uu.seUppsala universitets publikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 33 av 33
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abrahamson, Martin
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Att påverka aktiepriset2009Ingår i: Gotlandsakademikertycker om … / [ed] Adri De Ridder, 2009, s. 9-15Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 2.
  Abrahamson, Martin
  et al.
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Kalström, Robert
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Stock splits and changes in ownership structures: evidence from Sweden2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Stock splits are supposed to be financial cosmetics. However, this study shows that such corporate events have impact on ownership structure. This study exploits unique data from Swedish Central Security Registration regarding ownership and analyzes the ownership structures in stock splitting firms. Our data consists of exclu-sive semi-annually reported ownership structures of companies listed on Stockholm Stock Exchange. We categorize stock owners as domestic institutional investors, foreign investors and domestic individual investors. The information on ultimate ownership composition in listed companies is rare and more or less exquisite for Sweden.Our results confirm positive abnormal returns surrounding the announcement of stock splits and stock dividends. Moreover, we find evidence on changes in owner-ship structure as well as number of shareholders. The results show evidence on decreasing ownership concentration due to the stock split, which implies a more dispersed ownership structure.

 • 3.
  Abrahamson, Martin
  et al.
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Skoghage, Göran
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Introduktionskurs, underprissättning och institutionellt ägande: samband mellan prissättning och ägande vid en börsintroduktion2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vilken investerare skulle tacka nej till en positiv avkastning motsvarande drygt 95 % under enbörsdag? Den möjligheten fanns för investerare som köpte aktier i ”nya” bolag och såldedensamma under introduktionsdagen på Stockholmsbörsen. Underprissättningen av aktier iSverige är normalt inte så stor, men trots det kan vinster göras genom investeringar i företagsom kommer att introduceras på börsen. Mellan åren 2000 och 2005 noterades 116 nya bolagpå Stockholmsbörsen. Av dessa nya bolag var 30 stycken faktiska börsintroduktioner, vilkadärmed ingår i undersökningen. Bland de introducerade bolagen var den genomsnittligainitiala avkastningen + 3,43 %. Skillnaden mellan aktien med högst och den med lägst initialavkastning var under perioden 165,38 procentenheter och introduktionskursen varierademellan 7,50 och 161 kronor per aktie.Undersökningen fokuserar på sambandet mellan introduktionskurs och underprissättningkopplat till ägarstruktur vid börsintroducerande företag och de efterföljande arton månadernaefter introduktion. Syftet är att analysera dels introduktionskursens påverkan påintroduktionsrabatt och ägarstruktur, och dels samband mellan ägarstruktur ochunderprissättning vid börsintroduktion. Genom att undersöka samtliga börsintroduktioner påStockholmsbörsen mellan åren 2000 och 2005 har undersökningen skapat en bild av dessasamband. Då ingen tidigare känd studie undersökt hur introduktionskurs och underprissättningpåverkar ägarstrukturen vid en börsintroduktion samt tiden därefter, anser vi därför dennauppsats vara unik.Vi har med vår undersökning kommit fram till att det finns ett samband mellanintroduktionskurs, underprissättning och andelen institutionellt ägande. Debörsintroducerande företagen kan påverka ägarstrukturen och därmed också påverka hur storandel av den välfärdsöverföring som uppstår vid en börsintroduktion som skall fördelas tillprivata investerare respektive institutionella ägare. Vår undersökning visar att ägarstrukturenpåverkas i första hand genom det pris som fastställts på primärmarknaden. Vi förklararsambandet mellan introduktionskurs och ägarstruktur med att en hög introduktionskurs ger enrelativt hög andel institutionellt ägande. Vår undersökning visar även att samma antagandenger en hög introduktionsrabatt.

 • 4.
  Alsing, Camilla
  et al.
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Bergman, Åsa
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Storytelling som marknadsföringsverktyg: en studie om användandet av storytelling inom hotellbranchen2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Dagens samhälle brukar betecknas som en upplevelseindustri där kundens drömmar, fantasier och upplevelser står i fokus. I flertalet turism- och resetidningar syns reportage där unika koncept ökat för att uppfylla den efterfrågan som råder på upplevelser. Idag krävs något utöver det vanliga för att utmärka sig på marknaden och de senaste tio åren har begreppet storytelling intagit folks medvetande och beskrivs som ett effektivt marknadsföringsverktyg, vilket handlar om att berätta en historia kring sin verksamhet. Då konkurrensen ständigt hårdnar är det viktigt att hitta en speciell inriktning som får folk att komma tillbaka samt prata om verksamheten. Storytelling är en differentieringsstrategi inom marknadsföring som fler och fler verksamheter anammar då de inser hur berättandets kraft kan skapa starka varumärken.

  Syftet med denna studie är att beskriva och undersöka begreppet storytelling genom att se hur tre gotländska hotell väljer att arbeta med detta, samt undersöka vilka eventuella effekter storytelling har gett verksamheterna. En kvalitativ utgångspunkt har använts där undersökningen har skett genom semi-strukturerade intervjuer med tre hotell, en verksam storyteller samt marknadschefen på Gotlands turistförening. En omvärldsspaning har genomförts för att urskilja dagens användning av storytelling inom hotellbranschen samt övriga samhället.

  Studien kopplar ihop storytellingbegreppet med teorier inom marknadsföring såsom differentiering, varumärkesuppbyggnad, word-of-mouth samt profil-, image- och identitetsskapande. Teorier valdes då storytelling är en differentieringsstrategi, där förhoppningen är att uppnå ett starkt varumärke genom att profil, image och identitet harmoniserar, och en vanlig effekt är word-of-mouth. I analysen ställs sedan teorier mot intervjuunderlag för att få svar på ställd problemfråga där bland annat förtroende och trygghet, storytellingens sanningsgrad och uppkomna effekter diskuteras.

  Slutsatsen i denna uppsats visar att storytelling är en effektiv strategi som hotell kan använda när de vill stärka sitt varumärke. När profil, image och identitet harmoniserar i en verksamhet blir varumärket starkt. Positiva effekter som nämns av de responderande hotellen är den nyfikenhet som väcks i kundens medvetande, word-of-mouth samt kundtillströmning. Det är viktigt att berättelsen är trovärdig och sann, och att all hotellpersonal har samma kunskap om berättelserna samt delar samma värderingar. Dock kan sanningen till viss del modifieras för att få historien eller berättelsen mer intressant samt vinkla berättelsen så den blir målgruppsanpassad.

 • 5.
  Birnbaum Guillet de Monthoux, Paula
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Between mission and market: the creation of fundraising propositions2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The voluntary sector is growing in importance; in fundraising turnover, number of players and marketing professionalism. This study explores the process by which the fundraising organisations define and develop their propositions to the market. Starting with an observation that organisations with very different history and tradition present themselves to the market in similar ways, it investigates how three leading Swedish organisations create the basis for their propositions to the market of donors, which in fundraising practice jargon is called the Case for Support. Drawing upon research in philanthropic giving and organisational identity, the author suggests a theoretical framework for such a fundraising Case for Support. It recognises two main sources of influence, an external market source driven by donors, consumer image and behavioural trends and an internal mission driven source, defined by organisational history, values and programme track record. In the playing field between Market and Mission an organisation can reflect, develop and communicate their Case for Support – and their own "selves".

 • 6.
  Boczar, Olivia
  et al.
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Hallin, Jenny
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Kyrkobyggnader som kulturturistisk produkt: en studie om kyrkans syn på sina byggnader och hur dessa kan nyttjas i turistsammanhang2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kultur och kulturarvsplatser har blivit en viktig resurs för turistnäringen och alltfler områden utnyttjar möjligheterna till att stärka turismen genom att skapa upplevelser, sysselsättning och intäkter med kulturarvet som grund. Kulturturism är en växande marknad inom turistnäringen, detta innebär att fler turister väljer att resa till världsarvstäder för att besöka kulturella platser och historiska attraktioner. Sedan 1995 är Visby en världsarvstad och på Gotland finns ett bestånd av välbevarade medeltida kyrkor som utgör en orörd kulturskatt sedan medeltiden. Gotland är den kyrktätaste kommun i Sverige med 92 medeltida kyrkor som fortfarande är i bruk. Själva kyrkobyggnaderna, de medeltida valven, konsten och kyrkogårdarna ger möjligheter till kulturupplevelser och erbjuder både stilla stunder och starka upplevelser året runt.

  I uppsatsen görs en studie av Svenska kyrkan och hur de medeltida kyrkobyggnaderna som fysiska kulturarvsprodukter används i ett turistiskt perspektiv. I uppsatsen undersöks också om det finns ett intresse för kyrkan som organisation att se kyrkobyggnaden som ett turistiskt besöksmål. Uppsatsen har ett förståelseinriktat syfte, i vilken det tydliggörs vad kyrkan (församlingarna) på Gotland har för inställning till kyrkobyggnaden som en turistattraktion. Ett ytterligare syfte är att beskriva hur kyrkobyggnaden brukas i turismsyften. Forskningsfrågorna i denna uppsats lyder: Hur ställer sig kyrkan (församlingen) till att betrakta kyrkobyggnaderna som en turistprodukt- och attraktion? Och hur används de medeltida kyrkobyggnaderna som en kulturarvsplats i turismsammanhang?

  För att öka förståelsen för det som studeras används kvalitativa metodologiska tekniker, där intervjuer har genomförts med fyra församlingar (Havdhem, Östergarn, Dalhem och Fårö) som har sammanställts i form av deskriptiva studier som beskriver hur respektive församling använder sina kyrkobyggnader och hur de brukas av turister. För att komplettera intervjuerna användes enkäter som skickades till alla församlingar på Gotland. Detta gjordes för att få en helhetsbild över vad kyrkorna (församlingarna) på Gotland anser om kyrkobyggnaden som en turistisk produkt och attraktion.

  Undersökningen har visat att kyrkan i första hand uppfattar kyrkobyggnaderna som en levande gudstjänstlokal, där kyrkorummet är andligt och gudomligt som alla kan ha tillgång till för att använda det som ett stilla rum. I andra hand betraktar kyrkan kyrkobyggnaderna som en viktig kulturbyggnad för turism. Kyrkan vill helst inte betrakta kyrkobyggnaden som en produkt och de menar att kyrkorna inte är någon handelsvara. Däremot anser kyrkan att kyrkobyggnaden kan uppfylla ett mänskligt behov vilket gör kyrkobyggnaden till en produkt som kan konsumeras eller användas för egen nytta. Undersökningen visar också att det inte går att tjäna något ekonomiskt på kyrkobyggnaderna. Församlingarna marknadsför inte sina kyrkor som turistprodukter och församlingarna tjänar inte pengar på sina kyrkobyggnader, utan det är genom verksamheten som bedrivs i församlingen. Några av församlingarna på Gotland bedriver en turistverksamhet idag, där man till exempel arrangerar speciella aktiviteter, som temagudstjänster för turister eller guidningar i kyrkorna. Turism som innefattar kyrkor uppfattas som något nödvändigt och positivt för kyrkan, i form av att kyrkorna uppmärksammas mer och turismen bidrar också till det allmänna intresset för att ta tillvara på kyrkorna. Samtidigt handlar det för kyrkan om att värna om sina kyrkobyggnader så att kyrkorna inte enbart används som föremål för turistbesök.

 • 7.
  Burnie, David A.
  et al.
  Haworth College of Business, Western Michigan University.
  de Ridder, Adri
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Far tail or extreme day returns, mutual fund cash flows and investment behaviour2010Ingår i: Applied Financial Economics, ISSN 0960-3107, E-ISSN 1466-4305, Vol. 20, nr 16, s. 1241-1256Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study examines the frequency of extreme trading days and investment behaviour in Sweden. We show that the frequency, as well as the magnitude of extreme trading days has increased over time. We also show that the frequency of extreme trading days in a year is positively correlated to the frequency the preceding year. Furthermore, we show that aggregate cash flows into equity and bond funds are unrelated to risk measured by standard deviation of return. Our findings show that investors, individuals as well as corporations, use simple passive investment strategies and hence, do not believe in market timing or wish to risk capital on capturing far tail or black swan type returns.

 • 8.
  Carlsson, Therese
  et al.
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Jakobsson, Kristina
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Kommunikationens betydelse: fallstudie på införandet av balanserade styrkort i Gotlands kommun2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study raises the question how the implementation of the balanced scorecard in the municipality of Gotland has been influenced by the way of communication. A case study is made in the administration of Social-and care management on Gotland. We have been focusing on two different ways of communication. The first one is Shannon and Weavers model where communication is explained as a transmission of a message through a channel to a receiver. The other one is sensemaking where it is focal to give the information meaning. There is also a theory about media richness, problems and factors of success are described. The study showed that the implemen-tation has been a success in the politics and among leaders on different levels. Among the workers on branchlevel the implementation has not been well spread, they showed a lack of understanding. The study also shows that sensemaking and face-to-face communication have been used to implement and update the tool in the organization. That indicates that the workers have been given information and a good change to understand what the tool is about, so why do they not feel involved? One theory is that they are not interested because they are hardworking and feel that it doesn´t involve them.

 • 9.
  Cöster, Mathias
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  De gotländska företagarna och forskarna – läge att samarbeta?2009Ingår i: Gotlandsakademiker tycker om … / [ed] Adri De Ridder, 2009, s. 23-28Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 10.
  Dahl, Matilda
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Baltikum bortom Big Brother: några tankar kring granskningssamhällets transnationella dynamik2009Ingår i: Gotlandsakademiker tycker om ...: 2009 / [ed] Adri de Ridder, Visby: Gotland University , 2009, s. 29-38Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 11.
  de Ridder, Adri
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Förekomst av extremdagar på Stockholmsbörsen2009Ingår i: Gotlandsakademiker tycker om … / [ed] Adri De Ridder, 2009, s. 39-45Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 12.
  de Ridder, Adri
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Gotlandsakademiker tycker om ...: 20092009Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 13.
  de Ridder, Adri
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Implementation of Buy-Back ProgramsManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper documents how Swedish firms implemented and executed open-market sharerepurchases over the period 2000 to 2007 by using a unique hand-collected data set withdetailed information of each repurchase transaction. I find that my sample firms have a higherrepurchase fraction in the first half of the repurchase year. Analysis of liquidity of stocksoffers mixed results as the first proxy, turnover, improves in the second half of the program,whereas the Amihud measure of illiquidity indicates lower liquidity. Positive abnormalreturns following approval of the repurchase program is documented and large repurchaseprograms are associated with higher abnormal returns. My multivariate analysis indicates apositive correlation between abnormal return and repurchase size. Finally, I also find thatmanagers in repurchasing firms exhibit market timing skill, a skill which is more pronouncedfor firms with multiple programs.

 • 14.
  De Ridder, Adri
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Share Repurchases and Firm Behavior2009Ingår i: International Journal of Theoretical and Applied Finance, ISSN 0219-0249, Vol. 12, nr 5, s. 605-631Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Share repurchases have become an increasingly popular method for companies to distribute cash to its shareholders as many countries have removed restrictions related to this activity. By using a new and unique data set with complete information of each repurchase program, the long-run share price performance following actual share repurchases and whether managers trade strategically are examined for a sample of Swedish firms. I find that the announcement effect surrounding the first repurchase date is small but that repurchasing firms on average outperform several benchmarks during the first three years and thereby exhibit superior information of the stock price. Evidence of strategic trading is documented in small market cap firms. Finally, I document that Swedish firms repurchase more in the first half compared to the second half of the program and also that a higher completion rate is associated with high abnormal return.

 • 15.
  Ericsson, Camilla
  et al.
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Dahlby, Tove
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Inomorganisatorisk kreativitet och innovation2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay discusses organizational culture and focus on corporate creativity and innovation. The aim is to see which organizational factors that foster creativity and innovation in organizations. The essay will provide answer on how organizational culture can encourage creativity and innovation and how organizations can promote the rise of a creative work environment. The research design of this essay is a qualitative case study with interviews at Gotland Energi AB (GEAB). The interviews provided insight in factors that can foster creativity and innovation in organizations. The five factors recognised are; the organizations desire of creativity represented in the firm, encouragement, independence and freedom, quick testing of new ideas and economic assets. These factors are seen as part of the organizational culture as they contribute shared values and guidelines to the members of the organization. Creativity and innovation are seen as essential in the success of organizations therefore the result of this essay can help firms identify factors that foster creativity.

 • 16.
  Grandin, Camilla
  et al.
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Göthe, Lina
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Nätverkens betydelse för turistdestinationen: en studie av gotländska turistrelaterade nätverk2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Turismindustrin är en växande näring, vilket naturligt skapar en följd av ökad konkurrensmellan destinationer. I konkurrens ter sig samarbeten och samverkan mellan turismaktörervara fördelaktigt, för att skapa en attraktiv och dynamisk turistdestination. Samverkan kanäven vara fördelaktig då turismindustrin består av många små företag, med små resurser som ensamma har svårt att driva en hållbar utveckling av destinationen. Genom samverkan i nätverk kan olika aktörers viljor, agendor och mål på en plats samlas och koordineras för attgenomföra gemensamma aktioner. Problemfrågan som driver studien är: Vilken betydelse har turistrelaterade nätverk för enturistdestination? Fokus i studien ligger på Gotland, som är en populär turistdestination med ett stort antal turistrelaterade företag, som i stor utsträckning samverkar genom nätverk. I studien identifieras 21 stycken turistrelaterade nätverk på Gotland varav sju deltar i denna studie. Dessa nätverk är: Bo vid havet, Goda Gotland, Gotlands attraktioner, Hovleden, Marknadsrådet, Kryssningsgruppen och Vandrarhem, Pensionat och Bed & Breakfast påGotland. Studien har ett tolkande, förståelseinriktat perspektiv och baseras på intervjuer, i detta fall semistrukturerade intervjuer som kan liknas vid ett öppet samtal. Intervjuer har genomförts med nätverkens företrädare och frågorna har berört deras syn på samverkan och nätverk generellt, samt det egna nätverkets betydelse för destinationen. I studien redogörs bland annat för begreppen nätverk, turistdestination och turistprodukt, där nätverk definieras som uppbyggt av ett antal relationer mellan olika aktörer som kan bestå av organisationer, grupper eller individer. En turistprodukt kan dels vara en specifik produkt som erbjuds turisten, och dels kan turistprodukten syftas till hela destinationens sammanlagda utbud. I turisters medvetande kan destinationen i sig utgöra en turistprodukt och det ligger därmed i destinationens intresse att marknadsföra destinationen som en sammanhållen turistprodukt. Studien visar att samverkan i nätverk gynnar turisten då information kring destinationens utbud lättare förmedlas och når ut till kunden genom gemensamma aktioner. Dock visar studien en problematik med samverkan då flera nätverk verkar parallellt. Ett stortantal nätverk, som verkar var för sig, kan splittra destinationen och förvirra den potentiella besökaren. Antalet nätverk och de olika bilder de kommunicerar ut, ser vi kan likväl förvirra kunden som generera fler, eftersom olika produkter lockar olika kunder.Det är inte desto mindre samarbetet mellan de involverade i destinationsprodukten som ger destinationen framgång. Studien visar att nätverk har en betydande roll i erbjudandet av det turistiska utbudet på en destination och i skapandet av en sammanhållen turistprodukt. Nätverken verkar gemensamt med destinationsfrämjande aktiviteter, vilka exempelvis förbättrat mottagandet av turisten och kvalitetssäkringen av destinationens utbud. I nätverkskapas win-win situationer mellan turismaktörer där aktörerna kan gå samman i marknadsföring och tillsammans marknadsföra sitt eget företag, såväl som destinationen, för att locka besökare. Nätverken genererar också andra fördelar för en destination. Exempelvis kan vi i studien se att nätverken har en viktig roll i varumärkesbyggandet av destinationen.

 • 17.
  Jonsson, Jacob
  et al.
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Ericson, Tobias
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Svenska mikrolån samt andra finansieringsmöjligheter för småföretag2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  When a country faces a decline in business activity, companies have to struggle to gain external capital. It is even more important for small enterprises to get capital, as they normally do not have enough collateral to receive traditional bank loans. In Bangladesh, Grameen Bank started with micro credit programs in the early 90’s, that included small capital loans and leasing of machines. Nowadays these micro credit programs have developed to function even in industrialized countries. In Sweden ALMI företagspartner, wich is a public utility, has started to give small loans (up to 250 000 SEK) to companies that does not qualify for traditional bank loan terms.  With reference to the above presented issues, we will in this paper discus show the Swedish view on microloans have developed over the years and what terms and conditions companies need to fulfill to receive this type of loan. Furthermore the paper will display other sources of funding for small enterprises that are in need of capital. The study showed that there are several elements that affect a company's credit rating when applying for external capital. However there are many different sources of funding, with advantages and disadvantages that a small enterprise can turn to. The result of this paper is firstly that a recession affects small enterprises in many ways, especially when it comes to bank loans. Secondly it shows that the number of loan applications to ALMI företagspartner has increased drastically. To sum up; Small enterprises always struggle to obtain external capital when they faces economic problems or just wants to expand its operations.

 • 18.
  Koski, Carina
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Musikfestivaler som turistiskt dragplåster: en fallstudie på Sweden Rock Festival2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det har på senare tid uppkommit fler och fler musikfestivaler i Sverige. Människors önskan och vilja att besöka dessa evenemang verkar bara tillta. Kultur och musikturismen har utvecklats till att bli en betydande del av upplevelseindustrin som sysselsätter allt fler människor inom turismbranschen. Denna uppsats syftar till att ta reda på vilka effekter detta kan få för lokalsamhället. Fokus ligger på den turistiska och ekonomiska påverkan för den närliggande kommunen och regionen.Uppsatsen baseras på en fallstudie av Sweden Rock Festival som är en av Sveriges största årligen återkommande musikevenemang och inriktar sig på musik av det alternativa slaget, främst hårdrock och metal. Anledningen till att valet av undersökningsobjekt föll på just Sweden Rock Festival är att det efter sökningar på Internet och i litteratur verkade finnas betydligt mindre forskning kring den i jämförelse med andra svenska musikfestivaler, exempelvis Hultsfredsfestivalen. Detta ansågs som något märkligt då Sweden Rock Festival drar mest besökare av alla de svenska festivalerna och har ökat i besökarantal under flera år i rad och fortsätter att växa i popularitet.Sweden Rock Festival är lokaliserad till Sölvesborgs kommun i de sydvästra delarna av Blekinge i södra Sverige. Festivalområdet ligger i en liten by med namnet Norje dit drygt 33 000 besökare reser varje år för att lyssna till musik och leva festivalliv under ett par dagar. Sölvesborgs kommun har knappt 17 000 invånare, så när invånarantalet under en vecka i juni varje år mer än fördubblas är det ingen långsökt tanke att detta medför en viss påverkan på samhället.För att ta reda på hur Sölvesborgs kommun har påverkats av Sweden Rock Festival vad gäller turism och ekonomisk utveckling har ett antal intervjuer genomförts dels via telefon, men också med hjälp av e-mail. Personerna som har intervjuats är verksamma inom Sölvesborgs kommun, inom Sweden Rock Festivals organisation eller har kopplingar till företagandet på orten. För att undersöka i vilken utsträckning som Sölvesborgs turismutbud utöver attraktionen Sweden Rock Festival utnyttjandes, har två rutinerade Sweden Rock-besökare intervjuats.Undersökningen har visat att Sölvesborg har satts på kartan på ett sätt som aldrig hade hänt om inte Sweden Rock Festival hade funnits. Festivalen har ökat medvetenheten och kunskapen om Sölvesborgs kommun bland människor runt om i landet. Till följd av Sweden Rock Festival har det öppnats campingar och restauranger och företag i många olika branscher som gynnas av de besökare som festivalen attraherar. Turism- och reseindustrin i Sölvesborgs kommun har ökat i omsättning och fler arbetstillfällen har skapats, vilket kan öka inflyttning till orten samt minska utflyttning. Sammanfattningsvis visar studien att det ses som en god idé att använda musikfestivaler för att öka en destinations turistiska och ekonomiska värde.

 • 19.
  Kozlova, Tatjana
  et al.
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Tytarenko, Olga
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  To buy and what to buy?: the study of consumer behaviour on the Internet2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The process that consumers go through while buying something is called consumer buying process and has been studied for a long time. Three stages of the Five-Stage Model (Kotler, 2006) provide a starting point for analysis in this paper and the reason of using this model is to make collected data more structured and easier for understanding. The purpose of this paper is to describe and analyze costumer buying process online.The method for data collection applied in this study is called “think-aloud” that means participants are verbalizing their screen activity and thoughts during the process of observation. The results of this research show that consumer buying process online is a complex process that is influenced by the amount and intensity of information received during the process as well as consumer knowledge and experience on the area of problem. The sequence of the stages proposed by the research model can vary depending on the preferences of consumer and readiness to make a decision.

 • 20.
  Kuttainen, Christer
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Turistens informationssökning på Internet: en explorativ studie av Gotland2009Ingår i: Gotlandsakademiker tycker om … / [ed] Adri De Ridder, Visby: Högskolan på Gotland , 2009, s. 47-55Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 21.
  Lennstrand, Bo
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Marknadskommunikationens fyra huvudprinciper2009Ingår i: Gotlandsakademiker tycker om … / [ed] Adri De Ridder, 2009, s. 57-63Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 22.
  Lind, Per
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Några funderingar kring begreppet utveckling2009Ingår i: Gotlandsakademiker tycker om … / [ed] Adri De Ridder, 2009, s. 65-73Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 23.
  Lindgren, Fredrik
  et al.
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Hendeberg, Simon
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  CSR in Indonesia: a qualitative study from a managerial perspective regarding views and other important aspects of CSR in Indonesia2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper will from a managerial perspective investigate the function of CSR (Corporate Social Responsibility) as a strategic tool for companies operating in Indonesia.Another aspect this paper will discuss is different views on CSR and what positive aswell as negative aspects CSR brings. The country was first in the world to state a lawregarding CSR performance in 2007, which makes CSR mandatory for all companiesusing natural resources in some way. This issue complicates CSR matters in Indonesiasince the law is vague regarding what is considered as a natural resource. Furthermore,this paper will display how companies using CSR relate themselves totheir stakeholders and in what way they operate in order to fulfil and satisfy differentstakeholders’ needs and demands. It will also discuss which stakeholder is consideredto be the most important and influential regarding a company’s CSR activities.Findings in this thesis show that CSR among companies is used as a strategy in orderto gain legitimacy from the society to be able to do business and operate in theseareas. Further, using CSR will create competitive advantages towards non-users anda company will increase its reputation as well as image.

 • 24.
  Mattsson, Håkan
  et al.
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Nordahl, Roger
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Omvänd aktiesplit: överlevnad eller kosmetik2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The shareholder is supposed to be indifferent if one share costs 100 SEK, or 10 shares cost 10 SEK each. In an efficient market, shares should be valued directly to new expectations as a result of the announcement of the reverse split. We investigate whether abnormal returns incur surrounding reverse split and if owner structure change.

  One reason for the reverse share split is that most companies have plans to imple-ment other company’s specific events in order to survive rather than to change the price range to a more attractive level. We found a negative return in the ex-day at 8,1 per cent. When the ex-day is pure enough from other price driving information should the outcome be a reaction to how the market perceives changes in future divi-dends after the reverse split. In consideration of stock ownership of votes accounted for a reduction of individual owners, and increasing institutional owners, more in companies with low Market to Book. This may suggest that the institutional share-holders have increased their share of votes to increase their power in the companies.

 • 25.
  Nilson, Marianne
  et al.
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Lindquist, Sven-Olof
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Samhällsgeografi och etnologi.
  Kulturisten2006Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 26.
  Oscarsson, Marie
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Failure or success of African SME’s: a study on UWAZI cooperation in Zanzibar2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In the discussions today about Africa’s way out of poverty the main focus has been on SME’s, and there potential to increase the economy. In my thesis I research a network of small scale producers in Zanzibar called UWAZI. The thesis compares the theory of Robertson and Lussier, with UWAZI’s situation in Zanzibar. The two most important factors for success are identified as networks and financing which this thesis is focusing on. The conclusion is that UWAZI needs a better financing programme in order to be successful in the future and if this is implemented there is no reason for them to fail. They have a strong network and cooperation and a good mentor programme linked to the business. This thesis proves that it is possible for a women network to reach a successful enterprise in Africa.

 • 27.
  Paulsson, Meryem
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Effekten av fear appeals: en studie om marknadsföringsstrategin fear appeals och dess påverkan på mottagaren2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to study if there are any relations between the perceptions of a fear appeal message in relation to the individual experiences of the area. Furthermore to give a general view over research made on fear appeals. The research is made in a qualitative approach were the case study is used. Interviews were used to get relevant information from the chosen respondents. The results if the thesis indicates that there is a relation depending on individual experiences during the perception of a fear appeal message. Those who had considerable experiences from their past, expressed a reaction on the message bud did not act after the recommendation in the message. Those respondents who hadn’t any emotional experiences to relate too were mainly focused on the information in the message.

 • 28.
  St Clair Renard, Susanne
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  EU:s sociala dimension2009Ingår i: Gotlandsakademiker tycker om … / [ed] Adri De Ridder, 2009, s. 16-21Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 29.
  Stoltz, Bonnie Evelina
  et al.
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Becerra, Pamela
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Produktutveckling - från idé till genomförande: skillnader i arbetsprocess mellan små och stora resebyråer2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den första resebyrån startades på 1850-talet och sedan dess har resandet ökat för varje år. Även idag är turism en expansiv bransch och det kommer ständigt nya resmål. Globaliseringen har dock lett till att konkurrensen intensifierats, och det är flera resebyråer som har fått gå i konkurs. Ett sätt att uppnå en bestående konkurrensfördel är genom produktutveckling. Att ta fram nya produkter är en av de viktigaste aspekterna för ett företags framgång, och spelar en central roll i kampen om kunderna.

  Forskare är överens om att produktutvecklingens första fas är den mest kritiska, i och med att den är problematisk, har störst möjlighet till påverkan samt är avgörande för företagets fortsatta aktiviteter med produktutvecklingen. Samband visar att effektivisering av denna fas bidrar till framgång av den nya produkten. Uppsatsen behandlar därför hur resebyråer arbetar med produktutveckling i detta kritiska skede. Eftersom forskare även påvisar att det förekommer skillnader mellan små och stora företag vad gäller produktutveckling görs även en jämförelse mellan mindre och större resebyråer.

  Forskningsfrågan uppsatsen ämnar besvara är: Hur sker utvecklingen av nya resmål och vilken är skillnaden i denna arbetsprocess mellan små och stora resebyråer?

  För att ta reda på hur utvecklingen av resmål sker i praktiken genomfördes fyra intervjuer, två med stora resebyråer och två med små. Företagen som representerar de stora resebyråerna är Ving samt Apollo och företagen som representerar de små är Travelnet Gotland samt Läs och Res. Eftersom uppsatsen vill studera företagen på djupet är den kvalitativa forskningstekniken mest lämpad, i och med att den ger större insikt vid komplexa forskningsområden. Den intervjuteknik som används är semistrukturerade besöksintervjuer och telefonintervjuer.

  Analysen visar att utvecklingen av nya resmål i teorin i många fall inte överensstämmer med praktiken. Exempelvis förespråkar forskare att produktutveckling bör vara en strukturerad process med stark planering och uttänkta strategier, vilket ingen av resebyråerna följer. Samtliga arbetar mer spontant och förespråkar istället ett öppet arbetsklimat där alla medarbetare är delaktiga i produktutvecklingsprocessen och det inte finns några låsta strategier. Skillnaderna mellan de större och de mindre resebyråerna gäller bland annat målgruppsfokusering, research, resekoncept och beslutsfattande. Enligt forskare är det av vikt för resebyråer att bestämma vilken målgrupp de ska vända sig mot och utefter dem ta fram lämpliga produkter. Vad gäller de större och mindre resebyråerna är det enbart de mindre som arbetar med detta. De större fokuserar å andra sidan mer på research. De större resebyråerna har även främst charter som koncept, medan de mindre erbjuder mer nischade resor. Skillnaden i beslutsfattande består i att besluten på de större resebyråerna fattas av koncernledning och säljbolag, medan det på de mindre resebyråerna sker inom företaget. Dock kan vi konstatera att det finns lika många likheter som skillnader mellan de större och mindre resebyråerna.

 • 30.
  Sälelinna, Chatarina
  et al.
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Lindström, Sofia
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Sociala medier och turism: Logga in! Hela värden får veta vad jag tycker, men vad tycker turistaktörerna?2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose with this study is to enlighten and discuss the information and communication which is spreading through social media, about the tourist operators and also to examine the operators view on social media. Social media can be described as a tool to use word of mouth on the Internet. To make this possible, five actors involved in tourism were picked on Gotland and interviewed for a content analysis. The results showed that the use of social media as an information channel before the consumer buys a trip, has increased. The study also shows that the selected actors have a lot of work to do, before they understand how to use the social media in their best interest for further developing their companies. But as an overall result we can conclude that “word of mouth” is the most desired information for both producers and consumers, especially the positive “word of mouth”, from the producer’s prospect of view. Social media contributes for the possibility to make the information available for more people in a faster way.

 • 31.
  Wahlström, Catarina
  et al.
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Sellin, Gustaf
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Den dolda kompetensen: en longitudinell undersökning mellan åren 2007 - 2009  av fem gotländska småföretag2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In this thesis we will discuss the importance of human resource development in smaller companies and if it will change from when the Swedish economy was in an economic boom and later on came to be in a recession. We choose to use a more qualitative approach for this research in order to conduct a more in-depth study of five smaller sized companies located on Gotland, Sweden. In order to limit our research we had as an ambition to answer these following questions:

  • What obstacles are there when it comes to human resource development and knowledge transference within smaller sized companies?

  • What can simplify or enable human resource development and knowledge transference within smaller sized companies?

  • Does the teaching process change to a more tacit human resource development between co-workers when there is less room for conventional human resource development?

  The result of the research came to show that the biggest barrier, when it comes to competence development within smaller companies, is time. However, our research also showed that a majority of the companies has changed from a more external educational plan to a more internal educational plan which focuses on keeping the human resource development within the company. This in turn makes it easier for the companies to manage time and integrate the learning process into a usual workday for employees.

 • 32.
  Wallin, Johan
  et al.
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Liljegren, Pieer
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Karlsson, Christoffer
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Inträdes- och utträdesbarriärer: en studie över kunders rörlighet på den privata bankmarknaden2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to map out and investigate how the banking sector affects a customer’s willingness to change bank, and what the switching costs are for a customer when making these changes. A case study was performed through qualitative and quantitative questionnaires and interviews. The qualitative part was carried out to create hypotheses. The hypotheses was tested in a quantitative survey to be able to either accepted or rejected these them. When merging the hypotheses with the performed survey the authors came to the conclusion that there are two major switching costs that affect a customer’s willingness to change bank. These two are financial and non-financial costs, the financial cost can appear as good economical conditions provided by the bank and the non-financial cost through the relation between the bank and a customer. Further, the authors have created a tool to be used by a bank in order to achieve a high amount of quality and also in what dimension they have to interact with their customers’ needs in order to keep them loyal and satisfied.

 • 33.
  Wenck, Josefine
  et al.
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Haag, Sara
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Nautisk turism: en jämförelse mellan svenska och kroatiska förhållanden2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  A tourism genre that has developed in recent years is the nautical tourism, nautical tourism is described as a tourism genre that includes all activities in relation to water. Croatia is one country that has invested in and has good presumption for this type of tourism, and has also received an international recognition as a top destination within the nautical tourism genre. The purpose with this thesis is to increase knowledge about the nautical tourism development in Croatia, and to see if it would be possible to develop on Swedish conditions. Sweden is a destination with a large number of archipelagos, located in both inland lakes and along coastal areas. Stockholm archipelago is one of the world's largest archipelagos which has a long tradition as a tourist destination. Literature studies and a number of interviews with actors in the Croatian and the Swedish tourism industry have been made to enable this thesis. Based on this study, we have seen an increase of nautical activities in Croatia which has had positive impact on the country´s tourism industry and their citizen. When it comes to Sweden the study has shown that development of nautical tourism is possible, but in a smaller volume than in Croatia. Partly because of the short summer season and the image that is created around Stockholm archipelago.

1 - 33 av 33
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf