uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
12345 1 - 50 of 218
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  24 preludier utan fuga: Stilövningar samt förberedande tankar om den glada vetenskapen2004In: Konsten att rättsvetenskapa, 2004, p. 32-Chapter in book (Refereed)
 • 2.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  A Tort Law Century: Influences of Social, Political and Intellectual Thinking2018In: Festskrift till Håkan Hydén / [ed] Banakar & Dahlstrand & Ryberg Welander, Lund: Juristförlaget, Lund, 2018, p. 25-45Chapter in book (Other academic)
 • 3.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Anhörigersättningens gränser2006In: PointLex, Vol. maj, p. 33-Article in journal (Other academic)
 • 4.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Anhörigersättningens schabloner – återigen2007In: PointLex, Vol. december, p. 11-Article in journal (Other academic)
 • 5.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Anm av Askeland, Tapsfordeling og regress ved erstatningsoppgjør2007In: Tidskrift for Rettsvitenskap (TfR), Vol. 4, p. 621-625Article, book review (Refereed)
 • 6.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Anm av Simonsen, Porsdam, Skov Nielsen (red), Lov og litteratur.2007In: Tidskrift for Rettsvitenskap (TfR), no 5, p. 851-857Article, book review (Refereed)
 • 7.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Anm av Åslund, Allemansrätten och marknyttjande. Studier av ett rättsinstitut 2009In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 1, p. 123-130Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 8.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Anmälan av Bertil Bengtsson & Erland Strömbäck, Skadeståndslagen. En kommentar2003In: Juridisk tidskrift, p. 5-Article, book review (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 9.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Anmälan av Doublet, Rett, vitenskap og fornuft1996In: Retfaerd, p. 7-Article, book review (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 10.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Anmälan av Lødrup, Lærebok i erstatningsrett1996In: Tidskrift for Rettsvitenskap, p. 9-Article, book review (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 11.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Anmälan av Nybergh, Avtalsfrihet - rätt till avtal1998In: Svensk Juristtidning, p. 6-Article, book review (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 12.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Anmälan av Taxell, Avtalsrätt1998In: Svensk Juristtidning, p. 9-Article, book review (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 13.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Ansvar för produktskador i näringsidkarförhållanden2001In: PointLex, Vol. maj, p. 5-Article in journal (Other academic)
 • 14.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Ansvaret för vanskligt vanligt vatten: produktansvarslagens tillämpning på dricksvatten2018In: InfoTorg Juridik, Vol. nov, p. 1-8Article in journal (Other academic)
 • 15.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Ansvaret vid andrahandsuthyrning: enhetlig regel kontra differentierad argumentationsstruktur2015In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 3, p. 533-557Article in journal (Refereed)
 • 16.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Ansvarsbedömning av underlåtenhet: konkretisering av skyddsåtgärder mot risker kontra den skadelidandes egna risker och självskadeåtgärder2007In: PointLex, Vol. december, p. 28-Article in journal (Other academic)
 • 17.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Ansvarsformernas differentiering – culpa, strikt ansvar och mellanformer av ansvar2012In: Uppsatser om skadeståndsansvar och ansvarsförsäkring / [ed] Håkan Andersson, Bertil Bengtsson, Anders Holm, Eva Lindell-Frantz, Birger Nydrén, Marcus Radetzki, Jessika van der Sluijs, Harald Ullman, Stockholm: Jure förlag , 2012, p. 1-57Chapter in book (Refereed)
 • 18.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Ansvarsgenombrott – kvalificering vid processmissbruk2014In: InfoTorg JuridikArticle in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Fördelarna med erkännandet av den juridiska personen väger så tungt, att man endast i yttersta undantagsfall kan genombryta dess gräns för att göra den fysiska personen bakom bolaget etc ansvarig. I en ny dom från Högsta domstolen visas en sådan kvalificerad situation, där männen bakom ett underfinansierat processbolag fick bära ett personligt ansvar för den vinnande motpartens processkostnader, emedan syftet med arrangemanget just varit att kringgå RB:s kostnadsansvarsregler. Fallet föranleder några reflektioner kring möjliga argumentationsvägar vid ansvarsgenombrott.

 • 19.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Ansvarskonkurrens – problemformuleringens betydelse2014In: InfoTorg JuridikArticle in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ofta kan man vid skadefall i kontraktuella förhållanden (eller vid specialreglering) överväga om en utomobligatorisk grund (vanligen culpa) kan appliceras. Därvid är en tolkning av den primära ansvarsgrundens funktion avseende exklusivitet avgörande. I en ny dom från HD visas, att frågan om ansvarskonkurrens argumentativt kan påverkas av frågan om avtalets subjektiva begränsning. Problemet med den utomobligatoriska grundens tillämplighet får då en lösning utifrån spörsmålet om kravvägar i en kontraktskedja, varmed svaret alltid riskerar bli att kontraktsregeln gäller istället för den utomkontraktuella grunden – vilket alltså upplöser frågan … eftersom svaret ges på en annan fråga. Några konsekvenstankar kan därför övervägas.

 • 20.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Ansvarsproblem i skadeståndsrätten2013Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Trilogin ”Skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer” innehåller en mängd närläsningar av hur de olika frågorna inom skadeståndsrätten gestaltat sig i 2000-talets praxis. Genom tematiska inramningar och detaljanalyser ges en bild i rörelse av hur skadeståndsrätten idag fungerar, diskuteras och utvecklas. De enskilda rättsfallsanalyserna åskådliggör både skadeståndsrättens argumentativa förutsättningar och de materiella tillskott som fallen bidragit med. Trilogin gestaltar de skadeståndsrättsliga problemen kring ansvarsgrund (Bok I), ansvarsgräns (Bok II) och ersättningsbestämning (Bok III). Därmed blir varje bok en fristående monografisk behandling av respektive tema. Framställningen är uppbyggd så att de olika analyserna ska kunna läsas för sig och därmed vara av praktiskt värde för rättstillämpningen – samtidigt som både detaljerna och helheten ska ge ett rättsvetenskapligt mervärde.

  ”Ansvarsproblem” är den första boken i trilogin. Den belyser varierade rättsliga berättelser som kan legitimera att ett visst subjekt ska ansvara – eller inte ansvara – för viss handling (respektive underlåtenhet) eller verksamhet. Därmed penetreras frågor om vad som överhuvudtaget utlöser culpaansvar, strikt ansvar och diverse möjliga mellanformer (inklusive skärpningar) av ansvar. Även frågorna kring handling kontra underlåtenhet analyseras. Gränsområdet till den kontraktuella sfären behandlas, med praktisk inriktning på hur argumentationen påverkas av olika rättsliga miljöers traditioner – professionsansvaret, tredjemansverkningar, förtroendefrågor etc aktualiseras därmed. Vidare presenteras en analysmodell för de argumentativa förfaringssätten vid strikt ansvar. Statens och kommunernas ansvar ges en bred framställning, vilken tar upp både de typiska och atypiska myndighetssituationerna – inklusive en större analys av det framväxande ansvaret för felaktigheter i rättstillämpningen. Ett omfångsrikt kapitel ägnas åt Europakonventionens inverkan på den nationella skadeståndsrättsliga diskursen och praktiska tillämpningen.

 • 21.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Avräkning respektive skadebestämning – olika justeringsmetoder för att nå ”full ersättning”2012In: InfoTorg Juridik, no decArticle in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Målet med skadeståndsrättsligt ersättningsbestämmande sägs ofta vara att ge ”full ersättning”. Att detta många gånger blir en chimär är givet – för hur värderar man en ”spik-i-foten”? – men i vart fall indikeras därmed, att man bör undvika både under- och överkompensation. Det senare problemet aktualiseras när flera ersättningsordningar formellt är tillämpliga på samma skadefall. I en ny dom från Högsta domstolen visas de begränsade rekvisiten i avräkningsregeln 5:3 SkL samt de möjligheter man likväl har, att justera den slutliga ersättningsnivån utifrån allmänna skadeståndsprinciper.

 • 22.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Barthesianska meditationer2003In: Hyldestskrift till Nørgaard, Köpenhamn , 2003, p. 27-Chapter in book (Refereed)
 • 23.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Bevisbörda, åberopsbörda och ”tydlighetsbörda” i försäkringstvister2006In: PointLex, Vol. juni, p. 16-Article in journal (Other academic)
 • 24.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Beviskrav och krav på rättslig kvalificering i ersättningsmål – problematisering av skada, yttre orsak, kausalitet och ansvarskriterier.2007In: PointLex, Vol. februari, p. 21-Article in journal (Other academic)
 • 25.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Beviskravet vid ersättning av inkomstförlust: Hypotetiska prognosers sannolikhet2007In: PointLex, Vol. juni, p. 17-Article in journal (Other academic)
 • 26.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Bristande tillsyn över riskbenägna personer: Några reflektioner kring riskabla risk-, åtgärds-, proportionalitets-, integritets- och bevisproblem2013In: InfoTorg Juridik, Vol. aprilArticle in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vårdnadshavares tillsynsansvar är inte ett okvalificerat ansvar för annans handlande, utan är avhängigt en kvalificering av de egna aktuella bristande åtgärderna som borde ha vidtagits – och som skulle ha förhindrat skadefallet. På samma sätt är myndigheters (exempelvis socialnämnds) ansvar i dessa situationer beroende av den akuta situationens risker, möjliga åtgärder och vägningen av intressen på ömse sidor. Vid underlåtenhet uppkommer dessutom alltid problemet med bevisningen och den värderande bedömningen av de hypotetiska åtgärdernas kvalitet och orsaksinverkan (skadande respektive skadeförhindrande). Det principiella klargörandevärdet i en ny dom från HD berör just bevisaspekterna, i situationer då utredningsbristerna beror på myndighetens bristfälliga dokumentation. Däremot bör man passa sig väldigt noga, för att tolka domen som att det allmänna ansvarar för alla riskabla (eller rentav farliga) människor – bara för att man inte spärrar in dem allihopa (och sedan håller dem inlåsta så att de inte kommer ut och ställer till krångel och skada för andra).

 • 27.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Casus mixtus – funktion och argumentationsmönster2005In: PointLex, Vol. januari, p. 17-Article in journal (Other academic)
 • 28.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Constructive Deconstruction - A Test of Postmodern Legal Reasoning: The Example of Third Party Losses on the Borderline between Tort Law and Contact Law1998In: Anglo-Swedish Studies in Law, 1998, p. 33-Chapter in book (Refereed)
 • 29.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Culpabedömning av rättsbedömning –: uppenbarhetsrekvisitet uppenbart konkretiserat2018In: InfoTorg Juridik, no november, p. 1-16Article in journal (Other academic)
 • 30.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Culpabegreppet – evigt samma ytuttryck, evigt nya konkretiserande avvägningar2011In: InfoTorg Juridik, no augusti, p. -75Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Finns det något mer välkänt och evigt inom juridiken än det ända sedan romartiden ständigt och oföränderligt vidareförda culpauttrycket? Alla känner ju till det och kan använda begreppets ordvändning för att rättsligt förstå och förmedla att någon handlat fel, varit vårdslös, oaktsam, slarvig eller … ja, culpös, helt enkelt. Men finns det verkligen ett entydigt innehåll i alla dessa utsagor som nyttjar de just nämnda glosorna – eller ligger homogeniteten blott i det språkliga uttrycket för de alltefterhand varierande värderingarna och avvägningarna kring ansvarsproblemet? Givetvis det senare – och det vet egentligen också alla jurister (men ibland kan det vara behagligt att gömma sig bakom det försåtligt otvetydiga ordet). Istället för att vara en allmän handlingsregel eller en moraliserande benämning på avvikelsen från det redan fastlagda rätta handlingssättet, handlar culparegeln om en metod för att på ett specialiserat sätt avväga de komponenter som talar för och emot ansvar i en konkret situation. En ny exemplarisk dom från Högsta domstolen demonstrerar detta, och får därför i denna artikel tjäna som utgångspunkt för en analys av komponenterna i detta så kända, men ändå märkligt undflyende, rättsliga begrepp.

 • 31.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Den mångfacetterade diskursen kring anhörigersättning – en metodologisk studie av pragmatisk rättsutveckling2013In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 1, p. 1-23Article in journal (Refereed)
 • 32.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Den ”nya” diskrimineringsersättningen (I) – nya explicita bedömningsgrunder avseende upprättelse och prevention2015In: InfoTorg JuridikArticle in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Genom 2008 års diskrimineringslag omdöptes rättsföljden skadestånd till ”diskrimineringsersättning”, varvid det avseende ersättningsbestämningen angavs, att det preventiva syftet ska beaktas – med följd att summorna ska kunna bli högre än förr. När HD i somras genom tre domar för första gången dömde enligt den nya lagen, gavs ett antal klargörande besked om hur ersättningsnivåerna ska bedömas (och vidare fick vi genom domarna några ytterligare förtydliganden av både materiell och formell natur). I denna första artikel (av tre) om den nya diskrimineringsersättningen behandlas, hur de accentuerade ändamålen med uppnående av ”upprättelse” och ”prevention” på ett pragmatiskt sätt ska kunna hanteras i framtiden. HD visar att man – precis som vid all ideell skadeståndsbestämning – måste bygga på typiseringar och schabloner. Och även om nivåerna blir högre än förr, visar HD tillika att man – återigen precis som vid all ideell skadeståndsbestämning – måste anpassa summorna (och därmed yrkandena) efter rimliga krav inom ersättningsrättens helhet.

 • 33.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Den ”nya” diskrimineringsersättningen (II) – nya explicita bedömningsgrunder avseende miniminivå2015In: InfoTorg JuridikArticle in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna andra artikel (av tre) om den nya diskrimineringsersättningen, behandlas hur pass lindriga kränkningar som överhuvudtaget kan ersättas samt vilken miniminivå man därvidlag hamnar på. Återigen blir temana "upprättelse" och ”prevention” viktiga symboluttryck, varvid argumentationen kring de två partssidorna aktualiseras - och leder till problem när de inte renodlas.

 • 34.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Den ”nya” diskrimineringsersättningen (III) – nygamla problem med kvoteringens positiva och negativa sidor2015In: InfoTorg Juridik, no januari, p. 1-6Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna avslutande artikel om den nya diskrimineringslagens första tillämpningssituationer i HD får vi åter stifta bekantskap med kvoteringsproblematiken, som (trots HD:s och EU-domstolens tidigare besked om olaglighet) fortsätter florera inom det svenska högskoleväsendet. Just den nu aktuella domen berör förvisso endast vissa formella detaljer, avseende utgångspunkterna för fastställande av preskriptionstiden. Att en så simpel fråga behövde gå hela vägen upp till HD, säger kanske ändå något om diskrimineringsrättens diskursklimat.

 • 35.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Den olycksaliga olyckan som olyckligt försäkringsrättsligt demarkationskriterium för ersättningsgilla försäkringsfall av typen olycksfall2015In: Uppsatser om försäkringsvillkor / [ed] Håkan ANdersson mfl, Stockholm: Jure, 2015, p. 1-42Chapter in book (Refereed)
 • 36.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Den svenska EKMR-skadeståndsrätten (I): Lagregleringen, ansvarsförutsättningarna och ramverket för skadeståndsdiskussionen2011In: InfoTorg Juridik, no juli, p. -44Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den svenska skadeståndsrätten har under det senaste decenniet förnyats och berikats genom att Europakonventionen (EKMR) alltmer kommit att normaliseras som en integrerad del av rättsdiskursen. Högsta domstolen har i en serie viktiga prejudikat utstakat förutsättningarna för hur EKMR kan påverka argumentationen i skadeståndsmål, och nu föreslås – i utredningen SOU 2010:87 – detta rättsläge bli stabiliserat genom lagstiftning. I anslutning till detta lagförslag kan ett antal teman kring EKMR och skadeståndsrätten summeras (i denna och en kommande artikel). Om SOU-förslaget (och HD-praxisen) ytterst kort ska sammanfattas, kan man betona budskapet om skadeståndet som ett av rättsmedlen, men inte det viktigaste, när EKMR omsätts i svensk verklighet – och när väl förutsättningarna för skadestånd grundlagts, återstår alla de övriga rättsliga detaljfrågorna om kausalitet, ersättningsberättigad krets, ansvarsgräns, skadeuppskattning, etc.

 • 37.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Den svenska EKMR-skadeståndsrätten (II): Europeiseringens diskurspåverkan och de ökade kraven på EKMR-argumentationens konkreta relevans2011In: InfoTorg Juridik, no augusti, p. -47Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I den förra artikeln om EKMR-skadeståndsrätten belystes – i anledning av lagförslaget SOU 2010:87, som nu i höst kommer att behandlas på justitiedepartementet – ansvarsförutsättningarna och ramverket för hur EKMR kan bli en del av den svenska rätten. I denna andra artikel behandlas steget därefter, dvs hur EKMR och överhuvudtaget europeiseringen påverkar den detaljerade diskussionen av tillämpningsfrågor när väl ansvarsgrunden fastlagts. Såväl kritiska som konstruktiva synpunkter på hur denna ”översättning” av EKMR till svensk skadeståndsrätt har fungerat och kan komma att – alltmer normaliserat – fungera i framtiden, läggs fram i denna analys. Den bakomliggande tanken – eller känslan – är att vi behöver mer av reflekterande rättsvetenskaplig differentiering än svartvit förenklad entydighet.

 • 38.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Den svenska EKMR-skadeståndsrätten (III): Diskussionen av olika horisontella verkningar2011In: InfoTorg Juridik, no augusti, p. 1-35Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I de tidigare artiklarna i denna EKMR-trilogi har behandlats den struktur inom svensk skadeståndsrätt, som nu etablerats för krav med anknytning till konventionen; vidare har ett antal argumentativa och retoriska tendenser iakttagits, varvid budskapet har varit, att ju mer EKMR normaliseras desto mer sofistikerat måste man översätta konventionens ”rättigheter” till skadeståndsdiskursen och anpassa argument och ersättningsnivåer för att undvika de initiala, experimenterande försöken att använda EKMR som trumf mot de detaljerade rättsliga berättelserna. I denna tredje och sista artikel undersöks en av de – åtminstone tidigare – mest brännande frågorna, nämligen möjligheten till horisontell tillämpning mellan privata subjekt. HD har i NJA 2007 s 747 sagt nej, och det nu liggande lagförslaget i SOU 2010:87 väljer att inte reglera frågan. Huvudregeln är därmed klar – ingen horisontell tillämpning. Men det kan tänkas undantagssituationer då standarden enligt EKMR kan påverka befintliga nationella skadeståndsregler; och även utanför skadeståndsrätten kan en dylik standardpåverkande inverkan medföra att horisontella förbindelser berörs av EKMR. I dessa undantagsfall måste dock argumentationen preciseras och skärpas rejält bortom de tidigare – av HD underkända – kategoriska men vaga hävdandena av (eller önskemålen om) en allmän rätt eller möjlighet till sådana krav.

 • 39.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Det allmännas ersättningskrav för skyddsåtgärder – skadebegrepp och begränsningsläror2004In: PointLex, Vol. oktober, p. 27-Article in journal (Other academic)
 • 40.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Det allmännas återkravsrätt åter i återvändsgränden2008In: PointLex, Vol. mars, p. 15-Article in journal (Other academic)
 • 41.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Det strikta ansvarets ändamålsenliga gräns2007In: PointLex, Vol. oktober, p. 20-Article in journal (Other academic)
 • 42.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Direkt och subrogerad direktkravsrätt2013In: InfoTorg Juridik, no majArticle in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I ett nytt mål från HD visas, att en subrogation av skadeståndskrav vid försäkringstäckning också inkluderar den rätt till direktkrav som kan finnas mot skadevållarens ansvarsförsäkrare. Tämligen givet, kan tyckas – därmed kan man undra varför ett försäkringsbolag driver motsatt linje (vilket knappast hade varit till gagn för försäkringsbranschen i stort om man vunnit).

 • 43.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Diskrimineringsjuridikens ersättningsrättsliga diskurs – en argumentativ inventering2013In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, Vol. 98, no 8, p. 779-806Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Förekomsten och bekämpandet av diskriminering har fått allt större aktualitet, varvid detta samhällsproblem visar sig ha många såväl strukturella som individuella komponenter. När ett område på så sätt erhållit en stark politisk potential, skapas en diskursiv agenda som ofta – åtminstone initialt – premierar en svartvit problemformulering inriktad på enkla åtgärder för att direkt uppnå ”goda” lösningar. Diskrimineringsombudsmannen (DO) är därvidlag en samhällsinstitution som (till skillnad från de flesta andra myndigheter) har att initiera den rättspolitiska diskussionen för att öka medvetenheten och påverka medborgarnas beteenden (och tänkande). Och det är gott så. Problem kan emellertid uppkomma om den politiska och rättspolitiska diskursen alltför ensidigt och odifferentierat överförs till den rättsliga (i enskilda tillämpningsfall). För att motverka en dylik utveckling – och för att påvisa den mångfacetterade juridiska resonemangsstrukturen – presenteras i denna artikel en enkel modell för hantering av diskrimineringsersättningen.

 • 44.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Diskrimineringsrättslig prövning av försäkringsvillkor: särskilt om försäkringsteknisk hantering av funktionsnedsättning2018In: Uppsatser om försäkringsrättsliga regler och principer / [ed] Håkan Andersson m fl, Stockholm: Jure, 2018, p. 9-48Chapter in book (Refereed)
 • 45.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Diskrimineringsskadeståndsrätt (1) – bevisning av omständigheter och bevekelsegrunder2006In: PointLex, Vol. april, p. 28-Article in journal (Other academic)
 • 46.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Diskrimineringsskadeståndsrätt (2) – värdering av ”positivt” respektive ”negativt” särbehandlande åtgärder2007In: PointLex, Vol. januari, p. 42-Article in journal (Other academic)
 • 47.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Diskrimineringsskadeståndsrätt (3): Den rättsliga och den politiska diskursen möts2007In: PointLex, Vol. juni, p. 26-Article in journal (Other academic)
 • 48.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Diversity and Unity: In Search of a Pluralistic View on Problems in Tort Law2001In: Scandinavian Studies in Law: vol 41, Stockholm , 2001, p. 20-Chapter in book (Refereed)
 • 49.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Egenföretagares skadeståndsrättsliga inkomstskydd vid personskada - frigörelse från begreppslåsning angående skattereglerna och den traditionella tredjemanskopplingen2014In: InfoTorg JuridikArticle in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den civilrättsliga (skadeståndsrättsliga) synen på vad som utgör en förlorad arbetsinkomst påverkas inte av den skatterättsliga kvalificeringen, avseende vad som betraktas som inkomst av tjänst respektive inkomst av kapital. Det är det uttryckliga, förtydligande beskedet från HD i en av sommarens domar. Därtill visar domen, att en arbetande egenföretagare som personskadas, inte ska påverkas negativt av att han organiserat sin verksamhet i bolagsform. I denna del bidrar HD:s dom inte bara med ett förtydligande, utan med ett direkt – i mina ögon ytterst rimligt och värdefullt – nyhetsvärde i förhållande till hur frågan diskuterats tidigare. Det enda märkliga med domen är, att HD i denna del inte med ett ord berör sin tidigare praxis. Man kan undra om (och varför) HD vill framstå mindre nyskapande än man är, och hellre låtsas som om man bara helt naturligt (kanske naturrättsligt) famlar sig fram till resultat som bara råkar vara naturliga och naturligtvis bra.

 • 50.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  EKMR och allmänna skadeståndsprinciper (I) – betydelsen av argumentationsstrukturer och rättsliga avvägningar2016In: InfoTorg Juridik, no febr, p. 1-36Article in journal (Other academic)
12345 1 - 50 of 218
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf