uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
1 - 48 of 48
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Asp, Petter
  et al.
  Lernestedt, Claes
  Ulväng, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Katedralen: Tre texter om straffrätt2009Book (Other academic)
 • 2.
  Asp, Petter
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Ulväng, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Straffansvar vid rus och psykisk störning2012In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, p. 867-877Article in journal (Other academic)
 • 3.
  Asp, Petter
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Ulväng, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Straffrätt: en kortfattad översikt2014Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Straffrätt – en kortfattad översikt är en introduktion till straffrätten som med hjälp av två konkreta exempel tydligt visar hur man går till väga för att lösa straffrättsliga problem. Boken syftar, genom att fokusera på tillvägagångssättet snarare än på enskildheter, till att ge en helhetsbild av straffrättssystemets centrala delar. Samtidigt som boken är kortfattad visar den tydligt på de svåra tillämpnings- och bedömningsfrågor som alltid kommer att möta oss inom ramen för straffrätten, liksom på de rättspolitiska frågor som straffrätten aktualiserar. Boken är tänkt att kunna användas som läromedel på introduktions- och översiktskurser, liksom i andra sammanhang där man på begränsad tid behöver skapa sig en förståelse för straffrätten.

 • 4.
  Asp, Petter
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Ulväng, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Straffrätt för ekonomer2015Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna bok behandlar den straffrätt som är av särskild betydelse för ekonomer. I boken presenteras de allmänna förutsättningarna för straffansvar. Det redogörs också för de särskilda regler och principer som gör sig gällande när ett brott begås i en affärskontext, bl.a. reglerna om rådgivaransvar och de regler och principer som avgör vem som är att anse som gärningsman när ett brott begås i ett företag. Boken innehåller vidare en genomgång av de sanktioner som kan riktas direkt mot företaget (företagsbot och sanktionsavgifter) liksom en genomgång av de brottstyper som är av störst betydelse för verksamheten i näringslivet, bl.a. bokföringsbrott, penningtvättsbrott, mutbrott och olika typer av bedrägerier. Boken riktar sig till såväl yrkesverksamma ekonomer (t.ex. revisorer och rådgivare) som studenter på landets ekonomutbildningar.

 • 5.
  Asp, Petter
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Ulväng, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Jareborg, Nils
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Kriminalrättens grunder2010 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 6.
  Asp, Petter
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Ulväng, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Jareborg, Nils
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Kriminalrättens grunder2013 (ed. 2)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kriminalrättens grunder är en lärobok rörande straffrättens allmänna del. Boken fokuserar på de allmänna frågor som måste besvaras vid bedömande av huruvida brott förövats, dvs. på de ansvarsförutsättningar som ligger inom ramen för det så kallade brottsbegreppet.

  I boken behandlas sålunda frågor om

  • orsakande
  • straffbar underlåtenhet
  • det allmänna kravet på gärningsculpa
  • nationella begränsningar
  • rättfärdigande och ursäktande omständigheter
  • det allmänna kravet på uppsåt eller oaktsamhet
  • de osjälvständiga brottsformerna (bl.a. försök, förberedelse och medverkan till brott).

  Dessutom finns ett kapitel som behandlar regler och principer för s.k. brottslighetskonkurrens. Boken, som utgör en omarbetning av Allmän kriminalrätt, är den mest heltäckande framställningen över de allmänna lärorna om brott. Boken utgör också den första delen i den bokserie som givits namnet Svensk straffrätt.

 • 7.
  Jareborg, Nils
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Friberg, Sandra
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Asp, Petter
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Ulväng, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Brotten mot person och förmögenhetsbrotten2015 (ed. 2)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Brotten mot person och förmögenhetsbrotten är i första hand avsedd att fungera som lärobok i den akademiska straffrättsundervisningen, men den är också väl ägnad att användas som grundläggande handbok i det praktiska rättslivet. I boken ges en innehållsrik men ändå koncis framställning av brotten mot person (BrB kap. 3–7), förmögenhetsbrotten (BrB kap. 8–12) samt vissa anknytande specialstraffrättsliga brott. Relativt stort utrymme ägnas åt de centrala förmögenhetsbrotten, vilka ofta anses särskilt svårtillgängliga till sin uppbyggnad eftersom de förutsätter ett samspel med den civilrättsliga lagstiftningen samtidigt som begreppsbildningen inte alltid är densamma som den som där används.

  Boken utgör den tredje delen i den bokserie, som givits namnet Svensk straffrätt, och den är avsedd att användas tillsammans med läroboken Kriminalrättens grunder (del I). I Kriminalrättens grunder behandlas straffrättens allmänna läror och de frågor som alltid måste besvaras vid bedömande av huruvida brott har förövats.

 • 8. Leijonhufvud, Madeleine
  et al.
  Asp, Petter
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Ulväng, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  En diskussion om den s.k. rusdomen NJA 2011 s 5632012In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 377-359Article in journal (Other academic)
 • 9.
  Ulväng, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Blanka kreditkort och urkundsförfalskning2009In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, p. 769-781Article in journal (Other academic)
 • 10.
  Ulväng, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Brottsbekämpning, rättssäkerhet och integritet: vad är det som har hänt och vad skall vi göra?2007In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 1-16Article in journal (Other academic)
 • 11.
  Ulväng, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Brottslighetens art: Ett tankefoster2013In: Festskrift till Josef Zila / [ed] Andreas Anderberg, Uppsala: Iustus förlag, 2013Chapter in book (Other academic)
 • 12.
  Ulväng, Magnus
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law. Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Böter istället för fängelse? - Några anteckningar i anslutning till Nils Jareborgs uppsats2003In: SvJT, p. 246-243Article in journal (Other scientific)
 • 13.
  Ulväng, Magnus
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Böter istället för fängelse: Några anteckningar i anslutning till Nils Jareborgs uppsats2003In: Svensk juristtidning, ISSN 0039-6591, Vol. 88, no 2, p. 20-Article in journal (Other scientific)
 • 14.
  Ulväng, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Criminal and Procedural Fairness: Some Challenges to the Presumption of Innocence2014In: Criminal Law and Philosophy, ISSN 1871-9791, E-ISSN 1871-9805, Vol. 8, no 2, p. 469-484Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The presumption of innocence (POI) requires all judges, juries, and other officials in a trial, to presume and treat any accused of criminal wrongdoing as innocent, until he or she is proven guilty. Although a POI lacks an authoritative definition, this overarching principle of procedural fairness is so robust and vital for the exercise of legal power in matters of criminal law that one rarely finds anyone questioning its standing. In this article I examine the rationale behind the POI from a different perspective. The basic assumption is that this procedural standard captures the tenor of a broader principle which seeks to ensure fairness in criminal proceedings as well as in criminal law doctrine. I argue that honouring a principle of fairness is not exclusively a matter of criminal procedural law but also something that is deeply rooted in other areas of criminal law doctrine. Hence: not maintaining a principle of fairness in criminal law doctrine could lead to the POI being compromised or even undermined. In the article, I draw attention to three areas in which I believe that criminal law policies threaten a principle of fairness: criminalising remote harm, doctrine of ignorance of law and inversed presumptions of guilt. My conclusion is that some solutions to so called doctrinal problems in criminal law, are questionable and their practical consequences (on a general level) are, at least partially, equal to treating an individual (in a trial) as guilty for something for which he or she ought not to be accountable. Hence: gaining the support of a POI could thus work as principle for keeping the use of criminal law moderate and in accordance with a principle of fairness.

 • 15.
  Ulväng, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Criminal Law and Civil Peace2009In: Law as Institutional Normative Order / [ed] Maksimylian, Del Mar och Zenon Bankowski, Burlington: Ashgate, 2009, p. 131-144Chapter in book (Other academic)
 • 16.
  Ulväng, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Culpa i trafiken: Reflektioner kring sex straffrättsliga fall1998Book (Other academic)
 • 17.
  Ulväng, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Doktrinen i praxis2013In: De Lege Årsbok 2013 / [ed] Eric Bylander, Uppsala: Iustus förlag, 2013, p. 179-211Chapter in book (Other academic)
 • 18.
  Ulväng, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Humanitetstendenser i straffsystemet2008In: Kun icke straf: Vänbok till Vagn Greve, Köbenhavn: DJÖF , 2008, p. 591-605Chapter in book (Other academic)
 • 19.
  Ulväng, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Jack Ågren, Billighetsskälen i BrB 29:5: Berättigande och betydelse vid Påföljdsbestämning2013In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, p. 947-957Article, book review (Other academic)
 • 20.
  Ulväng, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Kursmanipulation på värdepappersmarknaden: Anmälan av Mårten Knuts doktorsavhandling2010In: JFTArticle in journal (Other academic)
 • 21.
  Ulväng, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Leichtfertigkeit & lättsinne2010In: Liber amicarum et amicorum Karin Cornils: Glimt af nordisk straffrätt og straffeprosessrett / [ed] Thomas Elholm, Köpenhamn: Jurist- og Økonomforbundets Forlag , 2010Chapter in book (Other academic)
 • 22.
  Ulväng, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Likgiltighet - Kan man bevisa en attityd?2008In: JFT, p. 642-668Article in journal (Other academic)
 • 23.
  Ulväng, Magnus
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Likgiltighetsuppsåt2005In: Svensk juristtidning, Vol. 90, no 1, p. 17-Article in journal (Other scientific)
 • 24.
  Ulväng, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Likgiltighetsuppsåt eller ett tredje skuldrekvisit – likgiltigt vilket?2007In: Vänbok till Madeleine Lejonhufvud, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2007, p. 337-360Chapter in book (Other academic)
 • 25.
  Ulväng, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Mefedrondomen och HD:s nya straffmätningspraxis2015In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 440-451Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I artikeln diskuteras vilken betydelse som den s.k. Mefedrondomen (NJA 2011 s. 357) bör tillmätas och om den utgjorde ett startskott för en helt ny praxis för straffvärdebedömningar i narkotikamål. Även om det är klart att det under de senaste åren har skett en förändring i domstolarnas sätt att värdera skadan hos narkotikabrott, framförs argument för att det inte finns stöd för tanken att detta automatiskt följde av HD:s avgörande i NJA 2011 s. 357.

 • 26.
  Ulväng, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Om straffrätt och principer2009In: Katedralen: Tre texter om straffrätt, Uppsala: Iustus förlag, 2009, p. 149-262Chapter in book (Other academic)
 • 27.
  Ulväng, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Presumption of innocence vs. a principle of fairness – a response to Duff2013In: Netherlands Journal of Legal Philosophy, p. 205-224Article in journal (Other academic)
 • 28.
  Ulväng, Magnus
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Påföljdskonkurrens - problem och principer2005Book (Other scientific)
 • 29.
  Ulväng, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Påföljdskonkurrens: om relationer mellan regler och fall2013Book (Other academic)
  Abstract [en]

  Hur kan man veta om det någon har gjort är att betrakta som ett eller flera brott? Antag t.ex. att någon uppsåtligen har slagit ihjäl någon annan med en yxa; varför är det givet att gärningsmannen skall dömas för mord eller dråp men inte för båda och inte heller för den (grova) misshandel som har orsakat den dödliga utgången? Vilka skäl kan det finnas för att inte döma en gärningsman för alla brott som han eller hon faktiskt har begått?

  Svar på frågor som dessa hämtas från läran om s.k. brottslighetskonkurrens. Olika varianter av en sådan lära har funnits sedan i vart fall mitten på 1800-talet, dock utan att man kan säga att det finns enighet om hur konkreta problem bör lösas eller hur en lära av aktuellt slag bör rekonstrueras.

  Denna bok behandlar frågan hur man kan skapa ett system av regler och principer för att lösa typiska konkurrensproblem. Den utgör också en teoretisk, kritisk granskning av de olika slags systematiseringar som tidigare har framlagts i doktrinen och andra rättskällor. I boken redovisas dessutom ett stort antal lösningsförslag på praktiska konkurrensproblem.

 • 30.
  Ulväng, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Rethinking ‘in Affect’2009In: DisturbScandinavian Studies in Law Volume 54: Criminal Law, Stockholm: Jure, 2009, p. 165-190Chapter in book (Other academic)
 • 31.
  Ulväng, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Sammanläggning av flera systematiskt begångna brott till ett grovt brott: en replik2011In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 1036-1049Article in journal (Other academic)
 • 32.
  Ulväng, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Sammanläggning av flera systematiskt begångna brott till ett grovt brott: Slutreplik2012In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 62-63Article in journal (Other academic)
 • 33.
  Ulväng, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Straffansvar och självförvållat rus m.m.2011In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, p. 547-574Article in journal (Other academic)
 • 34.
  Ulväng, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Straffbegreppet2016In: Svensk juristtidning - 100 år, Uppsala: Iustus förlag, 2016, p. 221-236Chapter in book (Other academic)
 • 35.
  Ulväng, Magnus
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Suum cuique - om påföljdsbestämning och behovet av påföljdspraxis2006In: Svensk juristtidning, no 9, p. 828-841Article in journal (Other scientific)
 • 36.
  Ulväng, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  The relation between public legal aid and legal expense coverage in insurance policies - an introduction to Swedish law2005In: Revue Tunisienne de Droit, p. 15-Article in journal (Other academic)
 • 37.
  Ulväng, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Through the Looking Glass: Behövs en ny påföljdsreform?2009In: Festskrift till Suzanne Wennberg / [ed] Lars Heuman, Madeleine Leijonhufvud & Annika Norée, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2009, p. 411-435Chapter in book (Other academic)
 • 38.
  Ulväng, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Uppsåt som rättsfaktum och bevistema2013In: Festskrift till Per Ole Träskman, Stokcholm: Norstedts Juridik AB, 2013, p. 465-477Chapter in book (Other academic)
 • 39.
  Ulväng, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Utvidgat förverkande och skattebrott2010In: Ny juridik, p. 85-97Article in journal (Other academic)
 • 40.
  Ulväng, Magnus
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law. Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Villkorlig dom med samhällstjänst vid grovt rattfylleri2003In: JT, p. 918-929Article in journal (Other scientific)
 • 41.
  Ulväng, Magnus
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law. Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Villkorlig dom och samhällstjänst vid grovt rattfylleri2003In: Juridisk tidsskrift vid Stockholms universitet, ISSN 1100-7761, Vol. 14, no 4, p. 11-Article in journal (Other scientific)
 • 42.
  Ulväng, Magnus
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Asp, PetterUppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Essays on European Criminal Law2015Collection (editor) (Other academic)
 • 43.
  Ulväng, Magnus
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Asp, Petter
  Tvång, utnyttjande och kriminalisering av sexköp - del 12007In: Josefs resa: Vänbok till Josef Zila / [ed] Asp Lernestedt, Uppsala: Iustus förlag, 2007, p. 27-69Chapter in book (Other academic)
 • 44.
  Ulväng, Magnus
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Asp, Petter
  Täckningsprincipens ABC2009In: Juridisk publikation, p. 265-276Article in journal (Other academic)
 • 45.
  Ulväng, Magnus
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Borgeke, Martin
  SOU 2008:85: Straff i proportion till brottets allvar, bilaga 6, straffmätning vid flerfaldig brottslighet och återfall2008Other (Other academic)
 • 46.
  Ulväng, Magnus
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Cameron, IainUppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Essays on criminalisation & sanctions2014Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  During 2011–2013, Professor Magnus Ulväng and Professor Iain Cameron organized a series of seminars and two conferences at the Faculty of Law of Uppsala University, bringing together a number of distinguished researchers in criminal law. The themes were criminalization and sanctions. The two themes are linked: we are seeing a development in many countries towards expanded criminalization and stiffer penalties, despite the lack of empirical evidence that tougher sentences have any significant impact on crime. Amongst the different topics covered during the seminar series were the relationship between vengeance and the criminal law, the principle of ultima ratio, the development of criminalization in EU law, the evolution and justification of the system of Ordnungswidrigkeit and the role of moral theories in criminalization. This volume collects the  essays which grew out of the papers presented during the seminar series.

  Contributing authors: Heike Jung, Nils Jareborg, R A Duff, A. P. Simester, Andreas von Hirsch, Marco Mansdörfer, Petter Asp, Nina Peršak, Winnie Chan, Hans G. Nilsson, John A.E. Vervaele.

 • 47.
  Ulväng, Magnus
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Jareborg, Nils
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Friberg, Sandra
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Asp, Petter
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Brotten mot allmänheten och staten2014 (ed. 2)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Brotten mot allmänheten och staten är i första hand avsedd att fungera som lärobok i den akademiska straffrättsundervisningen, men den är också väl ägnad att användas som grundläggande handbok i det praktiska rättslivet. I boken ges en innehållsrik men ändå koncis framställning av brotten mot allmänheten (BrB kap. 13-15), de viktigare brotten mot staten (som återfinns i BrB kap. 16, 17, 19 och 20), terroristlagstiftningen och de särskilda regler som gäller för straffrättsligt ansvar enligt tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen.

  Boken utgör den fjärde delen i den bokserie, som givits namnet Svensk straffrätt, och den är avsedd att användas tillsammans med läroboken Kriminalrättens grunder (del I). I Kriminalrättens grunder behandlas straffrättens allmänna läror och de frågor som alltid måste besvaras vid bedömande av huruvida brott har förövats.

 • 48.
  Ulväng, Magnus
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Jareborg, Nils
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Friberg, Sandra
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Asp, Petter
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Brotten mot allmänheten och staten2012 (ed. 1)Book (Other academic)
1 - 48 of 48
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf