uu.seUppsala universitets publikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 3461
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Ahlborn, Elinor
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen, Avdelningen för retorik.
  ”Fiona slår med en trumpinne och Rebecca sjunger kanske i mikrofonen”: Intersektionella perspektiv på språket i musikrecensioner2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker hur topiker och bildspråk speglar och reproducerar strukturella maktrelationer genom performativa talakter i samtida recensioner av populärmusik. Materialet består av 86 recensioner som publicerades i Expressen, Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet under augusti måndad år 2014. Analysen anlägger ett intersektionellt perspektiv på topiker och bildspråk som återkommer i recensionerna, för att undersöka förhållandet mellan musikalisk genreindelning och samhälleliga maktrelationer. Att anlägga ett intersektionellt analysperspektiv innebär i det här sammanhanget att undersöka hur identitets- och maktkategorierna kön, klass och ras skapar och förhåller sig till varandra. Resultatet är språkliga identitetskonstruktioner som avviker från den musikaliska genrens norm inte bara skapar utan även förstärker varandra. Detta sker via topiker och bildspråk knutet till huvudkategorierna (in)autenticitet, kropp och nationalitet.

 • 2.
  Ahlenius, Josefin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen.
  Att driva ängeln ur huset: En komparativ analys av författarroll och genus i Virginia Woolfs ”Professions for Women” och Karolina Ramqvists Det är natten2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka synen på författarroll, skrivande och genus i Virginia Woolfs ”Professions for Women” och Karolina Ramqvists Det är natten. Författaren och den som skriver utifrån följande frågeställningar: Vilka hinder för författarskap gestaltas? Vilka er­farenhet­er av kvinnligt författarskap förmedlas? Vilka likheter och skillnader finns i Woolfs och Ramqvists perspektiv? Teorin hämtas från genusvetenskapliga perspektiv, hos främst Simone de Beauvoir och Yvonne Hirdman, samt litteratursociologiska perspektiv från Johan Svedjedal. Undersökningen utförs genom komparativ metod samt närläsning och knyter an till bland andra Anne E. Fernalds och Sue Roes forskning om Woolfs ”Professions for Women”, samt bidrar till ny forskning om Karolina Ramqvists författarskap som är relativt outforskat inom litteraturvetenskap.

  Virginia Woolf anser att författaryrket utgör ett friare alternativ för kvinnor än andra yrken, och ser sin väg till detta arbete som enkel. Hon uttrycker också att hennes val att skriva inte inneburit några problem för omgivningen och att hon inte hindrats av ekonomiska omständighet­er. Ramqvist berättar att hon inte trodde att hon det var möjligt för henne att bli författare i egenskap av kvinna och att skrivandet utgör ett problem för hennes relationer. Hade hon haft högre ekonomisk status menar Ramqvist att hon inte nödvändigtvis hade arbetat som författare. Hon kommenterar Woolfs ”Professions for Women” och menar att Virginia Woolf kunde bli författare just för att hon hade ekonomiskt kapital.

  Woolf lyfter inre omständigheter och genusrelaterade attityder som centrala problem­ för kvinnliga författare medan Ramqvist redogör för yttre omständigheter, som främst är samman- kopplade med omgivningens och offentlighetens förväntningar och krav. Woolf kan sägas göra större anspråk på att hennes erfarenheter ska anses vara en kollektiv erfaren­het hos kvinnliga författare, medan Ramqvist främst diskuterar utifrån ett eget perspektiv. Ramqvist uttrycker exempelvis också en distans mellan sin egen uppfattning om moderskapets påverkan på för­fattarskap jämfört med sina kvinnliga författarkollegor. Woolf diskuterar inte moderskap i sin text men tar sin utgångspunkt i ”ängeln i huset”, som ska förstås som ett ideal och en attityd där kvinnan är insmickrande och uppoffrande mot sin om­givning, samt framstående inom hem och familjeliv. Ramqvist kommenterar Woolfs begrepp och anser det vara Woolfs egen upp­fattning om kvinnoideal. Hon diskuterar inte sina egna omständigheter utifrån ”ängeln i huset”, men det är möjligt att tolka exempelvis hennes yttrande om att göra sig otillgänglig för mäns behov som en del av vad Woolf kallar att döda ängeln i huset: enligt Woolf alla kvinnliga författares uppgift.

 • 3.
  Ahlund, Claes
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen.
  Fallets lag och jagets stjärna : en studie i Stig Dagermans författarskap1998Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 4.
  Ahlund, Claes
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen.
  Medusas huvud: dekadensens tematik i svensk sekelskiftesprosa1994Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 5. Ahlund, Claes
  et al.
  Landgren, Bengt
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen.
  Från etableringsfas till konsolidering: Svensk akademisk litteraturundervisning 1890-19462003Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 6.
  Alexandersson, Pär
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen.
  Konsten att avstå: Framställningar av åldrande och visdom i västeuropeisk litteratur från Cicero till Fredrika Bremer2009Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

   

  This study discusses the tradition of ideal ageing, which emphasizes life-long virtue as an avenue to wisdom. In line with this tradition the senior members of society have been expected to take charge of and to organize their withdrawal from their social engagements, make themselves available to the younger generations needs without (openly) wanting to control them, and impart traditions without insisting that everything remain unchanged. Women have not been excluded from this tradition, but they have figured more in the margin. This is especially noticeable in the popular image of the ideal ageing man as a king in command of himself (but only in exceptional cases also in command of others).

  The tradition of ideal ageing emerged during antiquity. Socrates held a central position in the formation of this set of values, Cicero’s De Senectute is a prototype of positive examples of ideal ageing, and Seneca’s texts on old age became, at the time, a model for how deterrent examples function as warnings to others. Traces of this tradition can, for example, be found in Shakespeare’s King Lear, and in texts by and about the ageing Johann Wolfgang von Goethe.

  In the beginning of the 19th century, the tradition of ideal ageing in Swedish literature dominated the portrayals of the relationship between young and old, especially in texts by Esaias Tegnér, Erik Gustaf Geijer, and Fredrika Bremer, who all wrote at a time when a new national ideology was emerging. Some of these writers though did attempt to break with the tradition by portraying themselves in old age as passionate and perpetually young. This shows the importance of studying how individual writers, instead of regarding the tradition of ideal ageing only as a limiting norm or discourse, have used the tradition in accordance with their own interests and perspectives.

 • 7.
  Allvin, Elin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen.
  Dubbla brott: Kvinnan som mördar hos Joyce Carol Oates/Rosamond Smith2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 8.
  Almqvist, Johanna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen, Avdelningen för retorik.
  "Hatet och politiken": Feministiska och antifeministiska argumentationsgrunder i nutida svensk debatt2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 9.
  Alsing, Oskar
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen.
  Manskampen: En undersökning av maskulinitetens konstruktion i Karl Ove Knausgårds Min Kamp2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syfte har varit att att undersöka maskuliniteten i Karl Ove Knausgårds Min kamp andre bok med utgångspunkt i Judith Butlers performativitetsteori och R.W. Connells teori om hegemonisk maskulinitet. Här ovan har jag ställt konstnären mot familjefadern, det inre mot det yttre för att utforska splittringen av maskuliniteten, dess performativitet och dess underliggande ideal. I samröre med familjelivet har jag upptäckt tydliga tendenser till en upplevelse av feminisering och en fruktan för detta. I sällskap med andra män infinner sig även en känsla av underlägsenhet.           Jag har med stöd av Jonas Frykman och Claes Ekenstams manlighetsstudier påvisat att Karl Oves maskulinitetsideal påminner om  den manssyn som uppstod i samband med borgerlighetens framväxt i slutet på 1800-talet, och den frigörelse från hemmen som männen genomgick. Traditionellt manliga egenskaper som styrka, förmåga att tåla smärta, självbehärskning och askes värdesätts. Detta ideal är till stor del inhämtat från litteraturen. Framställningen av Karl Oves maskulinitet präglas av en strävan att nå upp till dessa orealistiska ideal och en upplevelse av feminisering när det misslyckas. Känslan av feminisering sker som regel i samröre med rollen som familjefar, i samband med barnavård, de dagliga hushållssysslorna samt en oförmåga att leva enligt sina ideal. Karl Oves performativitet präglas av därför av en tvetydighet, där det inre idealet står i direkt konflikt mot det yttre beteendet.   I denna uppsats har jag även utforskat konstnärsrollens maskulinitet och argumenterat för att litteraturen och konsten symboliserar det manliga och fungerar som en tillflyktsort för den avmaskuliniserade Karl Ove. Författarskapet ter sig således som maskulinitetens hemvist och fungerar som en arena för upprättelse, där Karl Ove bekräftar sin maskulina sida. Intellektet och konsten är de medel Karl Ove använder för att bekräfta sin maskulinitet. Motsättningarna mellan familjelivet och konstnärskapet bidrar till denna splittring. En splittring som tvingar Karl Ove att föra en kamp och gå en balansgång mellan sina ideal och sitt agerande i verkligheten.

 • 10.
  Alvarsson, Ulf
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen.
  En tung fråga: En analys av argumentationen hos Fat Acceptance-rörelsen2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 11.
  Alveborg, Isabella
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen, Avdelningen för retorik.
  "Investeringar i forskning är investeringar i framtiden": En topisk studie av svenskspråkiga artiklar i Rhetorica Scandinavica 1997-20142015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I den vetenskapliga forskningen förväntas att ens resonemang och slutsatser legitimeras på ett systematiskt och korrekt sätt enligt det vetenskapliga fältets normer. Men frågan om vad som egentligen utgör meningsfull och legitim forskning är en omstridd fråga, kanske särskilt när det gäller humaniora. Genom idén om att det existerar ett mätbart värde i allt ges humaniora en lägre status då den inte bidrar på ett mätbart sätt genom bevisföring. Om humanioras syfte för akademin och samhällsutvecklingen helt har förbigåtts - hur ligger det då till med kunskaperna om retorik? Existerar det ett retoriskt vetenskapligt fält och hur uppfattar den akademiska fakulteten, och retorikerna själva, ämnet retorik?

  Rhetorica Scandinavica akademisk och tvärvetenskaplig tidskrift vars syfte är att publicera och på så sätt belysa den skandinaviska retorikforskningen. Det är den enda vetenskapliga tidskriften i Skandinavien som specifikt tar upp retorisk forskning och dess relevans för andra akademiska områden och samhället. Denna uppsats är en undersökning av de relevanssammanhang som tecknas i de svenskspråkiga artiklarna i Rhetorica Scandinavica. Uppsatsen tittar på om det existerar några skillnader beroende på forskarens kön, akademiska disciplin och om det framkommer några skillnader i materialet över tid. Det här är dels är relevant för den massiva utbildningsvåg inom ämnet retorik som samhället idag står inför, samt retorikens trovärdighet som ämne och forskningsområde. 

 • 12.
  Alvmo, Amanda
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen.
  På Sysslomansgatan mötte jag Studentlivet: En rumsteoretisk undersökning av staden och studenten i Gun-Britt Sundströms Student -64.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen har som syfte att utifrån Gun-Britt Sundströms roman Student -64 (1966) undersöka hur en författare genom beskrivningar av platser och rum formulerar en stadsmyt och därmed även konstruerar en viss identitet för personerna inom den. Utgångspunkten var att det finns en viss myt om Uppsala som studentstad, och att denna skildras i bland annat skönlitteraturen. Genom att fokusera på myten om studentstaden Uppsala och identiteten som student har också frågan om vilken funktion myten om staden har för studenten varit i fokus.

  För att genomföra undersökningen har en motivstudie baserat på rumsliga teman genomförts, som resulterade i en kartläggning över vilka platser som förekommer i romanen samt hur ofta de nämns. Det teoretiska ramverket som användes bestod huvudsakligen av Henri Lefebvres teorier om socialt rum och hur vi skapar rum genom tre olika slags erfarenheter: fysisk, mental och social, som vi får antingen genom rumsliga praktiker, representationer av rum eller genom representationella rum.

  Resultatet av undersökningen visar att Sundström i Student -64 gestaltar ett antal platser i Uppsala där protagonisten Sagas rumsliga praktiker kommer till uttryck. Platserna relateras till Sagas sociala erfarenhet och det hon som kallar för ”uppsalastämning”, vilket är en del av den historiska myten om Uppsala som Sundström anknyter till.  Därmed bidrar hon till att befästa myten genom att bygga på det representationella rum som är studentstaden Uppsala i sin helhet, samtidigt som hon omformulerar myten i en modern tolkning genom att skapa nya representationella rum. Dessa rum visar sig också möjliggöra en viss studentidentitet, samt en utveckling inom denna som i sig bidrar till att myten kan fortsätta leva. 

 • 13.
  Amanda, Karlsson
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen.
  "Att konstruera ett helvete.": En komparativ läromedelsanalys i Svenska 22019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att genom en komparativ analys se vilka författare och verk som var gemensamma för två läromedel i Svenska 2. Uppsatsen skulle också undersöka vilka uppgifter som fanns till de gemensamma textutdragen samt om det fanns likheter och skillnader kring dess innehåll. För att uppnå studiens syfte användes både kvantitativ och kvalitativ metod. Förutom kvantitativ litteraturforskning och komparativ metod användes också kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. Undersökningen visade att det fanns gemensamma textutdrag i läromedlen Svenska Impulser 2 och Metafor 2 även om det är få som är gemensamma, vilket kan tyda på att det finns ett gemensamt stoff som läromedelsförfattare utgår från när de producerar läromedel. Studien pekade dock på att om antologitexter och lästips från läromedlen hade presenterats kunde de gemensamma antalet texter blivit fler. Vilka uppgifterna som presenterades i de båda läromedlen var lika även om de inte kallades för samma sak. Det saknades dock taluppgifter i Metafor 2. Det visade sig också att det fanns både likheter och skillnader mellan uppgifterna i läromedlen samt att uppgifter som inte är till samma verk ändå kan ha samma syfte och relateras till samma del i styrdokumenten. Det visade sig dessutom att de tre kapitlen som undersöktes stöds i styrdokumenten gällande de krav som finns för utformningen av litteraturhistoria. Dock visade studien också att uppgifterna relaterar till övriga centrala innehåll för kursen Svenska 2 samt svenskämnets syfte. För att göra studien mer trovärdig krävdes det bilagor som utgjorde en del av resultatet. Dessa bidrog till att ingen uppgift behövde utelämnas och innebär att den som läser studien kan se alla uppgifter i sin helhet utan att ha tillgång till läromedlen.  

 • 14.
  Andersdotter, AnnSofi
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen.
  Abject, Aggression and Symbolization in the Writings of Kerstin Ekman (Abject, aggression och symbolisering i Kerstin Ekmans författarskap)1998Ingår i: Scandinavian Women's Literature, Vol. 7Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 15.
  Andersdotter, AnnSofi
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen.
  Det mörka våldet: Spåren av en subjektsprocess i Kerstin Ekmans författarskap2005Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This thesis examines the writings of Kerstin Ekman and focuses on twelve of her works. The first is her debut novel 30 meter mord (1959), a detective novel, and the last Knivkastarens kvinna, an epic-lyric story in verse, published in 1990 though written 1984. The works of Kerstin Ekman are of great significance in many respects: one is their concentration on the development of modern society and the place of women in it. At the same time a dark vein of violence can be discerned running through all her writing from the start. The persistent nature of this violence and the field of tension between that motif and the theme of female vulnerability and strength contain psychoanalytical processes from which a subject in process can be analysed, the main aim of this thesis.

  The basis of my analysis is both Kristeva’s theory of “sujet en procès”, as presented in Pouvoirs de l’horreur, Histoires d’amour and Soleil noir, and her theories of literature and metaphor. In the early development of the subject Kristeva distinguishes three significant registers: abjection, narcissism and melancholia. Abjection is our most primitive attempt to separate ourselves from the mother by rejecting her, while narcissism is a concept of idealisation of an imaginary father. The idealisation and identification with this father works with abjection towards the essential break from the mother symbiosis. If this break is not fully carried through, the ego can be trapped in melancholia, but abjection and idealisation can be repeated and later carried through in other ways by sublimation in artistic form and poetical language. The literary text, seen in this perspective, is the trace of a renewed subject process.

  “The empty room” is shown to be an important recurrent metaphor in the written oeuvre. This metaphor is analysed as a trace of a lingering mother symbiosis, also shown by the fact that abjection and melancholia are expressed in the texts. Gradually melancholia becomes more prominent along with the appearance of masochism. A fundamental change in the subject process is discerned in Knivkastarens kvinna, where a break from mother symbiosis can be analysed. The violence running through the œuvre concerns this need for matricide, first performed in Knivkastarens kvinna.

 • 16.
  Andersdotter, AnnSofi
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen.
  Subject and Scenery in the Writing of Kerstin Ekman (Subjekt och landskap i Kesrtin Ekmans författarskap)1999Ingår i: Stories of Nature - The Understanding of Nature, the Wiew of Man and Poetics in Scandinavian Literature, LNU og Cappelen Akademisk Forlag, , 1999Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 17.
  Andersson, Axel
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen.
  "Trained to Empire, trained to rule the waves": En jämförande analys mellan John le Carrés Tinker Tailor Soldier Spy och Tomas Alfredsons filmadaption2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 18. Andersson, Barbro
  et al.
  Englund, Boel
  Heyman, Ingrid
  Peterson, Bo
  Peurell, Erik
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen.
  Recherches sur les champs de production culturelle: Travaux récents ou en cours1996Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 19. Andersson Cederholm, Erika
  et al.
  Björck, AmelieJennbert, KristinaLönngren, Ann-SofieUppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen. Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Centrum för genusvetenskap.
  Exploring the animal turn: Human-animal relations in science, society and culture2014Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Animals' omnipresence in human society makes them both close to and ye tremarkably distant from humans. Human and animal lives have always been entangled, but the way we see and practice the relationships between humans and animals - as close, intertwined, or clearly separate - varies from time to time and between cultures, societies, and even situations. By putting these complex relationships in focus, this anthology investigates the ways in which human society deals with its co-existence with animals. The volume was produced within the frame of the interdisciplinary "Animal Turn"-research group which during eight months in 2013-2014 was hosted by the Pufendorf Institute for Advanced Studies, Lund university, Sweden. Along with invited scholars and artists, members of this group contribute with different perspectives on the complexities and critical issues evoked when the human-animal relationship is in focus.

  The anthology covers a wide range of topics: From discussions on new disciplinary paths and theoretical perspectives, empirical case-studies, and artistic work, towards more explicitly critical approaches to issues of animal welfare. Phenomena such as vegan sexuality, anthropomorphism, wildlife crimes, and the death of honey-bees are being discussed. How we gain knowledge of other species and creatures is one important issue in focus. What does, for example, the notion of wonderment play in this production of knowledge? How were species classified in pre-Christian Europe? How is the relationship between domesticated and farmed animals and humans practiced and understood? How is it portrayed in literature, or in contemporary social media? Many animals are key actors in these discussions, such as dogs, cows, bees, horses, pigeons, the brown bear, just to mention a few, as well as some creatures more difficult to classify as either humans or animals. All of these play a part in the questions that is at the core of the investigations carried out in this volume: How to produce knowledge that creates possibilities for an ethically and environmentally sustainable future.

 • 20.
  Andersson, Christoffer
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen.
  Att iscensätta ett jag: Om självframställningen i Chris Kraus I Love Dick2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 21.
  Andersson, Daniel
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen.
  The Nothing That Is: The Structure of Consciousness in the Poetry of Wallace Stevens2006Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This is a study of the poetry of the American writer Wallace Stevens (1879-1955). Stevens’ poetry is often concerned with the relation between consciousness and world, the perceiver and the perceived. This dissertation takes the investigation of the very “structure” or “pattern” of consciousness as its main purpose. Influenced by the theoretical implications of thematic criticism, this dissertation regards Stevens’ collected works as a unified whole or as an imaginary universe in which the manifestation of consciousness and world is connected to the poetic utterance itself. In short, Stevens’ oeuvre provides a poetic world in which a cogito is inscribed, a cogito which offers itself to be manifested through the interpretative act as an independent ontological category. This cogito is upheld and ordered by a specific thematic structure which permeates Stevens’ entire imaginary universe. It is the fundamental aim of this dissertation to convey this thematic pattern, a pattern that is divided in three distinct yet closely interrelated aesthetic categories: the descent, nothingness, and the ascent. Supported by phenomenology and existentialism in general, and the philosophy of Jean-Paul Sartre in particular, this study offers “thematic close readings” of representative poems which all are argued to convey this thematic pattern in their own individual way.

  Chapter I offers a survey of Stevens criticism and it ends with a discussion of the theoretical and methodological perspective of the present investigation. Chapter II, III, and IV correspond respectively to the three thematic divisions, and the study is brought to a closure in a Postscript that is framed by the poem “Notes Toward a Supreme Fiction.” Each chapter is in large chronologically arranged and attempts to show how each individual theme is manifested throughout Stevens’ oeuvre, and also in what way the different parts of the general thematic pattern interrelate.

 • 22.
  Andersson, Elvira
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen, Avdelningen för retorik.
  Rimlig eller radikal rensning?: En retorisk topikanalys av minimalismdebatten2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 23.
  Andersson, Jim
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen.
  Psykopatfabriken: Maskulinitetskonstruktioner i Iain Banks The Wasp Factory och Bret Easton Ellis American Psycho2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 24.
  Andersson, Jonatan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen.
  "De får inga böcker skrivna om sig": En komparativ analys av och didaktisk diskussion om arbetarlitteraturens teman i svensk samtidsprosa2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 25.
  Andersson, Madeleine
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen, Avdelningen för retorik.
  Att skapa definitioner: En komparativ argumentationsanalys av två amerikanska presidenters krigstal.2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 26.
  Andersson, Michaela
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen.
  Allting är mycket osäkert och det är det som lugnar mig: Dystopi i Tove Janssons muminvärld2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 27.
  Andersson, Robert
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen, Avdelningen för retorik.
  Homo Epistolicus: Om brevställare som socialisationsinstrument2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 30 poäng / 45 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 28.
  Andersson, Robert
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen, Avdelningen för retorik.
  Karaktärens karaktäristiker: Om definitioner av ethos2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 29.
  Andersson, Sofia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen.
  Svenska politikers självbiografier: En receptionsstudie med genusperspektiv2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 30 poäng / 45 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

   

  Autobiographies by politicians are growing as a genre in Sweden and since 1991 female politicians have gradually become active writers in the genre. This thesis is concerned with the effect of gender on how autobiographies by politicians are being received in editorials and reviews in Swedish daily press. By using theories by Judith Butler, Paulina de los Reyes, Raewyn Connell and John Chr. Jørgensen both a quantitative and a qualitative study are carried out.

  Based on an analysis of editorials and reviews of all political autobiographies published 1991–2013, I find that male politicians get both a higher number of and longer editorials and reviews than female politicians. This difference is growing over time.

  In addition to the quantitative study, the thesis also provides an intensive study of editorials and reviews from six selected autobiographies. The specific focus in this part is how questions of gender and gender-equality are treated; how and to what extent the background and personal life of the writing politician are described and if the autobiography is valued based on literary values and/or the reviewers personal opinions. I find that gender does have an impact on all these subjects and that it intersects with mainly class concerning the background and personal life of the politician.

 • 30.
  Andrae, Marika
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen.
  Att bevara balansen: Om Michael Colemans serie Internetdetektiverna2001Ingår i: Barnboken, ISSN 0347-772X, E-ISSN 2000-4389, Vol. 24, nr 2, s. 41-49Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 31.
  Andrae, Marika
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen.
  Övervinna eller övervinnas: Könskonstruktion och narrativ progression i ett urval av B.Wahlströms tidiga ungdomsböcker1998Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 32.
  Andreasson, Linnea
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen, Avdelningen för retorik.
  Flawless Feminist: En topikanalys av feminismdebatten kring Beyoncés femte albumsläpp 20132015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 33.
  Andræ, Marika
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen.
  Rött eller grönt?: flicka blir kvinna och pojke blir man i B. Wahlströms ungdomsböcker 1914-19442001Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  One of the most widely diffused series of girls' and boys' popular stories in Sweden during the 20th century is "B. Wahlströms ungdomsböcker". Its most distinctive feature is the binding with red or green spines, red on books intended for girls and green for boys. The series is a token of the constitution of gender and reflects the notion of gender differences in our culture. This is not only due to the books' visible gender markings, but also to the content of the stories. The purpose is to demonstrate the interplay between stability and change in the stories, representation of gender. Literary tradition, didactic tradition, bourgeois culture and contemporary society influence the stories. This study examines the stories published in the series from 1914 to 1944.

  The terms used in the analysis originate from social psychology, narratology and gender theory. The textual analyses of the stories focus on the narrative progression of the protagonist, the protagonists' development from childhood to adulthood and the presented ideals of femininity and masculinity. One important conclusion is that age and gender affects girls' stories and boys' stories in different ways.

  The youngest girl protagonists deal with problems concerning the survival of the family. The teenage girls are confronted with ideals of femininity and learn to fully internalise the gender norms. All the girl protagonists are caught up in a heterosexual career, moving towards its fulfilment in motherhood.

  The boy protagonists step into homosocial spheres and strive for the ideal of the hegemonic masculinity: a grown, white man and a leader of other men and women. The masculine ideal is the adventure man, making his own way. But the dutiful citizen is also seen in recognisable characteristics such as honesty, rationality and loyalty.

  Both girls' stories and boys' stories respond to the image of the bourgeois family, with different gender performances for men and women.

 • 34.
  Andtbacka, Hanna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen, Avdelningen för retorik.
  Alla vill tillbaka till naturen, bara de slipper gå till fots: En studie av Volvos miljörelaterade, retoriska strategier2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 35.
  Ann, Öhrberg
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen.
  ”Magnus Brynolph Malmstedt och Upsala Academi”2006Ingår i: ”Nödder att bo vid Fyris å”.: Värmlänningar i Uppsala under fyra århundraden, Uppsala , 2006Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 36.
  Antfolk, Sofie
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen.
  ”Är du inte uttalat mot så är du för”: en introduktion till positionering som retoriskt begrepp2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är en introduktion till positionering som retoriskt begrepp. 

  Jag tycker mig se en splittring i samhället och att en del av det övergripande problemet är att människor inte kan mötas i en diskussion utan, likt ett politiskt maktspel, tar avstånd ifrån oliktänkande. Om det finns en möjlighet att positionering kan vara en bidragande orsak till splittringen och det eskalerande debattklimatet så är det viktigt att vi förstår hur det fungerar.

   

  Positionering är ett välbekant begrepp i vardagligt samtal, offentliga samtal och politisk diskurs. Dess betydelse och användning nyttjats också teoretiskt inom till exempel psykologi, sociologi och marknadskommunikation. Även i retorikvetenskapen är positionering välkänt och omdiskuterat, men där uppfattar jag att fenomenet ofta tas för givet. Det finns en implicit förståelse av positionering eftersom det utgör en viktig del av retoriken, övertalning blir överflödig utan alternativa positioner. Däremot saknar jag en explicit teoretisering av positionering som begrepp inom retoriken, vilket den här uppsatsen ämnar lägga en första grund för; min ambition är att uppmuntra en fortsatt granskning och retorisk teoretisering av begreppet positionering.

   

  I första delen av uppsatsen presenteras en teoretisk genomgång av positionering förankrat i Kenneth Burkes dramatiska teori. I den andra delen tillämpas genomgången med en kortare analys där analysmaterialet består av kommentarerna till en film om köttproduktion publicerad på P3-Nyheters Facebooksida.

   

  Sammantaget visar den teoretiska genomgången och delar av analysen på ett värde i att fokusera på positionering i en retorisk kontext. Uppsatsen bidrar även till en tydligare bild och en mer utvecklad förståelse av positionering och dess retoriska funktion. 

 • 37.
  Apelthun, Catharina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen.
  Japan och det japanska i Almqvists "Palatset"2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 38.
  Arbin, Lisa
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen. Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Språkvetenskapliga fakulteten, Institutionen för nordiska språk.
  Älvdalsmålet under förändring: En studie genom tre generationer2013Studentarbete övrigt, 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 39.
  Arborelius, Jon
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen.
  Den implicite författaren: En diskussion kring begreppet "implicit författare", med en exemplifierande analys av Karl Ove Knausgårds roman Min kamp2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker och diskuterar begreppet "implicit författare" med utgångspunkt i en hypotetisk-intentionalistisk tolkningsmodell för skönlitterära texter. Uppsatsens syfte är att fördjupa och precisera begreppet "implicit författare", samt att visa hur begreppet kan vara behjälpligt vid en analys av ett skönlitterärt verk. Uppsatsen avslutas med en exemplifierande analys av inledningen till Karl Ove Knausgårds roman Min kamp.

 • 40.
  Arborelius, Jon
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen.
  Upprepning och upprepning: Om Gilles Deleuze och möjligheten till en rhizomatisk litteraturvetenskap2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 30 poäng / 45 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker möjligheten till en rhizomatisk litteraturvetenskap, i enlighet med Gilles Deleuzes (och i viss mån Félix Guattaris) distinktioner mellan träd-tänkande och rhizom-tänkande, och mellan det släta och det räfflade, och strävar i detta efter att dels vara en teoretisk diskussion kring möjligheten till en sant rhizomatisk litteraturvetenskap, dels efter att själv vara ett praktiskt exempel på en rhizomatisk uppsats. Båda ansatserna hamnar på olika sätt i slutsatsen att en rhizomatisk litteraturvetenskap är svår (eller omöjlig) att uppnå, men att den för den sakens skull inte nödvändigtvis är mindre eftersträvansvärd.

 • 41.
  Areskog, Nicklas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen.
  Gustav III och paskvillanterna - studier i en litterär subkultur.1999Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 42.
  Areskoug, Linn
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen.
  Den svenske mannens gränsland: Manlighet, nation och modernitet i Sven Lidmans Silfverstååhlsvit2011Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This thesis deals with the nationalistic imaginary in the novels of Sven Lidman, published 1910–1913. The novels hold forth a conservative point-of-view that embraces the bourgeois ideal of masculinity and the idea of the healthy, Swedish rural way of life as opposed to the destructive metropolis. This dualism is part of a dichotomy that structures the novels. It also entails continuity/fragmentation, the Swedish/the foreign, men/women, activity/ passivity as well as masculinity/femininity and unmanliness.

  In the Silfverstååhl-cycle the protagonists are young men of a noble, Swedish family. They progress from lost and introspective youths to grown men who are deeply concerned with and engaged in society. They are different representatives of the Swedish man – the farmer, the business man, the explorer and the clergy man. What unites them is how their “coming of age” develops, how through trial and struggle they become stronger and prove worthy of the manly role they finally take on. This is a major principle of the bourgeois masculinity that is also closely connected to the national identity of the men.

  There is also an ambiguity concerning modernity. Throughout the novels a critique of modern society is formulated, that acknowledges the modern age but simultaneously takes on a prudent attitude towards modern society. There is no going back for the Swedish nation; the modern times have to be confronted. The present is very important since it is the time for scrutiny. The handling of the modern era takes place in the developing processes of the young men, who have to be careful not to get trapped in the modern whirlpool that threatens to shatter the human being. The past, the familiar and the rural anchorage that the family relation entitles, is a defense against the destructive forces of modernity. But the past is not completely beneficial. Even though the past is of major importance to the national identity of the protagonists, they have to be very careful not to delve too much into the past because of the risk of paralysis and effeminization. In the nationalistic narrative the present encapsulates the past and the future. The Swedish man has to navigate in the borderland of modernity.

 • 43.
  Areskoug, Linn
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen.
  Gränsdragningar kring det svenska i Sven Lidmans Köpmän och krigare2008Ingår i: Gränser i nordisk litteratur / Borders in Nordic literature: IASS XXVI 2006 / [ed] Claes Zilliacus et al, Åbo: Åbo Akademis Förlag, 2008Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 44.
  Areskoug, Linn
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen.
  Interdisciplinary Approaches to Twilight. Studies in Fiction, Media, and a Contemporary Cultural Experience. Red. Mariah Larsson & Ann Steiner. Nordic Academic Press. Lund 20112012Ingår i: Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, ISSN 0348-6133, E-ISSN 2002-3871, Vol. 133, s. 450-453Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 45.
  Areskoug, Linn
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen.
  Kari Hotakainen, Löpgravsvägen2007Ingår i: En bok och en dagens, tack! : Lästips från en lunchbokcirkel / [ed] Eva Heggestad & Åsa Johansson, Stockholm: En bok för alla , 2007Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 46.
  Areskoug, Linn
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen.
  Modernitet och manlighet: En svensk mans tillblivelse i Sven Lidmans Stensborg2008Ingår i: En ny sits – humaniora i förvandling: Vänbok till Margaretha Fahlgren / [ed] Eva Heggestad et al, Acta Universitatis Upsaliensis, 2008, 1, s. 265-271Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 47.
  Areskoug, Linn
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen.
  Nation, manlighet och modernitet i Sven Lidmans Stensborg, Thure-Gabriel Silfverstååhl och Köpmän och krigare2007Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 48. Arping, Åsa
  et al.
  Nordenstam, AnnaWilliams, AnnaUppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen.
  Ung och stolt:  Antologi2001Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 49.
  Arrhénborg, Ludvig
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen.
  Pyramid och mosaik: En jämförande adaptionsanalys av den narrativa strukturen mellan romanen Cloud Atlas och dess filmatisering2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En adaptionsanalys som utforskar relationen mellan romanen Cloud Atlas av David Mitchell och dess filmatisering (2012) av Tom Tykwer och syskonen Wachowski. Fokuset ligger på skillnader och likheter i narrativ och vilka visuella möjligheter som kunnat tillföras när romanens handlingen gjordes om till filmformat. 

 • 50.
  Aspberg, Elin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen.
  Vad går an för vem?: En retorisk fallstudie av två av följdskrifterna till Det går an2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En retorisk analys av Johan Vilhelm Snellmans och Malla Silfverstolpes följdskrifter till Carl Jonas Love Almqvists roman Det går an.

1234567 1 - 50 av 3461
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf