uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
1 - 24 of 24
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Gipperth, Lena
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Zetterberg, CharlottaUppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Miljörättsliga perspektiv och tankevändor: Vänbok till Jan Darpö & Gabriel Michanek2013Collection (editor) (Refereed)
 • 2.
  Michanek, Gabriel
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Den internationella miljörättens genomslag i svensk rättstillämpning2012In: Folkrätten i svensk rätt / [ed] Rebecka Stern, Inger Österdahl, Malmö: Liber, 2012, p. 121-146Chapter in book (Other academic)
 • 3.
  Michanek, Gabriel
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Den svenska miljörätten2012 (ed. 3)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Miljörätten omfattar frågor om bl.a. luft- och vattenkvalitet, användning av naturresurser, skydd för arter och livsmiljöer, återanvändning och återvinning av avfall m.m. samt kontroll av kemikalier. Miljöbalken är den centrala svenska miljöförfattningen. I syfte att främja en hållbar utveckling innehåller balken olika rättsliga verktyg i form av t.ex. hänsynskrav, miljökvalitetsnormer, miljökonsekvens-beskrivningar, tillståndsprövning och särskilda skydd för arter och naturmiljöer. Vid sidan av miljöbalken finns ett stort antal författningar som på olika sätt har betydelse från miljösynpunkt. Den svenska miljölagstiftningen, och tillämpningen av denna, påverkas påtagligt av internationella regler och särskilt av EU-rätten. EU:s miljörätt är omfattande och växande.

  Den svenska miljörätten introducerar läsaren i miljörätten som juridiskt ämne. Bland författningarna analyseras miljöbalken särskilt ingående. Plan- och bygglagen och skogsvårdslagen är exempel på annan mark- och miljölagstiftning som behandlas. Den svenska lagstiftningen sätts in i ett internationellrättsligt sammanhang, främst EU-miljörätten. I boken ges exempel på hur regler används i olika situationer och flera rättsfall från svenska domstolar, däribland många från Mark- och miljööverdomstolen, och från EU-domstolen behandlas. En central fråga i boken är om lagstiftningen är ändamålsenlig från miljösynpunkt.

 • 4.
  Michanek, Gabriel
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Den svenska miljörätten2004Book (Other academic)
 • 5.
  Michanek, Gabriel
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Den svenska miljörätten2008 (ed. 2)Book (Other academic)
 • 6.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Environmental Law and Free Trade in Alien Species2000Conference paper (Other academic)
 • 7.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Environmental law versus free trade in gene manipulated and alien species1998In: The Harmonization of Polish Environmental Protection Law with European Standards: The Protection of Environmental Living Resources, Agricultural Advisory Centre , 1998, p. 43-45Chapter in book (Other academic)
 • 8.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Europeiska kemikaliemyndighetens granskning av kemikalier - och om ansvar för kunskapsbrister och risker2012In: Pro Natura: Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2. mars 2012 / [ed] Inge Lorange Backer, Ole Kristian Fauchald, Christina Voigt, Oslo: Universitetsforlaget, 2012, p. 602-622Chapter in book (Refereed)
 • 9.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Finns rättsliga förutsättningar för ett hållbart fiske inom kustzonerna?2004In: Förvaltningsrättslig tidskrift, no 4, p. 461-480Article in journal (Refereed)
 • 10.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences.
  Frihandel, miljökonventioner och genomslaget för hållbar utveckling2008In: MiljØretlige emner, Festskrift till Ellen Margrethe Basse / [ed] Tegner Anker, H. och Egelund Olsen, B., Jurist- og Økonomforbundets Forlag , 2008, p. 117-133Chapter in book (Other academic)
 • 11.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Frihandel och miljörätt2002In: Fågelperspektiv på rättsordningen: Vänbok till Staffan Westerlund / [ed] Ellen Margrethe Basse, Jonas Ebbesson, Gabriel Michanek, Uppsala: Iustus förlag, 2002, p. 449-465Chapter in book (Refereed)
 • 12.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  "Garanterat svårfångat" om enskilda länders handlingsutrymme och den så kallade miljögarantin2007In: Europarättslig tidskrift, ISSN 1403-8722, no 3, p. 513-531Article in journal (Refereed)
 • 13.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Giftfri miljö och rättsutvecklingen på kemikalieområdet2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sedan slutet av 1990-talet har Sverige arbetat med miljömålet en giftfri miljö och ett överordnat internationellt och nationellt mål är att det senast år 2020 ska finnas förutsättningar för att skydda människors hälsa och miljön från farliga kemikalier. Det enda kända medel att förlita sig på när det gäller att ”säkerställa” ett långsiktigt skydd av hälsa och miljö är lagstiftning. Eftersom kemikalier är ”rörliga” måste kontrollen av tillverkning m.m. ske såväl globalt, regionalt som lokalt för att bli effektiv. I rapporten analyseras brister i kontrollsystemet för hanteringen av kemikalier i ljuset av miljömålet och nya åtgärder föreslås. En del åskådliggjorda brister finns på ett övergripande plan, t.ex. genomslaget för försiktighetsprincipen internationellt. Andra åter rör sig på lokal nivå, såsom oklarhet huruvida länsstyrelser ska sköta tillsyn över saluföring av kemikalier som sker från tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter eller inte. Exempel på förbättringsförslag är att på EU-nivå bredda definitionen av producent till att också omfatta producenter utanför EU vilket skulle tillåta dessa att själva registrera sina kemikalier vid den europeiska kemikaliemyndigheten. Då kemikaliehanteringen är mycket branschspecifik är ett annat förslag att en motsvarighet till det amerikanska systemet ”Informerad substitution”införs för att modifiera det kunskapsövertag som företagen har i förhållande till myndigheter.

 • 14.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  GMO - Den svenska lagstiftningen och EG-rättens inverkan2006Report (Other academic)
 • 15.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Hur säkert är det att bedriva ekologiskt jordbruk? Om samexistens i jordbrukslandskapet2016In: Nordisk miljörättslig tidskrift, ISSN 2000-4273, E-ISSN 2000-4273, no 1, p. 161-170Article in journal (Refereed)
 • 16.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Juridiska styrmedel för hållbart fiske inom kustzonerna2004Report (Other academic)
 • 17.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Kemikaliers vara eller icke vara2003In: Miljörätten i förändring: En antologi / [ed] Gabriel Michanek och Ulla Björkman, Uppsala: Iustus förlag, 2003, p. 117-136Chapter in book (Refereed)
 • 18. Zetterberg, Charlotta
  Miljöfarliga produkter och fördelning av ansvar för utredning och bevisning i handelskonflikter2010In: Europarättslig tidskrift, ISSN 1403-8722, no 2, p. 262-282Article in journal (Refereed)
 • 19.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Protection of living resources in the European Union1998In: The Harmonization of Polish Environmental Protection Law with European Standards: The Protection of Environmental Living Resources 1998, Przysiek: Agricultural Advisory Centre , 1998, p. 9-14Chapter in book (Other academic)
 • 20.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Sweden2003In: The Yearbook of European environmental law: Vol. 3 / [ed] Han Somsen, oxford: Oxford University Press, 2003, Vol. 3, p. 713-724Chapter in book (Refereed)
 • 21.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Utsättningar av genetiskt modifieradeorganismer: Sammanfattning2000In: Att spränga gränser: Bioteknikens möjligheter och risker : slutbetänkande / av Bioteknikkommittén, Stockholm: Fritzes, 2000, p. 469-477Chapter in book (Other academic)
 • 22.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  WTO och handeln med genetiskt modifierade organismer2001In: Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, ISSN 0105-1121, Vol. 92, no 1, p. 30-46Article in journal (Refereed)
 • 23.
  Zetterberg, Charlotta
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Edvardsson Björnberg, Karin
  Division of Philosophy, Royal Institute of Technology, KTH.
  Time for a New EU Regulatory Framework for GM Crops?2017In: Journal of Agricultural and Environmental Ethics, ISSN 1187-7863, E-ISSN 1573-322X, Vol. 30, no 3, p. 325-347Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In recent years, the EU legislation on genetically modified (GM) crops has come under severe criticism. Among the arguments are that the present legislation is inconsistent, disproportionate, obsolete from a scientific point of view, and vague in terms of its scope. In this paper, the EU GM legislation (mainly the “Release Directive”, 2001/18/EC) is analysed based on five proposed criteria: legal certainty, non-discrimination, proportionality, scientific adaptability, and inclusion of non-safety considerations. It is argued that the European regulatory framework does not at present satisfy the criteria of legal certainty, non-discrimination, and scientific adaptability. Two ways of reforming the present legislation toward greater accommodation of the values expressed through the proposed criteria are briefly introduced and discussed.

 • 24.
  Zetterberg, Charlotta
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Michanek, Gabriel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Supplement ”Den svenska miljörätten”2015Book (Other academic)
1 - 24 of 24
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf