uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 60
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Berglund, Martin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Cejie, Katia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Basics of International Taxation: from a methodological point of view2014Book (Other academic)
 • 2.
  Berglund, Martin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Cejie, Katia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Basics of International Taxation: From a Methodological Point of View2018 (ed. 2)Book (Other academic)
 • 3.
  Bjuvberg, Jan
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Cejie, Katia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Klimatkompensation och motprestationer - några reflektioner2018In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 8, p. 528-539Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den 29 juni i år avgjorde HFD för andra gången på kort tid ett mål om avdrag för utgifter för klimatkompensation i inkomstslaget näringsverksamhet.(1) I det aktuella målet var det fråga om avdrag för Arla Foods AB:s (Arla) utgifter för trädplantering i Afrika samt förvärv och makulering av utsläppskrediter. Varken förvaltningsrätten eller kammarrätten medgav avdrag för de aktuella utgifterna, eftersom de ansågs vara inte avdragsgilla gåvor enligt 9 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229, IL). Grunderna för detta var i korta drag att Arla inte erhöll någon motprestation från mottagarna av den ersättning som Arla erlade för klimatkompensationen samt att det inte fanns någon sådan stark anknytning mellan den skattskyldiges verksamhet och klimatkompensationen. Dessa grunder kan utläsas ur tidigare praxis rörande avdrag för bl.a. klimatkompensation och sponsring, som underinstanserna hänvisade till.(2) I detta bidrag refererar vi kort HFD:s avgörande och diskuterar målet i förhållande till tidigare praxis. Syftet med bidraget är att kasta ljus över frågan varför prövningstillstånd meddelades i Arla-målet samt hur man kan se på klimatkompenserande åtgärder utifrån IL.

 • 4.
  Cejie, Katia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Alla dessa val2017In: Festskrift till Christina Moëll / [ed] Tjernberg, Rendahl, Wendander, Lund: Juristförlaget i Lund , 2017, 1, p. 55-71Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5. Cejie, Katia
  Anstånd med betalning av utflyttningsskatter: - har rättsläget klarnat?2014In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, Vol. 64, no 5, p. 291-304Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I slutet av januari 2014 meddelade EU-domstolen ytterligare en dom där utflyttningsbeskattningsregler inom bolagssfären behandlades. I artikeln sätts målet in i den rad av domar som EU-domstolen redan tidigare har meddelat på området. Vidare analyseras huruvida målet bringat klarhet i frågan om de svenska anståndsreglerna i 63 kap. SFL utgör en proportionerlig avvägning till de svenska uttagsbeskattningsreglerna när bolag flyttar sitt skatterättsliga hemvist utomlands. 

 • 6.
  Cejie, Katia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Avdrag för valutakursförluster - i  ljuset av Eu-domstolens dom i mål X AB mot Skatteverket (del I)2016In: Skattenytt, no 1-2, p. 3-16Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I juni 2015 meddelade EU-domstolen dom i det svenska målet rörande frågan om avdragsrätt för valutakursförluster. De svenska reglerna utgör inte ett hinder mot etableringsfriheten, trots att avdrag inte medges. I artikeln behandlas frågan om avdragsrätt för valutakursförluster. Artikeln publiceras i två delar. I den första delen (del I) analyseras frågan på ett generellt plan med utgångspunkt i EU-domstolens dom. I den andra delen (del II) analyseras frågan mer specifikt utifrån Högsta förvaltningsdomstolens efterföljande domar på området, men även i förhållande till ett flertal andra svenska inkomstskatteregler.

 • 7.
  Cejie, Katia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Avdrag för valutakursförluster - I ljuset av EU-domstolens dom i mål X AB mot Skatteverket (del II)2016In: Skattenytt, ISSN 0809-4187, p. 529-551Article in journal (Other academic)
 • 8.
  Cejie, Katia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Avdrag för valutakursförluster - i ljuset av EU-domstolens dom i mål X AB mot Skatteverket (del III)2016In: Skattenytt, ISSN 0809-4187, p. 627-638Article in journal (Other academic)
 • 9.
  Cejie, Katia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Begäran om förhandsavgörande eller en fördragsbrottstalan: Beskattning av utländska pensionsstiftelser - ett fall för EU-domstolen2012In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 12, p. 850-866Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Åtskilliga mål väntar för närvarande på att prövas i de svenska domstolarna eftersom utländska pensionsstiftelser kräver tillbaka enorma belopp för tidigare erlagd kupongskatt. Även HFD har att ta ställning till huruvida prövningstillstånd ska meddelas i denna fråga. Samtidigt pågår sedan flera år tillbaka en diskussion mellan den svenska regeringen och EU-kommissionen, huruvida de svenska reglerna strider mot den fria rörligheten för kapital. Frågan analyseras i denna artikel där fokus ligger på kommissionens och den svenska regeringens argument såväl som på EU-domstolens (EUD:s) tidigare praxis. Därutöver kommenteras kort några av de många processer som pågår runt om i landet.

 • 10. Cejie, Katia
  Den utsträckta hemvistprincipen: Reglerna om väsentlig anknytning2015Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  En vanligt förekommande princip, på vilken stater grundar skattskyldighet för individer, är hemvistprincipen. Principen innebär att den som bor eller vistas i landet betraktas som obegränsat skattskyldig (dvs. beskattas för alla sina inkomster oavsett var de uppkommer). Genom att använda sig av en utsträckt hemvistprincip kan stater behandla även de personer som har flyttat iväg från staten, men som har någon form av anknytning kvar i landet, såsom obegränsat skattskyldiga. Sverige använder sig av båda dessa principer som grund för skattskyldighet.

  Syftet med boken är att kritiskt analysera den utsträckta hemvistprincipen såsom den kommer till uttryck i svensk rätt genom reglerna om väsentlig anknytning. Detta görs inledningsvis genom att de närmare 100 rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen som finns på området ingående analyseras och systematiseras. Därefter studeras frågan om reglerna utgör en bra och rationell lagstiftning. Denna analys görs mot bakgrund av lagstiftningens syften samt kraven på förutsebarhet och effektivitet. Dessa frågor diskuteras utifrån såväl intern rätt, skatteavtalsrätt som ur ett EU-rättsligt perspektiv.

  Det är nu trettio år sedan reglerna om väsentlig anknytning senast reviderades. Under denna tid har stora förändringar skett både i samhället som helhet och i skattesystemet. Därför är det intressant att studera alternativa förslag till dagens reglering. Tre olika typer av förslag presenteras och analyseras. Inledningsvis diskuteras att nuvarande regler enbart förtydligas mot bakgrund av den praxis som finns på området. Därefter studeras regler som tar sin utgångspunkt i att den utsträckta hemvistprincipen bibehålls samtidigt som reglerna om väsentlig anknytning slopas. Inspiration till dessa förslag har hämtats från andra nordiska länder. Avslutningsvis behandlas förslag där den utsträckta hemvistprincipen överges helt. Lagstiftningen skulle då kunna kompletteras med andra principer eller sätt för att på ett mer förutsebart och effektivt sätt uppfylla reglernas ändamål.

 • 11.
  Cejie, Katia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Emigration taxation of capital gains2011In: Yearbook for Nordic Tax Research 2011: Taxation on intangible assets / [ed] Jane Bolander, Köpenhamn: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2011, p. 281-285Chapter in book (Refereed)
 • 12.
  Cejie, Katia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Emigration Taxes – Several Questions, Few Answers: From Lasteyrie to National Grid Indus and beyond2012In: Intertax, ISSN 0165-2826, E-ISSN 1875-8347, no 6-7, p. 382-399Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, several problems caused by emigration taxation are addressed. First, a method to identify and discuss these problems in an international context is presented. Second, several problems in relation to tax treaty law, and EU law are identified and analysed. EU law problems are identified and discussed in relation to exit taxes and postponed collection of tax (referred to as trailing taxes). Finally, comments regarding the problems of simultaneously applying tax treaty law as well as EU law on emigration taxes are made.

 • 13.
  Cejie, Katia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  HFD:s avgörande i klimatkompensationsmålet - flera missade möjligheter2014In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 12Article in journal (Refereed)
 • 14.
  Cejie, Katia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  International/Sweden/OECD: The Commentaries on the OECD Model as a Mechanism for Interpretation with Reference to the Swedish Perspective2017In: Bulletin for International Taxation, ISSN 1819-5490, Vol. 71, no 12, p. 663-673Article in journal (Refereed)
 • 15.
  Cejie, Katia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  La nuova exit tax svedese sui trasferimenti d'impresa2012In: Studi Tributari Europei, Vol. 1, p. 1-14Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Cejie, Katia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  New Swedish Emigration Taxes on Business Income2012In: European Tax Studies, no 1, p. 1-13Article in journal (Refereed)
 • 17.
  Cejie, Katia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Nuevos impuestos suecos a la emigración del beneficio empresarial2012In: Estudios Tributarios Europeos, no 1, p. 1-14Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Cejie, Katia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Ny dom av EU-domstolen: återigen dags att ändra SINK och A-SINK?2010In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, Vol. 60, no 7/8, p. 557-560Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Den 18 mars 2010 avkunnade EU-domstolen dom i målet C-440/08 Gielen. Domstolen har i målet tagit ställning till huruvida valmöjligheten attinte omfattas av en diskriminerande lagstiftning innebär att de diskriminerande effekter som följer vid tillämpningen av lagstiftningen neutraliseras.

  Syftet med  rättsfallskommentaren är att översiktligt referera domen och att ge en kort reflektion kring dess eventuella betydelse för lag (1991: 586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) och lag (1991: 591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (A-SINK). Inledningsvis förklaras kort vad som avses med att effekten av en diskriminerande regel neutraliseras.

  Download full text (pdf)
  SN 2010
 • 19.
  Cejie, Katia
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law. Finansrätt.
  Pensions and social security payments2002In: IUR-information, no 11-12, p. 23-31Article in journal (Refereed)
 • 20.
  Cejie, Katia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Regeringsrättens tolkning och tillämpning av svenska utflyttningsskatteregler2008In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, Vol. 58, no 9, p. 532-543Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Den 24 :e april 2008 avgjorde Regeringsrätten tre mål om utflyttningsbeskattning.I samtliga mål var de prövade reglerna oförenliga med EG-fördraget pga.att de inte befanns proportionerliga. De tre målen refereras kort i artikeln. Därefterföljer en mer principiell diskussion om skatteavtalens betydelse i rättstillämpningen och vad effekten blir av att en regel anses EG-stridig.

  Download full text (pdf)
  SN 2008
 • 21.
  Cejie, Katia
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law. Finansrätt.
  Rättfallsanalys: Sexmånaders- och ettårsregeln, RÅ 2004 ref 1262005In: Skattenytt, no 5, p. 238 f-Article in journal (Refereed)
 • 22.
  Cejie, Katia
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Rättsfallsanalys: Sexmånaders- och ettårsregeln, RÅ 2004 ref 1262005In: Skattenytt, Vol. 55, no 5, p. 238-242Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Rättsfallsreferat: Regeringsrätten har i RÅ 2004 ref. 126 tagit ställning dels till huruvida de irländska remittance-reglerna omfattas av ettårsregeln, dels till det inbördes förhållandet mellan sexmånadersregeln och ettårsregeln.

 • 23.
  Cejie, Katia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Skattenytt Internationellt - direkt beskattning2011In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, Vol. 61, no 1/2, p. 45-51Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Artikeln innehåller:

  Analys av Eu-domstolens praxis: C-233/09 Dijkman; C-70/09 Hengarten & Gasser; C-72/09 Rimbaud

  Kommentar till Kommissionens utkast till direktiv avseende förstärkt ömsesidigt bistånd och informationsutbyte.

  En kort kommentar avseende OECD:s modellavtal 2010.

  En kort analys av Regeringsrättens praxis i de tre "treaty-override"-målen: Greklands-målet, 283-10; Thailands-målet, 2662-09 och Schweiz-målet, 216-10

  Download full text (pdf)
  SN 2011/1-2
 • 24.
  Cejie, Katia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Skattenytt internationellt - direkt beskattning2011In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, Vol. 61, no 10, p. 761-765Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  SN 2011/10 s. 761-765
 • 25.
  Cejie, Katia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Skattenytt internationellt - direkt beskattning: Aktuellt om EU-domstolens praxis rörande restitution2011In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, Vol. 61, no 11, p. 831-835Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  SN 2011/11 s. 831-835
 • 26.
  Cejie, Katia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Skattenytt internationellt: direkt beskattning2011In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, Vol. 61, no 7/8, p. 565-570Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  *C-450/09 Schröder,

  *skattereduktion för hushållsnära tjänster, 

  *C-20/09 Kommissionen mot Portugal,

  *Kommissionens förslag till direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (CCTB).

  Download full text (pdf)
  SN 2011/7-8 s. 565-570
 • 27.
  Cejie, Katia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Skattenytt internationellt: direkt beskattning2011In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 4, p. 194-200Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  SN 2011/4 s. 194-200
 • 28.
  Cejie, Katia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Swedish Supreme Administrative Court: The Swedish Group rule on Non-deductible input VAT is neither in compliance with the VAT Directive nor the Freedom of Establishment2013In: World Journal of VAT/GST Law, Vol. 2, no 2, p. 154-161Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The Swedish Supreme Administrative Court (SAC) recently delivered its judgments in two cases regarding the possibility of transferring the non-deductible input VAT in a cross-border situation. According to the Swedish VAT Act this was only possible in non-cross-border situations. Basing its judgments on EU-law, the SAC decided that Swedish law was an unlawful implementation of the VAT Directive as well as a breach of the fundamental freedom of establishment in the TFEU.

 • 29.
  Cejie, Katia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  The 'Always-Somewhere Approach' in the light of Recent Case Law from the CJEU regarding Swedish Tax Rules2016In: CJEU - Recent Develompments in Direct Taxation 2015 / [ed] Lang, Linde Verlag , 2016, p. 191-211Chapter in book (Other academic)
 • 30. Cejie, Katia
  The Hirvonen, the Pensioenfonds Metaal en Technie and the X AB v Skatteverket Cases2015In: ECJ - Recent Developments in Direct Taxation 2014 / [ed] Lang, Pistone, Rust Schuch, Staringer, Storck, Wien: Linde Verlag , 2015, p. 205-234Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  In this Chapter three pending cases at the ECJ are being analysed from an EU tax law perspective as well as from a Swedish point of view.

 • 31.
  Cejie, Katia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Utflyttning av bolag2012In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 2, p. 161-188Article in journal (Refereed)
 • 32.
  Cejie, Katia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Utflyttningsbeskattning av bolag - ett rättsområde utan slut?2016In: Festskrift till Björn Westberg / [ed] Kristoffersson, Olsson och Rendahl, Iustus förlag, 2016, p. 27-47Chapter in book (Other academic)
 • 33.
  Cejie, Katia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Utflyttningsbeskattning av kapitalinkomster och finansiella instrument2009In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 3, p. 122-126Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikeln diskuteras kort olika utflyttningsskatteregler avseende kapitalinkomsteroch finansiella instrument. En kort redogörelse görs över senare års praxisoch lagstiftningsarbeten på området. I en avslutande diskussion presenteras debeskattningsmetoder som synes mest lämpade ur ett EG-rättsligt perspektiv. Dessametoder leder dock till följdfrågor avseende såväl skatteavtalens tillämpning somfrågan om möjligheten att verkställa beskattningen.

 • 34.
  Cejie, Katia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Utgör tioårsregeln ett hinder mot de fria rörligheterna i EG-fördraget?2008In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, Vol. 58, no 5, p. 253-267Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Från den första januari 2008 har tioårsregeln fått en ny utformning. I artikeln diskuteras huruvida regeln utgör ett hinder mot de fria rörligheterna i EG-fördraget.  Argument för såväl som emot att så är fallet presenteras. En prövning görs framförallt mot den EG-rättsliga praxis som finns avseende regler om utsträckt skattskyldighet vid utflyttning. I artikeln diskuteras inte möjligheter till rättfärdigande, för det fall att ett hinder skulle anses föreligga.

  Download full text (pdf)
  SN 2008/5
 • 35.
  Cejie, Katia
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Väsentlig anknytning - något om senare års praxis2003In: Skattenytt, Vol. 53, no 7/8, p. 545-559Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  I artikeln diskuteras huruvida praxis under de senaste åren har förändrats beträffande skattskyldighet på grund av väsentlig anknytning. De anknytningsfaktorer i 3 kap. 7 § IL som analyseras är: innebörden av att den skattskyldige inte är varaktigt bosatt på utländsk ort, vilken betydelse bostad inrättad för åretruntbruk samt familj i Sverige har, samt betydelsen av svenskt medborgarskap och ekonomiskt engagemang i Sverige.

 • 36. Cejie, Katia
  Väsentlig anknytning: - ytterligare tio år med rättspraxis från HFD2012In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, p. 71-97Article in journal (Refereed)
 • 37.
  Cejie, Katia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Ändrade regler vid utflyttning?2008In: Svensk Skattetidning, ISSN 0346-2218, no 10, p. 760-764Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Cejie, SvSkT 2008
 • 38.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Berglund, Martin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law.
  Skattenytt internationellt - direkt beskattning2011In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, Vol. 61, no 5, p. 284-290Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  EU-domstolen C-155/09 Kommissionen mot Grekland C-25/10 Heukelbach C-436/08 Haribo C-437/08 Salinen

  Rådets och Kommissionens arbete Direktiv om förstärkt ömsesidigt bistånd och informationsutbyte KOM(2011)16 internprissättning

  OECD Tackling agressiv tax planning through improved transparency and disclosure

  Download full text (pdf)
  SN 2011/5 s. 284-290
 • 39. Cejie, Katia
  et al.
  Hilling, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law. Lunds universitet.
  Aktuellt om EU-domstolens domar: direkt beskattning2015In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 4, p. 239-247Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Följande mål analyseras i artikeln: Kronos, Verest & Gerards, van Caster, Blanco och Fabretti mot Agenzia delle Entrate, Kommissionen mot Storbritannien och Nordirland, Kommissionen mot Spanien, Q och Kommissionen mot Storbtiattnien och Nordirland.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Hilling, Maria
  Juridiska fakulteten, Lunds universitet.
  Aktuellt om EU-domstolens praxis - direkt beskattning2012In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 12, p. 881-885Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Den 6 september 2012 meddelade EU-domstolen dom i tre mål. Det första målet rör frågan huruvida principerna om gränsöverskridande förlustutjämning i målet C-446/03 Marks & Spencer även omfattar förlustutjämning mellan utländskt bolags fasta driftställe i Storbritannien och brittiskt bolag. De återstående två målen rör utflyttningsbeskattning av bolag.

 • 41.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Hilling, Maria
  Juridiska fakulteten, Lunds universitet.
  Aktuellt om EU-domstolens praxis - direkt beskattning2013In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 1-2, p. 52-54Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Den 18 oktober 2012 meddelade EU-domstolen dom i tre mål. Det första målet rör frågan huruvida olika uppbördsmetod, det vill säga källskatt i gränsöverskridande situationer och inkomstskatt i motsvarande inhemska situationer, utgör ett hinder för den fria rörligheten för tjänster. Målet är intressant inte minst eftersom EU-domstolens tidigare rättspraxis avseende denna fråga är något svårtolkad. De återstående två målen rör tolkning av bestämmelser i moder/dotterbolagsdirektivet respektive fusionsdirektivet.

 • 42.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Hilling, Maria
  Juridiska fakulteten, Lunds universitet.
  Aktuellt om EU-domstolens praxis - direkt beskattning2012In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 11, p. 803-806Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I detta nummer analyseras två domar från EU-domstolen. Det första målet är främst av intresse på grund av att det aktualiserar gränsdragningen mellan etableringsfriheten och den fria rörligheten för kapital. Det andra målet rör beskattningen av andelsbyte mellan bolag med hemvist inom EU och bolag med hemvist i en EFTA-stat.

 • 43.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Hilling, Maria
  Juridiska fakulteten, Lunds universitet.
  Aktuellt om EU-domstolens praxis - direkt beskattning2013In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 4, p. 210-214Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I detta nummer kommenterar vi tre mål från EU-domstolen som rör direkt beskattning.

 • 44.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Hilling, Maria
  Juridiska fakulteten, Lunds universitet.
  Aktuellt om EU-domstolens praxis - direkt beskattning2013In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 7-8, p. 543-547Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I detta avsnitt presenteras och kommenteras ny praxis från EU-domstolen på området för den direkta beskattningen.Mål som rör statsstöd omfattas dock inte. Analysen sker såväl i förhållande till tidigare praxis som i förhållande till svensk rätt. Vissa mål kommenteras ytterligare i Skattenytts årliga rättsfallsnummer (nummer 6).

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Hilling, Maria
  Juridiska fakulteten, Lunds universitet.
  Aktuellt om EU-domstolens praxis - direkt beskattning2012In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 3, p. 129-135Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Under perioden november-december 2011 meddelade EU-domstolen fem mål med betydelse för den direkta beskattningen. Det mest betydelsefulla målet är mål C-371/10 National Grid Indus. I målet prövade EU-domstolen för första gången utflyttningsbeskattningsregler för bolag. Målet är mycket intressant på så sätt att det avviker från den etablerade praxis som finns avseende utflyttningsbeskattning för individer.

 • 46.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Hilling, Maria
  Juridiska fakulteten, Lunds universitet.
  Aktuellt om EU-domstolens praxis - direkt beskattning2012In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 1-2, p. 69-76Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under perioden september november meddelade EU-domstolen sju mål, vilka presenteras i denna artikel.

 • 47.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Hilling, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law. Lund University.
  Aktuellt om EU-domstolens praxis - direkt beskattning: 2013-102013In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, Vol. 63, no 10, p. 710-714Article in journal (Refereed)
 • 48.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Hilling, Maria
  Lunds universitet.
  Aktuellt om EU-domstolens praxis: direkt beskattning2015In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 10, p. 751-757Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikeln analyseras följande rättsfall från EUD: Verder LabTec, Kieback, Modelo Contintente och Wagner-Raith.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Hilling, Maria
  Lunds universitet.
  AKtuellt om EU-domstolens praxis: direkt beskattning2015In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 12, p. 859-865Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikeln analyseras följande rättsfall från EUD: Miljoen m.fl och Groupe Steria SCA.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Hilling, Maria
  Lunds Universitet.
  Aktuellt om EU-domstolens praxis: direkt beskattning2015In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 7-8, p. 570-578Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Följande mål analyseras i artikeln: Kommissionen mot Storbritannien, Grünewald, Sopora, de Ruyter, Kommissionen mot Tyskland,

  Download full text (pdf)
  fulltext
12 1 - 50 of 60
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf