uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
1 - 34 of 34
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Bergkvist, Sven-Åke
  et al.
  Mannheimer Swartling.
  Wiman, Bertil
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Internprissättning och den skatterättsliga kartan2012In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 4, p. 307-323Article in journal (Other academic)
 • 2.
  Bjuvberg, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Bokföringsbrott i filialer2016In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, p. 206 ff-Article in journal (Other academic)
 • 3.
  Bjuvberg, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Bokföringsskyldighet för fasta driftställen2013In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 8, p. 563-581Article in journal (Other academic)
 • 4.
  Bjuvberg, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Fördelning av anskaffningsutgift vid förvärv av tomträtt med byggnad2018In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 3Article in journal (Other academic)
 • 5.
  Bjuvberg, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  HFD förtydligar betydelsen av kommentaren till OECD:s modellavtal2016In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, p. 206 ff-Article in journal (Other academic)
 • 6.
  Bjuvberg, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  K3 – förslag till nytt huvud­regelverk för upprättande av årsredovisning i aktiebolag2011In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 2, p. 115-120Article in journal (Other academic)
 • 7.
  Bjuvberg, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Klassificering av valutakursregeln i 14 kap. 8 § IL - en rättsfallsanalys2012In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 10, p. 873-880Article in journal (Other academic)
 • 8.
  Bjuvberg, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Periodisering av ersättning för avverkningsrätt – vem ska fråga Bokföringsnämnden?2018In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 2, p. 81-85Article in journal (Other academic)
 • 9.
  Bjuvberg, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Rapport från Svenskt Näringslivs konferens 20132013In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 5, p. 379-392Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 10.
  Bjuvberg, Jan
  Stockholms universitet.
  Redovisning och fasta driftställen2009In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 6-7, p. 648-666Article in journal (Refereed)
 • 11.
  Bjuvberg, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Skattemässig hantering av "tvingande" konvertibler - en rättsfallskommentar2014In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 2, p. 153-168Article in journal (Other academic)
 • 12.
  Bjuvberg, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Vad är en intäkt?2011In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 5, p. 448-452Article in journal (Other academic)
 • 13.
  Bjuvberg, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Värdering av finansiella instrument som inte får värderas till verkligt värde2018In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 1Article in journal (Other academic)
 • 14.
  Bjuvberg, Jan
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Cejie, Katia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Klimatkompensation och motprestationer - några reflektioner2018In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 8, p. 528-539Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den 29 juni i år avgjorde HFD för andra gången på kort tid ett mål om avdrag för utgifter för klimatkompensation i inkomstslaget näringsverksamhet.(1) I det aktuella målet var det fråga om avdrag för Arla Foods AB:s (Arla) utgifter för trädplantering i Afrika samt förvärv och makulering av utsläppskrediter. Varken förvaltningsrätten eller kammarrätten medgav avdrag för de aktuella utgifterna, eftersom de ansågs vara inte avdragsgilla gåvor enligt 9 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229, IL). Grunderna för detta var i korta drag att Arla inte erhöll någon motprestation från mottagarna av den ersättning som Arla erlade för klimatkompensationen samt att det inte fanns någon sådan stark anknytning mellan den skattskyldiges verksamhet och klimatkompensationen. Dessa grunder kan utläsas ur tidigare praxis rörande avdrag för bl.a. klimatkompensation och sponsring, som underinstanserna hänvisade till.(2) I detta bidrag refererar vi kort HFD:s avgörande och diskuterar målet i förhållande till tidigare praxis. Syftet med bidraget är att kasta ljus över frågan varför prövningstillstånd meddelades i Arla-målet samt hur man kan se på klimatkompenserande åtgärder utifrån IL.

 • 15.
  Bjuvberg, Jan
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Johan, Ericsson
  PricewaterhouseCoopers.
  Redovisning i lågkonjunktur m.m.2010In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 4, p. 408-419Article in journal (Refereed)
 • 16.
  Burmeister, Jari
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  HFD om verklig innebörd – andra halvåret 2012 till och med 20142015In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 5, p. 458-487Article in journal (Refereed)
 • 17.
  Burmeister, Jari
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  HFD om verklig innebörd första halvåret 2012: Vinstandelsräntemålet och kommuninvestmålet2012In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 8, p. 679-689Article in journal (Refereed)
 • 18.
  Bylander, Eric
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Skatteverkets omprövning av beslut i frågor som har avgjorts av allmän förvaltningsdomstol2013In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 6-7, p. 465-491Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Under vilka omständigheter får och ska Skatteverket ompröva sitt beslut i en fråga som har avgjorts av allmän förvaltningsdomstol (här kallad extraordinär omprövning)? Det är frågan, som behandlas i denna artikel, vilken är inriktad på en närmare bestämning av innebörden av 66 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244, SFL) med dess föregångare och motsvarigheter i andra lagar.

  Av nämnda lagrum framgår både huvudregeln, att Skatteverket inte får ompröva beslut i frågor som har avgjorts av allmän förvaltningsdomstol, och undantaget därifrån: Skatteverket får dock, på begäran av den som beslutet gäller, ompröva en fråga som har avgjorts av förvaltningsrätt eller kammarrätt genom beslut som har fått laga kraft, om beslutet avviker från rättstillämpningen i ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som har meddelats senare. Dessa regler om Skatteverkets ordinära och extraordinära omprövning sätts här bland annat i relation till reglerna om resning.

  Artikeln avslutas med att de svar, som frågans behandling dittills har lett fram till, konfronteras med den syn på omprövningsregleringen som Skatteverket tidigare i år har uttryckt i sin budskapsplattform angående HFD:s domar om så kallade osanna fakturor i november 2012.

 • 19.
  Cejie, Katia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Utflyttning av bolag2012In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 2, p. 161-188Article in journal (Refereed)
 • 20.
  Gulliksson, Magnus
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Eleonor, Kristoffersson
  Örebro universitet.
  Betydelsen av ne bis in idem-principen inom EU-rätten för skattebrott och skattetillägg2011In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 3, p. 211-227Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna artikel handlar om vilken betydelse ne bis in idem-principen inom EU-rätten kan ha för frågan om förbudet mot dubbel lagföring för skatte­brott och skattetillägg. Högsta domstolen har i besluten NJA 2010 s. 168 I och II kommit fram till att det saknas klart stöd för att det skulle strida mot förbudet om dubbelbestraffning i Europakonventionen för mänskliga rättigheter (EKMR) att både pröva frågan om ansvar för skattebrott och påföra skattetillägg för samma gärning. I denna artikel diskuterar vi inte Högsta domstolens avgöranden utifrån Europadomstolens praxis. Istället tas utgångspunkten i den på senare tid i praxis förekommande frågan om ne bis in idem-principen inom unionsrätten kan bli tillämplig och därmed medföra ett förbud mot att både pröva frågan om ansvar för skattebrott och påföra skattetillägg.

 • 21.
  Hultqvist, Anders
  et al.
  Stockholms Universitet.
  Wiman, Bertil
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  BEPS - Impementering i svensk skatterätt2015In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 4, p. 309-324Article in journal (Other academic)
 • 22.
  Jacobsson, Linus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Server som fast driftställe? - kommentar till ett förhandsbesked2014In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 1, p. 41-47Article in journal (Other academic)
 • 23.
  Lewander, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law. Monash University, Department of Business Law and Taxation.
  The debt-equity divide: The Swedish and Australian extremes2013In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 5, p. 393-411Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  One of the most fundamental universal questions in company taxation is the distinction between debt and equity and the consequent classification of investors’ returns as interest or dividends. According to general principles, the costs of financing with equity capital, i.e. dividends, are non-deductible for the purpose of calculating taxable income while the costs for financing with debt capital, i.e. interest, are deductible. Therefore, the distinction between debt and equity and the classification of their returns have a great impact on tax liability.

  The question regarding the fiscal treatment of equity and debt and the issues of different treatments mainly arises when transferring interest and dividend between associated companies. Above all, this is of great importance in cross-border situations in a case where the transfer includes participation exemptions for dividends, excessive interests and/or hybrid instruments. Universally, there are a range of different practices applied in order to distinguish debt from equity including statutory definitions and the application of different methods neutralizing the bias towards debt.

  This paper provides a brief comparative analysis of two of these national approaches, Sweden and Australia which represent two extremes in this area. At this stage, Australia has perhaps the world’s most comprehensive and detailed definitions of debt and equity, while Sweden has a tax system without any statutory rules for classification. The purpose of this paper is to analyze both the different approaches taken in the two tax systems and the consequences that may occur when the different models intersect in cross-border transactions with hybrid instruments in general and convertible notes in particular.

 • 24.
  Monsenego, Jérôme
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  2015 års skatteavtal mellan Sverige och Storbritannien2016In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, p. 31-41Article in journal (Other academic)
 • 25.
  Monsenego, Jérôme
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Något om statsstöd och den internationella skatterätten2016In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 4, p. 270-280Article in journal (Other academic)
 • 26.
  Monsenego, Jérôme
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Några synpunkter om EU-domstolens resonemang i X Holding-målet2010In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 6-7, p. 671-677Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I X-Holding har EU-domstolen fått ta ställning till huruvida ett helt skattekonsolideringssystem är förenligt med EU-rätten eftersom detta system inte tillåter konsolidering av icke hemmahörande bolag. Domens resonemang är en besvikelse av flera skäl, samtidigt som dess utfall inte är särskilt förvånande. Det väcker dock frågor kring Marks & Spencer-doktrinen, dvs. kravet på att medge avdrag i hemlandet för utländska dotterbolags förluster när dessa inte kan dras av i utlandet.

  Efter att ha presenterat målet och de nederländska bestämmelserna kommer det att formuleras viss kritik mot domstolens resonemang inom ramen för den rättfärdigande analysen samt proportionalitetsprincipen. Därefter diskuteras huruvida kravet på att medge avdrag för utländska dotterbolags slutliga förluster kan ha ifrågasatts av X-Holding-målet.

 • 27.
  Monsenego, Jérôme
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Skatteavtalet mellan Sverige och Saudiarabien2016In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 5, p. 101-114Article in journal (Other academic)
 • 28.
  Monsenego, Jérôme
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law. New York University School of Law.
  Svensk skatteavtalspolicy och skiljemannaförfaranden – lärdomar av skiljedomsklausuler i USA:s skatteavtal2013In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 1, p. 17-33Article in journal (Other academic)
 • 29.
  Monsenego, Jérôme
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Utfallet av BEPS-projektet2015In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 10, p. 827-846Article in journal (Other academic)
 • 30.
  Monsenego, Jérôme
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Hall, Mikael
  Larsén, Magnus
  Jacobsen, Mikael
  BEPS och internprissättning, med särskilt fokus på risk, kapital och immateriella tillgångar2015In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 4, p. 350-365Article in journal (Other academic)
 • 31. Svernlöv, Carl
  Filialers associationsrättsliga ställning i ett svenskt och internationellt perspektiv2009In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 6-7, p. s. 609 ff-Article in journal (Refereed)
 • 32.
  Svernlöv, Carl
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Omstruktureringar: några associationsrättsliga problem -- och deras lösningar2013In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, p. s 350 ff-Article in journal (Refereed)
 • 33.
  Svernlöv, Carl
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Stattin, Daniel
  Skattebetalningsansvar ur ett associationsrättsligt perspektiv2011In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, p. s. 876 ff-Article in journal (Refereed)
 • 34.
  Wiman, Bertil
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Regeringsrätten inskränker räckvidden av OMX-domen2011In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 2, p. 174-186Article in journal (Other academic)
1 - 34 of 34
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf