uu.seUppsala universitets publikasjoner
Endre søk
Begrens søket
12 1 - 50 of 60
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Berglund, Martin
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Cejie, Katia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Basics of International Taxation: from a methodological point of view2014Bok (Annet vitenskapelig)
 • 2.
  Berglund, Martin
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Cejie, Katia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Basics of International Taxation: From a Methodological Point of View2018 (oppl. 2)Bok (Annet vitenskapelig)
 • 3.
  Bjuvberg, Jan
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Cejie, Katia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Klimatkompensation och motprestationer - några reflektioner2018Inngår i: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, nr 8, s. 528-539Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Den 29 juni i år avgjorde HFD för andra gången på kort tid ett mål om avdrag för utgifter för klimatkompensation i inkomstslaget näringsverksamhet.(1) I det aktuella målet var det fråga om avdrag för Arla Foods AB:s (Arla) utgifter för trädplantering i Afrika samt förvärv och makulering av utsläppskrediter. Varken förvaltningsrätten eller kammarrätten medgav avdrag för de aktuella utgifterna, eftersom de ansågs vara inte avdragsgilla gåvor enligt 9 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229, IL). Grunderna för detta var i korta drag att Arla inte erhöll någon motprestation från mottagarna av den ersättning som Arla erlade för klimatkompensationen samt att det inte fanns någon sådan stark anknytning mellan den skattskyldiges verksamhet och klimatkompensationen. Dessa grunder kan utläsas ur tidigare praxis rörande avdrag för bl.a. klimatkompensation och sponsring, som underinstanserna hänvisade till.(2) I detta bidrag refererar vi kort HFD:s avgörande och diskuterar målet i förhållande till tidigare praxis. Syftet med bidraget är att kasta ljus över frågan varför prövningstillstånd meddelades i Arla-målet samt hur man kan se på klimatkompenserande åtgärder utifrån IL.

 • 4.
  Cejie, Katia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Alla dessa val2017Inngår i: Festskrift till Christina Moëll / [ed] Tjernberg, Rendahl, Wendander, Lund: Juristförlaget i Lund , 2017, 1, s. 55-71Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5. Cejie, Katia
  Anstånd med betalning av utflyttningsskatter: - har rättsläget klarnat?2014Inngår i: Skattenytt, ISSN 0346-1254, Vol. 64, nr 5, s. 291-304Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  I slutet av januari 2014 meddelade EU-domstolen ytterligare en dom där utflyttningsbeskattningsregler inom bolagssfären behandlades. I artikeln sätts målet in i den rad av domar som EU-domstolen redan tidigare har meddelat på området. Vidare analyseras huruvida målet bringat klarhet i frågan om de svenska anståndsreglerna i 63 kap. SFL utgör en proportionerlig avvägning till de svenska uttagsbeskattningsreglerna när bolag flyttar sitt skatterättsliga hemvist utomlands. 

 • 6.
  Cejie, Katia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Avdrag för valutakursförluster - i  ljuset av Eu-domstolens dom i mål X AB mot Skatteverket (del I)2016Inngår i: Skattenytt, nr 1-2, s. 3-16Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  I juni 2015 meddelade EU-domstolen dom i det svenska målet rörande frågan om avdragsrätt för valutakursförluster. De svenska reglerna utgör inte ett hinder mot etableringsfriheten, trots att avdrag inte medges. I artikeln behandlas frågan om avdragsrätt för valutakursförluster. Artikeln publiceras i två delar. I den första delen (del I) analyseras frågan på ett generellt plan med utgångspunkt i EU-domstolens dom. I den andra delen (del II) analyseras frågan mer specifikt utifrån Högsta förvaltningsdomstolens efterföljande domar på området, men även i förhållande till ett flertal andra svenska inkomstskatteregler.

 • 7.
  Cejie, Katia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Avdrag för valutakursförluster - I ljuset av EU-domstolens dom i mål X AB mot Skatteverket (del II)2016Inngår i: Skattenytt, ISSN 0809-4187, s. 529-551Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 8.
  Cejie, Katia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Avdrag för valutakursförluster - i ljuset av EU-domstolens dom i mål X AB mot Skatteverket (del III)2016Inngår i: Skattenytt, ISSN 0809-4187, s. 627-638Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 9.
  Cejie, Katia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Begäran om förhandsavgörande eller en fördragsbrottstalan: Beskattning av utländska pensionsstiftelser - ett fall för EU-domstolen2012Inngår i: Skattenytt, ISSN 0346-1254, nr 12, s. 850-866Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Åtskilliga mål väntar för närvarande på att prövas i de svenska domstolarna eftersom utländska pensionsstiftelser kräver tillbaka enorma belopp för tidigare erlagd kupongskatt. Även HFD har att ta ställning till huruvida prövningstillstånd ska meddelas i denna fråga. Samtidigt pågår sedan flera år tillbaka en diskussion mellan den svenska regeringen och EU-kommissionen, huruvida de svenska reglerna strider mot den fria rörligheten för kapital. Frågan analyseras i denna artikel där fokus ligger på kommissionens och den svenska regeringens argument såväl som på EU-domstolens (EUD:s) tidigare praxis. Därutöver kommenteras kort några av de många processer som pågår runt om i landet.

 • 10. Cejie, Katia
  Den utsträckta hemvistprincipen: Reglerna om väsentlig anknytning2015Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  En vanligt förekommande princip, på vilken stater grundar skattskyldighet för individer, är hemvistprincipen. Principen innebär att den som bor eller vistas i landet betraktas som obegränsat skattskyldig (dvs. beskattas för alla sina inkomster oavsett var de uppkommer). Genom att använda sig av en utsträckt hemvistprincip kan stater behandla även de personer som har flyttat iväg från staten, men som har någon form av anknytning kvar i landet, såsom obegränsat skattskyldiga. Sverige använder sig av båda dessa principer som grund för skattskyldighet.

  Syftet med boken är att kritiskt analysera den utsträckta hemvistprincipen såsom den kommer till uttryck i svensk rätt genom reglerna om väsentlig anknytning. Detta görs inledningsvis genom att de närmare 100 rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen som finns på området ingående analyseras och systematiseras. Därefter studeras frågan om reglerna utgör en bra och rationell lagstiftning. Denna analys görs mot bakgrund av lagstiftningens syften samt kraven på förutsebarhet och effektivitet. Dessa frågor diskuteras utifrån såväl intern rätt, skatteavtalsrätt som ur ett EU-rättsligt perspektiv.

  Det är nu trettio år sedan reglerna om väsentlig anknytning senast reviderades. Under denna tid har stora förändringar skett både i samhället som helhet och i skattesystemet. Därför är det intressant att studera alternativa förslag till dagens reglering. Tre olika typer av förslag presenteras och analyseras. Inledningsvis diskuteras att nuvarande regler enbart förtydligas mot bakgrund av den praxis som finns på området. Därefter studeras regler som tar sin utgångspunkt i att den utsträckta hemvistprincipen bibehålls samtidigt som reglerna om väsentlig anknytning slopas. Inspiration till dessa förslag har hämtats från andra nordiska länder. Avslutningsvis behandlas förslag där den utsträckta hemvistprincipen överges helt. Lagstiftningen skulle då kunna kompletteras med andra principer eller sätt för att på ett mer förutsebart och effektivt sätt uppfylla reglernas ändamål.

 • 11.
  Cejie, Katia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Emigration taxation of capital gains2011Inngår i: Yearbook for Nordic Tax Research 2011: Taxation on intangible assets / [ed] Jane Bolander, Köpenhamn: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2011, s. 281-285Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 12.
  Cejie, Katia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Emigration Taxes – Several Questions, Few Answers: From Lasteyrie to National Grid Indus and beyond2012Inngår i: Intertax, ISSN 0165-2826, E-ISSN 1875-8347, nr 6-7, s. 382-399Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this article, several problems caused by emigration taxation are addressed. First, a method to identify and discuss these problems in an international context is presented. Second, several problems in relation to tax treaty law, and EU law are identified and analysed. EU law problems are identified and discussed in relation to exit taxes and postponed collection of tax (referred to as trailing taxes). Finally, comments regarding the problems of simultaneously applying tax treaty law as well as EU law on emigration taxes are made.

 • 13.
  Cejie, Katia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  HFD:s avgörande i klimatkompensationsmålet - flera missade möjligheter2014Inngår i: Skattenytt, ISSN 0346-1254, nr 12Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 14.
  Cejie, Katia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  International/Sweden/OECD: The Commentaries on the OECD Model as a Mechanism for Interpretation with Reference to the Swedish Perspective2017Inngår i: Bulletin for International Taxation, ISSN 1819-5490, Vol. 71, nr 12, s. 663-673Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 15.
  Cejie, Katia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  La nuova exit tax svedese sui trasferimenti d'impresa2012Inngår i: Studi Tributari Europei, Vol. 1, s. 1-14Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Cejie, Katia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  New Swedish Emigration Taxes on Business Income2012Inngår i: European Tax Studies, nr 1, s. 1-13Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 17.
  Cejie, Katia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Nuevos impuestos suecos a la emigración del beneficio empresarial2012Inngår i: Estudios Tributarios Europeos, nr 1, s. 1-14Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Cejie, Katia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Ny dom av EU-domstolen: återigen dags att ändra SINK och A-SINK?2010Inngår i: Skattenytt, ISSN 0346-1254, Vol. 60, nr 7/8, s. 557-560Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Den 18 mars 2010 avkunnade EU-domstolen dom i målet C-440/08 Gielen. Domstolen har i målet tagit ställning till huruvida valmöjligheten attinte omfattas av en diskriminerande lagstiftning innebär att de diskriminerande effekter som följer vid tillämpningen av lagstiftningen neutraliseras.

  Syftet med  rättsfallskommentaren är att översiktligt referera domen och att ge en kort reflektion kring dess eventuella betydelse för lag (1991: 586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) och lag (1991: 591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (A-SINK). Inledningsvis förklaras kort vad som avses med att effekten av en diskriminerande regel neutraliseras.

  Fulltekst (pdf)
  SN 2010
 • 19.
  Cejie, Katia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen. Finansrätt.
  Pensions and social security payments2002Inngår i: IUR-information, nr 11-12, s. 23-31Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 20.
  Cejie, Katia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Regeringsrättens tolkning och tillämpning av svenska utflyttningsskatteregler2008Inngår i: Skattenytt, ISSN 0346-1254, Vol. 58, nr 9, s. 532-543Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Den 24 :e april 2008 avgjorde Regeringsrätten tre mål om utflyttningsbeskattning.I samtliga mål var de prövade reglerna oförenliga med EG-fördraget pga.att de inte befanns proportionerliga. De tre målen refereras kort i artikeln. Därefterföljer en mer principiell diskussion om skatteavtalens betydelse i rättstillämpningen och vad effekten blir av att en regel anses EG-stridig.

  Fulltekst (pdf)
  SN 2008
 • 21.
  Cejie, Katia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen. Finansrätt.
  Rättfallsanalys: Sexmånaders- och ettårsregeln, RÅ 2004 ref 1262005Inngår i: Skattenytt, nr 5, s. 238 f-Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 22.
  Cejie, Katia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Rättsfallsanalys: Sexmånaders- och ettårsregeln, RÅ 2004 ref 1262005Inngår i: Skattenytt, Vol. 55, nr 5, s. 238-242Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Rättsfallsreferat: Regeringsrätten har i RÅ 2004 ref. 126 tagit ställning dels till huruvida de irländska remittance-reglerna omfattas av ettårsregeln, dels till det inbördes förhållandet mellan sexmånadersregeln och ettårsregeln.

 • 23.
  Cejie, Katia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Skattenytt Internationellt - direkt beskattning2011Inngår i: Skattenytt, ISSN 0346-1254, Vol. 61, nr 1/2, s. 45-51Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Artikeln innehåller:

  Analys av Eu-domstolens praxis: C-233/09 Dijkman; C-70/09 Hengarten & Gasser; C-72/09 Rimbaud

  Kommentar till Kommissionens utkast till direktiv avseende förstärkt ömsesidigt bistånd och informationsutbyte.

  En kort kommentar avseende OECD:s modellavtal 2010.

  En kort analys av Regeringsrättens praxis i de tre "treaty-override"-målen: Greklands-målet, 283-10; Thailands-målet, 2662-09 och Schweiz-målet, 216-10

  Fulltekst (pdf)
  SN 2011/1-2
 • 24.
  Cejie, Katia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Skattenytt internationellt - direkt beskattning2011Inngår i: Skattenytt, ISSN 0346-1254, Vol. 61, nr 10, s. 761-765Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Fulltekst (pdf)
  SN 2011/10 s. 761-765
 • 25.
  Cejie, Katia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Skattenytt internationellt - direkt beskattning: Aktuellt om EU-domstolens praxis rörande restitution2011Inngår i: Skattenytt, ISSN 0346-1254, Vol. 61, nr 11, s. 831-835Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Fulltekst (pdf)
  SN 2011/11 s. 831-835
 • 26.
  Cejie, Katia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Skattenytt internationellt: direkt beskattning2011Inngår i: Skattenytt, ISSN 0346-1254, Vol. 61, nr 7/8, s. 565-570Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  *C-450/09 Schröder,

  *skattereduktion för hushållsnära tjänster, 

  *C-20/09 Kommissionen mot Portugal,

  *Kommissionens förslag till direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (CCTB).

  Fulltekst (pdf)
  SN 2011/7-8 s. 565-570
 • 27.
  Cejie, Katia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Skattenytt internationellt: direkt beskattning2011Inngår i: Skattenytt, ISSN 0346-1254, nr 4, s. 194-200Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Fulltekst (pdf)
  SN 2011/4 s. 194-200
 • 28.
  Cejie, Katia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Swedish Supreme Administrative Court: The Swedish Group rule on Non-deductible input VAT is neither in compliance with the VAT Directive nor the Freedom of Establishment2013Inngår i: World Journal of VAT/GST Law, Vol. 2, nr 2, s. 154-161Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The Swedish Supreme Administrative Court (SAC) recently delivered its judgments in two cases regarding the possibility of transferring the non-deductible input VAT in a cross-border situation. According to the Swedish VAT Act this was only possible in non-cross-border situations. Basing its judgments on EU-law, the SAC decided that Swedish law was an unlawful implementation of the VAT Directive as well as a breach of the fundamental freedom of establishment in the TFEU.

 • 29.
  Cejie, Katia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  The 'Always-Somewhere Approach' in the light of Recent Case Law from the CJEU regarding Swedish Tax Rules2016Inngår i: CJEU - Recent Develompments in Direct Taxation 2015 / [ed] Lang, Linde Verlag , 2016, s. 191-211Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 30. Cejie, Katia
  The Hirvonen, the Pensioenfonds Metaal en Technie and the X AB v Skatteverket Cases2015Inngår i: ECJ - Recent Developments in Direct Taxation 2014 / [ed] Lang, Pistone, Rust Schuch, Staringer, Storck, Wien: Linde Verlag , 2015, s. 205-234Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this Chapter three pending cases at the ECJ are being analysed from an EU tax law perspective as well as from a Swedish point of view.

 • 31.
  Cejie, Katia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Utflyttning av bolag2012Inngår i: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, nr 2, s. 161-188Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 32.
  Cejie, Katia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Utflyttningsbeskattning av bolag - ett rättsområde utan slut?2016Inngår i: Festskrift till Björn Westberg / [ed] Kristoffersson, Olsson och Rendahl, Iustus förlag, 2016, s. 27-47Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 33.
  Cejie, Katia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Utflyttningsbeskattning av kapitalinkomster och finansiella instrument2009Inngår i: Skattenytt, ISSN 0346-1254, nr 3, s. 122-126Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  I artikeln diskuteras kort olika utflyttningsskatteregler avseende kapitalinkomsteroch finansiella instrument. En kort redogörelse görs över senare års praxisoch lagstiftningsarbeten på området. I en avslutande diskussion presenteras debeskattningsmetoder som synes mest lämpade ur ett EG-rättsligt perspektiv. Dessametoder leder dock till följdfrågor avseende såväl skatteavtalens tillämpning somfrågan om möjligheten att verkställa beskattningen.

 • 34.
  Cejie, Katia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Utgör tioårsregeln ett hinder mot de fria rörligheterna i EG-fördraget?2008Inngår i: Skattenytt, ISSN 0346-1254, Vol. 58, nr 5, s. 253-267Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Från den första januari 2008 har tioårsregeln fått en ny utformning. I artikeln diskuteras huruvida regeln utgör ett hinder mot de fria rörligheterna i EG-fördraget.  Argument för såväl som emot att så är fallet presenteras. En prövning görs framförallt mot den EG-rättsliga praxis som finns avseende regler om utsträckt skattskyldighet vid utflyttning. I artikeln diskuteras inte möjligheter till rättfärdigande, för det fall att ett hinder skulle anses föreligga.

  Fulltekst (pdf)
  SN 2008/5
 • 35.
  Cejie, Katia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Väsentlig anknytning - något om senare års praxis2003Inngår i: Skattenytt, Vol. 53, nr 7/8, s. 545-559Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  I artikeln diskuteras huruvida praxis under de senaste åren har förändrats beträffande skattskyldighet på grund av väsentlig anknytning. De anknytningsfaktorer i 3 kap. 7 § IL som analyseras är: innebörden av att den skattskyldige inte är varaktigt bosatt på utländsk ort, vilken betydelse bostad inrättad för åretruntbruk samt familj i Sverige har, samt betydelsen av svenskt medborgarskap och ekonomiskt engagemang i Sverige.

 • 36. Cejie, Katia
  Väsentlig anknytning: - ytterligare tio år med rättspraxis från HFD2012Inngår i: Skattenytt, ISSN 0346-1254, s. 71-97Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 37.
  Cejie, Katia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Ändrade regler vid utflyttning?2008Inngår i: Svensk Skattetidning, ISSN 0346-2218, nr 10, s. 760-764Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  Cejie, SvSkT 2008
 • 38.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Berglund, Martin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten.
  Skattenytt internationellt - direkt beskattning2011Inngår i: Skattenytt, ISSN 0346-1254, Vol. 61, nr 5, s. 284-290Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  EU-domstolen C-155/09 Kommissionen mot Grekland C-25/10 Heukelbach C-436/08 Haribo C-437/08 Salinen

  Rådets och Kommissionens arbete Direktiv om förstärkt ömsesidigt bistånd och informationsutbyte KOM(2011)16 internprissättning

  OECD Tackling agressiv tax planning through improved transparency and disclosure

  Fulltekst (pdf)
  SN 2011/5 s. 284-290
 • 39. Cejie, Katia
  et al.
  Hilling, Maria
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen. Lunds universitet.
  Aktuellt om EU-domstolens domar: direkt beskattning2015Inngår i: Skattenytt, ISSN 0346-1254, nr 4, s. 239-247Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Följande mål analyseras i artikeln: Kronos, Verest & Gerards, van Caster, Blanco och Fabretti mot Agenzia delle Entrate, Kommissionen mot Storbritannien och Nordirland, Kommissionen mot Spanien, Q och Kommissionen mot Storbtiattnien och Nordirland.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Hilling, Maria
  Juridiska fakulteten, Lunds universitet.
  Aktuellt om EU-domstolens praxis - direkt beskattning2012Inngår i: Skattenytt, ISSN 0346-1254, nr 12, s. 881-885Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Den 6 september 2012 meddelade EU-domstolen dom i tre mål. Det första målet rör frågan huruvida principerna om gränsöverskridande förlustutjämning i målet C-446/03 Marks & Spencer även omfattar förlustutjämning mellan utländskt bolags fasta driftställe i Storbritannien och brittiskt bolag. De återstående två målen rör utflyttningsbeskattning av bolag.

 • 41.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Hilling, Maria
  Juridiska fakulteten, Lunds universitet.
  Aktuellt om EU-domstolens praxis - direkt beskattning2013Inngår i: Skattenytt, ISSN 0346-1254, nr 1-2, s. 52-54Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Den 18 oktober 2012 meddelade EU-domstolen dom i tre mål. Det första målet rör frågan huruvida olika uppbördsmetod, det vill säga källskatt i gränsöverskridande situationer och inkomstskatt i motsvarande inhemska situationer, utgör ett hinder för den fria rörligheten för tjänster. Målet är intressant inte minst eftersom EU-domstolens tidigare rättspraxis avseende denna fråga är något svårtolkad. De återstående två målen rör tolkning av bestämmelser i moder/dotterbolagsdirektivet respektive fusionsdirektivet.

 • 42.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Hilling, Maria
  Juridiska fakulteten, Lunds universitet.
  Aktuellt om EU-domstolens praxis - direkt beskattning2012Inngår i: Skattenytt, ISSN 0346-1254, nr 11, s. 803-806Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  I detta nummer analyseras två domar från EU-domstolen. Det första målet är främst av intresse på grund av att det aktualiserar gränsdragningen mellan etableringsfriheten och den fria rörligheten för kapital. Det andra målet rör beskattningen av andelsbyte mellan bolag med hemvist inom EU och bolag med hemvist i en EFTA-stat.

 • 43.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Hilling, Maria
  Juridiska fakulteten, Lunds universitet.
  Aktuellt om EU-domstolens praxis - direkt beskattning2013Inngår i: Skattenytt, ISSN 0346-1254, nr 4, s. 210-214Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  I detta nummer kommenterar vi tre mål från EU-domstolen som rör direkt beskattning.

 • 44.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Hilling, Maria
  Juridiska fakulteten, Lunds universitet.
  Aktuellt om EU-domstolens praxis - direkt beskattning2013Inngår i: Skattenytt, ISSN 0346-1254, nr 7-8, s. 543-547Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  I detta avsnitt presenteras och kommenteras ny praxis från EU-domstolen på området för den direkta beskattningen.Mål som rör statsstöd omfattas dock inte. Analysen sker såväl i förhållande till tidigare praxis som i förhållande till svensk rätt. Vissa mål kommenteras ytterligare i Skattenytts årliga rättsfallsnummer (nummer 6).

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Hilling, Maria
  Juridiska fakulteten, Lunds universitet.
  Aktuellt om EU-domstolens praxis - direkt beskattning2012Inngår i: Skattenytt, ISSN 0346-1254, nr 3, s. 129-135Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Under perioden november-december 2011 meddelade EU-domstolen fem mål med betydelse för den direkta beskattningen. Det mest betydelsefulla målet är mål C-371/10 National Grid Indus. I målet prövade EU-domstolen för första gången utflyttningsbeskattningsregler för bolag. Målet är mycket intressant på så sätt att det avviker från den etablerade praxis som finns avseende utflyttningsbeskattning för individer.

 • 46.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Hilling, Maria
  Juridiska fakulteten, Lunds universitet.
  Aktuellt om EU-domstolens praxis - direkt beskattning2012Inngår i: Skattenytt, ISSN 0346-1254, nr 1-2, s. 69-76Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Under perioden september november meddelade EU-domstolen sju mål, vilka presenteras i denna artikel.

 • 47.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Hilling, Maria
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen. Lund University.
  Aktuellt om EU-domstolens praxis - direkt beskattning: 2013-102013Inngår i: Skattenytt, ISSN 0346-1254, Vol. 63, nr 10, s. 710-714Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 48.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Hilling, Maria
  Lunds universitet.
  Aktuellt om EU-domstolens praxis: direkt beskattning2015Inngår i: Skattenytt, ISSN 0346-1254, nr 10, s. 751-757Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  I artikeln analyseras följande rättsfall från EUD: Verder LabTec, Kieback, Modelo Contintente och Wagner-Raith.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Hilling, Maria
  Lunds universitet.
  AKtuellt om EU-domstolens praxis: direkt beskattning2015Inngår i: Skattenytt, ISSN 0346-1254, nr 12, s. 859-865Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  I artikeln analyseras följande rättsfall från EUD: Miljoen m.fl och Groupe Steria SCA.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Hilling, Maria
  Lunds Universitet.
  Aktuellt om EU-domstolens praxis: direkt beskattning2015Inngår i: Skattenytt, ISSN 0346-1254, nr 7-8, s. 570-578Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Följande mål analyseras i artikeln: Kommissionen mot Storbritannien, Grünewald, Sopora, de Ruyter, Kommissionen mot Tyskland,

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
12 1 - 50 of 60
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf