uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
1 - 45 of 45
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Grenholm, Carl-Henric
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Arbetets mening: En analys av sex teorier om arbetets syfte och värde1994 (ed. 2. tr.)Book (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is (1) to analyse the contents of six thories on the meaning of work, and (2) to clarify the differences and similarities between these theories. These are a Platonic theory of work, a Lutheran doctrine of vocation, a Marxist theory of work, a Tayloristic theory of work, the thory of work of the human-relations school, and a socio-technical theory of work.

  The theories are constructed through an analysis of view on the purpose and value of work expressed in the writings of Plato and Aristotle, Martin Luther, Karl Marx, FW Taylor, Elton Mayo and JAC Brown, Fred E Emery, Einar Thorsrud, Robert Blauner, Bertil Gardell and Paul Blumberg.

 • 2.
  Grenholm, Carl-Henric
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology. Etik.
  Arbetets mål och värde: En analys av ideologiska uppfattningar hos LO, TCO och SAF i 1970-talets debatt om arbetsorganisation och datorisering1987Book (Other scientific)
  Abstract [en]

  Denna studie behandlar två problemområden i 1970-talets svenska arbetslivsdebatt. Dessa gäller dels arbetsorganisationens utformning och dels datoriseringen av arbetslivet. Syftet är att klargöra vilka teser och argument LO, TCO och SAF anförde i dessa två debatter, samt att klargöra vilka ideologiska konflikter mellan dessa tre organisationer som därvid kommer till uttryck. Särskilt undersöks om LO, TCO och SAF i debatterna om arbetsorganisation och datorisering ger uttryck åt skilda uppfattningar om arbetets mening.

  Resultatet av studien är att den ideologiska oenighet som föreligger mellan SAF och löntagarorganisationerna inte är så skarpa som kunde ha förväntats. Inslagen av marxistisk respektive liberal teoribildning är föga påfallande. De tre organisationerna har en relativt likartad uppfattning om arbetets mening, vilken är tydligt inspirerad av nutida arbetspsykologi och arbetssociologi.

 • 3.
  Grenholm, Carl-Henric
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology. Etik.
  Att förstå religion: Metoder för teologisk forskning2006Book (Other scientific)
  Abstract [en]

  Vad kännetecknar god teologisk forskning och vetenskaplig verksamhet? Vilka metoder kan användas för att beskriva och förklara religiösa fenomen? Vad innebär det att tolka och förstå religiösa texter? Vilka krav ställs på kritisk religionsvetenskap och konstruktiv teologi?

  Dessa frågor behandlas i denna bok om metoder för ett relgionsvetenskapligt studium. Den ger en introduktion till hur forskning kan bedrivas inom samtliga teologiska discipliner.

  En av bokens teser är att universitetsteologi är detsamma som religionsvetenskap. En annan är att god teologi utmärks av en argumentation som är intersubjektivt prövbar.

 • 4.
  Grenholm, Carl-Henric
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology. Etik.
  Bortom humanismen: En studie i kristen etik2003Book (Other scientific)
  Abstract [en]

  Finns det något gemensamt för etiska modeller inom skilda kulturella kontexter? Eller har varje idétradition sin egen moral? Det är den centrala frågan i denna studie av olika modeller för kristen etik. Boken diskuterar hur kristen etik skall förhålla sig till en humanistisk etik. Bör vi gofta den postmoderna kritiken av humanismens rationalism och universalistiska anspråk?

  I boken diskuteras naturrättslig etik, teocentrisk etik och etiska modeller inom befrielseteologi och feministisk teologi. Den ger också ett förslag till hur en godtagbar kristen etik bör utformas.

  Författarens tes är att kristen etik är en etik bortom humanismen. Kristen etik bör avvisa den etiska universalismen. Förnuftiga skäl är inte tillräckliga för att berättiga moraliska omdömen. Dessutom har kristen etik ett unikt innehåll.

 • 5.
  Grenholm, Carl-Henric
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology. Etik.
  Christian Ethics Beyond Humanism2006In: Salzburger Theologische Zeitschrift, ISSN 1029-1792, Vol. 10.Jahrgang, no Heft 2, p. 191-207Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article is discussed three different models of Christian ethics. One of them is closely related to a theory of natural law. According to this position every person is capable to get moral insights by rational considerations, and there are common moral convictions which are universal. This position is today challenged by perspectives on ethics developed within postmodern reflection. Postmodernity is a challenge to ethical theories within humanism, but it is also a challenge towards the theory of natural law.

  The purpose of this article is to discuss how Christian ethics should relate to these challenges from postmodern reflection. Do we need today an ethical position beyond reason and human nature? Should Christian ethics accept the kind of ethical constructivism and the kind of ethical contextualism which are defended within postmodern philosophy?

  Two basic problems are dealt with in the article. One is what kind of arguments can be given to justify moral judgements and what are the sources to moral insight. The second problem is if there are any universal criteria for a rational justification of moral beliefs, which are independent of different cultural and social contexts. Should Christian ethics accept a kind of ethical contextualism?

 • 6.
  Grenholm, Carl-Henric
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology. Etik.
  Det unika i kristen etik: Installationsföreläsning1993In: Forskningsprofiler, Uppsala universitet, Uppsala , 1993, p. s 28-33Chapter in book (Other scientific)
  Abstract [en]

  I artikeln diskuteras kritiskt tre skilda uppfattningar om hur innehållet i en kristen etik förhåller sig till innehållet i sådana etiska teorier som är förenade med andra livsåskådningar. Såväl en identitetsteori som en kontrastteori kritiseras. I stället förordas en kombinationsteori som hävdar att innehållet i kristen etik delvis överensstämmer med etiska teorier i andra livsåskådningar, samtidigt som kristen idétradition ger vissa specifika perspektiv på innebörden hos sådana moralprinciper och värderingar som kan vara gemensamma.

 • 7.
  Grenholm, Carl-Henric
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Economics, Justice, and Welfare2004In: Ethical Theory and Moral Practice, ISSN 1386-2820, Vol. 7, no 4, p. 339-345Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article is an introduction to an issue on the theme "Economics, Justice, and Welfare", with contributions from Elizabeth Anderson, Sven Ove Hansson, Julie Nelson, Nigel Dower and Frans Brom. It contains a selection of the papers presented at the 2003 Annual Conference of the Societas Ethica in Sigtuna, Sweden. The introduction deals with the theme of this conference, which was organised by the guest-editor of the issue, Carl-Henric Grenholm.

  The thesis in the introduction is that there are ethical assumptions withion mainstream economic theory. Neoclassical economics is often involved in a study of individual markets and a study of individual decisions at the economic market. In its models of consumer choice and the behavious of producers neoclassical economics assumes that we are rational individuals, seeking to promote our own preference satisfaction. These models often presuppose particular ideas on what is good or valuable, particular distributional values, and particular norms of equality.

 • 8.
  Grenholm, Carl-Henric
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology.
  En kristen biomedicinsk etik1995In: Mot en caritativ vårdetik, Vol. 54, no 4, p. 63-82Article in journal (Other scientific)
  Abstract [en]

  I artikeln diskuteras frågan om vilka slags överväganden som ligger till grund för olika ställningstaganden inom biomedicinsk etik, samt frågan om kristen tro har några specifika bidrag att ge till vårdetiken och den medicinska etiken. Olika uppfattningar inom bioetiken relateras ofta till skilda teorier om människan och andra livsåskådningsantaganden. Inom kristen teologi möter en människosyn som kan sägas inverka på sådana grundläggande värderingar som inte sällan läggs till grund för uppfatningar inom biomedicinsk etik.

 • 9.
  Grenholm, Carl-Henric
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Ethics in Economic Theory and Practice2003In: The Society of Christian Ethics: Pittsburgh, USA, 2003, 2003Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper, presented at the Annual Meeting with The Society of Christian Ethics in Pittsburgh 2003, presents the findings of an interdisciplinary research project in Sweden on the intersections between ethics and economics. Four ideas are defended.

  Firstly, there are ethical assumptions implied in neoclassical economic theory. These are related to a kind of preference utilitartianism. Secondly, economic theory might contribute to the development of ethical theory and reflection. Ethicists might learn from economists to think comparatively.

  Thirdly, Christian social ethics give important perspectives on economic practice. Different conceptions of market economy are related to different theories of justice. Fourthly, ethics can contribute to a revision of economic theory. Preference utilitarianism is not enough, but should be supplemented by a theory of justice. Feminist ethics can give interesting contributions to the development of an egalitarian understanding of economic justice.

 • 10.
  Grenholm, Carl-Henric
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Ethik in der ökonomischen Theorie und Praxis2005In: Salzburger Theologische Zeitschrift, ISSN 1029-1792, Vol. 9 Jahrgang, no Heft 1, p. s 2-18Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  I denna artikel argumenteras för fyra teser. Den första är att det finns viktiga etiska antaganden som förutsätts i neoklassisk teori. Dessa kan sägas vara relaterade till en preferensutilitarism. Den andra är att ekonomisk teori kan bidra till att utveckla etisk teori och reflektion. Etiker kan lära sig av ekonomer att tänka komparativt.

  Den tredje tesen är att kristen socialetik kan ge viktiga perspektiv på ekonomisk praxis. Skilda bedömningar av marknadsekonomin är relaterade till olika förståelser av rättvisa. För det fjärde kan etiken bidra till ett kritiskt perspektiv på ekonomisk teori. Preferensutilitarismen är inte tillräcklig utan behöver kompletteras med en teori om rättvisa. Till en sådan teori kan inte minst feministisk etik bidra.

 • 11.
  Grenholm, Carl-Henric
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology. Etik.
  Etik och djurförsök1997In: Årsbok 1997 för Föreningen lärare i religionskunskap, p. 81-99Article in journal (Other scientific)
  Abstract [en]

  I artikeln diskuteras frågan om under villkor djurförsök kan anses vara berättigade, mot bakgrund av den kritik som Peter Singer riktat mot sådana djurförsök. Frågan om hur man bedömer denna kritik har att göra med vilken vikt djurens värde tillmätes i förhållande till människans värde. Flera djuretiker har riktat en berättigad kritik mot en antropocentrisk etik, som tillskriver enbart människan en moralisk ställning. Det finns starka skäl att bejaka en biocentrisk etik av det slag som Peter Singer förordar. Samtidigt kan dock diskuteras om hans preferensutilitarism är godtagbar och om inte människans värde i vissa fall kan sägas väga tyngre än det egenvärde som kan tillskrivas andra levande varelser.

 • 12.
  Grenholm, Carl-Henric
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Etik som kritiskt tänkande2007In: Ritröd Gudfraedistofnunar: Tileinkud dr. Birni Björnssyni sjötugum / [ed] Solveig Anna Boasdottir, Reykjavik: Gudfraedistofnun - Skalholtsutgafan , 2007, p. 63-78Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I artikeln anlayseras kritiskt ett par utformningar av en moralisk realism och ett par skilda former av etisk konstruktivism. Närmare bestämt undersöks hur dessa teorier förhåller sig till den kunskapsteoretiska frågan om hur moraliska omdömen kan berättigas och huruvida det finns någon gemensam etisk rationalitet. Tesen är att båda dessa teorier förenas med sådana förhållningssätt i denna fråga som kan ifrågasättas.

 • 13.
  Grenholm, Carl-Henric
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Ett forum för teologisk reflektion2006In: Religion och Existens: Årsskrift för Teologiska föreningen i Uppsala, Teologiska institutionen, Uppsala , 2006, p. s 7-14Chapter in book (Other scientific)
  Abstract [en]

  I denna artikel diskuteras verksamheten inom den Teologiska föreningen i Uppsala ur ett historiskt perspektiv. Föreningen bildades 1862 och har under sin långa verksamhet varit en spegel av den forskning som bedrivits inom den teologiska fakulteten. Dess nuvarande syfte är att utgöra ett forum för tvärvetenskaplig dialog och att främja en dialog mellan teologin och det omgivande samhället.

 • 14.
  Grenholm, Carl-Henric
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology. Etik.
  Faktisk moral och etisk teori2001In: Etisk pluralisme i Norden, HöyskoleForlaget, Kristiansand , 2001, p. s 19-46Chapter in book (Other scientific)
  Abstract [en]

  I denna artikel diskuteras reslutaten av en sociologisk studie av den moraliska pluralismen i de nordiska länderna. Denna studie visar att människor motiverar sina olika moraluppfattningar på högst skilda sätt. En viktig skiljelinje går mellan en situationsorienterad lyckomoral och en regelorienterad traditionsmoral. I de nordiska samhällena råder en utprählad moralisk pluralism och en utbredd moralisk fragmentering, vilekn innebär att den enskilde motiverar sin moral med högst skilda typer av skäl.

  I artikeln diskuteras vilka slutsater som kan dras av denna moraliska pluralism för etisk teori. Den etiska relativismen utgör en allvarlig utmaning mot en sådan moralisk realism, som antar att det finns objektiva värden och moraliska sanningar. En sådan moralisk pluralism kan inte ge en godtagbar förklaring av pluralismen. Denna låter sig bättre förenas med en etisk konstruktivism, enligt vilken värden skapas av människor i skilda sociala kontexter.

 • 15.
  Grenholm, Carl-Henric
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology. Etik.
  Feministiska teorier om rättvisa1995In: Svensk teologisk kvartalskrift, Vol. 71, p. 75-84Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  I artikeln diskuteras frågan om vilka bidrag en feministisk etik kan ge till den politiskt filosofiska diskussionen om rättvisans innebörd och berättigande. Tre skilda teorier om rättvisa inom feministisk etik analyseras och granskas kritiskt. Vissa feminister menar att en dygdetisk teori bör föredras framför liberala teorier om rättvisa. Andra feminister anknyter i stället till en liberal tradition och utvecklar en rättviseteori som är inspirerad av John Rawls, samtidigt som den förenas med en tydlig genusteori. En tredje uppfattning är att ur ett feministiskt perspektiv bör förordas en kontextualistisk teori om rättvisa. Detta tredje alternativ förordas i denna artikel, som särskilt uppmärksammar de teorier om rättvisa som möter hos Iris Marion Young och Karen Lebacqz.

 • 16.
  Grenholm, Carl-Henric
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology. Etik.
  Gränser för etisk rationalitet2001In: Ratio et Fides: Studia in honorem Hans-Olof Kvist, Åbo Akademis förlag, Åbo , 2001, p. 99-116Chapter in book (Other scientific)
  Abstract [en]

  I denna artikel diskuteras frågan om hur moraliska omdömen kan berättigas. Två olika uppfattningar om vad som är kännetecknet på etisk rationalitet diskuteras inledningsvis. Den ena är den teori om moraliska omdömens universaliserbarhet som möter hos RM Hare. Den andra är den teori om reflektivt ekvilibrium som möter hos John Rawls. Båda dessa varianter av kantiansk rationalism granskas kritiskt, varefter diskuteras det alternativ som en intuitisonistisk teori utgör. Ett annat alternativ som diskuteras är den teori om förtrycktas kunskapsteoretiska företräde som möter inom befrielseteologi och feministisk etik. Inte heller dessa teorier ger tillfredsställande svar på frågan om hur moraliska omdömen kan berättigas. En slutsats av analysen blir att förnuftet inte är tillräckligt för att avgöra om ett moraliskt omdöme är godtagbart. Det finns därför anledning att problematisera den kantianska tesen om en moral inom det blotta förnuftets gränser.

 • 17.
  Grenholm, Carl-Henric
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology. Etik.
  Guds rike är nära: Natanael Beskows socialetik1982Book (Other scientific)
  Abstract [en]

  I denna bok analysera Natanael Beskows socialetik. Hans uppfattning om vad som är kriteriet på en rätt politisk handling, relationen mellan kristen och human etik, samt förhållandet mellan individualetik och socialetik klargörs. Detta sker genom en behandling av hans gudsrikesetik, hans inställning till arbetarrörelsen och hans pacifism. I studien påvisas att Beskow avvisar den inom lutherdomen vanliga uppfattningen att det politiska livet skulle vara underställt ett helt annat etiskt normsystem än det privata livet.

 • 18.
  Grenholm, Carl-Henric
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Happiness, welfare and capabilities2011In: The Practices of Happiness: Political economy, religion and wellbeing / [ed] John Atherton, Elaine Graham & Ian Steedman, New York: Routledge , 2011, p. 42-53Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The article deals with two basic problems within ethics and economics. The first problem concerns the conception of a good human life within political economy and economic theory. What are the oblects to value in economic analysis? The second problem concerns the conception of equality and the relationship between happiness and equality. What goods should be the objects for an equal distribution and why should such an equal distribution be promoted? 

 • 19.
  Grenholm, Carl-Henric
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology. Etik.
  Justice, Ethics and Economics2004In: The Future of Christian Social Ethics: Essays on the Work of Ronald H Preston, Continuum, New York, London , 2004, p. s 47-61Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Within Christian social ethics different conceptions of market economy are related to different theories of justice. In this article the understanding of justice in the economic ethics of Ronald Preston is analysed. According to him, justice is a basic normative criterion in economic ethics.

  Here is also discussed some conceptions of justice which are developed within a Swedish research project on ethics and economics. Justice is often treated in terms of equal distribution, but there are different ideas about what objects should be distributed equally.

  One interesting theory is that justice is an equal distribution of some capabilities for truly human functiuoning. However, justice refers not only to a distribution of social goods, but also to the institutional conditions necessary for the development of individual capabilities and collective cooperation.

  This is an understanding of justice which can be taken as a theoretical strting point for a critical evaluation of ethical assumptions in mainstream economic theory.

 • 20.
  Grenholm, Carl-Henric
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Justice, Sustainability, and Economic Globalization2008In: Lidenskab og stringens: Festskrift til Svend Andersen / [ed] Kees van Kooten Niekerk & Ulrik Nissen, Frederiksberg: Forlaget ANIS , 2008, p. 179-194Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The article deals with the challenges for ethical reflection that are raised by economic globalization, analysing two approaches within global ethics. One approach is ther ethic of sustainable development, which has some shortcomings due to its understanding of welfare distribution. The other is a theory of global justice, which also has various shortcomings when inspired by a contractarian theory and an ethical universalism. The article goes on to examine, instead, two alternative proposals for a theory of global justice, namley the capabilities approach taken by Martha Nussbaum, and the politics of difference proposed by Iris marion Young.

 • 21.
  Grenholm, Carl-Henric
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology. Etik.
  Konflikter mellan sekulär och teologisk bioetik1996In: Bioetikk og teologi, p. 58-75Article in journal (Other scientific)
  Abstract [en]

  I artikeln diskuteras tre skilda förhållningsätt till frågan om när det är berättigat att göra avsteg från principen om informerat samtycke. Dessa möter inom humanistisk bioetik, teologisk bioetik, samt en sekulär bioetik. Ett syfte med artikeln är att diskutera hur en teologisk bioetik i denna fråga kan förhålla sig till de uppfattningar som möter inom humanistisk och sekulär etik. Särskilt analyseras och diskuteras i artikeln den uppfattning som möter hos Tristram Engelhardt i dessa frågor.

 • 22.
  Grenholm, Carl-Henric
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology. Etik.
  Kristen realism och politisk utopism1992In: Etik, religion och samhälle, Nya Doxa, Nora , 1992, p. s 99-120Chapter in book (Other scientific)
  Abstract [en]

  I denna artikel diskuteras två skilda förhållningssätt till politisk utopism inom kristen socialetik. Den ena går ut på att utopismen inte är realistisk eftersom den är förenad med an alltför optimistisk människosyn. Denna ståndpunkt möter inom den form av socialetisk teori som brukar kallas "kristen realism". Den andra går ut på att politiska utopier är adekvata mänskliga uttryck för det kristna hoppet om ett framtida gudsrike. Denna ståndpunkt möter inom nutida politisk teologi och befrielseteologi.

  I artikeln diskuteras vilken av dessa skilda ståndpunkter som är att föredra. Hur man besvarar frågan har att göra med vilken människosyn man omfattar. Det har också att göra med hur man uppfattar etikens relation till skilda komponenter i en kristen trosåskådning.

 • 23.
  Grenholm, Carl-Henric
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology. Etik.
  Luthersk etik efter moderniteten2006In: På spaning: Från Svenska kyrkans forskardagar 2005, Verbum, Stockholm , 2006, p. s 149-172Chapter in book (Other scientific)
  Abstract [en]

  I denna artikel diskuteras hur luthersk etik idag kan utformas så att den på ett adekvat sätt möter utmaningarna från ett postmodernt tänkande. Hur skall luthersk etik idag förhålla sig till den klassiska läran om den naturliga lagen? Denna lära förenas i allmänhet med en moralisk realism, som antar att det finns objektiva värden och moraliska sanningar. Kan en sådan teori försvaras i en postmodern kultur? Och hur skall en luthersk etik förhålla sig till kritiken av den etiska universalismen inom nutida moralfilosofi?

  Tesen i artikeln är att den skarpa skillnaden mellan lag och evangelium i luthersk etik är problematisk. Etiken bör inte bara förankras i skapelsen, den bör relateras även till kristologin och eskatologin. Detta innebär att mnoraliska avgöranden inte bara vilar på det mänskliga förnuftet.

 • 24.
  Grenholm, Carl-Henric
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology. Etik.
  Marknadsekonomin i nutida teologi1998In: Etik och ekonomi: Studies in Ethics and Economics, ISSN 1403-218X, no 1, p. 113-135Article in journal (Other scientific)
  Abstract [en]

  I denna artikel diskuteras frågan om hur man inom ramen för en kristen socialetik kan bedöma nutida marknadsekonomi. Några olika hållningar till marknadsekonomin inom nutida teologi analyseras, varvid främst uppmärksammas hur skilda inställningar i ekonomisk etik är relaterade till olika uppfattningar av mer principiell teologisk karaktär.

  I artikeln analyseras (a) en kristen socialkonservatism, (b) en kristen nyliberalism, (c) en kristen socialism, samt (d) en kristen socialliberalism. Analysen visar att dessa olika uppfattningar om hur det ekonomiska systemet bör utformas är relaterade till skilda principiella hållningar i frågan om hur en kristen socialetik bör utformas.

 • 25.
  Grenholm, Carl-Henric
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Normativitiy and Reality2000In: Norsk Teologisk Tidsskrift, Vol. 101, no 4, p. 274-277Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article is a review of Ulla Schmidts dissertation "Normativity and Reality". In this dissertation is given an interesting contribution to the ethical discourse on justification of moral judgments. The author gives an interpretation of Trutz Rendtorffs "ethical theology", but she is also developing her own theory on ethical normativitiy. Her thesis is that we encounter an ethical demand which is an inherent and unavoidable part of human life-reality.

  The method used in the dissertation is "discursive and systematic", which means that Schmidt develops her own thesis by clarifying Rendtorffs position. One objection against this method is that the position of Rendtorff is often taken for granted, without any further arguments. However, the dissertation is a valuable contribution to the dialogue between theological ethics and moral philosophy.

 • 26.
  Grenholm, Carl-Henric
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Politisk etik i luthersk teologi2010In: På spaning ...: Från Svenska kyrkans forskardagar 2009 / [ed] Hanna Stenström, Stockholm: Verbum , 2010, p. 209-226Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet i artikeln är för det första att föreslå en tolkning av Luthers lära om de två regementena. För det andra är syftet att analysera två betydelsefulla utformningar av luthersk politisk etik, nämligen dem som möter hos Helmut Thielicke och Werner Elert. För det tredje är syftet att kritiskt granska dessa utformningar av en luthersk etik. En central tes i artikeln är att politisk etik i luthersk tradition bör tydligare relateras till evangelium.

 • 27.
  Grenholm, Carl-Henric
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology. Etik.
  Politisk moral i en luthersk kontext2001In: Etisk pluralisme i Norden, HöyskoleForlaget, Kristiansand , 2001, p. s 239-264Chapter in book (Other scientific)
  Abstract [en]

  I denna artikel diskuteras en sociologisk studie av sådana uppfattningar om relationen mellan relition och politik som möter inom de nordiska länderna. Ett resultat av denna studie är att människor relaterar sina privatmoraliska uppfattningar till religiösa övertygelser, medan de flesta menar att kyrkan inte har och inte heller bör ha något större politiskt inflytande.

  Dessa uppfattningar stämmer överens med vissa idéer om kyrka och politik som möter inom luthersk teologi. I luthersk tradition har socialetiken ofta utformats så att den utgjort ett stöd för det rådande samhället. En skarp skillnad har gjorts i luthersk teologi mellan individualetik och socialetik, och många lutherska teologer menar att kristen etik inte innehåller några värden och normer som skiljer sig från moraluppfattningar inom andra traditioner. Därigenom har luthersk teologi och socialetik bidragit till att stödja moderniteten och sekulariseringsprocessen. Religionen har uppfattats som en privatsak, som inte har mycket med politiken att göra.

 • 28.
  Grenholm, Carl-Henric
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology. Etik.
  Protestantisk socialetik och välfärdsstaten1992In: Tro & liv, Vol. Årg 51, p. s 19-23Article in journal (Other scientific)
 • 29.
  Grenholm, Carl-Henric
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology. Etik.
  Sexualitet som etiskt problem1996In: Svensk Kyrkotidning, Vol. 92, p. 332-338Article in journal (Other scientific)
  Abstract [en]

  I artikeln diskuteras dels vilka sociala inramningar som förutsätts för en ansvarsfull utveckling av den sexuella gemenskapen, dels om det finns alternativ till det heterosexuella äktenskapet som kan fungera som en sådan ram. Ett syfte i artikeln är att argumentera för ett bejakande av homosexuell samlevnad, vilket sker med anknytning till teorier inom nutida feministisk sexualetik.

 • 30.
  Grenholm, Carl-Henric
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Studia Theologica.: Scandianvian Journal of Theology1998Other (Other scientific)
  Abstract [en]

  Två temata som behandlas i denna volym av Studia Theologica är paulinsk teologi och kristna kyrkors politiska ansvar. Anders Klostergaard Petersen skriver om tolkningar av paulinsk dopteologi och Riita Särkiö behandlar förståelsen av försoningstanken i 2 Kor 5:14-21. Karl Olav Sandnes ger en kritisk analys av Krister Stendahls tolkning av Apg 4:12. Alf Tergel skriver om de kristna kyrkornas förståelse av sitt politiska ansvar, medan Peter Schalk behandlar den religiösa nationalismen bland tyska kristna före och under andra världskriget.

 • 31.
  Grenholm, Carl-Henric
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology. Etik.
  Teologi som samhällskritik2000In: Vår Lösen, ISSN 0346-4679, Vol. Årg 91, no 1Article in journal (Other scientific)
 • 32.
  Grenholm, Carl-Henric
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology. Etik.
  Teologisk och filosofisk etik1995In: Tro & Liv, Vol. 54, no 4, p. 3-11Article in journal (Other scientific)
  Abstract [en]

  I artikeln diskuteras förhållandet mellan teologisk och filosofisk etik under kritik av Anders Nygrens uppfattning i denna fråga. En religionsvetenskaplig etik kan komplettera filosofisk etik framför allt genom en analys av sambandet mellan etiska teorier och skilda livsåskådningar.

  Inom kristen etik förekommer skilda uppfattningar om hur moraliska omdömen kan berättigas. En skiljelinje går mellan en sådan etik som är förnuftsbaserad och en sådan som är uppenbarelsebaserad. Denna skiljelinje är relaterad till olika uppfattningar om hur etiken är relaterad till innehållet i kristen trosåskådning.

  I artikeln argumenteras mot såväl en skapelseförankrad etik, enligt vilken kristen etik inte alls skiljer sig från andra etiska modeller, och en uppenbarelsebaserad etik, enligt vilken kristen etik är av ett helt annat slag än filosofisk etik. I stället argumenteras för en teologisk anknytningsetik, som är förankrad såväl i vanliga mänskliga förnuftsöverväganden som i den kristna uppenbarelsen.

 • 33.
  Grenholm, Carl-Henric
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology. Etik.
  Teorier om rättvisa i kristen socialetik1993In: Tro & Tanke: Supplement, no 6, p. s77-s95Article in journal (Other scientific)
 • 34.
  Grenholm, Carl-Henric
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology. Etik.
  Bexell, Göran
  Etik.
  Teologisk etik: En introduktion2000Book (Other scientific)
  Abstract [en]

  Har inte bara människan utan också djuren och naturen i dess helhet ett värde i sig? Vad kännetecknar en rätt handling? Vilka bidrag ger kristen tro till den etiska reflektionen? I vilken utsträckning präglas moralen av skilda sociala kontexter och kulturella traditioner?

  Dessa är några av de frågor som behandlas i denna bok. Den diskuterar moralfilosofiska teorier och aktuella problem inom miljöetik, medicinsk etik, samlevnadsetik och ekonomisk etik. Särskilt uppmärksammas hur skilda teorier om moralen är relaterade till kristen tro och andra livsåskådningar.

  I boken argumenteras för uppfattningen att etisk reflektion är inbäddad i skilda traditioner och präglas av skilda sociala och kulturella kontexter. Samtidigt hävdas att etisk rationalitet inte är helt kontextberoende, varför det är möjligt att föra en dialog i etiska frågor över traditionsgränserna. Detta innebär för kristen etik att den öppen för en ömsesidig dialog med etiken inom andra livsåskådningar och inom moralfilosofin.

 • 35.
  Grenholm, Carl-Henric
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Bexell, Göran
  Teologisk etik. En introduktion1997Book (Other scientific)
  Abstract [en]

  I denna inledning till etikstudiet behandlas skilda moralfilosofiska teorier, olika utformningar av kristen etik, samt aktuella problemställningar inom miljöetik, medicinsk etik, samlevnadsetik och ekonomisk etik. Särskilt uppmärksammas hur skilda teorier inom kristen etik förhåller sig till såväl filosofiska teorier som skilda förståelser av innehållet i kristen trosåskådning. I behandlingen av skilda problem inom tillämpad etik relateras skilda uppfattningar till olika normativa etiska teorier.

 • 36.
  Grenholm, Carl-Henric
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Bexell, Göran
  Teologisk etik. En introduktion1996Book (Other scientific)
  Abstract [en]

  Detta är en korrekturupplaga av en lärobok i etik, som senare publicerats av Verbum 1997. I boken behandlas relationen mellan religion, livsåskådning och moral, skilda moralfilosofiska teorier, olika utformningar av kristen etik, samt skilda problem inom tillämpad etik.

 • 37.
  Grenholm, Carl-Henric
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Helgesson, Gert
  Faculty of Arts, Department of Philosophy.
  Efficiency, Justice, and Stability: Ethical Perspectives in Economic Analysis and Practice2000Book (Other scientific)
  Abstract [en]

  This book presents preliminary reports from the research project "Ethical Reflection in Economic Theory and Practice". Roland Granqvist discusses the Pareto principle as a criterion for efficiency and argues that the economic standard approach rests on a problematic isolation bias. Peter Söderbaum presents a version of instituional economics, and Per Sundman discusses whether demands of justice are compatible with managerial goodness.

  Göran Collste develops a thory of global justice, and Sven Ove Hansson gives an analysis of the concepts of equity, equality, and egalitarianism. Stability, and what is good about is, id dealt with by Gert Helgesson, and Malin Löfstedt discusses the model of human behavior in mainstream economics.

 • 38.
  Grenholm, Carl-Henric
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Helgesson, Gert
  Faculty of Arts, Department of Philosophy.
  Efficiency, Welfare, and Altruism: Moral Assumptions in Economic Theory and Practice2001Book (Other scientific)
  Abstract [en]

  This book focuses on two themes: how efficiency is treated in economic theory and how ethics is dealt with in economic practice. Carl-Henric Grenholm argues that economic theory might contribute to a needed revision of mainstream economic theory. Gert Helgesson analyses different efficiency concepts within mainstream economics. The main issue is how Pareto efficiency is related to values, norms, and ideology.

  Pareto efficiency and welfare is dealt with in another article by Gert Helgesson. The central problem here is whether the Pareto principle should be applied for practical purposes in the real world. Helgesson argues that it should not.

  Roland Granqvist deals with the problems related to the potential Pareto principle. His thesis is that some kinds of altruism should be included in cost-benefit analysis, e.g. concerns for other persons´health and safety. In another article, Roland Granqvist and Hans Lind discuss the "excess burden" of taxes. They argue that the general concept of excess burden has been operationalised in a questionable way. Finally, two articles deal with moral values and ethical convictions in economic practice.

 • 39.
  Grenholm, Carl-Henric
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Helgesson, Gert
  Faculty of Arts, Department of Philosophy. etik.
  Ethics, Economics, and Feminism1998Book (Other scientific)
  Abstract [en]

  This volume focuses on the contributions of feminist theory to a critical evaluation of neoclassical economics and the contributions of economic theory to ethical reflection. Julie Nelson argues that women and nature share a similar treatment in neoclassical economics. They are made invisible or pushed into the background. John Broome argues that formal techniques used in economics can contribute to ethical theory.

  Five articles give outlines of studies on ethics and economics. Per Sundman makes a critical analysis of a neo-Aristotelian approach to the managerial role in business ethics. Gert Helgesson discusses ethical preconditions in economic theory. Malin Löfstedt deals with the neoclassical view of humans, Ann-Cathrin Jarl writes about the conceprions of equality in feminist economics, and Carl-Åke Elmersjö deals with economic analysis in health care.

 • 40.
  Grenholm, Carl-Henric
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology. Etik.
  Helgesson, Gert
  Faculty of Arts, Department of Philosophy.
  Etik och ekonomi1998Book (Other scientific)
  Abstract [en]

  Skrifterien "Studies in Ethics and Economics" innehåller rapporter från projektet "Etisk reflektion i ekonomisk teori och praktik". I denna första volym ger Carl-Henric Grenholm en beskrivning av projektets teoretiska ansats, syfte och problemområden. I anslutning därtill reflekterar Bo Gustafsson över projektets inriktning och uppgifter. Thomas Brytting skriver om etiska antaganden i marknadsekonomisk teori och Carl-Henric Grenholm analyserar olika uppfattningar om marknadsekonomin inom nutida teologi. Sven Ove Hansson skriver om preferensteori och omröstningsspel, och denna artikel kommenteras av Wlodek Rabinowicz. I boken ingår även en artikel av Roland Granqvist om prioriteringar inom sjukvården, vilken kommenteras av Lennart Nordenfelt.

 • 41.
  Grenholm, Carl-Henric
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Helgesson, Gert
  Faculty of Arts, Department of Philosophy.
  Ideology in Science and Economics1999Book (Other scientific)
  Abstract [en]

  The main topic of this volume of "Studies in Ethics and Economics" is the role of ideology in science and economics. Mikael Stenmark discusses the place of ideology in science, and Hans Larsson argues that there are implicit assumptions in economic theory which can facilitate its use for ideological purposes.

  Gert Helgesson tries to clarify what economists mean by "theory" and "model", and Göran Collste discusses what it means to formulate ethical principles for making priorities in health care. Per Sundman analyses different ways of applying the notion of democratic legitimacy in the context of business corporations, and Mikael Lindfelt argues for a virue ethical approach to professional ethics.

 • 42.
  Grenholm, Carl-Henric
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Helgesson, Gert
  Faculty of Arts, Department of Philosophy.
  Value Assumptions in Economic Theory1998Book (Other scientific)
  Abstract [en]

  Four studies within the Research project "Ethical Reflection in Economic Theory and Practice" are in the focus of this volume. One of them deals with ethical presuppositions in neo-classical economic theory, another one with the ethical considerations presupposed in social decision theory. The third study examines the role of economic analysis in the rationing of health care, and the fourth study deals with different ethical principles for priorities in health care.

  In the first article Göran Collste argues that economics is not a value-neutral science. Sven Ove Hansson discusses the assumptions on the structure of rational preferences which are presupposed in modern economics. Roland Granqvist deals in the third article with cost-benefit analysis as a methid for economic evaluation of health care. In the fourth article, Göran Collste shows that different conceptions on human dignity are related to different opinions on how priorities should be established in health care.

  This volume also contains two articles by Sven Ove Hansson on ethical theory and an outline of a study on the implications of economic globalization for philosophical theories on social justice and democracy by Göran Collste.

 • 43.
  Grenholm, Carl-Henric
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology. Etik.
  Helgesson, Gert
  Faculty of Arts, Department of Philosophy.
  Värderingar i ekonomisk teori och forskning1999Book (Other scientific)
  Abstract [en]

  Denna volym innehåller artiklar som presenterades vid ett symposium i Sigtuna i november 1998 inom ramen för projektet "Etisk reflektion i ekonomisk teori och praktik". Lars Udehn diskuterar värderingar inom ekonomisk och sociologisk forkning. Markus Jäntti behandlar ekonomers uppfattningar om rättvisa och Ralf Eriksson skriver om människosynen i nationalekonomin. Sten Nyberg diskuterar sociala normers roll i nationalekonomisk analys. I ett par avslutande artiklar diskuterar Hans Lind, Roland Granqvist och Michael Lundholm inkomstskatters eventuella välfärdseffekter.

 • 44.
  Grenholm, Carl-Henric
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology. Etik.
  Herrmann, Eberhard
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology. Religionsfilosofi.
  Kristen feminism: Gudsbild och filosofisk bakgrund1982Book (Other scientific)
  Abstract [en]

  I denna bok behandlas den kritik som sådana feministteologer som Mary Daly och Sheila Collins riktat mot traditionella kristna gudssymboler och gudsföreställningar. Den alternativa gudsbild som framträder hos dessa feminististiska teologer analyseras och kritiseras. Boken klargör den kristna feminismens filosofiska bakgrund och förutsättning och påvisar främst dess beroende av Paul Tillichs ontologi och symbolteori. Dess tes är att den som rationellt önskar ta ställning till nutida feministteologi bör kritiskt granska även dessa dess filosofiska förutsättningar.

 • 45.
  Grenholm, Carl-Henric
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Kamergrauzis, NormundsUppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Feminist Ethics: Perspectives, Problems and Possibilities2003Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  One purpose of this book is to analyse and reflect critically upon various feminist contributions to ethics. Another purpose is to give a critical evaluation of these contributions of feminist ethics to ethical theory, normative reflection, and applied ethics.

  This means that three questions are adressed in the book. What are the main contributions of feminist theory to moral philosophy and theological ethics? What are the problems within feminist ethics of different kinds? What are the possibilities for feminist research in ethics for the future?

  The book includes descriptions of different sorts of feminist ethics in current theology and philosophy. Different ethical theories as well as contributions to applied ethics within feminist ethics are analysed. the book also engages with a critical evaluationof these different kinds of feminist ethics.

1 - 45 of 45
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf