uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 78
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Azar, Goudarz
  et al.
  Brunel Univ London, Brunel Business Sch, Coll Business Arts & Social Sci, Uxbridge, Middx, England..
  Ciabuschi, Francesco
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Organizational innovation, technological innovation, and export performance: The effects of innovation radicalness and extensiveness2017In: International Business Review, ISSN 0969-5931, E-ISSN 1873-6149, Vol. 26, no 2, p. 324-336Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study focuses on the relevance of different types of innovation for firms' export performance. Despite ample research on the innovation performance relationship, previous studies have mainly focused on technological innovations, leaving the effects of organizational innovations relatively unexplored. Hypotheses on the relationship between organizational and technological innovations and firm export performance are tested by structural equation modelling using data from 218 Swedish export ventures. The results indicate that organizational innovation enhances export performance both directly and indirectly by sustaining technological innovation. Moreover, by fine-graining our analysis of the mediating role of technological innovation, according to its radicalness and extensiveness, for organizational innovation, we show how the latter enhances both the radicalness and extensiveness of technological innovation although, notably, only extensiveness is actually beneficial for export performance. This study helps alleviate the scarcity of research examining the links among different types of innovation in relation to export performance and contributes to international business and marketing literature by generating new evidence regarding the mechanisms through which organizational and technological innovations may improve export performance.

 • 2.
  Baraldi, Enrico
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Ciabuschi, Francesco
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  IT and innovations in multinationals: experiences from product development at SCA and IKEA2006In: Managing customer relationships on the Internet / [ed] Angelika Lindstrand, Jan Johanson, Dharma Deo Sharma, Amsterdam: Elsevier, 2006, p. 267-286Chapter in book (Other academic)
 • 3.
  Baraldi, Enrico
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Technology, Department of Engineering Sciences, Industrial Engineering & Management.
  Ciabuschi, Francesco
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Callegari, Simone
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics and Media.
  Lindahl, Olof
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Ekonomiska incitamentsmodeller för utveckling av nya antibiotika: Rapport på uppdrag av Folkhälsomyndigheten2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  På uppdrag av Folkhälsomyndigheten utreder vi i denna rapport en rad incitamentsmodeller för forskning och utveckling (FoU) av antibiotika som kan vara aktuella för en svensk offentlig investering. Baserat på diskussioner och intervjuer med experter, återkoppling från intressenter (d.v.s. potentiella mottagare av svenska incitament), företagsfallstudier och datorbaserade Monte Carlo-simuleringar lämnar rapporten rekommendationer kring de ekonomiska modeller som Sverige bör investera i. De incitamentsmodeller som valdes ut för den svenska portföljen uppfyller följande kriterier: de kan öka Sveriges visibilitet och förbättra den nationella FoU-infrastrukturen i antibiotikafältet, de bygger på Sveriges styrkor och tradition i detta fält, de innefattar begränsade investeringar, de kan införas och ge resultat relativt snabbt, de tillfredsställer på ett unikt sätt viktiga behov i antibiotikapipelinen, och de ger Sverige en möjlighet att spela en avgörande roll i själva skapandet och inriktningen av incitamentet. I enlighet med dessa kriterier, bedömdes att en ”Market Entry Reward” (MER) inte är genomförbar för Sverige ensamt. Det beror främst på att det krävs ett stort finansiellt åtagande (närmare 1 miljard USD) för att ett incitament som en MER ska kunna ge relevanta resultat på pipelinen. Om Sverige trots detta skulle välja att pilottesta en MER på egen hand, borde ett sådant försök fokusera på en s.k. ”totalt losskopplad” MER (Fully Delinked), vilket betyder att MER helt och hållet ersätter marknadsförsäljningen och istället ger fasta årliga utbetalningar till utvecklaren. En MER borde primärt finansieras via sjukvårdsbudgeten för att undvika undanträngningseffekter mot incitament i andra utgiftsområden. En totalt losskopplad MER skulle tillåta testning av flera olika aspekter såsom utvärderingsprocessen för att bestämma det totala värdet på en MER, internprissättning till sjukhus för att återfinansiera de statliga betalningarna, samt regelbundna mellanlägesrevideringar av årliga betalningar beroende på resistensläget. Om Sverige skulle samarbeta med andra länder, som exempelvis G20 eller EU:s medlemsländer, skulle en rimlig storlek på den svenska andelen vara 6 respektive 23 miljoner USD för en partiellt losskopplad MER, och 9 respektive 34 miljoner USD för en totalt losskopplad MER. Det finns dock andra sätt att kombinera push- och pull-incitament som är mer effektiva och snabbare än en MER, nämligen en rad kombinationer av ”grants” (forskningsanslag) och ”milestone prizes”, där det senare är belöningar som betalas ut till utvecklare när de framgångsrikt avslutar viktiga steg i sin FoU (t.ex. Fas 1 i kliniska studier). Förutom bättre effekter per investerat belopp, undviker en kombination av ”grants” och ”milestone prizes” dessutom att stora MER tränger undan push investeringar och mottagare såsom små- och medelstora företag (SMEs) som vanligtvis inte kan vänta på ett incitament ända tills det slutgiltiga godkännandet av ett antibiotikum. Den föreslagna incitamentportföljen för Sverige omfattar tre incitament: ”grants”, ”milestone prizes” och ”Pipeline Coordinators”. Dessa tre incitament skall användas tillsammans för att säkerställa att hela FoU-pipelinen för antibiotika stödjs och att viktiga synergier skapas. Följande aspekter borde tas i beaktning vid implementering och finansiering av de tre valda incitamenten: 1) ”Grants” borde riktas mot tidiga FoU-projekt (fram till Fas 2) och att förstärka den nationella FoUinfrastrukturen, med ett tidsperspektiv som ska vara längre än den nuvarande 3-åriga tidsramen. Det är viktigt att Sverige bibehåller och om möjligt höjer sina nuvarande årliga investeringar i ”grants” för FoU om antibiotika på cirka 60 miljoner SEK/år (7 M USD) och att dessa investeringar får fortsätta över många år i framtiden. Investeringarna kommer att ge långsiktiga effekter både i form av nya molekyler som kan fylla på den framtida FoU-pipelinen och genom fördjupade kompetenser, exempelvis i form av en nationell forskningsinfrastruktur bestående av specialiserade FoU-centra som kan utnyttjas i framtida antibiotikaforskning. Det bör understrykas att man inte kan fördröja dessa investeringar eftersom den här typen av kompetenser behöver byggas omedelbart och frön för framtida FoU-projekt behöver sås i detta nu. 2) Två typer av ”milestone prizes” borde implementeras av Sverige. Först och främst ett ”prize” som delar ut mellan 10 och 20 miljoner USD (bedömningar gjorda av de små företagen i fallstudien) vid slutet av klinisk Fas 1 som bör riktas mot höginnovativa molekyler mot specifika patogener. Därutöver bör ett ”prize” tilldelas projekt som framgångsrikt avslutar de prekliniska stegen. Att inrätta ett ”prize” vid slutet av klinisk Fas 1 skulle vara ett nödvändigt och unikt initiativ, som förutom starka effekter på den tidiga FoU-pipelinen dessutom skulle ge Sverige en stark internationell visibilitet. Genom att finansiera en större del av detta ”milestone prize” skulle Sverige ta ett stort ansvar för att aktivt skapa dessa mycket viktiga incitament. Det andra rekommenderade ”milestone prize”, som delas ut vid slutet av de prekliniska stegen, skulle bidra till att fylla på den kliniska pipelinen och skulle därmed ha mera långsiktiga effekter. 3) ”Pipeline Coordinators”, d.v.s. organisationer som på flera sätt tar en aktiv roll i att välja och stödja en portfölj av FoU-projekt om antibiotika, är det sista rekommenderade incitamentet. Snarare än att skapa en ny ”Pipeline Coordinator”, borde Sverige välja bland de som redan finns och finansiera följande två typer av sådana organisationer: ”R&D Collaborations”, som skapar samarbetsplattformar för att genomföra tidiga FoU aktiviteter för de projekten de stödjer, och ”Nonprofit Developers”, som genomför egna antibiotikaprojekt i syftet att föra nya antibiotika hela vägen till marknaden, dock utan vinstintressen. Den första typen av ”Pipeline Coordinator”, ”R&D Collaborations” är relevant för Sverige att investera i eftersom det handlar om den incitamentsmodell som potentiellt är mest effektiv i att skapa lönsamma FoU projekt. Men för att kunna utnyttja denna potential fullt ut behöver ”R&D Collaborations” vidareutvecklas för att bli mer flexibla samt minska byråkrati och konflikter mellan deltagarna. ”Non-profit Developers” är å andra sidan den modell som erbjuder det mest omfattande stödet till utvalda produkter genom att agera över hela antibiotikapipelinen för att se till att dessa produkter når marknadslansering. Dessutom, ger denna modell starkt stöd gällande global tillgång och ansvarsfull användning (”stewardship”). Därför, skulle Sverige kunna finansiera ”Non-profit Developers” via sin internationella biståndsbudget och därmed även ge ett viktigt bidrag till global hälsa. Båda typer av ”Pipeline Coordinators” har fördelen att de kan hjälpa att koppla svenska FoU-centra för antibiotika till internationella plattformar, vilket skulle förstärka effekterna av infrastrukturrelaterade ”grants”. Dessutom, är alla sorters ”Pipeline Coordinators” incitamentsmodeller som kan användas som verktyg för att styra övriga två incitament (”grants” och ”milestone prizes”). Tack vare denna förmåga, kan de utvärdera ansökningar till ”grants” och de antibiotikaprojekt som är berättigade till ”milestone prizes”, vilket kräver både djupa och detaljerade kunskaper i specifika antibiotikaprojekt. Utöver dessa tre incitamentsmodeller kan även en fjärde modell vara relevant: ”regulatory simplifications”. Denna modell innefattar regulatoriska förenklingar som radikalt sänker kostnader och tider för kliniska Fas 3-studier. Modellen kan vara relevant för Sverige tack vare att kostnaderna är begränsade, implementeringen och effekterna snabba samt att det finns en koppling till svensk expertis. Trots dessa fördelar, kräver detta incitament fortfarande vidare analyser för att fullt ut förstå dess implikationer för regelverket och patientsäkerhet innan den kan rekommenderas för implementering. De tre incitamenten som rekommenderas i denna rapport – ”grants”, ”milestone prizes” och ”Pipeline Coordinators” – bör användas tillsammans i särskilda kombinationer för att utnyttja synergierna mellan dem och deras förmåga att både trycka (”push”) och dra (”pull) molekylerna i olika faser i FoU-pipelinen. Dessa synergier innebär att när exempelvis ”grants” och ”milestone prizes” används samtidigt, blir den offentliga investeringen för varje nytt antibiotikum lägre än den sammanlagda investeringen om de två incitamenten används separat. Om det skulle vara omöjligt att införa och använda de tre incitamenten samtidigt, borde följande prioriteringsordning tillämpas: först och främst behöver nuvarande nivåer på ”grants” bibehållas och om möjligt höjas för att finansiera både enskilda projekt om FoU om antibiotika och för utveckling av kompetenser samt för FoU-infrastruktur, medan investeringar påbörjas i en ”Non-profit Developer” och i en ”milestone prize” vid slutet av Fas 1, följd av vidareutveckling och finansiering av ”R&D Collaborations” och slutligen av ett prekliniskt ”milestone prize”.

 • 4.
  Baraldi, Enrico
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Technology, Department of Engineering Sciences, Industrial Engineering & Management.
  Ciabuschi, Francesco
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Leach, Ross
  Univ Hosp Geneva, Infect Control Program, Geneva, Switzerland; Fac Med, Geneva, Switzerland.
  Morel, Chantal M.
  Univ Hosp Geneva, Infect Control Program, Geneva, Switzerland; Fac Med, Geneva, Switzerland; London Sch Econ & Polit Sci, London, England.
  Waluszewski, Alexandra
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History, Science and Technology Studies Center.
  Exploring the obstacles to implementing economic mechanisms to stimulate antibiotic research and development: a mulit-actor and system-level analysis2016In: American Journal of Law & Medicine, ISSN 0098-8588, Vol. 42, p. 451-486Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This Article examines the potential stakeholder-related obstacles hindering the implementation of mechanisms to re-ignite the development of novel antibiotics. Proposed economic models and incentives to drive such development include: Public Funding of Research and Development (R&D), Tax Incentives, Milestone Prizes, End Payments, Intellectual Property (IP) and Exclusivity Extensions, Pricing and Reimbursement Incentives, Product Development Partnerships (PDPs), and the Options Market for Antibiotics model. Drawing on personal experience and understanding of the antibiotic field, as well as stakeholder consultation and numerous expert meetings within the DRIVE-AB project and Uppsala Health Summit 2015, the Authors identify obstacles attributable to the following actors: Universities and Research Institutes, Small and Medium-sized Enterprises (SMEs), Large Pharmaceutical Companies, Marketing Approval Regulators, Payors, Healthcare Providers, National Healthcare Authorities, Patients, and Supranational Institutions. The analysis also proposes a characterization and ranking of the difficulty associated with implementing the reviewed mechanisms. Public Funding of R&D, Pricing and Reimbursement Incentives, and PDPs are mechanisms expected to meet highly systemic barriers (i.e., obstacles across the entire antibiotic value chain), imposing greater implementation challenges in that they require convincing and involving several motivationally diverse actors in order to have much effect.

 • 5.
  Baraldi, Enrico
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Technology, Department of Engineering Sciences, Industrial Engineering & Management.
  Ciabuschi, Francesco
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Lindahl, Olof
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Fratocchi, Luciano
  Univ L'Aquila, Dept Ind & Informat Engn & Econ, L'Aquila, Italy.
  A network perspective on the reshoring process: The relevance of the home- and the host-country contexts2017In: Industrial Marketing Management, ISSN 0019-8501, E-ISSN 1873-2062, Vol. 70, p. 156-166, article id http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2017.08.016Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  While research on reshoring generally focuses on the host-country to explain why a company brings its previously offshored activities back home, this paper stresses the relevance also of the home-country context. Specifically, relying on the IMP (Industrial Marketing & Purchasing) perspective we show how offshoring and reshoring processes and decisions are both enabled and constrained by the micro-interactions and interdependencies in the industrial networks stretching over the home-country and the host-country. This work relies on a longitudinal case study about an Italian manufacturing firm to develop a model indicating how offshoring/reshoring is a long-term process which unfolds depending both on the focal firm's strategy and on its interplay with the embedding network. Next to this interactive process perspective, we contribute to the literature on reshoring and the global factory also the concept of “selective reshoring”, whereby companies bring back a very specific sub-set of activities, which were previously fine-sliced and offshored, and re-embed these activities in their local home context. The more flexible and selective nature of this relocation of activities between different supply markets depends both on the firm's strategy and on the structure, overlap and evolution of the network elements located in the home- and host-country contexts.

 • 6.
  Baraldi, Enrico
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Technology, Department of Engineering Sciences, Industrial Engineering & Management.
  Ciabuschi, Francesco
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Lindahl, Olof
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Fratocchi, Luciano
  Univ Aquila, Dept Ind & Informat Engn & Econ, Via G Gronchi 18, I-67100 Laquila, Italy.
  A network perspective on the reshoring process: The relevance of the home- and the host-country contexts2018In: Industrial Marketing Management, ISSN 0019-8501, E-ISSN 1873-2062, Vol. 70, p. 156-166Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  While research on reshoring generally focuses on the host-country to explain why a company brings its previously offshored activities back home, this paper stresses the relevance also of the home-country context. Specifically, relying on the IMP (Industrial Marketing & Purchasing) perspective we show how offshoring and reshoring processes and decisions are both enabled and constrained by the micro-interactions and inter-dependencies in the industrial networks stretching over the home-country and the host-country. This work relies on a longitudinal case study about an Italian manufacturing firm to develop a model indicating how offshoring/reshoring is a long-term process which unfolds depending both on the focal firm's strategy and on its interplay with the embedding network. Next to this interactive process perspective, we contribute to the literature on reshoring and the global factory also the concept of "selective reshoring", whereby companies bring back a very specific sub-set of activities, which were previously fine-sliced and offshored, and re-embed these activities in their local home context. The more flexible and selective nature of this relocation of activities between different supply markets depends both on the firm's strategy and on the structure, overlap and evolution of the network elements located in the home- and host-country contexts.

 • 7.
  Baraldi, Enrico
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Technology, Department of Engineering Sciences, Industrial Engineering & Management.
  Ciabuschi, Francesco
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Lindahl, Olof
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Perna, Andrea
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Technology, Department of Engineering Sciences, Industrial Engineering & Management. Polytech Univ Marche, Dept Management, Ancona, Italy.
  Gregori, Gian Luca
  Polytech Univ Marche, Ancona, Italy.
  The impact of business networks on foreign subsidiaries development: Internationalizing by surfing on several global factories2018In: The IMP Journal, ISSN 2059-1403, E-ISSN 0809-7259, Vol. 12, no 3, p. 427-443Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this paper is to explore two specific areas pertaining to industrial networks and international business (IB). First, the authors look at how business relationships influence the internationalization in time, from the establishment of the first subsidiary in a foreign market to the following ones, and in space, that is, across different markets. Second, the authors investigate how an increasing external network dependence of subsidiaries in their internationalization may cause a detachment of a subsidiary from the mother company as its knowledge becomes insufficient to guide a subsidiary's internationalization.

  Design/methodology/approach: This paper utilizes an exploratory, longitudinal, single-case study of Loccioni - a manufacturer of measuring and automatic control systems for industrial customers - to illustrate the specific dynamics of the influences of industrial networks on the internationalization of subsidiaries.

  Findings: The case study helps to elucidate the roles, entailing also free will and own initiative, of small suppliers' subsidiaries which operate inside several global factories, and how surfing on many different global factories, by means of several local subsidiaries, actually supports these suppliers' own international developments. This notion adds to our understanding of the global factory phenomenon a supplier focus that stresses how the role of suppliers is not merely that of being passive recipients of activities and directions from a focal orchestrating firm, but can also be that of initiative-takers themselves.

  Originality/value: The paper contributes to the IMP tradition by providing a multi-layered and geographically more fine-grained view of the network embedding companies that operate on internationalized markets. This paper thereby sheds light on a less investigated area of research within the IMP tradition: the link between internationalization in different countries and the interconnectedness between the industrial networks spanning these countries. At the same time, this paper contributes to IB theories by showing how a late-internationalizing SME can enter highly international markets by plugging into several established Global Factories as a way to exploit further opportunities for international expansion.

 • 8.
  Barbieri, Paolo
  et al.
  Univ Bologna, Dept Business Sci, Bologna.
  Ciabuschi, Francesco
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Fratocchi, Luciano
  Univ Aquila, Dept Ind Engn & Informat & Econ, Laquila.
  Vignoli, Matteo
  Univ Modena & Reggio Emilia, Dept Engn Sci & Methods, Modena.
  What do we know about manufacturing reshoring?2018In: JOURNAL OF GLOBAL OPERATIONS AND STRATEGIC SOURCING, ISSN 2398-5364, Vol. 11, no 1, p. 79-122Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: The aim of this paper is to analyze and classify research that has been conducted on manufacturing reshoring, i.e. the decision to bring back to the home country production activities earlier offshored, independently of the governance mode (insourcing vs outsourcing). Consequently, the paper also aims at providing avenues for future research and to highlight the distinct value of studying manufacturing reshoring either per se or in combination with other constructs of the international business tradition.

  Design/methodology/approach: A set of 57 carefully selected articles on manufacturing reshoring published in international journals or books indexed on Scopus in the past 10 years was systematically analyzed based on the “5Ws and 1H” (who-what-where-when-why and how) set of questions.

  Findings: The authors’ work shows a certain convergence among authors regarding what reshoring is and what its key features and motivations are. In contrast, other related aspects, such as the decision-making and implementation processes, are comparatively less understood.

  Research limitations/implications: As manufacturing reshoring is a “recent” topic, for some of its aspects, only exploratory research is available to date, limiting the authors’ possibility to either characterize it in a more exhaustive way or highlight well-established patterns.

  Practical implications: The paper demonstrates that studying reshoring will indeed contribute to expanding our understanding of internationalization processes and strategies in general and of production internationalization specifically. While past studies have argued that the learning derived from international experience would permit firms to overcome their unfamiliarity with new business environments, reshoring might show that this outcome is not necessarily certain. Rather, firms might not be able to overcome obstacles because of internationalization or they might realize that attempting to do so is not desirable, e.g. because of excessive risk or changes in the firm’s strategic priorities.

  Social implications: From a societal point of view, the present research underlines that reshoring can be part of that re-industrialization policy that many Western countries include in their economic agenda – yet, its impact on employment should not be overestimated, as often relocation is only in regard to some product lines. At the same time, there might be an intimate relationship between reshoring and the various forms of technological innovations applied to manufacturing – which has become popularly labeled as “Industry 4.0”.

  Originality/value: Literature reviews proposed until now usually paid almost exclusive attention to motivations driving this phenomenon. This paper offers a broader and more comprehensive examination of the extant knowledge of manufacturing reshoring and identifies the main unresolved issues and knowledge gaps, which future research should investigate.

 • 9.
  Ciabuschi, Francesco
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Autonomy or Isolation? A Subsidiary Perspective2007In: 34th EIBA Conference Proceeding, Catania, Italy., 2007Conference paper (Refereed)
 • 10.
  Ciabuschi, Francesco
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Exploring Transnational Acquisitions from and Innovation Network Perspective2005Conference paper (Refereed)
 • 11.
  Ciabuschi, Francesco
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Exploring Transnational Acquisitions from and Innovation Network Perspective2005In: 15th Nordic Workshop on Inter-Organisational Research (Proceedings), Uppsala, Sweden., 2005Conference paper (Other scientific)
 • 12.
  Ciabuschi, Francesco
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Internationalization Process from a Resource Network Perspective2005In: Studies in Business Networks: Some Thoughts on IT and Internationalization, Mälardalens Högskola, Ekonomihögskolan, Västerås , 2005, p. 73-94Chapter in book (Other scientific)
 • 13.
  Ciabuschi, Francesco
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Internationalization process from a resource network perspective2002In: EIBA Conference, Competitive Paper, 2002Conference paper (Refereed)
 • 14.
  Ciabuschi, Francesco
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  IT Systems’ Contribution to Knowledge Sharing in MNC: A Lesson from Siemens AGIn: Knowledge Management Research & PracticeArticle in journal (Refereed)
 • 15.
  Ciabuschi, Francesco
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  IT Systems’ Contribution to Knowledge Sharing in MNCs.: A Lesson from Siemens AG.2005In: Knowledge Management Research and Practice, Vol. 3, no 2Article in journal (Refereed)
 • 16.
  Ciabuschi, Francesco
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  IT systems´contribution to knowledge sharing in MNCs. A lesson from Siemens AG2003Conference paper (Refereed)
 • 17.
  ciabuschi, francesco
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Leveraging innovations in multinationals2010Book (Refereed)
 • 18.
  ciabuschi, francesco
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  On the Innovative MNC. Leveraging Innovations and the Role of IT Systems.2004Book (Refereed)
 • 19.
  Ciabuschi, Francesco
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  On the Innovative MNC: Leveraging Innovations and the Role of IT systems2004Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis deals with the phenomena of development and transfer of innovations within multinational corporations (MNCs), and in particular, with the role of information technology (IT) systems in innovation.

  The empirical base of the thesis is both qualitative and quantitative. The case studies explore the phenomena of innovation development and transfer, delving more deeply into the use and role of IT systems in the innovation process in MNCs. The quantitative dataset spans a range of industries and captures key aspects, characteristics, and dynamics of the processes of innovation development and transfer at the unit level. Several empirical findings are presented in the five constituent papers. First, concerning innovation development, evidence is provided as to how both internal and external subsidiary’s network relationships are critical for innovation. Moreover, it is demonstrated how external versus internal relationships affect specific dimensions of innovativeness. In other words, internal relationships nurture the importance of the innovation, while external relationships enhance its radicality.

  Second, the study of a series of innovation transfer projects indicates that innovation characteristics (i.e. innovation complexity, tacitness, specificity) and integrative mechanisms (i.e. HQ involvement, lateral transfer routines, project groups, IT systems) should be considered together when pursuing innovation transfer. Additionally, using various integrative mechanisms incurs trade-offs between the transfer cost, speed, and level of implementation. In particular, it is found that the use of non-hierarchical structures and rich communication media is preferable, and that direct HQ involvement in transfer projects is detrimental for transfer performance.

  Third, specific research efforts devoted to investigating the role of IT systems in both innovation development and transfer phases, cast light on the potential role of IT systems for innovation in MNCs. Evidence demonstrates, first of all, how a specific IT system’s role in innovation development may vary depending on the innovation object, innovation phase, and context. Thus the interdependencies between innovation phase and coordination of IT tools are found to be key issues in managing the overall process. As for innovation transfer, the role of IT systems and their contribution to the process shifts from those of an efficient “transfer” mechanism to those of a “trigger” for knowledge development—an effect of the kind of relation existing between the units involved and the motives driving the system use.

  Finally, based on theoretical analysis of the innovation development and transfer process from a business network perspective, specific insights are presented as to the nature and limits of the innovative MNC. The study, which focuses particularly on the impact that innovation development has on the possibilities for inter-unit innovation transfer, leads to the conclusion that knowledge transfer and problem solving are not always either possible or desirable. Furthermore, the relevance of the “local place” for innovation and the “local-to-local” nature of innovation transfer are still so important in today’s global economy as to bring the modern view of the MNC as a transnational organization/differentiated network into question, and to point towards a representation of the MNC as a federation of relatively loosely-coupled entities.

  List of papers
  1. Innovativeness and Problem Solving in the MNC: The Impact of Internal and External Relationships
  Open this publication in new window or tab >>Innovativeness and Problem Solving in the MNC: The Impact of Internal and External Relationships
  In: Strategic Management JournalArticle in journal (Refereed) Submitted
  Identifiers
  urn:nbn:se:uu:diva-92159 (URN)
  Available from: 2004-09-22 Created: 2004-09-22 Last updated: 2018-08-17Bibliographically approved
  2. IT and innovations in multinationals: experiences from product development at SCA and IKEA
  Open this publication in new window or tab >>IT and innovations in multinationals: experiences from product development at SCA and IKEA
  2006 (English)In: Managing customer relationships on the Internet / [ed] Angelika Lindstrand, Jan Johanson, Dharma Deo Sharma, Amsterdam: Elsevier, 2006, p. 267-286Chapter in book (Other academic)
  Place, publisher, year, edition, pages
  Amsterdam: Elsevier, 2006
  Series
  International business and management series ; 18
  National Category
  Business Administration
  Identifiers
  urn:nbn:se:uu:diva-92160 (URN)0-08-044124-6 (ISBN)
  Available from: 2004-09-22 Created: 2004-09-22 Last updated: 2018-08-17Bibliographically approved
  3. Leveraging Innovations in MNCs: The Effect of Transfer Mechanisms and Organizational Structure on Innovation Transfer Performance
  Open this publication in new window or tab >>Leveraging Innovations in MNCs: The Effect of Transfer Mechanisms and Organizational Structure on Innovation Transfer Performance
  In: Article in journal (Refereed) Submitted
  Identifiers
  urn:nbn:se:uu:diva-92161 (URN)
  Available from: 2004-09-22 Created: 2004-09-22 Last updated: 2018-08-17Bibliographically approved
  4. IT Systems’ Contribution to Knowledge Sharing in MNC: A Lesson from Siemens AG
  Open this publication in new window or tab >>IT Systems’ Contribution to Knowledge Sharing in MNC: A Lesson from Siemens AG
  In: Knowledge Management Research & PracticeArticle in journal (Refereed) Submitted
  Identifiers
  urn:nbn:se:uu:diva-92162 (URN)
  Available from: 2004-09-22 Created: 2004-09-22 Last updated: 2018-08-17Bibliographically approved
  5. Development and Transfer of Innovations in MNCs: The “Local for Local” Imperative
  Open this publication in new window or tab >>Development and Transfer of Innovations in MNCs: The “Local for Local” Imperative
  2006 (English)In: Space and Development: The Role of Places in the World of Science, Technology and Business, Göteborg: Gidlunds förlag, 2006Chapter in book (Other academic)
  Place, publisher, year, edition, pages
  Göteborg: Gidlunds förlag, 2006
  National Category
  Social Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:uu:diva-92163 (URN)
  Available from: 2004-09-22 Created: 2004-09-22 Last updated: 2018-08-17Bibliographically approved
 • 20.
  Ciabuschi, Francesco
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Organizational and Spatial Boundaries of Subsidiary Network Implications for Subsidiary Role and MNC Corporate Strategy2006In: 33rd EIBA Conference Proceeding, Fribourg, Switzerland., 2006Conference paper (Refereed)
 • 21.
  Ciabuschi, Francesco
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  The relevance of the organisational and geographical dimensions in business networks2011In: International Journal of Business Environment, ISSN 1740-0589, E-ISSN 1740-0597, Vol. 4, no 3, p. 254-267Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This is a conceptual effort to develop the network perspective in use within the IMP research tradition by integrating findings from International Business (IB) research. An analytical framework to study business network in an international context is developed by considering the implications of the organizational and geographical dimensions of networks. This framework and analytical approach offer broader means of analysis and it also helps tackling network effects and dynamics related to cross-country activities of multinational firms. In relation to the framework a series of propositions and issues for future research are also presented.

 • 22.
  Ciabuschi, Francesco
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Transfer of innovation in multinational enterprises: Managing innovation transfer mechanisms2003In: 45th AIB Conference Proceedings, Monterrey (CA), US., 2003Conference paper (Other scientific)
 • 23.
  Ciabuschi, Francesco
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Transfer of innovations in multinational enterprises2001In: AOM Conference proceedings, 2001Conference paper (Other scientific)
 • 24.
  Ciabuschi, Francesco
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Transfer of innovations within multinational enterprises. Gateways for knowledge diffusion and their impact on knowledge transfer2001In: EIBA Conference proceedings, 2001Conference paper (Other scientific)
 • 25.
  Ciabuschi, Francesco
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  What Network and Which Actors? The relevance of organizational and spatial dimensions of relationships – An IB perspective on the Network Approach.2006In: 22nd IMP Conference Proceedings, Milan, Italy., 2006Conference paper (Refereed)
 • 26.
  Ciabuschi, Francesco
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Dellestrand, Henrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Holm, Ulf
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  The Role of Headquarters in the Contemporary MNC2012In: Journal of International Management, ISSN 1075-4253, E-ISSN 1873-0620, Vol. 18, no 3, p. 213-223Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The headquarters of multinational corporations face myriad challenges stemming from their internal and external environments, which influence their ability to manage global organizations. This paper highlights the issue of environmental complexity and the knowledge situation of headquarters in relation to different headquarters levels in the organization, in connection to its value-adding or value-destroying potential in the multinational corporation. The paper also discusses the implications of the existence of multiple headquarters operating within one multinational corporation. The paper presents some considerations for future research and for practitioners and summarizes the contributions that make up this special issue on the role and functions of headquarters in multinational corporations.

 • 27.
  Ciabuschi, Francesco
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Dellestrand, Henrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Kappen, Philip
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Exploring the Effects of Vertical and Lateral Mechanisms in International Knowledge Transfer Projects2011In: Management International Review, ISSN 0025-181X, Vol. 51, no 2, p. 129-155Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Knowledge is critical for creating and sustaining competitive advantage and in today's fast-moving international market firms need to leverage knowledge globally. Therefore, one important question becomes what effect different transfer mechanisms have on transfer success.

  This study investigates 169 international knowledge transfer projects in multinational corporations focusing on the role of hierarchy, heterarchy and IT in terms of effects on knowledge transfer success, that is, efficiency and effectiveness of the transfer project.

  We find that the effects of the different integrative and coordinative structures on knowledge transfer success are contradictory. Centralization through headquarters involvement is negatively related to knowledge transfer success in both its dimensions, while previous cooperation between subsidiaries has positive effects on transfer effectiveness, but not on efficiency. The use of IT nurtures knowledge transfer success in both dimensions.

  This study adds to the knowledge about the effects of vertical and lateral mechanisms on the success of knowledge transfer projects.

 • 28.
  Ciabuschi, Francesco
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Dellestrand, Henrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Kappen, Philip
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Subsidiary Transfer Competence and Rent-Seeking Behavior2010In: Proceedings of the 52nd Annual Meeting of the Academy of International Business, "International Business in Tough Times", Rio de Janeiro, Brazil, June 25-29, 2010 / [ed] Tatiana Kostova, Tunga Kiyak, Rio de Janiero: Academy of International Business , 2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper we argue that subsidiary technology transfer competence is a determinant of subsidiary bargaining power, and that subsidiaries can exploit such power to pursue their own ends. We suggest that this kind of behaviour, rent-seeking, can manifest itself in intra-firm relationships. An empirical analysis, using Three Stage Least Squares, is performed comprising intra-firm technology transfers among MNC subsidiaries providing general support for the predictions. Consequently, this paper advances the understanding of subsidiary sources of power within the MNC and organizational determinants of rent-seeking.

 • 29.
  Ciabuschi, Francesco
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Dellestrand, Henrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Kappen, Philip
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  The good, the bad, and the ugly: technology transfer competence, rent-seeking, and bargaining power2012In: Journal of world business (Print), ISSN 1090-9516, E-ISSN 1878-5573, Vol. 47, no 4, p. 664-674Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, we explore the relationships between subsidiary technology transfer competence, bargaining power and rent-seeking. In the multinational corporation, technology transfer competence is generally perceived as something desirable. We connect this bright side of subsidiary-level processes to a potentially uglier and darker side of the organization, namely that subsidiaries gain bargaining power that is exercised for bad ends, i.e., rent-seeking. Using an empirical analysis that comprises intrafirm technology transfers, this paper finds that technology transfer competence leads to greater subsidiary bargaining power that in turn increases rent-seeking behavior; but this competence does not directly affect rent-seeking. We suggest that bargaining power offers a key explanation for rent-seeking. This paper advances the understanding of subsidiary sources of power within the multinational corporation and the organizational determinants of rent-seeking, which is relevant to theory development as well as to managers.

 • 30.
  Ciabuschi, Francesco
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Dellestrand, Henrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Kappen, Philip
  The role of dual embeddedness in subsidiary competence creation: A business network view.2012Conference paper (Refereed)
 • 31.
  Ciabuschi, Francesco
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Dellestrand, Henrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Kappen, Philip
  Martin Martin, Oscar
  Innovation development embeddedness as a beneficial element of gaining competitive advantage: Innovation novelty and business performance.2011Conference paper (Refereed)
 • 32.
  Ciabuschi, Francesco
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Dellestrand, Henrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Kappen, Philip
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Martín Martín, Oscar
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Innovation project embeddedness as a driver of innovation novelty and business performance2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This study explores innovation development in subsidiaries of the multinational corporation and offers a finegrained analysis of innovations in networks. We develop a conceptual model linking innovation project embeddedness to the degree of innovation in terms of novelty and innovation related business performance at the subsidiary level. We confront our conceptual model with a data set comprising 85 innovation development projects using partial least squares regression. Our findings reinforce the notion that innovations with a high degree of novelty, which have been found to reflect the competitive advantage of firms, increase business performance at the subsidiary level. However, we find no direct link between project level embeddedness and related business performance. Instead, such embeddedness, taking both internal and external relationships into account, enhances the novelty of innovations. Thus, embeddedness contributes to performance outcomes indirectly. Our study thus creates a link between the project level, innovation and firm level outcomes and contributes to the network and innovation literature.

 • 33.
  ciabuschi, francesco
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Dellestrand, Henrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Lindhal, Olof
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Holm, Ulf
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Headquarters Deployment of Capabilities in the MNC: The Micro-foundational Domains of Activity, Conceptual, and Network Fit.2014Conference paper (Refereed)
 • 34.
  ciabuschi, francesco
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Dellestrand, Henrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Lindhal, Olof
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Holm, Ulf
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Headquarters deployment of capabilities in the MNC:  The problem of activity and conceptual fit.2013Conference paper (Refereed)
 • 35.
  Ciabuschi, Francesco
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Dellestrand, Henrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Martin Martin, Oscar
  Corporate Drivers of Innovation Importance.2008Conference paper (Refereed)
 • 36.
  ciabuschi, francesco
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Dellestrand, Henrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Martin Martin, Oscar
  Internal Embeddedness, Headquarters Involvement, and Innovation Importance in Multinational Enterprises.2011In: Journal of Management Studies, ISSN 0022-2380, E-ISSN 1467-6486Article in journal (Refereed)
 • 37.
  Ciabuschi, Francesco
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Dellestrand, Henrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Martin Martin, Oscar
  Testing the advantage paradox of multinational corporations. Subsidiary embeddedness and autonomy in innovation processes2011Conference paper (Refereed)
 • 38.
  Ciabuschi, Francesco
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Dellestrand, Henrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Martín Martín, Oscar
  Public University of Navarre.
  Corporate drivers of innovation importance2008Conference paper (Refereed)
 • 39.
  Ciabuschi, Francesco
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Dellestrand, Henrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Martín Martín, Oscar
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Evolutionary theory and the advantage paradox of multinational corporations: testing the effects of subsidiary embeddedness and autonomy on innovation development and transfer intensities2011In: Academy of Management Annual Meeting Proceedings, 2011 / [ed] Leslie Toombs, 2011, p. 1-6Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper focuses on innovation development and transfer in multinational corporations. We use the evolutionary theory of the multinational company as our point of departure and confront it with the advantage paradox of such organizations. Evolutionary theory on the multinational corporation argues that the more innovations are developed, the more the subsidiary is transferring them internally within the organization. However, there are studies indicating that, due to the multiplicity of roles, a subsidiary increasingly engaged in development activities has difficulties engaging in transfer activities. This suggest that there is an advantage paradox connected to the evolutionary theory of the multinational corporation in that being competent at developing innovations does not necessarily lead to the fact that such innovations become transferred. In the paper we explore the effects of external embeddedness and subsidiary autonomy on subsidiary innovation development, and these three dimensions are subsequently linked to subsidiary innovation transfer intensity. Our analysis suggests that embeddedness and autonomy is enhancing subsidiary innovativeness but does not contribute to transfer intensity. However, we can confirm that the more a subsidiary is innovating, although being embedded and autonomous, the more it will engage in innovation transfer to sister subsidiaries. Consequently, this paper addresses core dimensions of evolutionary theory, finding support for its arguments, while we cannot find support for the advantage paradox of multinational corporations.

 • 40.
  Ciabuschi, Francesco
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Dellestrand, Henrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Martín Martín, Oscar
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Internal Embeddedness, Headquarters Involvement, and Innovation Importance in Multinational Enterprises2011In: Journal of Management Studies, ISSN 0022-2380, E-ISSN 1467-6486, Vol. 48, no 7, p. 1612-1639Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper we apply a business network perspective to investigate the effects of internal embeddedness and headquarters involvement on subsidiaries’ innovation-related competencies, and on the perceived importance of innovation in multinational enterprises. A model framed in the innovation context is developed and six hypotheses are tested on 85 innovation projects in 23 multinational enterprises using partial least squares based structural equation modelling. The results suggest that, contrary to predictions of the business network perspective, headquarters involvement in the innovation development process improves subsidiary competencies while internal embeddedness does not. Headquarters involvement, driven by subsidiary internal embeddedness, enhances the innovation impact on the subsidiary, which in turn influences innovation importance at corporate level. Thus, the business network perspective is challenged but at the same time expanded in terms of highlighting the role of, and interplay between, different internal corporate actors, particularly the role of headquarters, in developing competencies and creating competitive advantage.

 • 41.
  Ciabuschi, Francesco
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Dellestrand, Henrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Nilsson, Amalia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Value Generation in the Multinational Corporation2015In: The Future of Global Organizing: Progress in International Business Research / [ed] Rob Van Tulder, Alain Verbeke, Rian Drogendijk, Emerald Group Publishing Limited, 2015, p. 39-56Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose

  As markets become increasingly competitive, it is important for multinational corporations to generate value. Both headquarters and subsidiaries are responsible for contributing to value generation, albeit they may do so in different ways. This builds on the notion from the literature that it is possible to discern two separate concepts that relate to the generation of value, namely, value creation and value added. These concepts are often used interchangeably, without a clear distinction what they de facto reflect or what the underlying mechanisms of value creation and value added are.

  Methodology/approach

  Based on a set of assumptions regarding headquarters–subsidiary relations conceptual arguments related to value generation are developed.

  Research implications

  Teasing out the differences between the concepts becomes important as it leads to a fuller understanding of what a headquarters do in different situations and of what a headquarters–subsidiary relationship entails for value generation.

  Originality/value

  In this chapter, it is argued that value-adding activities tend to be conducted by a headquarters, but are dependent on varying knowledge situations of headquarters, while the value creation process tends to take place at the subsidiary level.

 • 42.
  Ciabuschi, Francesco
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Forsgren, Mats
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Development and Transfer of Innovations in MNCs: The “Local for Local” Imperative2006In: Space and Development: The Role of Places in the World of Science, Technology and Business, Göteborg: Gidlunds förlag, 2006Chapter in book (Other academic)
 • 43.
  Ciabuschi, Francesco
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Forsgren, Mats
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Development and Transfer of Innovations in MNEs: The “Local for Local” Imperative.2004Conference paper (Refereed)
 • 44.
  Ciabuschi, Francesco
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Forsgren, Mats
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Subsidiary Entrepreneurship Orientation: The ThermoSafe Case.2006In: 33rd AIB UK Chapter Conference Proceedings, Manchester, UK, 2006Conference paper (Refereed)
 • 45.
  Ciabuschi, Francesco
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Forsgren, Mats
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Subsidiary Entrepreneurship Orientation: The ThermoSafe Case2007In: Anxieties and Management Responses in International Business., PalgraveMacMillan , 2007Chapter in book (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 46.
  Ciabuschi, Francesco
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Forsgren, Mats
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Martin Martin, Oscar
  Are headquarters good parents? Headquarters' influence on subsidiary level innovation processes2012Conference paper (Refereed)
 • 47.
  ciabuschi, francesco
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Forsgren, Mats
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Martin Martin, Oscar
  Rationality versus Ignorance: The role of MNE headquarters in subsidiaries’ innovation processes.2011In: Journal of International Business Studies, ISSN 0047-2506, E-ISSN 1478-6990Article in journal (Refereed)
 • 48.
  Ciabuschi, Francesco
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Forsgren, Mats
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Martín Martín, Oscar
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Headquarters involvement and efficiency of innovation development and transfer in multinationals: A matter of sheer ignorance?2012In: International Business Review, ISSN 0969-5931, E-ISSN 1873-6149, Vol. 21, no 2, p. 130-144Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We compare two theoretical perspectives on the knowledge situation of headquarters (HQ) in multinational corporations: the bounded rationality perspective and the sheer ignorance perspective. We claim that these perspectives lead to different expectations when it comes to HQ's role and the effects of HQ involvement in innovation processes at the subsidiary level. More specifically, we examine the impact of HQ involvement on the efficiency of 71 subsidiary innovation projects. The findings show that HQ involvement in innovation development and transfer has a negative rather than a positive impact on efficiency in both processes. We contribute by showing and suggesting that the sheer ignorance perspective might provide a more accurate portrayal of the HQ knowledge situation than the bounded rationality perspective does. This study furthers understanding of the role of HQ in the contemporary, knowledge-creating multinational.

 • 49.
  Ciabuschi, Francesco
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Forsgren, Mats
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Martín Martín, Oscar
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Rationality vs ignorance: The role of MNE headquarters in subsidiaries' innovation processes2011In: Journal of International Business Studies, ISSN 0047-2506, E-ISSN 1478-6990, Vol. 42, no 7, p. 958-970Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Innovation processes in multinational enterprises (MNE) are largely context specific, and carried out at the subsidiary level. Therefore, corporate headquarters (HQ) involvement in these processes becomes a major issue. A typical assumption in international business (IB) theory is that HQ based on its own knowledge, makes rational choices about its own involvement. However, according to some studies, HQ involvement can be assumed to be less rational, in the sense that it reflects not HQ knowledge but the normative expectations associated with the role of HQ as top manager. The purpose of this paper is to contrast these two perspectives by exploring their implications regarding the relationship between HQ knowledge about and HQ involvement in innovation processes at the subsidiary level, and regarding the impact of this potential involvement on innovation processes performance. The analysis results in six propositions and an illustrative case. Our contribution to IB research is primarily theoretical: we bring to the scene an alternative approach the sheer ignorance perspective with the potential to explain the behavior of key actors in the MNE. We argue, however, that the theoretical conflict between the two perspectives should be addressed by empirical research. We conclude with suggestions for the directions such research might take.

 • 50.
  Ciabuschi, Francesco
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Forsgren, Mats
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies. LUISS Business Sch Rome, Rome, Italy..
  Martín Martín, Oscar
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies. Univ Publ Navarra, Pamplona, Spain..
  Value Creation at the Subsidiary Level: Testing the MNC Headquarters Parenting Advantage Logic2017In: Long range planning, ISSN 0024-6301, E-ISSN 1873-1872, Vol. 50, no 1, p. 48-62Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to test the assumptions of the headquarters parenting advantage in multinational firms within the context of subsidiary innovation processes. Specifically, we explore the relationship between the selective involvement of headquarters in both innovation development and transfer processes and their related performance in a data set of 85 innovation projects analysed with structural equation modelling. The findings provide only limited support to the parenting advantage logic as they show that although the headquarters are able to select subsidiary-level strategic innovation processes, their involvement is hampering the performance of these processes. Consequently, we offer new extensions to the reasoning behind the parenting advantage logic by introducing four complementary theoretical explanations for the potentially harmful effects of headquarters' involvement in subsidiary innovation-related activities.

12 1 - 50 of 78
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf