uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
1234 1 - 50 of 155
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Aage, Hans
  Roskilde University, Denmark.
  25. Economic Instruments: Three Interlinkages Between Ecology and Economics2012In: Rural Development and Land Use / [ed] Lars Rydén and Ingrid Karlsson, Uppsala: Baltic University Press , 2012, 1, p. 280-293Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2.
  Ahlbäck Öberg, Shirin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Att kontrollera förvaltningen: framväxten av ganskningssamhället2014In: Politik som organisation: Förvaltningspolitikens grundproblem / [ed] Bo Rothstein, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, 5, p. 159-183Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hur kan vi vara säkra på att rätt saker görs i statlig och kommunal förvaltning? Svaret är förstås att det inte finns några garantier för det, och därför måste någon form av granskning och kontroll till. Det blir särskilt aktuellt i välfärdsstater med ett omfattande offentligt åtagande, eftersom det är svårt för ansvariga politiker och för oss medborgare att själva hålla ett vakande öga över hela den offentliga verksamheten. Att granska genomförandet av offentlig politik handlar ju ytterst om att vi vill förvissa oss om att den i styrelseskicket delegerade makten att bedriva viss politik hanteras på ett ansvarigt sätt. Den typ av granskning som ska diskuteras i detta kapitel rör emellertid inte massmediernas eller det civila samhällets granskning av myndigheternas förehavanden, utan fokus ligger på de procedurer och institutioner för granskning och kontroll av den offentliga förvaltningen som finns inbyggda i det politiska systemet.

 • 3.
  Ahlbäck Öberg, Shirin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Kunskap och politik - mellan nonchalans och teknokrati2011In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 8, p. 764-771Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Förhållandet mellan kunskap och politik är inte okomplicerat. Kun­skapsstyrning kan nämligen utgöra minst två helt olika hot mot cen­trala demokratiska värden. Utredningar kan bli till tomma ritualer som motverkar sitt eget syfte och ger utrymme för kunskapsnonchalans. Men de kan också leda till att öppna diskussioner baserade på poli­tiska värderingar överges för vad som kan beskrivas som ett expert­välde. Kommittéväsendet har historiskt sett placerat sig i en delibe­rativ mittenposition där politiker och experter utifrån sina olika ut­gångspunkter försökt resonera sig fram till en ”bästa lösning”. Frå­gan är dock om de förändrade förutsättningarna för utredningarna riskerar att verksamheten antingen nonchaleras eller att den överlåts åt experter.

 • 4.
  Ahlbäck Öberg, Shirin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Om den missriktade lojaliteten2013In: Vågar du sticka ut hakan?: Texter om strukturellt betingad feghet inom kultur och utbildning / [ed] Maria Ericson och Stellan Larsson, Hägersten: Nationella Dramaturgiatet , 2013, p. 53-56Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Modet att vara besvärlig – när det behövs – är det en medfödd inre beskaffenhet? Är det inte snarare en demokratisk uppgift för var och en av oss? Den ökade politiska och ekonomiska styrningen inom kulturen, i skolan, på universiteten etc. riskerar med sina långtgående krav på snabba resultat att urholka den professionella integriteten och omdömet hos de som skavara de sakkunniga. Det krävs mod av den som ifrågasätter strukturer som anses nödvändiga eller till och med givna. Detta är en samling långa och korta berättelser och reflektioner från individer verksamma inom vitt skilda områden. Initiativtagare är den ideologiskt och religiöst obundna ideella föreningen Nationella Dramaturgiatet.

 • 5.
  Ahlbäck Öberg, Shirin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Paying Our High Public Officials: Evaluating the Political Justifications of Top Wages in the Public Sector By TEUN J. DEKKER2014In: Public Integrity, ISSN 1099-9922, E-ISSN 1558-0989, Vol. 16, no 2, p. 207-209Article, book review (Refereed)
  Abstract [en]

  In most liberal democratic societies there is a recurring public debate about top wages in the public sector. The remuneration of top officials such as legislators, ministers, senior civil servants and senior judges is, indeed, a topic that can be discussed with great passion in the public debate. The reason that this issue attracts public attention is not only the fact that these groups are paid by public funds, but also that the salaries of high public officials are under political control. The latter definitely addresses ethical issues, such as: What can be considered a fair salary? Is there – or what would be – a tenable argument for a specific salary level for these top officials? In the research literature it has been concluded that the amount of rewards offered to high public officials, the manner in which the benefits are awarded, and the differences in rewards among officials within the same political system tell a great deal about how governments function. Hence, the remuneration of top officials can be seen as an important element of public governance (Brans and Peters, 2012). That said, very few academic commentators have in a systematic and comprehensive manner analyzed the validity and consistency of the arguments of this rather disorganized debate. However, in a recently published book titled Paying Our High Public Officials by Teun J. Dekker, the author sets out to fill this research gap. The purpose of the book is to illuminate the debate concerning the proper remuneration of high public officials by applying philosophical methods to political discourse. 

 • 6.
  Ahlbäck Öberg, Shirin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Bringselius, Louise
  Ekonomihögskolan, Lunds universitet.
  Forskning om den statliga revisionen i Sverige2017In: Den statliga revisionen i Norden: Forskning, praktik och politik / [ed] Louise Bringselius, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, 1, p. 61-68Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Medborgarnas ögon på makten och en grundpelare i vårt demokratiska styrelseskick. Så beskrivs ibland den statliga revision som bedrivs vid riksrevisioner runt om i världen. Här genomförs oberoende granskningar som ska säkerställa att medborgare och deras företrädare i parlamenten får kunskap om hur statligt finansierade verksamheter använder sina medel.

  Idag står den statliga revisionen inför en rad olika utmaningar i form av digitalisering, medialisering, globalisering, marknadisering och, inte minst, en allmän trängsel på granskningsmarknaden. I flera länder pågår därför en livaktig diskussion kring revisionens roll, inriktning och oberoende, samt kring det värde som den tillför.

  Den här boken utgör ett unikt bidrag till litteraturen om den statliga revisionen. För första gången samlas företrädare för forskning, politik och praktik från de fem största nordiska länderna i en gemensam volym på området. Syftet med boken är att stimulera kunskapsutveckling och dialog samt att inspirera till fortsatt forskning.

 • 7.
  Ahlbäck Öberg, Shirin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Bull, Thomas
  Högsta förvaltningsdomstolen.
  Hasselberg, Ylva
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Stenlås, Niklas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of History.
  Professions under Siege2016In: Statsvetenskaplig Tidskrift, ISSN 0039-0747, Vol. 118, no 1, p. 93-126Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this article is to analyse the effects of New Public Management (NPM) reforms on three specific professional groups. From this investigation it is clear that the assumptions inherent in the NPM reforms have resulted in a clear breach of what we theoretically refer to as the professional contract between the state and the professions. We show in this analysis that our studied professional groups have lost central aspects of their professional autonomy. We problematize the perception that an ever-increasing demand for steering and control of professionals within the public sector should be perceived as something exclusively good. In addition to the costs of monitoring, the centrally important paradox of accountability should be taken into consideration, i.e. responsible interpretation and application of external accountability demands rest on the cultivation of the virtues that support good administrative judgement, the type of judgement that is threatened by the control-schemes presented in this article.

 • 8.
  Ahlbäck Öberg, Shirin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Petersson, Olof
  Sverige behöver en oberoende riksrevision1999In: TLM:Thélème, ISSN 1103-8926, no 4, p. 27-33Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Frågan om Inga-Britt Ahlenius förordnande håller på att hamna i personfixering medan det grundläggande problemet förblir olöst: Sverige har en alltför svag granskningsmakt. Vi behöver en verkligt oberoende riksrevision. Det skriver Olof Petersson professor i statsvetenskap, och fil dr Shirin Ahlbäck expert på statlig revision.

 • 9.
  Ahlbäck Öberg, Shirin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Widmalm, Sten
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Att göra rätt - även när ingen ser på2016In: Statsvetenskaplig Tidskrift, ISSN 0039-0747, Vol. 118, no 1, p. 7-17Article in journal (Refereed)
 • 10.
  Ahlbäck Öberg, Shirin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Widmalm, Sten
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  NPM på svenska2013In: Patientens pris: Ett reportage om den svenska sjukvården och marknaden / [ed] Maciej Zaremba, Stockholm: Weyler förlag , 2013, p. 122-153Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 11.
  Ahlbäck Öberg, Shirin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Wockelberg, Helena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Constitutions and the Application of Public Management Reforms: Formulating a Research Agenda2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Since constitutional aspects of public management reforms are rarely debated, scholars and politicians alike end up underestimating two fundamental problems in modern democratic political systems. The first concerns the effects that public management policies may have on power allocation within and outside the public sphere. Here the lack of critical analysis and debate concerns the fact that seemingly technical adjustments of the government’s tool box may end up changing the power allocation among actors vertically as well as horizontally. The second perspective, and the one to be discussed in this paper, concerns the reverse relationship, i.e. how constitutions influence public management policy reforms. The last decades have resulted in a global spread of ideas regarding how governments should manage public authorities and the public sector. In this paper we aim at identifying constitutional variables to explain the variation of how specific public management tools are applied in different contexts.

 • 12.
  Ahlbäck Öberg, Shirin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Wockelberg, Helena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Government Steering over Two Decades: A Large-N comparison2016In: RC27 Structure and Organization of Government: Panel:  RC27.05 Out of Control or over Controlled? Incentives, Audits and New Public Management, 2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The post-NPM debate on government control of state authorities is un-decisive in both problem description and in terms of suggested remedies. ‘Wicked problems’ are said to call for re-integration of state executives, and for enhanced government control in order to increase coordination between public organizations. At the same time, excessive (performance) control is accused of posing a threat to professionalism in the public sector and to its problem solving capacity. In this paper we build upon Verhoest et al’s (2004) suggestion that we need to treat autonomy as a multi-dimensional phenomenon and argue the importance of adopting a nuanced analytical perspective on issues of too much or too little control. Using a unique data set containing information on nearly 20 years of governmental steering as this is expressed in yearly appropriation direction documents (N=1330) issued by the Swedish government, we a) map out how the government’s demand for performance information has developed over time, and b) as we treat performance information demands as one out of many policy instruments in a government’s toolbox we also look for specific and stable combinations of different policy instruments (represented by autonomy dimensions). Our findings show that the number of performance information indicators requested from governments in appropriation direction-documents have on a general level decreased over time. From our bivariate and multivariate analyses we have shown that any government’s inclination to e.g. demand less performance information from its state agencies in general comes with a less autonomous management model for the state agency.

 • 13.
  Ahlbäck Öberg, Shirin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Wockelberg, Helena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Mature Agencification: A Multi-Dimensional Analysis of Autonomy2015In: Shaping the Future - Re-invention or revolution?, 2015Conference paper (Refereed)
 • 14.
  Ahlbäck Öberg, Shirin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Wockelberg, Helena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Nordic Administrative Heritages and Contemporary Institutional Design2016In: Nordic Administrative Reforms - Lessons for Public Management / [ed] Greve, Carsten, Lægreid, Per and Rykkja, Lise H, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016, 1, p. 57-78Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This chapter addresses the degree of autonomy, politicization and coordination capacity in the Nordic countries looking at variations across Nordic countries as well as between Nordic countries and other European models. The importance of the East Nordic model is addressed, and also the ministry-agency divide. In terms of autonomy, a distinction is made between managerial autonomy and autonomy in policy-making, and policy implementation respectively. The chapter looks at the question of increased politicization, that is, the degree to which politicians accept the professional expertise of senior civil servants. The chapter also looks at coordination capacity, addressing hierarchy and network arrangements as well as the quality of coordinating along the vertical and horizontal dimension.

 • 15.
  Andersson, Amandah
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Mediestöd för lokal journalistik: ett Bamseplåster på ett björnbett eller en gedigen räddningsaktion i demokratins namn?: Om reaktionen på en politisk åtgärd i ett krisande medielandskap2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Due to contemporary challenges for the Swedish media landscape, the Swedish parliament decided to establish a new policy for governmental financial support for commercial media: support for local journalism. This study aims to examine how those supposed to receive and implement this policy – producers of local journalism – reflects and reacts upon its intentions as well as shape during the running implementation process in 2019 and identify a policy reaction. The empirical body is built upon descriptions of reality collected by interviews and official documents, and the empirical material has been examined through semi-structural interviews and document analysis.

           Although the policy reaction among the media actors is partly positive, it also consists of uncertainty. Policy receivers agree with the policy’s intentions and are committed to put through interventions to strengthen local media surveillance, but the policy’s shape results in short term solutions when it comes to practice. Overall the policy suffers from an absence of long-term stability, which is requested by the media actors. Moreover, the media actors require holistic media political efforts to truly fulfil the support’s purpose. The credibility of the political efforts for support the media market is therefore insufficient.

 • 16.
  Behtoui, Alireza
  et al.
  Linköpings universitet, Linköping, Sweden.
  Boréus, Kristina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Institute for Housing and Urban Research.
  Neergaard, Anders
  Linköpings universitet, Linköping, Sweden.
  Yazdanpanah, Soheyla
  Södertörns högskola, Huddinge.
  Att verka för jämlika arbetsplatser: En studie av jämlikhet och ojämlikhet mellan anställda i äldrevården2017Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Populärvetenskaplig rapport från ett projekt om ojämlikhet mellan kvinnliga och manliga anställda och mellan anställda från olika delar av världen i svensk äldrevård samt förslag till förbättrad jämlikhet på arbetsplatserna.

 • 17.
  Bessonov, Serguei
  et al.
  Veliky Novgorod Peoples University.
  Shvedchikov, Boris
  Veliky Novgorod Peoples University.
  Repkin, Denis
  Veliky Novgorod Peoples University.
  7. Democratic development in Veliky Novgorod2003In: Public Participation and Democracy: Reports from the Superbs project / [ed] Lars Rydén, Uppsala: Baltic University Press , 2003, 1, p. 45-52Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Two roads to promote the development of a democratic culture in Veliky Novgorod in post-Soviet Russia are described. The development of home owner partnerships in the city means privatisation of apartment houses which previously were state property. This required considerable support from city administration to establish both funding, loan and proper economic and administrative routines. Educational programmes were run to develop the competence needed among those to work in the new partnerships. Responsibility for the houses as well as surrounding territory resulted in considerably improved housing conditions. These included effective sharing of common property, better and cheaper maintenance and services, and a better social situation. Secondly the creation of a folk high school or "Peoples university" in Novgorod, in cooperation with the Swedish city of Örebro, is described. Also here the focus is on democratisation especially in practical life. The subjects studied include new communication technologies, foreign languages, and political education. The promotion of culture is important. The education also has a goal to promote employment, e.g. in public health, services or environmental work.

 • 18.
  Blackwell, Timothy
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Institute for Housing and Urban Research. Arts C Building, University of Sussex, Brighton, UK.
  Kohl, Sebastian
  Max Planck Institute for the Study of Societies, Köln, Germany.
  Historicizing housing typologies: beyond welfare state regimes and varieties of residential capitalism2019In: Housing Studies, ISSN 0267-3037, E-ISSN 1466-1810, Vol. 34, no 2, p. 298-318Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Comparative housing scholars have, for many years now, imported typologies from non-housing spheres to explain housing phenomena. Notably, approaches attempting to account for divergent housing tenure patterns and trends have frequently been organized around typologies based on the assumption that a causal relationship exists between homeownership rates and the type of welfare regime or, more recently, the variety of residential capitalism a country exhibits. While these housing-welfare regime approaches have provided important research tools, we argue that the typologies they generate represent cross-sectional snapshots which offer little enduring cogency. Based on long-run data, we show that the postulated associations between homeownership, welfare and mortgage debt are historically contingent. This paper makes the case for employing historicized typologies, proposing a country-based typology linking historical housing finance system trajectories to urban form and tenure, with regional dimensions. We argue the need for typologies which can accommodate longitudinal, path-dependent dimensions, both within and between countries.

 • 19.
  Blomqvist, Paula
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Winblad, Ulrika
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Health Services Research.
  Sweden: Continued Marketization within a Universalist System2014In: Health Care Systems in Europe under Austerity: Institutional Reforms and Performance / [ed] Emmanuele Pavolini, Ana M. Guillén, Palgrave Macmillan , 2014, 1, p. 9-30Chapter in book (Refereed)
 • 20. Bodin, Örjan
  et al.
  Nohrstedt, Daniel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Baird, Julia
  Summers, Robert
  Plummer, Ryan
  Working at the "speed of trust": pre-existing and emerging social ties in wildfire responder networks in Sweden and Canada2019In: Regional Environmental Change, ISSN 1436-3798, E-ISSN 1436-378X, Vol. 19, no 8, p. 2353-2364Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The frequency and severity of natural hazards are predicted to increase with climate change. Collaboration among actors across scales and organizational boundaries is essential to address this escalation. Pre-existing social networks are generally considered a catalyst enabling actors to more quickly address collective action problems. However, empirically derived knowledge about if, how, and why pre-established social networks facilitate effective collaborations in addressing natural hazards is scarce. We use survey data from crisis responders of large-scale wildfires in Sweden and Canada to investigate factors that shape actors’ (i) ability and willingness to form new social ties with other actors and (ii) propensity to “activate” pre-existing social ties. Our results show that many new social ties were established in both events, but also that pre-existing ties comprised a considerable proportion (54–82%) of all ties in use. Using exponential random graph models for temporal networks, we demonstrate that two actors that are working with or have previously worked with a common third actor are more likely to activate pre-existing social ties. Further, new social ties tend to be formed around a few central actors, whereas the opposite seems to apply for the activation of pre-existing ties. The extent to which actors consider others’ organizational affiliation, formal role, previous experience, and level of professionalization differs between the cases. We suggest these tie formation and activation differences can be attributed to diverging organizational contexts varying in their reliance upon self-organizing versus command-and-control approaches.

 • 21. Brommesson, Douglas
  et al.
  Erlingsson, Gissur
  Karlsson Schaffer, Johan
  Ödalen, Jörgen
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Fogelgren, Mattias
  Att möta den högre utbildningens utmaningar2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Den övergripande fråga som ställs i rapporten är: hur kan universitet och högskolor upprätthålla kvalitet i utbildningen? Undersökningen bärs upp av tre delar där vi studerar 1) om högskolepedagogiska kurser stärker lärare som pedagoger; 2) huruvida det finns incitament för universitetslärare att satsa på pedagogisk verksamhet; samt 3) vilka förutsättningar lektorer ges att inom ramen för sin tjänst fullgöra det pedagogiska uppdraget. I den första delstudien finner vi att pedagogiska kurser haft positiva effekter på deltagarnas upplevda trygghet i lärarrollen. Samtidigt förändras inte kursdeltagarnas grundläggande förhållningssätt till undervisning. I delstudie två finner vi att incitamenten att satsa på det pedagogiska uppdraget är relativt svaga, eftersom sakkunniga i allmänhet lägger liten vikt vid pedagogiska meriter jämfört med vetenskapliga. I den tredje delstudien undersöks balansen mellan forskning och undervisning för lektorer i statsvetenskap. Resultaten visar att skillnaden i undervisningsplikt, liksom kompensationen för likvärdiga undervisningsuppdrag, varierar mycket mellan lärosäten. Förutsättningarna för det pedagogiska uppdraget ser således väldigt olika ut för lektorer beroende på var de är anställda.

 • 22. Brommesson, Douglas
  et al.
  Erlingsson, Gissur Ó
  Karlsson Schaffer, Johan
  Ödalen, Jörgen
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Högskolepedagogiska meriter: En valuta med svag kurs?2017In: Universitet AB : Om kommodifiering, marknad och akademi, Göteborg: Daidalos , 2017, p. 137-176Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  I det här kapitlet analyserar vi de spänningar som finns inom det pedagogiska uppdraget sett ur universitetslärarens perspektiv: å ena sidan kräver högskolans huvudmän, intresseorganisationer och förståsigpåare att kraven på pedagogisk meritering måste höjas och skärpas, å andra sidan, trots att högskolepedagogiska kurser i allt högre grad gjorts till obligatorier, nödvändiga för anställning och befordran som universitetslärare, så har den pedagogiska fortbildningens värde ändå urholkats. Å ena sidan är det forskningsmeriter som är hårdvaluta i konkurrensen om tjänster, å andra sidan förväntas en svensk universitetslärare lägga 70-100 procent av sin arbetstid på undervisning. Å ena sidan kräver lärosätena att sökande till lektorat på ett alltmer omfattande sätt dokumenterar sina pedagogiska meriter, å andra sidan tillmäts pedagogiska kvalifikationer inte någon avgörande betydelse när sakkunniga värderar sökandes meriter i tillsättningsprocessen.

 • 23.
  Cronert, Axel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government. Uppsala Center for Labor Studies.
  Is regulatory compliance by employers possible without enforcement?: Evidence from the Swedish labor market2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This study shines new light on an ongoing debate about the extent to which discouraging enforcement activities are necessary to make regulated actors comply with government regulations. Specifically, it evaluates a long-standing but essentially unenforced regulation that mandated employers in Sweden to post their vacancies at the Public Employment Service (PES) to improve matching and the labor market prospects of disadvantaged workers. Using comprehensive vacancy data from the PES, it tests whether the regulation – despite not being enforced – influenced employers' vacancy posting behavior in the period prior to its partial repeal in 2007. Exploiting the fact that the repeal did not apply to employers in the central government sector, the difference-in-differences analyses conducted in this study identify a substantial and significant negative effect of repealing the unenforced law on employers' vacancy posting behavior, under reasonable assumptions. This finding is at odds with standard deterrence models of regulatory compliance and hints at an important role for organizational factors related to cultures and norms. A supplementary analysis of heterogeneous effects among local government employers investigates to what extent some organizational factors are correlated to compliance with the unenforced regulation.

 • 24.
  Cronert, Axel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government. Uppsala Center for Labor Studies.
  Kan regelefterlevnad uppnås utan hot om påföljder?: En utvärdering av lagen om allmän platsanmälan2019Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Studien som sammanfattas i denna rapport syftar till att undersöka i vilken mån lagar och regler kan påverka beteendet hos berörda aktörer utan att kombineras med tillsyn och hot om påföljder. Studien utvärderar lagen (1976:157) om allmän platsanmälan, som under trettio års tid föreskrev arbetsgivare i Sverige en skyldighet att i samband med rekrytering anmäla sina lediga platser till Arbetsförmedlingen. När lagen upphävdes i juli 2007 hade dess efterlevnad under en mycket lång tid inte alls kontrollerats. För att undersöka i vilken mån arbetsgivare trots detta efterlevde regelverket utnyttjar studien det faktum att lagens upphävande inte kom att beröra statliga arbetsgivare och därmed kan utvärderas genom jämförelser mellan sektorer. Utvärderingen visar att upphävandet av lagen ledde till en signifikant minskning av privata och kommunala arbetsgivares benägenhet att anmäla lediga platser. Det innebär således att lagen hade en beteendeeffekt trots avsaknaden av tillsyn och hot om påföljder. I en kompletterande analys av kommunala arbetsgivare undersöks i vilken mån ett antal organisatoriska faktorer samvarierar med benägenheten att efterleva regelverket trots avsaknaden av kontroll.

 • 25.
  Dahlberg, Matz
  et al.
  Uppsala universitet.
  Elinder, Mikael
  Uppsala universitet.
  Isaksson, David
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Health Services Research.
  Jordahl, Henrik
  IFN.
  Lindbom, Anders
  Uppsala universitet.
  Lundqwist, Heléne
  Stockholms universitet.
  Winblad, Ulrika
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Health Services Research.
  Öhrvall, Richard
  Linköpings universitet.
  Slutsaster.2013In: Välfärdstjänster i privat regi.: Framväxt och drivkrafter. / [ed] Henrik Jordahl, Stockholm: SNS förlag , 2013, p. 221-230Chapter in book (Refereed)
 • 26.
  Dvorak, Jaroslav
  Klaipėda University, Lithuania.
  Assessment of Institutional and Policy Arrangements for Evaluation of European Union Structural Fund Support in Bulgarian National Government2012In: International Journal of Policy Studies, ISSN 2093-6710, Vol. 3, no 1, p. 55-70Article in journal (Refereed)
 • 27.
  Dvorak, Jaroslav
  Klaipėda University, Lithuania.
  Institutional and Policy Arrangements for Evaluation of the European Union Structural Funds in Lithuania2015In: Economics and Management, Vol. 7, no 3, p. 35-49Article in journal (Refereed)
 • 28.
  Dvorak, Jaroslav
  Klaipeda University, Lithuania.
  The Lithuanian Government's Policy of Regulatory Impact Assessment2015In: Journal of Management and Business Administration. Central Europe, ISSN 2450-7814, E-ISSN 2450-8829, Vol. 23, no 2, p. 129-146Article in journal (Refereed)
 • 29.
  Elm, Viktor
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Statistics.
  Gripencrantz, Sarah
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Statistics.
  Slumpmässig variation och rankning: En empirisk studie på skola och sjukvård2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det är idag vanligt inom verksamheter som skola och omsorg att använda rankningar för att utvärdera kvalitet och skapa beslutsunderlag, något som är behäftat med stor osäkerhet. Trots det redovisas ofta dessa utan speciellt tagen hänsyn till den närvarande slumpvariationen. Mot bakgrund av det har vi varit speciellt intresserade av sådana data och har för uppsatsen haft tillgång till skoldata samt tre olika sjukvårdsdata. För att identifiera om och när en rankning kan vara meningsfull har vi för samtliga data jämfört länsnivå med lägre nivåer.

  Uppsatsen behandlar den slumpmässiga variation som framträder i samband med upprättandet av rankningslistor. Då små enheter är mer mottagliga för naturlig variation, förväntas denna har särskild betydelse för placeringen och inte sällan återfinns dessa i toppen eller botten av tabellen. Två i grund olika metoder som båda är konstruerade för att hantera osäkerheten i rankningar testas empiriskt i uppsatsen.

  Uppsatsen finner att det i samtliga fall är förenat med stora svårigheter att skapa meningsfulla och entydiga rankningar. Dels till följd av slumpmässig variation men även för att de skillnader som observeras mellan enheter är alltför små för att kunna göra åtskillnader i kvalitet. Speciellt krävs mycket stora stickprov för att göra en rankning mindre osäker. 

 • 30.
  Enbom, Jesper
  et al.
  Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
  Sjöström, Stefan
  Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete.
  Öhman, Adam
  Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
  Institutionella villkor för mediehantering: en jämförande kartläggning mellan socialtjänst, skola och polis2014Manuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  Institutional conditions for news management – a survey of social services, schools and the police

  In recent years, organizations within the public sector have become increasingly attentive to how they are perceived by the public. Professional news management is primarily associated with the private sector, where the rationale has been to maximize profit and market value. For organizations under democratic authority, the ultimate goals are different. The aim of this paper is to describe and compare news management in three types of public sector organizations: school, police and social services. The three types of organizations are chosen because they appear different in some respects that might potentially affect news management.

  The paper draws on data from a national survey of all 21 Swedish regional police authorities and a representative sample of municipal school (n=90) and social service administrations (n=91) (attrition rate < 10%). Data are analyzed in terms of policies, personnel and activities.

  With the exception of a couple of small municipalities, all organizations have a systematic and professional organization for media relations. The police authorities stand out in having implemented more developed strategies. The school administrations tend to be somewhat more active in their media relations than social services.

  Differences between the types of organizations are discussed in terms of variation in institutional conditions for news management. The reason why the police stand out can be attributed to a higher newsworthiness, higher public visibility and less strict secrecy rules. We conclude that conditions relating to public interests have the most impact on the formation of news management. 

 • 31.
  Erikson, Josefina
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Larsson, Oscar L.
  Department of Urban and Rural Development, The Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden.
  Beyond client criminalization: Analyzing collaborative governance arrangements for combatting prostitution and trafficking in Sweden2019In: Regulation and Governance, ISSN 1748-5983, E-ISSN 1748-5991Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Sweden is well known as the first country in the world to adopt client criminalization in an effort to control and eventually eliminate prostitution. Less attention has been paid to the emergence of extensive collaborative governance arrangements that serve as complements to the legal framework. The aim of this article is to provide new knowledge as it investigates the multifaceted ways in which governance arrangements have developed in Sweden, employing collaborative governance theories and the Regulatory–Intermediaries–Target model for this purpose. The strategies of responsibilization directed toward target groups that have been utilized to implement policies to control prostitution and trafficking are also explored. The article analyzes not only the rationale behind the adoption of collaborative governance in Sweden, but also the complex governance practices that have emerged in this regard, in which a range of actors are involved in policymaking and application as well as regulation. We conclude that the previous understanding of the Swedish model needs to be revised, and that although collaborative governance has made a fruitful contribution to the field in question, it also introduces new types of problems, particularly a significant increase in informality and decisionmaking outside the legal framework, primarily by civil society actors.

  The full text will be freely available from 2021-06-06 00:00
 • 32. Erlingsson, Gissur Ó
  et al.
  Syssner, Josefina
  Ödalen, Jörgen
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Strategier för att möta småkommunernas utmaningar2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Idag har en av fyra kommuner färre än 10 000 invånare. Fallande befolkningstal i många av Sveriges småkommuner gör det svårare att uppfylla välfärdsåtaganden. I denna skrift ges en historisk bakgrund till dagens situation. Därefter inventeras och värderas de vanligaste förslagen på hur dessa utmaningar ska mötas: 1) sammanslagning av kommuner, 2) införande av asymmetriskt styrelseskick samt 3) satsningar på utökad mellankommunal samverkan. Författarna presenterar även en fjärde möjlig strategi: att uppmuntra små och krympande kommuner att aktivt formulera en medveten anpassningspolitik.

 • 33. Erlingsson, Gissur Ó
  et al.
  Ödalen, Jörgen
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Den kommunala självstyrelsen2017In: Att äga framtiden: Perspektiv på kommunal utveckling, Linköping: Linköping University Electronic Press , 2017, p. 65-76Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  I regeringsformens portalparagraf kan vi läsa att den svenska demokratin förverkligas bland annat genom den kommunala självstyrelsen. Forskare som fördjupat sig i frågan menar dock att den kommunala självstyrelsen i praktiken saknar starkt grundlagsskydd (Petersson 2005: 170; jfr Nergelius 2006: 89f ). Regeringsformen anger nämligen att självstyrelsens utformning ska fastställas av riksdagen genom vanlig lag. Därför får självstyrelsen karaktären av en ”gummibandsprincip” (Petersson 2005); regelverket ger riksdagsmajoriteterna makt att utvidga eller inskränka kommunernas befogenhetssfär efter rådande behov (t.ex. Nergelius 2006; Petersson 2001/2002). Dahlkvist &amp; Strandberg (1999: 290) går härvid så långt som att säga att de svenska kommunerna nog aldrig varit mycket mer än ”lokala verkställare av statlig reformpolitik” (jfr. Nergelius 2006: 288), det som Montin (2004: 36) gett etiketten ”välfärdsstatens förlängda arm”. Med facit i hand hävdar många att denna ordning historiskt sett tjänat Sverige väl. Men från ett principiellt perspektiv kan man fråga sig om detta sätt att reglera den kommunala självstyrelsen är det mest önskvärda. Det är i sammanhanget värt att påminna om att relationen mellan stat och kommun tidvis varit tämligen infekterad. Missnöjet med statens starka grepp över kommunsektorn fick på 1990-talet sitt uttryck genom kommunernas kritik mot förslaget om skattestopp, den mellankommunala skatteutjämningen, att staten inte följde finansieringsprincipen, samt att för mycket detaljreglering förekom. Dessutom visade en studie från 2003 att ledande kommunpolitiker upplevde att det över tid skett en förskjutning av makt från lokal till statlig nivå (Karlsson 2004: 13). Mot denna bakgrund vill vi problematisera den rådande ordningen, samt lyfta fram vad som i sentida debatt beskrivits som hot mot idén om självstyrande kommuner.

 • 34. Erlingsson, Gissur
  et al.
  Ödalen, Jörgen
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Wångmar, Erik
  Understanding Large-Scale Institutional Change: Social Conflicts and the Politics of Swedish Municipal Amalgamations 1952-19742015In: Scandinavian Journal of History, ISSN 0346-8755, E-ISSN 1502-7716, Vol. 40, no 2, p. 195-214Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A remarkable reform in modern Swedish political history was the transformation of the local government structure between 1952 and 1974. In a mere 22 years, the number of municipalities was reduced from 2,498 to 277. This study aims to answer how such large-scale reforms could come about politically, particularly since much of the literature on institutions and political reform asserts that carrying out large-scale political change should be a difficult task. Two opposing stories of institutional change are presented: evolutionary accounts, which see the amalgamations as rational adaptations to changing circumstances, are contrasted with a social conflict perspective, which explains amalgamations in terms of their distributional consequences. By investigating the processes leading up to this vast restructuring of Swedish local political geography, we demonstrate that an understanding of these reforms as rational adaptations to changing circumstances, made on the basis of consensus among leading political actors, is not accurate. The reforms were not as uncontroversial and non-conflictual as they often have been portrayed. Our results weaken the evolutionary approach to institutional change, whilst supporting the social conflict perspective.

 • 35.
  Erlingsson O, Gissur
  et al.
  Linköpings universitet, CKS.
  Fogelgren, Mattias
  Linköpings universitet, CKS.
  Olsson, Fredrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Health Services Research.
  Thomasson, Anna
  Lunds universitet.
  Öhrvall, Richard
  Linköpings universitet, CKS.
  Hur styrs och granskas kommunala bolag?: Erfarenheter och lärdomar från Norrköpings kommun2014Report (Other academic)
 • 36.
  Fogelgren, Mattias
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Arbetsförmedling i omvandling: Om privata aktörer och Arbetsförmedlingen2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 37.
  Fogelgren, Mattias
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Den professionella handläggaren: En studie av personliga handläggare på Försäkringskassan2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De personliga handläggarna på Försäkringskassan har en grundläggande betydelse för hur sjukförsäkringen fungerar eftersom de är ansvariga för att implementera sjukförsäkringens lagar och regler i praktiken. Det finns omfattande regelverk som styr hur sjukförsäkringen ska handläggas men för den enskilda handläggaren finns det alltid ett handlingsutrymme i specifika fall och för sjukförsäkringens legitimitet är det viktigt att handläggaren kan hantera detta handlingsutrymme. Handläggaren måste kunna säkerställa en rättssäker, likvärdig och effektiv process inom ett område där generella regelverk ska appliceras för att bedöma individers förutsättningar, arbetsförmåga och behov av samordning.

   

  Under 2000-talets första decennium blev handläggningsproceduren föremål för ett omfattande förändringsarbete. Huvudambitionen var att öka handläggningens likformighet och undanröja regionala bedömningskulturer som etablerats i den tidigare organisationen. För att uppnå detta har det genererats en ambition om att skapa en organisation som är mer professionell. Det är dock inte helt entydigt vad detta innebär och vad det får för effekter på den konkreta handläggningen. Utan en precisering av vad den professionella ambitionen innebär kan det uppstå en diskrepans mellan vilken professionalism som Försäkringskassan eftersträvar och vilken som i praktiken finns hos enskilda handläggare. Om handläggarna uppfattar sin professionella roll olika är det möjligt att detta får effekter på deras handläggning. Uppsatsens syfte blir således att undersöka huruvida en handläggares uppfattning av sin yrkesroll som personlig handläggare påverkar hur handläggaren agerar inom sjukfallsärenden som denne handlägger. Följande frågeställning är vägledande för genomförandet av studien.

   

  Påverkar personliga handläggares uppfattning av sin professionella roll deras agerande inom sjukförsäkringen?

   

  Det finns huvudsakligen två inflytelserika professionella ideal inom offentlig verksamhet – dessa är yrkesbaserad professionalism och organisatorisk professionalism. Trots att båda har samma begrepp för att beskriva sina respektive metoder för att organisera offentlig verksamhet finns det grundläggande och långtgående skillnader dessa emellan. I denna uppsats appliceras dessa teoretiska utgångspunkter på ett omfattande empiriskt material för att kunna studera syftet.

   

  I studien kombineras en omfattande enkätundersökning med data från de sjukfallsärenden som handläggarna handlägger för att undersöka huruvida det finns ett samband mellan hur handläggarna ser på sin yrkesroll och hur de agerar inom sjukfallsärenden. Utifrån teorin skapas ett index som fungerar som mätinstrument för att klassificera handläggare som antingen yrkesbaserade eller organisatoriska i sin professionella roll.

   

  Utifrån förefaller det rimligt att förvänta sig att organisatoriska handläggare ökar sannolikheten för att någon arbetsförmågeprövning genomförs medan yrkesbaserade handläggare ökar sannolikheten att någon utredning genomförs.

   

  Resultaten visar att yrkesbaserade handläggare ökar sannolikheten för att utredningar och arbetsförmågeprövningar genomförs.  Resultaten indikerar att handläggares professionella roll påverkar deras agerande i sjukfallsärenden de handlägger. Uppsatsens viktigaste resultat sammanfattas enligt följande:

   

  • Handläggares uppfattning av sin yrkesroll påverkar dennes agerande inom sjukfallsärenden de handlägger.

    

  • Handläggare som uppfattar sin yrkesroll som yrkesbaserad ökar sannolikheten att någon arbetsförmågeprövning är genomförd inom 190 dagar.

    

  • Handläggare som uppfattar sin yrkesroll som yrkesbaserad ökar sannolikheten att någon utredning är genomförd inom 190 dagar.

   

  Resultaten visar att åtgärder som genomförs inom sjukfallsärenden inte är helt oberoende av handläggare – en försäkrad som får en yrkesbaserad handläggare har större sannolikhet att få arbetsförmågeprövning och utredning genomförd inom 190 dagar. Denna skillnad kan möjligtvis ha en negativ inverkan på Försäkringskassans legitimitet men vad det innebär för sjukskrivnas möjlighet till rehabilitering och återgång till arbetslivet förefaller mer osäkert.

   

  Resultaten visar även att det finns skillnader mellan vilka åtgärder olika typer av handläggare genomför inom sjukfallsärendena. Eftersom handläggares uppfattning av sin yrkesroll visar sig påverka den konkreta handläggningen är det rimligt att problematisera vilken typ av handläggare Försäkringskassan ämnar skapa och om nuvarande ambitioner får önskad effekt. Samtidigt som resultaten visar att yrkesbaserade handläggare ökar sannolikheten för att arbetsförmågeprövning och utredning genomförs indikerar tidigare forskning att Försäkringskassan utvecklas alltmer åt en organisatorisk professionalism.

   

  En annan slutsats man kan dra av studien är att Försäkringskassan måste öka fokus på att skapa en gemensam värdegrund som omfattar handläggarnas konkreta arbete. Även om det finns betydande instruktioner för hur handläggarna ska agera vid vissa tillfällen i sjukförsäkringsärenden saknas en grundläggande konsensus kring vad det innebär att vara en handläggare inom sjukförsäkringen. Det är problematiskt om Försäkringskassans ledning driver ett ideal medan tusentals handläggare har en annan uppfattning om vad det innebär att vara handläggare inom sjukförsäkringen.

   

  Denna studie kan i ett större sammanhang ses som en del av den diskussion som finns kring professionalism inom offentliga verksamheter. Inom flera områden som exempelvis skolan och hälso- och sjukvården har det framförts krav på att öka professionaliseringen inom verksamheten. Men innebörden av professionalism är inte självklar och det är en betydande skillnad mellan en organisatorisk professionalism och en yrkesbaserad professionalism. Innan förändringar genomförs kan det vara relevant att noga definiera vilken typ av professionalism organisationen eftersträvar. För medarbetare kan vilken typ av professionalism som eftersträvas få omfattande inverkan på deras konkreta arbetssituation.

   

  Nyckelord

  Personlig handläggare, professionalism, Försäkringskassan, sjukförsäkringen.

   

  Tack till

  Pathric Hägglund och Shirin Alhbäck-Öberg för tålmodig, utmanande och ambitiös handledning. Tack även till Per Molander, Nina Granqvist och Stina Simonsson på ISF som har gjort denna uppsats möjlig.

 • 38.
  Forssell, Anders
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola.
  En flod av styrförsök: oavsedda konsekvenser av styrning i offentliga organisationer2008Conference paper (Other academic)
 • 39.
  Forssell, Anders
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Norén, Lars
  (The Difficult Art of) Outsourcing Welfare Services: Experiences from Sweden and New Zeeland2007In: Transcending new public management: the transformation of public sector reforms, Burlington VT: Ashgate , 2007Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 40.
  Fredriksson, Magnus
  et al.
  JMG, Göteborgs universitet.
  Pallas, Josef
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Den medialiserade myndigheten: En analys av svenska myndigheters anpassningar till medielogiken2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna rapport visar vi hur svenska myndigheter på olika sätt anpassar sig till medierna genom att utveckla metoder, strategier och förhållningssätt som gör det möjligt för dem att aktivt påverka vilken betydelse medierna ska ha i deras verksamheter. Baserat på två delstudier – en innehållsanalys av myndigheternas styrdokument för mediekontakter, och en observations- och intervjustudie av en myndighets mediearbete – kan vi konstatera att det finns stora skillnader i omfattning och typ av anpassning som myndigheter gör till mediernas preferenser, värderingar, rutiner och arbetssätt. Samtidigt som en majoritet av myndigheterna gör en sådan anpassning, kan vi också se att många myndigheter väljer att bortse från medierna i sina styrdokument eller helt väljer att inte upprätta några styrdokument för sin kommunikationsverksamhet. Våra

  studier visar också att när myndigheter tar till sig idén om att de ska anpassa sin

  verksamhet till mediernas normer, principer och arbetsrutiner så sker det genom en politisk process där olika delar av organisationen är involverad. Våra resultat pekar på att myndigheters nyhetsprodukter (rapporter, presentationer, mediematerial etc.), praktiker (mediekontakter, myndighetsutövning, planering, rådgivning etc.), professioner (hur olika yrkesgrupper förhåller sig till sina arbetsuppgifter särskilt i förhållande till medier) och organisering (myndigheters medieaktiviteter i relation till organisering av verksamheten i övrigt) påverkas olika beroende på förhandlingar och styrkeförhållanden mellan myndigheternas grupper av professionella. Så beroende på vilken fråga (t ex publicering av allmännyttiga forskningsresultat eller information till företag om nya regler kring en ny produktkategori); på vilken nivå frågan hanteras (t ex lokalt eller nationellt); och vilken spridning frågan kan tänkas få i medierna, så kommer olika intressen försöka påverka hur myndigheten ska agera i enskilda situationer. Därmed kommer vi till slutsatsen att dels finns skillnader i hur olika myndigheter förhåller sig till medier, men också att en och samma myndighet hanterar kommunikations- och medierelaterade frågor på olika sätt beroende på vilken del av verksamheten vi tittar på.

 • 41.
  Fredriksson, Magnus
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics and Media. Göteborgs universitet.
  Pallas, Josef
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics and Media.
  Svenska myndigheter i Almedalen 2005 – 20172018In: Almedalen: makt, magi och möten / [ed] Lena Lid Falkman, Stockholm: SSE Institute for Research , 2018Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Politikerveckorna i Almedalen har kommit att bli, näst efter valrörelserna, Sveriges största politiska begivenhet. Det är ingen annan återkommande aktivitet som kan konkurrera i, antalet deltagare, antalet genomförda aktiviteter eller medieuppmärksamhet. Evenemanget har växt högst påtagligt de senaste 15 åren och ökningen är ett resultat av att nya grupper har sökt sig till arrangemanget däribland företag, intresseorganisationer och medier. 2017 arrangerades nästan var fjärde programpunkt (24 %) av ett företag. Intresseorganisationer arrangerade 20 % och mediaorganisationer stod som arrangör för motsvarande 14 % av programpunkterna (Region Gotland, 2018).

  Offentliga organisationer i allmänhet och nationella förvaltningsmyndigheter i synnerhet är en fjärde grupp som står för många av arrangemangen. En medverkan som har debatterats, kritiserats och försvarats i olika sammanhang. Vi har inte för avsikt att ge oss in i den debatten med det här kapitlet. Vad vi snarare intresserar oss för är framväxten av myndigheters medverkan och om det går att se några mönster i vilka myndigheter som är på plats och på vilket sätt de medverkar. 

  För att kunna svara på dessa frågor har vi gått igenom det officiella Almedalsprogrammen för fyra år 2005, 2011, 2016 och 2017 och noterat vilka myndigheter som medverkat och på vilket sätt de medverkat (se metodbilaga för en detaljerad beskrivning av vårt material och vårt tillvägagångssätt). Med resultaten från denna kartläggning som utgångspunkt och med stöd från tidigare forskning om dels Almedalen, dels myndigheters verksamheter och kommunikationsaktiviteter har vi också som ambition att erbjuda en reflektion kring vilka motiv och skäl som kan anses vara rimliga att peka på om vi vill förstå och förklara varför myndigheter är på plats i Almedalen.

 • 42.
  Fredriksson, Maria
  Luleå tekniska universitet, Avd f kvalitets- och miljöledning.
  Opinions by Local Politicians on Community Development Projects – two Swedish studies.2005In: International Journal of Management Practice, ISSN 1477-9064, E-ISSN 1741-8143, ISSN 1477-9064, Vol. 1, no 4, p. 309-329Article in journal (Refereed)
 • 43.
  Fredriksson, Mio
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Health Services Research.
  Between Equity and Local Autonomy: A Governance Dilemma in Swedish Healthcare2012Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Both national equity in healthcare and the county councils’ local autonomy are important values supported by Swedish law. Politically it is a balancing act; how much freedom should the county councils have and to what extent should healthcare be equal throughout the country? The general aim of this dissertation, concerning political governance in Swedish healthcare, is to investigate the tensional values of national equity and local autonomy in the light of current trends in healthcare governance in Sweden. How is this tension manifested? Four studies are included in the dissertation. These studies show that the Swedish state is becoming more active in governing and regulating healthcare, for example by the use of informative governance and legislation, which increasingly rely on monitoring and evaluation of results that are made public. The findings show that the tension between national equity and local autonomy is manifested in increasing emphasis on national equity – or rather national equivalence – which is interpreted in terms of Swedish healthcare being recentralized. Delivery and financing of healthcare are still the responsibilities of the county councils. Planning and arranging – the setting of the regulatory framework – is increasingly taken over by the central state. Although power seems to be transferred from local level to central level, the county councils’ autonomy is only partially restricted, which means Swedish healthcare is still decentralized. However, if the recentralization process proceeds further, the county councils´ autonomy may be seriously challenged. Another challenge is to maintain or strengthen the procedures for democratic legitimacy through citizen participation at the local level. When local autonomy looses ground, it becomes more difficult to tailor healthcare according to local needs and conditions in the county councils, and decisions are taken at greater distance from the citizens.

  List of papers
  1. Consequences of a decentralized healthcare governance model: measuring regional authority support for patient choice in Sweden
  Open this publication in new window or tab >>Consequences of a decentralized healthcare governance model: measuring regional authority support for patient choice in Sweden
  2008 (English)In: Social Science and Medicine, ISSN 0277-9536, E-ISSN 1873-5347, Vol. 67, no 2, p. 271-279Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  What are the implications of a decentralized model of healthcare governance? This case study on patient choice in Sweden is an attempt to shed light on this issue. Due to decentralization and constitutional rights of self-determination, the regional authorities in Sweden, called County Councils (CCs), have far-reaching rights to manage the healthcare sector. The fact that patient choice is considered to be a soft law or a soft governance regulation, opens it up to regional variation. To examine the CCs level of support of patient choice, an index is presented. The Patient Choice Index (PCI) shows that there is extensive variation among the CCs. To explain the causes of these variations, a number of hypotheses are tested. The analyses imply that ideology and economy, and more specifically the CCs' governing majorities and running net profits, are major explanations for the level of support. A number of conclusions can be drawn from the results of this study. In short, the CCs appear to act according to a local point of view, which means that there is no functioning national patient choice standard, and thus patients do not have equal access to healthcare and patients' rights are unevenly distributed. Furthermore, the CCs' financial conditions and governing majorities seem to undermine equivalent reform realization in a national context. In summary, the results of this study emphasize the conflict between regional self-governance and national equality, which is particularly visible in the decentralized Swedish healthcare model.

  Keywords
  Sweden, patient choice, equality, healthcare policy, healthcare politics, soft governance
  National Category
  Medical and Health Sciences
  Research subject
  Health Care Research
  Identifiers
  urn:nbn:se:uu:diva-17537 (URN)10.1016/j.socscimed.2008.03.025 (DOI)000257606400007 ()18450346 (PubMedID)
  Available from: 2008-06-30 Created: 2008-06-30 Last updated: 2017-12-08Bibliographically approved
  2. Conflict and Compliance in Swedish Health Care Governance: Soft Law in the ‘Shadow of Hierarchy’
  Open this publication in new window or tab >>Conflict and Compliance in Swedish Health Care Governance: Soft Law in the ‘Shadow of Hierarchy’
  2012 (English)In: Scandinavian Political Studies, ISSN 0080-6757, E-ISSN 1467-9477, Vol. 35, no 1, p. 48-70Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Soft law, or non-legislative modes of policy making, is becoming increasingly common today. The Nordic countries have a long tradition soft law, not least in central–local relations, where non-binding agreements are frequently used to coordinate policies. A key question springing from soft law theory is that of compliance. Why do independent actors comply if they are not formally obliged to do so, and what happens if they do not comply? This article addresses the question of how compliance can be achieved during policy conflict between actors at different governing levels by investigating a case of health care reform in Sweden. An important finding in the study is that compliance was reached ‘in the shadow of hierarchy’. The central government resorted to the threat of regular legislation to force the county councils to comply. This finding points to the fact that sanctions and the presence of a hierarchical order may play an important role even in soft law governance. The study also shows that an additional important reason that the voluntary agreement between the county councils and central government was honoured in the end by both parties can be attributed to the efforts of a mediating actor: the organization representing the county councils in their negotiations with the government. Finally, the study also illustrates how various forms of informal social pressures such as shaming, peer pressure and moral responsibility can help enforce local compliance in a case of open policy conflict. Arguably, all these compliance mechanisms also have relevance outside the Nordic setting.

  Keywords
  health policy, soft law, Sweden
  National Category
  Political Science Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy
  Research subject
  Health Care Research
  Identifiers
  urn:nbn:se:uu:diva-125473 (URN)10.1111/j.1467-9477.2011.00279.x (DOI)000298742700003 ()
  Available from: 2010-05-19 Created: 2010-05-19 Last updated: 2017-12-12Bibliographically approved
  3. Recentralizing healthcare through evidence-based guidelines – striving for national equity in Sweden
  Open this publication in new window or tab >>Recentralizing healthcare through evidence-based guidelines – striving for national equity in Sweden
  2014 (English)In: BMC Health Services Research, ISSN 1472-6963, E-ISSN 1472-6963, Vol. 14, p. 509-Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Background: The Swedish government has increasingly begun to rely on so called informative governance when regulating healthcare. The question this article sets out to answer is: considered to be “the backbone” of the Swedish state’s strategy for informative governance in healthcare, what kind of regulatory arrangement is the evidence-based National Guidelines? Together with national medical registries and an extensive system of quality and efficiency indicators, the National Guidelines constitutes Sweden’s quality management system. Methods: A framework for evaluating and comparing regulatory arrangements was used. It asks for instance: what is the purpose of the regulation and are regulation methods oriented towards deterrence or compliance? Results: The Swedish National Guidelines is a regulatory arrangement intended to govern the prioritizations of alldecision makers – politicians and administrators in the self-governing county councils as well as healthcare professionals – through a compliance model backed up by top-down benchmarking and built-in mechanisms for monitoring. It is thus an instrument for the central state to steer local political authorities. The purpose is to achieve equitable and cost-effective healthcare. Conclusions: This article suggests that the use of evidence-based guidelines in Swedish healthcare should be seen in the light of Sweden’s constitutional setting, with several autonomous levels of political authority negotiating the scope for their decision-making power. As decision-making capacity is relocated to the central government – from the democratically elected county councils responsible for financing and provision of healthcare – the Swedish National Guidelines is part of an ongoing process of healthcare recentralization in Sweden, reducing the scope for local decision-making. This represents a new aspect of evidence-based medicine (EBM) and clinical practice guidelines (CPGs).

  Keywords
  EBM, CPG, guidelines, evidence, Sweden, local demcracy, primary care, health policy, citizen, patient
  National Category
  Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy Public Administration Studies
  Research subject
  Health Care Research
  Identifiers
  urn:nbn:se:uu:diva-162604 (URN)10.1186/s12913-014-0509-1 (DOI)000348416600001 ()25370710 (PubMedID)
  Available from: 2011-12-01 Created: 2011-12-01 Last updated: 2017-12-08Bibliographically approved
  4. The trade-off between choice and equity: Swedish policymakers’ arguments when introducing patient choice
  Open this publication in new window or tab >>The trade-off between choice and equity: Swedish policymakers’ arguments when introducing patient choice
  2013 (English)In: Journal of European Social Policy, ISSN 0958-9287, E-ISSN 1461-7269, Vol. 23, no 2, p. 192-209Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  How do policymakers deal with the tension between choice and equity in healthcare? An analysis and critical examination of Swedish policymakers' arguments when introducing legislated choice of primary care provider in 2010 shows that even when deciding on a reform with a potentially great impact on distribution of health resources, implications for equity were not systematically addressed. Effects with regards to current patterns of healthcare consumption in the population as well as existing inequalities in health outcomes were not adequately addressed. Neither was the primary are choice reform, which is based on the values of consumerism and individual choice, problematized in relation to current healthcare legislation such as the Health and Medical Services Act. Given that the values of equity and social solidarity have had such a prominent place in Swedish health policy and discourse in past decades, this is a surprising finding. In conclusion, we argue that because inequalities in health constitute one of the main challenges for public health today, the impact of healthcare reforms on equity should receive more attention in policymaking.

  Keywords
  choice, equity, Sweden, health policy
  National Category
  Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy Public Administration Studies
  Research subject
  Health Care Research
  Identifiers
  urn:nbn:se:uu:diva-162603 (URN)10.1177/0958928712463158 (DOI)000318521200006 ()
  Available from: 2011-12-01 Created: 2011-12-01 Last updated: 2017-12-08Bibliographically approved
 • 44.
  Fredriksson, Mio
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Health Services Research.
  Blomqvist, Paula
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Winblad, Ulrika
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Health Services Research. Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Caring Sciences.
  The trade-off between choice and equity: Swedish policymakers’ arguments when introducing patient choice2013In: Journal of European Social Policy, ISSN 0958-9287, E-ISSN 1461-7269, Vol. 23, no 2, p. 192-209Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  How do policymakers deal with the tension between choice and equity in healthcare? An analysis and critical examination of Swedish policymakers' arguments when introducing legislated choice of primary care provider in 2010 shows that even when deciding on a reform with a potentially great impact on distribution of health resources, implications for equity were not systematically addressed. Effects with regards to current patterns of healthcare consumption in the population as well as existing inequalities in health outcomes were not adequately addressed. Neither was the primary are choice reform, which is based on the values of consumerism and individual choice, problematized in relation to current healthcare legislation such as the Health and Medical Services Act. Given that the values of equity and social solidarity have had such a prominent place in Swedish health policy and discourse in past decades, this is a surprising finding. In conclusion, we argue that because inequalities in health constitute one of the main challenges for public health today, the impact of healthcare reforms on equity should receive more attention in policymaking.

 • 45.
  Fredriksson, Mio
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Health Services Research.
  Blomqvist, Paula
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Winblad, Ulrika Spångberg
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Health Services Research.
  Recentralizing healthcare through evidence-based guidelines – striving for national equity in Sweden2014In: BMC Health Services Research, ISSN 1472-6963, E-ISSN 1472-6963, Vol. 14, p. 509-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The Swedish government has increasingly begun to rely on so called informative governance when regulating healthcare. The question this article sets out to answer is: considered to be “the backbone” of the Swedish state’s strategy for informative governance in healthcare, what kind of regulatory arrangement is the evidence-based National Guidelines? Together with national medical registries and an extensive system of quality and efficiency indicators, the National Guidelines constitutes Sweden’s quality management system. Methods: A framework for evaluating and comparing regulatory arrangements was used. It asks for instance: what is the purpose of the regulation and are regulation methods oriented towards deterrence or compliance? Results: The Swedish National Guidelines is a regulatory arrangement intended to govern the prioritizations of alldecision makers – politicians and administrators in the self-governing county councils as well as healthcare professionals – through a compliance model backed up by top-down benchmarking and built-in mechanisms for monitoring. It is thus an instrument for the central state to steer local political authorities. The purpose is to achieve equitable and cost-effective healthcare. Conclusions: This article suggests that the use of evidence-based guidelines in Swedish healthcare should be seen in the light of Sweden’s constitutional setting, with several autonomous levels of political authority negotiating the scope for their decision-making power. As decision-making capacity is relocated to the central government – from the democratically elected county councils responsible for financing and provision of healthcare – the Swedish National Guidelines is part of an ongoing process of healthcare recentralization in Sweden, reducing the scope for local decision-making. This represents a new aspect of evidence-based medicine (EBM) and clinical practice guidelines (CPGs).

 • 46.
  Garduño Diaz, Philippe Youssef
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences. Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Social Safeguards for REDD+ in Mexico’s Watershed Management Program2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Case studies on environmental governance are essential to improve comprehension on howto implement international agreements. This study focuses on seven social safeguards relevant toREDD+. The existence of these social safeguards is examined in Mexico’s watershed managementprogram in La Sierra Madre and La Costa of Chiapas. The watershed management program is anotherPayment for Ecosystem Services (PES) scheme similar to REDD+. Questionnaires and interviews wereused to conduct primary research with participants of the water management program. Upon theexamination of the collected data the safeguards were analysed on their sufficiency for REDD+.REDD+ itself could not be examined as it is still in the stage of preparation at the time of the research.Results varied between each safeguards. A complaint mechanism does exist but is underutilized andgenerally dysfunctional. Local knowledge is considered and used as the watershed managementprogram has a flat hierarchy of decision-making. However this is only the case at the lowestinstitutional level of the Comités de Cuenca. The higher the level the less likely it is that localknowledge will be considered. This is reflected in the social safeguard of full and effectiveparticipation, which is only fulfilled at the lowest level. There are no barriers to participation when itcomes to implementing and evaluating the mechanism on a local scale. However the design of it isdone on institutional levels beyond the reach of locals. The application of free, prior and informedconsent is upheld within the mechanism, as everyone participates by his or her own free choice.Marginalized stakeholders such as women, indigenous people and youth are also free to participate;unfortunately, little is done to encourage them to do so. As a result few to none are present, turning theComités de Cuenca into decision-making bodies for comparably wealthy and influential citizens at thelocal scale. The benefits acquired from the mechanism mostly go to e.g. work-committees where muchof the funds are distributed as income to temporary workers from the local community. According toparticipants of the Comités and managers alike, the decision-making process is equal to the waydecisions were made before the arrival of the mechanism.It could be observed that some social safeguards are in place, however, none of them sufficiently forREDD+. In regards to implementation of REDD+ the most challenging social safeguard will be theconcept of “free, prior and informed consent”. This holds true as long as REDD+ will be implementednationally. If that will be the case the government would have to convince locals across the country toparticipate in REDD+, including those that already announced their opposition in the Declaration ofPatihuitz (Declaration of Patihuitz 2011). Without legitimization there will be little participation andcommitment on the side of local people, which is crucial to make REDD+ work. Hence it isrecommended that the mechanism takes a process-oriented focus in order to legitimize the mechanism.

 • 47.
  Gofen, Anat
  et al.
  Hebrew Univ Jerusalem, Sch Publ Policy & Govt, Jerusalem, Israel.
  Blomqvist, Paula
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Needham, Catherine E.
  Univ Birmingham, Hlth Serv Management Ctr, Birmingham, W Midlands, England.
  Warren, Kate
  Univ Birmingham, Hlth Serv Management Ctr, Birmingham, W Midlands, England.
  Winblad, Ulrika
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Health Services Research.
  Negotiated compliance at the street level: Personalizing immunization in England, Israel and Sweden2019In: Public Administration, ISSN 0033-3298, E-ISSN 1467-9299, Vol. 97, no 1, p. 195-209Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Often portrayed as behaviour that is inconsistent with policy goals, public noncompliance poses a significant challenge for government. To explore what compliance efforts entail on the ground, this study focuses on childhood immunization as a paradigmatic case where a failure to ensure compliance poses a public health risk. The analysis draws on 48 semi‐structured interviews with frontline nurses and regional/national public health officials in England (N = 15), Sweden (N = 17) and Israel (N = 16), all of which have experienced periodic noncompliance spikes, but differ in direct delivery of vaccination provision. Compliance efforts emerged as a joint decision‐making process in which improvisatory practices of personalized appeals are deployed to accommodate parents’ concerns, termed here ‘street‐level negotiation’. Whereas compliance is suggestive of compelling citizens’ adherence to standardized rules, compliance negotiation draws attention to the limited resources street‐level workers have when encountering noncompliance and to policy‐clients’ influence on delivery arrangements when holding discretionary power over whether or not to comply.

 • 48.
  Granvik, Madeleine
  Swedish University of Agricultural Sciences.
  1. A strong municipality: On the local economic and planning competence in Uppsala and other Swedish municipalities2002In: Basic patterns of sustainability: Reports from the Superbs project / [ed] Lars Rydén and Madeleine Granvik, Uppsala: Baltic University Press , 2002, 1, p. 4-8Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Uppsala is described as an example of the typical Nordic strongmunicipality. This includes an extensive self-government andlocal democracy with self-taxation and a planning monopoly. Itis argued that a strong local community is good for approachingsustainability. Madeleine Granvik is a geographer and researchstudent at the Dept of Landscape Planning at the Swedish AgriculturalUniversity. She has worked with development of democracyand environmental awareness in cities in Sweden and Russia.

 • 49.
  Granvik, Madeleine
  et al.
  Swedish University of Agricultural Sciences.
  Christoferson, Inger
  City of Uppsala.
  2. Cultures of municipal administration: From command and control to negotiation and co-operation or a service producing company - two examples of economic and social development in Uppsala2002In: Basic patterns of sustainability: Reports from the Superbs project / [ed] Lars Rydén and Madeleine Granvik, Uppsala: Baltic University Press , 2002, 1, p. 9-16Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  The traditional role of the municipality was to command andcontrol. Sustainable development requires that the municipalityco-operate with other actors, such as companies and NGOs, bothfor reasons of democracy and mounting resources; the new rolecontributes to a new administrative culture.

 • 50.
  Granvik, Madeleine
  et al.
  Swedish University of Agricultural Sciences.
  Forsberg, Mia
  City of Uppsala.
  3. Urban growth and longterm planning: Strategies and vision for the city of Uppsala – public participation in long term planning2002In: Basic patterns of sustainability: Reports from the Superbs project / [ed] Lars Rydén and Madeleine Granvik, Uppsala: Baltic University Press , 2002, 1, p. 17-23Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Sustainable development is addressed as a new challenge instrategic planning. The Strategies and vision for Uppsala City2012 is one example of a strategic planning document. Thearticle describes the work with the plan, public participation andits main features.

1234 1 - 50 of 155
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf