uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 604
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Anders, Edling
  et al.
  Uppsala University, University Library.
  Ingrid, Lindgren
  Emil Sjögren2004In: Svenskt biografiskt lexikon, Vol. 158, p. 350-356Article in journal (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 2.
  Andersdotter, Karolina
  Uppsala University, University Library.
  Public Art and Policy: Educating Library Users and Accidental Recidivists in Copyright Literacy2019In: Icepops Annual 2019: Proceedings of the International Copyright-literacy Event with Playful Opportunities for Practitioners and Scholars. Held at the University of Liverpool 3rd April 2018. / [ed] Secker, Jane; Morrison, Chris, London: UK Copyright Literacy , 2019, p. 44-45Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The paper describes a copyright literacy/art map project which had the initial purpose to educate library users and accidental recidivists in copyright literacy. While library users were the first target group (due to the public library event for which I created the map proto-types), the target group could most certainly be extended to the general public.

  The project takes the form of art maps published online with clear markings on whether the art object (statue, sculpture etc.) is selfie safe; i.e. whether it is possible to take a photograph which depicts the public art piece and then publish it in a database online (e.g. through social media).

 • 3.
  Andersdotter, Karolina
  et al.
  Uppsala University, University Library. Länsbibliotek Uppsala.
  Grenholm, Eleonor
  Länsbibliotek Uppsala.
  Johansson, Hanna
  Regionbibliotek Stockholm.
  Spjut, Sandra
  Regionbiblioteket i Örebro län.
  Sävhammar, Linda
  Länsbibliotek Dalarna.
  Digitala kompetenser: Vägen till ett självskattningstest för folkbibliotekspersonal2017Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Läns- och regionbiblioteken i Dalarna, Stockholm, Uppsala och Örebro har tillsammans utvecklat ett självskattningstest för bibliotekspersonal kring digitala kompetenser. Att utveckla bibliotekspersonalens digitala kompetenser är extra aktuellt i och med den nationella kompetensutvecklingssatsningen Digitalt först med användaren i fokus som pågår 2018-2020.

  Rapporten beskriver processen med att ta fram självskattningstestet och definierar begreppen medie- och informationskunnighet (MIK) och digitala kompetenser utifrån ett internationellt perspektiv, framför allt EU:s DigComp-ramverk.

  Till sist diskuteras framtida användningsområden och möjligheter för självskattningstestet som metod för digital kompetensutveckling.

 • 4.
  Andersdotter, Karolina
  et al.
  Uppsala University, University Library.
  Rayner, Johanna
  Uppsala University, University Library.
  Norlin, Helen
  Uppsala University, University Library.
  Råttan i pizzan och trollet på nätet: falska nyheter och källkritik på internet2018In: Pedagogiska utmaningar i en dynamisk samtid: Universitetspedagogisk utvecklingskonferens 12 oktober 2017 / [ed] Hössjer, Amelie; Magnusson, Maria; Reinholdsson, Peter, Uppsala: Uppsala universitet, 2018, p. 8-21Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Definitionen av sanning och verklighet har skiftat genom tiderna. I dag brukar det framhållas att samhället har uppnått en slags konsensus kring vad som är sant och verkligt genom att tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt för att besvara frågor. För att bedriva forskning krävs fri tillgång till information och för att kunna göra en källkritisk bedömning av informationens innehåll krävs informationskompetens – möjligheten för vem som helst att publicera vad som helst har ändrat informationslandskapet radikalt. En av bibliotekariens viktigaste kompetenser i ett informationssamhälle i snabb utveckling är att inhämta och kritiskt granska information. Ett föränderligt publiceringslandskap och ett internet som möjliggör nya samarbeten och metoder ställer högre krav på både lärares och studenters arbetssätt. Den här verkstaden syftade till att presentera den undervisning Universitetsbiblioteket utför och med hjälp av deltagarna hitta nya uppslag för våra utbildningar. Hur går vi vidare från tillgång till digitala tjänster (att kunna maila, att söka i en databas, att använda ordbehandlare) till en meningsfull tillgång (att kunna kritiskt utvärdera den information man hittar online, att förstå hur data fungerar, att förstå hur innehåll skapas på internet)?

 • 5.
  Andersson, Stefan
  Uppsala University, University Library.
  När Digitala vetenskapliga arkivet blev DiVA2012In: I lag med böcker: Festskrift till Ulf Göranson / [ed] Krister Östlund, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2012, p. 15-29Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  DiVA, Digitala vetenskapliga arkivet, är ett publiceringssystem för forskningspublikationer och studentuppsatser och ett digitalt arkiv för långsiktigt bevarande av publikationer. Uppsatsen beskriver utvecklingen av systemet vid Enheten för digital publicering på Uppsala universitetsbibliotek under de första åren i början av 2000-talet.

 • 6.
  Andersson, Stefan
  et al.
  Uppsala University, University Library.
  Cullhed, Per
  Uppsala University, University Library.
  Wachenfeldt, Mathias von
  Linköpings stadsbibliotek.
  Östlund, Krister
  Uppsala University, University Library.
  LUPP: Digitaliseringssamarbete mellan Stiftsbiblioteket vid Linköpings stadsbibliotek och Uppsala universitetsbibliotek2011Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Både Linköpings stadsbibliotek och Uppsala universitetsbibliotek digitaliserar delar av sina samlingar för att kunna erbjuda användarna ett utökat utbud av on-lineresurer. För många innebär digitalisering att ta bilder med en kamera eller skanner och visa bilderna på internet. Det låter enkelt men i själva verket är digitalisering en komplicerad process som kräver stora arbetsinsatser bland annat för att de digitala filerna skall kunna hittas och göras långsiktigt hållbara. LUPP-projektet syftar till att beskriva alla de delar av digitalisering som är nödvändiga för att få ett kvalitativt gott resultat, alltifrån vad man väljer att digitalisera till hur man bör förvara de digitala filerna samt hur man bör visa upp dem.

  Förutsättningarna att hantera digitalisering är olika för bibliotek av olika storlek och karaktär och för att även få med denna aspekt av digitalisering har ett samarbete inletts mellan de två biblioteken. Projektet presenterar en modell för hur bibliotek av skilda slag kan hantera, och samarbeta kring digitalisering. Syftet är naturligtvis att andra bibliotek med digitaliseringsambitioner, skall kunna dra nytta av modellen och själva tillämpa den för att kunna presentera sina samlingar digitalt.

 • 7.
  Andersson, Stefan
  et al.
  Uppsala University, University Library.
  Eriksson, Leif
  Uppsala University, University Administration.
  Kinger, Maria
  Lakomaa, Eeva
  Rekommendationer: Nationellt format för publiceringsdatabaser2004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vid ett antal lärosäten i Sverige har lokala system för att redovisa det egna lärosätets vetenskapliga publicering (publiceringsdatabaser) redan tagits i drift eller håller på att utvecklas. Uppgifterna i dessa system ligger i de flesta fall till grund för den redovisning av vetenskaplig publicering som Utbildningsdepartementet numera efterfrågar. För detta ändamål, och för eventuellt andra jämförande studier, är det viktigt att data anges på ett enhetligt sätt. Detta är även förutsättningen för att ett informationsutbyte vid exempelvis en gemensam exponering av svensk vetenskaplig publicering skall kunna möjliggöras.

  Därför har representanter för en del av dessa lärosäten fått i uppdrag att inom delprojekt 1 (DP 1) inom Samordning av den svenska högskolans elektroniska publicering (SVEP) utarbeta ett förslag till gemensamma riktlinjer för dessa publiceringsdatabaser.

  Dessa riktlinjer syftar till att ange vilka uppgifter som minst ska vara med vid beskrivningen av en publikation samt till att få en enhetlig klassificering vad gäller publikationstyp och ämnesområde.

  Förslag till utökningar av minimiformatet ges också under de olika elementen i beskrivingsformatet. Dessa utökningar motsvarar i princip en fullständig beskrivningsnivå.

 • 8.
  Andersson, Stefan
  et al.
  Uppsala University, University Library.
  Klosa, Uwe
  Uppsala University, University Library.
  Sundin, Mimmi
  Uppsala University, University Library.
  Svensson, Aina
  Uppsala University, University Library.
  DiVA: A Well Rooted and Growing Platform2013Conference paper (Other academic)
 • 9.
  Andersson, Stefan
  et al.
  Uppsala University, University Library.
  Svensson, Aina
  Uppsala University, University Library.
  Repositories Recreated: The Finch report versus DiVA in Sweden2013In: Information Services and Use, ISSN 0167-5265, E-ISSN 1875-8789, Vol. 33, no 2, p. 183-189Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Recently the technological and organizational infrastructures of institutional repositories have been questioned. For example the British so-called Finch report  from last summer argued that further development, as well as higher standards of accessibility of repositories, are needed in order to make them better integrated and interoperable to ultimately bring greater use by both authors and readers. Not only the technical frameworks and presumably low usage levels are criticized but also the lack of “clear policies on such matters as the content they will accept, the uses to which it may be put, and the role that they will play in preservation”. The report concludes that: “In practice patterns of deposit are patchy”.

  As in the UK, today, all universities and university colleges in Sweden, except a couple of very small and specialized ones, do have an institutional repository. A majority (around 80%) are working together on a co-operative basis within the DiVA Publishing System with the Electronic Publishing Centre at Uppsala University Library acting as the technical and organizational hub. Because the system is jointly funded, and the members contribute according to their size, it has been possible even for smaller institutions with limited resources to run a repository with exactly the same functionalities as the biggest universities.

  In this article we want to demonstrate the ever-increasing importance of institutional repositories in Sweden. Starting more than a decade ago the DiVA Consortium has, for some time, been addressing the problems now raised by the Finch report in a number of areas.

 • 10.
  Andersson, Stefan
  et al.
  Uppsala University, University Library.
  Svensson, Aina
  Uppsala University, University Library.
  Repositories Recreated: Working Towards Improved Interoperability and Integration by a Co-operative Approach in Sweden2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Recently the technological and organizational infrastructures of institutional repositories have been questioned. For example the British so-called Finch report  from last summer argued that further development, as well as higher standards of accessibility of repositories, are needed in order to make them better integrated and interoperable to ultimately bring greater use by both authors and readers. Not only the technical frameworks and presumably low usage levels are criticized but also the lack of “clear policies on such matters as the content they will accept, the uses to which it may be put, and the role that they will play in preservation”. The report concludes that: “In practice patterns of deposit are patchy”.

  As in the UK, today, all universities and university colleges in Sweden, except a couple of very small and specialized ones, do have an institutional repository. A majority (around 80%) are working together on a co-operative basis within the DiVA Publishing System with the Electronic Publishing Centre at Uppsala University Library acting as the technical and organizational hub. Because the system is jointly funded, and the members contribute according to their size, it has been possible even for smaller institutions with limited resources to run a repository with exactly the same functionalities as the biggest universities.

  In this presentation we want to demonstrate the ever-increasing importance of institutional repositories in Sweden. Starting more than a decade ago the DiVA Consortium has, for some time, been addressing the problems now raised by the Finch report in a number of areas.

 • 11.
  Andersson-Schmitt, Margarete
  Uppsala University, University Library.
  Eine mittelalterliche Beschreibung der Fresken im Emmauskloster zu Prag1995In: Serving the scholarly community. [Edited by Sten Hedberg with the assistance of Lennart Elmevik ...], Uppsala : Univ. , 1995, p. 327-339Chapter in book (Other scientific)
 • 12.
  Andersson-Schmitt, Margarete
  Uppsala University, University Library.
  Johannes Schefferus, bibliotekarie och handskriftsamlare [Johannes Schefferus, librarian and manuscript collector]1995In: Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, Vol. 82, p. [45]-53Article in journal (Other scientific)
 • 13.
  Andersson-Schmitt, Margarete
  Uppsala University, University Library.
  Manuscripta mediaevalia Upsaliensia: Übersicht über die C-Sammlung der Universitätsbibliothek Uppsala1970Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 14.
  Andersson-Schmitt, Margarete et al.
  Uppsala University, University Library.
  Festschrift für Märta Åsdahl Holmberg zu ihrem 80. Geburtstag1999Collection (editor) (Other scientific)
 • 15.
  Andersson-Schmitt, Margarete
  et al.
  Uppsala University, University Library.
  Hedlund, Monica
  Uppsala University, University Library.
  Mittelalterliche Handschriften der Universitätsbibliothek Uppsal: Katalog über die C-Sammlung. Bd 1, Handschriften C I-IV, 1-50. Register1988Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 16.
  Andersson-Schmitt, Margarete
  et al.
  Uppsala University, University Library.
  Hedlund, Monica
  Uppsala University, University Library.
  Mittelalterliche Handschriften der Universitätsbibliothek Uppsala: Katalog über die C-Sammlung. Bd 1 : Handschriften C I-IV, 1-501988Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 17.
  Andersson-Schmitt, Margarete
  et al.
  Uppsala University, University Library.
  Hedlund, Monica
  Uppsala University, University Library.
  Mittelalterliche Handschriften der Universitätsbibliothek Uppsala: Katalog über die C-Sammlung. Bd 2 : Handschriften C 51-2001989Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 18.
  Andersson-Schmitt, Margarete
  et al.
  Uppsala University, University Library.
  Hedlund, Monica
  Uppsala University, University Library.
  Mittelalterliche Handschriften der Universitätsbibliothek Uppsala: Katalog über die C-Sammlung. Bd 2 : Handschriften C 51-200. Register1989Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 19.
  Andersson-Schmitt, Margarete
  et al.
  Uppsala University, University Library.
  Hedlund, Monica
  Uppsala University, University Library.
  Mittelalterliche Handschriften der Universitätsbibliothek Uppsala: Katalog über die C-Sammlung. Bd 3 : Handschriften C 201-3001990Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 20.
  Andersson-Schmitt, Margarete
  et al.
  Uppsala University, University Library.
  Hedlund, Monica
  Mittelalterliche Handschriften der Universitätsbibliothek Uppsala: Katalog über die C-Sammlung. Bd 3 : Handschriften C 201-300. Register1990Book (Other academic)
 • 21.
  Andersson-Schmitt, Margarete
  et al.
  Uppsala University, University Library.
  Hedlund, Monica
  Hallberg, Håkan
  Mittelalterliche Handschriften der Universitätsbibliothek Uppsala : Katalog über die C-Sammlung. Bd 4 : Handschriften C 301-400. Register1991Book (Other academic)
 • 22.
  Andersson-Schmitt, Margarete
  et al.
  Uppsala University, University Library.
  Hedlund, Monica
  Hallberg, Håkan
  Mittelalterliche Handschriften der Universitätsbibliothek Uppsala : Katalog über die C-Sammlung. Bd 5 : Handschriften C 401-550. Register1992Book (Other academic)
 • 23.
  Andersson-Schmitt, Margarete
  et al.
  Uppsala University, University Library.
  Hedlund, Monica
  Hallberg, Håkan
  Mittelalterliche Handschriften der Universitätsbibliothek Uppsala : Katalog über die C-Sammlung. Bd 8: Spezialregister1995Book (Other academic)
 • 24.
  Andersson-Schmitt, Margarete
  et al.
  Uppsala University, University Library.
  Hedlund, Monica
  Uppsala University, University Library.
  Hallberg, Håkan
  Uppsala University, University Library.
  Mittelalterliche Handschriften der Universitätsbibliothek Uppsala: Katalog über die C-Sammlung. Bd 4 : Handschriften C 301-4001991Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 25.
  Andersson-Schmitt, Margarete
  et al.
  Uppsala University, University Library.
  Hedlund, Monica
  Uppsala University, University Library.
  Hallberg, Håkan
  Uppsala University, University Library.
  Mittelalterliche Handschriften der Universitätsbibliothek Uppsala: Katalog über die C-Sammlung. Bd 5 : Handschriften C 401-5501992Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 26.
  Andersson-Schmitt, Margarete
  et al.
  Uppsala University, University Library.
  Hedlund, Monica
  Uppsala University, University Library.
  Hallberg, Håkan
  Uppsala University, University Library.
  Mittelalterliche Handschriften der Universitätsbibliothek Uppsala: Katalog über die C-Sammlung. Bd 6 : Handschriften C 551-9351993Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 27.
  Andersson-Schmitt, Margarete
  et al.
  Uppsala University, University Library.
  Hedlund, Monica
  Uppsala University, University Library.
  Hallberg, Håkan
  Uppsala University, University Library.
  Mittelalterliche Handschriften der Universitätsbibliothek Uppsala: Katalog über die C-Sammlung. Bd 7: Supplement, Hauptregister1995Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 28.
  Anfält, Tomas
  Uppsala University, University Library.
  Bad books and barons : French underground literature in a Swedish 18th century private library1995In: Serving the scholarly community. [Edited by Sten Hedberg with the assistance of Lennart Elmevik ...], Uppsala : Univ. , 1995, p. 271-279Chapter in book (Other scientific)
 • 29.
  Anfält, Tomas
  Uppsala University, University Library.
  Med tryckpress och giljotin: en utställning om franska revolutionen1989Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 30.
  Anfält, Tomas
  Uppsala University, University Library.
  Rovfåglar: utställning i Leufsta Herrgård1990Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 31.
  Anfält, Tomas
  et al.
  Uppsala University, University Library.
  Nilsson, Örjan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology.
  Lilla blomboken: en bukett ur Rudbeckarnas botaniska projekt1999Book (Other academic)
 • 32.
  Anfält, Tomas
  et al.
  Uppsala University, University Library.
  Nilsson, Örjan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology.
  Little book of flowers: A bouquet from Rudbeck’s botanical project2000Book (Other academic)
 • 33.
  Annerstedt, Claes
  et al.
  Uppsala University.
  Colliander, Elof
  Uppsala University, University Library.
  Upsala universitets historia: Register : delarna I-III jämte bihang I-V 1477-17921931Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 34.
  Backman, Helena
  Uppsala University, University Library.
  Broocman som bokförläggare: En kyrkoherde som bokentreprenör2016In: En fulständig swensk hus-hålds-bok: En handbok i gårds- och hushållsskötsel i vid mening från 1700-talets första hälft samt Broocmans värld och hushållsbok belyst i åtta artiklar av nutida forskare. Volym 2 / [ed] Håkan Tunón, Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, 2016, p. 909-940Chapter in book (Other academic)
 • 35.
  Backman, Helena
  Uppsala University, University Library.
  Ett bokbyte över gränserna: Andreas Kallström som kommissionär åt bröderna Bergius på 1760-talet2017In: Svenska Linnésällskapets årsskrift, ISSN 0375-2038, p. 113-124Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  A Book Exchange Across Borders

  Andreas Kallström as an Agent for the Bergius Brothers in the 1760s

  The article tells about a book exchange in 1765 between Peter Jonas and Bengt Bergius and an anonymous English gentleman through the help of Andreas Kallström, a Swedish student of botany and horticulture, during his stay in London 1764-1765 as a part of his studies. The correspondence between the Bergius brothers and Kallström shows that the exchange was unprofessionally handled and troublesome for Kallström. However, he manages to get the books that the brothers Bergius wished for before leaving London for Paris. The correspondence gives us also clues on the importance of the bookbindings, as well as other material aspects of the book, as part of the commerce with books during the later eighteenth century. Different aspects on the exchange of books across the Swedish borders give us a fuller picture of the commerce at the time.

 • 36.
  Backman, Helena
  Uppsala University, University Library.
  Handeln med böcker på 1700-talet - exemplet Bergius2018In: Kulturarvsperspektiv: texter från en seminarieserie om specialsamlingar i Sverige / [ed] Peter Sjökvist, Uppsala: Uppsala universitetsbibliotek , 2018, p. 131-139Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 37.
  Backman, Helena
  Uppsala University, University Library.
  Pressade växter i tryckta böcker: Fynd av växtfragment i äldre samlingar2018In: Biblis, ISSN 1403-3313, no 82, p. 64-72Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 38. Balzamo, Elena
  et al.
  Chevallier, CarolineUppsala University, University Library.
  Edith Södergran, Karin Boye: Deux Voix: [Poèmes choisis] Présentation et traduction du suédois: Elena Balzamo, Caroline Chevallier2011Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 39.
  Bellamy, Charlotte
  Uppsala University, University Library.
  The Heritage on the Hill: Blog Texts from Uppsala University Library2014Book (Other academic)
 • 40.
  Benktson, Lars G.
  Uppsala University, University Library.
  Att tillfriskna språkligt på olika sätt: medicinska ord och fraser på quechua, spanska och engelska2004Book (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 41.
  Benktson, Lars G.
  Uppsala University, University Library.
  Benkt-Erik Benktsons tryckta skrifter, 1936-1992: en bibliografisk förteckning1993Book (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 42.
  Benktson, Lars G.
  Uppsala University, University Library.
  Benktsons bästa: indianskt, spanskt, quechuanskt och övrigt2005Book (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 43.
  Benktson, Lars G.
  Uppsala University, University Library.
  Ett quechuanskt sjukdomspanorama: språklig ohälsa under fyra århundraden2008Book (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 44.
  Benktson, Lars G.
  Uppsala University, University Library.
  Indianer på Carolina Rediviva: ett urval nyförvärv av litteratur om Nordamerikas indianer på Uppsala universitetsbibliotek under åren 1982-20062008Book (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 45.
  Benktson, Lars G.
  Uppsala University, University Library.
  Jakten på bibliotekariebönen [The hunt for the Librarian's prayer]1999In: Biblis: tidskrift för bokhistoria, bibliografi, bokhantverk, samlande, ISSN 1403-3313, Vol. 2, no 2, p. 20-22Article in journal (Refereed)
 • 46.
  Benktson, Lars G.
  Uppsala University, University Library.
  Läsvärt av och om Miguel Delibes2005In: Upsala Nya Tidning, Vol. 26 majArticle in journal (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 47.
  Benktson, Lars G.
  Uppsala University, University Library.
  Mer Spanskt i Waller2007Book (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 48.
  Benktson, Lars G.
  Uppsala University, University Library.
  Per Fredrik Westerlund: en bibliografisk förteckning 1937-1964, en biografisk skiss samt några personliga rader2004Book (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 49.
  Benktson, Lars G.
  Uppsala University, University Library.
  Quechuanskt på Carolina Rediviva: litteratur på/om quechua-språket på Uppsala universitetsbibliotek - ett urval, med kommentarer2008Book (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 50.
  Benktson, Lars G.
  Uppsala University, University Library.
  Quechua-språket i mitt hjärta: grammatik, ordförråd och poesi2008Book (Other (popular scientific, debate etc.))
  Abstract [en]

  Varför lära sig quechua? eller Why learn Quechua? eller Por qué aprender quechua? eller Imarayku runa simita yachakuy? --- Ett svar av flera: Runa simi yachayqa manan sasachu!

1234567 1 - 50 of 604
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf