uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
1234 1 - 50 of 168
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Brodd, Sven-Erik
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Forskarskola också för teologer2001In: Upsala Nya Tidning 30.7.01Article, book review (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 2.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Anglo-Swedish Pastoral Conferences: Ett nytt inslag i relationerna med Church of England1982In: Kyrkohistorisk årsskrift, ISSN 0085-2619, p. 174-178Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  En genomgång av faktorer som har bidragit till framväxten av de engelsk-svenska pastoralkonferenserna.

 • 3.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Angående praktisk prästutbildning, Statens Offentliga Utredningar 1971: 89, Carl-Gustaf Andrén1972In: Svensk kyrkotidning, ISSN 0346-2153, no 28-29, p. 520-521Article, book review (Other academic)
  Abstract [sv]

  En presentation av utredningen om den praktiska prästutbildningen, och dess förslag att överföra densamma från universitet till Svenska kyrkan.

 • 4.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology. Religionssociologi.
  Att definiera religion i en senmodern kultur2002In: Religion och sociologi - ett fruktbart möte, Religio, Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund , 2002, p. 79-95Chapter in book (Other scientific)
  Abstract [en]

  Den senmoderna individualismen gör det svårt att definiera religion. Media får religionsliknande fuktioner och kvalitetsfrågor blir en del av individens religiösa upplevelser. Av stor intresse är att finna religionens roll mellan eller genom en kombination av funktionella och substantiella definitioner där religionen får en kommunikativ roll som arena.

 • 5.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Att förändras av utbildning: Kort sammanfattning av de preliminära projektresultaten1991In: Svensk kyrkotidning, ISSN 0346-2153, no 20, p. 260-263Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  En kortfattad översikt över Religionsvetarprojektets (RELU) resultat.

 • 6.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology.
  Att förändras av utbildning: Om stabilitet och utveckling vid religionsvetenskaplig linje1993Book (Other academic)
 • 7.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Att förändras av utbildning?: Om stabilititet och utveckling vid religionsvetenskaplig linje1991 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  En longitudinell studie av 30 studenter vid religionsvetenskaplig linje 1985-1990. Studien visar att de studerande efter fyra år kan peka på uppleverser av utveckling under utbildningstiden som har med kunskapsinhämtningen att göra, medan de djupgående värderingarna ofast inte har påverkats. Studien innehåller en omfattande översikt över forskning om yrkesval och utbildningseffekter vid högre utbildning.

 • 8.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Att leva i en postsekulär tid-vad menas med det?2012In: Svensk kyrkotidning, ISSN 0346-2153, Vol. 108, no 23, p. 433-437Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det har under lång tid talats om att 1900-talet är sekulariseringens tidsålder. Under 2000-talet verkar utvecklingen gå i flera riktningar samtidigt. I en senare parallell utveckling verkar religionen i allt högre grad bli en del av det offentliga sociala och politiska samhällslivet. Om denna utveckling leder till ett framtida demokratiskt samtal där också religiösa röster blir hörda kan man tala om en slags post-sekularitet.

 • 9.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Att välja religion som yrke: Om studie- och yrkesvalsprocesser bland Kyrkans ungdom1992In: Diakonala året - tjänst i Svenska kyrkan / [ed] Karl Geyer, Uppsala: Svenska kyrkans församlingsnämnd , 1992, 1, p. 99-139Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Insatt i ett yrkesvalsteoretiskt perspektiv framstår diakonala året som en övergångsperiod för unga människor på väg ut i livet. Valet är insatt i en process mot ett kyrkligt engagemang antingen som anställd eller lekman. Medlemskap i Kyrkans ungdom har inte denna yrkesvalsfunktion. 

 • 10.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Begravningsriter i Sverige2013In: Svensk kyrkotidning, ISSN 0346-2153, no 24, p. 492-493Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Begravningsriten fungerar som en arena som binder samman det privata och det offentliga. Genom att delta i dessa riter intensifieras identiteten för majoriteten svenskar.

 • 11.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Believing in belonging: The Swedish way of being religious1993In: Urban Faith / [ed] Riika Ryökäs & Esko Ryökäs, Helsinki: Faculty of Theology, Helsinki University , 1993, 1, p. 31-42Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Data shows that swedes attendace of Church services is decreasing. That also includes basic beliefs. At the same time swedes on the whole remain as members  in the Church of Sweden. There is, thus, a belief in the benefits of being a member of tha national church which indicate that church membership legitimate cultural identity.

 • 12.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, The Social Sciences of Religion, Sociology of Religions. Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences.
  Berger, Peter and Grace Davie and Effie Fokas 2008. Religious America, Secular Europe? A theme and Variations. Aldershot: Ashgate. 155 pages2009In: Nordic Journal of Religion and Society, ISSN 0809-7291, E-ISSN 1890-7008, Vol. 22, no 2, p. 179-181Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  The book reviewd offers an important argument for the evolution of a multitude of modernities in today's world. This challenges current research in the Sociology of Religion. To develop theories about the place of religion in late modern or post-industrial context seams to be an urgent task.

 • 13.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Bibliografi rörande debatten om diakonin och diakonatet inom Svenska kyrkan och Engelska kyrkan 1965-1974.1975Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Översikt om debatten kirng diakonin och diakonatet i Sverige och England.

 • 14.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Blivande prästers sociala bakgrund1975Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Redovisning av undersökning av yrkesval vid religionsvetenskaplig utbildning.

 • 15.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Church and Nation: A report on the Life and Ministry of the Evangelical Lutheran Church of Finland1984Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  The report contains an analysis of the life and mission of the Evangelica-Lutheran Church of Finland conducted by the delegates from England and the Nordic countries.

 • 16.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology. Religionssociologi.
  De kyrkliga handlingarna som ram, relation och välbefinnande.2000In: Folkkyrkor och religiös pluralism: Den nordiska religiösa modellen, Verbum förlag: Stockholm , 2000, p. 134-171Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  De krykliga handlingarna i en nordisk kontext fungerar som riter som binder samman individen med det kolletiva minnet. Denna funktion är dominerande trots att befolkningarna ger riter som dop, vigsel och begravning olika innehåll. Detta visar på kulturramens eller den sociala kontextens roll.

 • 17.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  De kyrkliga utbildningarna och framtiden1990In: Svensk kyrkotidning, ISSN 0346-2153, no 7, p. 82-85Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  En arbetsgrupp inom Svenska kyrkans nämnd för undervisning och utbildning har lagt fram ett förslag till kyrklig utbildning med fyra profiler. I artikeln välkomnas helhetstanken på utbildningssituationen medan de långtgående deltaljförslagen kritiseras. Förslaget innebär bl. a. ett långtgående ingrepp i den teologiska utbildningen.

 • 18.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Den förändrade prästrekryteringssituationen1983In: Decanalen, Teologiska institutionen, no 2, p. 12-17Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  En förändrad rekryteringssituation återverkar på utbildningen.

 • 19.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Den laestadianska själavårdstraditionen: En explorativ studie1971Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En explorativ enkätundersökning med 47 svarande laestadianer boende i Tornedalen. Undersökningen innebär en jämförelse med Boremans studie 1954. Studien visar att den specifika själavårdstradition med enskild och offentlig bikt förekommer. Den kyrkliga relationen med ett bejakande av t ex ungdomsverksamhet har ökat. Undersökningen är dock för liten för att säkra resultat skall kunna redovisas. Förslag till en större studie lämnas.

 • 20.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Den liturgiska försöksverksamheten 1979-1980 avseende dop, vigsel och jordfärstning.: En sammanställning för 1968 års kyrkohandbokskommitté.1981Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En undersökning och remissammanställning av inställningen till de av 1968 års kyrkohandbokskommitté utarbetade försöksordningarna avseende dop, vigsel och jordfästning. Sammalagt redovisas svaren från 77 försöksförsamlingar, 11 domkapitel, Sveriska kyrkans liturgiska nämnd och fem teologgrupper. Utvärderingen visar att remissorganen är mest positiva till jordfästningsritualet, något mindre positiva till dopritualet och minst positiva till vigselritualet. 

 • 21.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Den liturgiska försöksverksamheten: En sammanfattning1981In: Svenska kyrkans gudstjänst, band 5, kyrkliga handlingar: Betänkande avgivet av 1968 års kyrkohandbokskommitté / [ed] Ragnar Askmark m fl, Fritzes, 1981, 1, p. 201-233Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  En sammanfattning av remissorganens synpunkter på de försöksordningar avseende dop, konfirmation, vigsel och jordfästning som 1968 års kyrkohandbokskommitté har utarbetat.

 • 22.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Den meningsfulla gudstjänsten: En explorativ studie av den svenska gudstjänstens behovsrelatering1990Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En undersökning av 800 gudstjänstdeltagare visar att motiv till gudstjänstbesök och synpunkter på gudstjänstens utveckling är starkt åldersrelaterat. Personer som har växt upp i svallvågorna av enhetssamhället utvärderar gudstjänsten annorlunda jämfört med senare generationer.

 • 23.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Den nya prästgenerationen svårt finna rätta rollen1976In: Karlshamns Allehanda, no 18/8, p. 4-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Sammanfattning av studier kring prästrollen.

 • 24.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Den svenska begravningsseden: Några data i väntan på en undersökning1992Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En genomgång av ett större antal begravningsannonser i Barometern och Dagens Nyheter, begravningsnotiser i Upsala Nya Tidning och ett antal intervjuer visar att begravningsakten håller på att bli en punktuell företeelse i människors och församlingars liv.

 • 25.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Det tredje millenniets kyrka1992In: Svensk kyrkotidning, ISSN 0346-2153, no 30-31, p. 309-312Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Artikeln innebär en argumentation för att det tredje millenniets kyrka i många avseenden kommer att utformas som en kompromiss mellan det första och det andra milleniets kyrkor.

 • 26.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Diakonatet i England1975In: Svensk Pastoraltidskrift, no 33, p. 587-588Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Diakonernas ställning har alltid varit oklar inom den Engelska kyrkan. En diskussion utifrån utredningen Deacons in the Church, CIO 1974, där diakonatet föreslås att avvecklas.

 • 27.
  Bäckström, Anders
  Religionssociologi, Teologiska institutionen.
  Diakoni - gör det någon skillnad?2010In: Vivi-Ann Grönqvist - ett liv i tjänst för kyrkan / [ed] Sven Arne Flodell, Stockholm: Stiftelsen Sverige och kristen tro , 2010, p. 121-138Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Frågan är om anställningar av diakoner i ett pastorat i Sverige och Norge, gör att den sociala medvetenheten i den lokala församlingen ökar. Resultaten från olika studier visar att en sådan tendens finns.

 • 28. Bäckström, Anders
  Diakoni som framtidsvision1994In: Svensk kyrkotidning, ISSN 0346-2153, no 9-10, p. 103-105Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Ju mer Svenska kyrkan har marginaliserats desto tydligare hyar kyrkan utvecklat en social omsorgsverksamhet.

 • 29.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology. Religionssociologi.
  Diakonie zwischen Kirche und Gesellschaft - ein Programm fûr Diakonieforschung2000In: Diakonie an der Schelle zum neuen Jahrtausend.: Ökumenische Beiträge zur weltweiten und interdisziplinären Verständigung., Diakoniewissenschaftliches Institut, Universität Heidelberg , 2000, p. 407-425Chapter in book (Other scientific)
  Abstract [en]

  Diakoniforskningens ökade betydelse har sin bakgrund i de samhällsförändringar som möter och som leder till att kyrkor och religiösa organisationer dras in i den sociala omsorgsdiskussionen. Detta behöver studeras ingående samtidigt som en utbildning inom området utvecklas.

 • 30. Bäckström, Anders
  Diakonin och kyrkans framtid1994In: Församlingsdiakoni i Fokus / [ed] Margaretha S Paras, Marie Schött, Uppsala: Svenska kyrkans församlingsnämnd , 1994, 1, p. 58-96Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  En sammanställning av den diakoniforskning som utförts under senare år. Diakonin är en folkrörelseliknande rörelse som har genomgått processer som liknar övriga folkrörelser i Sverige. Integreringen av diakonin inom den kyrkliga organisationen kan ses ur detta perspektiv. Diakonin har både en profetisk och en förvaltande karaktär som bidrar till att integrera Svenska kyrkan i samhället som helhet.

 • 31.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Diakonivetenskaplig forskning vid Diakonistiftelsen Samariterhemmet2010Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Diakonivetenskaplig forskning avser studier av relationen mellan religion, social välfärd och individens välbefinnande/hälsa.

 • 32.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Dispenserade prästers vara eller icke vara1972In: Svenska prästförbundets meddelande, no 4, p. 168-170Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Möjligheten till att få dispens från teologie kandidatexamen för blivande präster diskuteras.

 • 33.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Döden som pastoral utmaning1993In: Svensk kyrkotidning, ISSN 0346-2153, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Samhällets allt bräckligare sociala omsorgsstruktur gör att behovet av en andligt-socialt orienterad hjälp i samband med en nära anhörigs död har blivit ännu viktigare.

 • 34.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology. Religionssociologi.
  Education for ministry in the Church of Sweden2001Chapter in book (Other scientific)
 • 35.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  En ny kyrkohistorisk era1993In: Svensk kyrkotidning, ISSN 0346-2153, no 1-2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Beslutet den 11 november 1992 inom Engelska kyrkan då prästämbetet öppnades för kvinnor kommer att betyda att större delen av ca 1,400 kvinnliga diakoner kommer att vigas till präster. Detta kommer att snabbt förändra det religösa ledarskapets sammasättning i England.

 • 36.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Engelska kyrkan, prästerna och ekumeniken1989In: Svensk kyrkotidning, ISSN 0346-2153, no 30-31, p. 338-339Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det ekumeniska argumentet förs fram i debatten om kvinnliga präster i den engelska kyrkan.

 • 37.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Engelska kyrkan, prästerna och ekumeniken1989In: Svensk kyrkotidning, ISSN 0346-2153, no 30-31, p. 338-339Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Den engelska kyrkan arbetar aktivt med att lösa både frågan om kvinnliga präster och frågan om relationerna till den lutherska kyrkogemenskapen.

 • 38. Bäckström, Anders
  Europa som norm eller undantag1994In: Svensk kyrkotidning, ISSN 0346-2153, no 15-16, p. 166-168Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Den dominerande sekulariseringstanken har byggts upp teoretiskt utifrån europeiska förhållanden. Religionens utveckling i USA och på andra kontinenter följer inte detta utvecklingsschema. Snarare är det så att ett tekniskt och rationellt tänkande utvecklas parallellt med det religiösa. Den europeiska utvecklingstankens normerande karaktär kan därför ifrågasättas.

 • 39.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences.
  Examination som undervisning: En undersökning av examinationsformer vid religionsvetenskaplig utbildning i Uppsala1992Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Studien visar att 78 % av de studerande har anpassat sig till de examinationsformer som förekom på respektive kurs. Dessutom ansåg 75 % att examinationen i alltför hög grad var reproducerande men att examinationen i övrigt behandlade relevanta problemområden. Det är de utbildningsmotiverade som vill ta bort de graderade betygen.

 • 40.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology. Religionssociologi.
  Examinationen i högskolan. Slutrapport från Högskoleverkets examinationsprojekt1997Book (Other scientific)
  Abstract [en]

  Har representerat Uppsala universitet i examinationsutredningen och har tillika varit projektledare. Utredningen mynnar i förslag om att göra examinationen mer mångsidig så att den svarar mot massuniversitetets kunskapskrav. Bl a borde fler examinatorer ingå vid examination av uppsats.

 • 41.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Faith in Civil Society. Religious Actors as Drivers of Social Change: Edited by Heidi Moksnes and Mia Melin, Uppsala Centre for Sustainable Development, Uppsala University2013In: New Routs. Published by the Life & Peace Institute, ISSN 1403-3755, Vol. 18, no 4, p. 34-35Article, book review (Other academic)
  Abstract [en]

  The report is a collection of keynote lectures and presentations given at the conference Faith in Civil Society. It is an ambitious consideration of the formation of civil society internationally and the importance of Faith Based Organisations for developmental issues and democratisation. It shows how complex the relations are between the religious and the social or political. The report is an invitation to further studies in the area.

 • 42.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, The Social Sciences of Religion, Sociology of Religions.
  Forskning om religion mellan det privata och det offentliga2011In: Upsala Nya Tidning, no 8 januari, p. 6-7Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract

  Religionen uppträder allt mer som en faktor inom den offentliga sfären, ett förhållande som skapar osäkerhet i Europa, och som kräver ingående studier.

 • 43.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Från institution till rörelse: En studie av Svenska kyrkan igår, idag och i morgon1989Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Det pågår ett samhällsskifte på 1980-talet som liknar 1880-talets övergång från bonde- till industrisamhälle. Övergången till det postindustriella samhället har också resulterat i att förutsättningarna för att utöva institutionell religiositet har förändrats. Kyrkans framtid ligger i övergången till (andlig) folkrörelse.

 • 44.
  Bäckström, Anders
  Teologiska institutionen.
  För att tjäna: En studie av diakoniuppfattningar hos kyrkliga befattningshavare1994 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  En representativ undersökning av diakoners, kyrkoherdars och kyrkorådsordförandes syn på diakonins innehåll som mynnar i en modell för diakonianalys. Bland annat visar denna att omsorg och själavård definieras som det övergripande och mest centrala i diakonibegreppet. Det är också detta område som definieras som kyrkans mest centrala. Detta förklarar den tydliga relationen mellan diakoni och själavård.

 • 45.
  Bäckström, Anders
  Teologiska institutionen.
  För att tjäna.: En studie av diakoniuppfattningar hos kyrkliga befattningshavare1994 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  En representativ undersökning av diakoners, kyrkoherdars och kyrkorådsordförandes syn på diakonins innehåll. Studien mynnar i en modell för diakonianalys.  Bland annat visar denna att omsorg och själavård definieras som det övergripande och mest centrala i diakonibegreppet. Det är också detta som definieras som kyrkans mest centrala uppgift. Detta förklarar den tydliga relationen mellan diakoni och själavård.  

 • 46.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Grundkursen i religionsvetenskap vid Uppsala universitet 1975-761976Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  En uppföljande undersökning av 149 studernade vid grundkurs i religionsvetenskap i Uppsala läsåret 1975-1976. Detta läsår avser 59 % att fullfölja studierna till teologie kandidatexamen medan 17 % avser att ta en filosofie kandidatexamen. Resten vet ej. 67 % av dem som aver att ta en teol kand-examen skall bli präster och 65 % av dem som avser att ta en fil kand-examen skall bli lärare. En större andel jämför med 1972/73 är osäkra över studiernas syfte.

 • 47.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Grundkursen i Religionsvetenskap vid Uppsala universitet: De studerandes bakgrund, gudstjänstliv och yrkesval1974Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  En undersökning av 256 studerande vid religionsvetenskaplig utbildning i Uppsala läsåret 1972-1973. Undersökningen visar att de studerande i högre grad kommer från hem med akademisk utbildning och kyrkligt engagemang men att bilden inte är enhetlig. Häften av de studerande skall ta en teologie kandidatexamen. Av de studerande som avser att ta en teologie kandidatexamen har 82 % angivit präst som framtidsyrke medan 76 % av dem som anger filosofie kandidatexamen avser att bli lärare.

 • 48.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Gudstjänst i förändring1993In: Svensk kyrkotidning, ISSN 0346-2153, no 22, p. 242-243-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Förekomsten av olika perspektiv på söndagens högmässa kan leda till skilda gudstjänststrategier. Särskilt intressant synes olika synsätt på begreppet gemenskap vara.

 • 49.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Gudstjänst i förändring: Studier av gudstjänstförnyelsen i Uppsala domkyrka1993Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sammanlagt 573 gudstjänstdeltagare i Uppsala domkyrka har uttalat sig om centralaltare och högmässa varje söndag. Studien visar att två perspektiv utkristalliserar sig som är åldersrelaterade, men som också grundar sig på skilda bedömningar av gudstjänstens syfte, beroende på skilda värdestruturer.

 • 50.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Helping churches to face up to ever changing social contexts2014In: The Window, no 104, p. 13-14Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  The Anglo-Scandinavian Pastoral Conferences was founded in 1978 and is still continuing with bi-annual meetings between churches of the Porvoo agreement.

1234 1 - 50 of 168
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf