitenskap (TfR), no 5, p. 851-857Article, book review (Refereed)
 • 23.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Barthesianska meditationer2003In: Hyldestskrift till Nørgaard, Köpenhamn , 2003, p. 27-Chapter in book (Refereed)
 • 24.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Constructive Deconstruction - A Test of Postmodern Legal Reasoning: The Example of Third Party Losses on the Borderline between Tort Law and Contact Law1998In: Anglo-Swedish Studies in Law, 1998, p. 33-Chapter in book (Refereed)
 • 25.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Diversity and Unity: In Search of a Pluralistic View on Problems in Tort Law2001In: Scandinavian Studies in Law: vol 41, Stockholm , 2001, p. 20-Chapter in book (Refereed)
 • 26.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Europarättslig skadeståndsgrund – stöd i enskilda bestämmelser respektive tolkning utifrån ändamålsstrukturer hos totalregleringen2004In: PointLex, Vol. december, p. 7-Article in journal (Other academic)
 • 27.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Kritisk pluralism: Utmaningar för rättsvetenskapen vid millenieskiftet1999In: Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland, p. 27-Article in journal (Refereed)
 • 28.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Likhetsargumentation – analogi och metamorfos2003In: Festskrift till Åke Frändberg, Iustus, Uppsala , 2003, p. 25-Chapter in book (Refereed)
 • 29.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Nationell EKMR-skadeståndsrätt: en argumentativ probleminventeringsskiss2007In: JFT (Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland), Vol. 143, no nr 5-6, p. s 377-414Article in journal (Refereed)
 • 30.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Omgivningsrekvisitet i miljöskaderätten – funktionell rumsbestämning och begreppskonstruktion2003In: PointLex, Vol. oktober, p. 34-Article in journal (Other academic)
 • 31.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Pragmatism och formalism – simultana tendenser i rättsbildningen2006In: Festskrift till Bill Dufwa, 2006, p. 32-Chapter in book (Refereed)
 • 32.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Relevansspörsmål avseende EKMR-åberopanden i skadeståndsmål2010In: InfoTorg Juridik, no mars, p. 1-16Article in journal (Other academic)
 • 33.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Rätt och fel … och ”fel” på ”rätt” sätt: Rättsdiskursens relevans för bedömningen av rättsliga bedömningar2003In: PointLex, Vol. juli, p. 39-Article in journal (Other academic)
 • 34.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Rättens narratologiska dimensioner – interaktion och konstruktion2006In: Interaktiv rättsvetenskap, 2006, p. 36-Chapter in book (Refereed)
 • 35.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Rättspolitiskt inkorrekt – en bra början: Mobbningsproblemet som exempel2003In: Vänbok till Saldeen, Iustus, Uppsala , 2003, p. 19-Chapter in book (Refereed)
 • 36.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Skadeståndsrättoch skatterätt – moms som kostnadsskapande skada respektive vinstgivande bonus.2018In: InfoTorg Juridik, no mars, p. 1-9Article in journal (Other academic)
 • 37.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Topisk retorik inom juridiken1994In: Retorik och rätt, Iustus, Uppsala , 1994, p. 44-Chapter in book (Refereed)
 • 38.
  Andersson, Josephine
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Indemnities vid genomförandet av en IPO: En studie om aktiebolags möjligheter att ingå indemnities i underwritingavtal med bindande verkan2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When a limited liability company’s (hereinafter company) shares become available for trading on a stock exchange or another trading platform, the company is obliged to prepare a prospectus. A prospectus constitutes information for a person to decide whether or not he is willing to invest in a company. For this reason, it is important that the prospectus does not contain any errors or other defects. In case it turns out that a prospectus contains errors or is deficient for another reason, the question arises if the injured party can obtain compensation from the company that has prepared the prospectus. In the Swedish stock market, as in many foreign stock markets, it is standard practice that securities institutions support a company that conduct an IPO by, for instance, subscribing or acquiring shares and then selling them to other investors. In order to insure against the risk that a prospectus contains inaccuracies, the involved securities institution normally requires that the company, which conduct the IPO, undertakes a financial liability in the event that this risk is realised and causing the securities institution financial loss.

  Repeatedly, it is discussed if companies may undertake liability to a securities institution, as a guarantee that a prospectus is not deficient, due to the fact that the securities institution is considered as a subscriber of share or a shareholder. Given that many are affected by this issue, since a large part of the Swedish population invests in the stock market directly or indirectly through pension funds, it is inconvenient that the legal situation is so uncertain with regard to if a corporation can be liable for having failed in its prospectus liability. Therefore, the intention of this paper is to find out whether a company, in existing law, can undertake a financial liability of corporate legal effect, against the securities institution, for having failed in its prospectus obligation. Further, the question if the current law is justified or if there is any reason to change the existing law is addressed.

  The general rule in the Swedish law is that companies can undertake financial liability based on the law of contract. Thus, it would be considered as an exception from the general civil provisions if companies cannot undertake a financial liability towards the subscribers of shares and shareholders. In this paper, it is concluded that in existing law there is nothing that supports that a company would be completely restricted from being able to undertake such a financial responsibility. However, in my opinion it indicates that practice restricts the scope of liability as a company may undertake. 

 • 39.
  Andersson, Sandra
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Yttrandefrihetens gränser i Europa: särskilt om mediefriheten i Ungerns medielagar2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 40.
  Andersson, Sara
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Drönare - ett hot mot den personliga integriteten?2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 41.
  Andersson, Terese
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  How to Prevent the Political Misuse of Responsibility to Protect2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Responsibility to Protect (R2P) as a legal norm has emerged through the international community’s failures to respond to genocide, war crimes, crimes against humanity and ethnic cleansing committed by a state towards its own population. The R2P as a legal norm provides the international community with the right, responsibility and ability to intervene using force in sovereign states. Despite the legal norm of R2P, genocide and crimes against humanity still occur. Sometimes, no interventions are made when needed. On occasions, powerful states have invoked the R2P as a pretext for furthering their own political interests and aims. This thesis presents examples of when the R2P possibly have been used for political reasons and explores if the political misuse of the legal norm of R2P could be prevented. The method for research is the legal dogmatic method in combination with IR realist theory for analysis. Legal history of R2P, the legal framework and de lege lata of R2P, use of legal and political doctrine, and three examples of R2P-implemention, Georgia, Libya and Syria, are analysed with the aim of elaborating on how the misuse of R2P could be prevented, de lege ferenda. This thesis argues that the political misuse of R2P could be prevented long-term. Prevention should ideally be achieved by broadening the legal normative scope of R2P by prohibiting the use of R2P for individual political aims, and by including mechanisms of accountability within that legal scope. Exactly how that should be performed is a question for further legal deliberation and research. In addition, as many other scholars have already done, this research recommend a reinvention of the decision-making process in the UN SC because of the obstacles its VETO-regime poses in making interventions in the name of R2P.

 • 42.
  Andersson, Torbjörn
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Metoder för genomförande av EG-direktiv i svensk rätt2006In: Utredning: Skyddsgrundsdirektivet och svensk rätt: En anpassning av svensk lagstiftning till EG-direktiv 2004/83/EG angående flyktingar och andra skyddsbehövande, 2006, p. 494-Chapter in book (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 43.
  Andersson, Torbjörn
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Om hanteringen av förbudet mot konkurrensbegränsande avtal i arbetstvister och tillika kollektivavtal i konkurrensförfarandet2002In: Skäringsfeltet mellem kollektive overenskomster og konkurrenceretten, Nordisk ministerråd,Köpenhamn , 2002, p. 247-Chapter in book (Other scientific)
 • 44.
  Andersson, Torbjörn
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Parallella prövningar av vägföretag2004In: Festskrift till Per Henrik Lindblom, Iustus, Uppsala , 2004, p. 854-Chapter in book (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 45.
  Andersson, Torbjörn
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  The Binding Effects of Decisions and Judgments under EU Competition Law2019In: EU COMPETITION LITIGATION: TRANSPOSITION AND FIRST EXPERIENCES OF THE NEW REGIME / [ed] Strand M, Venegas VB, Iacovides MC, HART PUBL , 2019, p. 97-106Conference paper (Refereed)
 • 46.
  Andersson, Torbjörn
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Cameron, Iain
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law. Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Center for Police Research.
  Nordback, Kenneth
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  EU Blacklisting: The Renaissance of Imperial Power, but on a Global Scale2003In: European Business Law Review, Vol. 14, no 2, p. 111-141Article in journal (Other academic)
 • 47.
  Anderén, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Invändningar mot verkställighet: Om invändningstyper och invändningens natur2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 48.
  Andreasson, Reidar
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Att beskriva rätten: En kommentar till försök att ge en generell beskrivning av rätten2004Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis suggests that it is reasonable to ask why we should try to give a general description of law. It attempts to turn our attention away from general descriptions of the law, to the approach that has made us present and use such descriptions. This shift of attention is suggested by the difficulties encountered in our attempts to agree upon any of the proposed descriptions. The thesis presents an alternative approach to law. With the alternative approach we must question the use of assuming that law is something we can describe in general terms.

  The alternative approach is also supported by a critique of some widely spread conceptions of meaning, truth and reality. By showing how a pragmatic conception of truth and reality can be consistent and how it helps us focus on the most relevant matters, these arguments offer additional reasons for the change of approach.

  This change can liberate practise of law from the grip of theorists trying to force law into a mould more appropriate in natural science. The use of theory and philosophy in law is strongly questioned and the frequent need for profoundly difficult judgements is acknowledged.

 • 49.
  Anthony, Ian
  et al.
  SIPRI - Stockholm International Peace Research Institute.
  Bauer, Sibylle
  SIPRI - Stockholm International Peace Research Institute.
  Wetter, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Controls on security-related international transfers2008In: SIPRI Yearbook 2008: Armaments, disarmaments and international security / [ed] D.A. Cruickshank and others, Oxford: Oxford University Press , 2008, p. 493-514Chapter in book (Other academic)
 • 50.
  Anväg, David
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  "Man kan fråga sig själv. Om jag ser ut sådär, kommer jag vara lyckligare då?": En studie om gymnasieelevers syn på hälsobegreppet, dess plats i media samt inom ämnet Idrott och hälsa2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur en utvald grupp gymnasieelever ser på begreppet hälsa. Studiens utgångspunkter är hälsobegreppets innebörd, dess plats i media samt i ämnet Idrott och hälsa. Hälsa är enligt vetenskaplig definition föränderlig och innefattar individens hela liv och livskvalitet. Studien bygger på sex intervjuer med gymnasieelever. Insamlat data har sedan transkriberats. Resultatet visar att synen på hälsobegreppet är relativt lik bland gymnasieelever, där fokus ligger på att må bra som person samt att vara fysiskt aktiv på den nivå som passar individen. Den mediala vinklingen av begreppet anses primärt vara kopplat till det yttre, där en smal och ungdomlig kropp idag anses vara idealet. Detta har enligt mina respondenter stor påverkan på ungdomar, som idag i stor utsträckning tränar och anpassar sin livsstil för att nå upp till dessa ideal, mycket på grund av viljan att passa in. Idrott och hälsa ses i samband med detta som en viktig kunskapsförmedlare gällande kritiskt tänkande mot den mediala vinklingen. Undervisningen anses gynna gymnasieelevers kunskaper om hälsobegreppet likväl de komponenter som utgör en hälsosam livsstil. Ämnets fokus anses vara processen gällande det psykiska och fysiska välmåendet, i motsats till det slutgiltiga målet som presenteras inom media. Detta anses i sin tur utveckla mina respondenters syn på begreppet samt det kritiska bemötandet av den utseendefixering som finns i bland annat media och sociala medier. 

1234567 1 - 50 of 1190
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf