Logo: to the web site of Uppsala University

uu.sePublications from Uppsala University
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 1799
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abdallah, Muhammed
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Polisens metoder i kampen mot grov organiserad brottslighet – en rättsanalys2014Student paper other, 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 2.
  Abed Ali, Haider
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Beskattning av utländska delägare i svenska handelsbolag: Särskilt vad gäller fastighetsavyttringar2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A research about the taxation of foreign partners in Swedish partnerships. Specifically regarding real estate.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Acosta Romero, Yasmin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Paragraph 6(4) of the Habitats Directive and the Precautionary Principle: The European Commission – Friend or foe?2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Adams, Edward S.
  et al.
  University of Minnesota Law School.
  Spaak, Torben
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Fuzzifying the Natural Law–Legal Positivist Debate1995In: Buffalo Law Review, ISSN 0023-9356, Vol. 43, no 1, p. 85-119Article in journal (Other academic)
 • 5.
  Adelsson, Rodi
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Prisalgoritmer – ett instrument för konkurrensbegränsande samverkan: En studie om hur användningen av algoritmer påverkar förståelsen för olika samverkansformer och tillämpningen av artikel 101(1) FEUF.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Adrup, Alexander
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Kampen mellan det fria ordet och Guds ord: En konstitutionell analys av fenomenet bränning av helig skrift ur ett yttrandefrihetsrättsligt perspektiv2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Kampen mellan det fria ordet och Guds ord
 • 7.
  af Klercker, Oscar
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  I gränslandet mellan brottsbalken kapitel 4 och 5.: Om olaga integritetsintrång och förtal i dess tillämpning på spridandet av hämndporr.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sedan internets och sociala mediers framväxt under de senaste dryga tjugo åren har regleringen om skyddet för den personliga integriteten ställts inför viktiga nya utmaningar. Särskilt gäller detta vid spridning av integritetskränkande uppgifter, något som till stor del underlättas av dagens teknologi. Begreppet personlig integritet har i lagstiftningssammanhang definierats som ”den sfär som omger alla människor och inom vilken han eller hon bör kunna vara fredad och där intrång bör kunna avvisas”, och särskilt integritetskränkande har generellt sett ingrepp som rör en persons sexuella förhållanden ansetts. Spridandet av bilder och filmer av sexuell natur där den porträtterades samtycke till spridandet saknas brukar benämnas hämndporr.

  Den svenska regleringen av spridandet av hämndporr har sedan avgörandet NJA 1992 s. 594 framför allt bedömts falla in under förtalsbestämmelsen i 5 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Enligt bestämmelsen ska den uppgift som lämnats ha varit ägnad att utsätta den enskilde för andras missaktning. Att förtal regleras i brottsbalkens femte kapitel innebär att det utgör ett ärekränkningsbrott och att det intresse som bestämmelsen härmed har att skydda är en persons ära och heder. Det vill säga anseendet i förhållande till andra människor. I avgörandet hade en inspelad samlagsfilm spridits till ett antal personer och handlandet ansågs utsätta den porträtterade för dessas missaktning då uppfattningen kunde ges att denne inte haft något emot att filmen visades för andra. Denna praxisutveckling har å ena sidan ansetts behövlig för att undvika otillfredsställande resultat i rättstillämpningen där tydliga hål blottas i integritetsinskyddet men har också starkt kritiserats för att ha tillämpat förtalsbestämmelsen på ett oriktig och konstlat sätt. Trots otillfredsställda röster om ett bristfälligt integritetsskydd kan avgörandet ändå påstås ha bidragit till ett släckande av bränder på hämndporrens tidigare oreglerade område.

  Den 1 januari 2018 infördes den nya bestämmelsen olaga integritetsintrång i 4 kap. 6c § BrB. Bestämmelsens övergripande syfte är att skapa en tydlig och enhetlig kriminalisering av större spridningar av integritetskänsliga uppgifter och därigenom stärka skyddet för den personliga integriteten i detta avseende. I punktform radar den nya bestämmelsen upp vilka typer av uppgifter som den enskilde bör skyddas från att få spridda. I den inledande av dessa upptas uppgifter om annans sexualliv och i den femte uppgifter som rör någons nakna kropp och lagstiftaren tycks med dessa punkter haft en tydlig avsikt att komma åt de allvarliga integritetsintrång som spridande av hämndporr kan innebära. Brottsbalkens fjärde kapitel, där detta straffbud fått husera, bygger på ett skyddsintresse som riktar sig mer direkt mot olika typer av ingrepp i den personliga integriteten; frihet och frid.

  Bestämmelsen om förtal och olaga integritetsintrång är därmed båda ute efter handlingar där någon typ av nedsättande eller kränkande uppgifter om en annan person olovligen delats vidare till en eller flera utomstående parter. Bestämmelserna, som i stor utsträckning utformats på likande sätt, har tillämpningsområden som i hög grad överlappar varandra och bör enligt förarbetena som utgångspunkt kunna dömas i konkurrens. Bestämmelserna har dock fått ta plats i olika kapitel i brottsbalken. Kapitel som, trots att de kan sägas vara närbesläktade, har skilda skyddsintressen. I någon mån kan en bestämmelses skyddsintresse anses utgöra dess existensberättigande och dess tolkning och tillämpning bör därför i någon mån alltid kunna härledas till detta.

  Det är med denna utveckling i ryggen som denna framställning ger sig ut för att granska vår svenska reglering kring spridandet av hämndporr och dess balansgång mellan brottsbalkens fjärde och femte kapitel.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  af Sandeberg, Helene
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  När får den skattskyldige vara tyst?: Om tidpunkten för passivitetsrättens inträdande i skatteförfarandet2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Examensuppsats
 • 9.
  Aftonfalk, Hanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Of course, but maybe: the absolute prohibition of refoulement and threats to national security and public safety: Legal and practical effects of undesirable but unreturnable refugees2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  States are routinely confronted with conflicting duties of maintaining full respect for human rights, on the one hand, and protecting national security and public safety, on the other. This is not least noticeable when States’ sovereignty and the right to control who enters and leaves their territories clash with the obligation to afford protection to refugees fleeing persecution. Some refugees are bound to be dangerous criminals, presenting a serious threat to national security and public safety in the host State. Refugee law prescribe that allegedly serious criminals must be excluded from refugee protection. However, the principle of non-refoulement, as developed and interpreted under international and regional human rights law, prohibits removal of persons if there is risk for torture or ill-treatment in the country of origin. This thesis explores the fact that a person can be considered fundamentally undeserving of protection under refugee law, while protected against removal under human rights law. Persons like this have fittingly been coined undesirable but unreturnable.      The relationship between the relevant provisions on refoulement and exclusion from refugee protection is examined and analyzed, followed by a recount of the effects that this clash of legal regimes and legitimate interests has on the individuals concerned, on the States, and on the integrity of refugee law. Possible solutions to adverse effects are identified and discussed, including the question of whether the principle of non-refoulement, as understood today, is viable in light of the challenges presented to national security and public safety. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Agius, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Dying a Thousand Deaths: Recurring Emergencies and Exceptional Measures in International Law2010In: Göttingen Journal of International Law, E-ISSN 1868-1581, Vol. 2, no 1, p. 219-242Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Crises, while unforeseen and exceptional, appear with some regularity. Cri-sis management is not exceptional, but a recurring task. This paper studies the impact of international law on how international crises are handled and the room allowed for emergency measures within international legal dis-courses. It outlines the relationship between an extra-legal exceptionalist perspective, where law is considered an obstacle to emergency measures, and a more constitutionalist one, where exceptional measures are included within the legal paradigms. Examples are drawn from two contemporary crises: the global financial crisis, with particular reference to Iceland and the Icesave dispute, and the treatment of global epidemics and its effect on trade, with particular reference to the pandemic swine influenza A (H1N1). It is suggested that many factors seem to influence the choice of perspec-tive: inter alia previous deviations in similar situations and the institutional solidity of the legal environment of the rule in question. The role for inter-national law in crisis may increase through soft law guidance and persuasive advice from credible organisations that may assess the gravity of the situa-tion and suggest alternative courses of action within the ambit of law.

 • 11.
  Agius, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  The Invocation of Necessity in International Law2009In: Netherlands International Law Review, ISSN 0165-070X, E-ISSN 1741-6191, Vol. 56, no 2, p. 95-135Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article studies the effects of invoking international necessity, to see whether it can be reconciled with an aspiring international rule of law. Any field of application in theory possible, the doctrine is here applied to uses of force, illustrated by humanitarian interventions, actions against international terrorism and the 2004 Construction of a Wall case. Relationships between circumstances precluding wrongfulness and the grounds for treaty termination is examined in light of international practice, studying necessity's impact on the stability of treaty regimes. The author concludes that international tribunals when applying necessity generally heed the rule of law, the stability of treaties and the elevation of overriding norms. Necessity, if successfully invoked, is not perceived to alter substantive obligations. It cannot create a right to assume would-be illegal behaviour. As a result, necessity need not threaten international legal regime building, but may serve as a safety valve, allowing states to remain faithful to general norms, from which they are allowed to deviate only temporarily. In this manner, necessity can even contribute to the rule of law, thanks to its limited scope, constitutionalising emergency powers and subordinating them to pacta sunt servanda.

 • 12.
  Agius, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Åberopande av nödläge inom folkrätten2008In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 133-145Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Den moderna folkrätten har ett utstuderat system för ansvarsutkrävande när en stat svikit de plikter man åtagit sig i förhållande till andra stater. Inom statsansvarsrätten finns dock ett antal ansvarsfrihetsgrunder. En av de mer kontroversiella är den s.k. nödlägesinvändningen. Nödläge har kommit upp i ett antal intressanta internationella rättsfall under de senaste decennierna, bl.a. rörande åtgärder för att skydda miljön, humanitära interventioner och internationell terroristbekämpning. Trots att det fortfarande är ett kontroversiellt institut är det tydligt att stater under vissa omständigheter undgår ansvar för folkrättsbrott om de handlat av nöd. Frågan som diskuteras här är huruvida möjligheten att avvika från internationella åtaganden med hänvisning till ett nödläge kan vara skadlig för den internationella rättens utveckling. Staters tillit till internationella rättsregimer kan skadas och deras benägenhet att reglera sina mellanhavanden i traktatsform minska. Nödlägesinstitutet är dock starkt kringskuret i internationell praxis. Vidare medför det inte att beteendet är att anse som i sig lagligt. Nödläge kan därför i vissa avseenden utan större fara för den internationella rättsordningen utgöra en nödvändig säkerhetsventil.

 • 13.
  Ahlin, Jenny
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Utbudet av svensk barnlitteratur i översättning: behovet av det och om det används2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 14.
  Ahlner, Hugo
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  De riktade ränteavdragsbegränsningarna – EU förenlig lagstiftning?2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 15.
  Ahlström, Christer
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Stockholmsöverenskommelsen rörande den svenska öst-väst-handeln - ett folkrättsligt bindande avtal?1996Book (Other scientific)
 • 16.
  Ajneståhl, Michael
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Miljöbalkens framtid: Tema Avfall: En miljörättslig förstudie om utvecklingsbehov hos avfallslagstiftningen2009Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17.
  Albinsson, Emma
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Hållbarhet och Målsättningskonflikter i Lagen om offentlig upphandling: En analys av utmaningar och möjligheter2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Aldestam, Mona
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  EC State aid rules: An analysis of the selectivity criterion2005Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The application of Art. 87(1) EC to taxes above all is connected to the application of the derogation method, which appears to be part of the selectivity criterion. This dissertation examines the application of the derogation method and the assessment of the selectivity criterion applied to taxes, primarily de lege lata, but also de lege ferenda. It begins with an analysis of the relationship among the criteria of Article 87(1) EC and continues with an analysis of the relationship between the derogation method and the assessment of the selectivity criterion applied to taxes. Several scholars have criticised the application of the derogation method because of the difficulty of identifying a derogation and of establishing the benchmark against which the derogation should be assessed. In this dissertation both the benchmark and the establishment of a derogation is analysed, partly with reference to the tax expenditure debate that occurred in the subject area of international taxation during the 1970s and 1980s. The selectivity criterion applied to taxes contains an assessment of justification, whereby the selective nature of a measure can be justified on the basis of the nature or general scheme of the system: Therfore the meaning and implications of this assessment are also examined. After all these issues have been examined de lege lata, the extents to which the application of the derogation method and the assessment of the selectivity criterion follow a logical system are discussed and recommendations for eliminating the identified deficiences are put forward.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 19.
  Alexius, Katarina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  The Principle of Proportionality, Article 8 of the ECHR and Swedish Care Orders in Cases of Neglect: A Sketch of a Theoretical Framework2021In: Review of European Administrative Law, ISSN 1874-7981, E-ISSN 1874-7973, Vol. 14, no 4, p. 7-22Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study conducts an analysis of the rights in article 8 of the ECHR and the application of the proportionality principle when Swedish care orders may be regarded as a necessary interference in family life. The study has been based on an interdisciplinary approach. Text documents were studied through socio-legal methods and perspectives, by combining knowledge from legal sources and social sciences research through a content analysis derived from formal and substantive legal certainty. The article concludes that reasoning in Swedish administrative courts should routinely consider proportionality in cases of neglect, and sets out to sketch a theoretical framework for the principle of proportionality in decisions on care orders. The results show that, since decisions in child welfare cases cannot be made completely uniform and predictable, the focus of decisions in social child welfare work must be to satisfy the objectives and values of substantive legal certainty, instead of unrealistically striving for formal legal certainty through equal treatment and predictability. The results also show that, by requiring those who exercise public authority to present their assessments based on proportionality, new demands are made for the quality and efficiency of involuntary out-of-home placements. Child welfare investigations should nowadays include impact assessments that clarify the advantages and disadvantages of the care in relation to the risk of harm from the original home conditions. Abuse and neglect in out-of-home placements will therefore be of growing importance in decisions on care orders in the future.

 • 20.
  Alexius, Katarina
  et al.
  Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Hollander, Anna
  Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Kan rättssäkerhet upprätthållas när barn skyddas mot omsorgsbrister enligt 2 § LVU?2017In: Tvångsvård av barn och unga: rättigheter, utmaningar och gränszoner / [ed] Pernilla Leviner, Tommy Lundström, Stockholm: Wolters Kluwer , 2017, p. 199-217Chapter in book (Other academic)
 • 21.
  Al-Kohaili, Aws
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Unwanted Returnees: Legal Aspects of Sweden's Non-Repatriation Policy of Detained Women and Children in al-Hol and Roj Camps2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Alm, Josefine
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Spekulationsköp av nyproducerade bostadsrätter: Ett rättsligt problem?2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet behandlar huruvida spekulationsköp av nyproducerade bostadsrätter är förenligt med bostadsrättslagens syfte. I arbetet kommer avtalsformer som ingås i samband med upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt att utredas. Detta dels för att se om avtalsformerna möjliggör eller förhindrar spekulationsköp samt, dels om dessa kan anses förenliga med nyttjanderättsformen bostadsrätt. Slutligen tas möjliga lösningsförslag upp hur ett minskande alternativt förhindrande av företeelsen spekulationsköp kan uppnås.

 • 23.
  Almbjär, Martin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of History.
  Repertorium der Policey-ordnungen der Frühen Neuzeit, vol 12:1–2: Kungariket Sverige och hertigdömena Pommern och Mecklenburg/Königreich Schweden und Herzogtümer Pommern und Mecklenburg2019In: Scandia, ISSN 0036-5483, Vol. 85, no 1, p. 145-147Article, book review (Other academic)
 • 24.
  Almbjär, Martin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of History.
  The problem with early-modern petitions: Safety valve or powder keg?2019In: European Review of History, ISSN 1350-7486, E-ISSN 1469-8293, Vol. 26, no 6, p. 1013-1039Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article the author critically discusses the notion of petitionsas a peaceful way of interaction between rulers and subjects inearly-modern Europe. Specifically, he targets the idea of petitionsas a safety valve. According to this idea, petitions enabled subjectsto vent displeasure to the authorities; by doing so they grew less restive and more content with the strictly hierarchical and unequalstructures of early-modern Europe. The author questions how often petitions really performed this function,firstly by consideringthe limited social background of the petitioners and then the many rules and hindrances petitioners faced. These rules were,thirdly, put in place because petitions could galvanize and mobilize people into political action. Fourthly, previous research has underestimated the complicated link between petitioning andlegitimacy. It is not at all certain that petitions increased the legitimacy of the political system. Clearly, the complexity of the issue warrants new approaches. The empirical evidence for this article mainly comes from early-modern Sweden, Denmark-Norway, England and the Holy Roman Empire. Consequently, this article weds petition research usually separated by language bar-riers, providing a fuller European perspective where NorthernEurope is fully integrated into the discussion.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Alpergin, Didar
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Skyddet av privatliv i kampen mot organiserad brottslighet – en utmanande balansgång: Avvägningen mellan rätten till privatliv och bekämpning av organiserad brottslighet i ljuset av Encrochat och Operation Trojan Shield2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Aly, Emilie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Diskrimineringsgrunderna: utvecklingen av det svenska diskrimineringsskyddet2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige finns det sju lagstiftade diskrimineringsgrunder. Dessa sju lagstiftade grunder är kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, funktionshinder, religion samt könsöverskridande identitet eller uttryck. Den nuvarande svenska diskrimineringslagstiftningen är till stor del påverkad av EU -rätten. I uppsatsen beskrivs bakgrunden till den nuvarande diskrimineringslagen samt dess sju utvalda grunder. Syftet är att analysera hur urvalsprocessen har sett ut i valet av lagstiftade grunder för att utmynna i en slutsats om Sveriges lagstiftning har begränsningar inom diskriminering. Genom att rättsanalytiskt studera den nuvarande lagstiftningen, den äldre lagstiftningen och internationell påverkan drar jag slutsatser i hur detta sammanlänkas. 

  Slutsatsen i arbetet landar i att utvecklingen med jämställdhetsarbetet har förändrats under förgående decennier för att i dagsläget bestå av en civilrättslig paraplylagstiftning med skydd för svagare parter. EU och Europarådet har haft ett stort inflytande i utformandet av den nationella lagstiftningen i form av förhållningsregler och aktivt arbete med de mänskliga rättigheterna. I frågan om Sveriges eventuella begränsningar framgår inget entydigt svar utan måste ses utifrån flera olika aspekter. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Al-Zuhairi, Riyam
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Utvisning på grund av brott: En intressekonflikt mellan samhällsintresset och barnets behov av sin förälder2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  När ett barns förälder riskerar utvisning på grund av brott bidrar rättighetsskyddet för barn till en ökad press på domstolen att beakta rättighetsaspekterna. Detta leder i sin tur till att avvägningen mellan barnets bästa och samhällsintresset av att utvisa kriminella utländska medborgare ställs på sin spets. I uppsatsen har visat att varje år utvisas flera hundra utländska medborgare ur Sverige på grund av brottslighet. Trots detta uppmärksammas sällan utvisningsbeslutets konsekvenser för den utländska medborgaren och dennes barn i samtida debatter. Syftet med denna uppsats har därför varit att undersöka och analysera hur avvägningen i valet mellan samhällets intresse och barnets intresse är reglerat och hur avvägningen har tillämpats i praktiken. Utredningen har visat att en utländsk medborgare får utvisas ur Sverige om denna döms för ett brott som kan leda till fängelse. En utländsk medborgare får emellertid utvisas enbart om han eller hon döms för svårare påföljd än böter och att ett av utvisningsskälen är uppfyllt. Det vill säga att om det föreligger en risk för fortsatt brottslighet eller om brottet i det enskilda fallet är så allvarligt att den utländska medborgaren inte bör stanna kvar i landet. Ur det hänseendet har den undersökning som gjorts i uppsatsen visat att regleringen fäster vikt vid det ekonomiska intresset och samhällsintresset av att nya brott inte begås.

       Den utredning som har presenterats ovan har också visat att när förutsättningarna för utvisning på grund av brott är uppfyllda ska hänsyn tas till utländska medborgarens anknytning till det svenska samhället. Särskilt ska beaktas om utländska medborgare har barn. Analysen visar tydligt att barn åtnjuter skydd enligt barnkonventionen och UtlL, i form av att barnets bästa ska undersökas och beaktas. Dock finns det inte en definition av barnets bästa, utan vars exakta innehåll bestäms utifrån barnets specifika personliga kontext, situation och behov. Trots detta visar analysen att klargörande omständigheter för bedömningen av barnets bästa i fråga om utvisning kan vara barnets behov av kontakt med sin förälder, hur kontakten har varit och hur den skulle påverkas till följd av utvisning. Likväl omfattar bedömningen av barnets bästa inte bara dessa omständigheter, utan alla tänkbara aspekter av ett barns liv. Förutom detta visar också analysen att barn har, enligt artikel 8 Europakonventionen, rätt till skydd för en nära relation med sin utvisade förälder.     I denna uppsats har påpekats att frågan om hur avvägningen mellan samhälles- och barintresset ska göras regleras inte i lag eller förarbeten. Emellertid behandlas frågan i rättspraxis. Av uppsatsens praxisframställning kan dock ett antal saker sägas gällande intresseavvägningen. Till att börja med kan konstateras att intresset av en reglerad invandring är kopplad till allmän ordning och säkerhet. Aspekterna som samhällsintresset rymmer in är brottets art och straffvärde samt omständigheter som talar för återfallsrisk. Det kan dessutom konstateras att rätten har resonerat kring hur kontakten innan domstolsavgörande har varit och hur kontakten kan komma att ändras till följd av utvisningsbeslutet. Däremot har rätten beaktat andra aspekter av barnets bästa, exempelvis barnets hälsa, utveckling, ålder, vikten av att höra barns egna åsikter och beakta barnets vilja samt barnets särskilda behov av omvårdnad i mindre utsträckning. Till följd av att domskälen i en del rättsfall är kortfattade framstår det mindre tydligt vilken vikt som tillmätts respektive intressen i bedömningen. Å andra sidan visar rättsfallen som behandlats att beteendet hos den utvisningshotade föräldern spelar en viktig roll för huruvida barnintresset tillmäts betydelse i intresseavvägningen. Vid en sammanvägning av det sagda finner jag att det saknas en tydlig linje för hur avvägningen mellan dels samhällsintresset och barnintresset faktiskt sker. Detta beror dels på att avvägningen regleras varken i lag eller förarbetena, dels att domskälen är kortfattade att det inte framgår tydligt hur rätten har bedömt. En konsekvens av detta är att det blir svårt att förutse utgången i den helhetsbedömning som domstolen gör vilket leder till att rättstillämpningen blir mindre enhetligt. En annan konsekvens är att när rättsreglerna inte tillämpas förutsebart och effektivt kan den enskilda individens skydd mot godtyckligt ingrepp från staten försvagas. Utifrån rättssäkerhetssynpunkt är det av betydande vikt att sådana avvägningar framgår tydligt av lagtexter eller förarbetena samt att de komplexa bedömningar som ligger till grund för beslutet öppet och ordentligt redovisas. Därför finns det skäl att se över den nuvarande lagstiftningen i syfte att göra rättsläget mer tydlig och rättssäker för framför allt den enskilde individen. 

 • 28.
  Amneus, Diana
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  The coining and evolution of responsibility to protect: the protection responsibilities of the state2013In: An Institutional Approach to the Responsibility to Protect / [ed] Gentian Zyberi, Cambridge: Cambridge University Press, 2013, p. 3-32Chapter in book (Other academic)
 • 29.
  Amrén, Johanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  And the Oscar goes to: En studie av populärkulturen i läroböcker i engelska2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Barn lär sig mer och mer engelska utanför skolan genom populärkultur. Syftet med

  denna studie är att undersöka hur populärkulturen förekommer i läromedel i engelska

  och på vilket sätt den förekommer. Även bakomliggande faktorer som Lpo94 och

  Lgr11 jämförs i analysen. Populärkulturens roll i skolan har förändrats genom åren och

  det är en central utgångspunkt i studien. Även hur populärkulturen kan användas inom

  andraspråksinlärningen samt som motivation är andra utgångspunkter. Genom en

  abduktiv metod skapas kategorier för olika typer av populärkultur som sedan studeras i

  fyra valda läromedel. Resultatet sammanställs kvantitativt och visade att kategorierna

  film, musik och sport var de som fick störst plats i läromedlen. Därefter följer en mer

  ingående analys av kategorin film och hur den uttrycker sig i läromedlen.

  Avslutningsvis visar det sig att populärkulturen definitivt fått en större roll i skolan än

  tidigare och att den accepteras på ett annat sätt. Denna studie är visar dock bara

  engelskämnet från läromedlens sida, inte hur populärkultur kan användas i andra delar

  inom engelskämnet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Ander, Sofia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Medvetet påverkande åtgärder inom polisen och sådana åtgärders förhållande till art. 6.1 EKMR: Deliberately influencing measures within the police and such measures relation to art. 6.1 ECHR2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 31.
  Andersen, Anna-karin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Melin, Therése
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Orosmoln över tjänsteavtal: En avtalsanalys inom molntjänster2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Molntjänster är aktuellt inom IT-området och spås skall komma att förändra sättet på vilket vi använder oss av datorer och internet. Fler och fler företag beslutar att köpa in sådana tjänster bland annat på grund av en kostnadseffektivisering av IT-hanteringen. I ett molntjänstavtal läggs grunden för vad som förväntas av köpare och säljare vid köp av molntjänster. På grund av den växande användningen av dessa tjänster och dess relativt nya intåg på marknaden har vi granskat två av de största aktörernas molntjänstavtal med syftet att identifiera och diskutera riskerna förknippade med avtalen. Utifrån de risker vi upptäckt ges därefter förslag till en blivande molnkund på överväganden som denna kan ha användning av vid avtalsskrivandet med en molntjänstleverantör.

  För att undvika olägenheter ger vi som förslag till en blivande molnkund att exempelvis svarstiden med fördel kan föras in i parternas avtal. Vidare bör kunden vara uppmärksam på leverantörens eventuella rätt till ensidiga ändringar i avtal och tjänst och kunden bör överväga vilka konsekvenser detta kan ha för dess företag samt i vilken utsträckning ändringar kan accepteras. Uppmärksam bör även den blivande kunden vara på de långtgående ansvarsfriskrivningar som leverantörerna gör då detta till viss del kan minska dess incitament att upprätthålla en hög servicenivå.

  De granskade avtalen var i stora drag relativt lika varför vi har anledning att tro att fler molnavtal ser ut på ett liknande sätt. Det innebär att de överväganden som diskuterats i samband med uppsatsens aktuella avtal, även torde kunna appliceras på andra molntjänsteavtal.

  Download full text (pdf)
  Orosmoln över tjänsteavtal
 • 32.
  Andersen, Anton
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Naturens rättigheter i Nya Zeeland – och Sverige?2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Naturens rättigheter i Nya Zeeland – och Sverige?
 • 33.
  Andersson, Gudrun
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of History.
  Myndig eller omyndig?: kvinnans rättsliga och samhälleliga ställning under stormaktstiden (A minor or not? The legal and societal position of women in the 17th and 18th centuries)1996In: Kvinnorna och rätten: Från stormaktstid till rösträttsstrid / [ed] G Granström, Uppsala: Hallgren & Fallgren, 1996Chapter in book (Other academic)
 • 34.
  Andersson, Helen
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, Studies in Faith and Ideologies, Ethics. Lund University and Copenhagen University.
  Rättens fiktion och fiktionens rättvisa: Etiska och estetiska perspektiv på diké och adikia2001In: Retfærd: Nordisk Juridisk Tidsskrift, ISSN 0105-1121, ISSN 0105-1121, Vol. 24, no 2, p. 35-53Article in journal (Refereed)
 • 35.
  Andersson, Hugo
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Offentliggörande av information: En jämförelse mellan europeisk och amerikansk reglering på värdepappersmarknaden avseende offentliggörande av icke-periodiska händelser2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Capital markets are effective allocators of resources and are thus vital to a society’s economic growth. Capital markets in the European Union and the United States are widely regarded as efficient. This means that whenever information about an issuer is made public, the price of the securities associated with the issuer adjusts to reflect this new information. Market efficiency is a core tenet in securities markets regulation that justifies mandatory disclosure regimes. 

  In the European Union, issuers are prompted to disclose inside information as soon as it arises. However, whether inside information is at hand is in some sense a subjective assessment, which is why the European disclosure model is regarded as continuous – issuers at all times have to determine whether inside information is at hand. Meanwhile, the American system requires disclosure to be made on an ad hoc basis – the duty to disclose information arises when predetermined events materialise. As opposed to quarterly or yearly reports, these events are non-periodic. The respective disclosure philosophies have implications for issuer costs as well as investors in terms of market efficiency. 

  Given that both the European and American capital markets function well, at least prima facie, what are the practical advantages and disadvantages of the respective philosophies? This thesis lays out the legal pretext for both perspectives, the current regulations in place, and then compares them. The aim is to understand what the two legal systems have in common, what they do differently, and subsequently to analyse what this means in a bigger context, compared with the stated aims of the respective legislations.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  24 preludier utan fuga: Stilövningar samt förberedande tankar om den glada vetenskapen2004In: Konsten att rättsvetenskapa, 2004, p. 32-Chapter in book (Refereed)
 • 37.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Anm av Simonsen, Porsdam, Skov Nielsen (red), Lov og litteratur.2007In: Tidskrift for Rettsvitenskap (TfR), no 5, p. 851-857Article, book review (Refereed)
 • 38.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Barthesianska meditationer2003In: Hyldestskrift till Nørgaard, Köpenhamn , 2003, p. 27-Chapter in book (Refereed)
 • 39.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Constructive Deconstruction - A Test of Postmodern Legal Reasoning: The Example of Third Party Losses on the Borderline between Tort Law and Contact Law1998In: Anglo-Swedish Studies in Law, 1998, p. 33-Chapter in book (Refereed)
 • 40.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Det strikta frihetsberövandeansvarets gränssättning vid kostnadskrav2020In: InfoTorg Juridik, no dec, p. 1-7Article in journal (Other academic)
 • 41.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Diversity and Unity: In Search of a Pluralistic View on Problems in Tort Law2001In: Scandinavian Studies in Law: vol 41, Stockholm , 2001, p. 20-Chapter in book (Refereed)
 • 42.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Europarättslig skadeståndsgrund – stöd i enskilda bestämmelser respektive tolkning utifrån ändamålsstrukturer hos totalregleringen2004In: PointLex, Vol. december, p. 7-Article in journal (Other academic)
 • 43.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Kritisk pluralism: Utmaningar för rättsvetenskapen vid millenieskiftet1999In: Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland, p. 27-Article in journal (Refereed)
 • 44.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Likhetsargumentation – analogi och metamorfos2003In: Festskrift till Åke Frändberg, Iustus, Uppsala , 2003, p. 25-Chapter in book (Refereed)
 • 45.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Nationell EKMR-skadeståndsrätt: en argumentativ probleminventeringsskiss2007In: JFT (Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland), Vol. 143, no nr 5-6, p. s 377-414Article in journal (Refereed)
 • 46.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Omgivningsrekvisitet i miljöskaderätten – funktionell rumsbestämning och begreppskonstruktion2003In: PointLex, Vol. oktober, p. 34-Article in journal (Other academic)
 • 47.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Pragmatism och formalism – simultana tendenser i rättsbildningen2006In: Festskrift till Bill Dufwa, 2006, p. 32-Chapter in book (Refereed)
 • 48.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Relevansspörsmål avseende EKMR-åberopanden i skadeståndsmål2010In: InfoTorg Juridik, no mars, p. 1-16Article in journal (Other academic)
 • 49.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Rätt och fel … och ”fel” på ”rätt” sätt: Rättsdiskursens relevans för bedömningen av rättsliga bedömningar2003In: PointLex, Vol. juli, p. 39-Article in journal (Other academic)
 • 50.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Rättens narratologiska dimensioner – interaktion och konstruktion2006In: Interaktiv rättsvetenskap, 2006, p. 36-Chapter in book (Refereed)
1234567 1 - 50 of 1799
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf